Zmiana prawa pracy a umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r.

O przygotowanie dzisiejszego wpisu poprosiłem Agatę Kicińską, aplikantkę w naszej kancelarii. Agata na co dzień zajmuje się prawem pracy, jest współautorką licznych analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Razem ze mną prowadzi też szkolenia w zakresie prawa pracy.

A okazja do wpisu jest wyjątkowa: dzisiaj o północy weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, wprowadzająca rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów terminowych. Warto zatem przeczytać, co Agata pisze o takich umowach, obowiązujących dzisiaj:

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie umów okresowych, zwłaszcza w odniesieniu do umów o pracę na czas określony. Zmiany będą dotyczyły zarówno ograniczenia zatrudnienia terminowego – do 3 umów oraz do 33 miesięcy, jak również okresu wypowiedzenia tych umów. Co bardzo istotne – zmiany te dotkną również umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed tym dniem i trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Warto zatem przeanalizować, w jaki sposób umowy te będą zmieniały warunki pracy kształtowane przez umowy, które obowiązują obecnie.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów a ograniczenie zatrudnienia terminowego.

Obecnie możliwe jest zawarcie dwóch umów na czas określony, a zawarcie trzeciej z nich skutkować będzie przekształceniem się tej umowy w umowę na czas nieokreślony. Po zmianach czwarta, a nie – jak dotychczas trzecia umowa – będzie umową bezterminową.

Stosować się to będzie również do umów „starych”. Umowa, która przed dniem 22 lutego 2016 r. była pierwszą lub drugą umową z „łańcuszka umów”, będzie taką umową również po wejściu w życie nowych przepisów. Oznacza to, że możliwe będzie zawarcie jeszcze jednej umowy terminowej bez konsekwencji przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony.

W odniesieniu zaś do ograniczenia czasowego – dotychczas przepisy prawa pracy takiego ograniczenia nie przewidywały. Były jedynie wątpliwości w orzecznictwie co do długoletniego zatrudniania na czas określony. Teraz wprowadzono zasadę, na podstawie której, tych samych stron stosunku pracy nie może łączyć zatrudnienie terminowe przekraczające 33 miesiące.

W związku z tym, dla umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., okres 33 miesięcy będzie liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli właśnie od 22 lutego 2016 r. W uproszczeniu oznaczać to będzie jednocześnie, że umowa taka przekształci się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli nadal będzie trwała w dniu 22 listopada 2018 r. Co ważne, do przekształcenia dochodzi z dniem naruszenia limitu, a nie z dniem zawarcia zbyt długiej umowy.

Wyjątki przewidziane w przepisach przejściowych

Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w sytuacji gdy stosunek pracy określonego pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. W takim przypadku umowa taka rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, pozostając umową terminową. Co ważne, szczególna ochrona musi trwać przez cały okres 33 miesięcy – od 22.02.2016 r. do 21.11.2018 r.

Przepis ten jest przejawem ochrony interesu pracodawcy, a nie pracownika. Pracodawca byłby bowiem pozbawiony możliwości wcześniejszego zakończenia zatrudnienia (a więc uniemożliwienia przekształcenia się umowy) ze względu na przysługującą pracownikowi ochronę.

Dodatkowo, jeżeli zawrzemy umowę o pracę na czas określony w dniu 22 lutego 2016 r. lub później, w sytuacji, w której drugą umowę na czas określony rozwiązaliśmy w okresie miesiąca od zawarcia nowej, o ile okres ten rozpoczął bieg przed dniem w wejścia w życie nowej ustawy lub w dniu jej wejścia, będzie uważane za zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Rozwiązanie takie ma na celu zapobieżenie obchodzeniu przepisów nowej ustawy i celowemu rozwiązywaniu stosunków pracy zaraz przed wejściem w życie nowych przepisów. Nie będzie jednak chronić w przypadku, gdy przerwa jest dłuższa niż 1 miesiąc.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów a okres wypowiedzenia

Oprócz ograniczeń dotyczących zawierania umów terminowych zmieni się również ich okres wypowiedzenia, który zostanie zrównany z okresem wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i wynosić będzie:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nowy okres wypowiedzenia znajdzie zastosowanie również do umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., ale z pewną istotną modyfikacją. Dla umowy trwającej w dniu wejścia nowych przepisów, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy od dnia 22 lutego 2016 r. Bez znaczenia pozostaje więc jakim stażem pracownik legitymuje się przed tym dniem. Chociażby był zatrudniony przed tą datą przez 3 lata – jego staż liczy się od nowa.

W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.

Warto pamiętać, że zupełnie odmiennie sytuacja taka przedstawia się dla umów zawartych już po dniu 22 lutego 2016 r.

Agata Kicińska

formal Agata Kicińska s

1 279 thoughts on “Zmiana prawa pracy a umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r.

 1. Pracownik zawarł 2 umowy o pracę na czas określony z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu w okresach: 01.05.2012 – 30.04.2014 i 01.05.2014 – 30.04.2016, więc w dniu 30.04.2016 następuje koniec drugiej umowy na czas określony. Moje pytanie brzmi: na jaki maksymalny czas określony pracodawca może z nim zawrzeć kolejną, trzecią już umowę i jaki ta umowa będzie miała okres wypowiedzenia? 🙂

  1. Joanna, można zawrzeć trzecią umowę na okres do 21.11.2018 r. Okres wypowiedzenia takiej umowy będzie wynikał z całkowitego stażu pracy pracownika u tego pracodawcy.

   1. Dziękuję za odpowiedź:)
    Przy okazji jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, w świetle nowych przepisów można zawrzeć z tym samym pracownikiem na tym samym stanowisku max. 2 umowy na okres próbny, jeśli minęły co najmniej 3 lata od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Czy wlicza się do tego limitu okres próbny sprzed wejścia w życie nowych przepisów? Np. z roku 2009? Czy obecnie można z takim pracownikiem zawrzeć jeszcze 2 takie umowy, czy tylko jedną?

   2. Witam, odkryłam to miejsce i jestem zachwycona nim. Wnikliwie czytam pytania i komentarze i kiedy już mi się wydaje, że rozumiem zaraz pojawia sie nowa wątpliwość. Trochę wyżej wyjaśnił Pan, że: “Dla umowy trwającej w dniu wejścia nowych przepisów, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy od dnia 22 lutego 2016 r. Bez znaczenia pozostaje więc jakim stażem pracownik legitymuje się przed tym dniem. Chociażby był zatrudniony przed tą datą przez 3 lata – jego staż liczy się od nowa.
    W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.”
    Po czym na pytanie Joanny o okres wypowiedzenia odpisuje Pan , że będzie on wynikał z całkowitego stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Dlaczego nie liczy się od nowa poczynając od dnia 22 lutego 2016 r.? Bardzo proszę o odpowiedź.

    1. Agnieszka, odpowiedź masz w pierwszym zdaniu cytowanego fragmentu. Dla umów trwających w dniu 22.02.2016 r. staż pracy do obliczenia okresy wypowiedzenia będzie liczony od dnia 22.02.2016 r. Jeżeli jednak umowa została zawarta po 22.02.2016 r. to liczy się cały staż pracy.

 2. Zatrudniamy nauczyciela na zastępstwo od 1 marca 2016 do 30.04.2016 (pierwsza umowa na czas określony). Czy dotyczy nas obowiązek wpisania – w nowym wzorze umowy – przyczyny uzasadniającej zawarcia takiej umowy w nowododanym punkcie trzecim? Jaki okres wypowiedzenia przysługuje temu pracownikowi? – dodam, że kilka lat temu ta osoba już u nas pracowała do 2010 r. Z góry dziękuję za odp.

  1. Anna, jeżeli umowa nie będzie przekraczać limitów – a tak jest w opisanym przypadku – to nie ma obowiązku wskazywania przyczyny w treści umowy. Warto jednak napisać, że jest to umowa na zastępstwo, po to aby było jasne, jaki charakter ma umowa i aby wywoływała wszelki skutki z takim charakterem związane. Co do okresu wypowiedzenia – dla jego ustalenia konieczne będzie zsumowanie również wcześniejszego okresu zatrudnienia.

 3. Poruszyli Państwo bardzo gorący temat. To kolejna zmiana prawa, która wprowadziła sporo zamieszania. Po analizie bardzo merytorycznego tekstu uważam, że pracodawcy znajdą w nim sporo istotnych wskazówek.

 4. Trafiłam tutaj przypadkiem, ale po przejrzeniu kilku wpisów bardzo mi się podoba i chyba się tu zadomowię 🙂
  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od 01.04.2014 do 30.03.2016 wypowiedział umowę 15.02.2016 z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Czy po zmianie przepisów coś się dzieje z tym wypowiedzeniem, czy idzie “po staremu”?

  1. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa 🙂 Zaś co do pytania – do umów, które zostały wypowiedziane przed wejściem w życie zmian stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc “po staremu”.

 5. Jak zwykle pozostaje pytanie, na ile tego rodzaju zmiany służą pracownikom, a na ile działają na ich niekorzyść. Mam wątpliwości, tym bardziej, że doświadczenie pokazuje, że każde prawo można obejść.

 6. Proszę o pomoc. czytam różne komentarze i mam już mętlik w głowie:)
  a więc:
  1/ od 1 marca 2016 r. zatrudniam pracownika na czas określony w celu zastępstwa pracownika i wiem że będzie to umowa powyżej 33 m-cy. Moje pytanie brzmi, czy mimo tego, że do umów na zastępstwo nie stosuje się tego limitu, to trzeba wpisać w umowie obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy(art. 25 par.4 pkt. 4)? i tym samym zgłosić do OIP?
  2/ a co w przypadku gdy inny pracownik w dniu 22.02.2016 r. jest zatrudniony na zastępstwo i umowa będzie trwała również po 21.11.2018 r. to trzeba zmieniać umowe i zgłaszać do OIP? czy wystarczy informacja z art.29 kp?
  3/ i ostatnie…a jeśli osoba zatrudniona jest na czas kadencji i będzie wykraczać ponad 33m-ce to czy trzeba zmieniać umowe?
  Proszę o podpowiedź. Z góry dziekuję i pozdrawiam

  1. Ewa, przy długiej umowie na zastępstwo trzeba wpisać przyczynę wskazaną w art. 25 z ind. 1 par. 4 pkt 1 k.p., nie trzeba jej zgłaszać do OIP. W drugim przypadku konieczne jest uzupełnienie umowy o wskazaną wyżej informację, również nie trzeba zgłaszać. Tak samo w trzecim pytaniu – trzeba wpisać do umowy przyczyny jej zawarcia powołując się na art. 25 z ind. 1 par. 4 pkt 3 k.p.

 7. Rozumiem, że przepisy przejściowe dotyczą tylko tych trwających już umów na czas określony, które przekraczają okres 33 miesięcy licząc od 22 lutego 2016 roku? Umowa, która była zawarta na okres np. 6 lat i wygasa 15 kwietnia 2016 roku nie podlega w żadnym stopniu nowym przepisom? Tak?

  1. Nowe przepisy są stosowane do umów trwających w dniu 22.02.2016 r., np. w zakresie okresu wypowiedzenia.

 8. Szanowna Pani,
  bardzo interesujący/dobry komentarz. Jednej rzeczy tylko nie do końca rozumiem.
  Czy fragment “…Co ważne, do przekształcenia dochodzi z dniem naruszenia limitu, a nie z dniem zawarcia zbyt długiej umowy. (…) Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”
  Oznacza, że jeśli ktos jest obecne zatrudniony na czas określony długoletnią umową (np. do 2019, czy 2021, co zdaża się często na np. uczelniach) to ta umowa nie zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreśloony? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  1. I czy byłaby Pani tak uprzejma nr przepisu ustawy, który o tym mówi – bo czytam i nie mogę znaleźć. Jeszcze raz z góry dzięlkuję za odpowiedź.

   1. Piotr, jeżeli przeczytasz zdanie do końca wszystko stanie się jasne – “Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w sytuacji gdy stosunek pracy określonego pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. ” Jest to wyjątek dotyczący pracowników objętych szczególną ochroną. Pozostałe umowy – co do zasady – przekształcają się w umowy bezterminowe. Co do wyjątku – art. 14 ust. 6 ustawy nowelizującej.

  2. Witam. Moja sytuacja wygląda nastepujaco:
   Od 1.03.2016r.do 31.08.2016r. mialam zawarta pierwszą umowę na czas określony. Druga umowe mialam zawarta na rok tj.od 1.09.2016 -31.08.2017r. Czy jesli teraz pracodawca zatrudni mnie na 2 lata(czyli przekroczy limit 33 miesiecy) to po uplywie 15 miesięcy automatycznie w trakcie trwania umowy na czas okreslony umowa przeksztalci mi sie na umowe na czas nieokreślony? Bardzo prosze o odpowiedź.

 9. Witam. Mam pracownika który ma umowę od 01-01-2013r. do 31-12-20123r. Jego umowa przekształca się w umowę bezterminową. Czy powinnam przygotować aneks do umowy z dnia 01-01-2013 którym zmienię czas trwania umowy oraz okres wypowiedzenia ? Czy w związku z tym że umowa była umową terminową to czy nie powinnam wystawić świadectwa pracy za okres od 01-01-2013 do 21-02-2016, a od 22-01-2016 umowa bezterminowa. Im więcej się nad zastanawiam tym mniej wiem. Jak formalnie powinno wyglądać takie przekształcenie umowy?

  1. Witam. Wg mojej wiedzy, umowa zawarta na okres 01.01.2013 – 31.12.2023 z mocy ustawy przekształci się w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 i prawdopodobnie z tym dniem należałoby wystawić informację o takim przekształceniu (dokładnie co do formy takiej informacji jeszcze chyba nikt się nie wypowiedział). Natomiast jeśli chodzi o okres wypowiedzenia, to zmieni się on z dniem 22.08.2016 na 1-miesięczny, a następnie z dniem 22.02.2019 na 3-miesięczny. O ile jestem dobrze zorientowana, to wypowiedzenie takiej umowy po 22.11.2018 (czyli po przekształceniu w umowę na czas nieokreślony) będzie wymagało pisemnego uzasadnienia. Wydaje mi się, że w przypadku takiej umowy nie powinno się wystawiać świadectwa pracy w okresie jej trwania, bo przecież ona trwa od 01.01.2013 i jeśli nie zostanie rozwiązana, przekształci się w umowę na czas nieokreślony (od 22.11.2018) i będzie trwać dalej 🙂

 10. Bardzo proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:
  W dniu 18.02.2016 zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony, tj. od dnia 01.03.2016 do dnia 21.11.2018, czyli zawarta jeszcze w okresie obowiązywania starych przepisów (z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu). Dzień rozpoczęcia pracy przypada na 01.03.2016, czyli już w okresie obowiązywania nowych przepisów. Pracownik na dzień 01.03.2016 ma u nas w firmie staż pracy 2 lata 11 miesięcy 26 dni, zwolniony w sierpniu 2015.
  Moje pytanie dotyczy okresów wypowiedzeń jego aktualnej umowy, tzn. na umowie widnieje okres 2-tygodniowy, ale czy w związku ze zmianą przepisów nie zmieni się on wcześniej niż 22.08.2016?, tzn. czy nie należałoby wypisać informacji o warunkach zatrudnienia z datą 01.03.2016 z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia? a następnie w dniu 07.03.2016 z 3-miesięcznym okresem? czy możemy np. wypisać tylko warunki w dniu 07.03.2016 z uwagi na 7-dniowy termin na ich wypisanie (czyli z pominięciem wypisywania 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia?) czy może w ogóle mój tok myślenia w tym względzie nie jest prawidłowy?
  Bardzo proszę o odpowiedź i od razu dziękuję:)

  1. Przepraszam, umowa została zawarta na dokładnie 33 miesiące, czyli do 30.11.2018, a nie do 21.11.2018, jak napisałam wyżej..

   1. Joanna, w takim razie umowa przekształci się z dniem 22.11.2018 r. w umowę na czas nieokreślony, chyba że zachodzą okoliczności wyjątkowe.

  2. Joanna, umowa jest umową trwającą w rozumieniu nowelizacji, ponieważ była zawarta przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Oznacza to, że staż pracy do okresu wypowiedzenia liczy się od 22.02.2016 r. W konsekwencji, okres wypowiedzenia będzie wyglądał tak jak dla pozostałych umów trwających – od. 22.08.2016 r. – 1 miesiąc, od 22.02.2019 r. – 3 lata. Nie do końca rozumiem czemu by miało być inaczej.

   1. Zależność między dniem zawarcia umowy a dniem rozpoczęcia pracy i dodatkowo nowymi przepisami, które w różny sposób traktują staż pracy u danego pracodawcy trochę utrudnia sprawę w mojej ocenie, dlatego tym bardziej jestem wdzięczna, że znalazłam Pana blog w internecie:) dziękuję za wyjaśnienia:)

   2. Nie zgadzam się. Zawarcie umowy o pracę nastąpiło z dniem 01.03.2016 r. Czyli okres wypowiedzenia uzależniony jest od wcześniejszego stażu pracy u tego pracodawcy.

    1. Paulina, datą zawarcia umowy jest data jej podpisania, a nie data faktycznego rozpoczęcia pracy. Umowa została zawarta w tym przypadku 18.02.2016 r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji, co sprawia, że jest ona tzw. umową trwającą. Czemu według Ciebie do zawarcia umowy miałoby dojść 1.03.2016 r.?

   3. Witam w treści swojego artykułu Pani Agata podała, iż okres wypowiedzenia z dwóch tygodni na 1 miesiąc zmienia się 20 sierpnia. jest to błędny termin , okres wypowiedzenia ulegnie zmiana dopiero z upływem 21 sierpnia czyli w dniu 22 sierpnia wypowiedzenie będzie wynosiło 1 miesiąc.

 11. Bardzo proszę o odpowiedź, na jaki czas może być zawarta następna umowa u tego samego pracodawcy, w sytuacji gdy poprzednia umowa była zawarta na 8 lat i kończy się 20 kwietnia. Czy w tym przypadku czas umowy liczy się od 22lutego 2016 i wtedy pracodawca może zawrzeć umowę następną na czas określony czy w związku z tym, że okres umowy na czas określony u tego pracodawcy przekroczył 33 miesiące, musi on zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony? A tak poza tematem, bardzo fajny blog. Będę tu wracać ?.

  1. Agata, 33 miesiące liczy się od 22.02.2016 r. Można się jednak zastanawiać czy umowa zawarta na 8 lat nie stanowiła obejścia prawa.

 12. Bardzo proszę o podpowiedź w następującej kwestii. W związku z brakiem przepisów przejściowych dotyczącym umów o pracę zawartych w zastępstwie, proszę o podpowiedź, jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę w zastępstwie zawartej przed 22.02.2016r. i trwającej nadal po tym okresie (umowa o pracę zawarta od 1.12.2014 do 30.11.2016)? Czy w przypadku tej umowy, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy również przed dniem 22 lutego 2016 r.?

  1. Marzena, okres wypowiedzenia od 22.02.2016 r. wynosić będzie 2 tygodnie. Staż pracy dla umowy trwającej liczy się również dopiero od tego dnia.

   1. Witam,
    a czy będzie tak również w przypadku wyraźnego zapisu w umowie o 3-dniowym okresie wypowiedzenia, jeżeli nie zrobiono żadnego aneksu do tej umowy po wprowadzeniu nowych przepisów?

 13. Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości w kwestii stażu pracownika, związanego z nim okresu wypowiedzenia i liczenia umów “po nowemu”. W trakcie wejścia nowych przepisów pracownik jest w trakcie drugiej umowy na czas określony (bez przerw w zatrudnieniu). W kwietniu br. chcemy z nim zawrzeć kolejną umowę na czas określony. Rozumiem, że będzie to już ostatnia na czas określony i maksymalnie może trwać do 21 listopada 2018 r. Czy dobrze myślę, że okres jej wypowiedzenia liczymy dopiero od 22 lutego br., pomimo, że łączny staż tego pracownika w naszej firmie to ponad 3 lata i mógłby od razu wynieść 3 miesiące? Natomiast jeślibyśmy przyjmowali kogoś kto wcześniej już był u nas zatrudniony i teraz wraca, to wtedy musimy mu policzyć łączny okres zatrudnienia u nas, czyli również ten przed 22 lutego br. i od tego uzależnić okres wypowiedzenia? Dziękuję bardzo.

  1. Justyna, w zasadzie masz racje oprócz okresu wypowiedzenia. Skoro będzie to umowa zawarta już po wejściu w życie nowych przepisów, a więc po 22.02.2016 r., to liczymy cały staż pracy pracownika. Ergo – okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

 14. Dzień dobry
  W artykule i komentarzach jest podawana informacja, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy zeruje się 22.02.2016. Proszę o podanie podstawy prawnej, konkretny artykuł KP.
  Ja pracuję w obecnej firmie od 10.2011 okres próbny, następna umowa od 01.2012 do do 01.2017 z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie.
  W tym tygodniu złożyłem wypowiedzenie i nie chcą mnie wypuścić po 2 tygodniach tylko twierdzą, że mam 3 miesiące wypowiedzenia… Proszę o odpowiedź.

  1. Janusz, okres wypowiedzenia będzie 2 tygodniowy, o ile nic innego nie wynika z umowy o pracę lub innych źródeł prawa pracy (np. ZUZP). Jeżeli chodzi o przepis o zerowaniu, to jest to art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).

 15. Witam,
  czy umowa zawarta na czas określony po 22.02.2016 nadal nie będzie mogła byc wypowiedziana, jeśli nie wpiszemy okresów wypowiedzenia w nowej odsłonie (art 36kp)?

  1. Larysa, nie trzeba wypisywać klauzul o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia w treść umowy. Umowa jest wypowiadalna z mocy prawa.

 16. Dzień dobry,

  w związku ze zmianą przepisów w zakresie umów terminowych, mam kilka następujących pytań:

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), do umów zawartych na podstawie art. 251 § 4 pkt 1-3 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, pracodawca ma obowiązek uzupełnić te umowy o informacje zgodnie z art. 29 § 11 ustawy zmienianej.

  Mam dwie umowy na zastępstwo, w których jest zawarta informacja, że „umowę zawiera się na czas zastępowania pracownika X na czas trwania jego usprawiedliwionej nieobecności” – czyli został wyraźnie określony cel tej umowy. Czy dobrze rozumiem, że w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku przygotowania porozumienia w celu dokonania uzupełnienia takiej umowy?
  Czy wystarczy wtedy przekazanie pracownikowi informacji o zmianie warunków zatrudnienia ze wskazaniem nowego okresu wypowiedzenia (bo nie są to już 3 dni).

