Zmiana prawa pracy a umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r.

O przygotowanie dzisiejszego wpisu poprosiłem Agatę Kicińską, aplikantkę w naszej kancelarii. Agata na co dzień zajmuje się prawem pracy, jest współautorką licznych analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Razem ze mną prowadzi też szkolenia w zakresie prawa pracy.

A okazja do wpisu jest wyjątkowa: dzisiaj o północy weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, wprowadzająca rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów terminowych. Warto zatem przeczytać, co Agata pisze o takich umowach, obowiązujących dzisiaj:

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie umów okresowych, zwłaszcza w odniesieniu do umów o pracę na czas określony. Zmiany będą dotyczyły zarówno ograniczenia zatrudnienia terminowego – do 3 umów oraz do 33 miesięcy, jak również okresu wypowiedzenia tych umów. Co bardzo istotne – zmiany te dotkną również umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed tym dniem i trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Warto zatem przeanalizować, w jaki sposób umowy te będą zmieniały warunki pracy kształtowane przez umowy, które obowiązują obecnie.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów a ograniczenie zatrudnienia terminowego.

Obecnie możliwe jest zawarcie dwóch umów na czas określony, a zawarcie trzeciej z nich skutkować będzie przekształceniem się tej umowy w umowę na czas nieokreślony. Po zmianach czwarta, a nie – jak dotychczas trzecia umowa – będzie umową bezterminową.

Stosować się to będzie również do umów „starych”. Umowa, która przed dniem 22 lutego 2016 r. była pierwszą lub drugą umową z „łańcuszka umów”, będzie taką umową również po wejściu w życie nowych przepisów. Oznacza to, że możliwe będzie zawarcie jeszcze jednej umowy terminowej bez konsekwencji przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony.

W odniesieniu zaś do ograniczenia czasowego – dotychczas przepisy prawa pracy takiego ograniczenia nie przewidywały. Były jedynie wątpliwości w orzecznictwie co do długoletniego zatrudniania na czas określony. Teraz wprowadzono zasadę, na podstawie której, tych samych stron stosunku pracy nie może łączyć zatrudnienie terminowe przekraczające 33 miesiące.

W związku z tym, dla umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., okres 33 miesięcy będzie liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli właśnie od 22 lutego 2016 r. W uproszczeniu oznaczać to będzie jednocześnie, że umowa taka przekształci się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli nadal będzie trwała w dniu 22 listopada 2018 r. Co ważne, do przekształcenia dochodzi z dniem naruszenia limitu, a nie z dniem zawarcia zbyt długiej umowy.

Wyjątki przewidziane w przepisach przejściowych

Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w sytuacji gdy stosunek pracy określonego pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. W takim przypadku umowa taka rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, pozostając umową terminową. Co ważne, szczególna ochrona musi trwać przez cały okres 33 miesięcy – od 22.02.2016 r. do 21.11.2018 r.

Przepis ten jest przejawem ochrony interesu pracodawcy, a nie pracownika. Pracodawca byłby bowiem pozbawiony możliwości wcześniejszego zakończenia zatrudnienia (a więc uniemożliwienia przekształcenia się umowy) ze względu na przysługującą pracownikowi ochronę.

Dodatkowo, jeżeli zawrzemy umowę o pracę na czas określony w dniu 22 lutego 2016 r. lub później, w sytuacji, w której drugą umowę na czas określony rozwiązaliśmy w okresie miesiąca od zawarcia nowej, o ile okres ten rozpoczął bieg przed dniem w wejścia w życie nowej ustawy lub w dniu jej wejścia, będzie uważane za zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Rozwiązanie takie ma na celu zapobieżenie obchodzeniu przepisów nowej ustawy i celowemu rozwiązywaniu stosunków pracy zaraz przed wejściem w życie nowych przepisów. Nie będzie jednak chronić w przypadku, gdy przerwa jest dłuższa niż 1 miesiąc.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów a okres wypowiedzenia

Oprócz ograniczeń dotyczących zawierania umów terminowych zmieni się również ich okres wypowiedzenia, który zostanie zrównany z okresem wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i wynosić będzie:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nowy okres wypowiedzenia znajdzie zastosowanie również do umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., ale z pewną istotną modyfikacją. Dla umowy trwającej w dniu wejścia nowych przepisów, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy od dnia 22 lutego 2016 r. Bez znaczenia pozostaje więc jakim stażem pracownik legitymuje się przed tym dniem. Chociażby był zatrudniony przed tą datą przez 3 lata – jego staż liczy się od nowa.

W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.

Warto pamiętać, że zupełnie odmiennie sytuacja taka przedstawia się dla umów zawartych już po dniu 22 lutego 2016 r.

Agata Kicińska

formal Agata Kicińska s

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. Joanna pisze:

  Pracownik zawarł 2 umowy o pracę na czas określony z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu w okresach: 01.05.2012 – 30.04.2014 i 01.05.2014 – 30.04.2016, więc w dniu 30.04.2016 następuje koniec drugiej umowy na czas określony. Moje pytanie brzmi: na jaki maksymalny czas określony pracodawca może z nim zawrzeć kolejną, trzecią już umowę i jaki ta umowa będzie miała okres wypowiedzenia? 🙂

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Joanna, można zawrzeć trzecią umowę na okres do 21.11.2018 r. Okres wypowiedzenia takiej umowy będzie wynikał z całkowitego stażu pracy pracownika u tego pracodawcy.

   • Joanna pisze:

    Dziękuję za odpowiedź:)
    Przy okazji jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, w świetle nowych przepisów można zawrzeć z tym samym pracownikiem na tym samym stanowisku max. 2 umowy na okres próbny, jeśli minęły co najmniej 3 lata od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Czy wlicza się do tego limitu okres próbny sprzed wejścia w życie nowych przepisów? Np. z roku 2009? Czy obecnie można z takim pracownikiem zawrzeć jeszcze 2 takie umowy, czy tylko jedną?

   • Agnieszka pisze:

    Witam, odkryłam to miejsce i jestem zachwycona nim. Wnikliwie czytam pytania i komentarze i kiedy już mi się wydaje, że rozumiem zaraz pojawia sie nowa wątpliwość. Trochę wyżej wyjaśnił Pan, że: „Dla umowy trwającej w dniu wejścia nowych przepisów, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy od dnia 22 lutego 2016 r. Bez znaczenia pozostaje więc jakim stażem pracownik legitymuje się przed tym dniem. Chociażby był zatrudniony przed tą datą przez 3 lata – jego staż liczy się od nowa.
    W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.”
    Po czym na pytanie Joanny o okres wypowiedzenia odpisuje Pan , że będzie on wynikał z całkowitego stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Dlaczego nie liczy się od nowa poczynając od dnia 22 lutego 2016 r.? Bardzo proszę o odpowiedź.

    • Agnieszka, odpowiedź masz w pierwszym zdaniu cytowanego fragmentu. Dla umów trwających w dniu 22.02.2016 r. staż pracy do obliczenia okresy wypowiedzenia będzie liczony od dnia 22.02.2016 r. Jeżeli jednak umowa została zawarta po 22.02.2016 r. to liczy się cały staż pracy.

 2. Anna pisze:

  Zatrudniamy nauczyciela na zastępstwo od 1 marca 2016 do 30.04.2016 (pierwsza umowa na czas określony). Czy dotyczy nas obowiązek wpisania – w nowym wzorze umowy – przyczyny uzasadniającej zawarcia takiej umowy w nowododanym punkcie trzecim? Jaki okres wypowiedzenia przysługuje temu pracownikowi? – dodam, że kilka lat temu ta osoba już u nas pracowała do 2010 r. Z góry dziękuję za odp.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, jeżeli umowa nie będzie przekraczać limitów – a tak jest w opisanym przypadku – to nie ma obowiązku wskazywania przyczyny w treści umowy. Warto jednak napisać, że jest to umowa na zastępstwo, po to aby było jasne, jaki charakter ma umowa i aby wywoływała wszelki skutki z takim charakterem związane. Co do okresu wypowiedzenia – dla jego ustalenia konieczne będzie zsumowanie również wcześniejszego okresu zatrudnienia.

 3. Wypadekprzypracy.pl pisze:

  Poruszyli Państwo bardzo gorący temat. To kolejna zmiana prawa, która wprowadziła sporo zamieszania. Po analizie bardzo merytorycznego tekstu uważam, że pracodawcy znajdą w nim sporo istotnych wskazówek.

 4. Księgowa MDI pisze:

  Trafiłam tutaj przypadkiem, ale po przejrzeniu kilku wpisów bardzo mi się podoba i chyba się tu zadomowię 🙂
  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od 01.04.2014 do 30.03.2016 wypowiedział umowę 15.02.2016 z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Czy po zmianie przepisów coś się dzieje z tym wypowiedzeniem, czy idzie „po staremu”?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Bardzo dziękuję za ciepłe słowa 🙂 Zaś co do pytania – do umów, które zostały wypowiedziane przed wejściem w życie zmian stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc „po staremu”.

 5. Marcin pisze:

  Jak zwykle pozostaje pytanie, na ile tego rodzaju zmiany służą pracownikom, a na ile działają na ich niekorzyść. Mam wątpliwości, tym bardziej, że doświadczenie pokazuje, że każde prawo można obejść.

 6. Ewa pisze:

  Proszę o pomoc. czytam różne komentarze i mam już mętlik w głowie:)
  a więc:
  1/ od 1 marca 2016 r. zatrudniam pracownika na czas określony w celu zastępstwa pracownika i wiem że będzie to umowa powyżej 33 m-cy. Moje pytanie brzmi, czy mimo tego, że do umów na zastępstwo nie stosuje się tego limitu, to trzeba wpisać w umowie obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy(art. 25 par.4 pkt. 4)? i tym samym zgłosić do OIP?
  2/ a co w przypadku gdy inny pracownik w dniu 22.02.2016 r. jest zatrudniony na zastępstwo i umowa będzie trwała również po 21.11.2018 r. to trzeba zmieniać umowe i zgłaszać do OIP? czy wystarczy informacja z art.29 kp?
  3/ i ostatnie…a jeśli osoba zatrudniona jest na czas kadencji i będzie wykraczać ponad 33m-ce to czy trzeba zmieniać umowe?
  Proszę o podpowiedź. Z góry dziekuję i pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ewa, przy długiej umowie na zastępstwo trzeba wpisać przyczynę wskazaną w art. 25 z ind. 1 par. 4 pkt 1 k.p., nie trzeba jej zgłaszać do OIP. W drugim przypadku konieczne jest uzupełnienie umowy o wskazaną wyżej informację, również nie trzeba zgłaszać. Tak samo w trzecim pytaniu – trzeba wpisać do umowy przyczyny jej zawarcia powołując się na art. 25 z ind. 1 par. 4 pkt 3 k.p.

 7. agata pisze:

  Rozumiem, że przepisy przejściowe dotyczą tylko tych trwających już umów na czas określony, które przekraczają okres 33 miesięcy licząc od 22 lutego 2016 roku? Umowa, która była zawarta na okres np. 6 lat i wygasa 15 kwietnia 2016 roku nie podlega w żadnym stopniu nowym przepisom? Tak?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Nowe przepisy są stosowane do umów trwających w dniu 22.02.2016 r., np. w zakresie okresu wypowiedzenia.

 8. Piotr pisze:

  Szanowna Pani,
  bardzo interesujący/dobry komentarz. Jednej rzeczy tylko nie do końca rozumiem.
  Czy fragment „…Co ważne, do przekształcenia dochodzi z dniem naruszenia limitu, a nie z dniem zawarcia zbyt długiej umowy. (…) Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”
  Oznacza, że jeśli ktos jest obecne zatrudniony na czas określony długoletnią umową (np. do 2019, czy 2021, co zdaża się często na np. uczelniach) to ta umowa nie zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreśloony? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Piotr pisze:

   I czy byłaby Pani tak uprzejma nr przepisu ustawy, który o tym mówi – bo czytam i nie mogę znaleźć. Jeszcze raz z góry dzięlkuję za odpowiedź.

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    Piotr, jeżeli przeczytasz zdanie do końca wszystko stanie się jasne – „Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w sytuacji gdy stosunek pracy określonego pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. ” Jest to wyjątek dotyczący pracowników objętych szczególną ochroną. Pozostałe umowy – co do zasady – przekształcają się w umowy bezterminowe. Co do wyjątku – art. 14 ust. 6 ustawy nowelizującej.

  • Emila pisze:

   Witam. Moja sytuacja wygląda nastepujaco:
   Od 1.03.2016r.do 31.08.2016r. mialam zawarta pierwszą umowę na czas określony. Druga umowe mialam zawarta na rok tj.od 1.09.2016 -31.08.2017r. Czy jesli teraz pracodawca zatrudni mnie na 2 lata(czyli przekroczy limit 33 miesiecy) to po uplywie 15 miesięcy automatycznie w trakcie trwania umowy na czas okreslony umowa przeksztalci mi sie na umowe na czas nieokreślony? Bardzo prosze o odpowiedź.

 9. Grazyna pisze:

  Witam. Mam pracownika który ma umowę od 01-01-2013r. do 31-12-20123r. Jego umowa przekształca się w umowę bezterminową. Czy powinnam przygotować aneks do umowy z dnia 01-01-2013 którym zmienię czas trwania umowy oraz okres wypowiedzenia ? Czy w związku z tym że umowa była umową terminową to czy nie powinnam wystawić świadectwa pracy za okres od 01-01-2013 do 21-02-2016, a od 22-01-2016 umowa bezterminowa. Im więcej się nad zastanawiam tym mniej wiem. Jak formalnie powinno wyglądać takie przekształcenie umowy?

  • Joanna pisze:

   Witam. Wg mojej wiedzy, umowa zawarta na okres 01.01.2013 – 31.12.2023 z mocy ustawy przekształci się w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 i prawdopodobnie z tym dniem należałoby wystawić informację o takim przekształceniu (dokładnie co do formy takiej informacji jeszcze chyba nikt się nie wypowiedział). Natomiast jeśli chodzi o okres wypowiedzenia, to zmieni się on z dniem 22.08.2016 na 1-miesięczny, a następnie z dniem 22.02.2019 na 3-miesięczny. O ile jestem dobrze zorientowana, to wypowiedzenie takiej umowy po 22.11.2018 (czyli po przekształceniu w umowę na czas nieokreślony) będzie wymagało pisemnego uzasadnienia. Wydaje mi się, że w przypadku takiej umowy nie powinno się wystawiać świadectwa pracy w okresie jej trwania, bo przecież ona trwa od 01.01.2013 i jeśli nie zostanie rozwiązana, przekształci się w umowę na czas nieokreślony (od 22.11.2018) i będzie trwać dalej 🙂

 10. Joanna pisze:

  Bardzo proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:
  W dniu 18.02.2016 zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony, tj. od dnia 01.03.2016 do dnia 21.11.2018, czyli zawarta jeszcze w okresie obowiązywania starych przepisów (z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu). Dzień rozpoczęcia pracy przypada na 01.03.2016, czyli już w okresie obowiązywania nowych przepisów. Pracownik na dzień 01.03.2016 ma u nas w firmie staż pracy 2 lata 11 miesięcy 26 dni, zwolniony w sierpniu 2015.
  Moje pytanie dotyczy okresów wypowiedzeń jego aktualnej umowy, tzn. na umowie widnieje okres 2-tygodniowy, ale czy w związku ze zmianą przepisów nie zmieni się on wcześniej niż 22.08.2016?, tzn. czy nie należałoby wypisać informacji o warunkach zatrudnienia z datą 01.03.2016 z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia? a następnie w dniu 07.03.2016 z 3-miesięcznym okresem? czy możemy np. wypisać tylko warunki w dniu 07.03.2016 z uwagi na 7-dniowy termin na ich wypisanie (czyli z pominięciem wypisywania 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia?) czy może w ogóle mój tok myślenia w tym względzie nie jest prawidłowy?
  Bardzo proszę o odpowiedź i od razu dziękuję:)

  • Joanna pisze:

   Przepraszam, umowa została zawarta na dokładnie 33 miesiące, czyli do 30.11.2018, a nie do 21.11.2018, jak napisałam wyżej..

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    Joanna, w takim razie umowa przekształci się z dniem 22.11.2018 r. w umowę na czas nieokreślony, chyba że zachodzą okoliczności wyjątkowe.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Joanna, umowa jest umową trwającą w rozumieniu nowelizacji, ponieważ była zawarta przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Oznacza to, że staż pracy do okresu wypowiedzenia liczy się od 22.02.2016 r. W konsekwencji, okres wypowiedzenia będzie wyglądał tak jak dla pozostałych umów trwających – od. 22.08.2016 r. – 1 miesiąc, od 22.02.2019 r. – 3 lata. Nie do końca rozumiem czemu by miało być inaczej.

   • Joanna pisze:

    Zależność między dniem zawarcia umowy a dniem rozpoczęcia pracy i dodatkowo nowymi przepisami, które w różny sposób traktują staż pracy u danego pracodawcy trochę utrudnia sprawę w mojej ocenie, dlatego tym bardziej jestem wdzięczna, że znalazłam Pana blog w internecie:) dziękuję za wyjaśnienia:)

   • Paulina pisze:

    Nie zgadzam się. Zawarcie umowy o pracę nastąpiło z dniem 01.03.2016 r. Czyli okres wypowiedzenia uzależniony jest od wcześniejszego stażu pracy u tego pracodawcy.

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Paulina, datą zawarcia umowy jest data jej podpisania, a nie data faktycznego rozpoczęcia pracy. Umowa została zawarta w tym przypadku 18.02.2016 r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji, co sprawia, że jest ona tzw. umową trwającą. Czemu według Ciebie do zawarcia umowy miałoby dojść 1.03.2016 r.?

   • Mat pisze:

    Witam w treści swojego artykułu Pani Agata podała, iż okres wypowiedzenia z dwóch tygodni na 1 miesiąc zmienia się 20 sierpnia. jest to błędny termin , okres wypowiedzenia ulegnie zmiana dopiero z upływem 21 sierpnia czyli w dniu 22 sierpnia wypowiedzenie będzie wynosiło 1 miesiąc.

 11. agata pisze:

  Bardzo proszę o odpowiedź, na jaki czas może być zawarta następna umowa u tego samego pracodawcy, w sytuacji gdy poprzednia umowa była zawarta na 8 lat i kończy się 20 kwietnia. Czy w tym przypadku czas umowy liczy się od 22lutego 2016 i wtedy pracodawca może zawrzeć umowę następną na czas określony czy w związku z tym, że okres umowy na czas określony u tego pracodawcy przekroczył 33 miesiące, musi on zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony? A tak poza tematem, bardzo fajny blog. Będę tu wracać ?.

 12. Marzena pisze:

  Bardzo proszę o podpowiedź w następującej kwestii. W związku z brakiem przepisów przejściowych dotyczącym umów o pracę zawartych w zastępstwie, proszę o podpowiedź, jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę w zastępstwie zawartej przed 22.02.2016r. i trwającej nadal po tym okresie (umowa o pracę zawarta od 1.12.2014 do 30.11.2016)? Czy w przypadku tej umowy, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy również przed dniem 22 lutego 2016 r.?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, okres wypowiedzenia od 22.02.2016 r. wynosić będzie 2 tygodnie. Staż pracy dla umowy trwającej liczy się również dopiero od tego dnia.

   • Anna pisze:

    Witam,
    a czy będzie tak również w przypadku wyraźnego zapisu w umowie o 3-dniowym okresie wypowiedzenia, jeżeli nie zrobiono żadnego aneksu do tej umowy po wprowadzeniu nowych przepisów?

 13. Justyna pisze:

  Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości w kwestii stażu pracownika, związanego z nim okresu wypowiedzenia i liczenia umów „po nowemu”. W trakcie wejścia nowych przepisów pracownik jest w trakcie drugiej umowy na czas określony (bez przerw w zatrudnieniu). W kwietniu br. chcemy z nim zawrzeć kolejną umowę na czas określony. Rozumiem, że będzie to już ostatnia na czas określony i maksymalnie może trwać do 21 listopada 2018 r. Czy dobrze myślę, że okres jej wypowiedzenia liczymy dopiero od 22 lutego br., pomimo, że łączny staż tego pracownika w naszej firmie to ponad 3 lata i mógłby od razu wynieść 3 miesiące? Natomiast jeślibyśmy przyjmowali kogoś kto wcześniej już był u nas zatrudniony i teraz wraca, to wtedy musimy mu policzyć łączny okres zatrudnienia u nas, czyli również ten przed 22 lutego br. i od tego uzależnić okres wypowiedzenia? Dziękuję bardzo.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Justyna, w zasadzie masz racje oprócz okresu wypowiedzenia. Skoro będzie to umowa zawarta już po wejściu w życie nowych przepisów, a więc po 22.02.2016 r., to liczymy cały staż pracy pracownika. Ergo – okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

 14. Justyna pisze:

  Dziękuję bardzo, wszystko jasne.

 15. Janusz pisze:

  Dzień dobry
  W artykule i komentarzach jest podawana informacja, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy zeruje się 22.02.2016. Proszę o podanie podstawy prawnej, konkretny artykuł KP.
  Ja pracuję w obecnej firmie od 10.2011 okres próbny, następna umowa od 01.2012 do do 01.2017 z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie.
  W tym tygodniu złożyłem wypowiedzenie i nie chcą mnie wypuścić po 2 tygodniach tylko twierdzą, że mam 3 miesiące wypowiedzenia… Proszę o odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Janusz, okres wypowiedzenia będzie 2 tygodniowy, o ile nic innego nie wynika z umowy o pracę lub innych źródeł prawa pracy (np. ZUZP). Jeżeli chodzi o przepis o zerowaniu, to jest to art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).

 16. Larysa pisze:

  Witam,
  czy umowa zawarta na czas określony po 22.02.2016 nadal nie będzie mogła byc wypowiedziana, jeśli nie wpiszemy okresów wypowiedzenia w nowej odsłonie (art 36kp)?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Larysa, nie trzeba wypisywać klauzul o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia w treść umowy. Umowa jest wypowiadalna z mocy prawa.

 17. Agata pisze:

  Dzień dobry,

  w związku ze zmianą przepisów w zakresie umów terminowych, mam kilka następujących pytań:

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), do umów zawartych na podstawie art. 251 § 4 pkt 1-3 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, pracodawca ma obowiązek uzupełnić te umowy o informacje zgodnie z art. 29 § 11 ustawy zmienianej.

  Mam dwie umowy na zastępstwo, w których jest zawarta informacja, że „umowę zawiera się na czas zastępowania pracownika X na czas trwania jego usprawiedliwionej nieobecności” – czyli został wyraźnie określony cel tej umowy. Czy dobrze rozumiem, że w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku przygotowania porozumienia w celu dokonania uzupełnienia takiej umowy?
  Czy wystarczy wtedy przekazanie pracownikowi informacji o zmianie warunków zatrudnienia ze wskazaniem nowego okresu wypowiedzenia (bo nie są to już 3 dni).

  Podobnie – przy umowach z doradcami, o których mowa w art. 251 § 4 pkt 3 Kodeksu pracy. Sama umowa ma nazwę „umowa o pracę na czas pełnienia funkcji przez burmistrza”. W dalszych punktach znajduje się informacja, że pracodawca zatrudnia pracownika na czas pełnienia funkcji przez burmistrza, począwszy od dnia…
  Czy do tak skonstruowanej umowy będzie potrzebne porozumienie w celu dokonania uzupełnienia tej umowy?

  2. Zgodnie z wcześniejszym stanem prawnym umowa o organizację prac interwencyjnych nie wliczała się do limitu umów. Czy teraz, po zmianie przepisów do takich umów znajdzie zastosowanie wyjątek określony w art. 251 § 4 pkt. 4 tj. obiektywne okoliczności?

  – co w sytuacji, gdy trudno znaleźć obiektywne uzasadnienie dla takich potrzeb?

  – czy błędem jest zawarcie z pracownikiem interwencyjnym klasycznej umowy o pracę na czas określony, która będzie się wliczała do limitu umów? Unikniemy wtedy obowiązku informacyjnego do PIP o zawarciu takiej umowy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Agata, zarówno w przypadku, gdy zawierana jest umowa na zastępstwo, jak również na czas pełnienia funkcji burmistrza i informacje i tych okolicznościach znajdują się już w umowach – nie ma potrzeby ich uzupełniania. W obu przypadkach koniczna będzie informacja o zmianie warunków zatrudnienia z powołaniem na art. 36 par. 1 k.p.
   Co do organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych – pojawiają się głosy, że będzie tak jak dotychczas, czyli umowy te nie wliczają się w limitu, zgodnie z tym co orzekł SN. Jutro będzie opublikowany wpis na ten temat na blogu.

 18. Łukasz Mazur pisze:

  Witam,
  mam pewne wątpliwości co do okresu wypowiedzenia umowy zawartej przed 22 luty 2016. Mianowicie umowę na czas określony podpisałem z pracodawcą w grudniu 2015, czyli przed zmianami. Umowa nie zawiera klauzuli o 2 tygodniowym wypowiedzeniu. Czy w tym przypadku zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia będą mnie dotyczyć, czy zostaje po staremu – muszę pracować do wyznaczonego terminu na umowie, bez możliwości wypowiedzenia? Spotkałem się z informacjami, że w tym przypadku zmiany w okresie wypowiedzenia mnie nie dotyczą. W Pani artykule, kwestia ta nie została poruszona. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Łukasz, jeżeli nie było klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, to umowa jest teraz niewypowiadalna.

   • Andrzej pisze:

    Jestem w takiej samej sytuacji z umową co Łukasz i nie rozumiem dlaczego ta umowa jest teraz niewypowiadalna po tych zmianach w kodeksie pracy. Podpisując nową umowę w grudniu 2015 r zgodziłem się na brak zapisu o okresie wypowiedzenia ponieważ we wszystkich interpretacjach pisało że nie ma potrzeby takiego zapisu ponieważ po zmianach 22 lutego 2016 r i tak będą nieważne bo będą obowiązywały nowe przepisy. Na podstawie jakiego przepisu twierdzisz że ta umowa jest teraz niewypowiadalna ?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Andrzej, kluczowe jest to „po zmianach”. Umowa zawarta po 22 lutego 2016 r. nie musi mieć klauzuli, ale te zawarte wcześniej już tak. Zobacz art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 25 czerwca 2015 r. :
     Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 19. Monia pisze:

  Jeśli mam umowę do 31.03.2017 (umowa była na 2 lata) a od 1.04.2016 dostane umowę na zastępstwo na wyższe stanowisko, to czy 1.04.2017 dostanę umowę na czas nieokreślony?

 20. Aga pisze:

  witam
  mam pracownika administracji publicznej który jest zatrudniony na czas określony od dnia 01-09-2015 do 31-12-2015 oraz kolejna umowa od dnia 01-01-2016 do dnia 31-03-2016. moje pytanie czy mogę zawrzeć z nim trzecią umowę na czas określony? oraz czy mogę po tej trzeciej umowie zawrzeć z nim umowę na zastępstwo? czy to będzie umowa na czas nieokreślony?.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Aga, możliwe jest zawarcie trzeciej umowy terminowej. Późniejsza umowa na zastępstwo nie będzie się wliczała do limitu, o ile to zastępstwo nie będzie pozorne.

