Wzór zawiadomienia do PIP – uzupełnienie nielimitowanej umowy na czas określony

Stało się! Nowelizacja kodeksu pracy już obowiązuje. Teraz ważne jest, abyś wypełnił obowiązki nałożone na Ciebie przez ustawodawcę.

Jedynym z takich obowiązków jest uzupełnienie umowy o pracę na czas określony zawartej z przekroczeniem limitu – ilościowego bądź czasowego – jeżeli została zawarta z obiektywnych przyczyn leżących po Twojej stronie, a jej zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, a więc w sytuacji, o której stanowi art. 251 § 4 pkt 4 k.p.

Jeżeli umowa trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. była zawarta właśnie w takiej sytuacji, konieczne jest jej uzupełnienie o taką informację. Oznacza to, że należy aneksować umowę i wpisać w jej treść okoliczności zawarcia jej z przekroczeniem limitu. Co ważne, uzupełnienie umowy będzie wymagane jedynie, kiedy będzie trwała dłużej niż do 21 listopada 2018 r. Jeżeli nie przekracza limitu – nie ma obowiązku jej uzupełniania.

Na spełnienie tego obowiązku masz 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, a więc umowa powinna być uzupełniona najpóźniej do dnia 21 maja 2016 r.

Następnie fakt ten musisz zgłosić do właściwego okręgowego inspektora pracy – w formie pisemnej lub elektronicznej – w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy. Jeżeli uzupełniłeś umowę w ostatnim dniu terminu, na zawiadomienie PIP masz czas do 27 maja 2016 r.

Dla ułatwienia poniżej znajdziesz prosty wzór takiego zgłoszenia.

zaw2iad

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. Kasia pisze:

  a czy te okresy trwania umowy,od których uzależnione jest jej uzupełnienie nie są liczone dopiero od dnia 22 lutego 2016 roku? czy zatem uzupełnienie umowy nie jest wymagane wtedy gdy umowa trwa dłużej niż do 21 listopada 2018 roku?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kasia, z tekstu – „Co ważne, uzupełnienie umowy będzie wymagane jedynie, kiedy będzie trwała dłużej niż do 21 listopada 2016 r.”

 2. Kasia pisze:

  Witam,
  Mam pracownika z którym zawarta jest umowa na czas określony od 01.03.2016-31.10.2016r./ praca sezonowa/ czy w takim przypadku powinnam wysłać zawiadomienie do OIP

 3. Marzena pisze:

  umowa trwa od 15.09.2014 r, do 31.12.2016 r. czy powinnam ja aneksować (okres wypowiedzenia) i zgłosić do PIP?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, zamiast aneksu – informacja w trybie art. 29 par. 3 z ind. 2 k.p. Nie trzeba zgłaszać do PIP.

 4. Kamila pisze:

  Dzień doby, jeżeli dochodzi do przekroczenia limity długości trwania umowy o pracę (umowy która trwa w trakcie wejścia w życie przepisów) czy można z pracownikiem zawrzeć porozumienie w sprawie skrócenia okresu trwania umowy o pracę i skrócić umowę do dnia 21.11.2018r?

 5. Kamila pisze:

  Jeśli chodzi o umowy na czas określony już trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów to pracodawca powinien poinformować pracowników w ciągu miesiąca o zmianie długości okresu wypowiedzenie. Czy jest jakiś wzór takiej informacji? Czy należy za każdy razem kiedy ten okres wypowiedzenia się zmienia informować o tym pracownika czy wystarczy, że do informacji wpiszę ze okres wypowiedzenia umowy o pracę jest ustalony zgodnie z art. 36 paragraf 1 KP?

 6. Magda pisze:

  Witam, czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 14 pkt 6 w powiązaniu z pkt 4 w stosunku do umowy na czas określony trwającej do 30.11.2019 r. ale pracownik przez cały okres od 22.02.2016 do 21.11.2018 r. podlega szczególnej ochronie (urlop macierzyński, potem rodzicielski, potem wychowawczy, potem zaległy wypoczynkowy) – umowa NIE przekształci się w umowę na czas nieokreślony i NIE TRZEBA jej uzupełniać teraz o powód przekroczenia limitów ? Zgodnie z art. 14 pkt 6 umowa rozwiąże się z upływem czasu na jaki została zawarta, czyli 30.11.2019 r. Pracownica wróci do pracy prawdopodobnie na 2 miesiące przed końcem umowy. Czy wtedy trzeba będzie uzupełniać tę umowę o powód przekroczenia limitu?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magda, do 22.11.2018 r. a nie do 30.11.2019 r. Jeżeli przez cały okres jest pod ochroną – nie trzeba uzupełniać. Jeżeli nie przez cały – trzeba uzupełnić, o ile są ku temu powody.