  Podobnie – przy umowach z doradcami, o których mowa w art. 251 § 4 pkt 3 Kodeksu pracy. Sama umowa ma nazwę „umowa o pracę na czas pełnienia funkcji przez burmistrza”. W dalszych punktach znajduje się informacja, że pracodawca zatrudnia pracownika na czas pełnienia funkcji przez burmistrza, począwszy od dnia…
  Czy do tak skonstruowanej umowy będzie potrzebne porozumienie w celu dokonania uzupełnienia tej umowy?

  2. Zgodnie z wcześniejszym stanem prawnym umowa o organizację prac interwencyjnych nie wliczała się do limitu umów. Czy teraz, po zmianie przepisów do takich umów znajdzie zastosowanie wyjątek określony w art. 251 § 4 pkt. 4 tj. obiektywne okoliczności?

  – co w sytuacji, gdy trudno znaleźć obiektywne uzasadnienie dla takich potrzeb?

  – czy błędem jest zawarcie z pracownikiem interwencyjnym klasycznej umowy o pracę na czas określony, która będzie się wliczała do limitu umów? Unikniemy wtedy obowiązku informacyjnego do PIP o zawarciu takiej umowy.

  1. Agata, zarówno w przypadku, gdy zawierana jest umowa na zastępstwo, jak również na czas pełnienia funkcji burmistrza i informacje i tych okolicznościach znajdują się już w umowach – nie ma potrzeby ich uzupełniania. W obu przypadkach koniczna będzie informacja o zmianie warunków zatrudnienia z powołaniem na art. 36 par. 1 k.p.
   Co do organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych – pojawiają się głosy, że będzie tak jak dotychczas, czyli umowy te nie wliczają się w limitu, zgodnie z tym co orzekł SN. Jutro będzie opublikowany wpis na ten temat na blogu.

 17. Witam,
  mam pewne wątpliwości co do okresu wypowiedzenia umowy zawartej przed 22 luty 2016. Mianowicie umowę na czas określony podpisałem z pracodawcą w grudniu 2015, czyli przed zmianami. Umowa nie zawiera klauzuli o 2 tygodniowym wypowiedzeniu. Czy w tym przypadku zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia będą mnie dotyczyć, czy zostaje po staremu – muszę pracować do wyznaczonego terminu na umowie, bez możliwości wypowiedzenia? Spotkałem się z informacjami, że w tym przypadku zmiany w okresie wypowiedzenia mnie nie dotyczą. W Pani artykule, kwestia ta nie została poruszona. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Łukasz, jeżeli nie było klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, to umowa jest teraz niewypowiadalna.

   1. Jestem w takiej samej sytuacji z umową co Łukasz i nie rozumiem dlaczego ta umowa jest teraz niewypowiadalna po tych zmianach w kodeksie pracy. Podpisując nową umowę w grudniu 2015 r zgodziłem się na brak zapisu o okresie wypowiedzenia ponieważ we wszystkich interpretacjach pisało że nie ma potrzeby takiego zapisu ponieważ po zmianach 22 lutego 2016 r i tak będą nieważne bo będą obowiązywały nowe przepisy. Na podstawie jakiego przepisu twierdzisz że ta umowa jest teraz niewypowiadalna ?

    1. Andrzej, kluczowe jest to “po zmianach”. Umowa zawarta po 22 lutego 2016 r. nie musi mieć klauzuli, ale te zawarte wcześniej już tak. Zobacz art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 25 czerwca 2015 r. :
     Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 18. Jeśli mam umowę do 31.03.2017 (umowa była na 2 lata) a od 1.04.2016 dostane umowę na zastępstwo na wyższe stanowisko, to czy 1.04.2017 dostanę umowę na czas nieokreślony?

 19. witam
  mam pracownika administracji publicznej który jest zatrudniony na czas określony od dnia 01-09-2015 do 31-12-2015 oraz kolejna umowa od dnia 01-01-2016 do dnia 31-03-2016. moje pytanie czy mogę zawrzeć z nim trzecią umowę na czas określony? oraz czy mogę po tej trzeciej umowie zawrzeć z nim umowę na zastępstwo? czy to będzie umowa na czas nieokreślony?.

  1. Aga, możliwe jest zawarcie trzeciej umowy terminowej. Późniejsza umowa na zastępstwo nie będzie się wliczała do limitu, o ile to zastępstwo nie będzie pozorne.

 20. Witam,
  Zastanawia mnie dlaczego liczycie Państwo termin obowiązywania wypowiedzenia 1 – miesięcznego od 22 sierpnia 2016 r. Skoro reset miał miejsce 22 lutego 2016 r., 2 tygodnie obowiązuje dla stażu PONIŻEJ 6 miesięcy. Staż 6 -miesięczny będzie trwał do 21 sierpnia włącznie, więc staż poniżej 6 miesięcy do 20 sierpnia 2016 r. włącznie. A więc staż 1 – miesięczny OD 21 SIERPNIA 2016 R., A NIE OD 21 SIERPNIA.
  W prawie pracy nie stosujemy obliczania terminów jak w kodeksie cywilnym, tylko w znaczeniu “potocznym” – miesiąc mija dzień wcześniej, niż nazwa dnia początku terminu. Wprawdzie w praktyce niewiele to zmienia, bo w tym konkretnym przypadku mówimy o dniach sobota – niedziela, ale przy pisemnych informacjach dla pracowników powinno się napisać poprawnie.
  Chyba, że moje myślenie jest nieprawidłowe, to bardzo proszę mnie poprawić.

  1. Magda, miesiąc mija dzień wcześniej, a więc 21 sierpnia 2016 r. 1-miesięczny okres wypowiedzenia będzie się zaczynał 22 sierpnia 2016 r. Przy Twoich obliczeniach nieprawdiłowo pomijasz dwa dni, a nie jeden.

   1. 6 miesięcy od 22 lutego minie 21 sierpnia.Przepis mówi nie o 6 miesiącach, ale o PONIŻEJ 6 m-cy. A okres “mniej, niż 6 miesięcy stażu” trwa do 20 sierpnia włącznie. Czyli drugi wariant (1 miesięczny okres wypowiedzenia) zaczyna się następnego dnia, czyli 21 sierpnia. Czyż nie?

    1. Magda, poniżej 6 miesięcy dotyczy okresu wypowiedzenia dwutygodniowego. Przy okresie miesięcznym przepis brzmi “jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy” – stąd 22 a nie 21 sierpnia.

 21. Ja nadal się nie zgadzam:). Bardzo proszę o precyzyjne wyjaśnienie gdzie popełniam błąd.
  “Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy’. Czy chodzi o to, że niesłusznie uznaję dzień resetu (22.02.16) za pierwszy dzień biegu stażu? Powinnam od następnego dnia zaczynać liczyć?

  1. Pierwszy dzień to słusznie 22.02.2016 r. Gdybyśmy obliczali ostatni dzień terminu w prawie cywilnym, to 6 miesięcy kończyło by się 22.08.2016 r. Biorąc pod uwagę odmienne liczenie terminów w prawie pracy, a więc w rozumieniu potocznym, 6-miesięczny termin kończyć się będzie w dniu 21.08.2016 r. Oznacza to, że od dnia następującego po tym dniu, a więc od dnia 22.08.2016 r. zaczyna się nowy termin – 1-miesięcznego wypowiedzenia. Nie wiem skąd miałby tu się pojawiać 20.08.2016 r.

 22. Stąd, że 1 – miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje dla stażu RÓWNEGO I WIĘKSZEGO od 6 m-cy. A równy to jest od 21.08. 22.08 to już staż “większy”.
  Więc od 21 sierpnia obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

 23. Jeśli można prosić, to również chętnie skorzystam z podpowiedzi:-). Mamy pracownika, który był zatrudniony na zastępstwo (21.10.2013-01.04.2015). Następnie został zatrudniony na “normalnej” umowie okresowej na czas 01.09.2015-31.08.2016. Po rozwiązaniu się tej umowy będziemy chcieli podpisać z nim kolejną umowę okresową. Czy słusznie sądzimy, że możemy z nim podpisać jeszcze dwie umowy okresowe na łączny czas obejmujący 21 miesięcy? Z góry dziękuję za pomoc. P.S. Bardzo pomocny artykuł!

  1. Iza, po tej trwającej umowie można będzie podpisać jeszcze 2 umowy – słusznie. Okres łącznie nie może przekraczać 33 miesięcy, ale liczonych od 22.02.2016 r. Po zakończeniu obecnej umowy kolejne będą mogły być zawarte do 21.11.2018 r.

 24. I jeszcze jedno pytanie – rozumiem, że cały okres zatrudnienia tego pracownika (w tym umowa na zastępstwo) byłaby liczona do ustalenia okresu wypowiedzenia?

 25. Witam serdecznie, jak liczyć wypowiedzenie po 22 sierpnia 2016r. ( 1 miesiąc) np. wręczamy wypowiedzenie pracownikowi 25 sierpnia i moje pytanie dotyczy czy liczymy mu od 25.08.2016 do 24.09.2016r czy też od 1 września do końca miesiąca. Z góry dziękuję za odpowiedż

  1. Barka, tutaj nic się nie zmieniło. Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc kończy się w ostatnim dniu miesiąca. W opisanym przez Ciebie przypadku – 30 września.

 26. Dzień dobry:) Panie Karolu, kwestia dotycząca dnia, od którego zaczynamy liczyć nową długość okresu wypowiedzenia (1- i 3-miesięcznego) jest naprawdę bardzo niejasna.. Argumentacja Pani Magdy mnie przekonuje (biorąc na logikę), ale Pan ma inne stanowisko… Zresztą akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło w świetle nowych przepisów (poza tym, że teraz dotyczy to też umów na czas określony), ale jak to się tak naprawdę powinno liczyć, żeby było prawidłowo?

  1. Joanna, wersja Magdy jest na pewno bezpieczniejsza, bo zakłada wcześniejsze wejście dłuższego okresu wypowiedzenia – jest więc bardziej korzystna dla pracownika.

 27. Witam

  Mam problem, z którym nie bardzo wiem jak sobie poradzić. Zatrudniałam pracownika od 25.08.2014 do 05.09.2015 teraz chcę ponownie go zatrudnić na tym samym stanowisku od 01.04.2016. Czy tą poprzednią umowę wliczam do limitu 3 umów czy liczę od nowa i umowę od 01.04.2016 liczę jako pierwszą?

   1. A jeśli chodzi o okres wypowiedzenia dla takiego pracownika to wliczam poprzednie zatrudnienie? Czy te liczę staż od 01.04.2016?

 28. Witam Panie Karolu,
  Jestem początkująca, czy mogłabym prosić o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Otóż w firmie gdzie pracuje zatrudniamy osobę od 01.01.2015 r. Teraz trwa jego druga umowa na czas określony do 31.03.2016. Pracodawca chce zawrzeć z nim kolejna umowę jednak chciałabym wiedzieć jak wpłyną na to nowe przepisy ? Tzn czy po zawarciu umowy bedzie to jego trzecia umowa na czas określony i jak długo moze max trwać, czy bedzue mógł zawrzeć jeszcze jedna czwarta?
  Oraz od jakiego momentu mam obliczyć okres wypowiedzenia czy od 22.02.16, czy jednak od całego stażu tego pracownika u tego pracodawcy ? Dziękuje serdecznie

  1. Katarzyno, będzie to trzecia umowa na czas określony i będzie mogła trwać nie dłużej niż do 21.11.2018 r. Czwarta umowa byłaby już umową na czas nieokreślony. Do okresu wypowiedzenia dla tej nowej umowy (od 1.04.2016 r.) będziemy liczyć cały staż pracy pracownika.

   1. Pięknie dziekuje?
    Jeżeli mogę to chciałam jeszcze spytać , czy dobrze myśle ze powinnam była do 21.03.16 max uzupełnić informacje dodatkowa dla tego samego pracownika i określić okres wypowiedzenia wg nowych przepisów . W tych poprzednich umowach na czas określony okres wypowiedzenia nie był wogole uwzględniany. Skoro jego umowa terminowa kończy sie 31.03.2016 to powinnam była wpisać 2 tyg okres wypowiedzenia ? Poprostu chciałabym to zrobic teraz z opóźnieniem ale jednak zrobic .

    1. Katarzyna, są dwie szkoły – pierwsza mówi o udzieleniu informacji w terminie miesiąca od dnia zmiany przepisów, czyli do 21.03.2016 r., natomiast druga – miesiąca od zmiany warunków, a więc do 21.09.2016 r. Wydaje się, że obie są prawidłowe i nie można tu postawić pracodawcy jakiegoś zarzutu.

  1. Według art. 29 par. 3 (2) k.p. informacji o nowych warunkach zatrudnienia udziela się do miesiące od ich zmiany. Do zmiany okresu wypowiedzenia dojdzie 21.08.2016 r. stąd termin do 21.09.2016 r.

 29. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej kwestii. Zatrudniamy w firmie osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów (22.02.2016) miały zawarte umowy na czas próbny. Niektóre z tych umów kończą się na dniach. Czy umowę na czas określony po okresie próbnym mogę zawrzeć na 33 m-ce od następnego dnia po okresie próbnym czy 33 m-ce liczę od dnia 22.02.2016?
  Przykład: Umowa na czas próbny od 15.02.2016 do 31.03.2016. Chcę zawrzeć umowę na czas określony od 1.04.2016 do 31.12.2018 (łącznie 33 m-ce).
  Czy moje obliczenie jest prawidłowe? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Łucja, ani wtedy ani teraz nie wlicza się umów na okres próbnych do limitów dotyczących umów na czas określony. Możesz więc taką umowę zawrzeć na 33 miesiące liczone od następnego dnia po dniu rozwiązania umowy na okres próbny. Obliczenie jest prawidłowe.

 30. Dzień dobry,
  mam pracownicę której druga umowa o pracę kończy się 30.04.2016.
  Według obowiązujących przepisów mogę zawrzeć trzecią umowę.
  1. czy limit drugiej mowy obowiązuje od 22 lutego 2016 i wynosi 2 miesiące i 9 dni.
  2. a trzeci umowa byłaby zawarta na 30 miesiecy?

  1. Marzenna, limit będziemy liczyć od 22.02.2016 r., a więc trzecia umowa będzie mogła być zawarta do 21.11.2018 r. Wszystkie informacje są we wpisie.

 31. Witam,

  mam pytanie w sprawie umowy o pracę na czas określony, ale na starych zasadach.
  W grudniu 2010 podpisałem umowę o pracę na czas określony na 2 . Następnie w grudniu 2013 kolejną umowę na czas określony z tym samym pracodawcą. W roku 2014 jeden z wspólników szefa odszedł i mój pracodawca przejął po nim nazwę firmy. Sporządzony został wtedy aneks do umowy o pracę, związany z nazwą firmy. W grudniu 2015 roku podpisałem kolejną umowę z tym samym pracodawcą do grudnia 2017, trzecią z kolei. Podpisywanie kolejnych umów o pracę na czas określony związane było z podpisaniem aneksu do umowy o pracę przedłużających termin zatrudnienia.

  Żadna z tych umów/aneksów nie zawiera klauzuli i dwutygodniowym okresie wypowiedzenia.

  Chciałem zapytać się, czy w takim przypadku jaki opisałem, trzecia umowa (aneks przedłużający umowę ) dalej jest traktowana jako umową o pracę na czas określony, czy też automatycznie przechodzi na umowę o czas nieokreślony z wszystkimi konsekwencjami umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy w przypadku 3 umowy mógłbym bez konsekwencji złożyć wniosek mojemu pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę z okresem 3 miesięcznym?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dominik, słusznie uważasz, że aneks do umowy, przedłużający okres jej trwania jest uważany za kolejną umowę o pracę na czas określony. Ocena czy doszło czy nie do przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony wymagałaby jednak dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego.

 32. Witam,
  Dziękuje za odpowiedź.

  Mam kolejne pytanie:
  Zatrudniamy pracownika, którego umowa na czas określony przekracza limit od 22.02.2016
  Jest ro druga umowa na cas określony zawarta 01.05.20144 do 30.04.2019 .
  od 22.02.2016 – do 30.04.2019 jest 38 miesięcy i 9 dni .
  1. czy ta umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas niekreślony?
  2. czy pracownikowi muszę wręczyć informację o zmianie statusu takiej umowy?
  3. Czy powinnam taką umowę zgłosić do PIP

  Dziękuję

  Marzenna Matysiak

  1. Marzenna, na blogu nie mogę udzielać porad prawnych aż tak szczegółowych, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią, chętnie dokonamy analizy tego przypadku i udzielimy precyzyjnej odpowiedzi.

 33. Kolejne pytanie 🙂

  Jakie umowy na czas określony mam obowiązek zgłoszenia do PIP?
  Dziękuję
  Marzenna Matysiak

 34. Witam serdecznie,
  Od dnia 1 kwietnia 2016r. zatrudniamy osobę do pracy w ramach programu do 30 roku życia (art.150 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), która jest w części refundowana z Urzędu Pracy. Czy o zawarciu umowy z taką osobą powinniśmy poinformować w ciągu 5 dni Okręgowego Inspektora Pracy ? Ponadto czy ta osoba nie wlicza się do limitu umów 3/33?
  Pozdrawiam,
  Kamila

 35. Witam serdecznie.
  Pierwsza umowa zawarta byla 08,01,2015 na okres 3 miesiecy. Nastepnie zostala podpisana kolejna na okres 1 roku i wygasa 08.04.2016. Czy podpisujac kolejna umowe na okres 3 miesiecy bedzie przyslugiwalo jakies wypowiedzenie? Oczywiscie wszystkie umowy u jednego pracodawcy.

  1. Aga, przy następnej umowie okres wypowiedzenia będzie zależny od stażu pracy. Liczy się cały staż pracy u tego pracodawcy.

 36. WITAM . MOJA OSTATNIA UMOWA NA CZAS OKREŚLONY WYGASŁA 2016-01-31 I OD 2016-02-01 DOSTAŁAM KOLEJNĄ UMOWE NA CZAS OKREŚLONY DO 216-06-30 ‘PRZEPRACOWAŁAM W TEJ FIRMIE PRZESZŁO 3 LATA JAKI OKRES WYPOWIEDZENIA MNIE OBOWIĄZUPE . POZDRAWIAM

 37. Witam,

  Czy umowa trwająca po 22.02.2016 przekroczy limit 33 miesiące, należy zgłosić do PIP.

  pozdrawiam

  Marzenna Matysiak

 38. Panie Karolu mam jeszcze pytanie odnośnie umów, które mam podpisane z pracownikami od grudnia 2015 do końca grudnia 2020r. Są to drugie umowy, pierwsze były na okres próbny. Podpisałam takie umowy, ponieważ prowadzę działalność na zasadzie franczyzy. Sama mam podpisaną umowę z firmą dla której pracuję właśnie do 31.12.2020. Czy ten przypadek kwalifikuje się do powiadomienia okręgowego inspektora pracy jako obiektywna przyczyna podpisania tak długiej umowy, leżąca po stronie pracodawcy? Pozdrawiam

  1. Anna, jeżeli chodzi o wyjątek w postaci obiektywnych przyczyn, to sprawa nie jest niestety taka prosta i trudno jest przesądzić jednoznacznie bez znajomości całego stanu faktycznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią, chętnie przeprowadzimy analizę.

 39. Witam.
  W dniu 17.03.2015r. zatrudniliśmy pracownicę na zastępstwo na okres od 17.03.2015r. do 06.04.2016r. W dniu 07.04.2016r. zawarliśmy z tą samą pracownicą umowę na czas określony od 07.04.2016r. do 31.12.2018r. Czy w informacji dla pracownika prawidłowe będzie podanie informacji o okresie wypowiedzenia w nastepujący sposób:
  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  – 1 miesiąc, jeżeli wypowiedzenie zostanie dokonane do dnia 16.03.2018r.
  – 3 miesiące, jeżeli wypowiedzenie zostanie dokonane po dniu 17.03.2018r.

 40. Witam serdecznie,
  mam pytanie , czy do trzeciej umowy na czas określony po zmianach należy wpisać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy?

  pozdrawiam

  Marzenna

  1. Marzenna, przyczyny takie trzeba wpisać, jeżeli umowa ta będzie przekraczać limit czasowy. W innym przypadku uzasadnić trzeba będzie czwartą umowę na czas określony.

 41. Witam,
  Pracodawca zawarł umowę z PUP o zorganizowanie prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z obowiązkiem zatrudnienia pracownika na kolejne 6 miesięcy. Z pracownikiem zawarł od razu umowę na okres 1 roku, umowa na czas określony z dopiskiem, że jest to umowa związana z umową o zorganizowanie prac interw.
  Pytanie, wiem, że okres 6 miesięcy prac interwencyjnych nie zalicza się do limitu 33 miesięcy, ale kolejne 6 miesięcy umowy już tak? Czy w tym konkretnym przypadku można uznać, że z pracownikiem zawarto 1 umowę (z limitu 3) i okres 6 miesięcy ( z limitu 33 miesięcy)

  1. Malwina, wyjątki od limitu wymagają szczególnej ostrożności przy ich analizie. W związku z tym zapraszam do współpracy z Kancelarią.

 42. Witam. Pracuję w firmie od połowy sierpnia 2015 roku. Pierwsza umowa była na okres próbny (3 miesiące), a w listopadzie 2015 została przedłużona na 2 lata. Czy dobrze rozumiem, że do 21 sierpnia 2016 obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a dopiero od 22-go sierpnia miesięczny okres wypowiedzenia?

  1. Aleksandra, tak właśnie jest, z tym, że 2-tygodniowy okres wypowiedzenia kończy się raczej 20.08.2016 r. i 21.08.2016 r. wchodzimy w miesięczny.

 43. Witam
  Moje pytanie jak podpisałam umowę na czas określony od 01.01.16 do 30.06.16 to mogę w jakiś sposób wypowiedzieć tą umowę ?

 44. witam serdecznie.mam pytanie w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o prace.bylam zatrudniona w zakladzie na okres probny od 01 10 2013 do 31 12 2013 roku.umowe mi przedłuzono dalej od 01 01 2014 do 31 12 2016 roku.w warunkach umowy mam prawo do dwu tygodniowego okresu wypowiedzenia.nie otrzymalam zadnego aneksu do umowy.jaki jest moj okres wypowiedzenia umowy o prace?pozdrawiam serdecznie

  1. Anna, do 20.08.2016 r. okres ten wynosi 2 tygodnie, później – 1 miesiąc. Aneks nie jest potrzebny. Ta zmiana wchodzi w życie z mocy prawa.

 45. Dzień dobry, bardzo bym prosił o odpowiedź na pytanie dotyczące umów na czas określony. Pracodawca zawarł ze mną umowę na 6 lat i doszły mnie słuchy, że nie chce aby się ona przekształciła w umowę o pracę na czas nieokreślony i chce wypowiedzieć trwającą umowę i już następnego dnia zawrzeć nową umowę na okres który pozostał. Czy może tak zrobić, czy jest to zgodne z prawem pracy? Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam

  1. Tomasz, jeżeli umowa jest wypowiadalna, to pracodawca może ją oczywiście wypowiedzieć. Może też zaproponować zawarcie kolejnej umowy na krótszy czas.