 21. Magda pisze:

  Witam,
  Zastanawia mnie dlaczego liczycie Państwo termin obowiązywania wypowiedzenia 1 – miesięcznego od 22 sierpnia 2016 r. Skoro reset miał miejsce 22 lutego 2016 r., 2 tygodnie obowiązuje dla stażu PONIŻEJ 6 miesięcy. Staż 6 -miesięczny będzie trwał do 21 sierpnia włącznie, więc staż poniżej 6 miesięcy do 20 sierpnia 2016 r. włącznie. A więc staż 1 – miesięczny OD 21 SIERPNIA 2016 R., A NIE OD 21 SIERPNIA.
  W prawie pracy nie stosujemy obliczania terminów jak w kodeksie cywilnym, tylko w znaczeniu „potocznym” – miesiąc mija dzień wcześniej, niż nazwa dnia początku terminu. Wprawdzie w praktyce niewiele to zmienia, bo w tym konkretnym przypadku mówimy o dniach sobota – niedziela, ale przy pisemnych informacjach dla pracowników powinno się napisać poprawnie.
  Chyba, że moje myślenie jest nieprawidłowe, to bardzo proszę mnie poprawić.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magda, miesiąc mija dzień wcześniej, a więc 21 sierpnia 2016 r. 1-miesięczny okres wypowiedzenia będzie się zaczynał 22 sierpnia 2016 r. Przy Twoich obliczeniach nieprawdiłowo pomijasz dwa dni, a nie jeden.

   • Magda pisze:

    6 miesięcy od 22 lutego minie 21 sierpnia.Przepis mówi nie o 6 miesiącach, ale o PONIŻEJ 6 m-cy. A okres „mniej, niż 6 miesięcy stażu” trwa do 20 sierpnia włącznie. Czyli drugi wariant (1 miesięczny okres wypowiedzenia) zaczyna się następnego dnia, czyli 21 sierpnia. Czyż nie?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Magda, poniżej 6 miesięcy dotyczy okresu wypowiedzenia dwutygodniowego. Przy okresie miesięcznym przepis brzmi „jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy” – stąd 22 a nie 21 sierpnia.

 22. Magda pisze:

  Ja nadal się nie zgadzam:). Bardzo proszę o precyzyjne wyjaśnienie gdzie popełniam błąd.
  „Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy’. Czy chodzi o to, że niesłusznie uznaję dzień resetu (22.02.16) za pierwszy dzień biegu stażu? Powinnam od następnego dnia zaczynać liczyć?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Pierwszy dzień to słusznie 22.02.2016 r. Gdybyśmy obliczali ostatni dzień terminu w prawie cywilnym, to 6 miesięcy kończyło by się 22.08.2016 r. Biorąc pod uwagę odmienne liczenie terminów w prawie pracy, a więc w rozumieniu potocznym, 6-miesięczny termin kończyć się będzie w dniu 21.08.2016 r. Oznacza to, że od dnia następującego po tym dniu, a więc od dnia 22.08.2016 r. zaczyna się nowy termin – 1-miesięcznego wypowiedzenia. Nie wiem skąd miałby tu się pojawiać 20.08.2016 r.

  • Magda pisze:

   Na potwierdzenie mojego sposobu obliczania:
   http://inforfk.pl/aktualnosci/333155,Zmiana-informacji-o-warunkach-zatrudnienia-do-22-marca.html
   ostatni akapit:
   Obowiązek zmiany tej informacji nastąpi dopiero w dniu, w którym pracownik osiągnie staż co najmniej 6 miesięcy, tj. 21 sierpnia 2016 r. (dopiero w tym dniu okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie wynosił 1 miesiąc).

 23. Magda pisze:

  Stąd, że 1 – miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje dla stażu RÓWNEGO I WIĘKSZEGO od 6 m-cy. A równy to jest od 21.08. 22.08 to już staż „większy”.
  Więc od 21 sierpnia obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

 24. Iza pisze:

  Jeśli można prosić, to również chętnie skorzystam z podpowiedzi:-). Mamy pracownika, który był zatrudniony na zastępstwo (21.10.2013-01.04.2015). Następnie został zatrudniony na „normalnej” umowie okresowej na czas 01.09.2015-31.08.2016. Po rozwiązaniu się tej umowy będziemy chcieli podpisać z nim kolejną umowę okresową. Czy słusznie sądzimy, że możemy z nim podpisać jeszcze dwie umowy okresowe na łączny czas obejmujący 21 miesięcy? Z góry dziękuję za pomoc. P.S. Bardzo pomocny artykuł!

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Iza, po tej trwającej umowie można będzie podpisać jeszcze 2 umowy – słusznie. Okres łącznie nie może przekraczać 33 miesięcy, ale liczonych od 22.02.2016 r. Po zakończeniu obecnej umowy kolejne będą mogły być zawarte do 21.11.2018 r.

 25. Iza pisze:

  I jeszcze jedno pytanie – rozumiem, że cały okres zatrudnienia tego pracownika (w tym umowa na zastępstwo) byłaby liczona do ustalenia okresu wypowiedzenia?

 26. Barka pisze:

  Witam serdecznie, jak liczyć wypowiedzenie po 22 sierpnia 2016r. ( 1 miesiąc) np. wręczamy wypowiedzenie pracownikowi 25 sierpnia i moje pytanie dotyczy czy liczymy mu od 25.08.2016 do 24.09.2016r czy też od 1 września do końca miesiąca. Z góry dziękuję za odpowiedż

 27. Joanna pisze:

  Dzień dobry:) Panie Karolu, kwestia dotycząca dnia, od którego zaczynamy liczyć nową długość okresu wypowiedzenia (1- i 3-miesięcznego) jest naprawdę bardzo niejasna.. Argumentacja Pani Magdy mnie przekonuje (biorąc na logikę), ale Pan ma inne stanowisko… Zresztą akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło w świetle nowych przepisów (poza tym, że teraz dotyczy to też umów na czas określony), ale jak to się tak naprawdę powinno liczyć, żeby było prawidłowo?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Joanna, wersja Magdy jest na pewno bezpieczniejsza, bo zakłada wcześniejsze wejście dłuższego okresu wypowiedzenia – jest więc bardziej korzystna dla pracownika.

 28. Karolina pisze:

  Witam

  Mam problem, z którym nie bardzo wiem jak sobie poradzić. Zatrudniałam pracownika od 25.08.2014 do 05.09.2015 teraz chcę ponownie go zatrudnić na tym samym stanowisku od 01.04.2016. Czy tą poprzednią umowę wliczam do limitu 3 umów czy liczę od nowa i umowę od 01.04.2016 liczę jako pierwszą?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karolina, umowa od 1.04.2016 r. może być liczona jako pierwsza umowa.

   • Karolina pisze:

    A jeśli chodzi o okres wypowiedzenia dla takiego pracownika to wliczam poprzednie zatrudnienie? Czy te liczę staż od 01.04.2016?

   • Dorota Wysocka pisze:

    Wiem, że są takie interpretacje (łącznie ze stanowiskiem MRPiPS), ale szczerze powiedziawszy zastanawia mnie na jakiej one są oparte podstawie prawnej (który konkretnie artykuł z przepisów przejściowych)? Przecież przepisy przejściowe mówią tylko o umowach trwających w dniu wejścia w życie ustawy, że do okresu zatrudnienia wliczamy wtedy okres i liczbę umów począwszy do dnia wejścia w życie ustawy. Ale w przypadku umów zawieranych już na gruncie zmienionych przepisów, czyli po 22.02.2016 powinnam stosować przepis o ograniczeniu 3/33. Z żadnego przepisu nie wynika konkretnie, że mam go ograniczyć tylko do okresu po dniu wejścia w życie zmian. Cały czas mam wrażenie, że interpretacja dopuszczająca dla umów zawieranych na nowo po dniu 22.02.2016, liczenie do limitu 3/33 tylko po 22.02.2016 jest wykładnią bardzo rozszerzającą przepisy przejściowe.

    • Dorota, to jest związane z tym, że do „starych” umów stosujemy „stare” przepisy. Jeżeli więc przerwa pomiędzy umową zawartą przed 22.02.2016 r., a późniejszą umową wynosiła powyżej miesiąca, to limit liczymy od nowa.

     • Dorota Wysocka pisze:

      Ale nadal się nie zgadzam. Owszem, do starych umów stosujemy stare przepisy, co w tym przypadku oznacza tyle, że przy zawieraniu tych („starych”) umów nie obowiązywał nas limit 3/33. Przecież ja nie mówię, że mam się cofnąć i „na nowo” analizować prawidłowość zawarcia tamtych umów. Ja mówię o umowie obecnie zawieranej. Skoro ją zawieram obecnie to muszę do niej stosować obecne przepisy, A te stanowią:
      Art.25(1) par. 1 kp: „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”

      Ani z tego, ani z żadnego przejściowego przepisu nie wynika, że do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie zmian, jak to ma np. w art. 16 ustawy zmieniającej w stosunku do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia.
      Ucząc mnie zasad wykładni prawa, uczono mnie, że Ustawodawca postępuje, jeżeli coś zapisał, a czegoś nie uwzględnił w tym zapisie, to pewnie chciał, żeby w tym pierwszym przypadku to miało znaczenie, a w drugim nie miało.
      Będę się upierała. Z jakiego konkretnie przepisu (poza tzw. zdrowym rozsądkiem) wynika, że do limitu 3/33 mam nie wliczać okresów pracy przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej kp.

     • Wynika to z zasady nieretroaktywności prawa. Jak miałyby być wliczany staż przed 22.02.2016 r. do limitu 33 miesięcy, skoro takiego ograniczenia przed tą datą nie było? Mówimy oczywiście o zakończonych stosunkach pracy. Wyobraźmy więc sobie sytuację, w której ktoś był zatrudniony u danego pracodawcy w 2006 r. na dwa lata. Od połowy 2016 r. zatrudniany jest ponownie. Czy w Pani ocenie dwuletni okres zatrudnienia w 2006 r. powinien się wliczać do 33-miesięcznego limitu?

     • Dorota Wysocka pisze:

      Przed tą datą nie było, ale teraz jest. W moim odczuciu zasada nie retroaktywności polega troszeczkę na czym innym. Ja z niej wnioskuję tyle, że do „starych” umów nie stosuje się obecnych ograniczeń, czyli umowy zakończone były i pozostają zawarte prawidłowo, nawet jeżeli nie spełniają przesłanek ograniczenia z limitu 3/33. Natomiast do umów zawieranych teraz stosuję przepis w brzmieniu obecnym, a on mówi, że mam wliczać cały okres zatrudnienia na czas określony, nie ograniczając tego do umów po dniu wejścia w życie nowelizacji. Z zasady racjonalności ustawodawcy wynikałoby, że gdyby takie ograniczenie chciał wprowadzić to by to zapisał w przepisach przejściowych.
      Ale OK. Nie ma co dłużej ciągnąć wątku. Jak w wielu miejscach w polskim prawie przepisy nie są precyzyjne i stwarzają pole do różnych interpretacji. Pewnie sądy to rozstrzygną, ale na to trzeba jeszcze „chwilkę” poczekać.

      Bardzo dziękuję za dobrą merytoryczną dyskusję. I tak, jak któryś z komentujących napisał. Trafiłam tu przez przypadek, ale chyba zagoszczę na dłużej. Pozdrawiam.

 29. Katarzyna pisze:

  Witam Panie Karolu,
  Jestem początkująca, czy mogłabym prosić o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Otóż w firmie gdzie pracuje zatrudniamy osobę od 01.01.2015 r. Teraz trwa jego druga umowa na czas określony do 31.03.2016. Pracodawca chce zawrzeć z nim kolejna umowę jednak chciałabym wiedzieć jak wpłyną na to nowe przepisy ? Tzn czy po zawarciu umowy bedzie to jego trzecia umowa na czas określony i jak długo moze max trwać, czy bedzue mógł zawrzeć jeszcze jedna czwarta?
  Oraz od jakiego momentu mam obliczyć okres wypowiedzenia czy od 22.02.16, czy jednak od całego stażu tego pracownika u tego pracodawcy ? Dziękuje serdecznie

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Katarzyno, będzie to trzecia umowa na czas określony i będzie mogła trwać nie dłużej niż do 21.11.2018 r. Czwarta umowa byłaby już umową na czas nieokreślony. Do okresu wypowiedzenia dla tej nowej umowy (od 1.04.2016 r.) będziemy liczyć cały staż pracy pracownika.

   • Katarzyna pisze:

    Pięknie dziekuje?
    Jeżeli mogę to chciałam jeszcze spytać , czy dobrze myśle ze powinnam była do 21.03.16 max uzupełnić informacje dodatkowa dla tego samego pracownika i określić okres wypowiedzenia wg nowych przepisów . W tych poprzednich umowach na czas określony okres wypowiedzenia nie był wogole uwzględniany. Skoro jego umowa terminowa kończy sie 31.03.2016 to powinnam była wpisać 2 tyg okres wypowiedzenia ? Poprostu chciałabym to zrobic teraz z opóźnieniem ale jednak zrobic .

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Katarzyna, są dwie szkoły – pierwsza mówi o udzieleniu informacji w terminie miesiąca od dnia zmiany przepisów, czyli do 21.03.2016 r., natomiast druga – miesiąca od zmiany warunków, a więc do 21.09.2016 r. Wydaje się, że obie są prawidłowe i nie można tu postawić pracodawcy jakiegoś zarzutu.

 30. Katarzyna pisze:

  Przepraszam , nie rozumiem skąd termin 21.09.2016

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Według art. 29 par. 3 (2) k.p. informacji o nowych warunkach zatrudnienia udziela się do miesiące od ich zmiany. Do zmiany okresu wypowiedzenia dojdzie 21.08.2016 r. stąd termin do 21.09.2016 r.

 31. Katarzyna pisze:

  Ok, rozumiem, dziekuje jeszcze raz. Fachowa pomoc , bede polecać ten blog ?

 32. Łucja pisze:

  Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej kwestii. Zatrudniamy w firmie osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów (22.02.2016) miały zawarte umowy na czas próbny. Niektóre z tych umów kończą się na dniach. Czy umowę na czas określony po okresie próbnym mogę zawrzeć na 33 m-ce od następnego dnia po okresie próbnym czy 33 m-ce liczę od dnia 22.02.2016?
  Przykład: Umowa na czas próbny od 15.02.2016 do 31.03.2016. Chcę zawrzeć umowę na czas określony od 1.04.2016 do 31.12.2018 (łącznie 33 m-ce).
  Czy moje obliczenie jest prawidłowe? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Łucja, ani wtedy ani teraz nie wlicza się umów na okres próbnych do limitów dotyczących umów na czas określony. Możesz więc taką umowę zawrzeć na 33 miesiące liczone od następnego dnia po dniu rozwiązania umowy na okres próbny. Obliczenie jest prawidłowe.

 33. Marzenna pisze:

  Dzień dobry,
  mam pracownicę której druga umowa o pracę kończy się 30.04.2016.
  Według obowiązujących przepisów mogę zawrzeć trzecią umowę.
  1. czy limit drugiej mowy obowiązuje od 22 lutego 2016 i wynosi 2 miesiące i 9 dni.
  2. a trzeci umowa byłaby zawarta na 30 miesiecy?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzenna, limit będziemy liczyć od 22.02.2016 r., a więc trzecia umowa będzie mogła być zawarta do 21.11.2018 r. Wszystkie informacje są we wpisie.

 34. Dominik pisze:

  Witam,

  mam pytanie w sprawie umowy o pracę na czas określony, ale na starych zasadach.
  W grudniu 2010 podpisałem umowę o pracę na czas określony na 2 . Następnie w grudniu 2013 kolejną umowę na czas określony z tym samym pracodawcą. W roku 2014 jeden z wspólników szefa odszedł i mój pracodawca przejął po nim nazwę firmy. Sporządzony został wtedy aneks do umowy o pracę, związany z nazwą firmy. W grudniu 2015 roku podpisałem kolejną umowę z tym samym pracodawcą do grudnia 2017, trzecią z kolei. Podpisywanie kolejnych umów o pracę na czas określony związane było z podpisaniem aneksu do umowy o pracę przedłużających termin zatrudnienia.

  Żadna z tych umów/aneksów nie zawiera klauzuli i dwutygodniowym okresie wypowiedzenia.

  Chciałem zapytać się, czy w takim przypadku jaki opisałem, trzecia umowa (aneks przedłużający umowę ) dalej jest traktowana jako umową o pracę na czas określony, czy też automatycznie przechodzi na umowę o czas nieokreślony z wszystkimi konsekwencjami umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy w przypadku 3 umowy mógłbym bez konsekwencji złożyć wniosek mojemu pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę z okresem 3 miesięcznym?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dominik, słusznie uważasz, że aneks do umowy, przedłużający okres jej trwania jest uważany za kolejną umowę o pracę na czas określony. Ocena czy doszło czy nie do przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony wymagałaby jednak dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego.

 35. Marzenna pisze:

  Witam,
  Dziękuje za odpowiedź.

  Mam kolejne pytanie:
  Zatrudniamy pracownika, którego umowa na czas określony przekracza limit od 22.02.2016
  Jest ro druga umowa na cas określony zawarta 01.05.20144 do 30.04.2019 .
  od 22.02.2016 – do 30.04.2019 jest 38 miesięcy i 9 dni .
  1. czy ta umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas niekreślony?
  2. czy pracownikowi muszę wręczyć informację o zmianie statusu takiej umowy?
  3. Czy powinnam taką umowę zgłosić do PIP

  Dziękuję

  Marzenna Matysiak

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzenna, na blogu nie mogę udzielać porad prawnych aż tak szczegółowych, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią, chętnie dokonamy analizy tego przypadku i udzielimy precyzyjnej odpowiedzi.

 36. Marzenna pisze:

  Kolejne pytanie 🙂

  Jakie umowy na czas określony mam obowiązek zgłoszenia do PIP?
  Dziękuję
  Marzenna Matysiak

 37. Kamila pisze:

  Witam serdecznie,
  Od dnia 1 kwietnia 2016r. zatrudniamy osobę do pracy w ramach programu do 30 roku życia (art.150 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), która jest w części refundowana z Urzędu Pracy. Czy o zawarciu umowy z taką osobą powinniśmy poinformować w ciągu 5 dni Okręgowego Inspektora Pracy ? Ponadto czy ta osoba nie wlicza się do limitu umów 3/33?
  Pozdrawiam,
  Kamila

 38. Aga pisze:

  Witam serdecznie.
  Pierwsza umowa zawarta byla 08,01,2015 na okres 3 miesiecy. Nastepnie zostala podpisana kolejna na okres 1 roku i wygasa 08.04.2016. Czy podpisujac kolejna umowe na okres 3 miesiecy bedzie przyslugiwalo jakies wypowiedzenie? Oczywiscie wszystkie umowy u jednego pracodawcy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Aga, przy następnej umowie okres wypowiedzenia będzie zależny od stażu pracy. Liczy się cały staż pracy u tego pracodawcy.

 39. grażyna pisze:

  WITAM . MOJA OSTATNIA UMOWA NA CZAS OKREŚLONY WYGASŁA 2016-01-31 I OD 2016-02-01 DOSTAŁAM KOLEJNĄ UMOWE NA CZAS OKREŚLONY DO 216-06-30 'PRZEPRACOWAŁAM W TEJ FIRMIE PRZESZŁO 3 LATA JAKI OKRES WYPOWIEDZENIA MNIE OBOWIĄZUPE . POZDRAWIAM

 40. Marzenna pisze:

  Witam,

  Czy umowa trwająca po 22.02.2016 przekroczy limit 33 miesiące, należy zgłosić do PIP.

  pozdrawiam

  Marzenna Matysiak

 41. Anna pisze:

  Panie Karolu mam jeszcze pytanie odnośnie umów, które mam podpisane z pracownikami od grudnia 2015 do końca grudnia 2020r. Są to drugie umowy, pierwsze były na okres próbny. Podpisałam takie umowy, ponieważ prowadzę działalność na zasadzie franczyzy. Sama mam podpisaną umowę z firmą dla której pracuję właśnie do 31.12.2020. Czy ten przypadek kwalifikuje się do powiadomienia okręgowego inspektora pracy jako obiektywna przyczyna podpisania tak długiej umowy, leżąca po stronie pracodawcy? Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, jeżeli chodzi o wyjątek w postaci obiektywnych przyczyn, to sprawa nie jest niestety taka prosta i trudno jest przesądzić jednoznacznie bez znajomości całego stanu faktycznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią, chętnie przeprowadzimy analizę.

 42. Marzenna pisze:

  DZIEKUJĘ 😉

 43. Dorota pisze:

  Witam.
  W dniu 17.03.2015r. zatrudniliśmy pracownicę na zastępstwo na okres od 17.03.2015r. do 06.04.2016r. W dniu 07.04.2016r. zawarliśmy z tą samą pracownicą umowę na czas określony od 07.04.2016r. do 31.12.2018r. Czy w informacji dla pracownika prawidłowe będzie podanie informacji o okresie wypowiedzenia w nastepujący sposób:
  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  – 1 miesiąc, jeżeli wypowiedzenie zostanie dokonane do dnia 16.03.2018r.
  – 3 miesiące, jeżeli wypowiedzenie zostanie dokonane po dniu 17.03.2018r.

 44. Marzenna pisze:

  Witam serdecznie,
  mam pytanie , czy do trzeciej umowy na czas określony po zmianach należy wpisać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy?

  pozdrawiam

  Marzenna

 45. Malwina pisze:

  Witam,
  Pracodawca zawarł umowę z PUP o zorganizowanie prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z obowiązkiem zatrudnienia pracownika na kolejne 6 miesięcy. Z pracownikiem zawarł od razu umowę na okres 1 roku, umowa na czas określony z dopiskiem, że jest to umowa związana z umową o zorganizowanie prac interw.
  Pytanie, wiem, że okres 6 miesięcy prac interwencyjnych nie zalicza się do limitu 33 miesięcy, ale kolejne 6 miesięcy umowy już tak? Czy w tym konkretnym przypadku można uznać, że z pracownikiem zawarto 1 umowę (z limitu 3) i okres 6 miesięcy ( z limitu 33 miesięcy)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Malwina, wyjątki od limitu wymagają szczególnej ostrożności przy ich analizie. W związku z tym zapraszam do współpracy z Kancelarią.

 46. Aleksandra pisze:

  Witam. Pracuję w firmie od połowy sierpnia 2015 roku. Pierwsza umowa była na okres próbny (3 miesiące), a w listopadzie 2015 została przedłużona na 2 lata. Czy dobrze rozumiem, że do 21 sierpnia 2016 obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a dopiero od 22-go sierpnia miesięczny okres wypowiedzenia?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Aleksandra, tak właśnie jest, z tym, że 2-tygodniowy okres wypowiedzenia kończy się raczej 20.08.2016 r. i 21.08.2016 r. wchodzimy w miesięczny.

 47. Adrianna pisze:

  Witam
  Moje pytanie jak podpisałam umowę na czas określony od 01.01.16 do 30.06.16 to mogę w jakiś sposób wypowiedzieć tą umowę ?

 48. Emilia pisze:

  Witam
  Jak powinien wyglądać aneks do umowy na czas określony uzupełniony o celowość jej zawarcia?

 49. anna pisze:

  witam serdecznie.mam pytanie w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o prace.bylam zatrudniona w zakladzie na okres probny od 01 10 2013 do 31 12 2013 roku.umowe mi przedłuzono dalej od 01 01 2014 do 31 12 2016 roku.w warunkach umowy mam prawo do dwu tygodniowego okresu wypowiedzenia.nie otrzymalam zadnego aneksu do umowy.jaki jest moj okres wypowiedzenia umowy o prace?pozdrawiam serdecznie

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, do 20.08.2016 r. okres ten wynosi 2 tygodnie, później – 1 miesiąc. Aneks nie jest potrzebny. Ta zmiana wchodzi w życie z mocy prawa.

 50. Tomasz pisze:

  Dzień dobry, bardzo bym prosił o odpowiedź na pytanie dotyczące umów na czas określony. Pracodawca zawarł ze mną umowę na 6 lat i doszły mnie słuchy, że nie chce aby się ona przekształciła w umowę o pracę na czas nieokreślony i chce wypowiedzieć trwającą umowę i już następnego dnia zawrzeć nową umowę na okres który pozostał. Czy może tak zrobić, czy jest to zgodne z prawem pracy? Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tomasz, jeżeli umowa jest wypowiadalna, to pracodawca może ją oczywiście wypowiedzieć. Może też zaproponować zawarcie kolejnej umowy na krótszy czas.

 51. Tomasz pisze:

  Dziękuję za odpowiedź, czyli ta zmiana przepisów dotyczących umowy na czas określony to była tylko pozorna zmiana na lepsze, jeżeli umowa i tak się nie przekształci na umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca może sobie umowę rozwiązać i następnego dnia nawiązać stosunek pracy. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam

 52. Hanna pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rodzaju umowy. Mój nowy pracodawca proponuje mi umowę na czas określony 1 roku. Mnie zależy na umowie na czas nieokreślony, ponieważ będę się ubiegała o kredyt na mieszkanie jeszcze w tym roku i rodzaj umowy ma duże znaczenie dla banku. Czy podpisanie umowy na czas nieokreślony jest w jakiś sposób niekorzystny dla pracodawcy ? Przecież bez względu na rodzaj umowy możemy ją rozwiązać w okresie od 2 tyg do 3 miesięcy zgodnie z:
  Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za
  wypowiedzeniem.
  § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu
  wypowiedzenia.
  Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas
  nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest
  uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6
  miesięcy;
  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6
  miesięcy;
  3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
  Prosze o informacje czy mogę prosic pracodawcę o umowę na czas nieokreśony od momentu rozpoczęcia pracy i jak to uargumentować.
  Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Hanna, oczywiście możesz się dogadać z pracodawcą co do rodzaju umowy. Przy umowie na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca chce ją rozwiązać musi to uzasadnić. Musi więc podać przyczyny wypowiedzenia rzetelne, konkretne i aktualne, a to już nie jest takie proste. Przy umowie na czas określony może ją rozwiązać „bo tak” i nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji. Druga sprawa – to obowiązek konsultacji związkowej przy umowie na czas nieokreślony.

 53. Julita pisze:

  Witam,
  Pierwszą umowę z pracodawcą, która dotyczyła prac interwencyjnych miałam od 1 czerwca 2015 do 1 marca 2016. Po tym okresie pracodawca postanowił dalej mnie zatrudnić i otrzymałam umowę od 2 marca do 31 sierpnia z klauzulą, że każda ze stron może ją wypowiedzieć z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 29 kwietnia postanowiłam się jednak zwolnić. W wypowiedzeniu zgodnie z umową podkreśliłam fakt, że z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia chciałam wykorzystać urlop i w tej chwili przebywam na nim. Jednak w dniu wczorajszym zadzwonił do mnie mój pracodawca z informacją, że zmieniły się przepisy i mój okres wypowiedzenia wynosi miesiąc i proponuje mi po moim urlopie podpisanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Czy mój pracodawca ma racją co do okresu wypowiedzenia?

 54. Katarzyna pisze:

  Witam Panie Karolu
  Mam pytanie odnośnie konieczności uzasadnienia zawarcia umowy na czas określony. Czy każda umowę na czas określony trzeba teraz tzn po zmianie przepisów uzasadniać ?
  Pozdrawiam

 55. Maja pisze:

  Witam, Panie Karolu bardzo proszę o pomoc
  1. Mam pracownika który już kiedyś u mnie pracował około 9 lat, potem rozstaliśmy się na jakieś 3 lata i ponownie go zatrudniłam 01.02.2015 r. do 31.01.2016 na rok, przedłużyłam mu umowę na kolejny rok czyli od 01.02.2016 do 31.01.2017 r.