   • Magda pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Ale ochronie będzie podlegała między 22.02.2016 r.(wejście w życie przepisów), a 22.11.2018 r. (upływ 33 m-cy). Czyli przez cały okres o którym mówi art. 14 ust. 6. Umowa była zawarta do 30.11.2019 r. Czyli rozumiem, że na zasadzie wyjątku od reguły mimo nadejścia daty 22.11.2018 r. umowa nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony i NIE MUSZĘ uzupełniać jej teraz o powód? A co po powrocie pracownicy po wszystkich urlopach(macierz., rodz., zaległym wypoczynkowym i wychowawczym), co nastąpi ok. września 2019 r.? Czy wtedy trzeba będzie uzupełnić umowę o powód, czy w ogóle ani teraz ani kiedykolwiek nie trzeba tego robić?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Tej umowy nie trzeba będzie uzupełniać. Rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta.

     • Magda pisze:

      Mnie jednak nadal dręczy ten przypadek:). Przyczynę trzeba wpisać do 21 maja 2016 r. Teraz zakładam, że pracownica będzie spełniała wymóg objęcia ochroną przez cały ten czas (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy). Ale jeżeli jednak po rodzicielskim (około października) uzna, że jednak wraca do pracy, to będzie sytuacja, że nie będzie już objęta tym wyjątkiem, a minie już termin na wpisanie do trwających umów powodu dłuższej umowy. Czy wtedy trzeba będzie go uzupełnić? Po jej ewentualnym powrocie?

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Jeżeli pracownica nie będzie już pod ochroną, jej umowa może zostać skrócona tak, aby nie przekraczała limitu. Taki był cel tej regulacji.

 7. Katarzyna pisze:

  Witam, proszę mi podpowiedzieć jak postąpić z umową na zastępstwo zawartą od 1.04.2014. W umowie znalazł się zapis, że zawiera się ją od dnia….. na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika (imię i nazwisko) bez konkretnej daty zakończenia tej umowy. Czy powinnam tę umowę aneksować i wskazać konkretną datę zakończenia (data końca urlopu wychowawczego zastępowanej pracownicy – 13.06.2017)? Czy umowa ta w obecnym stanie jest wypowiadalna? Informacja o warunkach zatrudnienia do tej umowy zawierała powołanie się na przepis art.33 (1) K.p. – powinnam teraz powołać się na przepis art.36? Czy umowa rozwiąże się automatycznie po wcześniejszym powrocie zastępowanej pracownicy?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Katarzyna, nie trzeba uzupełniać daty, umowa jest wypowiadalna i rozwiąże się automatycznie, gdy powróci zastępowany pracownik.

 8. Katarzyna pisze:

  Jeśli umowa jest wypowiadalna to rozumiem, ze okres wypowiedzenia jest wg nowych zasad (staż liczony od 22lutego). Czy wobec zapisu o warunnkach zatrudnienia powinnam to zmienić i przywołac art. 36?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tak, dla umowy trwającej staż liczymy od 22.02.2016 r. Jeżeli chodzi o warunki to na zasadzie art. 29 par. 3 z ind. 1 k.p. trzeba poinformować o zmianie okresu wypowiedzenia.

 9. Maria pisze:

  Mam 10 osób , które są zatrudnione od 8 lat na umowy okresowe (co roku maja umowę od 01.09.-do 31.08. roku następnego) Czyli ostatnia ich umowa jest zawarta od 01.09.2015 do 31.08.2016. Czy mam obowiązek informowania inspektora pracy o taki umowach?? od 01.09.2016 zawrę z nimi umowy juz na czas nieokreślony

 10. Aga pisze:

  co roku zawieramy umowy w pracownikami w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych na okres jaki przewiduje umowa w Urzędem Pracy , często te osoby się powtarzają. Moje pytanie czy mam je zgłosić do pip aby po 3 umowie nie zawierać na czas nieokreślony?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Aga, jeżeli chodzi o prace interwencyjne i roboty publiczne, to nie dotyczy ich limit przewidziany art. 25(1) k.p. Wpis na ten temat pojawi się na blogu w piątek.