 46. Dziękuję za odpowiedź, czyli ta zmiana przepisów dotyczących umowy na czas określony to była tylko pozorna zmiana na lepsze, jeżeli umowa i tak się nie przekształci na umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca może sobie umowę rozwiązać i następnego dnia nawiązać stosunek pracy. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam

 47. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rodzaju umowy. Mój nowy pracodawca proponuje mi umowę na czas określony 1 roku. Mnie zależy na umowie na czas nieokreślony, ponieważ będę się ubiegała o kredyt na mieszkanie jeszcze w tym roku i rodzaj umowy ma duże znaczenie dla banku. Czy podpisanie umowy na czas nieokreślony jest w jakiś sposób niekorzystny dla pracodawcy ? Przecież bez względu na rodzaj umowy możemy ją rozwiązać w okresie od 2 tyg do 3 miesięcy zgodnie z:
  Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za
  wypowiedzeniem.
  § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu
  wypowiedzenia.
  Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas
  nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest
  uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6
  miesięcy;
  2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6
  miesięcy;
  3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
  Prosze o informacje czy mogę prosic pracodawcę o umowę na czas nieokreśony od momentu rozpoczęcia pracy i jak to uargumentować.
  Pozdrawiam

  1. Hanna, oczywiście możesz się dogadać z pracodawcą co do rodzaju umowy. Przy umowie na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca chce ją rozwiązać musi to uzasadnić. Musi więc podać przyczyny wypowiedzenia rzetelne, konkretne i aktualne, a to już nie jest takie proste. Przy umowie na czas określony może ją rozwiązać “bo tak” i nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji. Druga sprawa – to obowiązek konsultacji związkowej przy umowie na czas nieokreślony.

 48. Witam,
  Pierwszą umowę z pracodawcą, która dotyczyła prac interwencyjnych miałam od 1 czerwca 2015 do 1 marca 2016. Po tym okresie pracodawca postanowił dalej mnie zatrudnić i otrzymałam umowę od 2 marca do 31 sierpnia z klauzulą, że każda ze stron może ją wypowiedzieć z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 29 kwietnia postanowiłam się jednak zwolnić. W wypowiedzeniu zgodnie z umową podkreśliłam fakt, że z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia chciałam wykorzystać urlop i w tej chwili przebywam na nim. Jednak w dniu wczorajszym zadzwonił do mnie mój pracodawca z informacją, że zmieniły się przepisy i mój okres wypowiedzenia wynosi miesiąc i proponuje mi po moim urlopie podpisanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Czy mój pracodawca ma racją co do okresu wypowiedzenia?

   1. Czyli dobrze rozumiem, że klauzula w umowie zawartej 2 marca 2016r. o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia jest niezgodna z nowymi przepisami?

 49. Witam Panie Karolu
  Mam pytanie odnośnie konieczności uzasadnienia zawarcia umowy na czas określony. Czy każda umowę na czas określony trzeba teraz tzn po zmianie przepisów uzasadniać ?
  Pozdrawiam

 50. Witam, Panie Karolu bardzo proszę o pomoc
  1. Mam pracownika który już kiedyś u mnie pracował około 9 lat, potem rozstaliśmy się na jakieś 3 lata i ponownie go zatrudniłam 01.02.2015 r. do 31.01.2016 na rok, przedłużyłam mu umowę na kolejny rok czyli od 01.02.2016 do 31.01.2017 r.

  Proszę mi poradzić jak mam mu napisać w warunkach zatrudnienia, ponieważ po 22 lutym 2016 r. muszę mu zrobić informację o zmianie warunków zatrudnienia. Czy muszę mu policzyć poprzednie zatrudnienie? Jeśli tak to okres wypowiedzenia będzie 3 miesiące i w tym punkcie wpisać: okres wypowiedzenia 3 miesiące?

  2. zatrudniłam pracownika 01.05.2015 r. do 30.04.2016 na rok, przedłużyłam mu umowę na kolejny rok czyli od 01.05.2016 do 30.04.2017 r.
  Czy w tym przypadku okres wypowiedzenie wygląda tak:
  – do 29.10.2016 – 2 tygodnie okres wypowiedzenia
  – z dniem 30.10.2016 – 1 miesiąc okres wypowiedzenia
  Aha i czy w tej nowej drugiej umowie mogę mu a raczej powinnam wpisać „z możliwością wcześniejszego rozwiązania za 2 tygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron”???

  Bardzo była bym wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam

  1. Maja, niestety nie udzielam tak szczegółowych porad prawnych na blogu. Jednocześnie w znacznej części odpowiedzi na te pytania są we wpisie.

 51. Witam,
  ma następującą sytuację,
  1 umowa na czas określony w okresie 22.03.2010 do 30.06.2011,,
  2 umowa na czas określony od 01.07.2011 do 31.12.2012 r
  następna umowa nie została zawarta z powodu nie dogadania warunków płacowych ,
  dopuszczona jednak zostałam do pracy , pracuję do chwili obecnej.
  pozdrawiam
  Eliza

 52. Dnia 2 maja 2016 zastałam dopuszczona pracy- zgodnie z informacjami jakie otrzymałam ma być to umowa na zastępstwo. Jednak pomimo tego, że dopełniłam wszelkich formalności (badania lekarskie, szkolenia BHP itp.) nie dostałam jeszcze umowy do podpisu (minął tydzień). Czy ze względu na to, że zostałam dopuszczona do pracy a nie dostałam jeszcze umowy- mogę rościć od pracodawcy zawarcia umowy na czas nieokreślony (a nie na zastępstwo)?

 53. Witam, mam pytanie odnośnie umów, odnośnie bloga polecam go wszystkim:]
  Wracając do pytania:
  Pracownik jest zatrudniony od 01.12.2014 r. – 31.08.2015 r. , 01.09.2015 – 31.08.2016. (21 miesięcy)
  Jak mam zawrzeć kolejną umowę po wejściu w życie nowych przepisów (22.luty 2016 r.) i do kiedy mogę maksymalinie wydłużyć w/w umowę?
  Czy po 22 02 2016 r. mogę ponownie zawrzeć umowę na 33 miesiące ?
  Czy to byłaby już 3 umowa i zostanie mi tylko jedna długa?
  Jaki okres wypowiedzenia zachować?

   1. Panie Karolu tylko w kwestii upewnienia – przeczytałem cały blog. Umowa która trwa nadal po 22.02.2016, i tu pytanie: liczbę miesięcy liczy się od nowa? czy można takiego pracownika zatrudnić na kolejne 33 miesiące tylko trzeba uważać na liczbę umów zawartych przed 22.02.2016?
    Proszę o odpowiedz i bardzo dziękuje za wyrozumiałość.

 54. Witam
  proszę o odpowiedz czy w stosunku do umowy na czas określony zawartej przed 22.02 i trwającej nadal w której była klauzula o 2-tyg wypowiedzeniu, po zmianie przepisów nalezy zawrrzeć z pracownikiem porozumienie o zmianie okresu wypowiedzenie zgodnie nowymi przepisami czy wystarczy przekazać pracownikowi tylko informację o zmianie okresów wypowiedzenia

  1. Marzena, trzeba było przekazać informację. Nowe reguły dotyczące okresu wypowiedzenia wchodzą w życie z mocy prawa.

 55. Dziekuję za odpowiedż. Nasunęło mi się tylko jeszcze jedno, czy po wejście w życie nowych przepisów do umowy na zastępstwo trwającej przed i w trakcie wejścia nowych przepisów, która “po nowemu” będzie umową na czas określony też wystarczy informacja czy porozumienie zmieniające.

  1. Marzena, nie ma potrzeby aneksowania. Wcześniej i teraz była to umowa na czas określony zawarta na czas zastępstwa innego pracownika.

 56. Witam, proszę o potwierdzenie bądź wyprowadzenie mnie z błędu co do mojego przekonania o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia.
  1 umowa 14.09.2015 – 14.12.2015
  2 umowa 14.12.2015 – 30.12.2016 (obie umowy zawierały/ją klauzule 2tygodniowym okresie wypowiedzenia, co jednak juz nie ma znaczenia na mocy nowych przepisów)
  W mojej interpretacji nowa ustawa weszła w życie w czasie trwania umowy, toteż staż pracy liczony powinien być od 22 luty 2016, a więc okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, czy dobrze rozumiem? P0zdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź:)

  1. Przemek, tak – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do 20.08.2016 r., później miesiąc.

 57. Witam.
  Chcę zapytać o taką sprawę: chcemy zatrudnić od 23.05.2016 r. na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Czy mogę tak zapisać w umowie o pracę na czas określony w punkcie dotyczącym okresu zatrudnienia: “na czas określony od 23.05.2016 r. do powrotu Pani XY sprzątaczki – nie dłużej niż do 30.06.2016 r. ” Drugie moje pytanie brzmi: czy zatrudniając na zastępstwo za nieobecnego pracownika, muszę dokładnie sprecyzować datę końcową umowy, tj. podać dzień, miesiąc i rok czy mogę napisać: “do powrotu osoby zastępowanej” lub: “do powrotu Pani XY, ale nie dłużej niż do 30.06.2016 r.” Dziękuję.

  1. Anastazja, nie ma potrzeby wskazywania daty końcowej umowy. Wystarczy wskazanie jaki pracownik ma być zastępowany.

 58. Czy limity umów terminowych dotyczą tak naprawdę nauczycieli? Z niektórymi nauczycielami mamy zawartą już z kolei czwartą umowę na czas określony obejmujący dany rok szkolny. Czy to oznacza, że łamiemy prawo? Karta Nauczyciela nie wskazuje przecież żadnych limitów umów terminowych. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 59. Witam,
  od 03.03.14 miałam umowę na okres próbny 3-miesięczny, następnie umowę na czas określony, która kończy się 31.05.16, pracodawca przedłuży mi umowę na kolejne 2 lata. Proszę o informację jak wygląda sprawa 33/3 i jaki okres wypowiedzenia powinien mnie obowiązywać. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Karolina, umowa na czas określony może być zawarta do 21.11.2018 r., a Twoja następna umowa będzie się mieścić w tym limicie. Jednocześnie będzie to dopiero druga umowa na czas określony. Co do okresu wypowiedzenia – odpowiedź jest we wpisie: “W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.”

 60. Dzień dobry! Proszę o pomoc… Jeżeli pracownik jest zatrudniony w firmie od grudnia (pierwsza umowa do konca lutego 2016, druga od 01 marca 2016) to staz pracy liczy sie od 22 lutego, czy sumuje sie z wczesniejsza umowa, tj. w czerwcu okres wypowiedzenia bedzie wynosil juz miesiac?

  1. Karol, druga umowa była zawarta po wejściu w życie nowych przepisów, więc liczy się cały staż pracy.

 61. Pracownik zatrudniony jest od 01.02.2015r. do 31.01.2017r. i jest to pierwsza umowa na czas określony. Ile umów może zostać jeszcze zawartych i na jaki okres czasu, aby pracownik dostał umowę na czas nieokreślony?

 62. Witam, może czegoś nie rozumiem, albo nie doczytałam: zawieram z pracownikiem umowę od 22.02.16 – okres próbny, od 22.05.16 umowa na 33 m-ce, tyle, ile mogę to rozumiem, że 22.11.2018 umowa przekształci się w bezterminową????????????, czyli, żeby umowa nie przekształciła się w bezterminową to mogę jedynie zawrzeć na 30 miesięcy????????. Wszędzie czytam o 3 + 33

  1. Olga, termin do 21.11.2018 r. ma zastosowania tylko do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Dla nowych umów liczy się ten okres od dnia ich zawarcia.

 63. Witam.
  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od dnia 02.06.2014 roku. Z dniem 01.07.2016 mamy zamiar zawrzeć a nim umowę na czas nieokreślony. Czy mogę zrobić to aneksem?

 64. Dobry wieczór, a czy okres wypowiedzenia co do umów na czas nieokreślony stosuje się tak jak w przypadku umów na czas określony? Mianowicie: jestem zatrudniona od 20.04.2014r. Po dwóch latach pracy tj. od dnia 20.04.2016r. dostałam umowę na czas nieokreślony. W związku z tym czy okres wypowiedzenia liczy się od 22.02.2016r. i w chwili obecnej wynosi 2tygodnie czy 1 miesiąc z racji tego że jestem zatrudniona u pracodawcy dłużej niż 6 m-cy, a krócej niż 3 lata? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Alicja, przy umowach na czas nieokreślony liczy się cały staż pracy u pracodawcy. Okres wypowiedzenia obecnie to 1 miesiąc.

 65. Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Jeżeli umowa o pracę z pracownikiem została zawarta przed nowelizacją, na okres przekraczający dozwolone 33 miesiące, licząc od 22 lutego 2016 r., to czy za pozostawienie tej umowy samej sobie do listopada 2018 r. i poinformowanie pracownika o przekształceniu umowy o pracę na czas nieokreślony, będzie zgodne z literą prawa?
  W mojej ocenie nikt nie powinien się do tego przyczepić, gdyż jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik ma zapewnioną jako taką stabilizację (bo pracodawca mógł przecież wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć kolejną, na okres, który pozostał do wypełnienia 33 – miesięcznego) i po czasie umowa przekształci mu się w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca z kolei nie musi kombinować, a jedynie w odpowiednim czasie poinformować o przekształceniu umowy.

  Spotkałem się z opiniami, że pracodawca w terminie 60 dni od wejścia w życie noweli, obowiązany był zgłosić do PIP informacje o takich wieloletnich umowach. Nie znajduję jednak podstawy prawnej do takie postępowania. Czy istnieje przepis, który by do tego zobowiązywał?
  pozdrawiam

  1. Wojtek, mi również wydaje się podobnie. Myślę, że z przepisów wynika właśnie taka fikcja prawna, że skoro umowa jest zawarta na dłuższy okres, to strony akceptują, że w pewnym momencie przekształci się w umowę bezterminową. Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby ją zgłaszać do PIP-u.

 66. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
  Posiadam umowę podpisaną przed wejściem w życie nowych przepisów. Niestety – umowa ta nie ma zawartego okresu wypowiedzenia (celowe działanie pracodawcy). Umowę mam do 2019r. ale z pewnych przyczyn chciałabym z niej zrezygnować – a pracodawca mi to uniemożliwia od 3 miesięcy – po prostu nie zgadza się bym odeszła.
  W związku z powyższym czy mój staż pracy – po wejściu nowych przepisów liczy się od nowa i przysługuje mi okres 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, czy też nie dotyczy to mojej osoby, jako, że w mojej umowie brakuje w ogóle okresu wypowiedzenia?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry ogromnie dziękuję.

 67. Witam,
  przyznam że nie bardzo mogę sie ogarnąć w tych nowych przepisach. przedstawie sytuacje i mam nadzieje ze ktos udzieli mi odpowiedzi na moje pytania.
  dnia 21.05.2015 zawarto umowe na okres próbny 3 miesięczny. następnie zawarto umowe na czas określony jednego roku. jest polowa czerwca i rozwaza sie wypowiedzenie tej umowy ze strony pracodawcy (w umowie zawarto klauzule o mozliwosci wypowiedzenia za 2-tygodniowym wypowiedzeniem). Moje watpliwosci:
  – ile wynosi okres wypowiedzenia takiej umowy po wejsciu nowych przepisow
  -jak ustalic okres wypowiedzenia (od ktorego dnia liczymy)
  – jak miałoby wyglądać rozwiazanie tej umowy np za porozumieniem stron
  – przy ktorym z tych zerwan umowy pracownikowi przysluguje zasilek bezrobotny…?
  bardzo prosze o wskazówki. pozdrawiam

 68. Czy jeśli praconik do tej pory miał umowy na czas określony przez 3 lata teraz powinien mieć umowe na czas nieokreślony w związky ze zmianami w Kodeksie Pracy, czy dopiero po 33 miesiącach od wejścia przepisu?

 69. Bardzo proszę o radę w dwóch przypadkach:
  1) pracownik zatrudniony od 01.09.2013 do 31.08.2015r. oraz od 01.09.2015 do 31.08.2017 w przypadku wypowiedzenia umowy w czerwcu jaki jest okres wypowiedzenia 2 tygodnie czy 1 m-c
  2) pracownik zatrudniony na umowę na okres próbny od 04.01.2016 do 31.03.2016 oraz na czas określony od 01.04.2016 do 31.12.2017. W przypadku wypowiedzenie umowy w czerwcu czy obowiązuje okres wypowiedzenia 2 tygodnie czy 1 m-c
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Dorota, dla umów trwających okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do dnia 20.08.2016 r. Dla umowy zawartej po dniu wejście nowych przepisów liczymy cały staż pracy czyli od 4.01.2016 r. Jeżeli do rozwiązania umowy dojdzie po 3.07.2016 r., to wtedy okres wypowiedzenia wynosić będzie miesiąc, wcześniej – 2 tygodnie.

 70. Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc osoby lepiej zorientowane.
  Pracuję na umowę o pracę na czas określony (2 lata), ale w umowie brak zapisuj o okresie wypowiedzenia. Natomiast mam taką informację w piśmie Informacje o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych – długość okresu wypowiedzenia: 2 tygodnie. Czy to znaczy, że takie umowy nie da się wypowiedzieć?
  Z góry dziękuję za pomoc.

   1. Jeżeli umowa została podpisana po wejściu w życie nowych przepisów, to jest wypowiadalna na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy.

     1. Każda umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. Chyba, że chodziło o art. 36 par 1 k.p.?

 71. A ja mam inne zapytanie. Jeśli mam obecnie umowę do końca roku 2016 napisaną od początku 2016r. to czy mogę prosić pracodawcę żeby mi napisał nową umowę na czas nieokreślony ? Już nie chodzi mi o te przepisy. Potrzebuję takiej umowe pod kredyt hipoteczny i pytanie czy pracodawca ma możliwość dopisania jakiegoś aneksu do tej umowy która jest do końca roku, albo wpisania takiej poprawki że umowa ta jest przekształcona na czas nieokreślony. Pytam bo pracodawca mówi mi że nie może już zmienić obecnej umowy bo już została podpisana i narazie nic sie nie da zrobić.

 72. Witam,
  Mam problem moja pierwsze umowa na czas próbny byla zawarta od 26 listopada 2015 roku do 25 lutego 2016 roku kolejna zostala podpisana tak naprawde 22 lutego 2016 roku mimo ze weszla w zycie od 26 lutego 2016 roku z czego w samych dokumentach mam informacje ze na dzien 22 luty obowiazuje mnie okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Jak to prawnie wyglada poniewaz zalezy mi na szybkim rozwiazaniu umowy.

  1. Dominika, do wypowiedzenie liczyć się będzie cały staż pracy, czyli w praktyce obecnie masz 1 miesiąc okresu wypowiedzenia. Poza tym zobacz na uwagi Marcina poniżej.

 73. A za porozumieniem stron nie da się podpisać wcześniejszego wypowiedzenia ? Może dałoby radę dogadać się z pracodawcą ? Może masz zaległy urlop i wystarczy Ci tego urlopu żeby go odebrać właśnie przez te 2 tygodnie. A w tym czasie normalnie idziesz do nowej pracy. Nikt Ci nie zabroni być w dwóch pracach. A tym bardziej że okres urlopu który będziesz odbierać to będzie to okres wypowiedzenia umowy.

  1. Właśnie też tak zrobiłam wykorzystałam porozumienie stron a z moich obliczeń wynika ze zostają mi 3 dni urlopu do wykorzystania z czego rozumiem ze pracodawca musi mi go udzielić lub wypłacić ekwiwalent?

 74. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
  Pracownik miał zawarte umowy:
  1-sza na czas określony: 11.05.2015 – 31.12.2015
  2-ga na czas określony: 01.01.2016 – 31.03.2016
  3-cia na czas określony: 01.04.2016 – 31.08.2016
  jakie mamy możliwości od września? czy już czas nieokreślony czy jeszcze jest możliwość umowy na czas określony?
  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

  1. Pola, kolejna umowa byłaby czwartą, a więc automatycznie umową na czas nieokreślony. Możliwość jest jedynie, jeżeli umowa zostanie zawarta w okolicznościach wyjątkowych, o których mowa w przepisie art. 25 z ind 1 par. 4 k.p.

 75. Witam.
  Byłam przyjęta do pracy od 11.05.2016r na okres próbny. Nowa umowa ma być 11.07 do (33 miesiące) czyli 10.04.2019? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

 76. Proszę o pomoc w interpretacji wypowiedzi adwokata na łamach: Dziennik Gazeta Prawna 17.09.2015 nr 18 w odniesieniu do obliczania limitu 33 mcy. ” W razie podpisywania terminowej umowy po 22.02.16 do limitu czasowego będzie wliczany okres sprzed wejścia w życie nowelizacji. (…) pracodawca powinien sprawdzić czy w przeszłości (pracownik) nie był już zatrudniany na czas określony(…)”. W moim rozumieniu ta sytuację ilustruje przykład: umowa nieokreslona 01.01.2012-31.12.2012 rozwiazana porozumieniem, potem um.określ 01.09.2015-30.06.2016 kolejna umowa zawierana bedzie na czas określony od 01.07.2016. odpowiedz: nieokreslona zostawiam bo zmiany przepisów jej nie dotyczą; i, no właśnie, zgodnie z mec Piotrem Wojciechowski do limitu33 powinnam wliczyć cały okres od 01.09.2015, bo umowa jest zawierana po 22.02.2016 i przepisy przejściowe nie mają już chronić pracodawcy, a nie od 22.02.2016.

  1. Anna, trudno mi się odnosić nie znając całości wypowiedzi. Jednakże, jeżeli chodzi o limity to są one liczone od 22 lutego tego roku, a to co było wcześniej nie powinno być uwzględniane. Tak wynika z przepisów przejściowych i myślę, że jest to dosyć klarowne. Natomiast staż uwzględniany do okresu wypowiedzenia liczyć już będziemy cały, czyli również to co było przed nowelizacją. Może doszło tu do pomylenia tych dwóch zagadnień.

 77. Witam mam umowy na czas określony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia : od 13.09.2013 do 13.09.2014 oraz od 14.09.2014 do 14.09.2017 , chce złożyć z poczatkiem lipca wypowiedzenie. Czy bede obowiazywać dalej 2 tygodnie wypowiedzenia ? Czy więcej ?

  1. Edyta, tak, o ile stosunek pracy rozwiąże się do 20 sierpnia 2016 r., to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie.

 78. Witam
  Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu długości okresu wypowiedzenia w następującym przypadku :
  pierwsza umowa 01,06,2011 – 30,06,2016 (przyjmijmy 5 lat) obecnie szef i pracownik chcą podpisać drugą umowę ale tylko na 1 lub 2 miesiące ( z przyczyn osobistych pracownika ) więc 01,07,2016 – 31,08,2016 lub do 30,09,2016. Jaki okres wypowiedzenia będzie więc obowiązywał?