  Proszę mi poradzić jak mam mu napisać w warunkach zatrudnienia, ponieważ po 22 lutym 2016 r. muszę mu zrobić informację o zmianie warunków zatrudnienia. Czy muszę mu policzyć poprzednie zatrudnienie? Jeśli tak to okres wypowiedzenia będzie 3 miesiące i w tym punkcie wpisać: okres wypowiedzenia 3 miesiące?

  2. zatrudniłam pracownika 01.05.2015 r. do 30.04.2016 na rok, przedłużyłam mu umowę na kolejny rok czyli od 01.05.2016 do 30.04.2017 r.
  Czy w tym przypadku okres wypowiedzenie wygląda tak:
  – do 29.10.2016 – 2 tygodnie okres wypowiedzenia
  – z dniem 30.10.2016 – 1 miesiąc okres wypowiedzenia
  Aha i czy w tej nowej drugiej umowie mogę mu a raczej powinnam wpisać „z możliwością wcześniejszego rozwiązania za 2 tygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron”???

  Bardzo była bym wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Maja, niestety nie udzielam tak szczegółowych porad prawnych na blogu. Jednocześnie w znacznej części odpowiedzi na te pytania są we wpisie.

 56. Eliza pisze:

  Witam,
  ma następującą sytuację,
  1 umowa na czas określony w okresie 22.03.2010 do 30.06.2011,,
  2 umowa na czas określony od 01.07.2011 do 31.12.2012 r
  następna umowa nie została zawarta z powodu nie dogadania warunków płacowych ,
  dopuszczona jednak zostałam do pracy , pracuję do chwili obecnej.
  pozdrawiam
  Eliza

 57. Natalia pisze:

  Dnia 2 maja 2016 zastałam dopuszczona pracy- zgodnie z informacjami jakie otrzymałam ma być to umowa na zastępstwo. Jednak pomimo tego, że dopełniłam wszelkich formalności (badania lekarskie, szkolenia BHP itp.) nie dostałam jeszcze umowy do podpisu (minął tydzień). Czy ze względu na to, że zostałam dopuszczona do pracy a nie dostałam jeszcze umowy- mogę rościć od pracodawcy zawarcia umowy na czas nieokreślony (a nie na zastępstwo)?

 58. hmm pisze:

  Witam, mam pytanie odnośnie umów, odnośnie bloga polecam go wszystkim:]
  Wracając do pytania:
  Pracownik jest zatrudniony od 01.12.2014 r. – 31.08.2015 r. , 01.09.2015 – 31.08.2016. (21 miesięcy)
  Jak mam zawrzeć kolejną umowę po wejściu w życie nowych przepisów (22.luty 2016 r.) i do kiedy mogę maksymalinie wydłużyć w/w umowę?
  Czy po 22 02 2016 r. mogę ponownie zawrzeć umowę na 33 miesiące ?
  Czy to byłaby już 3 umowa i zostanie mi tylko jedna długa?
  Jaki okres wypowiedzenia zachować?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Odpowiedzi na te pytania są we wpisie.

   • hmm pisze:

    Panie Karolu tylko w kwestii upewnienia – przeczytałem cały blog. Umowa która trwa nadal po 22.02.2016, i tu pytanie: liczbę miesięcy liczy się od nowa? czy można takiego pracownika zatrudnić na kolejne 33 miesiące tylko trzeba uważać na liczbę umów zawartych przed 22.02.2016?
    Proszę o odpowiedz i bardzo dziękuje za wyrozumiałość.

 59. Marzena pisze:

  Witam
  proszę o odpowiedz czy w stosunku do umowy na czas określony zawartej przed 22.02 i trwającej nadal w której była klauzula o 2-tyg wypowiedzeniu, po zmianie przepisów nalezy zawrrzeć z pracownikiem porozumienie o zmianie okresu wypowiedzenie zgodnie nowymi przepisami czy wystarczy przekazać pracownikowi tylko informację o zmianie okresów wypowiedzenia

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, trzeba było przekazać informację. Nowe reguły dotyczące okresu wypowiedzenia wchodzą w życie z mocy prawa.

 60. Marzena pisze:

  Dziekuję za odpowiedż. Nasunęło mi się tylko jeszcze jedno, czy po wejście w życie nowych przepisów do umowy na zastępstwo trwającej przed i w trakcie wejścia nowych przepisów, która „po nowemu” będzie umową na czas określony też wystarczy informacja czy porozumienie zmieniające.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, nie ma potrzeby aneksowania. Wcześniej i teraz była to umowa na czas określony zawarta na czas zastępstwa innego pracownika.

 61. Przemek pisze:

  Witam, proszę o potwierdzenie bądź wyprowadzenie mnie z błędu co do mojego przekonania o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia.
  1 umowa 14.09.2015 – 14.12.2015
  2 umowa 14.12.2015 – 30.12.2016 (obie umowy zawierały/ją klauzule 2tygodniowym okresie wypowiedzenia, co jednak juz nie ma znaczenia na mocy nowych przepisów)
  W mojej interpretacji nowa ustawa weszła w życie w czasie trwania umowy, toteż staż pracy liczony powinien być od 22 luty 2016, a więc okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, czy dobrze rozumiem? P0zdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź:)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Przemek, tak – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do 20.08.2016 r., później miesiąc.

 62. Anastazja pisze:

  Witam.
  Chcę zapytać o taką sprawę: chcemy zatrudnić od 23.05.2016 r. na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Czy mogę tak zapisać w umowie o pracę na czas określony w punkcie dotyczącym okresu zatrudnienia: „na czas określony od 23.05.2016 r. do powrotu Pani XY sprzątaczki – nie dłużej niż do 30.06.2016 r. ” Drugie moje pytanie brzmi: czy zatrudniając na zastępstwo za nieobecnego pracownika, muszę dokładnie sprecyzować datę końcową umowy, tj. podać dzień, miesiąc i rok czy mogę napisać: „do powrotu osoby zastępowanej” lub: „do powrotu Pani XY, ale nie dłużej niż do 30.06.2016 r.” Dziękuję.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anastazja, nie ma potrzeby wskazywania daty końcowej umowy. Wystarczy wskazanie jaki pracownik ma być zastępowany.

 63. Iwona pisze:

  Czy limity umów terminowych dotyczą tak naprawdę nauczycieli? Z niektórymi nauczycielami mamy zawartą już z kolei czwartą umowę na czas określony obejmujący dany rok szkolny. Czy to oznacza, że łamiemy prawo? Karta Nauczyciela nie wskazuje przecież żadnych limitów umów terminowych. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 64. Karolina pisze:

  Witam,
  od 03.03.14 miałam umowę na okres próbny 3-miesięczny, następnie umowę na czas określony, która kończy się 31.05.16, pracodawca przedłuży mi umowę na kolejne 2 lata. Proszę o informację jak wygląda sprawa 33/3 i jaki okres wypowiedzenia powinien mnie obowiązywać. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karolina, umowa na czas określony może być zawarta do 21.11.2018 r., a Twoja następna umowa będzie się mieścić w tym limicie. Jednocześnie będzie to dopiero druga umowa na czas określony. Co do okresu wypowiedzenia – odpowiedź jest we wpisie: „W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.”

 65. Karol pisze:

  Dzień dobry! Proszę o pomoc… Jeżeli pracownik jest zatrudniony w firmie od grudnia (pierwsza umowa do konca lutego 2016, druga od 01 marca 2016) to staz pracy liczy sie od 22 lutego, czy sumuje sie z wczesniejsza umowa, tj. w czerwcu okres wypowiedzenia bedzie wynosil juz miesiac?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karol, druga umowa była zawarta po wejściu w życie nowych przepisów, więc liczy się cały staż pracy.

 66. Katarzyna pisze:

  Pracownik zatrudniony jest od 01.02.2015r. do 31.01.2017r. i jest to pierwsza umowa na czas określony. Ile umów może zostać jeszcze zawartych i na jaki okres czasu, aby pracownik dostał umowę na czas nieokreślony?

 67. Olga pisze:

  Witam, może czegoś nie rozumiem, albo nie doczytałam: zawieram z pracownikiem umowę od 22.02.16 – okres próbny, od 22.05.16 umowa na 33 m-ce, tyle, ile mogę to rozumiem, że 22.11.2018 umowa przekształci się w bezterminową????????????, czyli, żeby umowa nie przekształciła się w bezterminową to mogę jedynie zawrzeć na 30 miesięcy????????. Wszędzie czytam o 3 + 33

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Olga, termin do 21.11.2018 r. ma zastosowania tylko do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Dla nowych umów liczy się ten okres od dnia ich zawarcia.

 68. Monika pisze:

  Witam.
  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od dnia 02.06.2014 roku. Z dniem 01.07.2016 mamy zamiar zawrzeć a nim umowę na czas nieokreślony. Czy mogę zrobić to aneksem?

 69. Alicja pisze:

  Dobry wieczór, a czy okres wypowiedzenia co do umów na czas nieokreślony stosuje się tak jak w przypadku umów na czas określony? Mianowicie: jestem zatrudniona od 20.04.2014r. Po dwóch latach pracy tj. od dnia 20.04.2016r. dostałam umowę na czas nieokreślony. W związku z tym czy okres wypowiedzenia liczy się od 22.02.2016r. i w chwili obecnej wynosi 2tygodnie czy 1 miesiąc z racji tego że jestem zatrudniona u pracodawcy dłużej niż 6 m-cy, a krócej niż 3 lata? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Alicja, przy umowach na czas nieokreślony liczy się cały staż pracy u pracodawcy. Okres wypowiedzenia obecnie to 1 miesiąc.

 70. Wojtek pisze:

  Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Jeżeli umowa o pracę z pracownikiem została zawarta przed nowelizacją, na okres przekraczający dozwolone 33 miesiące, licząc od 22 lutego 2016 r., to czy za pozostawienie tej umowy samej sobie do listopada 2018 r. i poinformowanie pracownika o przekształceniu umowy o pracę na czas nieokreślony, będzie zgodne z literą prawa?
  W mojej ocenie nikt nie powinien się do tego przyczepić, gdyż jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik ma zapewnioną jako taką stabilizację (bo pracodawca mógł przecież wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć kolejną, na okres, który pozostał do wypełnienia 33 – miesięcznego) i po czasie umowa przekształci mu się w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca z kolei nie musi kombinować, a jedynie w odpowiednim czasie poinformować o przekształceniu umowy.

  Spotkałem się z opiniami, że pracodawca w terminie 60 dni od wejścia w życie noweli, obowiązany był zgłosić do PIP informacje o takich wieloletnich umowach. Nie znajduję jednak podstawy prawnej do takie postępowania. Czy istnieje przepis, który by do tego zobowiązywał?
  pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wojtek, mi również wydaje się podobnie. Myślę, że z przepisów wynika właśnie taka fikcja prawna, że skoro umowa jest zawarta na dłuższy okres, to strony akceptują, że w pewnym momencie przekształci się w umowę bezterminową. Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby ją zgłaszać do PIP-u.

 71. Kamila pisze:

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
  Posiadam umowę podpisaną przed wejściem w życie nowych przepisów. Niestety – umowa ta nie ma zawartego okresu wypowiedzenia (celowe działanie pracodawcy). Umowę mam do 2019r. ale z pewnych przyczyn chciałabym z niej zrezygnować – a pracodawca mi to uniemożliwia od 3 miesięcy – po prostu nie zgadza się bym odeszła.
  W związku z powyższym czy mój staż pracy – po wejściu nowych przepisów liczy się od nowa i przysługuje mi okres 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, czy też nie dotyczy to mojej osoby, jako, że w mojej umowie brakuje w ogóle okresu wypowiedzenia?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry ogromnie dziękuję.

 72. AniaM pisze:

  Witam,
  przyznam że nie bardzo mogę sie ogarnąć w tych nowych przepisach. przedstawie sytuacje i mam nadzieje ze ktos udzieli mi odpowiedzi na moje pytania.
  dnia 21.05.2015 zawarto umowe na okres próbny 3 miesięczny. następnie zawarto umowe na czas określony jednego roku. jest polowa czerwca i rozwaza sie wypowiedzenie tej umowy ze strony pracodawcy (w umowie zawarto klauzule o mozliwosci wypowiedzenia za 2-tygodniowym wypowiedzeniem). Moje watpliwosci:
  – ile wynosi okres wypowiedzenia takiej umowy po wejsciu nowych przepisow
  -jak ustalic okres wypowiedzenia (od ktorego dnia liczymy)
  – jak miałoby wyglądać rozwiazanie tej umowy np za porozumieniem stron
  – przy ktorym z tych zerwan umowy pracownikowi przysluguje zasilek bezrobotny…?
  bardzo prosze o wskazówki. pozdrawiam

 73. Ela pisze:

  Czy jeśli praconik do tej pory miał umowy na czas określony przez 3 lata teraz powinien mieć umowe na czas nieokreślony w związky ze zmianami w Kodeksie Pracy, czy dopiero po 33 miesiącach od wejścia przepisu?

 74. Dorota pisze:

  Bardzo proszę o radę w dwóch przypadkach:
  1) pracownik zatrudniony od 01.09.2013 do 31.08.2015r. oraz od 01.09.2015 do 31.08.2017 w przypadku wypowiedzenia umowy w czerwcu jaki jest okres wypowiedzenia 2 tygodnie czy 1 m-c
  2) pracownik zatrudniony na umowę na okres próbny od 04.01.2016 do 31.03.2016 oraz na czas określony od 01.04.2016 do 31.12.2017. W przypadku wypowiedzenie umowy w czerwcu czy obowiązuje okres wypowiedzenia 2 tygodnie czy 1 m-c
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dorota, dla umów trwających okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do dnia 20.08.2016 r. Dla umowy zawartej po dniu wejście nowych przepisów liczymy cały staż pracy czyli od 4.01.2016 r. Jeżeli do rozwiązania umowy dojdzie po 3.07.2016 r., to wtedy okres wypowiedzenia wynosić będzie miesiąc, wcześniej – 2 tygodnie.

 75. M pisze:

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc osoby lepiej zorientowane.
  Pracuję na umowę o pracę na czas określony (2 lata), ale w umowie brak zapisuj o okresie wypowiedzenia. Natomiast mam taką informację w piśmie Informacje o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych – długość okresu wypowiedzenia: 2 tygodnie. Czy to znaczy, że takie umowy nie da się wypowiedzieć?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  • M pisze:

   Umowa została podpisana po wejściu nowych przepisów, zapomniałam napisać.

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    Jeżeli umowa została podpisana po wejściu w życie nowych przepisów, to jest wypowiadalna na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy.

    • M pisze:

     Dziękuję za odpowiedź. Czyli tutaj obowiązuje Art. 30. § 1 KP?
     Umowa została podpisana 1 kwietnia br.

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Każda umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. Chyba, że chodziło o art. 36 par 1 k.p.?

 76. M pisze:

  Nie, źle się wyraziłam. Chodziło mi o to, czy taką umowę może wypowiedzieć np. pracownik ?

 77. Marcin pisze:

  A ja mam inne zapytanie. Jeśli mam obecnie umowę do końca roku 2016 napisaną od początku 2016r. to czy mogę prosić pracodawcę żeby mi napisał nową umowę na czas nieokreślony ? Już nie chodzi mi o te przepisy. Potrzebuję takiej umowe pod kredyt hipoteczny i pytanie czy pracodawca ma możliwość dopisania jakiegoś aneksu do tej umowy która jest do końca roku, albo wpisania takiej poprawki że umowa ta jest przekształcona na czas nieokreślony. Pytam bo pracodawca mówi mi że nie może już zmienić obecnej umowy bo już została podpisana i narazie nic sie nie da zrobić.

 78. Marcin pisze:

  Dziękuję bardzo 🙂 pozdrawiam

 79. Dominika pisze:

  Witam,
  Mam problem moja pierwsze umowa na czas próbny byla zawarta od 26 listopada 2015 roku do 25 lutego 2016 roku kolejna zostala podpisana tak naprawde 22 lutego 2016 roku mimo ze weszla w zycie od 26 lutego 2016 roku z czego w samych dokumentach mam informacje ze na dzien 22 luty obowiazuje mnie okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Jak to prawnie wyglada poniewaz zalezy mi na szybkim rozwiazaniu umowy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dominika, do wypowiedzenie liczyć się będzie cały staż pracy, czyli w praktyce obecnie masz 1 miesiąc okresu wypowiedzenia. Poza tym zobacz na uwagi Marcina poniżej.

 80. Marcin pisze:

  A za porozumieniem stron nie da się podpisać wcześniejszego wypowiedzenia ? Może dałoby radę dogadać się z pracodawcą ? Może masz zaległy urlop i wystarczy Ci tego urlopu żeby go odebrać właśnie przez te 2 tygodnie. A w tym czasie normalnie idziesz do nowej pracy. Nikt Ci nie zabroni być w dwóch pracach. A tym bardziej że okres urlopu który będziesz odbierać to będzie to okres wypowiedzenia umowy.

  • Dominia pisze:

   Właśnie też tak zrobiłam wykorzystałam porozumienie stron a z moich obliczeń wynika ze zostają mi 3 dni urlopu do wykorzystania z czego rozumiem ze pracodawca musi mi go udzielić lub wypłacić ekwiwalent?

 81. Pola pisze:

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
  Pracownik miał zawarte umowy:
  1-sza na czas określony: 11.05.2015 – 31.12.2015
  2-ga na czas określony: 01.01.2016 – 31.03.2016
  3-cia na czas określony: 01.04.2016 – 31.08.2016
  jakie mamy możliwości od września? czy już czas nieokreślony czy jeszcze jest możliwość umowy na czas określony?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Pola, kolejna umowa byłaby czwartą, a więc automatycznie umową na czas nieokreślony. Możliwość jest jedynie, jeżeli umowa zostanie zawarta w okolicznościach wyjątkowych, o których mowa w przepisie art. 25 z ind 1 par. 4 k.p.

 82. Krystyna pisze:

  Witam.
  Byłam przyjęta do pracy od 11.05.2016r na okres próbny. Nowa umowa ma być 11.07 do (33 miesiące) czyli 10.04.2019? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

 83. Anna pisze:

  Proszę o pomoc w interpretacji wypowiedzi adwokata na łamach: Dziennik Gazeta Prawna 17.09.2015 nr 18 w odniesieniu do obliczania limitu 33 mcy. ” W razie podpisywania terminowej umowy po 22.02.16 do limitu czasowego będzie wliczany okres sprzed wejścia w życie nowelizacji. (…) pracodawca powinien sprawdzić czy w przeszłości (pracownik) nie był już zatrudniany na czas określony(…)”. W moim rozumieniu ta sytuację ilustruje przykład: umowa nieokreslona 01.01.2012-31.12.2012 rozwiazana porozumieniem, potem um.określ 01.09.2015-30.06.2016 kolejna umowa zawierana bedzie na czas określony od 01.07.2016. odpowiedz: nieokreslona zostawiam bo zmiany przepisów jej nie dotyczą; i, no właśnie, zgodnie z mec Piotrem Wojciechowski do limitu33 powinnam wliczyć cały okres od 01.09.2015, bo umowa jest zawierana po 22.02.2016 i przepisy przejściowe nie mają już chronić pracodawcy, a nie od 22.02.2016.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, trudno mi się odnosić nie znając całości wypowiedzi. Jednakże, jeżeli chodzi o limity to są one liczone od 22 lutego tego roku, a to co było wcześniej nie powinno być uwzględniane. Tak wynika z przepisów przejściowych i myślę, że jest to dosyć klarowne. Natomiast staż uwzględniany do okresu wypowiedzenia liczyć już będziemy cały, czyli również to co było przed nowelizacją. Może doszło tu do pomylenia tych dwóch zagadnień.

 84. Edyta pisze:

  Witam mam umowy na czas określony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia : od 13.09.2013 do 13.09.2014 oraz od 14.09.2014 do 14.09.2017 , chce złożyć z poczatkiem lipca wypowiedzenie. Czy bede obowiazywać dalej 2 tygodnie wypowiedzenia ? Czy więcej ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Edyta, tak, o ile stosunek pracy rozwiąże się do 20 sierpnia 2016 r., to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie.

 85. Liliana pisze:

  Witam
  Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu długości okresu wypowiedzenia w następującym przypadku :
  pierwsza umowa 01,06,2011 – 30,06,2016 (przyjmijmy 5 lat) obecnie szef i pracownik chcą podpisać drugą umowę ale tylko na 1 lub 2 miesiące ( z przyczyn osobistych pracownika ) więc 01,07,2016 – 31,08,2016 lub do 30,09,2016. Jaki okres wypowiedzenia będzie więc obowiązywał?

  • liliana pisze:

   Witam jeszcze raz i ponawiam pytanko – niestety muszę wpisać ten okres wypowiedzenia na informacji i powinno tam znależć się 3 miesiące. Jednak okres ten będzie dłuzszy niż sama umowa. co w takim przypadku ? Jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy i to nie za porozumieniem stron z danym dniem ?

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    Liliana, bardzo ciekawe pytanie. Ustawodawca w ogóle nie uregulował takiej sytuacji, w której okres wypowiedzenia jest dłuższy niż sama umowa, więc wydaje się, że rzeczywiście musi pozostać okres wypowiedzenia 3 miesięcy.

    • liliana pisze:

     Dziękuję – jednak nurtuje mnie to w dalszym ciągu. Termin umowy krótki a wypowiedzenie 3 mce. Jak postąpić w przypadku wypowiedzenia przez pracownika – czekać aż umowa się rozwiąże z okresem na jaki została zawarta ? Przeciez obie strony są wtedy zwiazane i niekoniecznie moze to im odpowiadac.

 86. Krystyna pisze:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 87. Barbara pisze:

  Witam, zatrudniam pracownika na czas określony od 18.05.2015 do 17.11.2016 na podstawie umowy z urzędem pracy, umowa z pracownikiem zawarta na 18 m-cy, czy w związku ze zmianami po 22.02.2016 powinnam coś zmienić w umowie o pracę z pracownikiem?
  będę wdzięczna za informację

 88. Marzena pisze:

  Pracownik miał umowę pierwszą od 23-06-2015 do 22-06-2016 . Kolejna umowa od 23-06-2016 do 22.06.2018 . Czy okres wypowiedzenia będzie 3 miesiące

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy. Inny będzie w czerwcu 2016 r., a inny w czerwcu 2018 r.

   • Marzena pisze:

    dziękuję za odpowidź – czyli w czerwcu 2016 przysługuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia ponieważ biorę pod uwagę cały okres zatrudnienia u pracodawcy od 23-06-2015 .

 89. Michał pisze:

  Witam,
  proszę o pomoc w wyjaśnieniu, dnia 15 września zostałem zatrudniony w pracy na 3-miesięczną umowę próbną, po jej wygaśnięciu w dniu 15 grudnia podpisałem umowę z tym samym pracodawcą na czas określony na 2 lata do grudnia 2017 r., czy przysługuje mi 2-tygodniowe wypowiedzenie?

  • Michał pisze:

   przepraszam, zapomniałem dodać, umowę próbną zawarłem oczywiście dnia 15 września 2015 roku

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Michał, okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy. Do 20.08.2016 r. wynosi 2 tygodnie, później – miesiąc.

 90. Karolina pisze:

  Pracownik zatrudniony na umowach czasowych w tej samej firmie od 2007 roku. Najpierw na jednym stanowisku od 2007 – 2010 i tu caly czas umowy czasowe na 6 miesiecy. Potem od 04. 2011 r na innym stanowisku najpierw umowa na 6 mies przedluzana co 6 mies poprzez targanie starej i podkladanie nowej na ktorej widnial caly czas poczatek pracy 04.2011. Ostatecznie w 10. 2013 r przedluzona umowa czasowa juz do 10.2016 r z widniejacym dalej poczatkiem pracy od 04.2011. Czy wedlug nowych przepisow taki pracownik moze liczyc w tej firmie na nastepna juz umowe ale na czas nieokreslony? Lacznie umow czasowych w tej firmie mial 5, ale z tego 4 na poprzednim stanowisku i 1 na obecnym.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karolina, to ile było tych umów, które nie były niszczone? Według litery prawa, to pracownik już jest zatrudniony na czas nieokreślony, czego ustalenia może dochodzić przed sądem.

 91. Karolina pisze:

  4 umowy te pierwsze na poprzednim stanowisku pracownik mial czasowe , nie byly niszczone. Np. 04.2007 – 10.2007 pol roku pracowal , potem pol roku przerwy bez zadnej umowy i znow 04.2008-10.2008 tak samo i tak do 10.2010 roku.
  Potem juz od 04.2011 na innym stanowisku gdzie umowa byla czasowa i przedluzana poprzez targanie starej i podpisywanie nowej z data poczatkowa od 04.2011. I ta umowa konczy sie w 10.2016.
  Czy teraz czyli 01.11.2016 jesli podpiszemy nowa umowe wedlug nowego prawa to juz musi byc na czas
  nieokreslony? Czy pracodawca moze nadal wystawic na czas okreslony? Chodzi mi o to czy zmiana stanowiska w jednej firmie liczy sie do ilosci umow, wedlug tej nowej ustawy mowi sie ze po 2 czasowych umowach pracodawca musi podpisac juz kolejna na czas nieokreslony. A tu na tym nowym stanowisku byla de facto jedna. Bo ciagle widnieje jedna data poczatkowa.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karolina, właśnie de facto to tych umów było już wiele, a takie „targanie” umów stanowi obejście prawa. W mojej ocenie już teraz jest to umowa na czas nieokreślony.

 92. Karolina pisze:

  Dziekuje za odpowiedz. Szkoda tylko, ze pracodawca nie uwaza tych umow za umowy na czas nieokreslony. Umowa konczy sie 31.10.2016 i pracodawca powiedzial mi w listopadzie 2015 (czyli jeszcze przed wejsciem nowego prawa) ze jak sie skonczy ta umowa to miesiac bede bez umowy… i znowu podpiszemy nowa umowe na czas okreslony zobaczymy czy na 3, 5 czy np 7 lat. …
  Wiec ja juz nie wiem jak to wszystko mam rozumiec.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karolina, wydaje się, że jest to celowe działanie pracodawcy, żeby nie musiał zawierać umowy na czas nieokreślony. Tak jak już pisałem – można już teraz dochodzić ustalenia, że stosunek pracy jest stosunkiem bezterminowym lub ewentualnie w przypadku wypowiedzenia złożyć od niego odwołanie, ponieważ takie działanie jest niedopuszczalne. Można się nawet zastaniawiać czy umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony już chociażby ze względu na okres jej trwania – ponad 5 lat. Poza tym teraz już przerwa jednego miesiąca nie ma znaczenia.

 93. Karolina pisze:

  Bardzo dziekuje za odpowiedz. Jakbym miala jeszcze jakies pytania to bede pisac.

 94. Artur pisze:

  Witam mam pytanie bo nie rozumiem a wiec dostałem 1 umowę o prace od 17.06.2013 do 30.06.2016 a więc mam ponad 3 lata pracy i jaką umowę powinienem dostać i jaki mam okres wypowiedzenia Dziękuję za info

 95. Małgosia pisze:

  Zgubiłam się w tych terminach, proszę o pomoc :
  1.Umowa zawarta 01.07.2013 do 31.07.2016.r na 37 m-cy(Pierwsza umowa )-czy może zostać obecnie rozwiązana z dniem do którego została zawarta?
  2. Jeżeli będą miały być te umowy przedłużone to do jakiej daty aby nie stały sięumowami na czas nieokreślony a do jakiej daty aby już z mocy ustawy stały się umowami na czas nieokreślony

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Małgosia, umowa rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Przedłużyć można najpóźniej do 20.11.2018 r.

