POLECAJĄ NAS

Pracodawcy cenią w nas solidność, rzetelność i bezpieczeństwo, które im zapewniamy. Wierzymy, że w aspektach kadrowych jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, a nie szukać problemów. Cieszymy się, że udzielana przez nas pomoc pozwoliła na nawiązanie długoletnich relacji, których najlepszym świadectwem są poniższe opinie naszych Klientów.


Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe zapewniające najwyższą jakość świadczonych usług. Partnerzy Kancelarii oraz prawnicy świadczący usługi na rzecz Spółki są bardzo zaangażowani w proces rozwiązywania problemów prawnych i świetnie współpracują z pozostałymi prawnikami obsługującymi Spółkę, są rzetelni, dociekliwi i skrupulatni.

Arkadiusz Koper – Dyrektor Pionu Prawa, Nadzoru Korporacyjnego i Compliance PGE Energia Ciepła S.A.

Szczególnie rozbudowany i ważny zakres współpracy z Kancelarią obejmował pracownicze aspekty łączenia się spółek. Kancelaria zapewniła również kompleksowe wsparcie prawne przy tworzeniu i wprowadzaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, takich jak regulamin pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy czy program dobrowolnych odejść. Kancelaria wspierała nas również w negocjacjach i rokowaniach ze związkami zawodowymi.

Dorota Chomuntowska – Dyrektor Pionu Personalnego PERN S.A.

Kancelaria skutecznie reprezentuje nas również w sporach z pracownikami. Zawsze możemy liczyć na profesjonalne doradztwo zapewniające minimalizację ryzyka dla PTOM w takich kwestiach jak ocena zasadności roszczeń pracowniczych, rozwiązania stosunku pracy, ochrony danych osobowych oraz innych bieżących problemach. Wysoko oceniamy specjalistyczną wiedzę prawników Kancelarii, w także profesjonalizm i staranność świadczonych usług oraz ich terminowość.

Mariola Buczyńska – Starszy Menedżer Pionu Administracyjnego oraz Anna Matyniak – Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji w Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o.

Na szczególną uwagę zasługują usługi Kancelarii obejmujące wsparcie w zakresie kształtowania systemów czasu pracy oraz interpretacji przepisów i aktów wewnątrzzakładowych w tym zakresie. Kancelaria zapewnia również kompleksowe wsparcie prawne przy rozwiązywaniu umów o pracę z pracownikami, kierując się zasadą minimalizacji ryzyka sporu.

Janusz Kuzman – Prezes Zarządu BAUMAT sp. z o.o.

Szczególnie ważny zakres współpracy dotyczy wsparcia prawnego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria wspiera nas we wprowadzaniu oraz zmienianiu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, jak również pomaga przy ich interpretacji. Prawnicy Kancelarii okazali się również istotnym wsparciem w związku z koniecznością wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO oraz nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Waldemar Kozieł – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „TOREC” sp. z o.o.

Ważnym aspektem naszej współpracy jest również pomoc Kancelarii w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Kancelaria wspiera nas we wszystkich prawnych aspektach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, także w zakresie zgodności z regulacjami RODO.

Jolanta Polaszek – Prezes Zarządu JOPA Clinic sp. z o.o.