  1. Witam jeszcze raz i ponawiam pytanko – niestety muszę wpisać ten okres wypowiedzenia na informacji i powinno tam znależć się 3 miesiące. Jednak okres ten będzie dłuzszy niż sama umowa. co w takim przypadku ? Jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy i to nie za porozumieniem stron z danym dniem ?

   1. Liliana, bardzo ciekawe pytanie. Ustawodawca w ogóle nie uregulował takiej sytuacji, w której okres wypowiedzenia jest dłuższy niż sama umowa, więc wydaje się, że rzeczywiście musi pozostać okres wypowiedzenia 3 miesięcy.

    1. Dziękuję – jednak nurtuje mnie to w dalszym ciągu. Termin umowy krótki a wypowiedzenie 3 mce. Jak postąpić w przypadku wypowiedzenia przez pracownika – czekać aż umowa się rozwiąże z okresem na jaki została zawarta ? Przeciez obie strony są wtedy zwiazane i niekoniecznie moze to im odpowiadac.

 79. Witam, zatrudniam pracownika na czas określony od 18.05.2015 do 17.11.2016 na podstawie umowy z urzędem pracy, umowa z pracownikiem zawarta na 18 m-cy, czy w związku ze zmianami po 22.02.2016 powinnam coś zmienić w umowie o pracę z pracownikiem?
  będę wdzięczna za informację

 80. Pracownik miał umowę pierwszą od 23-06-2015 do 22-06-2016 . Kolejna umowa od 23-06-2016 do 22.06.2018 . Czy okres wypowiedzenia będzie 3 miesiące

  1. Marzena, okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy. Inny będzie w czerwcu 2016 r., a inny w czerwcu 2018 r.

   1. dziękuję za odpowidź – czyli w czerwcu 2016 przysługuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia ponieważ biorę pod uwagę cały okres zatrudnienia u pracodawcy od 23-06-2015 .

 81. Witam,
  proszę o pomoc w wyjaśnieniu, dnia 15 września zostałem zatrudniony w pracy na 3-miesięczną umowę próbną, po jej wygaśnięciu w dniu 15 grudnia podpisałem umowę z tym samym pracodawcą na czas określony na 2 lata do grudnia 2017 r., czy przysługuje mi 2-tygodniowe wypowiedzenie?

  1. Michał, okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy. Do 20.08.2016 r. wynosi 2 tygodnie, później – miesiąc.

 82. Pracownik zatrudniony na umowach czasowych w tej samej firmie od 2007 roku. Najpierw na jednym stanowisku od 2007 – 2010 i tu caly czas umowy czasowe na 6 miesiecy. Potem od 04. 2011 r na innym stanowisku najpierw umowa na 6 mies przedluzana co 6 mies poprzez targanie starej i podkladanie nowej na ktorej widnial caly czas poczatek pracy 04.2011. Ostatecznie w 10. 2013 r przedluzona umowa czasowa juz do 10.2016 r z widniejacym dalej poczatkiem pracy od 04.2011. Czy wedlug nowych przepisow taki pracownik moze liczyc w tej firmie na nastepna juz umowe ale na czas nieokreslony? Lacznie umow czasowych w tej firmie mial 5, ale z tego 4 na poprzednim stanowisku i 1 na obecnym.

  1. Karolina, to ile było tych umów, które nie były niszczone? Według litery prawa, to pracownik już jest zatrudniony na czas nieokreślony, czego ustalenia może dochodzić przed sądem.

 83. 4 umowy te pierwsze na poprzednim stanowisku pracownik mial czasowe , nie byly niszczone. Np. 04.2007 – 10.2007 pol roku pracowal , potem pol roku przerwy bez zadnej umowy i znow 04.2008-10.2008 tak samo i tak do 10.2010 roku.
  Potem juz od 04.2011 na innym stanowisku gdzie umowa byla czasowa i przedluzana poprzez targanie starej i podpisywanie nowej z data poczatkowa od 04.2011. I ta umowa konczy sie w 10.2016.
  Czy teraz czyli 01.11.2016 jesli podpiszemy nowa umowe wedlug nowego prawa to juz musi byc na czas
  nieokreslony? Czy pracodawca moze nadal wystawic na czas okreslony? Chodzi mi o to czy zmiana stanowiska w jednej firmie liczy sie do ilosci umow, wedlug tej nowej ustawy mowi sie ze po 2 czasowych umowach pracodawca musi podpisac juz kolejna na czas nieokreslony. A tu na tym nowym stanowisku byla de facto jedna. Bo ciagle widnieje jedna data poczatkowa.

  1. Karolina, właśnie de facto to tych umów było już wiele, a takie “targanie” umów stanowi obejście prawa. W mojej ocenie już teraz jest to umowa na czas nieokreślony.

 84. Dziekuje za odpowiedz. Szkoda tylko, ze pracodawca nie uwaza tych umow za umowy na czas nieokreslony. Umowa konczy sie 31.10.2016 i pracodawca powiedzial mi w listopadzie 2015 (czyli jeszcze przed wejsciem nowego prawa) ze jak sie skonczy ta umowa to miesiac bede bez umowy… i znowu podpiszemy nowa umowe na czas okreslony zobaczymy czy na 3, 5 czy np 7 lat. …
  Wiec ja juz nie wiem jak to wszystko mam rozumiec.

  1. Karolina, wydaje się, że jest to celowe działanie pracodawcy, żeby nie musiał zawierać umowy na czas nieokreślony. Tak jak już pisałem – można już teraz dochodzić ustalenia, że stosunek pracy jest stosunkiem bezterminowym lub ewentualnie w przypadku wypowiedzenia złożyć od niego odwołanie, ponieważ takie działanie jest niedopuszczalne. Można się nawet zastaniawiać czy umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony już chociażby ze względu na okres jej trwania – ponad 5 lat. Poza tym teraz już przerwa jednego miesiąca nie ma znaczenia.

 85. Witam mam pytanie bo nie rozumiem a wiec dostałem 1 umowę o prace od 17.06.2013 do 30.06.2016 a więc mam ponad 3 lata pracy i jaką umowę powinienem dostać i jaki mam okres wypowiedzenia Dziękuję za info

 86. Zgubiłam się w tych terminach, proszę o pomoc :
  1.Umowa zawarta 01.07.2013 do 31.07.2016.r na 37 m-cy(Pierwsza umowa )-czy może zostać obecnie rozwiązana z dniem do którego została zawarta?
  2. Jeżeli będą miały być te umowy przedłużone to do jakiej daty aby nie stały sięumowami na czas nieokreślony a do jakiej daty aby już z mocy ustawy stały się umowami na czas nieokreślony

  1. Małgosia, umowa rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Przedłużyć można najpóźniej do 20.11.2018 r.

 87. Witam proszę o rozwianie wątpliwości Pracownik miał umowę od 01-02-2012 do 15-03-2015 czyli 3 lata i 15 dni teraz po przerwie jest ponownie zatrudniony od 01-06-2016 do 15-08-2016 . Moje pytanie dotyczy okresu wypowiedzenia . Jeżeli pracownik chce się zwolnić wcześniej tzn np 30-06-2016 to jaki będzie okres wypowiedzenia umowy skoro liczy się całkowity staż pracy u danego pracodawcy a w tym przypadku jest już ponad 3 lata a umowa teraz zawarta na krótki okres tzn do 15-08-2016 . Proszę o odpowiedź pozdrawiam serdecznie

   1. Tak oczywiście też tak stwierdzam ,ale nasuwa się pytanie jak powinna być wpisana informacja o okresie wypowiedzenia w warunkach pracy skoro tak naprawdę przepisy dotyczące wypowiedzenia w tym przypadku nie mają zastosowania i pracownik nie ma możliwości zwolnienia się wcześniej poprzez wypowiedzenie umowy bo jest krótki okres trwania umowy a długi staż ogólny (oczywiście zostaje kwestia porozumienia stron) Bardzo proszę o odpowiedź POZDRAWIAM dziękuję

 88. Witam 31 lipca 2016 kończy mi się umowa o pracę na czas określony która była ze mną zawarta na 10lat.jeśli pracodawca nie przedłuży mi umowy to czy obowiązuje Go okres wypowiedzenia wobec mnie jeśli tak to jaki? a jeśli przedłuży to jaki to będzie rodzaj umowy /która z kolei? druga? i na jaki okres może być?/Pozdrawiam

  1. Elżbieta, umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta. Okres wypowiedzenia obowiązuje jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy. W mojej ocenie 10-letnia umowa na czas określony jest obejściem prawa, a tym samym jest to umowa na czas nieokreślony już w tym momencie.

 89. Witam.
  Proszę powiedzieć czy teraz do wypowiedzenia umowy na czas określony potrzeba będzie podać przyczynę wypowiedzenia czy jak było kiedyś, że był zapis w umowie powyzej 6 miesiecy ze każda ze stron może rozwiązać umowę bez podawania przyczyny. I czy trzeba wpisywać w umowie okres wypowiedzenia czy można podac to w informacji dodatkowej.
  Pozdrawiam

 90. Witam.
  Mam pytanie odnośnie dwóch przypadków:
  a)pracownik zatrudniony od 20 stycznia 2016 do końca sierpnia 2016 roku. Jaki jest okres wypowiedzenia ,w przypadku składania go w czerwcu 2016 roku, a jaki w lipcu 2016 roku??
  b)pracownik zatrudniony od 1 marca na okres próbny 3miesięcy. Na jaki okres można maksymalnie zawrzeć umowę i jaki będzie jej okres obowiązywania?? Czy zgodnie z ustawą maksymalnie 33 miesiące lub 3 umowy.

  1. Emilia, jeżeli umowa rozwiąże się do 20 sierpnia 2016 r., to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie. Umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu.

 91. Witam.
  Mam dylemat z wyliczeniem okresu wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie następujących umów:
  01.08.2008-31.12.2014-um na czas nieokreslony
  01.03.2015-30.06.2016 um na zastepstwo
  od 01.07.2016 um na czas nieokreslony.
  Jaki okres wypoiwedzenia powinnam podac w tej ostatniej umowie? 1miessieczny czy 3 miesieczny??

  1. Katarzyna, przy umowie na czas nieokreślony – cały staż pracy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące, bo staż ten wynosi niemal 8 lat.

   1. Dziekuje pieknie za odpowiedz.
    Czyli przy zawieraniu kolejnych umow po 22.02.2016 do ustalenia dlugosci okresu wypowiedzenia bierzemy CALY okres pracy pracownika w danym zakladzie nawet jak byla pomiedzy nimi przerwa przed 22.02

    1. Katarzyna, liczymy od 22.02.2016 r. Wcześniejsze przerwy (przed wejściem w życie nowelizacji) mają znaczenie.

 92. Bardzo proszę o potwierdzenie okresu wypowiedzenia.Pierwsza umowa od 01.04.2016 do 31.03.2016, druga od 01.04.2016 do 22.11.2018. Wypowiedzenie złożone 01.07.2016.Obowiazuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia?

  1. Ewa, nie ma półrocznego stażu liczonego od 22.02.2016 r., a więc okres wypowiedzenia rzeczywiście będzie wynosił 2 tygodnie.

   1. Dziękuję za odpowiedź.
    Zagłębiam się nadal w Kodeks Pracy ponieważ mamy odmienne stanowiska z pracodawcą.
    Jeżeli pierwsza umowa, ta od 04.01.2016 do 31.03.2016r. była umową na okres próbny to w myśl przepisów wlicza się ona w staż u pracodawcy, nie jest to umowa terminowa więc nie stosuje się zasady, iż od 22 lutego będzie naliczał się staż pracy?

    1. Ewa, umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu zatrudnienia na umowę na czas określony, ale wlicza się do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia.

 93. Witam. Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy.Jestem zatrudniona w firmie 1)umowa 2013-07-01 do 2013-09-30 2) umowa 2013-10-01 do 2014-03-31 3) umowa 2014-04-01 do 2019-03-31. W ostatniej umowie mam wpisany 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Chciałami złożyć wypowiedzenie lecz pracodawca każe mi opracować 3 miesiące czy ma rację?

  1. Agnieszka, pracodawca nie ma racji. Do 20 sierpnia 2016 r. okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie, później miesiąc, a dopiero od 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące. Dodatkowo najprawdopodobniej z dniem 22.11.2018 r. Twoja umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

 94. Witam, proszę o odpowiedź…
  Wielokrotne umowy zawierane od kilku lat (od 2005 roku z zachowaniem ich ciągłości) u tego samego pracodawcy na czas określony. Ostatnia z umów od 2012 roku na czas wykonywania danej usługi dla konkretnego zakładu pracy (chodzi o firmę ochroniarską), zawarta najprawdopodobniej do listopada 2018 (dlatego najprawdopodobniej, bo w umowie jest tylko zapis, że na czas wykonywanej usługi)…
  – czy jest to “obchodzenie” prawa ?
  – czy taka umowa wyczerpuje znamiona umowy na czas nieoznaczony ?
  – czy można się pokusić o liczenie całego stażu pracy u tego pracodawcy, nie nie od 22.02.16, w przypadku chęci wcześniejszego wypowiedzenia ze strony pracownika (niż zakończenie trwającej umowy ?…………….. dodam, że w tej umowie (bieżącej) jest zapis o 2 tygodniowym wypowiedzeniu….
  Bardzo proszę o odpowiedź i dodam, że prześledziłam wszystkie wpisy, które i tak już wiele mi pomogły

  1. Kacha, w mojej ocenie 11 lat zatrudnienia na umowach terminowych to najpewniej obejście prawa o umowach na czas nieokreślony i można się pokusić o dochodzenie tego przed sądem. Każda sprawa jest jednak wyjątkowa i trudno mi jest odpowiedzieć bez analizy sytuacji i samych umów. Jeżeli chodzi o liczenie stażu do wypowiedzenia, to niestety nawet taka sytuacja nie uprawnia do liczenia całości stażu dla umowy trwającej (oczywiście przy założeniu, że nie jest to tak naprawdę umowa na czas nieokreślony). W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

   1. Dzięki za poświęcenie czasu i za odpowiedź. Nadmienię jeszcze, że poza całą sytuacją opisaną wcześniej (umowy terminowe od 11 lat), obecnie trwająca umowa pokrywa się w czasie z osiągnięciem przez moją mamę (bo to o nią chodzi) wieku emerytalnego, więc pracodawca chce/zmusza, by to moja mama złożyła wypowiedzenie. Rozumiem, że nie ma takiego prawa i wobec powyższego, to on powinien złożyć jej wypowiedzenie, w okresie 2 tygodni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyż tak ?

    1. Kacha, pracodawca nie może zmuszać pracownika do złożenia wypowiedzenia. Może go jedynie namawiać do zawarcia porozumienia stron co do rozwiązania stosunku pracy lub sam wypowiedzieć umowę. Oczywiście osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest równoznaczne z tym, że pracownik powinien przestać pracować. Pamiętaj też, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych pracownikowi przysługuje dodatkowa odprawa.

 95. Mam pytanie co w przypadku gdy pracownik był zatrudniony w firmie od lipca 2013 do stycznia 2014 umowa na czas określony, teraz wrócił do firmy otrzymał umowę o pracę na czas określony od kwietnia do lipca 2016 czy w tym przypadku również będzie to jego trzecia umowa czy dopiero druga?

  1. Duśka, będzie to pierwsza umowa w rozumieniu nowych przepisów. Wcześniej była przerwa pomiędzy zatrudnieniem powyżej miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o staż liczony przy ustalaniu okresu wypowiedzenia, to liczyć się mu będzie cały staż u tego pracodawcy.

 96. Witam .

  Mam wątpliwosc co do zapisu w artykule z dnia 22 luty 2016…. “….. okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.” Chodzi o podane terminy obowiązywania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i termin początku 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. |Wydaje mi się że adekwatnie od 22.02.2016 okres wypowiedzenia powinien trwać do 21.08.2016….

  1. Iwona, mi też się tak wydawało, ale po głębszej dyskusji z jedną z moich czytelniczek (w komentarzach) przekonałem się, że jednak będzie to do 20.08 itd.

 97. Witam serdecznie,

  Panie Karolu, przeczytałam z zainteresowaniem powyższy wpis, ale mimo wszystko mam wątpliwości, odnośnie interpretacji w zastosowaniu do mojej osoby.
  Będę wdzięczna za ich rozwianie.

  Pierwsza umowa o pracę zawarta 08.04 – 07.07.2013 (3 miesiące, próbna)
  Druga umowa o pracę zawarta 08.07.2013 – 07.07.2016 (3 lata, czas określony)
  Obecnie pracodawca dał mi 3 umowę na okres 08.07.2016 – 20.11.2018 (2 lata, 4 miesiące,
  13 dni)
  Skąd data zakończenia umowy 20.11.2018? Dziwi mnie końcowa data i taki nierówny okres jej trwania. Czy ta data ma jakieś szczególne znaczenie.
  Czy następna umowa – po 20.11.2018 -powinna być już na czas nieokreślony?
  Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje mnie w czasie trwania tej obecnie zawartej umowy 08.07.2016 – 20.11.2018? Jeżeli dobrze myślę, w/g stażu pracy powinno być 3 miesiące.
  Pracodawca napisał tylko w umowie, że okres wypowiedzenia zgodny z obowiązującymi przepisami KP.

  Będę wdzięczna za odpowiedź

  Pozdrawiam
  Magda

  1. Magda, umowa jest do 20.11.2018 r., ponieważ jeżeli by trwała dzień dłużej doszło by do przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony (przekroczenie 33 miesięcy liczonych od 22.02.2016 r.). Co do okresu wypowiedzenia – dokładne daty są we wpisie.

 98. Dzień dobry.
  Mam pytanie w imieniu mojej żony.
  Została zatrudniona na czas nieokreślony, z tym że na ostatnim aneksie do umowy, który określał zatrudnienie na pełny etat, zostało napisane (cytuję) : “na czas nieokreślony od 1.06.2013r. z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem w okresie 1-go miesiąca”
  Czy chcąc rozwiązać umowę z tym pracodawcą, żona musi odpracować trzy miesiące, czy tylko miesiąc zgodnie z zawartą umową?
  Dodam, że żona pracuje w tym zakładzie 8 lat (wliczając poprzednie umowy na czas określony), więc ustawowo okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  1. Krzysztof, obawiam się, że w takiej sytuacji prymat mają przepisy Kodeksu pracy, a nie taki zapis umowny, ponieważ – w założeniu – są bardziej korzystne dla pracownika. W związku z tym okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

 99. Witam Wszystkich ,mam pytanie: mam już trzy umowy o pracę u tego samego pravodawcy
  1 umowa na okres próbny 16.08.2013-15.11.2013
  2 umowa na czas określony 16.11.2013-15.11.2015
  3 umowa 16.11.2015-15.11.2017
  Od jakiego czasu liczone jest 33 miesiące? Kiedy moja umowa powinna się zmienić na czas nieokreślony?

 100. Witam serdecznie, mam pytanie związane z długością okresu wypowiedzenia umowy na czas okreslony:
  Umowa zawarta jest na czas okreslony do 30 listopada 2016 r. Została zawarta w dniu 01.12.2013 r. U tego samego pracodawcy jestem zatrudniona od 01.09.2013 r. W Umowie jest klauzula o mozliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
  Mam zamiar ją rozwiązać wczesniej i chce złożyć teraz wypowiedzenie . Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia i kiedy się zakończy.
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  1. Barbara, jeżeli umowa rozwiąże się do 20 sierpnia, to okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie.

 101. Witam
  Mam pytanie. z 1 czerwca 2016 dostałam umowę na czas określony do 31 maja 2017 r. Dostałam ofertę pracy w innym zakładzie od 01 września na czas nieokreślony. Jaki termin wypowiedzenia obowiązuje mnie u starego pracodawcy? i kiedy mam złożyć wypowiedzenia ? no i jak się liczy termin wypowiedzenia

 102. Witam,
  A ja mam pytanie czy można w umowie o prace dzień rozpoczęcia pracy okreslic nieostro tzn np taki zapis “umowa zawarta dnia… na okres 22 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy o finansowanie projektu ”
  Czy jest to dopuszczalne? Zatrudniamy osobę na czas otrzymywania przez nią finansowania unijnego na określony cel – z instytucją finansującą też podpisywana jest umowa i od momentu podpisania umowy z instytucja będzie obowiązywała umowa z pracodawcą?

 103. Zawarłem umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnośći dnia 01/03/2016. W umówie nie widnieje zapis odnośnie czasu na ile umowa jest zawarta, jest tylko zapis, że ulegnie rozwiązaniu w ostatnim dniem tej nieobecności w pkt2. W pkt3 jest zapisz, ze umowa moze byc rozwiazana przez kazda ze stron przed uplywem okresu, na ktory została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ktory wynosi trzy dni robocze. Pytanie brzmi, jak złoże wypowiedzenie to bedzie ono na 3dni robocze jak wynika z umowy czy dwa tygodnie wg nowego przepisu z lutego br?

 104. Witam!
  Staż pracy:
  1. staż z urzędu pracy od 01.09.2014-01.02.2015
  2. prace interwencyjne od 09.02.2015-08.08.2015
  3. umowa o pracę od 08.08.2015-09.08.2016
  na jaki okres powinna zostać zawarta umowa? na czas określony czy nie określony?

 105. Witam mam pytanie pracowałam na stanowisku nauczyciela w przedszkolu dwa lata pierwsza umowa trwała od 01.09.2014 do 31.09.2015 druga podpisana została 01.10.2015 do 30.09.2016 w której jasno pisze ,,Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas określony wynosi 2 tygodnie” dnia 18.07. 2016 podpisałam wypowiedzenie za porozumieniem stron w którym pracodawca określił że umowa rozwiązuje się w dniu 20 sierpnia czy to aby na pewno legalne? Mówiłam że na umowie widnieje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia ale Dyrektorka twierdzi że pracuje już długo i po okresie ponad 6 miesięcy wynosi już miesiąc.

  1. Dorota, okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 2 tygodnie. Gdyby druga umowa na czas określony została zawarta po 22.02.2016 r., wtedy okres wypowiedzenia byłby dłuższy.