 96. Marzena pisze:

  Witam proszę o rozwianie wątpliwości Pracownik miał umowę od 01-02-2012 do 15-03-2015 czyli 3 lata i 15 dni teraz po przerwie jest ponownie zatrudniony od 01-06-2016 do 15-08-2016 . Moje pytanie dotyczy okresu wypowiedzenia . Jeżeli pracownik chce się zwolnić wcześniej tzn np 30-06-2016 to jaki będzie okres wypowiedzenia umowy skoro liczy się całkowity staż pracy u danego pracodawcy a w tym przypadku jest już ponad 3 lata a umowa teraz zawarta na krótki okres tzn do 15-08-2016 . Proszę o odpowiedź pozdrawiam serdecznie

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, umowa rozwiąże się z upływem okresu na jaki została zawarta.

   • Marzena pisze:

    Tak oczywiście też tak stwierdzam ,ale nasuwa się pytanie jak powinna być wpisana informacja o okresie wypowiedzenia w warunkach pracy skoro tak naprawdę przepisy dotyczące wypowiedzenia w tym przypadku nie mają zastosowania i pracownik nie ma możliwości zwolnienia się wcześniej poprzez wypowiedzenie umowy bo jest krótki okres trwania umowy a długi staż ogólny (oczywiście zostaje kwestia porozumienia stron) Bardzo proszę o odpowiedź POZDRAWIAM dziękuję

 97. Elżbieta pisze:

  Witam 31 lipca 2016 kończy mi się umowa o pracę na czas określony która była ze mną zawarta na 10lat.jeśli pracodawca nie przedłuży mi umowy to czy obowiązuje Go okres wypowiedzenia wobec mnie jeśli tak to jaki? a jeśli przedłuży to jaki to będzie rodzaj umowy /która z kolei? druga? i na jaki okres może być?/Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Elżbieta, umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta. Okres wypowiedzenia obowiązuje jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy. W mojej ocenie 10-letnia umowa na czas określony jest obejściem prawa, a tym samym jest to umowa na czas nieokreślony już w tym momencie.

 98. Kasia pisze:

  Witam.
  Proszę powiedzieć czy teraz do wypowiedzenia umowy na czas określony potrzeba będzie podać przyczynę wypowiedzenia czy jak było kiedyś, że był zapis w umowie powyzej 6 miesiecy ze każda ze stron może rozwiązać umowę bez podawania przyczyny. I czy trzeba wpisywać w umowie okres wypowiedzenia czy można podac to w informacji dodatkowej.
  Pozdrawiam

 99. EMILIA pisze:

  Witam.
  Mam pytanie odnośnie dwóch przypadków:
  a)pracownik zatrudniony od 20 stycznia 2016 do końca sierpnia 2016 roku. Jaki jest okres wypowiedzenia ,w przypadku składania go w czerwcu 2016 roku, a jaki w lipcu 2016 roku??
  b)pracownik zatrudniony od 1 marca na okres próbny 3miesięcy. Na jaki okres można maksymalnie zawrzeć umowę i jaki będzie jej okres obowiązywania?? Czy zgodnie z ustawą maksymalnie 33 miesiące lub 3 umowy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Emilia, jeżeli umowa rozwiąże się do 20 sierpnia 2016 r., to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie. Umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu.

 100. Katarzyna pisze:

  Witam.
  Mam dylemat z wyliczeniem okresu wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie następujących umów:
  01.08.2008-31.12.2014-um na czas nieokreslony
  01.03.2015-30.06.2016 um na zastepstwo
  od 01.07.2016 um na czas nieokreslony.
  Jaki okres wypoiwedzenia powinnam podac w tej ostatniej umowie? 1miessieczny czy 3 miesieczny??

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Katarzyna, przy umowie na czas nieokreślony – cały staż pracy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące, bo staż ten wynosi niemal 8 lat.

   • Katarzyna pisze:

    Dziekuje pieknie za odpowiedz.
    Czyli przy zawieraniu kolejnych umow po 22.02.2016 do ustalenia dlugosci okresu wypowiedzenia bierzemy CALY okres pracy pracownika w danym zakladzie nawet jak byla pomiedzy nimi przerwa przed 22.02

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Katarzyna, liczymy od 22.02.2016 r. Wcześniejsze przerwy (przed wejściem w życie nowelizacji) mają znaczenie.

 101. Ewa pisze:

  Bardzo proszę o potwierdzenie okresu wypowiedzenia.Pierwsza umowa od 01.04.2016 do 31.03.2016, druga od 01.04.2016 do 22.11.2018. Wypowiedzenie złożone 01.07.2016.Obowiazuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia?

  • Ewa pisze:

   Wkradł sie bład, umowa od 04.01.2016

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ewa, nie ma półrocznego stażu liczonego od 22.02.2016 r., a więc okres wypowiedzenia rzeczywiście będzie wynosił 2 tygodnie.

   • Ewa pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.
    Zagłębiam się nadal w Kodeks Pracy ponieważ mamy odmienne stanowiska z pracodawcą.
    Jeżeli pierwsza umowa, ta od 04.01.2016 do 31.03.2016r. była umową na okres próbny to w myśl przepisów wlicza się ona w staż u pracodawcy, nie jest to umowa terminowa więc nie stosuje się zasady, iż od 22 lutego będzie naliczał się staż pracy?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Ewa, umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu zatrudnienia na umowę na czas określony, ale wlicza się do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia.

 102. Agnieszka pisze:

  Witam. Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy.Jestem zatrudniona w firmie 1)umowa 2013-07-01 do 2013-09-30 2) umowa 2013-10-01 do 2014-03-31 3) umowa 2014-04-01 do 2019-03-31. W ostatniej umowie mam wpisany 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Chciałami złożyć wypowiedzenie lecz pracodawca każe mi opracować 3 miesiące czy ma rację?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Agnieszka, pracodawca nie ma racji. Do 20 sierpnia 2016 r. okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie, później miesiąc, a dopiero od 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące. Dodatkowo najprawdopodobniej z dniem 22.11.2018 r. Twoja umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

 103. Kacha pisze:

  Witam, proszę o odpowiedź…
  Wielokrotne umowy zawierane od kilku lat (od 2005 roku z zachowaniem ich ciągłości) u tego samego pracodawcy na czas określony. Ostatnia z umów od 2012 roku na czas wykonywania danej usługi dla konkretnego zakładu pracy (chodzi o firmę ochroniarską), zawarta najprawdopodobniej do listopada 2018 (dlatego najprawdopodobniej, bo w umowie jest tylko zapis, że na czas wykonywanej usługi)…
  – czy jest to „obchodzenie” prawa ?
  – czy taka umowa wyczerpuje znamiona umowy na czas nieoznaczony ?
  – czy można się pokusić o liczenie całego stażu pracy u tego pracodawcy, nie nie od 22.02.16, w przypadku chęci wcześniejszego wypowiedzenia ze strony pracownika (niż zakończenie trwającej umowy ?…………….. dodam, że w tej umowie (bieżącej) jest zapis o 2 tygodniowym wypowiedzeniu….
  Bardzo proszę o odpowiedź i dodam, że prześledziłam wszystkie wpisy, które i tak już wiele mi pomogły

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kacha, w mojej ocenie 11 lat zatrudnienia na umowach terminowych to najpewniej obejście prawa o umowach na czas nieokreślony i można się pokusić o dochodzenie tego przed sądem. Każda sprawa jest jednak wyjątkowa i trudno mi jest odpowiedzieć bez analizy sytuacji i samych umów. Jeżeli chodzi o liczenie stażu do wypowiedzenia, to niestety nawet taka sytuacja nie uprawnia do liczenia całości stażu dla umowy trwającej (oczywiście przy założeniu, że nie jest to tak naprawdę umowa na czas nieokreślony). W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

   • Kacha pisze:

    Dzięki za poświęcenie czasu i za odpowiedź. Nadmienię jeszcze, że poza całą sytuacją opisaną wcześniej (umowy terminowe od 11 lat), obecnie trwająca umowa pokrywa się w czasie z osiągnięciem przez moją mamę (bo to o nią chodzi) wieku emerytalnego, więc pracodawca chce/zmusza, by to moja mama złożyła wypowiedzenie. Rozumiem, że nie ma takiego prawa i wobec powyższego, to on powinien złożyć jej wypowiedzenie, w okresie 2 tygodni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyż tak ?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Kacha, pracodawca nie może zmuszać pracownika do złożenia wypowiedzenia. Może go jedynie namawiać do zawarcia porozumienia stron co do rozwiązania stosunku pracy lub sam wypowiedzieć umowę. Oczywiście osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest równoznaczne z tym, że pracownik powinien przestać pracować. Pamiętaj też, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych pracownikowi przysługuje dodatkowa odprawa.

 104. Agnieszka pisze:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź, już teraz wiem, że mam rację a nasza pani kadrowa musi się odkształcenia 😊

 105. duśka pisze:

  Mam pytanie co w przypadku gdy pracownik był zatrudniony w firmie od lipca 2013 do stycznia 2014 umowa na czas określony, teraz wrócił do firmy otrzymał umowę o pracę na czas określony od kwietnia do lipca 2016 czy w tym przypadku również będzie to jego trzecia umowa czy dopiero druga?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Duśka, będzie to pierwsza umowa w rozumieniu nowych przepisów. Wcześniej była przerwa pomiędzy zatrudnieniem powyżej miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o staż liczony przy ustalaniu okresu wypowiedzenia, to liczyć się mu będzie cały staż u tego pracodawcy.

 106. Iwona pisze:

  Witam .

  Mam wątpliwosc co do zapisu w artykule z dnia 22 luty 2016…. „….. okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.” Chodzi o podane terminy obowiązywania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i termin początku 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. |Wydaje mi się że adekwatnie od 22.02.2016 okres wypowiedzenia powinien trwać do 21.08.2016….

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Iwona, mi też się tak wydawało, ale po głębszej dyskusji z jedną z moich czytelniczek (w komentarzach) przekonałem się, że jednak będzie to do 20.08 itd.

 107. Magda pisze:

  Witam serdecznie,

  Panie Karolu, przeczytałam z zainteresowaniem powyższy wpis, ale mimo wszystko mam wątpliwości, odnośnie interpretacji w zastosowaniu do mojej osoby.
  Będę wdzięczna za ich rozwianie.

  Pierwsza umowa o pracę zawarta 08.04 – 07.07.2013 (3 miesiące, próbna)
  Druga umowa o pracę zawarta 08.07.2013 – 07.07.2016 (3 lata, czas określony)
  Obecnie pracodawca dał mi 3 umowę na okres 08.07.2016 – 20.11.2018 (2 lata, 4 miesiące,
  13 dni)
  Skąd data zakończenia umowy 20.11.2018? Dziwi mnie końcowa data i taki nierówny okres jej trwania. Czy ta data ma jakieś szczególne znaczenie.
  Czy następna umowa – po 20.11.2018 -powinna być już na czas nieokreślony?
  Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje mnie w czasie trwania tej obecnie zawartej umowy 08.07.2016 – 20.11.2018? Jeżeli dobrze myślę, w/g stażu pracy powinno być 3 miesiące.
  Pracodawca napisał tylko w umowie, że okres wypowiedzenia zgodny z obowiązującymi przepisami KP.

  Będę wdzięczna za odpowiedź

  Pozdrawiam
  Magda

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magda, umowa jest do 20.11.2018 r., ponieważ jeżeli by trwała dzień dłużej doszło by do przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony (przekroczenie 33 miesięcy liczonych od 22.02.2016 r.). Co do okresu wypowiedzenia – dokładne daty są we wpisie.

 108. Krzysztof pisze:

  Dzień dobry.
  Mam pytanie w imieniu mojej żony.
  Została zatrudniona na czas nieokreślony, z tym że na ostatnim aneksie do umowy, który określał zatrudnienie na pełny etat, zostało napisane (cytuję) : „na czas nieokreślony od 1.06.2013r. z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem w okresie 1-go miesiąca”
  Czy chcąc rozwiązać umowę z tym pracodawcą, żona musi odpracować trzy miesiące, czy tylko miesiąc zgodnie z zawartą umową?
  Dodam, że żona pracuje w tym zakładzie 8 lat (wliczając poprzednie umowy na czas określony), więc ustawowo okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Krzysztof, obawiam się, że w takiej sytuacji prymat mają przepisy Kodeksu pracy, a nie taki zapis umowny, ponieważ – w założeniu – są bardziej korzystne dla pracownika. W związku z tym okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

 109. Anna pisze:

  Witam Wszystkich ,mam pytanie: mam już trzy umowy o pracę u tego samego pravodawcy
  1 umowa na okres próbny 16.08.2013-15.11.2013
  2 umowa na czas określony 16.11.2013-15.11.2015
  3 umowa 16.11.2015-15.11.2017
  Od jakiego czasu liczone jest 33 miesiące? Kiedy moja umowa powinna się zmienić na czas nieokreślony?

 110. Barbara pisze:

  Witam serdecznie, mam pytanie związane z długością okresu wypowiedzenia umowy na czas okreslony:
  Umowa zawarta jest na czas okreslony do 30 listopada 2016 r. Została zawarta w dniu 01.12.2013 r. U tego samego pracodawcy jestem zatrudniona od 01.09.2013 r. W Umowie jest klauzula o mozliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
  Mam zamiar ją rozwiązać wczesniej i chce złożyć teraz wypowiedzenie . Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia i kiedy się zakończy.
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Barbara, jeżeli umowa rozwiąże się do 20 sierpnia, to okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie.

 111. Dagmara pisze:

  Witam
  Mam pytanie. z 1 czerwca 2016 dostałam umowę na czas określony do 31 maja 2017 r. Dostałam ofertę pracy w innym zakładzie od 01 września na czas nieokreślony. Jaki termin wypowiedzenia obowiązuje mnie u starego pracodawcy? i kiedy mam złożyć wypowiedzenia ? no i jak się liczy termin wypowiedzenia

 112. Anna pisze:

  Witam,
  A ja mam pytanie czy można w umowie o prace dzień rozpoczęcia pracy okreslic nieostro tzn np taki zapis „umowa zawarta dnia… na okres 22 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy o finansowanie projektu ”
  Czy jest to dopuszczalne? Zatrudniamy osobę na czas otrzymywania przez nią finansowania unijnego na określony cel – z instytucją finansującą też podpisywana jest umowa i od momentu podpisania umowy z instytucja będzie obowiązywała umowa z pracodawcą?

 113. Mariusz pisze:

  Zawarłem umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnośći dnia 01/03/2016. W umówie nie widnieje zapis odnośnie czasu na ile umowa jest zawarta, jest tylko zapis, że ulegnie rozwiązaniu w ostatnim dniem tej nieobecności w pkt2. W pkt3 jest zapisz, ze umowa moze byc rozwiazana przez kazda ze stron przed uplywem okresu, na ktory została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ktory wynosi trzy dni robocze. Pytanie brzmi, jak złoże wypowiedzenie to bedzie ono na 3dni robocze jak wynika z umowy czy dwa tygodnie wg nowego przepisu z lutego br?

 114. Agata pisze:

  Witam!
  Staż pracy:
  1. staż z urzędu pracy od 01.09.2014-01.02.2015
  2. prace interwencyjne od 09.02.2015-08.08.2015
  3. umowa o pracę od 08.08.2015-09.08.2016
  na jaki okres powinna zostać zawarta umowa? na czas określony czy nie określony?

 115. Dorota pisze:

  Witam mam pytanie pracowałam na stanowisku nauczyciela w przedszkolu dwa lata pierwsza umowa trwała od 01.09.2014 do 31.09.2015 druga podpisana została 01.10.2015 do 30.09.2016 w której jasno pisze ,,Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas określony wynosi 2 tygodnie” dnia 18.07. 2016 podpisałam wypowiedzenie za porozumieniem stron w którym pracodawca określił że umowa rozwiązuje się w dniu 20 sierpnia czy to aby na pewno legalne? Mówiłam że na umowie widnieje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia ale Dyrektorka twierdzi że pracuje już długo i po okresie ponad 6 miesięcy wynosi już miesiąc.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dorota, okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 2 tygodnie. Gdyby druga umowa na czas określony została zawarta po 22.02.2016 r., wtedy okres wypowiedzenia byłby dłuższy.

 116. Szymon pisze:

  Witam, mam pytanie dotyczące długości okresu wypowiedzenia. Byłem zatrudniony na podstawie umowy na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia od października 2013. W marcu 2015 firma przeszła przekształcenie (ze spółki, po odejściu wspólnika – w jednoosobową działalność gospodarczą). Nastąpiło rozwiązanie umowy i kontynuacja zatrudnienia z nowym podmiotem na podstawie nowej umowy o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Ta umowa obowiązywała w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy (tj. 22 lutego br.) Natomiast w marcu br. pracodawca, poprzez aneks, zmienił umowę (w trakcie jej obowiązywania) – z czasu określonego na nieokreślony. Moje pytanie brzmi: czy w tym przypadku jest mi naliczany okres wypowiedzenia od dn. 22.02.2016, czy może aneks jest w tym przypadku traktowany jako nowa umowa i do okresu wypowiedzenia mam naliczany cały staż pracy u tego pracodawcy? Mówiąc wprost – chciałbym ustalić, czy na chwilę obecną mój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, czy 3 miesiące… Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Szymon, po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia liczymy jak dla umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że będzie liczony cały staż pracy.

 117. Patrycja pisze:

  Witam. prosze rozwiac moje watpliwosci

  Mam umowe o prace na czas okreslony od 1.01.2016 do 31.06.2017 roku. Jednoczesnie mam podpisany aneks do tej umowy ( ale chyba to duzo nie zmienia) mam aneks odnosnie zmianie wynagrodzenia do konca sierpnia.

  W umowie na 1 stronie mam wpisane : ” dopuszcza sie wczesniejsze rozwiazanie niniejszej umowy przez kazda ze stron z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia” i oczywiscie dopisane ze wszelkie zmiany musza byc w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

  Jednak na ktorejs tam z kolei stronie w umowie mam tez wpisane informacje dot. uprawnien pracowniczych i m.in jest tutaj wypisana dlugosc okresu wypowiedzenia:
  ” Długosc okresu wypowiedzenia umowy o prace
  1. Dla umow zawartych na okres probny – zgodnie z art.34 KP
  2. dla umow zawartych na czas okreslony dluzszy niz 6 miesiecy – zgodnie z art.33
  […] ”

  Teraz moje pytanie ktorym okresem wypowiedzenia mam sie kierowac.
  Dowiedzialam sie ze do 20.08 przysluguje mi jeszcze 2 tygodniowe wypowiedzenie jak jest w umowie,
  a juz od 21.08 miesieczne ?

  czy pracodawca powinien poinformowac mnie o zmianie tego terminu wypowiedzenia ?
  bo chyba pracodawca moze zawrzec w umowie inny termin wypowiedzenia niz jest to w KP ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Patrycja, pracodawca poinformował Cię o zmianie w informacji. Pracodawca może wprowadzić inny okres wypowiedzenia, ale dłuższy nie krótszy. Jeżeli umowa rozwiąże się do 20.08, to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie, od 21.08 – 1 miesiąc.

 118. Kamil pisze:

  Witam chce się zwolnić, żeby we wrześniu zmienić pracę. Moje pytanie brzmi czy okres wypowiedzenia się w licza w ten okres od 22 lutego, czyli jak złożę wypowiedzenie 19 sierpnia to będzie ono dwutygodniowe bo zostało złożone przed 20 sierpnia, czy będzie już miesięczne bo razem z okresem wypowiedzenia przekroczy pół roku, czyli do końca września? Czyli musze złożyć wypowiedzenie 5 sierpnia, żeby 20 się skończyło? Zależy mi żeby mieć przepracowany cały sierpień. Dodam że oczywiście jestem zatrudniony w firmie przed 22 lutym.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kamil, okres wypowiedzenia przy wypowiedzeniu złożonym 19 sierpnia będzie 1-miesięczny, ponieważ umowa rozwiąże się już po 20 sierpnia. Liczy się to kiedy umowa się rozwiąże, a nie kiedy zostanie złożone wypowiedzenie.

 119. Łukasz pisze:

  Witam, chciałem zapytać jak wyglada zagadnienie złożenia wypowiedzenia przed 21 sierpnia 2016. Posiadam obecnie podpisaną umowę na czas określony zawartą w roku 2015 (nadal trwającą w czasie zmiany przepisów) i w kadrach uzyskałem informację że aby mieć 2 tygodniowy okres wypowiedzenia to ostatni dzień kiedy mogę złożyć wypowiedzenie to 5 sierpnia a od 8 sierpnia ze juz bedzie miesieczny. Czy to aby napewno prawda? W jaki sposób mogę złożyć wypowiedzenie aby zakończyć współpracę z końcem sierpnia? Jesli zloze 2 tygodniowe wypowiedzenie 5 sierpnia to bede 1,5 tygodnia bezrobotny. Co z oczywistych względów nie jest korzystne 🙂

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Łukasz, obawiam się, że Twoje kadry mają rację. Liczy się data rozwiązania umowy, a nie data jej wypowiedzenia. Stąd też, aby mieć 2-tygodniowy okres wypowiedzenia musi być ono złożone najpóźniej 5 sierpnia (później będzie już 1-miesiąc okresu wypowiedzenia). Ewentualnie możesz podpisać porozumienie ze swoim pracodawcą i dowolnie ustalić datę zakończenia stosunku pracy.

 120. Tatiana pisze:

  Witam,
  chciałabym zapytać o okres zatrudnienia pracownika. Mamy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. obrony cywilnej na 0,5 etatu
  na okres – 09.12.2013 r – 28.02.2014r – okres próbny i
  -01.03.2014 r-28.02.2019 r czas określony ( 22.11.2018 r umowa ta będzie przekształcona w umowę na czas nieokreślony)
  W dniu 02.05.2016r zawarliśmy z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny do 31.07.2016 r.na kolejne 0,5 etatu na inne stanowisko ( czyli ma dwie umowy na 0,5 etatu na dwa różne stanowiska), jak potraktować tą umowę od 01.08.2016 r , czy ma ona swój bieg 33 miesięcy ? .

 121. JUSTYNA pisze:

  Witam

  Mam pytanie jeżeli pracownik jest zatrudniony od 06.2015 teraz ma już 2 umowę na czas określony zawartą dnia 01.04.2016 do 31.12.2016 jaki będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia , liczony już po nowych przepisach?
  a także prosze o informacje pracownik zatrudniony od 15.10.2014 teraz trwa 2 umowa na czas określony zawarta 15.01.2016 do 31.12.2016 jaki będzie okres wypowiedzenia?

 122. Justyna pisze:

  Witam,mam pytanie . Dnia 23.12.2015r pracodawca podpisał ze mną umowę o pracę na czas nieokreślony,która weszła w życie dnia 01.01.2016 r. W innych warunkach zatrudnienia mam napisane:”możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy podstawa prawna :KP art.33 , KP art.36 paragraf 6.
  Mam możliwość podjęcia innej pracy i czy mogę skorzystać z dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy?(tak poinformował mnie przy podpisywaniu umowy pracodawca)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Justyna, co to są inne warunki zatrudnienia? Przepis art. 33 k.p. miał zastosowanie do umowy na czas określony, a nie do umowy na czas nieokreślony. Jeżeli to była umowa na czas określony nadal masz możliwość skorzystania z 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, o ile wypowiedzenie to zostanie złożone najpóźniej 5 sierpnia. Zawsze jest też możliwość zawarcia porozumienie rozwiązującego z pracodawcą, w którym wspólnie ustalicie termin rozwiązania umowy.

   • Justyna pisze:

    W mojej umowie inne warunki zatrudnienia to:zgodnie z zakresem czynności .Mam po tym napisane ,że Możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy ,podstawa prawna :kp art.33, kp atr.36 paragraf 6. Zatrudniona jestem na stanowisku opiekuna medycznego,więc nie bardzo rozumiem co oznacza sformułowanie zgodnie z zakresem czynności. Ogólnie jestem zatrudniona w tym zakładzie od 14.09.2011 r. Pierwsza umowa była na okres próbny 3 miesiące,później na rok,na trzy lata i teraz na czas nieokreślony. Pytam bo właśnie nie zgadza mi sie art.33 do umowy na czas nieokreślony. Mam jeszcze art 36 Par 6 więc już w ogóle nie wiem jak tak można było napisać okres wypowiedzenia czy po prostu jest bezprawny.

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Justyna, skoro jest to umowa na czas nieokreślony to liczy się cały staż pracy. Przed tymi „warunkami zatrudnienia” pierwszeństwo mają przepisy k.p., a więc i okres wypowiedzenia wynikający z k.p. – 3 miesiące. Skoro pracodawca poinformował o możliwości zastosowania krótszego okresu wypowiedzenia, to może będzie możliwe zawarcie porozumienia rozwiązującego z ustaloną przez was datą lub po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia zastosowanie art. 36 par. 6 k.p. i umówienie się, że okres wypowiedzenia będzie krótszy.

 123. Dorota pisze:

  Witam! Moje zatrudnienie u pracodawcy zaczęło sie umową na czas określony od 01.01.2015 do 31.12.2015, teraz jestem na kolejnej umowie na czas okreslony od 01.01.2016 do 31.12.2016. Po zakończeniu tej umowy Pracodawca podpisałby ze mna kolejną umowę na czas określony od 01.01.2017 do 21.11.2018 lub tylko do 31.12.2017 z zawarta klauzulą możliwego wczesniejszego wypowiedzenia, ale twierdzi, że utrudnia mu podjecie decyzji mój okres ochronny przed emeryturą, który zaczyna biec od 11 marca 2017 roku i boi się, że nie będzie miał mozliwości ewentualnego wypowiedzenia mi pracy w trakcie trwania tej umowy, jesli zajdą ku temu nieprzewidziane okoliczności. Czy ma rację? ??
  Twierdzi też ze umowa przekształci się od 11.03.2017 w umowe bezterminową, choć tu nie ma racji ponieważ z artykułu przedstawionego na waszej stronie wynika, ze umowa terminowa rozwiązuje się z upłynięciem okresu na jaki została zawarta.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dorota, nie ma potrzeby wpisywania klauzuli, bo umowa jest wypowiadalna z mocy prawa. Jeżeli brakuje Ci do 4 lat do nabycia prawa do emerytury to pracodawca będzie miał rację – będziesz chroniona przed wypowiedzeniem umowy na podstawie art. 39 k.p.

 124. Marcin pisze:

  Nie jestem pewien co do sytuacji więc postanowiłem spytać fachowców:
  Umowa zawarta przed 22 lutego 2016 roku więc do 20 sierpnia 2016 obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Czy jeśli dostarczone będzie wypowiedzenie 11 sierpnia 2016 to nadal będzie obowiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia czy już misięczny ponieważ okres wwypowiedzenia przekracza date 21 sierpnia?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marcin, miesięczny. Dla zachowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia musiałoby być złożone do 6 sierpnia.

 125. Ewa pisze:

  Byłam zatrudniona od 1 lipca 2004 roku na czas określony do 1 lipca 2006..umowa na dwa lata..następna druga umowa zawarta od w 1 lipca 2006 roku do 31 lipca 2016 na 10 lat.oczywiście czas określony i ta sama firma…I dziś 1 sierpnia podpisałam 3 umowę na czas określony do 21 listopada 2018…I pytanie…czy pracodawca mógł ta 3 umowę dac mi na czas nieokreslony..czy nie zrobil tak…bo ograniczaly go przepisy…jestem bardzo rozgoryczona bo liczylam na umowe na czas nieokreslony.