 11. Ania pisze:

  Witam mam 2 osoby zatrudnione na umowę zastępstwo jedna od 19.01.2015 do okolo lipca 2016 na czas usprawiedliwionej nieobecności pani …….. . Druga osoba od dnia 31.08.2015 również na cas usprawiedliwonej nieobecności. Czy trzeba pisać jakies uzupełnienie do tych umów ? Czy wystarcza informacje o warunkach zatrudnienia i zmienie ulegnie tam, par. 33 na 36 KP ? Jeżeli pracownik wraca z urlopu rodzicielskiego i wykorzystuje zaraz potem urlop wypoczynkowy to zastepujacemu pracownikowi konczy sie umowa na zastepstwo w momencie powrotu tamtego pracownika z urlopu wypoczynkowego czy rodzicielskego ? A jezeli chodz i badania wstepne to powinien je zrobic przed urlopem wypoczynkowym czy po ? Dziekuje

 12. Karol Sienkiewicz pisze:

  Ania, jeżeli z treści umów wynika, że są to umowy na zastępstwo, to więcej nie trzeba uzupełniać. Trzeba przekazać informację o zmianie warunków zatrudnienia z powołaniem na art. 36 par. 1 k.p. Umowa kończy się z chwilą powrotu zastępowanego pracownika do pracy. Jeżeli idzie na kolejny urlop, to nie wraca do pracy.

 13. Barbara pisze:

  Witam, mamy w firmie umowy zawarte na czas dłuższy, niż 33 miesiące od lutego tego roku (kończą się w 2019 roku), ale nie jesteśmy w stanie uzupełnić ich o wymagany powód. Po prostu, można było tak długie zawierać, to zawieraliśmy, to czy jedyną konsekwencją będzie to, że taka umowa po upływie tych 33 miesięcy przekształci się w umowę na czas nieokreślony? Czy jeżeli NIE uzupełnimy tych umów o powód i będziemy zwyczajnie czekać na ich przekształcenie w umowę na czas nieokreślony (nie chcemy ich też skracać) – czy PIP nie „przyczepi się”?

 14. Magdalena pisze:

  Witam,

  proszę o poradę, co w przypadku- gdy pracownik ma dwie umowy w jednej firmie. Jedna umowa jest na czas nieokreślony, druga od 01-04-2015 do 31-03-2016 umowa na czas określony ( projekt unijny). Czy w tym przypadku druga umowa powinna być uzupełniona o wpis zgodnie z art.25(1) par. 4 pkt. 4 KP i zgłoszona do PIP?
  Drugi przypadek to sytuacja, gdzie pracownik ma dwie umowy o pracę- jedna zawarta na czas określony oraz druga również na czas określony (projekt unijny). Zatrudnienie jest równoległe. Pierwsza umowa zawarta od 07-01-2015 do 06-04-2016 oraz druga umowa zawarta równolegle od 01-05-2015 do 31-03-2016 (projekt unijny).Czy w przypadku również należałoby uzupełnić umowę o wpis j/w?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magdalena, nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Chętnie poznam szczegóły, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

 15. Anna pisze:

  Witam, Mam pracownice z którą podpisana była umowa od 21.12.2015 do 31.12.2020. W marcu dowiedziałam się, że jest w ciąży. Na jesień będzie rodziła. Najpierw będzie na macierzyńskim, później odbierze urlop wypoczynkowy a następnie przejdzie na urlop wychowawczy.
  Akurat wszystkie urlopy skończą się mniej więcej z końcem umowy. Rozumiem, że w trakcie urlopów umowa przekształci się na czas nieokreślony, tak? Nie ma wyjątku, że w tej sytuacji będzie inaczej i będę mogła z nią zakończyć współpracę z końcem 2020 roku? I czy teraz też muszę zgłaszać do PIP taką sytuacje? Mam jeszcze dwie pracownice z takimi umowami z tym, że nie są w ciąży. I czy muszę do tych umów podpisywać jakieś aneksy jeśli chodzi np o czas trwania umowy lub okres wypowiedzenia? Poproszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 16. Aga pisze:

  witam
  mam pracownicę, która jest zatrudniona od 01-04-2016r. do dnia 30. 06.2016 na 1/2 etatu, w ramach umowy z Urzędem Pracy zatrudnienia po stażu. pracownica chce odejść z pracy, nie może odeść za porozumieniem stron, umowa taka musi być wypowiedziana przez jedną ze stron. Moje pytanie ona jest zatrudniona na okres krótszy niż 6 miesięcy, nie zawarłam klauzuli wypowiedzenia takiej umowy. Czy do tej umowy stosuje sie okresy wypowiedzenia z k.p., czy jest możliwość zakończenia takiej umowy przed upływem terminu? jeśli tak to w jaki sposób można ją zakończyć?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Aga, umowa ta została zawarta po wejściu w życie nowelizacji, a więc jest wypowiadalna na podstawie przepisów k.p.