 106. Witam, mam pytanie dotyczące długości okresu wypowiedzenia. Byłem zatrudniony na podstawie umowy na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia od października 2013. W marcu 2015 firma przeszła przekształcenie (ze spółki, po odejściu wspólnika – w jednoosobową działalność gospodarczą). Nastąpiło rozwiązanie umowy i kontynuacja zatrudnienia z nowym podmiotem na podstawie nowej umowy o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Ta umowa obowiązywała w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy (tj. 22 lutego br.) Natomiast w marcu br. pracodawca, poprzez aneks, zmienił umowę (w trakcie jej obowiązywania) – z czasu określonego na nieokreślony. Moje pytanie brzmi: czy w tym przypadku jest mi naliczany okres wypowiedzenia od dn. 22.02.2016, czy może aneks jest w tym przypadku traktowany jako nowa umowa i do okresu wypowiedzenia mam naliczany cały staż pracy u tego pracodawcy? Mówiąc wprost – chciałbym ustalić, czy na chwilę obecną mój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, czy 3 miesiące… Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  1. Szymon, po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia liczymy jak dla umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że będzie liczony cały staż pracy.

 107. Witam. prosze rozwiac moje watpliwosci

  Mam umowe o prace na czas okreslony od 1.01.2016 do 31.06.2017 roku. Jednoczesnie mam podpisany aneks do tej umowy ( ale chyba to duzo nie zmienia) mam aneks odnosnie zmianie wynagrodzenia do konca sierpnia.

  W umowie na 1 stronie mam wpisane : ” dopuszcza sie wczesniejsze rozwiazanie niniejszej umowy przez kazda ze stron z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia” i oczywiscie dopisane ze wszelkie zmiany musza byc w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

  Jednak na ktorejs tam z kolei stronie w umowie mam tez wpisane informacje dot. uprawnien pracowniczych i m.in jest tutaj wypisana dlugosc okresu wypowiedzenia:
  ” Długosc okresu wypowiedzenia umowy o prace
  1. Dla umow zawartych na okres probny – zgodnie z art.34 KP
  2. dla umow zawartych na czas okreslony dluzszy niz 6 miesiecy – zgodnie z art.33
  […] ”

  Teraz moje pytanie ktorym okresem wypowiedzenia mam sie kierowac.
  Dowiedzialam sie ze do 20.08 przysluguje mi jeszcze 2 tygodniowe wypowiedzenie jak jest w umowie,
  a juz od 21.08 miesieczne ?

  czy pracodawca powinien poinformowac mnie o zmianie tego terminu wypowiedzenia ?
  bo chyba pracodawca moze zawrzec w umowie inny termin wypowiedzenia niz jest to w KP ?

  1. Patrycja, pracodawca poinformował Cię o zmianie w informacji. Pracodawca może wprowadzić inny okres wypowiedzenia, ale dłuższy nie krótszy. Jeżeli umowa rozwiąże się do 20.08, to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie, od 21.08 – 1 miesiąc.

 108. Witam chce się zwolnić, żeby we wrześniu zmienić pracę. Moje pytanie brzmi czy okres wypowiedzenia się w licza w ten okres od 22 lutego, czyli jak złożę wypowiedzenie 19 sierpnia to będzie ono dwutygodniowe bo zostało złożone przed 20 sierpnia, czy będzie już miesięczne bo razem z okresem wypowiedzenia przekroczy pół roku, czyli do końca września? Czyli musze złożyć wypowiedzenie 5 sierpnia, żeby 20 się skończyło? Zależy mi żeby mieć przepracowany cały sierpień. Dodam że oczywiście jestem zatrudniony w firmie przed 22 lutym.

  1. Kamil, okres wypowiedzenia przy wypowiedzeniu złożonym 19 sierpnia będzie 1-miesięczny, ponieważ umowa rozwiąże się już po 20 sierpnia. Liczy się to kiedy umowa się rozwiąże, a nie kiedy zostanie złożone wypowiedzenie.

 109. Witam, chciałem zapytać jak wyglada zagadnienie złożenia wypowiedzenia przed 21 sierpnia 2016. Posiadam obecnie podpisaną umowę na czas określony zawartą w roku 2015 (nadal trwającą w czasie zmiany przepisów) i w kadrach uzyskałem informację że aby mieć 2 tygodniowy okres wypowiedzenia to ostatni dzień kiedy mogę złożyć wypowiedzenie to 5 sierpnia a od 8 sierpnia ze juz bedzie miesieczny. Czy to aby napewno prawda? W jaki sposób mogę złożyć wypowiedzenie aby zakończyć współpracę z końcem sierpnia? Jesli zloze 2 tygodniowe wypowiedzenie 5 sierpnia to bede 1,5 tygodnia bezrobotny. Co z oczywistych względów nie jest korzystne 🙂

  1. Łukasz, obawiam się, że Twoje kadry mają rację. Liczy się data rozwiązania umowy, a nie data jej wypowiedzenia. Stąd też, aby mieć 2-tygodniowy okres wypowiedzenia musi być ono złożone najpóźniej 5 sierpnia (później będzie już 1-miesiąc okresu wypowiedzenia). Ewentualnie możesz podpisać porozumienie ze swoim pracodawcą i dowolnie ustalić datę zakończenia stosunku pracy.

 110. Witam,
  chciałabym zapytać o okres zatrudnienia pracownika. Mamy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. obrony cywilnej na 0,5 etatu
  na okres – 09.12.2013 r – 28.02.2014r – okres próbny i
  -01.03.2014 r-28.02.2019 r czas określony ( 22.11.2018 r umowa ta będzie przekształcona w umowę na czas nieokreślony)
  W dniu 02.05.2016r zawarliśmy z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny do 31.07.2016 r.na kolejne 0,5 etatu na inne stanowisko ( czyli ma dwie umowy na 0,5 etatu na dwa różne stanowiska), jak potraktować tą umowę od 01.08.2016 r , czy ma ona swój bieg 33 miesięcy ? .

 111. Witam

  Mam pytanie jeżeli pracownik jest zatrudniony od 06.2015 teraz ma już 2 umowę na czas określony zawartą dnia 01.04.2016 do 31.12.2016 jaki będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia , liczony już po nowych przepisach?
  a także prosze o informacje pracownik zatrudniony od 15.10.2014 teraz trwa 2 umowa na czas określony zawarta 15.01.2016 do 31.12.2016 jaki będzie okres wypowiedzenia?

 112. Witam,mam pytanie . Dnia 23.12.2015r pracodawca podpisał ze mną umowę o pracę na czas nieokreślony,która weszła w życie dnia 01.01.2016 r. W innych warunkach zatrudnienia mam napisane:”możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy podstawa prawna :KP art.33 , KP art.36 paragraf 6.
  Mam możliwość podjęcia innej pracy i czy mogę skorzystać z dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy?(tak poinformował mnie przy podpisywaniu umowy pracodawca)

  1. Justyna, co to są inne warunki zatrudnienia? Przepis art. 33 k.p. miał zastosowanie do umowy na czas określony, a nie do umowy na czas nieokreślony. Jeżeli to była umowa na czas określony nadal masz możliwość skorzystania z 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, o ile wypowiedzenie to zostanie złożone najpóźniej 5 sierpnia. Zawsze jest też możliwość zawarcia porozumienie rozwiązującego z pracodawcą, w którym wspólnie ustalicie termin rozwiązania umowy.

   1. W mojej umowie inne warunki zatrudnienia to:zgodnie z zakresem czynności .Mam po tym napisane ,że Możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy ,podstawa prawna :kp art.33, kp atr.36 paragraf 6. Zatrudniona jestem na stanowisku opiekuna medycznego,więc nie bardzo rozumiem co oznacza sformułowanie zgodnie z zakresem czynności. Ogólnie jestem zatrudniona w tym zakładzie od 14.09.2011 r. Pierwsza umowa była na okres próbny 3 miesiące,później na rok,na trzy lata i teraz na czas nieokreślony. Pytam bo właśnie nie zgadza mi sie art.33 do umowy na czas nieokreślony. Mam jeszcze art 36 Par 6 więc już w ogóle nie wiem jak tak można było napisać okres wypowiedzenia czy po prostu jest bezprawny.

    1. Justyna, skoro jest to umowa na czas nieokreślony to liczy się cały staż pracy. Przed tymi “warunkami zatrudnienia” pierwszeństwo mają przepisy k.p., a więc i okres wypowiedzenia wynikający z k.p. – 3 miesiące. Skoro pracodawca poinformował o możliwości zastosowania krótszego okresu wypowiedzenia, to może będzie możliwe zawarcie porozumienia rozwiązującego z ustaloną przez was datą lub po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia zastosowanie art. 36 par. 6 k.p. i umówienie się, że okres wypowiedzenia będzie krótszy.

 113. Witam! Moje zatrudnienie u pracodawcy zaczęło sie umową na czas określony od 01.01.2015 do 31.12.2015, teraz jestem na kolejnej umowie na czas okreslony od 01.01.2016 do 31.12.2016. Po zakończeniu tej umowy Pracodawca podpisałby ze mna kolejną umowę na czas określony od 01.01.2017 do 21.11.2018 lub tylko do 31.12.2017 z zawarta klauzulą możliwego wczesniejszego wypowiedzenia, ale twierdzi, że utrudnia mu podjecie decyzji mój okres ochronny przed emeryturą, który zaczyna biec od 11 marca 2017 roku i boi się, że nie będzie miał mozliwości ewentualnego wypowiedzenia mi pracy w trakcie trwania tej umowy, jesli zajdą ku temu nieprzewidziane okoliczności. Czy ma rację? ??
  Twierdzi też ze umowa przekształci się od 11.03.2017 w umowe bezterminową, choć tu nie ma racji ponieważ z artykułu przedstawionego na waszej stronie wynika, ze umowa terminowa rozwiązuje się z upłynięciem okresu na jaki została zawarta.

  1. Dorota, nie ma potrzeby wpisywania klauzuli, bo umowa jest wypowiadalna z mocy prawa. Jeżeli brakuje Ci do 4 lat do nabycia prawa do emerytury to pracodawca będzie miał rację – będziesz chroniona przed wypowiedzeniem umowy na podstawie art. 39 k.p.

 114. Nie jestem pewien co do sytuacji więc postanowiłem spytać fachowców:
  Umowa zawarta przed 22 lutego 2016 roku więc do 20 sierpnia 2016 obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Czy jeśli dostarczone będzie wypowiedzenie 11 sierpnia 2016 to nadal będzie obowiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia czy już misięczny ponieważ okres wwypowiedzenia przekracza date 21 sierpnia?

  1. Marcin, miesięczny. Dla zachowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia musiałoby być złożone do 6 sierpnia.

 115. Byłam zatrudniona od 1 lipca 2004 roku na czas określony do 1 lipca 2006..umowa na dwa lata..następna druga umowa zawarta od w 1 lipca 2006 roku do 31 lipca 2016 na 10 lat.oczywiście czas określony i ta sama firma…I dziś 1 sierpnia podpisałam 3 umowę na czas określony do 21 listopada 2018…I pytanie…czy pracodawca mógł ta 3 umowę dac mi na czas nieokreslony..czy nie zrobil tak…bo ograniczaly go przepisy…jestem bardzo rozgoryczona bo liczylam na umowe na czas nieokreslony.

 116. Jestem nauczycielem, stanowisko pracy zostało stworzone dla mnie ze względu na utworzenie nowej klasy z powodu pójścia do pierwszych klas sześciolatków. Zostałam zatrudniona 01.09.2014-31.08.2015 druga umowa 01.09.2015-31.09.2016 i teraz będzie trzecia tez prawdopodobnie na rok, gdyż dyrektor nie jest pewien czy będzie dla mnie za rok praca, czy w tym przypadku moge liczyć ze jakakolwiek umowa podpisana na rok będzie już umowa na czas nieokreślony?

 117. Witam,
  Moja umowa o pracę została podpisana 01/04/2014 na czas nieokreślony. W umowie jest zapis o obowiązującym okresie wypowiedzenia trwającym dwa miesiące. Zamierzam zmienić pracę i chciałabym złożyć wypowiedzenie obecnemu pracodawcy. Czy w świetle przepisów KP mogę skorzystać z jedno-miesięcznego okresu wypowiedzenia (co w obecnej sytuacji jest dla mnie korzystniejsze), czy obowiązuje mnie klauzula z umowy o pracę?
  Dodam, że nowy pracodawca chce mnie zatrudnić od 1/10/2016.
  Z góry dziekuję za odpowiedź.

 118. Witam!
  mam pytanko, Pracownik ma umowę o pracę od 01-04-2015 do 30-04-2020, zgodnie z nowymi przepisami, od 21 sierpnia będzie go obowiązywał 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Szef chce mu wypowiedzieć umowę z dniem 19 sierpnia 2016. I jaki w tym przypadku ma okres wypowiedzenia, jeszcze dwutygodniowy, czy już miesięczny??

 119. Zwalniam jutro pracownika 06-08-2016 za wypowiedzeniem przez pracownika i zastanawiam się jak z naliczeniem wypłaty , bo pracownik w regulaminie ma że wypłata wypłacana do 10 następnego miesiąca ,”Przepisy kodeksu pracy nie ustalają wprost daty obowiązku wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca.

  1. Marzena, wypłata powinna być więc wypłacona z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca również za miesiąc niepełny.

 120. Witam,
  czy w związku ze zmianą okresu wypowiedzenia umów trwających w dniu 22.02.2016 – to należy po 21.08.2016 pracownikowi wręczyć wypowiedzenie zmieniające dotyczące okresu wypowiedzenia czy wystarczy tylko informacja ?

    1. Już znalazłam:
     cyt; “Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 13:31

     Marzena, trzeba było przekazać informację. Nowe reguły dotyczące okresu wypowiedzenia wchodzą w życie z mocy prawa.”

 121. Witam serdecznie ,
  Umowę zawarłam z pracodawcą w dniu 2015-12-07 na czas określony do 2016-12-06.
  Do której mam załącznik ,że okres wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z kodeksem pracy od roku 2016:
  2tygodnie ,jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  1miesiąc ,jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy .
  3 miesiące ,jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata .

  Jaki w takim układzie obowiązuję mnie okres wypowiedzenia ,nadmieniam ,że chciałabym w dniu 2016-08-08 dać wypowiedzenie mojemu pracodawcy .

  Proszę o szybką odpowiedź .

  Dziękuję

 122. Witam
  Mam zawartą umowę z pracodawcą od 01.06. 2007 roku do 31.12 2017 roku wcześniej były 2 umowy .Pracuje u jednego pracodawcy od 09.05. 2005 roku
  czy moge sie spodziewać , że będę bez pracy z chwilą wygaśnięcia umowy. Dodam, że od 27.01 2017 roku wchodze w okres ochronny ,
  Bardzo prosze o odpowiedż jak może być zerowany okres zatrudnienia jesli tyle lat przepracowałam w jednej firmie i teraz moge się znależć bez pracy
  Pozdrawiam

 123. Witam pracuje w jednej firmie od 04/2014 w lipcu kończyła mi sie druga umowa i pracodawca skorzystal z nowego prawa dal mi trzecią umowe na dwa lata czy jezeli w 2018 roku zajde w ciaze w kwietniu to w lipcu nawet gdyby pracodawca nie chcial bedzie musial przedluzyc ja conajmniej do dnia porodu. Jaki bedzie status tej umowy do dnia porodu ktory bedzie okolo stycznia czy skoro w listopadzie 2018 33miesiace pracy razem bedzie to umowa na czas nieokreslony?

 124. Witam
  Jeżeli byłem zatrudniony, umowa o pracę na czas określony od 2.11 do 31.07, w tym dostawałem trzy umowy na czas określony po 3 miesiące. Trzecia umowa 1.05-31.07. Pracodawca mi tłumaczy iż ta trzecia jest automatycznie na czas nieokreślony a zakończyłem pracę 31.07 czyli z dniem wygaśnięcia umowy…. Podsuwając mi wypowiedzenie przez pracownika i wpisując mi w świadectwie pracy : “Rozwiązanie w skutek wypowiedzenia przez pracownika”
  1) Czy to “wypowiedzenie” bruździ mi w papierach w jakiś sposób?
  2) Czy faktycznie trzecia umowa w tym przypadku automatycznie wskakuje na nieokreślony? Czy może nie i warto się wykłócić?
  Proszę o szybką odpowiedź, zależy mi 🙂
  Pozdrawiam

  1. Dariusz, trzecia umowa nadal jest umową na czas określony. Dopiero czwarta umowa byłaby umową na czas nieokreślony na nowych zasadach.

 125. WITAM . Miałam umowe na czas okrrślony od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2016 ,pracodawca dał mi teraz umowe od 1 sierpnia 2016 do 31 października 2018 ale także dał mi świadectwo pracy za okres tamtej umowy po zapytaniu dlaczego te świadectwo pracy jeżeli jest ciągłoś w tym samym zakładzie pracy odpowiedział że takie teraz są przepisy , czy faktycznie musiał mi dać te świadectwo? pozdrawiam

 126. Witam.
  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu długości okresu wypowiedzenia.
  W dniu 07/07/2016 pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony na 2 lata.
  Jest to trzecia umowa tych samych podmiotów (1-okres próbny, 2- 2letnia).
  I czy teraz, pracownika,który wypowiada umowę obowiązuje okres 2 tygodniowy do 20.08.2016, a 1 miesięczny od 21.06.2016?

  Dziękuję za pomoc!
  Już się sama pogubiłam 🙂

  1. Patrycja, jest to umowa zawarta już na nowych zasadach, więc do okresu wypowiedzenia liczyć będziemy cały staż pracownika u tego pracodawcy.

 127. Czy umowa zawarta 1 stycznia 2016 r. na 5 lat bez klauzuli 2-tygodnowego wypowiedzenia jest niewypowiadalna i z automatu przekształci się w umowę na czas nieokreślony ?

 128. Witam

  Mam wątpliwość, co do sposobu wyliczenia, kiedy okres 2-tygodniowy zmienia się w miesięczny: dlaczego jest to 20 sierpnia 2016 roku a nie 23 sierpnia 2016 roku?

 129. witam,
  mam pytanie odnośnie okresu wypowiedzenia, jaki obowiązuj mnie okres wypowiedzenie w zwiazku z nowymi przepisami z lutego 2016. Pracuję w jednym zakładzie pracy od 20.04.2009r – uowa zlecenie a od 04.05.2010 okres próbny 3 miesiące, od 01.08.2010 umowy okresowe, od 01.08.2012 umowa na czas nie określony. Z góry dziękuję za szybką odpowiedz.

  1. Ewelina, przy umowach na czas nieokreślony nic się nie zmieniło. Twój okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

   1. Panie Karolu a jesli w umowie mam wpisany miesieczny okres wypowiedzenia ? czy liczy sie to co w umowie czy to co ustawa przewiduje? Z góry dziekuje za odpowiedz .

 130. Witam,
  22.08.2016 mija moja trzecia podpisana umowa na czas określony podpisana równo rok temu, następna umowa miała być już umową na czas nieokreślony na której mi zależy, czy powinienem dostać taką umowę czy jednak dostanę nową umowę na czas określony liczoną od 0?

  1. hm teraz tak czytam, czy moja trzecia umowa na czas okreslony nie powinna juz byc umowa na czas nieokreslony?? czuje ze wciskaja mi kit, 3 umowy na czas okreslony?? a teraz niby wszytsko od 0? i dostane znow umowe na czas okreslony na 33 miesiace?

   1. hm jednak jest jeszcze inaczej,
    mialem przerwe po 1 umowie dluzsza niz miesiac
    wiec moje ostateczne pytanie brzmi:

    22.08.2016 mija moja druga podpisana umowa o prace, (pierwsza była na czas próbny wiec się chyba nie liczy) , mialem nadzieje ze nastepną umowę jaką dostanę to będzie umowa na czas nieokreślony na ktorej mi zalezy , mialem ja dostac 22.08.2016, jednak mówią mi że teraz z nową ustawą dostanę nowa umowę na czas OKREŚLONY na 33 miesiące! czyli wychodzi na to że mam czekać kolejne 3 lata żeby dostać umowę na czas nie określony?? co jest prawdą a co nie , jeśli jednak mają rację to mogą dać mi umowę na czas określony na miesiąc a kolejna już będzie na nieokreślony? jak to wygląda , miałem nadzieje że dostanę teraz trzecią umowę na czas nieokreślony

    1. Oskar, w takim przypadku mogą dać Ci trzecią umowę na czas określony, ale nie może trwać dłużej niż do 21.11.2018 r. Jeżeli będzie dłuższa z dniem 22.11.2018 r. przekształci się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. Jeżeli dostaniesz czwartą umowę na czas określony – ona też się przekształci.

     1. OK. rozumiem a czy np gdybym teraz dostał tą trzecią umowę na czas określony np na 2 miesiące , to kolejna po tych dwóch miesiącach była by już na nieokreślony??

     2. czyli rozumiem, że z danym pracownikiem, zawierając tę umowę od 1.09.2016 należy podać 3 miesięczny okres wypowiedzenia?
      Moje kolejne pytanie – umowa trwająca w dniu 22 lutego 2016r (zawarta w dniu 01.01.2013r na czas określony do dnia 31.08.2016) jaki będzie termin wypowiedzenia na kolejnej umowie podpisanej od 01.09.2016

     3. Marek, tak – 3 miesiące. Co do drugiego pytania – do okresu wypowiedzenia znowu będziemy liczyć cały staż pracy, bo umowa, która została zawarta 1.09 jest umową zawartą już po wejściu w życie nowych przepisów.

     4. Dziękuję za odpowiedź.A czy jest określona data do kiedy ta umowa może być na czas określony?

  2. Oskar, jeżeli trzecia umowa na czas określony była podpisana 22.08.2015 r., to przekształciła się już w umowę na czas nieokreślony.

   1. OK. rozumiem a czy np gdybym teraz dostał tą trzecią umowę na czas określony np na 2 miesiące , to kolejna po tych dwóch miesiącach była by już na nieokreślony??

 131. Witam,
  09.05.2016 r. zawarłam umowę o pracę na czas określony (30.04.2017 r.).
  Mój staż wynosi 3 miesiące w tym zakładzie pracy. Rozumiem, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
  Zakładając, że jutro, tj. 10.08.2016 r. złożę wypowiedzenie, kiedy wygaśnie nasza współpraca? 28.08.2016 r.?

  1. Iza, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, a jak dzisiaj złożysz wypowiedzenie, to umowa rozwiąże się 27.08.

 132. pracownik zatrudniony od 01-09-2014 do 15-07-2015 następnie po przerwie kolejna umowa od 11-08-2015 do 30-08-2016 i teraz chcę dać kolejną umowę. moje pytanko czy to będzie trzecia umowa o pracę czy druga wg nowych przepisów

 133. witam, umowa z pracownikiem była zawarta 01.02.2016 roku z klauzulą o dwutygodniowym wypowiedzeniu. Dzisiaj tj. 10.08.2016 pracownik złożył wypowiedzenie. Rozumiem, że obowiązuje nas (do 20 sierpnia) dwutygodniowe wypowiedzenie ale czy liczone od soboty do soboty tj od 13.08 do 27.08 ??? to będzie już po 20.08 czy przez to pracownik wpadnie w 1 miesięczny okres wypowiedzenia ?