 126. Malgosia pisze:

  Jestem nauczycielem, stanowisko pracy zostało stworzone dla mnie ze względu na utworzenie nowej klasy z powodu pójścia do pierwszych klas sześciolatków. Zostałam zatrudniona 01.09.2014-31.08.2015 druga umowa 01.09.2015-31.09.2016 i teraz będzie trzecia tez prawdopodobnie na rok, gdyż dyrektor nie jest pewien czy będzie dla mnie za rok praca, czy w tym przypadku moge liczyć ze jakakolwiek umowa podpisana na rok będzie już umowa na czas nieokreślony?

 127. Anna pisze:

  Witam,
  Moja umowa o pracę została podpisana 01/04/2014 na czas nieokreślony. W umowie jest zapis o obowiązującym okresie wypowiedzenia trwającym dwa miesiące. Zamierzam zmienić pracę i chciałabym złożyć wypowiedzenie obecnemu pracodawcy. Czy w świetle przepisów KP mogę skorzystać z jedno-miesięcznego okresu wypowiedzenia (co w obecnej sytuacji jest dla mnie korzystniejsze), czy obowiązuje mnie klauzula z umowy o pracę?
  Dodam, że nowy pracodawca chce mnie zatrudnić od 1/10/2016.
  Z góry dziekuję za odpowiedź.

 128. Celina pisze:

  Witam!
  mam pytanko, Pracownik ma umowę o pracę od 01-04-2015 do 30-04-2020, zgodnie z nowymi przepisami, od 21 sierpnia będzie go obowiązywał 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Szef chce mu wypowiedzieć umowę z dniem 19 sierpnia 2016. I jaki w tym przypadku ma okres wypowiedzenia, jeszcze dwutygodniowy, czy już miesięczny??

 129. Marzena pisze:

  Zwalniam jutro pracownika 06-08-2016 za wypowiedzeniem przez pracownika i zastanawiam się jak z naliczeniem wypłaty , bo pracownik w regulaminie ma że wypłata wypłacana do 10 następnego miesiąca ,”Przepisy kodeksu pracy nie ustalają wprost daty obowiązku wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca.

  • Marzena pisze:

   Proszę o odpowiedź popartą podstawą prawną odp. ART lub orzecznictwem dziękuję bardzo pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, wypłata powinna być więc wypłacona z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca również za miesiąc niepełny.

 130. Mariola pisze:

  Witam,
  czy w związku ze zmianą okresu wypowiedzenia umów trwających w dniu 22.02.2016 – to należy po 21.08.2016 pracownikowi wręczyć wypowiedzenie zmieniające dotyczące okresu wypowiedzenia czy wystarczy tylko informacja ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Mariola, kwestia ta było poruszana już wielokrotnie w komentarzach.

   • Mariola pisze:

    Proszę o szybki wpis … bo brak mam czasu na czytanie kilkunastu stron … Dziękuję

    • Mariola pisze:

     Już znalazłam:
     cyt; „Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 13:31

     Marzena, trzeba było przekazać informację. Nowe reguły dotyczące okresu wypowiedzenia wchodzą w życie z mocy prawa.”

 131. Marta pisze:

  Witam serdecznie ,
  Umowę zawarłam z pracodawcą w dniu 2015-12-07 na czas określony do 2016-12-06.
  Do której mam załącznik ,że okres wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z kodeksem pracy od roku 2016:
  2tygodnie ,jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  1miesiąc ,jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy .
  3 miesiące ,jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata .

  Jaki w takim układzie obowiązuję mnie okres wypowiedzenia ,nadmieniam ,że chciałabym w dniu 2016-08-08 dać wypowiedzenie mojemu pracodawcy .

  Proszę o szybką odpowiedź .

  Dziękuję

 132. Krystyna pisze:

  Witam
  Mam zawartą umowę z pracodawcą od 01.06. 2007 roku do 31.12 2017 roku wcześniej były 2 umowy .Pracuje u jednego pracodawcy od 09.05. 2005 roku
  czy moge sie spodziewać , że będę bez pracy z chwilą wygaśnięcia umowy. Dodam, że od 27.01 2017 roku wchodze w okres ochronny ,
  Bardzo prosze o odpowiedż jak może być zerowany okres zatrudnienia jesli tyle lat przepracowałam w jednej firmie i teraz moge się znależć bez pracy
  Pozdrawiam

 133. Dorota pisze:

  Witam pracuje w jednej firmie od 04/2014 w lipcu kończyła mi sie druga umowa i pracodawca skorzystal z nowego prawa dal mi trzecią umowe na dwa lata czy jezeli w 2018 roku zajde w ciaze w kwietniu to w lipcu nawet gdyby pracodawca nie chcial bedzie musial przedluzyc ja conajmniej do dnia porodu. Jaki bedzie status tej umowy do dnia porodu ktory bedzie okolo stycznia czy skoro w listopadzie 2018 33miesiace pracy razem bedzie to umowa na czas nieokreslony?

 134. Dariusz pisze:

  Witam
  Jeżeli byłem zatrudniony, umowa o pracę na czas określony od 2.11 do 31.07, w tym dostawałem trzy umowy na czas określony po 3 miesiące. Trzecia umowa 1.05-31.07. Pracodawca mi tłumaczy iż ta trzecia jest automatycznie na czas nieokreślony a zakończyłem pracę 31.07 czyli z dniem wygaśnięcia umowy…. Podsuwając mi wypowiedzenie przez pracownika i wpisując mi w świadectwie pracy : „Rozwiązanie w skutek wypowiedzenia przez pracownika”
  1) Czy to „wypowiedzenie” bruździ mi w papierach w jakiś sposób?
  2) Czy faktycznie trzecia umowa w tym przypadku automatycznie wskakuje na nieokreślony? Czy może nie i warto się wykłócić?
  Proszę o szybką odpowiedź, zależy mi 🙂
  Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dariusz, trzecia umowa nadal jest umową na czas określony. Dopiero czwarta umowa byłaby umową na czas nieokreślony na nowych zasadach.

 135. ola pisze:

  WITAM . Miałam umowe na czas okrrślony od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2016 ,pracodawca dał mi teraz umowe od 1 sierpnia 2016 do 31 października 2018 ale także dał mi świadectwo pracy za okres tamtej umowy po zapytaniu dlaczego te świadectwo pracy jeżeli jest ciągłoś w tym samym zakładzie pracy odpowiedział że takie teraz są przepisy , czy faktycznie musiał mi dać te świadectwo? pozdrawiam

 136. Patrycja pisze:

  Witam.
  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu długości okresu wypowiedzenia.
  W dniu 07/07/2016 pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony na 2 lata.
  Jest to trzecia umowa tych samych podmiotów (1-okres próbny, 2- 2letnia).
  I czy teraz, pracownika,który wypowiada umowę obowiązuje okres 2 tygodniowy do 20.08.2016, a 1 miesięczny od 21.06.2016?

  Dziękuję za pomoc!
  Już się sama pogubiłam 🙂

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Patrycja, jest to umowa zawarta już na nowych zasadach, więc do okresu wypowiedzenia liczyć będziemy cały staż pracownika u tego pracodawcy.

 137. Arek pisze:

  Czy umowa zawarta 1 stycznia 2016 r. na 5 lat bez klauzuli 2-tygodnowego wypowiedzenia jest niewypowiadalna i z automatu przekształci się w umowę na czas nieokreślony ?

 138. Agnieszka pisze:

  Witam

  Mam wątpliwość, co do sposobu wyliczenia, kiedy okres 2-tygodniowy zmienia się w miesięczny: dlaczego jest to 20 sierpnia 2016 roku a nie 23 sierpnia 2016 roku?

 139. Ewelina pisze:

  witam,
  mam pytanie odnośnie okresu wypowiedzenia, jaki obowiązuj mnie okres wypowiedzenie w zwiazku z nowymi przepisami z lutego 2016. Pracuję w jednym zakładzie pracy od 20.04.2009r – uowa zlecenie a od 04.05.2010 okres próbny 3 miesiące, od 01.08.2010 umowy okresowe, od 01.08.2012 umowa na czas nie określony. Z góry dziękuję za szybką odpowiedz.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ewelina, przy umowach na czas nieokreślony nic się nie zmieniło. Twój okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

 140. Oskar pisze:

  Witam,
  22.08.2016 mija moja trzecia podpisana umowa na czas określony podpisana równo rok temu, następna umowa miała być już umową na czas nieokreślony na której mi zależy, czy powinienem dostać taką umowę czy jednak dostanę nową umowę na czas określony liczoną od 0?

  • Oskar pisze:

   hm teraz tak czytam, czy moja trzecia umowa na czas okreslony nie powinna juz byc umowa na czas nieokreslony?? czuje ze wciskaja mi kit, 3 umowy na czas okreslony?? a teraz niby wszytsko od 0? i dostane znow umowe na czas okreslony na 33 miesiace?

   • Oskar pisze:

    hm jednak jest jeszcze inaczej,
    mialem przerwe po 1 umowie dluzsza niz miesiac
    wiec moje ostateczne pytanie brzmi:

    22.08.2016 mija moja druga podpisana umowa o prace, (pierwsza była na czas próbny wiec się chyba nie liczy) , mialem nadzieje ze nastepną umowę jaką dostanę to będzie umowa na czas nieokreślony na ktorej mi zalezy , mialem ja dostac 22.08.2016, jednak mówią mi że teraz z nową ustawą dostanę nowa umowę na czas OKREŚLONY na 33 miesiące! czyli wychodzi na to że mam czekać kolejne 3 lata żeby dostać umowę na czas nie określony?? co jest prawdą a co nie , jeśli jednak mają rację to mogą dać mi umowę na czas określony na miesiąc a kolejna już będzie na nieokreślony? jak to wygląda , miałem nadzieje że dostanę teraz trzecią umowę na czas nieokreślony

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Oskar, w takim przypadku mogą dać Ci trzecią umowę na czas określony, ale nie może trwać dłużej niż do 21.11.2018 r. Jeżeli będzie dłuższa z dniem 22.11.2018 r. przekształci się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. Jeżeli dostaniesz czwartą umowę na czas określony – ona też się przekształci.

     • Oskar pisze:

      OK. rozumiem a czy np gdybym teraz dostał tą trzecią umowę na czas określony np na 2 miesiące , to kolejna po tych dwóch miesiącach była by już na nieokreślony??

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Tak, dokładnie.

     • Marzena pisze:

      Dziękuję za szybką odpowiedź pozdrawiam

     • Anetta pisze:

      Dokładnie, to znaczy że jest juz nieokreślona, dobrze Pana zrozumialam

     • Maria pisze:

      Dzięki bardzo, pozdrawiam

     • Marek pisze:

      czyli rozumiem, że z danym pracownikiem, zawierając tę umowę od 1.09.2016 należy podać 3 miesięczny okres wypowiedzenia?
      Moje kolejne pytanie – umowa trwająca w dniu 22 lutego 2016r (zawarta w dniu 01.01.2013r na czas określony do dnia 31.08.2016) jaki będzie termin wypowiedzenia na kolejnej umowie podpisanej od 01.09.2016

     • Marek, tak – 3 miesiące. Co do drugiego pytania – do okresu wypowiedzenia znowu będziemy liczyć cały staż pracy, bo umowa, która została zawarta 1.09 jest umową zawartą już po wejściu w życie nowych przepisów.

     • Adam pisze:

      Bardzo dziękuję za odpowiedź.

     • Robak pisze:

      Tzn., że pracownik ma jeszcze 1 tydzień umowy, a wypowiedzenie 3 m-ce?

     • Robak pisze:

      A jak taki aneks powinien wyglądać?

     • Robak pisze:

      Bardzo dziękuję za wszystkie szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam

     • Beata pisze:

      Dziękuję za odpowiedź.A czy jest określona data do kiedy ta umowa może być na czas określony?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Oskar, jeżeli trzecia umowa na czas określony była podpisana 22.08.2015 r., to przekształciła się już w umowę na czas nieokreślony.

   • Oskar pisze:

    OK. rozumiem a czy np gdybym teraz dostał tą trzecią umowę na czas określony np na 2 miesiące , to kolejna po tych dwóch miesiącach była by już na nieokreślony??

 141. Iza pisze:

  Witam,
  09.05.2016 r. zawarłam umowę o pracę na czas określony (30.04.2017 r.).
  Mój staż wynosi 3 miesiące w tym zakładzie pracy. Rozumiem, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
  Zakładając, że jutro, tj. 10.08.2016 r. złożę wypowiedzenie, kiedy wygaśnie nasza współpraca? 28.08.2016 r.?

 142. Marzena pisze:

  pracownik zatrudniony od 01-09-2014 do 15-07-2015 następnie po przerwie kolejna umowa od 11-08-2015 do 30-08-2016 i teraz chcę dać kolejną umowę. moje pytanko czy to będzie trzecia umowa o pracę czy druga wg nowych przepisów

 143. Monika pisze:

  witam, umowa z pracownikiem była zawarta 01.02.2016 roku z klauzulą o dwutygodniowym wypowiedzeniu. Dzisiaj tj. 10.08.2016 pracownik złożył wypowiedzenie. Rozumiem, że obowiązuje nas (do 20 sierpnia) dwutygodniowe wypowiedzenie ale czy liczone od soboty do soboty tj od 13.08 do 27.08 ??? to będzie już po 20.08 czy przez to pracownik wpadnie w 1 miesięczny okres wypowiedzenia ?

 144. Piotr pisze:

  Witam,
  7 grudnia 2015 roku podpisałem umowę na czas określony na okres 2 lat. Od 22 lutego do 20 sierpnia b.r. mój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Wypowiedzenie mam zamiar złożyć w piątek (12 sierpnia) więc będzie liczone od niedzieli (14 sierpnia). Czy nadal będzie obowiązywał mnie okres dwóch tygodni wypowiedzenia czy ulegnie on wydłużeniu do 1 miesiąca ?

  Pozdrawiam

 145. Dorota pisze:

  Panie Karolu czy mogę liczyć na odpoweidź do posta z 08/08/2016 dotyczący pytania o upływający 33 miesiąc pracy podczas ciąży??

 146. Kasia pisze:

  Witam,
  od lipca 2014 do grudnia 2014 byłam na stażu, zaraz po stażu dostałam umowę na zastępstwo do lutego 2016 następnie kolejna umowę na pół roku, pracodawca przedłużył i umowę na kolejne dwa lata ? jaki powinnam mieś okres wypowiedzenia, czy staż z Urzędu Pracy wlicza się do stażu pracy u danego pracodawcy ?

 147. Gosia pisze:

  Witam,
  Jestem aktualnie w sytuacji gdzie muszę podjąć decyzję o dacie zakończenia współpracy.
  Nawiązując do artykułu rozumiem, że mam 2 wyjścia:
  złożyć do 20 sierpnia – wówczas mam 2 tygodnie wypowiedzenia
  złożyć po 20 sierpnia, do końca miesiąca – pracuje do końca września.

  Teraz pytanie co do urlopu: na dzień dzisiejszy przysługuje mi 10 dni urlopu.

  W przypadku 2tyg – będzie to praktycznie cały mój okres wypowiedzenia, dobrze rozumiem?

  Pozdrawiam,
  Karolina

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Gosia, żeby mieć 2-tygodniowy okres wypowiedzenia musiałoby być złożone maks. do 6 sierpnia. Teraz już będziesz mieć okres miesięczny. Liczy się to kiedy umowa się rozwiąże, a nie kiedy zostanie złożone wypowiedzenie.

 148. Daniel pisze:

  witam,potrzebuje pomocy bo widze ze sie zmienily przepisy .pracuje w firmie juz 2 lata i 11 miesiecy jak mam teraz czas wypowiedzenia w pracy umowe mialem na czas okreslony na 2 lata wczesniej mialem na 3 miesiece pozniej na rok po roku dostalem na 2 lata?

 149. Klaudia pisze:

  Witam

  Pracuję na umowę na czas określony zawartej od grudnia 2014r do 30 listopada 2016, w umowie mam zapis ze strony obowiazuje 3 – miesieczy okres wypowiedzenia, Teraz po nowelizacji mam ustawowo 1 miesiąc czy nadal 3 – miesiące jak zapis w umowie. Aktualnie zależy mi na jak najkrótszym czasie wypowiedzenia . Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Klaudia, przyjmuje się, że decyduje to co jest bardziej korzystne dla pracownika, czyli zapis umowy o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Możesz jednak porozumieć się z pracodawcą co do jego skrócenia.

 150. Małgorzata pisze:

  Pracownik od 21-01-2014 do 26-08-2014 był na umowie o zastępstwo od 27-08-2014 do 31-08-2016 Czy następna umowa musi być też na czas określony nie przekraczający 33 miesięcy czy może być już na czas nieokreślony. Z góry dziękuje za odp

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Małgorzata, jeżeli pierwsza umowa to umowa na zastępstwo, a druga na czas określony, to możliwe jest jeszcze zawarcie umowy na czas określony na czas nie dłuższy niż do 21.11.2018 r.

 151. Krystyna pisze:

  Dzień dobry , mam pytanie
  Zatrudniam pracownika na czas określony od stycznia 2016 r do 31.07.2016 r . Od 1 .08.2016 r zawarłam kolejną umowę o pracę na czas określony do 28 lutego 2017 r . Pracownik w dniu 16 sierpnia 2016 r będąc na zwolnieniu lekarskim przysłał mi maila, że wypowiada umowę o pracę z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.
  Czy okresy umów o pracę na czas określony do okresu wypowiedzenia sumują się i okres wypowiedzenia powinien trwać 1 miesiąc ?
  Czy liczy się od 1.08.2016 r i rzeczywiście wynosi 2 tygodnie ? I czy w takiej formie złożone przez pracownika wypowiedzenie jest skuteczne?
  Bardzo proszę o odpowiedź
  Dziękuję , Krystyna

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Krystyna, odpowiedź jest we wpisie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

   • Krystyna pisze:

    Czyli sumują się okresy zatrudnienia mimo, iż pierwsza umowa zawarta była pod rządami starej ustawy? I czy skutecznie została wypowiedziana umowa przez pracownika mailowo? Czy z chwilą wpływu pisma do pracodawcy pisemnie?

 152. Krystyna pisze:

  Tak, dokładnie oznacza, że pracownik mógł tak wypowiedzieć umowę i okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie?

 153. Jan pisze:

  Witam,
  czy należy stworzyć informację o warunkach zatrudnienia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy? są różne opinie na ten temat.
  Pozdrawiam

 154. Puno pisze:

  Witam serdecznie,
  Zatrudniam pracownika
  pierwsza umowa od 01.01.2013r umowa terminowa do 31.12.204r
  druga umowa od 01.01.2015 do 31.12.2018r.
  W dniu 18.08.2016 złożył wypowiedzenie umowy z zapisem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Moje pytanie dotyczy czy zgodnie z nowymi przepisami ma 2 tyg okresu wypowiedzenia czy już obowiązuje go 1 m-c ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 155. Kasia pisze:

  Witam, podpisałam umowę 11 stycznia 2016 (umowa na okres próbny 3 miesiące), po okresie próbnym podpisałam kolejną umowę od 11 kwietnia 2016 na czas określony do końca roku 2018. Jeżeli chciałabym złożyć teraz wypowiedzenie to jaki okres mnie obowiązuję? Z góry dziękuje za informację

 156. Jimmy pisze:

  Witam, prosze o szybka odpowiedz. Czy jak jutro tj 19.08 zloze wypowiedzenie to bedzie sie liczyc jeszcze jako 2 tyg wypowiedzenia?

 157. Zofia pisze:

  Witam. Zatrudniamy pracownika od 23.02.2016 r. na czas określony do 31.12.2016 r.
  Jeżeli chcielibyśmy go zwolnić dziś. tj.19.08. to będzie obowiązywał go miesięczny okres wypowiedzenia? Chodzi mi o to że 19.08. nie minie jeszcze pół roku aczkolwiek w trakcie trwania wypowiedzenia to pół roku upłynie. czy wtedy okres wypowiedzenia automatycznie się zmienia na miesięczny?

 158. Irena pisze:

  Witam
  Mam umowę od 10.06.2015 – 09,06.2016 I umowa
  od 10,06ędzie si2016 – 09.06.2017 II umowa,
  Mam pytanie czy od 10.06.2017 roku będzie się liczyć nowy okres umów 3/33 cz też te dwie poprzednie będą się liczyć do okresu 3/33. Przeczytałam wszystkie odpowiedzi i nie znalazłam na swoje odpowiedzi.
  Będę wdzięczna za odpowiedż.
  Pozdrawiam Irena

 159. Adriana pisze:

  czy przy umowie na czas określony trwającej w dn. 22 lutego, przy której piszą Państwo, że 6 miesięcy mija 20 sierpnia (sobota). czy jeżeli złożę wypowiedzenie 22 sierpnia ( w poniedziałek), gdyż soboty i niedziele są dla mnie dniami niepracującymi, to obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia (nie miałam możliwości złożenia wypowiedzenia w sobotę 20 sierpnia), czy miesięczny?
  Pozdrawiam.

 160. Adriana pisze:

  Ale tak miesięczny, czy tak dwutygodniowy, bo nie zrozumiałam? Chyba, że to nie mi Pan odpowiadał?

 161. Krzysztof pisze:

  Witam !!!
  Prace podjąłem 1 maja 2012 na okres próbny do 31 lipiec
  1 umowa 1sierpien 2012 do 31grudzien 2014
  2 umowa 1 styczeń 2015 do 31 grudzień 2016
  Czy po nowych przepisach przysługuje mi trzecia umowa jeszcze na czas określony
  np. do 22 października 2018 to będzie 32 miesiące od 22 luty 2016 (tak żeby nie przekroczyć 33-mcy zgodnie z nowymi przepisami)?

 162. Klaudia pisze:

  Witam serdecznie.
  Jak rozumiem, pracodawca miał miesiąc czasu na poinformowanie pracowników o zmianach dotyczących okresów wypowiedzenia. Chciałam się dowiedzieć, co jeśli tego nie dokonał w przeciągu tego wymaganego okresu? Co jeśli uczynił to dopiero w momencie złożenia przeze mnie wypowiedzenia z dniem 17. 08. Czy można w takiej sytuacji wymagać egzekfowania 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który był zawarty w umowie, czy to, że informacji takiej dokonał tak późno nie ma żadnego znaczenia? Dodam, ze umowa była zawarta przed wejściem w życie nowych przepisów, więc obowiązuje mnie już miesięczny okres wypowiedzenia. Będę wdzięczna za odpowiedź 🙂

 163. Krystian pisze:

  Witam. Umowę o prace podpisałem 20.05.2013 roku która obowiązywała do 19.08.2013 następnie podpisałem kolejna umowę o pracę 20.08.2013 która obowiazywala do 19.08.2016. Czy teraz pracodawca ma obowiązek dać mi umowę na czas nieokreślony czy mogę dostać umowę na jakiś czas określony ?

 164. Justyna pisze:

  Witam serdecznie,

  Moje pytanie brzmi: czy do umów na czas określony trwających w dniu 22.02.2016 roku należało dokonać zmiany informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie długości okresu wypowiedzenia w dniu 22.02.2016 czy poprawnie będzie jeśli na podstawie art. 29 § 3 2 o miesięcznym okresie wypowiedzenia poinformuję w ciągu 30 dni od 21.08.2016 czyli max. do 20.09.2016 Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Justyna, są dwie szkoły. Według pierwszego poglądu informuje się od razu (tzn. w okresie miesiąca od zmiany warunków pracy), natomiast wedle drugiego w okresie miesiąca od faktycznej zmiany okresu wypowiedzenia. Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej, ale myślę, że w tym drugim przypadku też wszystko jest prawidłowo.

 165. Ilona pisze:

  Witam,
  byłam zatrudniona u jednego pracodawcy na czas określony od 09.2014 do 12.2016 jednak w dniu 29.02.2016r. umowa na czas określony została rozwiązana na mocy porozumienia stron i została zawarta nowa na czas nieokreślony od 01.03.2016r. Ta umowa została rozwiązana z dniem 28.06.2016r.w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. W tym przypadku okres wypowiedzenia wynosił 1 msc. czy 2 tyg.? Według mnie pracodawca policzył 2 tyg. a nie jestem pewna czy słusznie.
  Pozdrawiam,
  Ilona

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ilona, jeżeli zawarte było porozumienie stron, to strony mogły rozwiązać umowę natychmiast lub ustalić dowolny okres wypowiedzenia. Gdyby doszło do wypowiedzenia umowy, to okres wypowiedzenia wynosiłyby 1 miesiąc.

 166. ewelina pisze:

  Witam, pierwsza umowa była zawarta od 1.07.15 roku do 30.09.2015, druga umowa od 1.10.2015 do 31.12.2016 na stanowisku pomocy administracyjnej. Jednak ta umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 31 lipca 2016 r. z powodu wygranego konkursu na stanowisko urzędnicze. Z dniem 01.08.2016 podpisano ze mną kolejną umowę na 1 miesiąc czasu, jaki powinien być okres wypowiedzenia tej umowy. Czy powinni podpisać ze mną umowę dłuższą niż na miesiąc. Dodam, że pracodawca mógł ze mną podpisać umowę do 6 miesięcy bo taki jest warunek po wygraniu konkursu. Proszę o odpowiedz.

 167. kuba pisze:

  Witam, mam taką sytuację. W zeszłym roku dostałem aneks do umowy o okresie wypowiedzenia 2 miesiące. Jaki mam okres wypowiedzenia mam na ten moment? Aneks był podpisany w kwietniu zeszłego roku. W firmie pracuje około 2,5 roku. Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kuba, obowiązuje okres wypowiedzenia korzystniejszy dla pracownika. W tym przypadku korzystniejszy, 2-miesięczny z umowy o pracę. Jeżeli przepracujesz 3 lata u tego pracodawcy, okres wypowiedzenia będzie wynosić 3 miesiące.

 168. lukas pisze:

  Witam dotknął mnie taki przypadek. Pierwsza moja umowa została została podpisana ze mną 2011.06.13 do 2011.09.11 i była to umowa na okres próbny. Druga na czas określony od 2011.09.12 do 2016.09.12. Moje pytanie brzmi, czy z racji tego że czas zatrudnienia to ponad 5 lat, a umowa była podpisywana w czasie kiedy była ustawa antykryzysowa, i można było podpisywać umowy maksymalnie na 2 lata, ja dostałem na 5 na dzień dzisiejszy nie powinna być już umową na czas nieokreślony ? Pytam bo mam taki przypadek, 13.07.2016 jechałem do pracy, i uległem wypadkowi, bardzo mocno stluklem sobie kolano, w tej chwili przebywam na zwolnieniu lekarskim, i mam kontrole 02.09.2016, i niewiadomo jak to sie potoczy dalej, a pracodawca zadzwonil do mnie, i zabronił mi brać dalej zwolnienia, bo nieprzedłuży mi dalej umowy, czy ma do tego prawo ? Jaki właściwie jest statut mojego zatrudnienia na dzieň dzisiejszy ? Z góry dziekuje za pomoc.

 169. Jakub pisze:

  Witam, mam taką sytuację. W zeszłym roku dostałem aneks do umowy o okresie wypowiedzenia 2 miesiące. Jaki mam okres wypowiedzenia na ten moment? Aneks był podpisany w kwietniu zeszłego roku, a umowa jest na czas określony. W firmie pracuje około 2,5 roku. Z góry dziękuję za odpowiedź

 170. Małgorzata pisze:

  Witam,

  w umowie na czas nieokreślony mam wpisany miesięczny okres wypowiedzenia. W październiku minie mi 3 lata stażu w firmie. Czy ten okres wypowiedzenia będzie obowiązywał czy automatycznie zmieni się na 3miesięczny?

