Posts in Category

Komercjalizacja i prywatyzacja

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w spółkach, które powstały w drodze komercjalizacji pracownicy wybierają jednego z członków zarządu, jeżeli zatrudnienie jest wyższe niż 500 osób. Taką spółką jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Właśnie w PWPW doszło do odwołania takiego członka zarządu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, a więc – w praktyce – Ministra Skarbu Państwa, działającego w imieniu Skarbu Państwa. W związku z tym pojawiło się szereg wątpliwości czy akcjonariusze mogą ot tak odwołać członka zarządu wybranego przez

Rady Nadzorcze kontrolują działanie podmiotów, najczęściej spółek kapitałowych i spółdzielni. Np. w spółkach akcyjnych Rada jest obowiązkowa. Członkowie organu niemal zawsze otrzymują wynagrodzenie z tytułu zasiadania w organach nadzoru (chociaż w grupach kapitałowych obserwuję ostatnio odwrotną tendencję). Tymczasem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje tzw. ozusowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Dotychczas od takiego wynagrodzenia konieczne było opłacenie jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz doszedł również obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Członkowie rad nadzorczych nie będą ich odprowadzać sami,

Czasy intensywnej prywatyzacji już minęły, jednak kwestie tzw. pakietów prywatyzacyjnych nadal trafiają na wokandy. Ciekawe orzeczenie w tej sprawie na gruncie prywatyzacji PZL Świdnik wydał niedawno Sąd Najwyższy.

Jako pracownik prywatyzowanej spółki nie otrzymałem co prawda akcji (nie byłem zatrudniony w dniu komercjalizacji), ale uczestniczyłem w procedurze wydawania akcji pracowniczych (potem jeszcze kilka razy doradzałem w takich procedurach). Bardzo dbaliśmy o to, by wszystkim pracownikom przydzielić akcje (chociaż bez procesu się nie odbyło). Jak długo jednak pracownicy mogą żądać odszkodowania z tytułu utraty prawa do darmowych akcji?