 134. Witam,
  7 grudnia 2015 roku podpisałem umowę na czas określony na okres 2 lat. Od 22 lutego do 20 sierpnia b.r. mój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Wypowiedzenie mam zamiar złożyć w piątek (12 sierpnia) więc będzie liczone od niedzieli (14 sierpnia). Czy nadal będzie obowiązywał mnie okres dwóch tygodni wypowiedzenia czy ulegnie on wydłużeniu do 1 miesiąca ?

  Pozdrawiam

 135. Panie Karolu czy mogę liczyć na odpoweidź do posta z 08/08/2016 dotyczący pytania o upływający 33 miesiąc pracy podczas ciąży??

 136. Witam,
  od lipca 2014 do grudnia 2014 byłam na stażu, zaraz po stażu dostałam umowę na zastępstwo do lutego 2016 następnie kolejna umowę na pół roku, pracodawca przedłużył i umowę na kolejne dwa lata ? jaki powinnam mieś okres wypowiedzenia, czy staż z Urzędu Pracy wlicza się do stażu pracy u danego pracodawcy ?

 137. Witam,
  Jestem aktualnie w sytuacji gdzie muszę podjąć decyzję o dacie zakończenia współpracy.
  Nawiązując do artykułu rozumiem, że mam 2 wyjścia:
  złożyć do 20 sierpnia – wówczas mam 2 tygodnie wypowiedzenia
  złożyć po 20 sierpnia, do końca miesiąca – pracuje do końca września.

  Teraz pytanie co do urlopu: na dzień dzisiejszy przysługuje mi 10 dni urlopu.

  W przypadku 2tyg – będzie to praktycznie cały mój okres wypowiedzenia, dobrze rozumiem?

  Pozdrawiam,
  Karolina

  1. Gosia, żeby mieć 2-tygodniowy okres wypowiedzenia musiałoby być złożone maks. do 6 sierpnia. Teraz już będziesz mieć okres miesięczny. Liczy się to kiedy umowa się rozwiąże, a nie kiedy zostanie złożone wypowiedzenie.

 138. witam,potrzebuje pomocy bo widze ze sie zmienily przepisy .pracuje w firmie juz 2 lata i 11 miesiecy jak mam teraz czas wypowiedzenia w pracy umowe mialem na czas okreslony na 2 lata wczesniej mialem na 3 miesiece pozniej na rok po roku dostalem na 2 lata?

 139. Witam

  Pracuję na umowę na czas określony zawartej od grudnia 2014r do 30 listopada 2016, w umowie mam zapis ze strony obowiazuje 3 – miesieczy okres wypowiedzenia, Teraz po nowelizacji mam ustawowo 1 miesiąc czy nadal 3 – miesiące jak zapis w umowie. Aktualnie zależy mi na jak najkrótszym czasie wypowiedzenia . Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  1. Klaudia, przyjmuje się, że decyduje to co jest bardziej korzystne dla pracownika, czyli zapis umowy o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Możesz jednak porozumieć się z pracodawcą co do jego skrócenia.

 140. Pracownik od 21-01-2014 do 26-08-2014 był na umowie o zastępstwo od 27-08-2014 do 31-08-2016 Czy następna umowa musi być też na czas określony nie przekraczający 33 miesięcy czy może być już na czas nieokreślony. Z góry dziękuje za odp

  1. Małgorzata, jeżeli pierwsza umowa to umowa na zastępstwo, a druga na czas określony, to możliwe jest jeszcze zawarcie umowy na czas określony na czas nie dłuższy niż do 21.11.2018 r.

 141. Dzień dobry , mam pytanie
  Zatrudniam pracownika na czas określony od stycznia 2016 r do 31.07.2016 r . Od 1 .08.2016 r zawarłam kolejną umowę o pracę na czas określony do 28 lutego 2017 r . Pracownik w dniu 16 sierpnia 2016 r będąc na zwolnieniu lekarskim przysłał mi maila, że wypowiada umowę o pracę z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.
  Czy okresy umów o pracę na czas określony do okresu wypowiedzenia sumują się i okres wypowiedzenia powinien trwać 1 miesiąc ?
  Czy liczy się od 1.08.2016 r i rzeczywiście wynosi 2 tygodnie ? I czy w takiej formie złożone przez pracownika wypowiedzenie jest skuteczne?
  Bardzo proszę o odpowiedź
  Dziękuję , Krystyna

   1. Czyli sumują się okresy zatrudnienia mimo, iż pierwsza umowa zawarta była pod rządami starej ustawy? I czy skutecznie została wypowiedziana umowa przez pracownika mailowo? Czy z chwilą wpływu pisma do pracodawcy pisemnie?

 142. Witam,
  czy należy stworzyć informację o warunkach zatrudnienia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy? są różne opinie na ten temat.
  Pozdrawiam

 143. Witam serdecznie,
  Zatrudniam pracownika
  pierwsza umowa od 01.01.2013r umowa terminowa do 31.12.204r
  druga umowa od 01.01.2015 do 31.12.2018r.
  W dniu 18.08.2016 złożył wypowiedzenie umowy z zapisem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Moje pytanie dotyczy czy zgodnie z nowymi przepisami ma 2 tyg okresu wypowiedzenia czy już obowiązuje go 1 m-c ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 144. Witam, podpisałam umowę 11 stycznia 2016 (umowa na okres próbny 3 miesiące), po okresie próbnym podpisałam kolejną umowę od 11 kwietnia 2016 na czas określony do końca roku 2018. Jeżeli chciałabym złożyć teraz wypowiedzenie to jaki okres mnie obowiązuję? Z góry dziękuje za informację

 145. Witam, prosze o szybka odpowiedz. Czy jak jutro tj 19.08 zloze wypowiedzenie to bedzie sie liczyc jeszcze jako 2 tyg wypowiedzenia?

 146. Witam. Zatrudniamy pracownika od 23.02.2016 r. na czas określony do 31.12.2016 r.
  Jeżeli chcielibyśmy go zwolnić dziś. tj.19.08. to będzie obowiązywał go miesięczny okres wypowiedzenia? Chodzi mi o to że 19.08. nie minie jeszcze pół roku aczkolwiek w trakcie trwania wypowiedzenia to pół roku upłynie. czy wtedy okres wypowiedzenia automatycznie się zmienia na miesięczny?

 147. Witam
  Mam umowę od 10.06.2015 – 09,06.2016 I umowa
  od 10,06ędzie si2016 – 09.06.2017 II umowa,
  Mam pytanie czy od 10.06.2017 roku będzie się liczyć nowy okres umów 3/33 cz też te dwie poprzednie będą się liczyć do okresu 3/33. Przeczytałam wszystkie odpowiedzi i nie znalazłam na swoje odpowiedzi.
  Będę wdzięczna za odpowiedż.
  Pozdrawiam Irena

 148. czy przy umowie na czas określony trwającej w dn. 22 lutego, przy której piszą Państwo, że 6 miesięcy mija 20 sierpnia (sobota). czy jeżeli złożę wypowiedzenie 22 sierpnia ( w poniedziałek), gdyż soboty i niedziele są dla mnie dniami niepracującymi, to obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia (nie miałam możliwości złożenia wypowiedzenia w sobotę 20 sierpnia), czy miesięczny?
  Pozdrawiam.

 149. Witam !!!
  Prace podjąłem 1 maja 2012 na okres próbny do 31 lipiec
  1 umowa 1sierpien 2012 do 31grudzien 2014
  2 umowa 1 styczeń 2015 do 31 grudzień 2016
  Czy po nowych przepisach przysługuje mi trzecia umowa jeszcze na czas określony
  np. do 22 października 2018 to będzie 32 miesiące od 22 luty 2016 (tak żeby nie przekroczyć 33-mcy zgodnie z nowymi przepisami)?

 150. Witam serdecznie.
  Jak rozumiem, pracodawca miał miesiąc czasu na poinformowanie pracowników o zmianach dotyczących okresów wypowiedzenia. Chciałam się dowiedzieć, co jeśli tego nie dokonał w przeciągu tego wymaganego okresu? Co jeśli uczynił to dopiero w momencie złożenia przeze mnie wypowiedzenia z dniem 17. 08. Czy można w takiej sytuacji wymagać egzekfowania 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który był zawarty w umowie, czy to, że informacji takiej dokonał tak późno nie ma żadnego znaczenia? Dodam, ze umowa była zawarta przed wejściem w życie nowych przepisów, więc obowiązuje mnie już miesięczny okres wypowiedzenia. Będę wdzięczna za odpowiedź 🙂

  1. Klaudia, informacja o warunkach zatrudnienia jedynie potwierdza jak kształtują się te warunki. Nowe okresy wypowiedzenia obowiązują z mocy prawa.

 151. Witam. Umowę o prace podpisałem 20.05.2013 roku która obowiązywała do 19.08.2013 następnie podpisałem kolejna umowę o pracę 20.08.2013 która obowiazywala do 19.08.2016. Czy teraz pracodawca ma obowiązek dać mi umowę na czas nieokreślony czy mogę dostać umowę na jakiś czas określony ?

 152. Witam serdecznie,

  Moje pytanie brzmi: czy do umów na czas określony trwających w dniu 22.02.2016 roku należało dokonać zmiany informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie długości okresu wypowiedzenia w dniu 22.02.2016 czy poprawnie będzie jeśli na podstawie art. 29 § 3 2 o miesięcznym okresie wypowiedzenia poinformuję w ciągu 30 dni od 21.08.2016 czyli max. do 20.09.2016 Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Justyna, są dwie szkoły. Według pierwszego poglądu informuje się od razu (tzn. w okresie miesiąca od zmiany warunków pracy), natomiast wedle drugiego w okresie miesiąca od faktycznej zmiany okresu wypowiedzenia. Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej, ale myślę, że w tym drugim przypadku też wszystko jest prawidłowo.

 153. Witam,
  byłam zatrudniona u jednego pracodawcy na czas określony od 09.2014 do 12.2016 jednak w dniu 29.02.2016r. umowa na czas określony została rozwiązana na mocy porozumienia stron i została zawarta nowa na czas nieokreślony od 01.03.2016r. Ta umowa została rozwiązana z dniem 28.06.2016r.w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. W tym przypadku okres wypowiedzenia wynosił 1 msc. czy 2 tyg.? Według mnie pracodawca policzył 2 tyg. a nie jestem pewna czy słusznie.
  Pozdrawiam,
  Ilona

  1. Ilona, jeżeli zawarte było porozumienie stron, to strony mogły rozwiązać umowę natychmiast lub ustalić dowolny okres wypowiedzenia. Gdyby doszło do wypowiedzenia umowy, to okres wypowiedzenia wynosiłyby 1 miesiąc.

 154. Witam, pierwsza umowa była zawarta od 1.07.15 roku do 30.09.2015, druga umowa od 1.10.2015 do 31.12.2016 na stanowisku pomocy administracyjnej. Jednak ta umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 31 lipca 2016 r. z powodu wygranego konkursu na stanowisko urzędnicze. Z dniem 01.08.2016 podpisano ze mną kolejną umowę na 1 miesiąc czasu, jaki powinien być okres wypowiedzenia tej umowy. Czy powinni podpisać ze mną umowę dłuższą niż na miesiąc. Dodam, że pracodawca mógł ze mną podpisać umowę do 6 miesięcy bo taki jest warunek po wygraniu konkursu. Proszę o odpowiedz.

 155. Witam, mam taką sytuację. W zeszłym roku dostałem aneks do umowy o okresie wypowiedzenia 2 miesiące. Jaki mam okres wypowiedzenia mam na ten moment? Aneks był podpisany w kwietniu zeszłego roku. W firmie pracuje około 2,5 roku. Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Kuba, obowiązuje okres wypowiedzenia korzystniejszy dla pracownika. W tym przypadku korzystniejszy, 2-miesięczny z umowy o pracę. Jeżeli przepracujesz 3 lata u tego pracodawcy, okres wypowiedzenia będzie wynosić 3 miesiące.

 156. Witam dotknął mnie taki przypadek. Pierwsza moja umowa została została podpisana ze mną 2011.06.13 do 2011.09.11 i była to umowa na okres próbny. Druga na czas określony od 2011.09.12 do 2016.09.12. Moje pytanie brzmi, czy z racji tego że czas zatrudnienia to ponad 5 lat, a umowa była podpisywana w czasie kiedy była ustawa antykryzysowa, i można było podpisywać umowy maksymalnie na 2 lata, ja dostałem na 5 na dzień dzisiejszy nie powinna być już umową na czas nieokreślony ? Pytam bo mam taki przypadek, 13.07.2016 jechałem do pracy, i uległem wypadkowi, bardzo mocno stluklem sobie kolano, w tej chwili przebywam na zwolnieniu lekarskim, i mam kontrole 02.09.2016, i niewiadomo jak to sie potoczy dalej, a pracodawca zadzwonil do mnie, i zabronił mi brać dalej zwolnienia, bo nieprzedłuży mi dalej umowy, czy ma do tego prawo ? Jaki właściwie jest statut mojego zatrudnienia na dzieň dzisiejszy ? Z góry dziekuje za pomoc.

 157. Witam, mam taką sytuację. W zeszłym roku dostałem aneks do umowy o okresie wypowiedzenia 2 miesiące. Jaki mam okres wypowiedzenia na ten moment? Aneks był podpisany w kwietniu zeszłego roku, a umowa jest na czas określony. W firmie pracuje około 2,5 roku. Z góry dziękuję za odpowiedź

 158. Witam,

  w umowie na czas nieokreślony mam wpisany miesięczny okres wypowiedzenia. W październiku minie mi 3 lata stażu w firmie. Czy ten okres wypowiedzenia będzie obowiązywał czy automatycznie zmieni się na 3miesięczny?

 159. Byłem zatrudniony u jednego pracodawcy na czas określony:
  od 2.04.2013 do 07.01.2014. jako stażysta
  od. 08.01.2014 do 31.12.2014 umowa na czas określony
  od 01.01.2015 do 31.07.2015. umowa na czas okreslony
  przerwa od 01.08.2015 do 14.03.2016. (7,5 miesiąca)
  0d 15.03.2016 do 14.03 2017 podpisano ze mną w tym samym zakładzie pracy kolejną-czwartą umowę na czas określony.
  Pytanie: czy przerwa pomiędzy obecną umową, a poprzednimi powoduje, że wszystko biegnie od nowa, tzn. obecna umowa jest jak gdyby pierwszą umową u tego pracodawcy i nie przechodzi z mocy przepisów ustawy w umowę na czas nieokreślony?

 160. Witam,
  Jestem zatrudniona w firmie od maja 2015 roku na czas określony, 17 sierpnia 2016 roku złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. chciałabym dowiedzieć się jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia?

 161. Pracownik zatrudniony od 14-04-2016 do 13-07-2016 umowa na okres próbny
  od 14-07-2016 do 13-01-2017 umowa na czas określony
  i mam pytanko odnośnie okresów wypowiedzenia
  2 tygodnie będzie do 13 października 2016
  1 miesiąc od 14 października 2016

  Czy to dobrze czy sie pomyliłam

 162. Witam, jestem pracownikiem firmy od grudnia 2015 roku z umową na czas określony na 12 miesięcy. W chwili obecnej obowiązuje mnie już miesięczny okres wypowiedzenia, co za tym idzie:
  1) jeśli złożę pracodawcy wypowiedzenie w dniu 31 sierpnia to okres wypowiedzenia skończy się z końcem września, czy października? Czy czas ten jest liczony od soboty czy od miesiąca kalendarzowego?
  2) jeśli złożę wypowiedzenie 1 września to okres wypowiedzenia skończy się z końcem października?

  Dziękuję i pozdrawiam

 163. Witam, jestem pracownikiem firmy od grudnia 2015 roku z umową na czas określony na 12 miesięcy. W chwili obecnej obowiązuje mnie już miesięczny okres wypowiedzenia, co za tym idzie:
  1) jeśli złożę pracodawcy wypowiedzenie w dniu 31 sierpnia to okres wypowiedzenia skończy się z końcem września, czy października? Czy czas ten jest liczony od soboty czy od miesiąca kalendarzowego?
  2) jeśli złożę wypowiedzenie 1 września to okres wypowiedzenia skończy się z końcem października?

  Dziękuję i pozdrawiam

 164. Od 1 września tego roku obowiązek podpisania umowy będzie spoczywał na pracodawcy jeszcze przed podjęciem pracy przez nowo zatrudnionego. Jeśli strony nie podpiszą umowy, pracodawca będzie musiał wręczyć pracownikowi choć pisemne potwierdzenie warunków pracy.
  Czy można umowę podpisać np 01 września rano i rozpoczęcie pracy też 01 września ?

 165. Witam,
  1.07.2015 zawarłam umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, 1.10.2015 zawarłam drugą umowę o pracę, której termin kończy się z dniem 31.09.2016 r. Czy trzecia umowa powinna być na czas nieokreślony?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 166. Witam. 14.10.2013 r. zawarłam umowę na czas próbny. Następnie w styczniu 2014 umowę na czas określony do 30.04.2015. Kolejna umowa jest już na czas nieokreślony i zawarto w niej miesięczny okres wypowiedzenia. Czy umowa na czas próbny wlicza się do całkowitego stażu pracy? Jaki jest okres wypowiedzenia?

  1. Małgorzata, do okresu wypowiedzenia wliczamy cały staż pracy u pracodawcy, również ten na zatrudnieniu próbnym.

 167. Witam
  mam pilne pytanie
  Zaczęłam pracę w nowej firmie. Mają tu pracownika , który ma następujące umowy o pracę: 2008.06.01-2013.08.31, 2013.09.01-2014.08.31 oraz trzecią 2014.09.01-2016.08.31. Teraz szef chce przedłużyć mu umowę: czy będzie to na czy nieokreślony czy jeszcze mogę mu dać na czas określony. A może ta trzecia przeszła już na nieokreślony czas?

 168. Witam
  mam pilne pytanie
  Zaczęłam pracę w nowej firmie. Mają tu pracownika , który ma następujące umowy o pracę: 2008.06.01-2013.08.31, 2013.09.01-2014.08.31 oraz trzecią 2014.09.01-2016.08.31. Teraz szef chce przedłużyć mu umowę: czy będzie to na czy nieokreślony czy jeszcze mogę mu dać na czas określony. A może ta trzecia przeszła już na nieokreślony czas?

  1. Anetta, umowa przekształciła się w umowę bezterminową – trzecia umowa na czas określony zawarta pod rządami starych przepisów. 8 lat zatrudnienia na umowie na czas określony to jednak trochę dużo.

 169. Dzień dobry,
  Pracodawca zawarł ze mną umowę w dniu 01.02.2014 roku na czas określony do 31.01.2020r. Teraz proponuje mi podpisanie aneksu do umowy, w którym obie strony zgadzają się na taką formę zatrudnienia (umowa na czas określony). Jeżeli nie podpiszę aneksu czy w dniu 22 listopada 2018 r moja umowa przekształci się na czas nieokreślony?

  1. Marzena, jeżeli nie podpiszesz aneksu i jeżeli nie ma wyjątkowych przyczyn, dla których powinna być zawarta umowa na czas określony zamiast umowy bezterminowej, to tak – umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 r.

 170. Witam .
  Zawarłam umowe na okres próbny w listopadzie 2015 do stycznia 2016 Potem podpisałam umowe na czas określony od sycznia 2016 do stycznia 2021 . w miedzy czasie awansowałam i za niedługo dostane 3 umowe do podpisu .Czy ta umowa powinna być na czas nieokreślony ?

   1. Nie rozumiem jak druga umowa skoro bede składać podpis po raz 3. 1umowa okres próbny 3miesiace trwania 2umowa na okres 5lat i teraz po 7miesiącach trwania 2umowy będę podpisywała 3umowę -zmiana stanowiska pracy awans wiec dlaczego według pana to będzie 2 umowa na czas określony a nie 3na czas nieokreślony

   2. Nie rozumiem jak druga umowa skoro bede składać podpis po raz 3. 1umowa okres próbny 3miesiace trwania 2umowa na okres 5lat i teraz po 7miesiącach trwania 2umowy będę podpisywała 3umowę -zmiana stanowiska pracy awans wiec dlaczego według pana to będzie 2 umowa (nie aneks tylko umowę )na czas określony a nie 3na czas nieokreślony

 171. Witam,
  Bardzo proszę o podpowiedź: zatrudniałam pracownika od 01.09.2012r. do 27.06.2016r. Pracownik wraca do pracy po przerwie od 01.09.2016r. Czy mogę podpisać z pracownikiem umowę na czas określony na 33 miesiące czy umowa musi być podpisana na czas nieokreślony, gdyż poprzedni okres zatrudnienia wynosił prawie 46 miesięcy.

  1. Beata, umowa może być podpisana na czas określony 33 miesięcy, do których należy wliczyć już okres od 22.02.2016 r. do 27.06.2016 r.

   1. Witam ponownie,
    Panie Karolu do tego samego przykładu mam pytanie czy do okresu wypowiedzenia liczę staż pracy od 22.02.2016r. do 27.06.2016r. pracownicy jeżeli kolejna umowa będzie podpisana po przerwie czyli od 01.09.2016r., czy liczę tylko staż od nowej umowy?

 172. Witam, mam pytanie. Pracownik był zatrudniony na stanowisku woźna od października 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r a obecnie od 1 września 2015 r do 31 sierpnia 2016 r. Po wygaśnięciu umowy z dniem 31 sierpnia 2016 r nie przedłożono z pracownikiem zatrudnienia. Czy pracownik może pójść do Sądu Prac

  1. Teresa, umowa uległa rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta. Nie ma tu podstawy do odwołania.

 173. Witam, proszę mi wytłumaczyć jeżeli Pracownik był zatrudniony na stanowisku woźna od października 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r a obecnie od 1 września 2015 r do 31 sierpnia 2016 r. na czas określony. Czy może iść do Sądu Pracy i będzie na prawie?
  pozdrawiam

 174. Macie Państwo błąd w interpretacji. To nie jest tak, że można zamiast poprzednich 2 umów na czas określony, można zawrzeć obecnie 3. Art. 25-1 par. 1 dalej mówi że trzecia umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony jeżeli przerwa pomiędzy wcześniejszymi umowami nie przekraczała 1 miesiąca. Liczba 3 umów (art. 25-1,2 par 1. ) dotyczy całkowitej liczby umów na czas określony. Według poprzedniego KP wystarczało odczekać pomiędzy zakończeniem jednej umowy a podpisaniem drugiej 1 miesiąc i licznik umów zaczynał bić od nowa. Teraz pomimo odczekania miesiąca, nie przekroczenia 33 miesięcy poprzednich umów licznik idzie dalej i a liczba umów, pomimo przerw, nie może przekroczyć trzech.

  1. Tomasz, obawiam się, że pracujesz na nieaktualnym tekście. Tutaj aktualny tekst k.p.: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3
   Art. 25 z ind. 1 par 1 k.p. brzmi teraz: Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Umów na czas określony nie może więc być więcej niż 3.