 171. Przemysław pisze:

  Byłem zatrudniony u jednego pracodawcy na czas określony:
  od 2.04.2013 do 07.01.2014. jako stażysta
  od. 08.01.2014 do 31.12.2014 umowa na czas określony
  od 01.01.2015 do 31.07.2015. umowa na czas okreslony
  przerwa od 01.08.2015 do 14.03.2016. (7,5 miesiąca)
  0d 15.03.2016 do 14.03 2017 podpisano ze mną w tym samym zakładzie pracy kolejną-czwartą umowę na czas określony.
  Pytanie: czy przerwa pomiędzy obecną umową, a poprzednimi powoduje, że wszystko biegnie od nowa, tzn. obecna umowa jest jak gdyby pierwszą umową u tego pracodawcy i nie przechodzi z mocy przepisów ustawy w umowę na czas nieokreślony?

 172. Beata pisze:

  Witam,
  Jestem zatrudniona w firmie od maja 2015 roku na czas określony, 17 sierpnia 2016 roku złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. chciałabym dowiedzieć się jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia?

 173. lukas pisze:

  Czyżby nikt nie był mi w stanie pomoc ? Chyba moja sytuacja jest beznadziejna.

 174. Marzena pisze:

  Pracownik zatrudniony od 14-04-2016 do 13-07-2016 umowa na okres próbny
  od 14-07-2016 do 13-01-2017 umowa na czas określony
  i mam pytanko odnośnie okresów wypowiedzenia
  2 tygodnie będzie do 13 października 2016
  1 miesiąc od 14 października 2016

  Czy to dobrze czy sie pomyliłam

 175. Piotr pisze:

  Witam, jestem pracownikiem firmy od grudnia 2015 roku z umową na czas określony na 12 miesięcy. W chwili obecnej obowiązuje mnie już miesięczny okres wypowiedzenia, co za tym idzie:
  1) jeśli złożę pracodawcy wypowiedzenie w dniu 31 sierpnia to okres wypowiedzenia skończy się z końcem września, czy października? Czy czas ten jest liczony od soboty czy od miesiąca kalendarzowego?
  2) jeśli złożę wypowiedzenie 1 września to okres wypowiedzenia skończy się z końcem października?

  Dziękuję i pozdrawiam

 176. Piotr pisze:

  Witam, jestem pracownikiem firmy od grudnia 2015 roku z umową na czas określony na 12 miesięcy. W chwili obecnej obowiązuje mnie już miesięczny okres wypowiedzenia, co za tym idzie:
  1) jeśli złożę pracodawcy wypowiedzenie w dniu 31 sierpnia to okres wypowiedzenia skończy się z końcem września, czy października? Czy czas ten jest liczony od soboty czy od miesiąca kalendarzowego?
  2) jeśli złożę wypowiedzenie 1 września to okres wypowiedzenia skończy się z końcem października?

  Dziękuję i pozdrawiam

 177. Marzena pisze:

  Od 1 września tego roku obowiązek podpisania umowy będzie spoczywał na pracodawcy jeszcze przed podjęciem pracy przez nowo zatrudnionego. Jeśli strony nie podpiszą umowy, pracodawca będzie musiał wręczyć pracownikowi choć pisemne potwierdzenie warunków pracy.
  Czy można umowę podpisać np 01 września rano i rozpoczęcie pracy też 01 września ?

 178. Joanna pisze:

  Witam,
  1.07.2015 zawarłam umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, 1.10.2015 zawarłam drugą umowę o pracę, której termin kończy się z dniem 31.09.2016 r. Czy trzecia umowa powinna być na czas nieokreślony?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 179. Małgorzata pisze:

  Witam. 14.10.2013 r. zawarłam umowę na czas próbny. Następnie w styczniu 2014 umowę na czas określony do 30.04.2015. Kolejna umowa jest już na czas nieokreślony i zawarto w niej miesięczny okres wypowiedzenia. Czy umowa na czas próbny wlicza się do całkowitego stażu pracy? Jaki jest okres wypowiedzenia?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Małgorzata, do okresu wypowiedzenia wliczamy cały staż pracy u pracodawcy, również ten na zatrudnieniu próbnym.

 180. Anetta pisze:

  Witam
  mam pilne pytanie
  Zaczęłam pracę w nowej firmie. Mają tu pracownika , który ma następujące umowy o pracę: 2008.06.01-2013.08.31, 2013.09.01-2014.08.31 oraz trzecią 2014.09.01-2016.08.31. Teraz szef chce przedłużyć mu umowę: czy będzie to na czy nieokreślony czy jeszcze mogę mu dać na czas określony. A może ta trzecia przeszła już na nieokreślony czas?

 181. Anetta pisze:

  Witam
  mam pilne pytanie
  Zaczęłam pracę w nowej firmie. Mają tu pracownika , który ma następujące umowy o pracę: 2008.06.01-2013.08.31, 2013.09.01-2014.08.31 oraz trzecią 2014.09.01-2016.08.31. Teraz szef chce przedłużyć mu umowę: czy będzie to na czy nieokreślony czy jeszcze mogę mu dać na czas określony. A może ta trzecia przeszła już na nieokreślony czas?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anetta, umowa przekształciła się w umowę bezterminową – trzecia umowa na czas określony zawarta pod rządami starych przepisów. 8 lat zatrudnienia na umowie na czas określony to jednak trochę dużo.

 182. Marzena pisze:

  Dzień dobry,
  Pracodawca zawarł ze mną umowę w dniu 01.02.2014 roku na czas określony do 31.01.2020r. Teraz proponuje mi podpisanie aneksu do umowy, w którym obie strony zgadzają się na taką formę zatrudnienia (umowa na czas określony). Jeżeli nie podpiszę aneksu czy w dniu 22 listopada 2018 r moja umowa przekształci się na czas nieokreślony?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, jeżeli nie podpiszesz aneksu i jeżeli nie ma wyjątkowych przyczyn, dla których powinna być zawarta umowa na czas określony zamiast umowy bezterminowej, to tak – umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 r.

 183. Iwona pisze:

  Witam .
  Zawarłam umowe na okres próbny w listopadzie 2015 do stycznia 2016 Potem podpisałam umowe na czas określony od sycznia 2016 do stycznia 2021 . w miedzy czasie awansowałam i za niedługo dostane 3 umowe do podpisu .Czy ta umowa powinna być na czas nieokreślony ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Iwona, będzie to druga umowa na czas określony, a więc nie musi być jeszcze umową bezterminową.

   • Iwona pisze:

    Nie rozumiem jak druga umowa skoro bede składać podpis po raz 3. 1umowa okres próbny 3miesiace trwania 2umowa na okres 5lat i teraz po 7miesiącach trwania 2umowy będę podpisywała 3umowę -zmiana stanowiska pracy awans wiec dlaczego według pana to będzie 2 umowa na czas określony a nie 3na czas nieokreślony

   • Iwona pisze:

    Nie rozumiem jak druga umowa skoro bede składać podpis po raz 3. 1umowa okres próbny 3miesiace trwania 2umowa na okres 5lat i teraz po 7miesiącach trwania 2umowy będę podpisywała 3umowę -zmiana stanowiska pracy awans wiec dlaczego według pana to będzie 2 umowa (nie aneks tylko umowę )na czas określony a nie 3na czas nieokreślony

 184. Beata pisze:

  Witam,
  Bardzo proszę o podpowiedź: zatrudniałam pracownika od 01.09.2012r. do 27.06.2016r. Pracownik wraca do pracy po przerwie od 01.09.2016r. Czy mogę podpisać z pracownikiem umowę na czas określony na 33 miesiące czy umowa musi być podpisana na czas nieokreślony, gdyż poprzedni okres zatrudnienia wynosił prawie 46 miesięcy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Beata, umowa może być podpisana na czas określony 33 miesięcy, do których należy wliczyć już okres od 22.02.2016 r. do 27.06.2016 r.

   • Beata pisze:

    Panie Karolu bardzo dziękuję za odpowiedź.

   • Beata pisze:

    Witam ponownie,
    Panie Karolu do tego samego przykładu mam pytanie czy do okresu wypowiedzenia liczę staż pracy od 22.02.2016r. do 27.06.2016r. pracownicy jeżeli kolejna umowa będzie podpisana po przerwie czyli od 01.09.2016r., czy liczę tylko staż od nowej umowy?

 185. Teresa pisze:

  Witam, mam pytanie. Pracownik był zatrudniony na stanowisku woźna od października 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r a obecnie od 1 września 2015 r do 31 sierpnia 2016 r. Po wygaśnięciu umowy z dniem 31 sierpnia 2016 r nie przedłożono z pracownikiem zatrudnienia. Czy pracownik może pójść do Sądu Prac

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Teresa, umowa uległa rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta. Nie ma tu podstawy do odwołania.

 186. Teresa pisze:

  Witam, proszę mi wytłumaczyć jeżeli Pracownik był zatrudniony na stanowisku woźna od października 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r a obecnie od 1 września 2015 r do 31 sierpnia 2016 r. na czas określony. Czy może iść do Sądu Pracy i będzie na prawie?
  pozdrawiam

 187. Tomasz pisze:

  Macie Państwo błąd w interpretacji. To nie jest tak, że można zamiast poprzednich 2 umów na czas określony, można zawrzeć obecnie 3. Art. 25-1 par. 1 dalej mówi że trzecia umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony jeżeli przerwa pomiędzy wcześniejszymi umowami nie przekraczała 1 miesiąca. Liczba 3 umów (art. 25-1,2 par 1. ) dotyczy całkowitej liczby umów na czas określony. Według poprzedniego KP wystarczało odczekać pomiędzy zakończeniem jednej umowy a podpisaniem drugiej 1 miesiąc i licznik umów zaczynał bić od nowa. Teraz pomimo odczekania miesiąca, nie przekroczenia 33 miesięcy poprzednich umów licznik idzie dalej i a liczba umów, pomimo przerw, nie może przekroczyć trzech.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tomasz, obawiam się, że pracujesz na nieaktualnym tekście. Tutaj aktualny tekst k.p.: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3
   Art. 25 z ind. 1 par 1 k.p. brzmi teraz: Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Umów na czas określony nie może więc być więcej niż 3.

 188. Andzia pisze:

  Witam,
  Chciałam prosić o poradę w sprawie warunków okresu wypowiedzenia. W październiku 2015r. zawarlam z pracodawcą umowę o pracę na 1 rok, jednak z końcem stycznia 2016r. umowa została rozwiązania i od 1.02.2016r. podpisałam nową umowę na okres 33miesięcy ze spółka, która jest częścią grupy głównego pracodawcy (z którym miałam wcześniej umowę). W tej umowie został ustalony wymiar pracy- 0,8 etatu, stawka oraz okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Po pewnym czasie dostałam z kadr do podpisania „Informacje o warunkach zatrudnienia wynikających z Art.29 paragraf 3 Kodeksu Pracy”, w której jeszcze raz z umowy przepisano mi czas pracy dobowy i tygodniowa normę, częstotliwość wypłat, wymiar urlopu oraz okres wypowiedzenia. Jednak ta ostatnia pozycja została zmieniona inaczej niż jest w umowie zapisane. Zacytuję „Na podstawie Art.29 paragraf 3 Kodeksu Pracy i w związku z Art.16 powołanej wyżej ustawy informuje Panią, ze do dnia 21.08.2016r. okres wypowiedzenia zawartej z Panią umowy o pracę wynosi 2 tygodnie (zgodnie z zapisem w umowie) a od dnia 22.08.2016 okres wypowiedzenia zawartej z Panią umowy o pracę wynosi 1 miesiąc (zgodnie z Art.36 paragraf 1 Kodeksu Pracy).”

  Czy jest to zgodne z prawem? Przecież umowę zawarlam 1.02.2016 i w niej jest zapis ze „strony dopuszczają możliwość wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy przyjmując 2-tygodniowy okres wypowiedzenia”.
  Dodam jeszcze ze dokument z tą informacją o innych warunkach dostałam pod koniec kwietnia do podpisania i nie ma na nim żadnej daty. Czy nie powinno mnie obowiązywać poprzednie prawo, jeśli umowa podpisania była jeszvxe przed jego zmiana i wejściem w życie? Czy nie jest tak, ze pracodawcą chce tę informację o „nowych” warunkach zatrudnienia podpiąć pod moją umowę jakbym podpisywala ja Szemud z umową, skoro nie ma na niej daty? Nie zależy mi na dłuższym wypowiedzeniu, odpowiada mi takie jakie jest na umowie, dlatego nie chciałabym tego zmieniać. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego.
  Dodam, ze po odmowie podpisania tego dostałam maila z kadr z informaja: „Pracownik nie ma obowiązku tego podpisywać, ale my jako Pracodawca mamy obowiązek poinformować pracownika na piśmie o zmianie okresu wypowiedzenia. I my takie pismo musimy mieć w dokumentach osobowych. Wobec powyższego proszę o zwrot tego pisma z odmową jego podpisania. To że pracownik nie podpisze tego pisma nie świadczy o tym, że zmieniające się przepisy go nie dotyczą. To jest tylko informacja.”

  • Andzia pisze:

   Przepraszam za litetowki, zamiast „Szemud” mialo być „jeszcze” w zdabiu: „Czy nie jest tak, ze pracodawca chce tę informację o „nowych” warunkach zatrudnienia podpiąć pod moją umowę jakbym podpisywala ja jeszcze z umową, skoro nie ma na niej daty?”

 189. Ania pisze:

  Witam,
  Chciałam zapytać na jak długi okres mogę zawrzeć umowę z pracownikiem, który już wcześniej u nas pracował. Dodam, że był on zatrudniony w naszej firmie od kwietnia do grudnia 2015r. Czy wliczać do okresu 33 miesięcy tę poprzednią umowę? Czy brać ją pod uwagę też w przypadku liczenia ilości umów, które możemy jeszcze zawrzeć?

  • Ania, ta umowa nie będzie wliczana do limitu – ani czasowego (bo wcześniej takiego nie było), ani ilościowego (bo zbyt długa przerwa).

   • Marzenna pisze:

    Witam Ja mam podobny problem .
    Z dniem 31.08.2016 zwolnił się pracownik zatrudniony na umowie na czas nieokreślony, z powodu przejścia na emeryturę.
    Powrócił do zakładu pracy po miesięcznej przerwie z dniem 06.09.2016 roku.
    W związku z tym jest to nowa umowa, czy mogę go zatrudnić na czas określony i od kiedy liczę limit 33 dni?

    • Marzenna, wydaje się, że można zawrzeć umowę na czas określony, a że ostatnia umowa nie była stosunkiem terminowym, nie będzie się wliczać do limitu. Limit liczony będzie od tej nowej umowy, za to już staż pracy do okresu wypowiedzenia trzeba liczyć cały.

 190. Magdalena pisze:

  Witam serdecznie
  Mam pytanie dotyczące takiej sytuacji : pracownik zatrudniony od 15.03.2016 do 14.06.2016 na podstawie umowy zawartej na okres próbny. Następnie kolejna umowa od 15.06.2016 zawarta na czas określony na dwa lata. W dniu 31.08.2016 pracownik składa rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z art 55 1(1). Za jaki okres wypowiedzenia należy mu się odszkodowanie ?
  Dziękuje za pomoc.

  • Magdalena, wynagrodzenie będzie przysługiwać za okres wypowiedzenia. W związku z tym, że nie przekroczył 6 miesięcy stażu, okres wypowiedzenia wynosiłby 2 tygodnie.

   • Magdalena pisze:

    Pani Agato dziękuje serdecznie za odpowiedź. Nurtuje mnie jednak jeszcze interpretacja w drugą stronę – bo w sytuacji kiedy w dniu 31 sierpnia doszłoby do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez jedną czy drugą stronę to okres wypowiedzenia jaki by obowiązywał tego pracownika to 1 miesiąc, a przepis mówi ściśle o odszkodowaniu za okres wypowiedzenia, nie wspomina tu o okresie zatrudnienia. Czy w takiej sytuacji nie będzie bezpieczniej wypłacić odszkodowania w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia.
    Z góry dziękuję za pomoc.

    • Magdalena, przyjmuje się, że liczy się okres wypowiedzenia na dzień złożenia oświadczenia z art. 55 z ind. 1 k.p. Nie bierze się więc pod uwagę tego, że gdyby złożył wypowiedzenie a nie oświadczenie o rozwiązaniu to ten okres wypowiedzenia byłby dłuższy.

 191. Wioleta pisze:

  Dzień dobry mam takie pytanie
  jetem zatrudniona w instytucji państwowej od 01.10.2002 roku. Pierwsza umowa była na czas okręslony na rok następna od 01.10.2003 na czas nieokreślony , w związku z awansem zawodowym w dniu 01.10.2011 przekształcono mi umowę na czas okreslony do dnia 30.08.2017 – czy w takim razie po zakończeniu tej umowy następna będzie na czas nieokreślony, czy w związku z faktem że zawarta ona została na okres 6 lat już teraz powinna zostać przekształcona? czy kolejna umowa może być na czas okreslony (pierwsza umowa była na rok następna na czas nieokreślony a kolejna w 2011 na określony)

  • Wioleta, w odniesieniu do długoletnich umów na czas określony dobrze jest to opisane tutaj: https://prawodlapracodawcy.pl/dlugoletnie-umowy-na-czas-okreslony/ W skrócie – przyjmowało się, że więcej niż 5 lat, to już obejście prawa i umowa na czas nieokreślony w związku z tym. Żeby jednak dokładnie ocenić trzeba znać całość stanu faktycznego.
   Natomiast jeżeli przyjmiemy, że to umowa na czas określony, to będzie to pierwsza z limitu, a kolejne nie mogą być dłuższe niż do 21.11.2018 r.

 192. Anna pisze:

  Dzień dobry,

  chciałabym się upewnić w kwestii okresu wypowiedzenia po wejściu w życie nowych przepisów. Mianowicie na początku stycznia 2016 została zawarta z pracodawca umowa na czas określony, której obowiązywanie mija w styczniu 2018. Chciałabym się dowiedzieć jaki będzie okres wypowiedzenia tej umowy we wrześniu 2016? Jest to pierwsza umowa o pracę ze wspomnianym pracodawcą, wypowiedzenie umowy ze strony pracownika.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 193. Martyna pisze:

  Jeżeli mam pierwszą umowę na czas określony i w umowie jest zawarty paragraf o 2 tygodniowym wypowiedzeniu i nie otrzymałam żadnego dokumentu że czas wypowiedzenia się zmienia i chce wypowiedzieć umowę o prace to oznacza ze mój okres wypowiedzenia to 1 miesiąc a nie 2 tygodnie (wspomnę że pracuje ponad 6 miesięcy) .

  • Martyna, decyduje to co jest korzystniejsze dla pracownika. Zakłada się, że dłuższy okres wypowiedzenia jest korzystniejszy, w związku z czym obowiązywać będzie ustawowy okres wypowiedzenia.

 194. Patryk pisze:

  Witam, mam pytanie. Pracuje u obecnego pracodawcy z taką historią umów:
  I umowa na 3 miesiace ( 23-03-2015 do 23-06-2015)
  II umowa na 2 lata. ( 23-06-2015 do 23-06-2017)
  W związku z powyższym chciałbym zapytać o to jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje kiedy złożę wypowiedzenie mojemu obecnemu pracodawcy. oraz czy istnieje coś takiego jak okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy dla pracodawcy.

  Dziękuję z góry za odpowiedź, nie ukrywam, że zależy mi na odpowiedzi.

  • Patryk, Twój okres wypowiedzenia obecnie to 1 miesiąc. Jeżeli nie chcesz w tym czasie świadczyć pracy, to możesz spróbować dogadać się z pracodawcą i podpisać porozumienie rozwiązujące. Jest taka instytucja jak zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, ale niekoniecznie pracodawca może chcieć się na to zgodzić, ponieważ nadal musiałby Ci płacić wynagrodzenie.

 195. Beata pisze:

  Witam,
  Bardzo proszę o podpowiedź: zatrudniałam pracownika od 01.09.2012r. do 27.06.2016r. Pracownik wraca do pracy po przerwie od 01.09.2016r. Zawarłam z nim umowę na czas określony na rok. Do limitu 33 miesięcy wliczam okres zatrudnienia od 22.02.2016r. do 27.06.2016r. Natomiast czy do okresu wypowiedzenia liczę staż od 22.02.2016r. do 27.06.2016r. czy tylko od nowej umowy zawartej od 01.09.2016r.

  • Beata, co do limitu zatrudnienia terminowego, będzie tak jak piszesz. Jeżeli zaś chodzi o staż do okresu wypowiedzenia, to liczyć będziemy cały staż u pracodawcy tego pracownika (od 2012 r.). Stąd też jego okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

 196. Maria pisze:

  zawarłam z pracownikiem 2 umowy na czas określony;
  I. od 02.09.2013 do 31.03.2014
  II. od 01.04.2014 do 31.03.2017(była klauzula o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia)
  czy 31.03.2017 umowa wygaśnie czy będzie przekształcona, po 33 miesiącach, w umowę bezterminową
  Z góry dziękuję za podpowiedź.

 197. BEATA pisze:

  Witam,

  Mam pytanie:
  Zatrudniłam pracownika 25-11-2015 r na okres próbny (3 miesiące), 25-02-2016 na kolejne 9 miesięcy z zachowaniem 2- dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W dniu dzisiejszym pracownik złożył wypowiedzenie.
  Proszę o informację ile u niego wynosi okres wypowiedzenia.

 198. Maria pisze:

  Chyba nie otrzymałam podpowiedz, będę bardzo wdzięczna.

 199. Maria pisze:

  Chyba nie otrzymałam podpowiedz, będę bardzo wdzięczna. Pod moim zapytaniem była odpowiedź dotycząca innego problemu.

 200. BEATA pisze:

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedz, tzn że wypowiedzenie złożone w dniu dzisiejszym liczy się od ostatniego dnia miesiąca tak?

 201. Natalia pisze:

  Witam,
  Pracownik był zatrudniony w okresie od 02.11.2014 do 31.01.2016 i teraz od 14.09.2016 ma zostać z nim zawarta umowa na czas określony wykorzystująca w jednej umowie limit, tzn. umowa ma być podpisana na max 33 m-ce. Stąd moje pytanie jaki okres wypowiedzenia ma być podany na umowie i czy można od razu można podać wszystkie okresy wypowiedzenia, które będą się zmieniały w okresie trwania umowy.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 202. Karolina pisze:

  A co w przypadku umów zawartych na bardzo dugie okresy np.grudzień 2018, 2020., 2024 rok, itd. co może zrobic pracodawca jeśli nie chce aby unowa przekształciła sie na czas nieokreslony ?

  • Karolina, podpisać aneks, na podstawie którego zostanie skrócony okres zatrudnienia. Ewentualnie uzupełnić umowę o okoliczności wyjątkowe, przez które umowa została zawarta na tak długi okres. Można też wypowiedzieć umowę przed upływem 33 miesięcy.

 203. Marek pisze:

  Proszę o podpowiedź – mam pracownika, który w firmie był zatrudniony w okresach: 09.09.1996-26.04.1997, następnie 01.09.2003-31.12.2011, kolejna umowa 02.09.2013-31.08.2016, chcąc zatrudnić go od 01.09.2016 jak powinienem policzyć jego staż do okresu wypowiedzenia na tej nowej umowie

 204. Agnieszka pisze:

  Witam serdecznie, proszę o odpowiedz na poniższe pytania.
  1. Pracownik ma zawartą umowę na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2018 r. z klauzulą o możliwości jej rozwiązania z zachowanie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  Do dnia 21.09.2016 r. mam obowiązek poinformować Pracowników o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie okresu wypowiedzenia (dotyczy tych Pracowników, których umowy trwały w dniu wejścia przepisów w życie, czyli w dniu 22.02.2016 r.)
  Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał dla ww. umowy? Kodeksowy czy umowny? Czy powinna przedstawić mu również informację o nowych warunkach zatrudnienia, jeżeli dla niego został określony inny okres wypowiedzenia?
  2. Czy pracodawca w związku ze zmiana przepisów dot. okresu zatrudnienia powinien ankesować umowy o prace czy wystarczy przedstawienie pracownikom nowej informacji warunków zatrudnienia?
  3. Czy Pracownik może powołać się na zapisy umowne, jeżeli w umowie trwającej w dniu wejścia przepisów w życie ma zapis określający możliwość jej rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, pomimo, że przedstawiona została mu informacja o nowych warunkach zatrudnia – w zakresie zmiany długości okresu wypowiedzenia?
  Czy Pracownik może uznać, ze zapisy umowne są dla niego korzystniejsze, czy w mocy pozatają przepisy kodeksowe?

  • Agnieszka, nie udzielamy tak szczegółowych porad na blogu. Zapraszam do kontaktu z kancelarią.

   • Anetta pisze:

    Mam pracownika, któremu na 30.11.16 kończy się umowa , która trwał rok, a przed nią była um. na okres próbny. Według nowych przepisów( jeśli je dobrze zrozumiałam) okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 1 miesiąc mimo, że na umowie są dwa tygodnie? I drugie pytanie:czy to prawda, że umów na czas określony nie można teraz rozwiązać za porozumieniem stron?

 205. Ania pisze:

  Witam,
  Mam pytanie. Mam już 6ą umowę zlecenie z tymi samymi czynnościami. Za każdym razem podpisywana co miesiąc.Czy dotyczą mnie te przepisy?

 206. Paulina pisze:

  Dzień dobry
  08.01.2015 roku podpisałam umowę na zastępstwo, która kończy się 30.09.2016, a od 01.10.2016 otrzymam nową umowę na czas określony 1 miesiąc. Czy po zakończeniu drugiej umowy będzie mnie obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia?
  Pozdrawiam

 207. Marianna pisze:

  Witam serdecznie! jestem zatrudniona na 10-letnią umowę na czas określony, która kończy się 31 marca 2017 roku. czy jeżeli pracodawca nie będzie chciał ze mną podpisać kolejnej umowy, okres mojego zatrudnienia kończy się 31.03.2017? czy mogę ubiegać się o to, że ta umowa przekształci się w umowę na czas określony? co mogę zrobić, jak pracodawca nie wyrazi chęci na dalsze zatrudnienie mnie po zakończeniu umowy?

 208. Anetta pisze:

  Witam
  pracownica pracuje u nas 8m-cy. Jest to jej pierwsza praca więc ma 80%minimalnej. Chcemy jej podnieść stawkę, czy można mimo, że nie przepracowała całego roku. Ja uważam, że tak ale koleżanka zasiała we mnie wątpliwość, że jeszcze nie ma pełnego roku, idp itd. Czy jednak może ona ma rację?