 17. Magdalena pisze:

  Ja powielam pytanie Barbary. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ mam taką samą sytuację w firmie i nie bardzo wiem jak postąpić. „Witam, mamy w firmie umowy zawarte na czas dłuższy, niż 33 miesiące od lutego tego roku (kończą się w 2019 roku), ale nie jesteśmy w stanie uzupełnić ich o wymagany powód. Po prostu, można było tak długie zawierać, to zawieraliśmy, to czy jedyną konsekwencją będzie to, że taka umowa po upływie tych 33 miesięcy przekształci się w umowę na czas nieokreślony? Czy jeżeli NIE uzupełnimy tych umów o powód i będziemy zwyczajnie czekać na ich przekształcenie w umowę na czas nieokreślony (nie chcemy ich też skracać) – czy PIP nie „przyczepi się”?”

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magdalena, skutkiem jest przekształcenie się umowy. Skoro strony się na to godzą, to PIP nie powinien mieć o to pretensji.

   • Kinga pisze:

    Też powielę pytanie Barbary i Magdaleny – w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest artykuł na ten temat i mój niepokój wzbudziło zdanie, że (piszę z pamięci, mam nadzieję, że nic nie przekręcam) jeżeli umowy zawarte przed lutym 2016 r. na okres dłuższy, niż 33 miesiące nie zostaną teraz uzupełnione o powód zawarcia, to w przyszłości sąd będzie rozstrzygał, czy umowa jest umową na czas określony, czy nie określony. I już zwątpiłam, bo sądziłam, że te długie umowy, zawarte kiedyś przed lutym 2016 r. – do listopada 2018 r. będą umowami na CZAS OKREŚLONY, a następnego dnia po upływie 33 miesięcy liczonych od 21 lutego 2016 r. po prostu przekształcą się w umowy na czas nieokreślony – i będzie to jedyny skutek. Czy dobrze rozumuję, bo już się pogubiłam. Czy mógłby Pan to definitywnie potwierdzić lub zaprzeczyć? KIEDY te umowy się przekształcą?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Kinga, przepis (art. 25 z ind. 1 § 3) wprost stanowi, że:
     Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
     a więc od dnia następującego po upływie 33 miesięcy umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, nie wcześniej.

     • Kinga pisze:

      no tak, tylko gdzieś czytałam, że to dotyczy tylko NOWYCH umów, zawartych po lutym 2016 r., a jakoby dyskusyjne jest czy te trwające umowy przekształcają się teraz, czy dopiero w listopadzie 2018 r. Może za dużo czytam:)

    • Kinga pisze:

     Jeszcze w uzupełnieniu – czy może problemem zamieszania jest to, że ustawa nie określa konsekwencji nie uzupełnienia tych umów o przyczynę zawarcia i należy to rozumieć tak:
     – jeżeli pracodawca (aneksem) TERAZ, do 21 maja 2016 r. uzupełni umowę o powód jej zawarcia na tak długi czas, to w listopadzie 2018 r. umowa NIE przekształci się w umowę na czas nieokreślony,
     – jeżeli pracodawca NIC teraz nie zrobi i akceptuje, że w listopadzie 2018 r. ta umowa po prostu przekształci się w zawartą na czas nieokreślony – po tej dacie będzie ją traktował jako zawartą na czas nieokreślony i ok,
     – jeżeli pracodawca teraz nie uzupełni umowy o przyczynę, to po listopadzie 2018 r. strony mogą spotkać się w sądzie, bo pracownik będzie twierdził, że umowa jest już na czas nieokreślony, a pracodawca, że na czas określony????