 175. Witam,
  Chciałam prosić o poradę w sprawie warunków okresu wypowiedzenia. W październiku 2015r. zawarlam z pracodawcą umowę o pracę na 1 rok, jednak z końcem stycznia 2016r. umowa została rozwiązania i od 1.02.2016r. podpisałam nową umowę na okres 33miesięcy ze spółka, która jest częścią grupy głównego pracodawcy (z którym miałam wcześniej umowę). W tej umowie został ustalony wymiar pracy- 0,8 etatu, stawka oraz okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Po pewnym czasie dostałam z kadr do podpisania “Informacje o warunkach zatrudnienia wynikających z Art.29 paragraf 3 Kodeksu Pracy”, w której jeszcze raz z umowy przepisano mi czas pracy dobowy i tygodniowa normę, częstotliwość wypłat, wymiar urlopu oraz okres wypowiedzenia. Jednak ta ostatnia pozycja została zmieniona inaczej niż jest w umowie zapisane. Zacytuję “Na podstawie Art.29 paragraf 3 Kodeksu Pracy i w związku z Art.16 powołanej wyżej ustawy informuje Panią, ze do dnia 21.08.2016r. okres wypowiedzenia zawartej z Panią umowy o pracę wynosi 2 tygodnie (zgodnie z zapisem w umowie) a od dnia 22.08.2016 okres wypowiedzenia zawartej z Panią umowy o pracę wynosi 1 miesiąc (zgodnie z Art.36 paragraf 1 Kodeksu Pracy).”

  Czy jest to zgodne z prawem? Przecież umowę zawarlam 1.02.2016 i w niej jest zapis ze “strony dopuszczają możliwość wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy przyjmując 2-tygodniowy okres wypowiedzenia”.
  Dodam jeszcze ze dokument z tą informacją o innych warunkach dostałam pod koniec kwietnia do podpisania i nie ma na nim żadnej daty. Czy nie powinno mnie obowiązywać poprzednie prawo, jeśli umowa podpisania była jeszvxe przed jego zmiana i wejściem w życie? Czy nie jest tak, ze pracodawcą chce tę informację o “nowych” warunkach zatrudnienia podpiąć pod moją umowę jakbym podpisywala ja Szemud z umową, skoro nie ma na niej daty? Nie zależy mi na dłuższym wypowiedzeniu, odpowiada mi takie jakie jest na umowie, dlatego nie chciałabym tego zmieniać. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego.
  Dodam, ze po odmowie podpisania tego dostałam maila z kadr z informaja: “Pracownik nie ma obowiązku tego podpisywać, ale my jako Pracodawca mamy obowiązek poinformować pracownika na piśmie o zmianie okresu wypowiedzenia. I my takie pismo musimy mieć w dokumentach osobowych. Wobec powyższego proszę o zwrot tego pisma z odmową jego podpisania. To że pracownik nie podpisze tego pisma nie świadczy o tym, że zmieniające się przepisy go nie dotyczą. To jest tylko informacja.”

  1. Przepraszam za litetowki, zamiast “Szemud” mialo być “jeszcze” w zdabiu: “Czy nie jest tak, ze pracodawca chce tę informację o „nowych” warunkach zatrudnienia podpiąć pod moją umowę jakbym podpisywala ja jeszcze z umową, skoro nie ma na niej daty?”

 176. Witam,
  Chciałam zapytać na jak długi okres mogę zawrzeć umowę z pracownikiem, który już wcześniej u nas pracował. Dodam, że był on zatrudniony w naszej firmie od kwietnia do grudnia 2015r. Czy wliczać do okresu 33 miesięcy tę poprzednią umowę? Czy brać ją pod uwagę też w przypadku liczenia ilości umów, które możemy jeszcze zawrzeć?

   1. Witam Ja mam podobny problem .
    Z dniem 31.08.2016 zwolnił się pracownik zatrudniony na umowie na czas nieokreślony, z powodu przejścia na emeryturę.
    Powrócił do zakładu pracy po miesięcznej przerwie z dniem 06.09.2016 roku.
    W związku z tym jest to nowa umowa, czy mogę go zatrudnić na czas określony i od kiedy liczę limit 33 dni?

    1. Marzenna, wydaje się, że można zawrzeć umowę na czas określony, a że ostatnia umowa nie była stosunkiem terminowym, nie będzie się wliczać do limitu. Limit liczony będzie od tej nowej umowy, za to już staż pracy do okresu wypowiedzenia trzeba liczyć cały.

 177. Witam serdecznie
  Mam pytanie dotyczące takiej sytuacji : pracownik zatrudniony od 15.03.2016 do 14.06.2016 na podstawie umowy zawartej na okres próbny. Następnie kolejna umowa od 15.06.2016 zawarta na czas określony na dwa lata. W dniu 31.08.2016 pracownik składa rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z art 55 1(1). Za jaki okres wypowiedzenia należy mu się odszkodowanie ?
  Dziękuje za pomoc.

   1. Pani Agato dziękuje serdecznie za odpowiedź. Nurtuje mnie jednak jeszcze interpretacja w drugą stronę – bo w sytuacji kiedy w dniu 31 sierpnia doszłoby do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez jedną czy drugą stronę to okres wypowiedzenia jaki by obowiązywał tego pracownika to 1 miesiąc, a przepis mówi ściśle o odszkodowaniu za okres wypowiedzenia, nie wspomina tu o okresie zatrudnienia. Czy w takiej sytuacji nie będzie bezpieczniej wypłacić odszkodowania w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia.
    Z góry dziękuję za pomoc.

    1. Magdalena, przyjmuje się, że liczy się okres wypowiedzenia na dzień złożenia oświadczenia z art. 55 z ind. 1 k.p. Nie bierze się więc pod uwagę tego, że gdyby złożył wypowiedzenie a nie oświadczenie o rozwiązaniu to ten okres wypowiedzenia byłby dłuższy.

 178. Dzień dobry mam takie pytanie
  jetem zatrudniona w instytucji państwowej od 01.10.2002 roku. Pierwsza umowa była na czas okręslony na rok następna od 01.10.2003 na czas nieokreślony , w związku z awansem zawodowym w dniu 01.10.2011 przekształcono mi umowę na czas okreslony do dnia 30.08.2017 – czy w takim razie po zakończeniu tej umowy następna będzie na czas nieokreślony, czy w związku z faktem że zawarta ona została na okres 6 lat już teraz powinna zostać przekształcona? czy kolejna umowa może być na czas okreslony (pierwsza umowa była na rok następna na czas nieokreślony a kolejna w 2011 na określony)

  1. Wioleta, w odniesieniu do długoletnich umów na czas określony dobrze jest to opisane tutaj: https://prawodlapracodawcy.pl/dlugoletnie-umowy-na-czas-okreslony/ W skrócie – przyjmowało się, że więcej niż 5 lat, to już obejście prawa i umowa na czas nieokreślony w związku z tym. Żeby jednak dokładnie ocenić trzeba znać całość stanu faktycznego.
   Natomiast jeżeli przyjmiemy, że to umowa na czas określony, to będzie to pierwsza z limitu, a kolejne nie mogą być dłuższe niż do 21.11.2018 r.

 179. Dzień dobry,

  chciałabym się upewnić w kwestii okresu wypowiedzenia po wejściu w życie nowych przepisów. Mianowicie na początku stycznia 2016 została zawarta z pracodawca umowa na czas określony, której obowiązywanie mija w styczniu 2018. Chciałabym się dowiedzieć jaki będzie okres wypowiedzenia tej umowy we wrześniu 2016? Jest to pierwsza umowa o pracę ze wspomnianym pracodawcą, wypowiedzenie umowy ze strony pracownika.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 180. Jeżeli mam pierwszą umowę na czas określony i w umowie jest zawarty paragraf o 2 tygodniowym wypowiedzeniu i nie otrzymałam żadnego dokumentu że czas wypowiedzenia się zmienia i chce wypowiedzieć umowę o prace to oznacza ze mój okres wypowiedzenia to 1 miesiąc a nie 2 tygodnie (wspomnę że pracuje ponad 6 miesięcy) .

  1. Martyna, decyduje to co jest korzystniejsze dla pracownika. Zakłada się, że dłuższy okres wypowiedzenia jest korzystniejszy, w związku z czym obowiązywać będzie ustawowy okres wypowiedzenia.

 181. Witam, mam pytanie. Pracuje u obecnego pracodawcy z taką historią umów:
  I umowa na 3 miesiace ( 23-03-2015 do 23-06-2015)
  II umowa na 2 lata. ( 23-06-2015 do 23-06-2017)
  W związku z powyższym chciałbym zapytać o to jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje kiedy złożę wypowiedzenie mojemu obecnemu pracodawcy. oraz czy istnieje coś takiego jak okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy dla pracodawcy.

  Dziękuję z góry za odpowiedź, nie ukrywam, że zależy mi na odpowiedzi.

  1. Patryk, Twój okres wypowiedzenia obecnie to 1 miesiąc. Jeżeli nie chcesz w tym czasie świadczyć pracy, to możesz spróbować dogadać się z pracodawcą i podpisać porozumienie rozwiązujące. Jest taka instytucja jak zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, ale niekoniecznie pracodawca może chcieć się na to zgodzić, ponieważ nadal musiałby Ci płacić wynagrodzenie.

 182. Witam,
  Bardzo proszę o podpowiedź: zatrudniałam pracownika od 01.09.2012r. do 27.06.2016r. Pracownik wraca do pracy po przerwie od 01.09.2016r. Zawarłam z nim umowę na czas określony na rok. Do limitu 33 miesięcy wliczam okres zatrudnienia od 22.02.2016r. do 27.06.2016r. Natomiast czy do okresu wypowiedzenia liczę staż od 22.02.2016r. do 27.06.2016r. czy tylko od nowej umowy zawartej od 01.09.2016r.

  1. Beata, co do limitu zatrudnienia terminowego, będzie tak jak piszesz. Jeżeli zaś chodzi o staż do okresu wypowiedzenia, to liczyć będziemy cały staż u pracodawcy tego pracownika (od 2012 r.). Stąd też jego okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

 183. zawarłam z pracownikiem 2 umowy na czas określony;
  I. od 02.09.2013 do 31.03.2014
  II. od 01.04.2014 do 31.03.2017(była klauzula o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia)
  czy 31.03.2017 umowa wygaśnie czy będzie przekształcona, po 33 miesiącach, w umowę bezterminową
  Z góry dziękuję za podpowiedź.

 184. Witam,

  Mam pytanie:
  Zatrudniłam pracownika 25-11-2015 r na okres próbny (3 miesiące), 25-02-2016 na kolejne 9 miesięcy z zachowaniem 2- dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W dniu dzisiejszym pracownik złożył wypowiedzenie.
  Proszę o informację ile u niego wynosi okres wypowiedzenia.

 185. Chyba nie otrzymałam podpowiedz, będę bardzo wdzięczna. Pod moim zapytaniem była odpowiedź dotycząca innego problemu.

 186. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedz, tzn że wypowiedzenie złożone w dniu dzisiejszym liczy się od ostatniego dnia miesiąca tak?

 187. Witam,
  Pracownik był zatrudniony w okresie od 02.11.2014 do 31.01.2016 i teraz od 14.09.2016 ma zostać z nim zawarta umowa na czas określony wykorzystująca w jednej umowie limit, tzn. umowa ma być podpisana na max 33 m-ce. Stąd moje pytanie jaki okres wypowiedzenia ma być podany na umowie i czy można od razu można podać wszystkie okresy wypowiedzenia, które będą się zmieniały w okresie trwania umowy.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 188. A co w przypadku umów zawartych na bardzo dugie okresy np.grudzień 2018, 2020., 2024 rok, itd. co może zrobic pracodawca jeśli nie chce aby unowa przekształciła sie na czas nieokreslony ?

  1. Karolina, podpisać aneks, na podstawie którego zostanie skrócony okres zatrudnienia. Ewentualnie uzupełnić umowę o okoliczności wyjątkowe, przez które umowa została zawarta na tak długi okres. Można też wypowiedzieć umowę przed upływem 33 miesięcy.

 189. Proszę o podpowiedź – mam pracownika, który w firmie był zatrudniony w okresach: 09.09.1996-26.04.1997, następnie 01.09.2003-31.12.2011, kolejna umowa 02.09.2013-31.08.2016, chcąc zatrudnić go od 01.09.2016 jak powinienem policzyć jego staż do okresu wypowiedzenia na tej nowej umowie

 190. Witam serdecznie, proszę o odpowiedz na poniższe pytania.
  1. Pracownik ma zawartą umowę na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2018 r. z klauzulą o możliwości jej rozwiązania z zachowanie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  Do dnia 21.09.2016 r. mam obowiązek poinformować Pracowników o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie okresu wypowiedzenia (dotyczy tych Pracowników, których umowy trwały w dniu wejścia przepisów w życie, czyli w dniu 22.02.2016 r.)
  Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał dla ww. umowy? Kodeksowy czy umowny? Czy powinna przedstawić mu również informację o nowych warunkach zatrudnienia, jeżeli dla niego został określony inny okres wypowiedzenia?
  2. Czy pracodawca w związku ze zmiana przepisów dot. okresu zatrudnienia powinien ankesować umowy o prace czy wystarczy przedstawienie pracownikom nowej informacji warunków zatrudnienia?
  3. Czy Pracownik może powołać się na zapisy umowne, jeżeli w umowie trwającej w dniu wejścia przepisów w życie ma zapis określający możliwość jej rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, pomimo, że przedstawiona została mu informacja o nowych warunkach zatrudnia – w zakresie zmiany długości okresu wypowiedzenia?
  Czy Pracownik może uznać, ze zapisy umowne są dla niego korzystniejsze, czy w mocy pozatają przepisy kodeksowe?

   1. Mam pracownika, któremu na 30.11.16 kończy się umowa , która trwał rok, a przed nią była um. na okres próbny. Według nowych przepisów( jeśli je dobrze zrozumiałam) okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 1 miesiąc mimo, że na umowie są dwa tygodnie? I drugie pytanie:czy to prawda, że umów na czas określony nie można teraz rozwiązać za porozumieniem stron?

 191. Witam,
  Mam pytanie. Mam już 6ą umowę zlecenie z tymi samymi czynnościami. Za każdym razem podpisywana co miesiąc.Czy dotyczą mnie te przepisy?

 192. Dzień dobry
  08.01.2015 roku podpisałam umowę na zastępstwo, która kończy się 30.09.2016, a od 01.10.2016 otrzymam nową umowę na czas określony 1 miesiąc. Czy po zakończeniu drugiej umowy będzie mnie obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia?
  Pozdrawiam

 193. Witam serdecznie! jestem zatrudniona na 10-letnią umowę na czas określony, która kończy się 31 marca 2017 roku. czy jeżeli pracodawca nie będzie chciał ze mną podpisać kolejnej umowy, okres mojego zatrudnienia kończy się 31.03.2017? czy mogę ubiegać się o to, że ta umowa przekształci się w umowę na czas określony? co mogę zrobić, jak pracodawca nie wyrazi chęci na dalsze zatrudnienie mnie po zakończeniu umowy?

 194. Witam
  pracownica pracuje u nas 8m-cy. Jest to jej pierwsza praca więc ma 80%minimalnej. Chcemy jej podnieść stawkę, czy można mimo, że nie przepracowała całego roku. Ja uważam, że tak ale koleżanka zasiała we mnie wątpliwość, że jeszcze nie ma pełnego roku, idp itd. Czy jednak może ona ma rację?

 195. Dzień dobry
  Przeczytałam większość wpisów szukając swojego przypadku, ale nie znalazłam. Czy na długość okresu wypowiedzenia ma wpływ zmiana spółki, która mnie zatrudnia?
  Pierwsza umowa na 4 lata – spółka z siedzibą w Krakowie, pracodawca pani Anna K..
  Druga umowa od 1 czerwca 2016 r. na 3 lata – spółka z siedzibą w Warszawie, pracodawcą jest ta sama pani Anna K.
  Spółki należą do jednej Grupy Kapitałowej, ja pracuję w sumie 1 rok 2 miesiące u nich, ale zastanawia mnie to przejście pod inną spółkę. Chciałabym złożyć wypowiedzenie w tym miesiącu.
  Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

   1. Pani Agato, oprócz tej wyjątkowej “zasłony” mam jeszcze jeden problem, a mianowicie oświadczyłam, że chce się zwolnić i sporządziłam Porozumienie ws. rozwiązania umowy o pracę, w którym określiłam termin rozwiązania. Porozumienie kierowniczka podpisała tego samego dnia (piątek). W poniedziałek poinformowali mnie, że jednak tamto porozumienie jest nieważne, bo mam dłuższy okres wypowiedzenia i termin podany w porozumieniu jest dla nich niekorzystny (oczywiście argumentując, że przepisy zmieniły się i że rozwiązanie umowy może nastąpić dopiero na 30 października, co z kolei dla mnie jest niekorzystne). Prosili o sporządzenie nowego porozumienia z innym terminem (przełożonym na połowę października) i podpisaliśmy to. Ciągle mam wątpliwości, które porozumienie jest obowiązujące.

 196. Witam, chciałabym rozwiać swoje wątpliwości. Jestem zatrudniona w firmie od 08.12.2014 umowa na 3 m-ce okres próbny, następnie umowa na czas określony od 01.03.2015 do 29.02.2016. kolejna umowa na czas określony 01.03.2016 do 30.09.2016. Czy kolejna umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony, czy pracodawca może zastosować nowe przepisy i dać mi kolejną umową na czas określony ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 197. Bardzo proszę o kolejne wyjaśnienie. Czy pracownika zatrudnionego w firmie od 01.01.2013 na umowę na czas określony do 31.12.2016 należy poinformować o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie okresu wypowiedzenia w miesiącu sierpniu 2016 (upłynęło 6 miesięcy od 22.02.2016 czyli od zmiany w przepisach) i jaki okres wypowiedzenia go obowiązuje – 1 miesiąc ( bo minęło 6 miesięcy od 22.02.2016), czy 3 miesiące (czy mam brać pod uwagę cały okres zatrudnienia u pracodawcy)

 198. Witam,
  zwracam się z zapytaniem co z umowami zawartymi przed 22 lutego 2016r., które były zawarte na czas określony przekraczający ten pułap w 2018? Czy ma być sporządzony do nich aneks do umowy o pracę skracający okres obowiązywania umowy czy jak to wygląda?

   1. Czyli jeżeli umowa została zawarta z pracownikiem od dnia 01.07.2013 do dnia 30.09.2018 – przekracza okres 33 miesięcy, to musi być sporządzony aneks do umowy zmieniający okres obowiązywania stosunku pracy?

 199. Witam,
  przejrzałem większość wpisów lecz nie znalazłem odpowiedzi na pytanie.
  Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z 2-tygodniowym terminem wypowiedzenia.
  Dostałam informację, że mam miesięczny okres wypowiedzenia (zgadza się wg nowelizacji kodeksu pracy i terminów). Lecz pracodawca mnie nie informował, nie było aneksu.
  Czy może mnie nadal obowiązywać dwutygodniowy termin wypowiedzenia ???
  bardzo dziękuję za odpowiedź

 200. Dzień dobry,

  Poproszę o pomoc. Pracodawca w październiku 2014 roku podpisał ze mną umowę o pracę na czas próbny – 3 miesiące, następnie w 20.01.2015 zawarto ze mną umowę na czas określony – 1 rok (do 19.01.2016) oraz następną od 20.01.2016 do 30.06.2017r, z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia umowy o pracę. 14 września 2016 złożyłem wymówienie umowy o pracę za porozumieniem stron, z uwzględnieniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy. Początkowo Pani w kadrach się zgodziła i ustaliłem z nią datę rozwiązania umowy na 30 września. Po paru dniach otrzymałem z kadr telefon, że pan dyrektor jednak woli abym odszedł z dniem kiedy zostanie przyjęta nowa osoba oraz, że na mocy zmiany kodeksu pracy (z lutego) obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia (żadnego aneksu nie podpisywałem, ani nikt mnie o tym nie informował). Zależy mi na 2 tygodniach okresu wypowiedzenia, ponieważ od początku października zaczynam nową pracę. Czy dyrektor działa zgodnie z prawem ? P.S. Niczego nie otrzymałem na piśmie. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź

   1. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że nic nie mogę zrobić aby został utrzymany 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, który zapisany jest w umowie?

    1. Adam, możesz spróbować podpisać porozumienie rozwiązujące z pracodawcą bądź wykorzystać zaległy urlop.

 201. Witam, czy umowa na okres próbny jest wymagana?? chodzi mi dokładnie o to czy nie można zatrudnić pracownika od razu na np umowę o prace na 2 lata??

 202. Szanowni Państwo,
  Jeśli w umowie o pracę mam napisane, okres wypowiedzenia dwa tygodnie zgodnie z kp. Art.33.
  I ten okres wypowiedzenia się zmienił, w jaki sposób pracodawca powinien mnie poinformować?

 203. Pracownik rozwiązuje z nami za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony (zawartą od dnia 20/11/1992) w związku z przejściem na emeryturę z dniem 29/9/2016.
  Chce abyśmy go ponownie zatrudnili na etat od 3/10/2016.
  1. czy mogę zaproponować umowę na czas określony?
  2. Jeśli tak to na jaki okres – 33 miesięcy ( liczonych od 21/2/2016 ) do dnie 21/11/2018 czy liczonych od 3/10/2016 czyli do 3/7/2019?

 204. Chciałam zapytać czy możliwe jest, że pracodawca daje mi kolejną roczną umowę o prace? Pierwszą umowę dostałam na okres próbny 3-miesiące, druga umowa była na czas określony na rok, natomiast teraz tzn od października dokładnie powinnam wg mnie dostać już taką na czas nieokreslony bo to będzie moja 3 umowa z tym pracodawcą. Tymczasem dowiaduje się że ponownie mam dostać umowę na czas określony na rok. Bardzo proszę o odpowiedz.

 205. Dzień dobry.
  Bardzo proszę o wyjaśnienie, w jakiej jestem teraz sytuacji i jak wygląda sprawa kolejnych umów, jeśli takowe miałabym podpisać…
  Dnia 5.10.2015 podpisałam z pracodawcą umowę o pracę na czas określony do 31.12.2015, następnie 31.12.2015 podpisałam z pracodawcą aneks przedłużający czas trwania tej umowy do 04.04.2016 r., czyli w momencie, gdy weszły w życie nowe przepisy trwała moja umowa (aneks). Czy tu mogę liczyć ją jako drugą umowę (z łańcuszka umów)? następnie 31.03.2016 r. podpisałam kolejną umowę na czas określony od 5.04.2016 do 4.04.2017 r. Czy pracodawca po tym czasie może podpisać ze mną kolejną umowę na czas określony, czy kolejna umowa powinna być umową na czas nieokreślony? Bardzo proszę o wyjaśnienie…

 206. Dzień dobry.
  Znalazłam się w podobnej sytuacji, umowę z pracodawcą zawarłam 01.10,2013 do 30.09.2018.
  Mam nową lepszą propozycję pracy i 21.09.2016r. złożyłam wypowiedzenie umowy. Pracodawca poinformował mnie,że mój okres wypowiedzenia wynosi miesiąc i kończy się z dniem 30.10.2016r. Na żadne wcześniejsze zwolnienie nie chce się zgodzić. Moje pytanie brzmi czy ten okres wypowiedzenia jest słuszny i czy pracodawca może nie zgodzić się na rozwiązanie wcześniejsze umowy to znaczy na mocy porozumienia stron. Bardzo proszę o odpowiedź.

