Usługi

usługi prawo pracy

Jedna ze specjalizacji Kancelarii obejmuje prawo pracy. Na bieżąco współpracujemy z pracodawcami oraz działami HR i kadr, we wszelkich sprawach związanych z polityką kadrową.


W ostatnim okresie koncentrujemy się na wsparciu pracodawców w zakresie prawnych aspektów łagodzenia sutków epidemii koronawirusa.

Ponadto nasza codzienna praktyka indywidualnego prawa pracy obejmuje m.in.:

  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz kadry menadżerskiej – świadczymy usługi w zakresie prawidłowego ustalania treści umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, doradzamy w sprawach zwolnień pracowników, kierując się zasadą minimalizacji ryzyka sporu;
  • prowadzenie sporów sądowych z pracownikami – reprezentujemy pracodawców przed Sądami Pracy we wszystkich sprawach z powództwa pracowników, w szczególności w zakresie zwolnień z pracy, odszkodowań oraz mobbingu;
  • ochrona danych osobowych pracowników/RODO – wspieramy pracodawców we wszystkich prawnych aspektach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, także w zakresie zgodności z regulacjami RODO.

Natomiast praktyka zbiorowego prawa pracy obejmuje m.in.:

  • rokowania ze związkami zawodowymi – związki zawodowe to ważny i wymagający partner, dlatego kompleksowo wspieramy Klientów w zakresie relacji ze stroną społeczną, począwszy od ustaleń treści źródeł prawa pracy aż po spory zbiorowe.
  • przejścia zakładu pracy – doradzamy w zakresie prawnych aspektów transferów pracowniczych, w szczególności w związku z łączeniem spółek i restrukturyzacją;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – rozumiemy, że działalność socjalna pracodawców ma coraz większe znaczenie dla załogi, dlatego pomagamy w ustalaniu treści regulaminu ZFŚS oraz innych form wspierania pracowników.

Zapraszamy do współpracy.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.