 209. Aniaola pisze:

  Dzień dobry
  Przeczytałam większość wpisów szukając swojego przypadku, ale nie znalazłam. Czy na długość okresu wypowiedzenia ma wpływ zmiana spółki, która mnie zatrudnia?
  Pierwsza umowa na 4 lata – spółka z siedzibą w Krakowie, pracodawca pani Anna K..
  Druga umowa od 1 czerwca 2016 r. na 3 lata – spółka z siedzibą w Warszawie, pracodawcą jest ta sama pani Anna K.
  Spółki należą do jednej Grupy Kapitałowej, ja pracuję w sumie 1 rok 2 miesiące u nich, ale zastanawia mnie to przejście pod inną spółkę. Chciałabym złożyć wypowiedzenie w tym miesiącu.
  Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Aniaola, bardzo ciekawe zagadnienie. Nie jest też łatwo na nie odpowiedzieć. Teoretycznie pracodawca jest inny, ale w praktyce mamy do czynienia z tzw. zasłoną korporacyjną. Zobacz ten wpis: https://prawodlapracodawcy.pl/nadgodziny-niekiedy-rowniez-za-prace-dla-spolki-powiazanej-i-pk-17914/

   • Aniaola pisze:

    Pani Agato, oprócz tej wyjątkowej „zasłony” mam jeszcze jeden problem, a mianowicie oświadczyłam, że chce się zwolnić i sporządziłam Porozumienie ws. rozwiązania umowy o pracę, w którym określiłam termin rozwiązania. Porozumienie kierowniczka podpisała tego samego dnia (piątek). W poniedziałek poinformowali mnie, że jednak tamto porozumienie jest nieważne, bo mam dłuższy okres wypowiedzenia i termin podany w porozumieniu jest dla nich niekorzystny (oczywiście argumentując, że przepisy zmieniły się i że rozwiązanie umowy może nastąpić dopiero na 30 października, co z kolei dla mnie jest niekorzystne). Prosili o sporządzenie nowego porozumienia z innym terminem (przełożonym na połowę października) i podpisaliśmy to. Ciągle mam wątpliwości, które porozumienie jest obowiązujące.

 210. beata pisze:

  Witam, chciałabym rozwiać swoje wątpliwości. Jestem zatrudniona w firmie od 08.12.2014 umowa na 3 m-ce okres próbny, następnie umowa na czas określony od 01.03.2015 do 29.02.2016. kolejna umowa na czas określony 01.03.2016 do 30.09.2016. Czy kolejna umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony, czy pracodawca może zastosować nowe przepisy i dać mi kolejną umową na czas określony ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 211. Marek pisze:

  Bardzo proszę o kolejne wyjaśnienie. Czy pracownika zatrudnionego w firmie od 01.01.2013 na umowę na czas określony do 31.12.2016 należy poinformować o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie okresu wypowiedzenia w miesiącu sierpniu 2016 (upłynęło 6 miesięcy od 22.02.2016 czyli od zmiany w przepisach) i jaki okres wypowiedzenia go obowiązuje – 1 miesiąc ( bo minęło 6 miesięcy od 22.02.2016), czy 3 miesiące (czy mam brać pod uwagę cały okres zatrudnienia u pracodawcy)

 212. Dominika pisze:

  Witam,
  zwracam się z zapytaniem co z umowami zawartymi przed 22 lutego 2016r., które były zawarte na czas określony przekraczający ten pułap w 2018? Czy ma być sporządzony do nich aneks do umowy o pracę skracający okres obowiązywania umowy czy jak to wygląda?

 213. Edyta pisze:

  Witam,
  przejrzałem większość wpisów lecz nie znalazłem odpowiedzi na pytanie.
  Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z 2-tygodniowym terminem wypowiedzenia.
  Dostałam informację, że mam miesięczny okres wypowiedzenia (zgadza się wg nowelizacji kodeksu pracy i terminów). Lecz pracodawca mnie nie informował, nie było aneksu.
  Czy może mnie nadal obowiązywać dwutygodniowy termin wypowiedzenia ???
  bardzo dziękuję za odpowiedź

 214. Adam pisze:

  Dzień dobry,

  Poproszę o pomoc. Pracodawca w październiku 2014 roku podpisał ze mną umowę o pracę na czas próbny – 3 miesiące, następnie w 20.01.2015 zawarto ze mną umowę na czas określony – 1 rok (do 19.01.2016) oraz następną od 20.01.2016 do 30.06.2017r, z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia umowy o pracę. 14 września 2016 złożyłem wymówienie umowy o pracę za porozumieniem stron, z uwzględnieniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy. Początkowo Pani w kadrach się zgodziła i ustaliłem z nią datę rozwiązania umowy na 30 września. Po paru dniach otrzymałem z kadr telefon, że pan dyrektor jednak woli abym odszedł z dniem kiedy zostanie przyjęta nowa osoba oraz, że na mocy zmiany kodeksu pracy (z lutego) obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia (żadnego aneksu nie podpisywałem, ani nikt mnie o tym nie informował). Zależy mi na 2 tygodniach okresu wypowiedzenia, ponieważ od początku października zaczynam nową pracę. Czy dyrektor działa zgodnie z prawem ? P.S. Niczego nie otrzymałem na piśmie. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź

 215. Ryszarda pisze:

  Witam, czy umowa na okres próbny jest wymagana?? chodzi mi dokładnie o to czy nie można zatrudnić pracownika od razu na np umowę o prace na 2 lata??

 216. Agnieszka pisze:

  Szanowni Państwo,
  Jeśli w umowie o pracę mam napisane, okres wypowiedzenia dwa tygodnie zgodnie z kp. Art.33.
  I ten okres wypowiedzenia się zmienił, w jaki sposób pracodawca powinien mnie poinformować?

 217. Katarzyna pisze:

  Pracownik rozwiązuje z nami za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony (zawartą od dnia 20/11/1992) w związku z przejściem na emeryturę z dniem 29/9/2016.
  Chce abyśmy go ponownie zatrudnili na etat od 3/10/2016.
  1. czy mogę zaproponować umowę na czas określony?
  2. Jeśli tak to na jaki okres – 33 miesięcy ( liczonych od 21/2/2016 ) do dnie 21/11/2018 czy liczonych od 3/10/2016 czyli do 3/7/2019?

 218. Edyta pisze:

  Chciałam zapytać czy możliwe jest, że pracodawca daje mi kolejną roczną umowę o prace? Pierwszą umowę dostałam na okres próbny 3-miesiące, druga umowa była na czas określony na rok, natomiast teraz tzn od października dokładnie powinnam wg mnie dostać już taką na czas nieokreslony bo to będzie moja 3 umowa z tym pracodawcą. Tymczasem dowiaduje się że ponownie mam dostać umowę na czas określony na rok. Bardzo proszę o odpowiedz.

 219. Monika pisze:

  Dzień dobry.
  Bardzo proszę o wyjaśnienie, w jakiej jestem teraz sytuacji i jak wygląda sprawa kolejnych umów, jeśli takowe miałabym podpisać…
  Dnia 5.10.2015 podpisałam z pracodawcą umowę o pracę na czas określony do 31.12.2015, następnie 31.12.2015 podpisałam z pracodawcą aneks przedłużający czas trwania tej umowy do 04.04.2016 r., czyli w momencie, gdy weszły w życie nowe przepisy trwała moja umowa (aneks). Czy tu mogę liczyć ją jako drugą umowę (z łańcuszka umów)? następnie 31.03.2016 r. podpisałam kolejną umowę na czas określony od 5.04.2016 do 4.04.2017 r. Czy pracodawca po tym czasie może podpisać ze mną kolejną umowę na czas określony, czy kolejna umowa powinna być umową na czas nieokreślony? Bardzo proszę o wyjaśnienie…

 220. Aneta pisze:

  Dzień dobry.
  Znalazłam się w podobnej sytuacji, umowę z pracodawcą zawarłam 01.10,2013 do 30.09.2018.
  Mam nową lepszą propozycję pracy i 21.09.2016r. złożyłam wypowiedzenie umowy. Pracodawca poinformował mnie,że mój okres wypowiedzenia wynosi miesiąc i kończy się z dniem 30.10.2016r. Na żadne wcześniejsze zwolnienie nie chce się zgodzić. Moje pytanie brzmi czy ten okres wypowiedzenia jest słuszny i czy pracodawca może nie zgodzić się na rozwiązanie wcześniejsze umowy to znaczy na mocy porozumienia stron. Bardzo proszę o odpowiedź.

 221. Majka pisze:

  Witam. 30.09 kończy mi się umowa zawarta 15.02 br. Kolejną umowę mam zamiar rozwiązać w przypadku gdy pracodawca nie wywiąże się ze swoich obietnic i nie podwyższy mi wynagrodzenia wraz z nową umową. Nie chcę jednak „zostać na lodzie” i zamierzam podpisać koleją umowę, ale pytanie czy gdy wypowiem ją w dniu następnym po podpisaniu nadal będzie obowiązywał okres wypowiedzenia, czy muszę przepracować określoną ilość dni, żeby rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia…. skomplikowane wiem, ale proszę o pomoc. czy mogę wypowiedzieć umowę dzień po jej podpisaniu?? jaki będzie okres wypowiedzenia jeśli wliczając poprzednią umowę u tego pracodawcy przepracowałam już 8 m-cy.

 222. Jakub pisze:

  Witam, po przeczytaniu wszystkich komentarzy nadal nie jestem wstanie ustosunkować się do mojej sprawy. Zawarłem umowę 22.02.2016 r, na czas określony 2 lat, ponieważ jest to projekt z PUP dla refundacji osób do 30 roku życia, czyli przez rok czasu płaci moje wynagrodzenie PUP a następny rok jest już w zakresie pracodawcy. I tak sedno mojego pytania na dzień dzisiejszy jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia ?

 223. Marek pisze:

  Z jaką datą pracodawca powinien wręczyć pracownikowi informację uzupełniającą zmieniającą okres wypowiedzenia z 2 tygodni na 1 miesiąc, według przepisów z 22.02.2016 (do umowy trwającej do 31.12.2016)

 224. Emi pisze:

  Jaki okres wypowiedzenia ma pracownik który został zatrudniony od 01-07-2016 do 30-09-2016 okres próbny. Następnie od 01-10-2016 do 30-09-2016 r. czas określony. Czy w informacji o warunkach zatrudnienia należy wpisać dnia 01-10-2016 r. zgodnie z art. 36 par 1. okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, tj. do 31-12-2016 od dnia 01-01-2016 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. jeżeli będzie dalszym zatrudnieniu to od 01-07-2019 r.?

 225. Agnieszka pisze:

  Witam, mam pytanie jestem zatrudniona w firmie od 2013 jako pierwszą dostałam umowę zlecenie, następnie umowę o pracę na 3 m-ce, ostatnia była umowa o pracę na czas określony na 3 lata (łącznie okres umów o pracę z jednym pracodawcą przekracza okres 33 m-cy)…… Wczoraj dostałam kolejną umowę na czas określony tym razem na rok (koniec umowy 30.09.2017).

  Czy pracodawca może odmówić wydania umowy na czas nieokreślony i zastąpić ją kolejną umową na rok?

  • Agnieszka pisze:

   1. 01.07.2013 – 30.09.2013 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OREŚLONY 3 m-ce / 2. 01.10.2013 – 30.09.2016 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OREŚLONY 3 lata i teraz kolejna 3. 01.10.2016 – 30.09.2017 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OREŚLONY 1 rok (wczoraj otrzymałam do podpisu).

 226. Ś .Agnieszka pisze:

  witam
  czy dobrze rozumiem, że jeśli jestem w trakcie drugiej umowy na czas określony zawartej 01-03-2015 do 28-12-2018 r to ponieważ trwała ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i przekracza ten magiczny okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? jeśli tak to z jakim dniem to powinno nastąpić i czy z automatu przez wnioskodawce czy na wniosek pracownika?

 227. Daro pisze:

  Witam , mam takie pytanie . Od czerwca firma podpisuje ze mną umowę na czas określony co miesiąc i dziś tez mam podpisać umowę na kolejny miesiąc , czyli to będzie juz 5 moja umowa . Czy to jest zgodne z kodeksem pracy ?

 228. Krystian pisze:

  Witam Państwa

  Moje pytanie może i jest oczywiste ale nigdzie nie ma wzmianki na ten temat.
  Obecnie pracuje w dużej firmie .
  Od zeszłego roku ( sierpnia do marca) pracowałem przez agencje pracy ale na innym dziale.
  Po wewnętrznej rekrutacji na inne stanowisko pracy otrzymałem 15 Marca 2016r umowę o pracę do 30 Czerwca.
  Drugą umowę o pracę otrzymałem od 1 Lipca do 31 Grudnia.

  I teraz moje pytanie
  Czy mogę nie podpisywać kolejnej umowy o pracę bez podania powodu?
  Jakie to będzie miało skutki ?
  Czy w takim wypadku obowiązuje mnie jakiś okres wypowiedzenia czy z dnia na dzień umowa jest nie podpisana i brak okresu wypowiedzenia?

  • Krystian, jeżeli dojdzie do przekroczenia limitu liczbowego umów, to umowa przekształci się w umowę na czas określony. Twój okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu i wynosi obecnie 1 miesiąc.

 229. Katarzyna pisze:

  Witam serdecznie.
  Podpisałam umowe na czas określony w 2014 rokuUmowa wygasa w roku 2018.Wypowiadam ją w tym tygodniu,w tym momencie jaki jest okres wypowiedzenia?w umowie mam dwa tygodnie,czy nowe przepisy (w tym przypadku miesiąc wypowiedzenia) mnie też dotyczy?

 230. Kamil pisze:

  Witam.
  Pierwszą umowę zawarłem z moją firmą 30.04.2013 na rok czasu. Następnie kolejną, też na rok.
  Od tej chwili nie dostałem żadnej umowy a pracuję do dzisiaj – firma płaci składki.
  Kierownik mówi, że automatycznie mam umowę na czas nieokreślony ( nic nie podpisywałem).
  Teraz chcę się zwolnić.
  Podobno 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy działa od nowego miesiąca po jego przedłożeniu ( dziś mamy 4.10.2016r.). Czyli czas będzie liczony od 1.11.2016r ?

  Z góry dzięikuję za odpowiedź.

  • Kamil, jest prawie tak jak mówisz. Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc albo wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli złożysz wypowiedzenie np. dziś 4 października, to umowa rozwiąże się z dniem 31 stycznia 2017 r.

 231. Katarzyna pisze:

  Witam,
  będę wdzięczna za pomoc przy ustaleniu okresu wypowiedzenia tj. zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony od 01.12.2014 do 31.03.2016, a od 01.04.2016 umowę na czas nieokreślony. W dniu wczorajszym złożył wypowiedzenie. Obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia?
  Pozdrawiam,
  Katarzyna

 232. Mateusz pisze:

  Witam, mam pytanie odnosnie mojej umowy, czy przeszła już na czas nieokreślony, bo spotykam sie z różnymi interpretacjami a chciałbym być pewny..
  1 umowa zawarta była na czas określony od 1.04.2014 do 31.12.2014
  2 umowa zawarta byłą na czas określony od 1.01.2015 do 31.12.2015.
  3 umowę dostałem również na czas określony od 1.02.2016 do 31.12.2016- czy ta umowa powinna być już na czas nieokreślony ? czy to ze w miedzy czasie od 22 lutego weszły nowe przepisy w życie anulują sie moje 2 pierwsze umowy i ta trzecia jest jakby dopiero pierwsza? ciągłość jest zachowana , nie ma odstępów pomiędzy umowami. prosze o odpowiedz i z góry dziękuje. Pozdrawiam.

 233. Sylwia pisze:

  Witam serdecznie,

  uprzejmie proszę o informację, do kiedy muszę złożyć wypowiedzenie, aby zachować 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
  Mam umowę na czas określony (1 rok). Rozpoczęła pracę 4 maja 2016r. Rozumiem, że zgodnie z prawem pracy do końca pażdziernika mam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia a od 1 (4?) listopada już – miesięczny. Do którego dnia w pażdzierniku muszę złożyć wypowiedzenie, aby jeszcze mieć 2 tygodniea od kiedy liczy się już – miesięczny.

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

 234. DorotaN pisze:

  Witam, chciałam zapytać mam umowę na czas nieokreślony na 1/2 etatu i pracuję u tego samego pracodawcy już ok 9 lat na takich samych warunkach. jaki mam okres wypowiedzenia umowy o pracę?

 235. Damian pisze:

  Witam mam umowe na czas określony 5 miesięcy 03,09,16 – 03,02,17r jednak chciałbym ją zerwać wcześniej. Według nowych przepisów umowe na czas określony krótszą niż 6 miesięcy mogę zerwać po 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia bądź od razu jeśli za porozumieniem stron ?

 236. Damian pisze:

  Dodam że w mojej umowie nie ma nic o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Z góry dziękuję za odpowiedzi .

 237. Jola pisze:

  Witam,

  W dniu 07.10.16 zlożyłam wypowiedzenie z miesięcznym okresem wypowiedzenia – rozwiązanie nastepuje 07.11. czy 30.11? Pytam bo może coś się zmieniło chciałam złożyć wypowiedzenie na koniec miesiąca ale szef unikał mnie i powiedział że będzie miał czas dopiero 03.10 a ostatecznie przetrzymał mnie jeszcze do konca tygodnia. Miał mi dac obiecaną podwyżkę którą miałam dostać w lutym, Wiem że mogłam dać wypowiedzenie 30.09 ale szef sugerował że się dogadamy co do warunków umowy po czym stwierdził że jednak nie.
  Proszę o odpowiedź

  • Jola, obawiam się, że umowa rozwiązuje się 30.11.

  • Anetta pisze:

   Witam
   mam pytanie ale tym razem na temat urlopów. Mamy pracownika pracuje po 11 godzin dziennie, co drugi lub trzeci dzień. przysługuje mu 26 dni urlopu. W jaki sposób poprawnie mogę wyliczyć mu urlop. czy liczyć godzinowo i uwzględniać 8 godzin pracy np.za niepełny rok przysługuje mu 18 dni razy wtedy 8godzin i przypada mu 144 godzin ale jak jest 2 dni na urlopie to mu odejmuję 22 godziny? bo w tych dwóch dniach pracowałby 22 godziny ?( 2x11h)

 238. Ewa pisze:

  Witam ,jestem w trakcie trwania trzeciej umowy na czas określony
  1. 23.03.2009- 22.06.2009 – 3 miesięczny okres próbny
  2. 23.06.2009-22.06.2012
  3.23.06.2012-22.06. 2017
  łącznie pracuje w obecnej firmie przez ponad 7 lat cały czas na umowie na czas określony. Czy w myśl nowych przepisów moja trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony ? Dodam ,że jestem obecnie na zwolnieniu , ponieważ jestem w ciąży , termin porodu to początek grudnia 2016 , więc jezeli moja umowa nadal pozostaje umową na czas określony, mogę skorzystać jedynie z pół rocznego urlopu macierzyńskiego ,żeby z jego końcem (początkiem czerwca 2017) wrócić do pracy i liczyc na kolejną umowę .

 239. Ewa pisze:

  Witam ,jestem w trakcie trwania trzeciej umowy na czas określony
  1. 23.03.2009- 22.06.2009 – 3 miesięczny okres próbny
  2. 23.06.2009-22.06.2012
  3.23.06.2012-22.06. 2017
  łącznie pracuje w obecnej firmie przez ponad 7 lat cały czas na umowie na czas określony. Czy w myśl nowych przepisów moja trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony ? Dodam ,że jestem obecnie na zwolnieniu , ponieważ jestem w ciąży , termin porodu to początek grudnia 2016 , więc jezeli moja umowa nadal pozostaje umową na czas określony, mogę skorzystać jedynie z pół rocznego urlopu macierzyńskiego ,żeby z jego końcem (początkiem czerwca 2017) wrócić do pracy i liczyc na kolejną umowę .

 240. Dominik pisze:

  Witam , dnia 04.04.2016 zawarlem umowe na okres probny 3 miesieczny do dnia 30 czerwca 2016 , nastepnie od dnia 01.07 2016 umowa zostala przedluzona na rok . Dnia 10.10 2016 zlozylem wypowiedzenie i chcialem zapytac jaki okres bd ono trwalo 2 tygodnie czy miesiac , czy jest liczone od 01.07 2016 czy od daty podpisania umowy na okres probny . Dziekuje i pozdrawiam

 241. Ania pisze:

  Prosze o informacje..pracowalam u pracodawcy od 1.09.2003 do 31.08.2006 i nastepnie ponownie mam umowe na czas okreslony od 1.11.2015 do 31.10.2016 wiem ze umowa nie zostanie przedluzona ale czy jak sama zloze tersz wypowiedzenie to bede miec 3 miesieczny okres wypowiedzenia?

 242. Marg pisze:

  Bardzo proszę o informację, czy można (jako pracownik) wypowiedzieć umowę zawartą po 22 lutego, ale w tej umowie nie ma zapisu o okresie wypowiedzenia. Mam zapis o okresie wypowiedzenia w jakimś drugim dokumencie, dotyczącym warunków zatrudnienia. Z góry dziękuję.

  • Marg, jeżeli umowa była zawarta po 22 lutego tego roku, to jest wypowiadalna z mocy prawa i nie ma potrzeby, żeby takie postanowienie znajdowało się w treści umowy.

   • Marg pisze:

    Bardzo Pani dziękuję za odpowiedź.

   • Marg pisze:

    Proszę jeszcze o informację w takiej sprawie; chcę wypowiedzieć umowę na czas określony na czas 01.07.2016 do 30.06.2018, ale dniem podpisania umowy jest 13 czerwca br. Czy to ma znaczenie na wypowiedzeniu? Proszę o pomoc. I jeszcze jedno, czy na wypowiedzeniu można dostać tzw. dyscyplinarkę?

 243. Edyta pisze:

  Witam serdecznie☺ Pierwszą umowę z pracodawcą zawarłam 26.05.2014 do 30.06.2014, kolejną na dwa lata od 1.07.2014 do 30.06.2016 i niedawno trzecią od 1.07.2016 też na dwa lata czyli do 30.06.2018. I stąd moje pytanie, czy ostatnia umowa jest zgodna z nową ustawą czy powinna już przejść na czas określony?

 244. Ewa pisze:

  Witam.
  Proszę o pomoc i wyjasnienie mojej sytuacji.
  Pierwszą umowę miałam zawartą na okres próbny od 16.12.2013 do 31.03.2014(o ile liczy się ona jako 1?)
  Drugą od 01.04.2014 do 31.12.2015
  Trzecią od 01.01.2016 do 31.12.2017r
  Po pierwsze czy umowa na okres próbny liczy się jak 1?
  Po drugie czy kolejna umowa(po 31.12.2017) będzie umową na kolejny czas okreslony jesli tak to do kiedy bedzie trwała czy też będzie musiała być umową na czas nieokreslony?
  Dziekuję.

 245. Grażyna pisze:

  Witam
  Proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego przypadku.
  Z dn. 25.09.2016r została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracownika, w związku z jego przejściem na emeryturę. Obecnie powstała koncepcja jego ponownego zatrudnienia, na tym samym stanowisku pracy. W związku z tym mam pytanie czy w takiej sytuacji:
  1. Mogę zatrudnić tego pracownika na podstawie umowy zawartej na czas określony i od nowa liczyć limit 3 umów i 33 m-cy?
  2. Czy też powinnam uwzględnić w limicie 3 umów i 33 m-cy wszystkie jego umowy zawarte na czas określony, w poprzednim okresie zatrudnienia?
  3. Mogę wręczyć umowę zawartą na czas nieokreślony?
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc

 246. David pisze:

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Mianowicie.
  1. 04.04.2016 roku podpisałem umowę na okres próbny wynoszący 3 miesiące.
  2. 30.06.2016 roku podpisałem umowę na czas nieokreślony u tego samego pracodawcy, w umowie mam zawartą informację, że może nastąpić wcześniejsze rozwiązaniu umowy o pracę – które wynosi 2 tyg.
  Teraz moje pytanie jest następujące.
  Czy z dniem dzisiejszym mogę bez problemu złożyć wypowiedzenie i otrzymać 2 tygodniowy okres wypowiedzenia ? Jak zapis w umowie ma się do dzisiejszych przepisów prawa?

 247. Marta pisze:

  Witam czy w świetle nowych przepisów moje wcześniejsze umowy na czas określony „wyparowuja”? Czyli muszę pracować kolejne 3lata (razem z poprzednimi 6lat)żeby osiągnąć umowę na czas nieokreślony!?

 248. Ola pisze:

  Witam
  Proszę o odpowiedź, czy do ustalenia liczby zatrudnionych pracowników w jednostce przy likwidacji tej należy uwzględnić również osoby odbywający staż pracy skierowane z Urzędu Pracy i pracowników na umowę zlecenie?. Z góry dziękuje za odpowiedź

 249. Iwona Nowa pisze:

  30 września 2017 kończy mi się druga umowa o pracę na czas określony (pierwszą była zawarta na okres 5 lat i druga tez). Moje pytanie brzmi :czy pracodawca trzecia umowę musi dac na czas nieokreślony?dziekuje

 250. Ola pisze:

  Proszę o odpowiedź, czy do ustalenia liczby zatrudnionych pracowników w jednostce przy likwidacji tej jednostki żeby sprawdzić czy należą się odprawy-należy uwzględnić w liczbie pracujących również osoby odbywający staż pracy skierowane z Urzędu Pracy i pracowników na umowę zlecenie?. Z góry dziękuje za odpowiedź

 251. Radek pisze:

  Witam,
  bardzo prosilbym o porade w nastepujacej sytuacji.
  Historia mojego zatrudnienia u tego samego pracodawcy:
  – 12 miesiecy na UOP na pol etatu.
  -UOP na czas nieokreslony na na pol etatu- te umowe rozwiazalismy za porozumieniem stron po 12 miesiacach i kolejna moja umowa to:
  – 12 miesiecy na UOP na caly etat. – to jest umowa ktora obecnie mnie obowiazuje
  Czy ustawa definiuje jaka powinna byc nastepna umowa? Umowy byly zawierane bez zadnych przerw.
  Z gory dziekuje za pomoc.
  Pozdrawiam
  Radek

  • Radek, „środkowa” umowa, to umowa na czas nieokreślony, więc nie wlicza się jej do łańcuszka umów. Obecnie obowiązująca umowa będzie uznawana za pierwszą na czas określony, pozostałe reguły – jak we wpisie.

 252. Jola pisze:

  jestem zatrudniona na czas określony od ponad roku. Na umowie obowiązuje mnie 14 dniowy ores wypowiedzenia jednak pracodawca broni się przepisem o miesięcznym terminie. Czy w takiej sytuacji mam się trzymać tego, co podpisałam w umowie czy tego co mówią przepisy?

 253. ilona pisze:

  Witam mam 2 pytania 🙂 1.pracuję od 01.11.2012 roku najpierw umowa na 3 miesiące następna na czas określony na rok, i kolejna już na czas nieokreślony w mojej umowie jest 2- tygodniowy okres wypowiedzenia. jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje po nowych przepisach? Pytanie 2 siostra pracuje w firmie 20 lat na umowie 3 miesięczny okres wypowiedzenia , jaki okres wypowiedzenia ją obowiązuje? Z góry dziękuję za odpowiedz

  • Ilona, okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest zależny od stażu pracy u pracodawcy. Jeżeli staż przekracza trzy lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zmiana przepisów nie dotyczyła umów o pracę na czas nieokreślony.

 254. Hanna pisze:

  Moje pytanie ?

  Pierwsza umowa od 22.04.2014 – 21.07.2014 / druga umowa od 22.07.2014 – 31.10.2016 / trzecia zaproponowana od 1.11.2016 (na rok) / czwarta powinna być na czas nieokreślony ? tak dobrze zrozumiałam ?

 255. Krzyztof pisze:

  witam
  Piewrszą umowe miałem od 01.01.2014-31.12.2014 jestem w trakcie trwania drugiej umowy na czas określony zawartej 1.01.2015 do 31.12.2016 r ponieważ trwa ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i suma umów przekracza ten okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? Czy dopiero następna umowa którą dostanę od 1 stycznia będzie umowa na czas nieokreślony ??