  1. Niestety jestem w tej samej sytuacji. Myślałam, że mam dwa tygodnie okresu wypowiedzenia, nikt mnie nie poinformował o zmianie. I póki co pracodawca nie chce się zgodzić na wcześniejsze rozwiązanie umowy. 😔

 207. Witam. 30.09 kończy mi się umowa zawarta 15.02 br. Kolejną umowę mam zamiar rozwiązać w przypadku gdy pracodawca nie wywiąże się ze swoich obietnic i nie podwyższy mi wynagrodzenia wraz z nową umową. Nie chcę jednak “zostać na lodzie” i zamierzam podpisać koleją umowę, ale pytanie czy gdy wypowiem ją w dniu następnym po podpisaniu nadal będzie obowiązywał okres wypowiedzenia, czy muszę przepracować określoną ilość dni, żeby rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia…. skomplikowane wiem, ale proszę o pomoc. czy mogę wypowiedzieć umowę dzień po jej podpisaniu?? jaki będzie okres wypowiedzenia jeśli wliczając poprzednią umowę u tego pracodawcy przepracowałam już 8 m-cy.

 208. Witam, po przeczytaniu wszystkich komentarzy nadal nie jestem wstanie ustosunkować się do mojej sprawy. Zawarłem umowę 22.02.2016 r, na czas określony 2 lat, ponieważ jest to projekt z PUP dla refundacji osób do 30 roku życia, czyli przez rok czasu płaci moje wynagrodzenie PUP a następny rok jest już w zakresie pracodawcy. I tak sedno mojego pytania na dzień dzisiejszy jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia ?

 209. Z jaką datą pracodawca powinien wręczyć pracownikowi informację uzupełniającą zmieniającą okres wypowiedzenia z 2 tygodni na 1 miesiąc, według przepisów z 22.02.2016 (do umowy trwającej do 31.12.2016)

 210. Jaki okres wypowiedzenia ma pracownik który został zatrudniony od 01-07-2016 do 30-09-2016 okres próbny. Następnie od 01-10-2016 do 30-09-2016 r. czas określony. Czy w informacji o warunkach zatrudnienia należy wpisać dnia 01-10-2016 r. zgodnie z art. 36 par 1. okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, tj. do 31-12-2016 od dnia 01-01-2016 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. jeżeli będzie dalszym zatrudnieniu to od 01-07-2019 r.?

 211. Witam, mam pytanie jestem zatrudniona w firmie od 2013 jako pierwszą dostałam umowę zlecenie, następnie umowę o pracę na 3 m-ce, ostatnia była umowa o pracę na czas określony na 3 lata (łącznie okres umów o pracę z jednym pracodawcą przekracza okres 33 m-cy)…… Wczoraj dostałam kolejną umowę na czas określony tym razem na rok (koniec umowy 30.09.2017).

  Czy pracodawca może odmówić wydania umowy na czas nieokreślony i zastąpić ją kolejną umową na rok?

  1. 1. 01.07.2013 – 30.09.2013 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OREŚLONY 3 m-ce / 2. 01.10.2013 – 30.09.2016 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OREŚLONY 3 lata i teraz kolejna 3. 01.10.2016 – 30.09.2017 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OREŚLONY 1 rok (wczoraj otrzymałam do podpisu).

 212. witam
  czy dobrze rozumiem, że jeśli jestem w trakcie drugiej umowy na czas określony zawartej 01-03-2015 do 28-12-2018 r to ponieważ trwała ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i przekracza ten magiczny okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? jeśli tak to z jakim dniem to powinno nastąpić i czy z automatu przez wnioskodawce czy na wniosek pracownika?

 213. Witam , mam takie pytanie . Od czerwca firma podpisuje ze mną umowę na czas określony co miesiąc i dziś tez mam podpisać umowę na kolejny miesiąc , czyli to będzie juz 5 moja umowa . Czy to jest zgodne z kodeksem pracy ?

 214. Witam Państwa

  Moje pytanie może i jest oczywiste ale nigdzie nie ma wzmianki na ten temat.
  Obecnie pracuje w dużej firmie .
  Od zeszłego roku ( sierpnia do marca) pracowałem przez agencje pracy ale na innym dziale.
  Po wewnętrznej rekrutacji na inne stanowisko pracy otrzymałem 15 Marca 2016r umowę o pracę do 30 Czerwca.
  Drugą umowę o pracę otrzymałem od 1 Lipca do 31 Grudnia.

  I teraz moje pytanie
  Czy mogę nie podpisywać kolejnej umowy o pracę bez podania powodu?
  Jakie to będzie miało skutki ?
  Czy w takim wypadku obowiązuje mnie jakiś okres wypowiedzenia czy z dnia na dzień umowa jest nie podpisana i brak okresu wypowiedzenia?

  1. Krystian, jeżeli dojdzie do przekroczenia limitu liczbowego umów, to umowa przekształci się w umowę na czas określony. Twój okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu i wynosi obecnie 1 miesiąc.

 215. Witam serdecznie.
  Podpisałam umowe na czas określony w 2014 rokuUmowa wygasa w roku 2018.Wypowiadam ją w tym tygodniu,w tym momencie jaki jest okres wypowiedzenia?w umowie mam dwa tygodnie,czy nowe przepisy (w tym przypadku miesiąc wypowiedzenia) mnie też dotyczy?

 216. Witam.
  Pierwszą umowę zawarłem z moją firmą 30.04.2013 na rok czasu. Następnie kolejną, też na rok.
  Od tej chwili nie dostałem żadnej umowy a pracuję do dzisiaj – firma płaci składki.
  Kierownik mówi, że automatycznie mam umowę na czas nieokreślony ( nic nie podpisywałem).
  Teraz chcę się zwolnić.
  Podobno 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy działa od nowego miesiąca po jego przedłożeniu ( dziś mamy 4.10.2016r.). Czyli czas będzie liczony od 1.11.2016r ?

  Z góry dzięikuję za odpowiedź.

  1. Kamil, jest prawie tak jak mówisz. Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc albo wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli złożysz wypowiedzenie np. dziś 4 października, to umowa rozwiąże się z dniem 31 stycznia 2017 r.

 217. Witam,
  będę wdzięczna za pomoc przy ustaleniu okresu wypowiedzenia tj. zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony od 01.12.2014 do 31.03.2016, a od 01.04.2016 umowę na czas nieokreślony. W dniu wczorajszym złożył wypowiedzenie. Obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia?
  Pozdrawiam,
  Katarzyna

 218. Witam, mam pytanie odnosnie mojej umowy, czy przeszła już na czas nieokreślony, bo spotykam sie z różnymi interpretacjami a chciałbym być pewny..
  1 umowa zawarta była na czas określony od 1.04.2014 do 31.12.2014
  2 umowa zawarta byłą na czas określony od 1.01.2015 do 31.12.2015.
  3 umowę dostałem również na czas określony od 1.02.2016 do 31.12.2016- czy ta umowa powinna być już na czas nieokreślony ? czy to ze w miedzy czasie od 22 lutego weszły nowe przepisy w życie anulują sie moje 2 pierwsze umowy i ta trzecia jest jakby dopiero pierwsza? ciągłość jest zachowana , nie ma odstępów pomiędzy umowami. prosze o odpowiedz i z góry dziękuje. Pozdrawiam.

 219. Witam serdecznie,

  uprzejmie proszę o informację, do kiedy muszę złożyć wypowiedzenie, aby zachować 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
  Mam umowę na czas określony (1 rok). Rozpoczęła pracę 4 maja 2016r. Rozumiem, że zgodnie z prawem pracy do końca pażdziernika mam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia a od 1 (4?) listopada już – miesięczny. Do którego dnia w pażdzierniku muszę złożyć wypowiedzenie, aby jeszcze mieć 2 tygodniea od kiedy liczy się już – miesięczny.

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

 220. Witam, chciałam zapytać mam umowę na czas nieokreślony na 1/2 etatu i pracuję u tego samego pracodawcy już ok 9 lat na takich samych warunkach. jaki mam okres wypowiedzenia umowy o pracę?

 221. Witam mam umowe na czas określony 5 miesięcy 03,09,16 – 03,02,17r jednak chciałbym ją zerwać wcześniej. Według nowych przepisów umowe na czas określony krótszą niż 6 miesięcy mogę zerwać po 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia bądź od razu jeśli za porozumieniem stron ?

 222. Witam,

  W dniu 07.10.16 zlożyłam wypowiedzenie z miesięcznym okresem wypowiedzenia – rozwiązanie nastepuje 07.11. czy 30.11? Pytam bo może coś się zmieniło chciałam złożyć wypowiedzenie na koniec miesiąca ale szef unikał mnie i powiedział że będzie miał czas dopiero 03.10 a ostatecznie przetrzymał mnie jeszcze do konca tygodnia. Miał mi dac obiecaną podwyżkę którą miałam dostać w lutym, Wiem że mogłam dać wypowiedzenie 30.09 ale szef sugerował że się dogadamy co do warunków umowy po czym stwierdził że jednak nie.
  Proszę o odpowiedź

  1. Witam
   mam pytanie ale tym razem na temat urlopów. Mamy pracownika pracuje po 11 godzin dziennie, co drugi lub trzeci dzień. przysługuje mu 26 dni urlopu. W jaki sposób poprawnie mogę wyliczyć mu urlop. czy liczyć godzinowo i uwzględniać 8 godzin pracy np.za niepełny rok przysługuje mu 18 dni razy wtedy 8godzin i przypada mu 144 godzin ale jak jest 2 dni na urlopie to mu odejmuję 22 godziny? bo w tych dwóch dniach pracowałby 22 godziny ?( 2x11h)

 223. Witam ,jestem w trakcie trwania trzeciej umowy na czas określony
  1. 23.03.2009- 22.06.2009 – 3 miesięczny okres próbny
  2. 23.06.2009-22.06.2012
  3.23.06.2012-22.06. 2017
  łącznie pracuje w obecnej firmie przez ponad 7 lat cały czas na umowie na czas określony. Czy w myśl nowych przepisów moja trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony ? Dodam ,że jestem obecnie na zwolnieniu , ponieważ jestem w ciąży , termin porodu to początek grudnia 2016 , więc jezeli moja umowa nadal pozostaje umową na czas określony, mogę skorzystać jedynie z pół rocznego urlopu macierzyńskiego ,żeby z jego końcem (początkiem czerwca 2017) wrócić do pracy i liczyc na kolejną umowę .

 224. Witam ,jestem w trakcie trwania trzeciej umowy na czas określony
  1. 23.03.2009- 22.06.2009 – 3 miesięczny okres próbny
  2. 23.06.2009-22.06.2012
  3.23.06.2012-22.06. 2017
  łącznie pracuje w obecnej firmie przez ponad 7 lat cały czas na umowie na czas określony. Czy w myśl nowych przepisów moja trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony ? Dodam ,że jestem obecnie na zwolnieniu , ponieważ jestem w ciąży , termin porodu to początek grudnia 2016 , więc jezeli moja umowa nadal pozostaje umową na czas określony, mogę skorzystać jedynie z pół rocznego urlopu macierzyńskiego ,żeby z jego końcem (początkiem czerwca 2017) wrócić do pracy i liczyc na kolejną umowę .

 225. Witam , dnia 04.04.2016 zawarlem umowe na okres probny 3 miesieczny do dnia 30 czerwca 2016 , nastepnie od dnia 01.07 2016 umowa zostala przedluzona na rok . Dnia 10.10 2016 zlozylem wypowiedzenie i chcialem zapytac jaki okres bd ono trwalo 2 tygodnie czy miesiac , czy jest liczone od 01.07 2016 czy od daty podpisania umowy na okres probny . Dziekuje i pozdrawiam

 226. Prosze o informacje..pracowalam u pracodawcy od 1.09.2003 do 31.08.2006 i nastepnie ponownie mam umowe na czas okreslony od 1.11.2015 do 31.10.2016 wiem ze umowa nie zostanie przedluzona ale czy jak sama zloze tersz wypowiedzenie to bede miec 3 miesieczny okres wypowiedzenia?

 227. Bardzo proszę o informację, czy można (jako pracownik) wypowiedzieć umowę zawartą po 22 lutego, ale w tej umowie nie ma zapisu o okresie wypowiedzenia. Mam zapis o okresie wypowiedzenia w jakimś drugim dokumencie, dotyczącym warunków zatrudnienia. Z góry dziękuję.

   1. Proszę jeszcze o informację w takiej sprawie; chcę wypowiedzieć umowę na czas określony na czas 01.07.2016 do 30.06.2018, ale dniem podpisania umowy jest 13 czerwca br. Czy to ma znaczenie na wypowiedzeniu? Proszę o pomoc. I jeszcze jedno, czy na wypowiedzeniu można dostać tzw. dyscyplinarkę?

 228. Witam serdecznie☺ Pierwszą umowę z pracodawcą zawarłam 26.05.2014 do 30.06.2014, kolejną na dwa lata od 1.07.2014 do 30.06.2016 i niedawno trzecią od 1.07.2016 też na dwa lata czyli do 30.06.2018. I stąd moje pytanie, czy ostatnia umowa jest zgodna z nową ustawą czy powinna już przejść na czas określony?

  1. Edyta, po zmianie przepisów dopuszczalne było zawarcie trzeciej umowy na czas określony. Natomiast po tej umowie pracodawca nie powinien już proponować zatrudnienia terminowego i powinna być zawarta umowa na czas nieokreślony.

 229. Witam.
  Proszę o pomoc i wyjasnienie mojej sytuacji.
  Pierwszą umowę miałam zawartą na okres próbny od 16.12.2013 do 31.03.2014(o ile liczy się ona jako 1?)
  Drugą od 01.04.2014 do 31.12.2015
  Trzecią od 01.01.2016 do 31.12.2017r
  Po pierwsze czy umowa na okres próbny liczy się jak 1?
  Po drugie czy kolejna umowa(po 31.12.2017) będzie umową na kolejny czas okreslony jesli tak to do kiedy bedzie trwała czy też będzie musiała być umową na czas nieokreslony?
  Dziekuję.

 230. Witam
  Proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego przypadku.
  Z dn. 25.09.2016r została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracownika, w związku z jego przejściem na emeryturę. Obecnie powstała koncepcja jego ponownego zatrudnienia, na tym samym stanowisku pracy. W związku z tym mam pytanie czy w takiej sytuacji:
  1. Mogę zatrudnić tego pracownika na podstawie umowy zawartej na czas określony i od nowa liczyć limit 3 umów i 33 m-cy?
  2. Czy też powinnam uwzględnić w limicie 3 umów i 33 m-cy wszystkie jego umowy zawarte na czas określony, w poprzednim okresie zatrudnienia?
  3. Mogę wręczyć umowę zawartą na czas nieokreślony?
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc

 231. Witam,
  Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Mianowicie.
  1. 04.04.2016 roku podpisałem umowę na okres próbny wynoszący 3 miesiące.
  2. 30.06.2016 roku podpisałem umowę na czas nieokreślony u tego samego pracodawcy, w umowie mam zawartą informację, że może nastąpić wcześniejsze rozwiązaniu umowy o pracę – które wynosi 2 tyg.
  Teraz moje pytanie jest następujące.
  Czy z dniem dzisiejszym mogę bez problemu złożyć wypowiedzenie i otrzymać 2 tygodniowy okres wypowiedzenia ? Jak zapis w umowie ma się do dzisiejszych przepisów prawa?

 232. Witam czy w świetle nowych przepisów moje wcześniejsze umowy na czas określony “wyparowuja”? Czyli muszę pracować kolejne 3lata (razem z poprzednimi 6lat)żeby osiągnąć umowę na czas nieokreślony!?

 233. Witam
  Proszę o odpowiedź, czy do ustalenia liczby zatrudnionych pracowników w jednostce przy likwidacji tej należy uwzględnić również osoby odbywający staż pracy skierowane z Urzędu Pracy i pracowników na umowę zlecenie?. Z góry dziękuje za odpowiedź

 234. 30 września 2017 kończy mi się druga umowa o pracę na czas określony (pierwszą była zawarta na okres 5 lat i druga tez). Moje pytanie brzmi :czy pracodawca trzecia umowę musi dac na czas nieokreślony?dziekuje

 235. Proszę o odpowiedź, czy do ustalenia liczby zatrudnionych pracowników w jednostce przy likwidacji tej jednostki żeby sprawdzić czy należą się odprawy-należy uwzględnić w liczbie pracujących również osoby odbywający staż pracy skierowane z Urzędu Pracy i pracowników na umowę zlecenie?. Z góry dziękuje za odpowiedź

 236. Witam,
  bardzo prosilbym o porade w nastepujacej sytuacji.
  Historia mojego zatrudnienia u tego samego pracodawcy:
  – 12 miesiecy na UOP na pol etatu.
  -UOP na czas nieokreslony na na pol etatu- te umowe rozwiazalismy za porozumieniem stron po 12 miesiacach i kolejna moja umowa to:
  – 12 miesiecy na UOP na caly etat. – to jest umowa ktora obecnie mnie obowiazuje
  Czy ustawa definiuje jaka powinna byc nastepna umowa? Umowy byly zawierane bez zadnych przerw.
  Z gory dziekuje za pomoc.
  Pozdrawiam
  Radek

  1. Radek, “środkowa” umowa, to umowa na czas nieokreślony, więc nie wlicza się jej do łańcuszka umów. Obecnie obowiązująca umowa będzie uznawana za pierwszą na czas określony, pozostałe reguły – jak we wpisie.

 237. jestem zatrudniona na czas określony od ponad roku. Na umowie obowiązuje mnie 14 dniowy ores wypowiedzenia jednak pracodawca broni się przepisem o miesięcznym terminie. Czy w takiej sytuacji mam się trzymać tego, co podpisałam w umowie czy tego co mówią przepisy?

 238. Witam mam 2 pytania 🙂 1.pracuję od 01.11.2012 roku najpierw umowa na 3 miesiące następna na czas określony na rok, i kolejna już na czas nieokreślony w mojej umowie jest 2- tygodniowy okres wypowiedzenia. jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje po nowych przepisach? Pytanie 2 siostra pracuje w firmie 20 lat na umowie 3 miesięczny okres wypowiedzenia , jaki okres wypowiedzenia ją obowiązuje? Z góry dziękuję za odpowiedz

  1. Ilona, okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest zależny od stażu pracy u pracodawcy. Jeżeli staż przekracza trzy lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zmiana przepisów nie dotyczyła umów o pracę na czas nieokreślony.

 239. Moje pytanie ?

  Pierwsza umowa od 22.04.2014 – 21.07.2014 / druga umowa od 22.07.2014 – 31.10.2016 / trzecia zaproponowana od 1.11.2016 (na rok) / czwarta powinna być na czas nieokreślony ? tak dobrze zrozumiałam ?

 240. witam
  Piewrszą umowe miałem od 01.01.2014-31.12.2014 jestem w trakcie trwania drugiej umowy na czas określony zawartej 1.01.2015 do 31.12.2016 r ponieważ trwa ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i suma umów przekracza ten okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? Czy dopiero następna umowa którą dostanę od 1 stycznia będzie umowa na czas nieokreślony ??

 241. Witam,
  Mama dwa bardzo ważne pytania.
  Mama umowę na czas określony od 11,06,2009 do 30,05,2019 jaki będzie mój okres wypowiedzenia?
  Następne pytanie to jak skutecznie wypowiedzieć umowę bo muszę to zrobić maksymalnie do 31,10,2016 a nie mam możliwości dać do swojemu bezpośredniemu przełożonemu czy mailowo jest honorowane?

   1. Czyli jeśli dobrze rozumiem wyślę mailowo wypowiedzenie zadzwonię do przełożonego 31,10,2016i wypowiedzenie zaczyna mi się 01,11,2016 i kończy z końcem miesiąca?

   2. Nawiązując do wcześniejszej rozmowy:
    Czyli jeśli dobrze rozumiem wyślę mailowo wypowiedzenie zadzwonię do przełożonego 31,10,2016i wypowiedzenie zaczyna mi się 01,11,2016 i kończy z końcem miesiąca?

    Witam, Mama dwa bardzo ważne pytania. Mama umowę na czas określony od 11,06,2009 do 30,05,2019 jaki będzie mój okres wypowiedzenia? Następne pytanie to jak skutecznie wypowiedzieć umowę bo muszę to zrobić maksymalnie do 31,10,2016 a nie mam możliwości dać do swojemu bezpośredniemu przełożonemu czy mailowo jest honorowane?

    Aneta, okres wypowiedzenia teraz wynosić będzie 1 miesiąc. O ile umowę tę można uznać za umowę na czas określony – https://prawodlapracodawcy.pl/dlugoletnie-umowy-na-czas-okreslony/
    Możesz również przesłać wypowiedzenie na adres pracodawcy i jednocześnie poinformować o tym, że taka przesyłka została wysłana.

 242. witam
  Piewrszą umowe miałem od 01.01.2014-31.12.2014 jestem w trakcie trwania drugiej umowy na czas określony zawartej 1.01.2015 do 31.12.2016 r ponieważ trwa ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i przekracza ten okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? Czy dopiero następna umowa którą dostanę od 1 stycznia będzie umowa na czas nieokreślony ??

 243. witam
  Piewrszą umowe miałem od 01.01.2014-31.12.2014 jestem w trakcie trwania drugiej umowy na czas określony zawartej 1.01.2015 do 31.12.2016 r ponieważ trwa ona w dniu wejścia nowych przepisów w życie i przekracza ten okres 33mce, to powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony? Czy dopiero następna umowa którą dostanę od 1 stycznia będzie umowa na czas nieokreślony ??

 244. Szanowna Pani,
  bardzo proszę o odpowiedź na mój przypadek, ponieważ jest on specyficzny. Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 2015r. Umowa kończy się w 2018r. NIE MAM OKRESU WYPOWIEDZENIA zawartego w umowie. Czy w związku ze zmianami w prawie zostanie narzucony mi okres wypowiedzenia czy też nic się nie zmienia i dalej umowy wypowiedzieć nie mogę w konkretnym terminie?
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.