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Kinga, tak może być, bo przecież pracownik nie ma interesu w tym, żeby się zgodzić na podpisanie takiego aneksu. W związku z czym może równie dobrze odmówić, a umowa nie zostanie uzupełniona. Co do skutków – tu są wątpliwości czy jako obiektywny element stanu faktycznego, a nie fakt prawotwórczy uniemożliwia to uznanie przed sądem, że umowa była cały czas umową na czas określony, czy też – według drugiego stanowiska – jak się nie uzupełniło, to pracodawca ma problem, a umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Jeżeli artykuł z Rzepy jest on-line bardzo proszę o przesłanie linku – postaram się do tego odnieść.

 18. Kinga pisze:

  dziękuję:).
  Nie, nie mam online – czytałam w papierowym dzisiejszym wydaniu, dodatek kadrowy.

 19. Marzena pisze:

  Witam, czy jeżeli mam pracownika zatrudnionego na sezon grzewczy od 01.10.2015 r. do 20.05.2016 (8 miesięcy) to powinnam mu również aktualizować informacje o obowiązującym go wypowiedzeniu? mimo że dłuższy okres będzie obowiązywał już po umowie?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marzena, jeżeli chodzi o informację, to było to już wielokrotnie omawianie w komentarzach. Zobacz wpisy o przepisach przejściowych i zmianie przepisów.

 20. Joanna pisze:

  Od sierpnia 2013 roku mam zawartą umowę na czas zastępstwa pracownicy, która była w ciąży. Po zakończeniu wszystkich świadczeń zaszła ponownie w ciążę. Pod koniec sierpnia zeszłego roku (2015) zakończyła urlop rodzicielski. Po tym wykorzystała cały zaległy oraz bieżący urlop a obecnie przebywa juz kolejny miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Czy w takim przypadku moja umowa, która była zawarta na czas ciąży i świadczeń z nią związanych powinna zmienić informacje dotyczące zastępstaw pracownicy która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim? i co z uzupełnieniem do PIP? Jak to ma wyglądać?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Joanna, to zależy jak sformułowana jest umowa. Jeżeli jest napisane, że na czas usprawiedliwionej nieobecności określonej pracownicy, to nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Tak samo uzupełnienie umowy nie jest niezbędne – jest już w niej przecież napisane, że jest to umowa zawarta na zastępstwo. Co do informacji do PIP – z wpisu wynika przecież, że nie ma takiego obowiązku przy umowie na zastępstwo.

 21. Kinga pisze:

  Czy jest gdzieś określony choćby w ogólnym zarysie katalog takich obiektywnych przyczyn, o jakie można uzupełnić umowy na czas określony? Jakieś wytyczne dla inspektorów PIP;)?
  U nas w firmie chcielibyśmy je uzupełnić o powód wskazując okresowe znaczne zwiększenie otrzymywanych zamówien, ale obawiam się, że to chyba zbyt ogólny powód zwłaszcza, że mówimy o uzupełnieniu umów trwających już od kilku lat? Uzasadnioną przyczyną jest pewnie np. realizacja projektu unijnego, realizacja jakiegoś wielkiego określonego w czasie projektu, może czasowa konieczność oddelegowania części pracowników do obsługi zwiększonej ilości zamówien określonego kluczowego klienta? Nie bardzo mam pomysł jakie obiektywne powody PIP może uznawać za uzasadnione, a jakie nie. I zastanawiam się jeszcze nad skutkiem zakwestionowania takiego powodu przez PIP. Teraz w drodze aneksu uzupełniamy umowę o przyczynę, zawiadamiamy PIP, PIP kontroluje umowę, kwestionuje zasadność przyczyny I CO DALEJ? Umowa idzie normalnym trybem i w listopadzie 2018 r. przekształca sie w umowę na czas nieokreślony, czy może już teraz sąd w wyniku interwencji PIP-u nadaje jej taki charakter? Bardzo proszę o wyjaśnienie.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kinga, takich wytycznych na razie brak. Nawet gdyby PIP je wydało to by nie wiązały. Rzeczywiście podany przez Ciebie powód wydaję się trochę zbyt ogólny, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności, o których wspominasz. Jeżeli chodzi o konsekwencję – to może być to przecież odpowiedzialność wykroczeniowa albo nawet wytoczenie powództwa o ustalenie, że umowa nie jest umowa zawartą z obiektywnych przyczyn.

 22. Kinga pisze:

  Dziękuję, też tak sądzę, że to zbyt ogólny powód.
  Jeszcze w kwestii zawiadamiania PIP nasunęła mi się taka wątpliwość – mamy 3 możliwe sytuacje:
  1) strony aneksem uzupełniają umowę o przyczynę, pracodawca w ciągu 5 dni zawiadamia PIP,
  2) strony NIC nie robią z umową, nie zawiadamiają PIP, bo nie mają o czym i czekają na listopad 2018 r., kiedy to umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony,
  3) I MOJA WĄTPLIWOŚĆ

  • Kinga pisze:

   przepraszam, za szybko wysłałam.
   3) I MOJA WĄTPLIWOŚĆ – strony NIE uzupełniły umowy o przyczynę, ponieważ pracownik nie wyraził na to zgody, pracodawca jednak uważa, że umowa JEST umową objętą wyjątkiem. Co wtedy? Czy powinien zawiadomić PIP? W jakim terminie? 5 dni od 21 maja?

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    Kinga, komentatorzy wskazują, że obowiązek zawiadomienia PIP powstaje jedynie, gdy dojdzie do uzupełnienia umowy. Wynikałoby z tego, że jeżeli takiego uzupełnienia nie ma, to PIP-u też się nie zawiadamia.

 23. Joanna pisze:

  czy zawierając umowe na czas okreslony (okres sezonu w osrodku wczasowym)) od maja do sierpnia 2016r. należy powiadomic PIP

 24. Ela pisze:

  Byłam po poradę prawną w PIP i mam tylko jeszcze większy zamęt, może Pan mi coś rozjaśni. Sytuacja dotyczy zatrudniania w naszej szkole (integracyjnej) pielęgniarki do cewnikowania dzieci niepełnosprawnych od 2011r. na umowach na czas określony od 01.09 do końca zajęć (29.06.2012, 28.06.2013 itd); obecnie trwa 6-a umowa (01.09.2015-24.06.2016). Moim zdaniem nie jest to ani „pierwsza ani druga umowa” (art. 14 ust. 4 noweli), ponieważ nie wchodziły do limitów 2-óch umów w poprzednim stanie prawnym (przerwy dłuższe niż 1 mies.), z drugiej jednak strony zgodnie z art.15 ust. 1 noweli skoro jest to umowa, co do której można wskazać obiektywne przyczyny (cewnikowanie dzieci pomiędzy lekcjami w trakcie roku szkolnego) to czy trzeba ją uzupełnić o stosowny zapis i zgłosić do PIP? (tak mi poradziła Pani prawnik z PIP)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ela, teraz już przerwa nie ma znaczenia, a więc przy zawieraniu kolejnych umów, 4 z nich po wejściu w życie nowych przepisów przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Umowa na okres od 1.09.2015 r. do 24.06.2016 r. jest pierwszą umową w rozumieniu nowych przepisów. Oznacza to, że możesz zawrzeć jeszcze 2 umowy po tej, ale kolejną (czwartą) trzeba już uzupełnić o przyczyny i zgłosić do PIP. Druga sprawa to limit czasowy – po zsumowaniu może się w okazać, że przekroczy 33 miesiące. Ta umowa, która miałaby przekroczyć limit też musiałaby być uzupełniona i zgłoszona do PIP.

 25. Ela pisze:

  Pozwolę sobie przedstawić jeszcze jedno zagadnienie. W 2015 r. zatrudniliśmy czterokrotnie pracownicę na stanowiskach obsługowych na następujące umowy: 08-30.09.2015 na zastępstwo, 01-31.10.2015 „zwykła” umowa, 13-30.11.2015 na zastępstwo, 01-21.12.2015 na zastępstwo. Od 01.03.2016 zatrudniliśmy tę Panią ponownie (zrobił się wakat na etacie sprzątaczki) na czas określony do 31.08.2016. Czy te umowę należy traktować jako pierwszą (np. stanowisko MPIPS), jako drugą z limitu (jeśli liczyć tę umowę z okresu 01-31.10.2015) a może jako piątą, która powinna być na czas nieokreślony (tak poradziła Pani prawnik z PIP)? Nadmienię tylko, że możemy wskazać dla tej umowy „obiektywnych przyczyn jej zawarcia”.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ela, umowa ta jest pierwszą umową według nowych przepisów. Za to przy okresie wypowiedzenia trzeba uwzględniać już cały staż pracy tego pracownika. Umowa na zastępstwo także w starym stanie prawnym nie była wliczana do limitu.

 26. Magdalena pisze:

  Panie Karolu, dziękuję za poprzednią odpowiedź. Mam jeszcze pewną wątpliwość. Zatrudniamy w sklepie 3 osoby. Lokal jest wynajęty do końca roku 2018. Dwóch pracowników ma już umowy na czas nieokreślony (zatrudnienie w 2010 i 2013), natomiast jeden pracownik został zatrudniony w tamtym roku na umowę na czas określony do 31.12.2018 r. czyli do końca umowy o wynajem lokalu. Czy jeśli uzupełnimy umowę o zapis, że umowa podpisana jest na czas określony ze względu na określony czas wynajmu lokalu i zgłosimy umowę do PIP, nie zostanie to uznane jako nierówne traktowanie (ponieważ 2 pracowników ma umowy na czas nieokreślony)? Faktem jest to, że wcześniej nie było możliwości zawarcia więcej niż dwóch umów terminowych ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy i pracownicy po dwóch umowach na czas określony dostali umowę na czas nieokreślony.

 27. Anna pisze:

  Witam

  proszę o informację czy moja umowa zawarta w dniu 01.03.2013r. na okres
  10 lat musi zostać zgłoszona przez pracodawce do PIP-u w związku z
  wejściem nowej ustawy w dniu 22 lutego 2016r. ?
  Z powyższych informacji wnioskuje, że nie ale kadrowa się upiera, że każdą umowę która przekroczy 21.11.2018r. należy zgłosić. Jest gdzieś interpretacja tego przepisu abym mogła to przedstawić ?
  Proszę również o informację czy jak jestem na urlopie
  macierzyńskim/rodzicielskim pracodawca może mi skrócić długość umowy
  o pracę (np. aneksem) do dnia 21.11.2018r. ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, trzeba zgłosić, jeżeli przekroczy 21.11.2018 r./jest czwartą umową i została zawarta z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Interpretacji nie ma, ale myślę, że to dosyć jasno w tym wypadku wynika z samego przepisu art. 25 z ind. 1 par. 5 k.p. Żeby podpisać aneks musi mieć Twoją zgodę.

 28. Anna pisze:

  To proszę jeszcze o odp co oznacza „obiektywna przyczyna leżąca po stronie pracodawcy”?
  Jeżeli moja umowa przekroczy 21.11.2018r. i przejdzie na czas nieokreślony to nie trzeba jej zgłaszać a jak pracodawca będzie się upierał, że umowa ma być umową terminową czyli np do 01.01.2019 r. trzeba ją zgłosić ?

  • Anna pisze:

   Czy mój „problem” jest tak prosty i oczywisty, że nikt nie chce podjąć tematu czy tak zawiły? 😉

 29. Anita pisze:

  Witam,

  Na wstępie napisz, że firma zawiera czasowe kontrakty z kontrahentami i od nich uzależniona jest w większości długość umowy z pracownikiem. I mam taki przypadek. Pracownik zatrudniony w okresach od 4.06.2013-31.12.2014 oraz 1.01.2015-3.06.2016. Klient dla którego świadczymy usługę przedłużył ważność kontraktu do końca roku w związku z czym jesteśmy zobligowani przedłużyć umowę z pracownikiem, który obsługuje daną placówkę. Czy w tym przypadku ta trzecia umowa powinna być uzupełniona o wpis zgodnie z art.25(1) par. 4 pkt. 4 KP i zgłoszona do PIP? W najbliższym czasie będzie jeszcze kilka takich przypadków dlatego bardzo proszę o poradę.
  Pozdrawiam

 30. Ola pisze:

  Witam,
  wypadku jeżeli ktoś zapomniał zgłosić do 21 maja umowę i nie zostało również podpisane porozumienie. Co wtedy? Umowa jest zawarta do 31.12.2020 roku chodzi o wykonanie konkretnej pracy (wprowadzenie bazy danych)

 31. Weronika pisze:

  Witam i proszę o pomoc.
  Prowadzę przedszkole niepubliczne, które świadczy usługi edukacyjne cyklicznie przez 10 miesięcy, tj. od 01 września danego roku do 30 czerwca następnego roku.
  Ja zatrudniam pracowników właśnie na taki okres, czyli zatrudniłam od 01.09.2015 30.06.2016. Teraz zatrudniam od 01.09.2016 do 30.06.2017
  Czy w przypadku takiego zatrudniania muszę przestrzegać limitów?
  A jeżeli nie muszę przestrzegać limitów, to czy moja specyfika zatrudniania mieści się w przedziale zatrudniana z koniecznością podania przyczyny i od kiedy liczy się taka umowa ? Jak określić tę przyczynę? Czy obecnie powinnam zawiadomić PIP?
  Kiedy powinnam zawiadomić PIP?
  Pozdrawiam

 32. Magdalena pisze:

  Witam, mam podpisaną drugą z rzędu umowę na czas wykonywania określonego zadania, która kończy się 31.12.2016 r. (umowy były na okres 3 lat, bo tak długo trwa zadanie powierzone jednostce). Firma startuje ponownie w konkursie i jeśli wygra to od 01.01.2017 r. chce podpisywać umowy na czas określonego zadania na okres 3 lat z pracownikami, również ze mną. Moje pytanie czy te umowy łączą się ze sobą i dają prawo do umowy na czas nieokreślony?
  Pozdrawiam

 33. chce zostać anonimowa pisze:

  Witam mam problem ze swoim pracodawca i moj problem polega na tym że nie pracodawca nie dał mi skierowania na badania wstepne gdy zaczelam pracę a pracuje już od 19 września mało tego koleżanki pracują od miesiąca bez umowy i na dodatek obliczylysmy sobie ze nasz pracodawca płaci nam 7.40 na godzinę a wypłaca nam pensje opierając się tylko na liście obecności wogole.od kiedy pracujemy nie widziałysmy listy płac i wogole jej nie podpisywalysmy jej. Proszę paradzicie mi co mam w tym przypadku zrobić czy powinnam powiadomić Pip??

  • W takiej sytuacji ważne jest też czy pracodawca odprowadza składki ZUS. Zawiadomienie PIP jest wskazane, ponieważ pracodawca w opisanym stanie faktycznym narusza kilka swoich obowiązków względem pracowników.

 34. Anonim pisze:

  Witam,

  mam pytanie w sprawie zatrudnienia po stażu finansowanego z Urzędu Pracy. Czy jest obowiązek zawarcia umowy na czas określony w związku z wykonaniem umowy z UP oraz zawiadomienia PIP. Czy można zastosować umowę na okres próbny?
  Ponadto czy po stażu musi być w umowie te same stanowisko co na stażu czy może być inne?.

 35. Paulina pisze:

  Witam jestem teraz w trakcie drugiej umowy o prace zawartej na 3 lata od 01.06.2014 do 31.05.2017 obecnie jestem od 6.08.2016 na rocznym urlopie macierzynskim w trakcie urlopu umowa zapewne wygasnie a z tego co wiem pracodawca zawrze ze mna umowe ale dopiero po macierzynskim czy obecne przepisy beda mialy jakis wplyw jaka umowe powinnam dostac czy poprostu pracodawca moze od poczatku liczyc kolejne umowy zanim dostane umowe na czas nieokreslony??

  • Paulina, po zmianie przepisów przerwa w zatrudnieniu nie ma znaczenia. Oznacza to, że umowy na czas określony będziecie liczyć z uwzględnieniem również tych przed rozwiązaniem stosunku pracy.

 36. Ewa pisze:

  Witam. Zatrudniamy bezrobotnego zgodnie z umową z urzędem pracy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa zawierana jest na 24 miesiące z tego 12 m-cy finansuje urząd pracy,a 12 pracodawca. Czy w umowie umieścić zapis,o obiektywnych przyczynach,że ” wykonanie postanowień umowy z urzędem pracy Nr…./17…., a także czy wysłać zgłoszenie do Inspekcji Pracy. Proszę o podpowiedź

 37. aga pisze:

  Witam.
  Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy powinniśmy to zgłosić do PIP. Proszę o odpowiedź

 38. Mona pisze:

  Witam! Powielam częściowo pytanie Weroniki: „Prowadzę przedszkole niepubliczne, które świadczy usługi edukacyjne cyklicznie przez 10 miesięcy, tj. od 01 września danego roku do 30 czerwca następnego roku. Ja zatrudniam pracowników właśnie na taki okres (…)” Czy w takim przypadku powinno się zgłaszać do PIP każdą z osobna, kolejno zawieraną umowę z danym pracownikiem – zgodnie z Art. 25^1 § 5, czy wystarczy tylko raz zgłosić taką umowę?
  Pozdrawiam,

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.