 256. Aneta pisze:

  Witam,
  Mama dwa bardzo ważne pytania.
  Mama umowę na czas określony od 11,06,2009 do 30,05,2019 jaki będzie mój okres wypowiedzenia?
  Następne pytanie to jak skutecznie wypowiedzieć umowę bo muszę to zrobić maksymalnie do 31,10,2016 a nie mam możliwości dać do swojemu bezpośredniemu przełożonemu czy mailowo jest honorowane?

  • Aneta, okres wypowiedzenia teraz wynosić będzie 1 miesiąc. O ile umowę tę można uznać za umowę na czas określony – https://prawodlapracodawcy.pl/dlugoletnie-umowy-na-czas-okreslony/
   Możesz również przesłać wypowiedzenie na adres pracodawcy i jednocześnie poinformować o tym, że taka przesyłka została wysłana.

   • Aneta pisze:

    Czyli jeśli dobrze rozumiem wyślę mailowo wypowiedzenie zadzwonię do przełożonego 31,10,2016i wypowiedzenie zaczyna mi się 01,11,2016 i kończy z końcem miesiąca?

   • Aneta pisze:

    Proszę o odpowiedź sprawa bardzo pilna

   • Aneta pisze:

    Nawiązując do wcześniejszej rozmowy:
    Czyli jeśli dobrze rozumiem wyślę mailowo wypowiedzenie zadzwonię do przełożonego 31,10,2016i wypowiedzenie zaczyna mi się 01,11,2016 i kończy z końcem miesiąca?

    Witam, Mama dwa bardzo ważne pytania. Mama umowę na czas określony od 11,06,2009 do 30,05,2019 jaki będzie mój okres wypowiedzenia? Następne pytanie to jak skutecznie wypowiedzieć umowę bo muszę to zrobić maksymalnie do 31,10,2016 a nie mam możliwości dać do swojemu bezpośredniemu przełożonemu czy mailowo jest honorowane?

    Aneta, okres wypowiedzenia teraz wynosić będzie 1 miesiąc. O ile umowę tę można uznać za umowę na czas określony – https://prawodlapracodawcy.pl/dlugoletnie-umowy-na-czas-okreslony/
    Możesz również przesłać wypowiedzenie na adres pracodawcy i jednocześnie poinformować o tym, że taka przesyłka została wysłana.

 257. Krzyztof pisze:

  witam
  Piewrszą umowe miałem od 01.01.2014-31.12.2014 jestem w trakcie trwania drugiej umowy na czas określony zawartej 1.01.2015 do 31.12.2016 r ponieważ trwa ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i przekracza ten okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? Czy dopiero następna umowa którą dostanę od 1 stycznia będzie umowa na czas nieokreślony ??

 258. Krzysztof pisze:

  witam
  Piewrszą umowe miałem od 01.01.2014-31.12.2014 jestem w trakcie trwania drugiej umowy na czas określony zawartej 1.01.2015 do 31.12.2016 r ponieważ trwa ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i przekracza ten okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? Czy dopiero następna umowa którą dostanę od 1 stycznia będzie umowa na czas nieokreślony ??

 259. Diana pisze:

  Szanowna Pani,
  bardzo proszę o odpowiedź na mój przypadek, ponieważ jest on specyficzny. Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 2015r. Umowa kończy się w 2018r. NIE MAM OKRESU WYPOWIEDZENIA zawartego w umowie. Czy w związku ze zmianami w prawie zostanie narzucony mi okres wypowiedzenia czy też nic się nie zmienia i dalej umowy wypowiedzieć nie mogę w konkretnym terminie?
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 260. Karolina pisze:

  Moje pytanie brzmi: Moja pierwsza umowa zawarta była 1.10.2015 do 31.10.2016 teraz podpisałam drugą 1.11.2016 do 31.10.2018 i jaka kolejna umowa należy mi się po tej. Na czas określony czy na nie określony.

  • Karolina, może być zawarta trzecia umowa na czas określony, ale na czas nie dłuższy niż do 21.11.2018 r. Po tym dniu umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

 261. Natalia pisze:

  Witam. Proszę o odpowiedz jak wyglądałaby sytuacja w moim przypadku. Posiadam 3 umowę na czas określony (w tym pierwsza na czas próbny, kolejne dwie na czas określony) z tym że ostatnia 3 umowa zawarta była w maju 2014 roku do maja 2019 roku. Z tego co wyczytałam umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony po 22.11.2018 roku. Jak wyglądałaby sytuacja gdybym w trakcie trwającej teraz umowy zaszła w ciążę, skorzystała z urlopu macierzyńskiego i wróciła do pracy powiedzmy w styczniu 2019 roku. Czy automatycznie po powrocie moja umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony? Czy gaśnie jednak z okresem wypowiedzenia w maju 2019?

 262. Karolina pisze:

  Witam,

  Od 2012 roku byłam zatrudniona u pracodawcy najpierw na okres próbny, potem umowa o pracę na czas określony – 2 lata, potem kolejna umowa na 2 lata na czas określony. Następnie byłam zatrudniona przez agencję pracy przez miesiąc czasu (obejście przez pracodawcę przepisu prawa że 3 umowa powinna być już tą na czas nieokreślony według starych zasad) , i po zakończeniu tej umowy po około tygodniu czasu w sierpniu 2015 r otrzymałam od tego samego pracodawcy co przed umową przez Agencję ponownie umowę o pracę na czas określony tj. na 2 lata ( do Lipca 2017r) . W związku z nową ustawa która weszła w życie 22.II.2016r mam kilka pytań:
  1)Czy gdyby pracodawca chciał dać mi kolejną umowę to czy te dwie umowy poprzedzające zatrudnienie mnie przez Agencję pracy będą również liczone do ilości mów u danego pracodawcy? Bo jeśli tak byłaby to moja czwarta umowa i rozumiem że musiałaby być już umową na czas nieokreślony?
  2) Czy liczy się tylko umowa która trwała już w momencie wejścia nowej ustawy i wtedy jest ona liczona jako pierwsza ? ( ta od sierpnia 2015 do Lipca 2017r )
  3) Czy w gdyby drugi przypadek okazał się prawidłowy to czy kres zatrudnienia 33 miesięcy będzie liczony od 22 lutego 2016r czy od początku już wtedy trwającej umowy?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  • Karolina, umowa zawarta z agencją pracy nie wlicza się do łańcuszka umów. Jeżeli umowa z agencją trwała przez miesiąc lub więcej, to umowa z sierpnia 2015 r. będzie uznana za pierwszą umowę. Okres zatrudnienia do limitu 33 miesięcy będzie liczony od 22.02.2016 r.

 263. Ewa pisze:

  Witam serdecznie,
  mam pytanie dotyczące umów i ciągłości.
  – pierwsza umowa na czas określony na pół etatu została zawarta od dnia 01.09.2013 na czas 1 roku tj. do 31.08.2014,
  – druga umowa na czas określony na pół etatu została zawarta od dnia 01.09.2014 na czas 1 roku tj. do 31.08.2015.
  Kolejnej umowy nie podpisywałam ,ale pracuję do dziś. Poinformowano mnie, że moja umowa automatycznie przeszła na czas określony. Wiem, że składki są opłacane. Na podstawie jakich przepisów umowa została przedłużona na czas nieokreślony, czy powinnam podpisać jakiś dokument lub go otrzymać?
  Wiem, że firma odprowadza składki ZUS.

  Koleżanka w sąsiedniej firmie ma podobną sytuację tylko, że z nią zawarto 3 umowy o pracę na czas określony, które pokrywają zakres od 01.09.2013-31.08.2015. Aktualnie jej umowa przeszła na czas nieokreślony (również nic nie podpisywała).
  Które podejście jest właściwe i na jakiej podstawie?

  Pozdrawiam

  • Ewa, umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie. Jeżeli nie została, to pracodawca powinien przekazać Ci na piśmie potwierdzenie warunków pracy. Jeżeli tego nie zrobił, to popełnił wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 2 k.p., kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł). Niewątpliwie była wola zawarcia umowy, więc umowa o pracę w istocie została zawarta. W mojej ocenie można tutaj bronić stanowiska, że tak zawarta umowa jest umową na czas nieokreślony.

 264. Artur Fedorow pisze:

  Jezeli pracownik zawarl umowe o prace na okres na 2 lata do ma jaki okres wybowieczenia z tej firmie?

 265. Ja pisze:

  Mam pytanie od 2013roku od kwietnia byłam zatrudniona pierwsza umowa okres próbny 2miesiące potem umowa do końca roku 2013,i potem umowa od 2014 do końca roku i potem znowu umowa od 2015do końca roku i potem pracodawca zmienia nazwę firmy i daje mi umowę od 2016 do końca roku 2017…i moje pytanie brzmi ile powinno być wypowiedzenia…

 266. Monika pisze:

  Witam,
  mam pytanie dotyczące umowy o pracę na czas określony. Jest to pierwsza moja umowa z nowym pracodawcą. Umowa zawarta jest od dnia 02.11.2016 do 30.04.2017 i tu rodzi się moje pytanie ile wynosi mój okres wypowiedzenia ? Dodam iż z przyczyn osobistych chciałabym dać wypowiedzenie jeszcze w listopadzie .

  Dziękuję

 267. Dorota pisze:

  Witam!
  Proszę o pomoc bo po tej nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r. nie do końca rozumiem jak się tyczy dla pracowników interwencyjnych biurowych w samorządach.?
  Podjęłam pracę interwencyjną biurową o umowę o pracę zawartą w dniu 01.04.2015 do 31.03.2016, która pierwsza była na okres 3 miesięcy, a druga na 9 miesięcy, bardzo chciałabym jeszcze 1 rok przepracować na interwencji, aby zrobić staż pracy w administracji, bo 1 rok to za mało, ale nie za bardzo wiem czy mogę się o to starać ponieważ byłaby to 3 umowa, obecnie jestem na zasiłku. Jestem po 30 roku życia. Pozdrawiam.

 268. Agnieszka pisze:

  Witam, mam takie pytanie jestem zatrudniona w zakładzie od 19 sierpnia 2013 ostatnia umowa kończy się w sierpniu 2017. W tym roku w sierpniu urodziłam dziecko i jestem na urlopie macierxynskim który będzie trwał rok więc skończy się przed końcem umowy. Czy w mojej sytuacji powinnam dostać aneks do umowy i przejść na czas nieokreślony? Pozdrawiam Agnieszka

 269. Inka pisze:

  Dobry wieczór Panie Karolu,
  Po pierwsze gratuluję świetnej strony z rzeczowymi, konkretnymi informacjami.
  Czy mógłby mi Pan pomóc w rozwiązaniu poniższej kwestii:
  Pracownica (koleżanka) zatrudniona jest w prywatnej firmie od 15 stycznia 2014 r. na umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016 r. Pracownica zaszła w ciążę i od 2 października 2016 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wezwał ją aby stawiła się w zakładzie pracy i podpisała z nim kolejną umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozwiązania. Czy ta kolejna umowa, do której podpisania wzywa koleżankę Pracodawca nie powinna być umową na czas nieokreślony? Koleżanka przepracowała u niego ponad 33 miesiące. Czy do jej obowiązującej umowy (od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.) stosować się powinno nowe przepisy dot. nawiązania umowy o pracę na czas nieokreślony jako kolejnej umowy po okresie 33 miesięcy pracy u tego pracodawcy na umowę na czas określony? Koleżanka nie wie co robić. Nie rozumie dlaczego pracodawca już teraz wzywa ją do podpisania kolejnej umowy o pracę na czas określony (czas do rozwiązania), mimo, że jeszcze zostało prawie 2 miesiące do końca obowiązującej umowy. Czy powinna podpisać taką umowę?

  • Marzenna pisze:

   Inka,
   z tego co pamiętam pracownice w ciąży zatrudnione na podstawie umów na czas określony są objęte szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy. – Przełożony nie może w takim przypadku złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu takiej umowy ciężarnej pracownicy Dodatkowo umowa na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, jest automatycznie przedłużana do dnia porodu.
   Nie dotyczy to natomiast umowy na czas określony, jaka została zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
   A jeżeli upłynie termin 33 miesięcy to kolejna umowa automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, nie wiem co kombinuje pracodawca.
   Proszę jeszce o wypowiedź Pani Agaty.
   pozdrawiam

   • Inka, Marzenna ma co do zasady rację. Kolejna umowa nie będzie umową na czas nieokreślony, ponieważ okres 33 miesięcy liczy się od 22.02.2016 r. (chyba, że kolejna umowa będzie już czwartą umową na czas określony). Przy czym podpisanie tak sformułowanej umowy nie zmienia relacji stron. Obecna umowa i tak przedłużyłaby się do chwili porodu. Natomiast zawarcie kolejnej umowy może pomóc pracodawcy mieć porządek w dokumentacji. Koniec końców będzie to korzystne także dla pracownika pod tym względem, że będzie to kolejna umowa na czas określony z łańcuszka umów.

 270. Joanna pisze:

  Witam,
  Mój przypadek jest następujący:
  Pierwszą umowę na okres próbny 15.01.2013 Na 3 miesiące
  Drugą umowę na czas określony od 15.01.2013 Na 1 rok
  Trzecią umowę na czas określony od 15.01.2014 na 1 rok
  Czwartą umowę na czas określony od 15.01.2015 na dwa lata, czyli do 14.01.2017
  Jaki teraz faktycznie mam okres wypowiedzenia? Miesiąc?
  Kiedy najpóźniej pracodawca powinien mnie poinformować, gdyby nie chciał zawrzeć ze mną kolejnej umowy? Czy jeśli zawrze koleją to już na czas nieokreślony?

  • Joanna, Twoja umowa, to umowa na czas nieokreślony. „Czwarta” umowa była trzecią umową na czas określony pod rządem starych przepisów i automatycznie przekształciła się w umowę bezterminową. W związku z tym okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

   • Joanna pisze:

    Dziękuję za odpowiedź ale kadry utrzymują, ze umowy na okres próbny nie wlicza się do trzech umów na czas określony. Według kadrowej dopiero ta kolejna umowa czyli piąta jeśli bedzie zawarta, to na czas nieokreślony. Czy tak faktycznie jest? Jeśli nie, to kiedy przekształca się w umowę na czas nieokreślony?

    • Joanna pisze:

     Jeszcze dopisek pierwsza umowa na okres próbny rozpoczęła się 15.10.2012 w styczniu rozpoczęła się już umowa na czas określony.

     • Joanna, umowa na okres próbny nie wlicza się do łańcuszka umów. Umowa zawarta 15.01.2013 r. była pierwszą z łańcuszka umów, druga zawarta 15.01.2014 r. i trzecia 15.01.2015 r.
      Umowa zawarta 15.01.2016 r. przekształciła się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony, ponieważ w tamtym okresie mogły być zawarte maksymalnie 2 umowy na czas określony. Późniejsza zmiana przepisów nie ma na to wpływu.

 271. Monika pisze:

  Od 1.06.2016 r podpisałam umowę na trzy miesiące na okres próbny. Następnie otrzymałam kolejną umowę o pracę na czas określony (3 miesiące). Warunki obu umów były takie same. Druga umowa kończy mi się w listopadzie i co za tym idzie z dniem pierwszego grudnia powinnam podpisać nową. Czego mogę się po niej spodziewać? Słyszałam, że powinna ona być na czas nieokreślony, i że ogólne warunki zatrudnienia (płaca) powinny uleć zmianie. Czy to prawda?

 272. mirek pisze:

  Czy na pewno ma pani rację ??????????????????
  art. 14 ust. 3 ustawy:
  Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  Tu mamy sytuację jeszcze inną: pracodawca nie zapomniał o klauzuli umożliwiającej wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony (art. 33 kp), ale chęć rozwiązania umowy z pracownikiem naszła go wejściu w życie znowelizowanego kodeksu pracy. Wolno to uczynić, ale teraz już nie stosujemy 14-dniowego okresu wypowiedzenia — nawet jeśli został zapisany w umowie o pracę! — lecz znowelizowany art. 36 par. 1 kp, który zrównuje okresy wypowiedzenia umów terminowych i na czas nieoznaczony (i uzależnia je wyłącznie od stażu pracowniczego). Słowem: jeśli pracownik przepracował na czas określony przeszło 3 lata, pracodawca może wypowiedzieć taką umowę, ale z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (liczonego na koniec miesiąca, nie do soboty).
  (Art. 16 nowelizacji

  • Mirek, nie rozumiem problemu. Jeżeli teraz doszłoby do wypowiedzenia umowy, która trwała w dniu wejścia w życie nowych przepisów, to okres wypowiedzenia wynosiłby 1 miesiąc, a nie 3 miesiące, właśnie na podstawie art. 16 ustawy zmieniającej. Chyba, że chodzi Ci o coś innego?

 273. Jakub pisze:

  Witam. Nie moge uzyskac jednoznacznej odpowiedzi. Zawartem umowy o prace najpierw roczna,pozniej na dwa lata,teraz dostalem znowu na dwa lata. Sadzilem ze teraz powinnienem otrzymac na czas nieokreslony,jak to wkoncu jest? Dodam ze miedzy umowami jest ciaglosc

 274. Mikołaj pisze:

  Szanowna Pani,

  Nowelizacja przepisów namieszała mi w głowie. Umowę o prace na okres próbny podpisałem 23 maja 2016. Po okresie próbnym zawarłem 23 sierpnia 2016 umowę o pracę na okres 33 miesięcy. Otrzymałem propozycje pracy w innej firmie z możliwością rozpoczęcia jej od 1 grudnia. Nie wiedząc o zmianie przepisów przekazałem pracodawcy wypowiedzenie z 2 tygodniowym okresem które podpisał. Pytanie jest następujące:
  1) Czy ten dokument jest wiążący podpis złożony na wypowiedzeniu z zachowaniem 2 tyogdni2) Czy jeśli złoże nowe wypowiedzenie z zachowaniem miesiąca w dniu 9 listopada. to liczymy okres od najbliższej soboty w tygodniu kiedy został złożony czy od 1 grudnia kolejnego miesiąca do 30 grudnia. Proszę o wskazówki.

  • Mikołaj, zależy kiedy to wypowiedzenie zostało złożone, bo może udało Ci się jeszcze „załapać” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia? Jeżeli pracodawca nie widzi przeszkód w dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, a dla Ciebie jest to korzystniejsze, to chyba nie ma problemu.

 275. Ewelina pisze:

  Witam,jeżeli umowa na czas określony została przedłużona to po upłynięciu tego terminu dostaje się umowę na czas określony ?

 276. ja pisze:

  Witam czy renta chorobowa wlicza się do ustalenia wysokości urlopu? Przepraszam że nie w temacie, ale proszę o odpowiedz. Pozdrawiam

 277. Zosia pisze:

  Mam pytanie, pierwszą umowę miałam zawartą od lutego 2013 – lutego 2014, kolejna była od marca 2014 do grudnia 2016. Jaki jest okres wypowiedzenia i na jaki czas może zostać zawarta kolejna umowa?

 278. Zosia pisze:

  A co w przypadku: kobieta po 3 miesiącu ciąży (przyniosła zaświadczenie lekarskie), wiadomo umowa zostaje przedłużona do dnia porodu i co dalej? Co z urlopem?

 279. Andrzej pisze:

  Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie nowych przepisów- mianowicie jeśli pracodawca nie poinformował mnie w terminie(bodajże 30dni) o zmianie przepisów to czy mam obowiązek przestrzegania 30 dniowego okresu wypowiedzenia?Np w sytuacji gdy ja składam wypowiedzenie z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia a pracodawca nie chce się zgodzić i zasłania się że obowiązuje mnie wg nowego prawa 30 dniowy okres wypowiedzenia. Czy ma rację?

 280. Beata pisze:

  Witam,
  Mam pytanie zawarłam umowę o pracę na czas określony w marcu 2016r. Minęło mi już ponad 6 miesięcy. Wg nowelizacji firma wobec mnie powinna zastosować okres wypowiedzenia 1 m-c a zastosowali 2 tygodnie ponieważ dostałam lepszą ofertę (oni poszli mi na rękę). Gdyby nie zastosowali tego nie mogłabym pójść do nowej lepszej pracy. Moje pytanie brzmi czy pracodawca będzie miał jakieś kłopoty przeze mnie ??? Czy powinniśmy coś zawrzeć jakąś klauzulę ??? żeby wszystko było ok ???

 281. Marg pisze:

  Mam jeszcze jedno pytanie, od jakiego momentu liczy się wypowiedznie umowy po 22 lutego? Od soboty?

 282. Adam pisze:

  Dzień Dobry,

  Pozostaje w stosunku pracy z tym samym pracodawcą od 07.2013 roku do dziś. Niemniej jednak pierwsza umowa z tym pracodawcą została zawarta na zastępstwo i w takiej formie trwała do 02.2014.

  Czy w takim wypadku obecny okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące ze względu na to, że stosunek pracy trwa nieprzerwanie 3 lata ? ( bez względu na to iż pierwsza umowa była zawarta na zastępstwo?
  ).

  Z góry dziękuję za pomoc.

 283. Katarzyna pisze:

  Witam
  Mam nieco skomplikowaną sytuację, a mianowicie. Jestem zatrudniona od 12 czerwca 2013 r.
  Była to umowa na 3 miesiące, kolejna umowa została zawarta od 12 września 2013 na okres 9 miesięcy (czyli do czerwca 2014). W czerwcu dostałam trzecią z kolei umowę na czas określony na 3 lata do 12 czerwca 2017. Teraz zaczynają się schody ponieważ w lutym 2016 zaszłam w ciążę. Urodziłam teraz córeczkę w listopadzie i przebywam na urlopie macierzyńskim.

  1) – czy umowa zostanie przedłużona automatycznie na czas nieokreślony, podczas urlopu ?
  2) – jeśli nie to czy po wcześniejszym powrocie do pracy (przed końcem trwania umowy – 12 czerwca 2017) podpiszę nową to czy będę mogła wrócić na dalszą część urlopu ?
  3) – czy nowe przepisy kodeksu pracy z bieżącego roku mają jakikolwiek wpływ na moją umowę z pracodawcą ?

  Dodam iż zależy mi na umowie na czas niekreślony, lecz chciałabym wykorzystać jak najwięcej z przysługującego mi urlopu.

  • Katarzyna, obecna umowa to druga umowa na czas określony z łańcuszka umów. Nie przekształca się w umowę na czas określony – przekształciła by się dopiero czwarta umowa bądź gdyby umowa trwała dłużej niż do 21.11.2018 r.

 284. Łukasz pisze:

  Witam. Zawarłem umowę o pracę na czas zastępstwa na czas nieobecności pracownika X. Czas trwania umowy: do momentu ustania nieobecności pracownika X. Jest to moja druga umowa, ponieważ pierwszą zawarłem w połowie września 2015. Obecna umowa obowiązuje od 1.02.2016r. Ile wynosił będzie mój okres wypowiedzenia? Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ dostałem lepszą ofertę i chciałbym zacząć jak najszybciej w innej firmie.
  Z góry dziękuję

 285. ANNA pisze:

  Witam
  pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony od 29.06.2015 na mocy porozumienia stron rozwiazał umowę z dniem 25.10.2016. Ponownie chce go zatrudnić od 21.11.2016, czy mam mu dac umowę na czas określony (i liczę że poprzednia to jest 1 z limitu, więc ta będzie 2 na określony) czy od razu otrzymuje na czas nieokreślony?

 286. Sylwia pisze:

  Witam. Moja pierwsza umowa o pracę była od 01.07.2014 r. , druga od 01.07 2015 r. a trzecia 01.07.2016 r. i trwa do 30.06.2017 r. Na urlopie macierzyńskim jestem od 11.05.2016 do 09.05.2017. Jak teraz będzie to wyglądało czy kolejna umowa będzie już na czas nieokreślony? Czy ta którą mam przekształca się już w taką? Pozdrawiam.

 287. Agnieszka pisze:

  Witam,
  Mam pytanie firma zatrudnia obcokrajowca- umowa na okres próbny do 21.12.2016, od 20.11.2016 pracownik będzie przebywał na urlopie bezpłatnym do 21.12.2016. Firma będzie chciała dopiąć z nim współpracę od stycznia 2017 jaką wówczas powinien otrzymać umowę znowu na okres próbny czy może otrzymać umowę na czas określony/ nieokreślony ? między końcem jednej i drugiej umowy będzie luka ok miesiąca(nie cały).

 288. ewa pisze:

  W dniu1.01.2012otrzymalam umowe na czas nieokreslony z dwutygodniowym wypowiedzeniema pracuje juz ponad 3lata jaki wiec bedzie okres wypowiedzenia

 289. JULITA pisze:

  witam,
  mój dotychczasowy staż pracy u obecnego pracodawcy: 16.05-12.08.2011 (okres próbny), 13.08.2011-31.12.2012 (um. na czas określony), 31.12.2012-31.12.2016 . Wszystkie umowy zawierają klauzulę o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia. Dodatkowo w dniu 30.września b.r. przedstawiłam zaświadczenie lekarskie, że jestem w ciąży. Czy w najgorszej sytuacji będę zatrudniona u pracodawcy do dnia porodu ? A co z okresem wypowiedzenia? A czy w najlepszej dla mnie sytuacji następna umowa na cz. określony musiałaby być podpisana z pracodawcą (zgodnie z nowelizacją ustawy) tj. do 21.11.2018r? Czy mogłaby być ona krótsza?
  Z góry dziękuję za odpowiedz! 🙂

 290. Renata pisze:

  Witam mam problem, pytania bez odpowiedzi i nie wiem co ze mną dalej będzie opiszę swój problem.
  Byłam zatrudniona u jednego pracodawcy 14 lat / ogolnie mam już 35 staż pracy i skończone 60 lat/ tak się stało, że zachorowałam i byłam na L-4 przez pół roku potem zus przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Po trzech miesiącach tego świadczenia pracodawca mnie zwolnił a ja już nie otrzymałam dalszego świadczenia rehabilitacyjnego. CZyli 18 pazdziernika świadczenie to mi się skończyło . Nie mając perspektyw i wyboru złożyłam pismo do byłego pracodawcy o ponowne nawiązanie ze mną stosunku pracy. Zgodzili się i dali mi umowę na czas określony tzn od 16 listopada do 28 lutego.
  Moje obawy sa takie, że zostaną mi dokładnie 4 miesiące do osągnięcia wieku emerytalnego po tej umowie , pracodawca o tym wie, czy mogą już nie dac mi kolejnej umowy? a jesli tak to czy musi ona być aż do osiągnięcia przezemnie tego wieku ? i czy w związku z tym, że w sumie pracowałam u nich tyle lat muszą mi wypłacić odprawę emerytalną ? W umowie mam zaznaczone, że jestem objęta układem zbiorowym pracy . Proszę aby mi ktoś to wyjaśnił co mam robić jeśli nie będą chcieli już przedłużyć mi umowę do wieku emerytalnego mam też w umowie zaznaczone, że obowiązuje mnie 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Dziękuję

 291. Wiola pisze:

  Witam,
  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
  Pracownik miał zawarte umowy:
  1-sza na czas określony: 28.04.2008 do 27.04.2009 w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy
  2-ga na czas określony 19.09.2011 do 30.04.2012 w ramach prac interwencyjnych
  3-ci Aneks do umowy na czas określony 1.05.2012 do 18.09.2012
  4-ta umowa na czas określony od 01.10.2013 do 30.09.2014 w ramach prac interwencyjnych
  5-ta umowa na czas określony od 1.10.2014 do 31.12.2014
  6-ty aneks do umowy na czas określony 01.01.2015 do 31.12.2015
  7-my aneks do umowy na czas określony 01.01.2016 do 31.12.2016
  jakie mamy możliwości od stycznia? czy już na czas nieokreślony?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

 292. DOMINIKA pisze: