Przed 22 lutego nie rezygnuj z art. 33 kodeksu pracy!

Karol Sienkiewicz        18 stycznia 2016        Komentarze (65)

Wejście w życie zmian w prawie pracy coraz bliżej – został już trochę ponad miesiąc. W tym gorącym okresie na pewno też już starasz się przystosować do nowego stanu prawnego, zwłaszcza tego dotyczącego umów na czas określony. Zawierasz przecież takie umowy także obecnie i zastanawiasz się, czy stosować do nich art. 33 kp, skoro niedługo już go nie będzie.

Ale to może być duży błąd!

Moja rada jest taka: przed 22 lutego nie rezygnuj z klauzul o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za 2-tygodniowym (lub innym) okresem wypowiedzenia! 

Takie rozwiązanie oznacza bowiem stosowanie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 r., tj.:

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Co to oznacza?

Otóż umowa taka będzie niewypowiadalna, a więc rozwiąże się po upływie okresu na jaki została zawarta. Wcześniej – jedynie w trybie dyscyplinarnym. I zmiana kodeksu pracy nie będzie miała żadnego znaczenia!

Jeżeli zrezygnujesz z art. 33 to pozbawiasz się możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Znajdzie tu więc zastosowanie zasada „zamienił stryjek siekierkę na kijek”. Nie będzie dłuższych okresów wypowiedzenia, bo nie będzie żadnych.

20160117_152423

{ 65 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina Styczeń 19, 2016 o 07:37

Co zrobić w takiej sytuacji: Pracownik w umowie o pracę zawarty ma zapis o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia, a po wejściu w życie nowych przepisów obowiązywał go będzie miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa zostałaby wypowiedziana np. 13 lutego. Zakończenie umowy nastąpiłoby zatem 27 lutego.
Czy tego Pracownika obejmuje zatem 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, czy już miesięczny – skoro umowa ma się zakończyć po wejściu w życie nowych przepisów?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Styczeń 20, 2016 o 14:13

Karolina, po wejściu w życie nowych przepisów, przez pierwsze pół roku (czyli do 22.08.2016 r.), okres wypowiedzenia nadal wynosić będzie 2 tygodnie. Staż pracy, od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia zeruje się i jest liczony od 22.02.2016 r.

Odpowiedz

Magda Luty 8, 2016 o 14:07

6 m-cy od 22.02.2016 to 22.08.2016 czy 21.08.2016 ?
jak liczyć dokładnie te daty aby dobrze wyliczyć okres wypowiedzenia 1 m-c i 3 m-ce?

czy dobrze rozumiem że umowa na 33 m-ce od 22.02.2016 będzie trwała do 21.11.2018

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 8, 2016 o 16:17

Magda, słusznie zwracasz uwagę na ten problem. Jeżeliby przyjąć analogiczne stosowanie terminów z KC, to do 22.08.2016 r. oraz do 22.11.2018 r. Tak należałoby zrobić biorąc pod uwagę, że KP tego nie reguluje.
Jednakże, do tej pory orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa pracy sformułowało tezę, że terminy w prawie pracy trzeba liczyć z pewną modyfikacją, w potocznym ich rozumieniu. Oznaczałoby to, że do 21.08.2016 r. będzie okres wypowiedzenia dwutygodniowy, a od 22.08.2016 r. będzie 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Natomiast umowa przekształca się w bezterminową w dniu 22.11.2018 r.
Niestety nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby te kwestie. Bezpieczniej będzie więc przyjąć tę drugą opcję.

Odpowiedz

Magda Luty 9, 2016 o 09:05

Dziękuję za odpowiedź,
czy tak samo traktować okres wypowiedzenia 3 m-czny dla zatrudnionych co najmniej 3 lata
zatrudniony od 01.12.2014 – 3 lata i 3 m-czny okres wypowiedzenia zaczyna się od 01.12.2017?

Ania Marzec 7, 2016 o 11:45

Czy mogę prosić o informację, gdzie szukać tego zapisu w kodeksie ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 7, 2016 o 13:08

Niestety nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby te kwestie, jedynie orzecznictwo.

Odpowiedz

Magda Luty 9, 2016 o 09:52

Miałam na myśli umowę na czas nieokreślony.

Bardzo się ciesze że odkryłam Twojego bloga.
To tu wreszcie jest jasno opisane jak liczyć okresy wypowiedzeń dla umów na czas określony trwających w dniu 22.02.2016.
Zupełnie inne informacje otrzymałam w PIP, Pani nie wspomniała o zerowaniu stażu pracy, tylko o aktualizowaniu informacji o warunkach zatrudnienia i że od 22.02 jest już inny okres wypowiedzenia liczony z całego stażu.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 9, 2016 o 10:51

Mgada, jeżeli mówimy o umowie trwającej teraz i 22.02.2016 r. staż pracy dla potrzeb obliczenia okresu wypowiedzenia „zeruje się” i liczy od dnia 22.02.2016 r.

Odpowiedz

iwona Luty 16, 2016 o 21:02

Jak traktować umowę o pracę kiedy umowa o pracę na czas określony została zawarta na początku lutego tego roku i zawarta jest do dnia 21.11.218 ? Czy potem trzeba ją zawrzeć na czas nieokreślony czy trzeba przygotwać informację o nowych warunkach zatrudnienia do umowy od 22.02.2016…?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 17, 2016 o 13:14

Iwona, nie do końca rozumiem. Przecież umowa rozwiązuje się w dniu 21.11.2018 r., a później strony ustalają czy chcą zawrzeć kolejną (na czas nieokreślony) czy nie.

Odpowiedz

Weronika Luty 29, 2016 o 09:52

Chciałabym się dowiedzieć jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje. Mianowicie pracę rozpoczęłam w marcu 2015 roku, najpierw na okres próbny później na czas określony do czerwca 2017 roku. w umowie mam zawarte że: inne warunki pracy: okres wypowiedzenie art. 33 KP. Dostałam propozycje pracy w innym miejscu i chciałabym rozwiązać umowę. I moje pytanie jest takie jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2016 o 09:54

Weronika, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Od 22.08.2016 r. będzie wynosił 1 miesiąc.

Odpowiedz

Weronika Luty 29, 2016 o 10:03

Dziękuje bardzo za odpowiedź

Odpowiedz

Iwona Luty 29, 2016 o 18:19

Jak określić okres wypowiedzenia w sytuacji kiedy umowa próbna była zawarta przed wejściem przepisów od 22.02.2016 a podpisana jest dalej umowa od 1.04.2016 na czas określony do końca 2017. Czy wliczamy czas zatrudnienia na okres próbny do obliczenia 6 m-cy dla 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia czy liczymy 6 mcy od 1.04.2016?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 1, 2016 o 13:24

Iwona, dla umowy zawartej po wejściu w życie nowelizacji liczy się cały staż pracownika, a więc również okres próbny.

Odpowiedz

Emilia Marzec 1, 2016 o 15:30

Witam, proszę powiedzieć czy trzeba podać w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika (nauczyciela) zapisu o obowiązującym w dniu wejścia w życie nowych przepisów Kp dot. okresów wypowiedzenia (umowa na zastępstwo z nauczycielem oraz umowa o prace na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym)
Emilia

Odpowiedz

DOMINIKA Marzec 1, 2016 o 21:03

Witam, proszę powiedzieć czy w drugiej umowie o pracę na czas określony tj. od 1-03-2016 do 28-02-2017 należy podawać obiektywną przyczynę rozwiązaniatej umowy , czy ten przepis dotyczy tylko umów ponad 33miesiące i 3 umowy ,i czy okres wypowiedzenia obowiązuje 1miesiąć zakładają ,ze pierwsza umowa była do 29-02-2016 na okres 3 lat.
Dziękuję

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 2, 2016 o 09:56

Dominika, tylko jeśli powyżej 33 miesiące i 3 umowy. Jeżeli pierwsza umowa trwała 3 lata, to umowa zawarta w dniu 1.03.2016 r. będzie mogła być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedz

DOMINIKA Marzec 2, 2016 o 18:09

Dziękuję za odpowiedz na wcześniej zadane pytanie, jeszcze tylko spytam, czy w umowie na czas określony muszę obowiązkowo podać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy .
Dziękuję

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 3, 2016 o 12:37

Tylko, jeżeli umowa została zawarta w okolicznościach wyjątkowych, które wyłączają ograniczenia zawierania umów terminowych.

Odpowiedz

DOMINIKA Marzec 3, 2016 o 20:12

Dziękuje jeszcze raz dorze,że nie muszę pisać tego uzasadnienia i jeszcze jedno dla wielu osób skończyły się umówy terminowe tj pierwsze były na 3 tata drugie od 01-03-2016 na 2 lata i teraz jaki mam okres na zmianę informacji o dodatkowych warunkach zatrud. dzięki tym odpowiedziom trochę się uspokoiłam, bo naprawdę byłam w załamce

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 4, 2016 o 09:34

Dominika, według art. 29 par. 3 z ind 2 k.p. pracodawca informuje o zmianach warunków zatrudnienia nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. W związku z tym można było od razu podać w informacji o warunkach zatrudnienia, tj. że okres wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy albo po zmianie długości tego okresu, we wskazanym powyżej terminie, przekazać dodatkową informację.

Odpowiedz

ana Marzec 4, 2016 o 12:56

Aja mam takie pytanie, jeśli pracownik złozył wypowiedzenie w dniu 04.03.2016r. umowa na czas określony zawarta przed tą datą, to jaką podstawę wpisuję jeszcze art 33 k.p. ponieważ w dniu zawierania umowy wpisaliśmy klauzulę o dwutygodniowym wypowiedzeniu czy art . 30 par. 1 p. 2

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 4, 2016 o 13:44

Ana, art. 30 par. 1 pkt 2 k.p. Jednocześnie przed wejściem w życie nowych przepisów podstawa byłaby taka sama.

Odpowiedz

ana Marzec 4, 2016 o 14:22

przzed 22.02.2016 wpisywaliśmy w świadectwie pracy rozwiązanie przez pracodawcę lub pracownika art 33 k.p.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 4, 2016 o 14:52

Ana, w takim razie podstawa była wadliwa. Art. 33 k.p. nie jest podstawą rozwiązania umowy o pracę, a podstawą wprowadzenia klauzuli, która na takie wypowiedzenie pozwala.

Odpowiedz

ana Marzec 4, 2016 o 14:58

TEŻ MIAŁAM TAKIE WRAŻENIE PRZEJMUJĄC KADRY, JEDNAK JAK DO TEJ PORY ŻADEN PRAWNIK ANI SĄD PRACY NIE ZWRÓCIŁ NA TO UWAGI

Mirka Marzec 4, 2016 o 19:13

Pracownik zatrudniony u jednego pracodawcy – szkoła wyższa: 01.01.2004-31.03.2004; 01.04.2004-31.12.2005; 01.01.2006-31.12.2009; 01.01.2010-31.12.2013; 01.03.2014-31.12.2017.
Proszę o podpowiedź, czy właściwą jest interpretacja, że limit trzech umów liczy się począwszy od umowy zawartej po wejściu do UE (01.05.2004), czyli I umowa okresowa od 01.01.2006, II umowa okresowa od 01.01.2010, następnie przerwa w zatrudnieniu powyżej 30 dni, ponowne liczenie umów okresowych (w starych przepisach) – I umowa okresowa od 01.02.2014. Jeśli nadal przedłużyć zatrudnienie, to na czas określony ile jeszcze możliwych umów? Zakładam, że max do 33 m-cy po 22.02.br.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 7, 2016 o 09:41

Mirka, to prawda, że limit liczy się od wejścia do UE. W opisanej przez Ciebie sytuacji trzeba jednak wziąć pod uwagę przepisy pierwszej ustawy antykryzysowej, które będą dotyczyły umowy zawartej od 1.01.2010 r. Więcej tutaj: http://prawodlapracodawcy.pl/umowa-na-czas-nie-okreslony-a-pierwsza-ustawa-antykryzysowa/ Nawet jednak gdyby umowa nie przekształcała się w umowę na czas nieokreślony na podstawie ustawy antykryzysowej, to trzynastoletnie zatrudnienie terminowe może zostać uznane za obejście prawa.

Odpowiedz

DOMINIKA Marzec 5, 2016 o 21:04

DZIĘKUJĘ BARDZO TAK MYSLAŁAM , ALE DO KOŃCA MARCA SIE WYROBIĘ A MAM TAKICH UMÓW CHYBA 13

Odpowiedz

DOMINIKA Marzec 9, 2016 o 21:25

Witam
Nie bardzo rozumiem dlaczego okres wypowiedzenia 3 miesiące a nie 1 miesiąc, przecież II umowa jest zawarta na 2 lata a pierwszwj która się skończyła 29-02-2016 i trwała 3 lata się nie liczy. Chyba coś żle zrozumniałam.Dziękuję

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 10, 2016 o 12:14

Dominika, pierwsza umowa „liczy się”. Umowa jest zawarta już po dniu wejścia w życie nowelizacji, a więc liczymy cały staż pracy pracownika.

Odpowiedz

Iwona Marzec 10, 2016 o 17:13

Czy ten sam artykul obowiazuje w sprawie wypowiedzenia umowy na czas probny jak przed 22.02?

Odpowiedz

Ola Marzec 10, 2016 o 19:07

Prosz3 o pomoc,pracownik pracował w firmie w,2006 roku na czas określony przez niecały rok.Teraz chcemy go powtòrnie zatrudnić na czas określony. okres wypowiedzenia b3dzie wynosił 1miesiąc,ale czy umowa z 2006 roku będzie siędzie się liczyła do 33 miesięcy i cz umowa od kwietnia b3dzie drugą umową terminową czy pierwszą

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 11, 2016 o 09:28

Umowa z 2006 r. nie będzie się liczyła do limitu 33 miesięcy. Nowa umowa będzie pierwszą umową z łańcuszka umów.

Odpowiedz

ola Marzec 11, 2016 o 09:37

Dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

DOMINIKA Marzec 11, 2016 o 20:21

DZIĘKI
JUŻ CHYBA POJEŁAM , JESZCZE JEDNO PYTANIE I UMOWA TERMINOWA 3 LETNIA SKOŃCZYŁA SIĘ 15-01-2016 Z KLAUŁZURĄ DWUTYGODNIOWEO WYPOWIEDZENA II UMOWA 16-01-2016 DO 15-01-2017 POWINNAM DAĆ NOWĄ INFORMACJĘ Z 3 MIESIĘCZNYM WYPOWIEDZENIEM

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 14, 2016 o 10:15

Dzień dobry, mam umowę na czas określony zawartą od 2012r. do 2020, najpierw zawarta na 3 lata później aneksem do 2020r. z adnotacją że obowiązuje mnie 2tyg. okres wypowiedzenia, pracodawca nie poinformował mnie o zmianie okresu wypowiedzenia, proszę o informację czy jest możliwe wypowiedzenie umowy z zachowaniem 2tyg. okresu wypowiedzenia. Jeśli tak to bardzo proszę o krótkie uzasadnienie, wiem że pracodawca będzie robił problem. Bardzo dziękuję

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 14, 2016 o 10:21

Katarzyna, dla umowy trwającej w dniu 22.02.2016 r. okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie w okresie od 22.02.2016 r. do 21.08.2016 r.

Odpowiedz

Magdalena Marzec 17, 2016 o 18:00

Dzień Dobry Panie Karolu – mam umowę na zastępstwo zawartą 23,11.2015 bez podanej daty końcowej, z 3 dniowym wypowiedzeniem, Czy w okresie przejściowym jest możliwość powołania się na błąd formalny tej umowy i doprecyzowania tej umowy (na okres w sumie do 6 mies) i zachowanie 3 dniowego okresu wypowiedzenia? 2 tygodniowy okres nie jest dla mnie korzystny, Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 18, 2016 o 09:32

Magdalena, błąd formalny? Wydaje mi się, że nie do końca rozumiem. Okres wypowiedzenia jest dwutygodniowy niezależnie od tego, na jaki okres ta umowa została zawarta. Żeby go skrócić – można się np. dogadać z pracodawcą, wykorzystać urlop wypoczynkowy, skorzystać z dodatkowych dni na poszukiwanie pracy.

Odpowiedz

Magdalena Marzec 18, 2016 o 17:33

Bardzo dziękuję, wydawało mi się, że brak wskazania terminu zakończenia umowy w nowym kodeksie jest błędem formalnym takiej umowy na zastępstwo. Cóż 3 dniowy termin wypowiedzenia był dla mnie plusem, nie minusem. Czy jest jakaś możliwość wcześniejszego zerwania ze względu np. na fikcyjność zastępstwa (zastępuję osobę, która w hierarchii jest 4 stanowiska wyżej w stosunku do stanowiska, na którym jestem zatrudniona), Tak naprawdę wykonuję zadania zlecone w dziale, a nieobecność tej osoby jest pretekstem by nie podpisać umowy terminowej na czas określony.

Odpowiedz

Magdalena Marzec 18, 2016 o 17:36

PS. Od 2 dni chcę się dodzwonić do porad prawnych PIP i nikt nie odbiera 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 21, 2016 o 09:37

Magdalena, nawet gdyby tak przyjąć, to umowa byłaby umową na czas określony, a więc jej okres wypowiedzenia wynosiłby właśnie 2 tygodnie. Rozwiązanie natychmiastowe jest możliwe tylko w przypadkach, o których stanowi art. 55 k.p.

Odpowiedz

Adam Marzec 25, 2016 o 18:01

Witam.Czy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem z art 33 bez podania przyczyny jest zgodne z prawewm

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 29, 2016 o 09:25

Adam, wypowiedzenie umowy na czas określony nie musi być uzasadnione. Uzasadnione musi być wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony/dyscyplinarki.

Odpowiedz

Adam Kwiecień 12, 2016 o 17:22

Tak ale artykuł 33 został anulowany 22 lutego

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 13, 2016 o 11:15

Adam, art. 33 k.p. został uchylony, ale nie ma to żadnego wpływu na konieczność uzasadnienia wypowiedzenia.

Odpowiedz

marcin Marzec 28, 2016 o 12:24

Witam, podpisalem umowe na czas okreslony od 2.11.15 do 30.04.2016 w ktorej jest klauzula o 2 tyg okresie wypowiedzenia. Jednak umowa de facto jest na okres krotszy niz 6 miesiecy. Czy i jak pracodaca moze ja wypowiedziec przed uplywem terminu?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 29, 2016 o 09:32

Marcin, umowa zawarta przed 22.02.2016 r., krótsza niż 6 miesięcy jest niewypowiadalna.

Odpowiedz

Mariusz Marzec 30, 2016 o 09:25

Witam
Proszę o odpowiedż na następujące pytanie
Pracuję od 1.12.2012r-umowę mam na czas określony do końca 2018r.z zapisem dwutygodniowego wypowiedzenia-jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia od 1.04.2016r.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 30, 2016 o 15:26

Mariusz, dla umowy trwającej w dniu 22.02.2016 r. staż pracy dla potrzeb okresu wypowiedzenia liczymy właśnie od dnia 22.02.2016 r. Stąd też 1.04.2016 r. okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie.

Odpowiedz

Wioletta Marzec 31, 2016 o 09:44

Witam
mam umowę zawartą od 09.11.2015 na czas zastępstwa – pracownik na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zapis w umowie okres wypowiedzenia 3 dni, czy obowiązuje również pracodawcę ( zastępowany pracownik po odwołaniu do Medycyny Pracy dostarczył zaświadczenie dopuszczające do pracy)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 31, 2016 o 09:49

Wioletta, o takiej umowie przeczytasz w tym wpisie http://prawodlapracodawcy.pl/umowa-na-zastepstwo-po-nowelizacji-kodeksu-pracy-faq/ – polecam trzecie pytanie.

Odpowiedz

Joanna Kwiecień 8, 2016 o 08:26

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie. Klauzula o okresie wypowiedzenie przy umowie na okres próbny.
Kodeks pracy nie mówi wprost iż na umowie próbnej możemy zastosować zapis o wypowiedzeniu. Prawo daje nam taka możliwość, ale proszę o potwierdzenie czy należy dokonywać tego zapisu. Umowy terminowe w tym na zastępstwo, rozumiem bez zapisu tez obowiązuje zależność od stażu pracy, a jak z próbną?
Bardzo proszę o potwierdzenie.
Z góry dziękuje.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 8, 2016 o 09:12

Joanna, umowa na okres próbny jest wypowiadalna na podstawie przepisów k.p. i nie ma konieczności wpisywania do umowy dodatkowych klauzul.

Odpowiedz

Justyna Kwiecień 19, 2016 o 13:12

Witam, postaram się krótko, zwięźle i na temat 😉
Pierwsza umowa zawarta od 7.01.2013- 29.06.2013r. na 2/3 etatu, dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla jednej i drugiej strony;
16.06.2013- aneks do umowy zawartej 7.01.2013r., w którym zmienia się wymiar zatrudnienia z 2/3 etatu na pełny etat, umowa jest już na czas nieokreślony, zmieniają się warunki wynagrodzenia jednak jest w niej informacja „pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian” ( czyli nadal obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia)
Drugi aneks podpisany 30.08.2014r., który dotyczy jedynie warunków wynagrodzenia i ponowie informacja, że „pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian”.

Pracuję już u pracodawcy ponad 3 lata. Wiem, że przy umowie na czas nieokreślony w Kodeksie Pracy przewidziany jest w mojej sytuacji 3 miesięczny okres wypowiedzenia, jednak zapis w umowie był z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, a w każdym kolejnym aneksie była informacja, że pozostałe warunki pozostają bez zmian. Czy zatem mogę powołać się na zapis z umowy o pracę, gdzie przewidziany był dwutygodniowy okres wypowiedzenia? W mojej obecnej sytuacji jest on dla mnie korzystniejszy. Z góry dziękuję za informację.

Odpowiedz

Adam Maj 10, 2016 o 20:02

Witam.Czy jest wogule jakiś sens rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym,jeżeli pracodawca spóżnia się z wypłatą wynagrodzenia 2-3dni.Wynagrodzenie powinno być do 10-ego każdego miesiąca a jest wypłacane 12-eg0-13-ego.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 11, 2016 o 09:20

Adam, jeżeli rozwiążesz umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, to możesz dochodzić od niego odszkodowania. Zobacz art. 55 par. 1 z ind. 1 k.p.

Odpowiedz

Adam Maj 11, 2016 o 16:41

Rozumiem.Tylko czy ma to sens jeżeli spóżnia się 2-3 dni.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 12, 2016 o 13:30

Adam, to już podlega Twojej ocenie.

Odpowiedz

Ilona Maj 18, 2016 o 12:48

Dzień dobry,
Właśnie przejęłam kadry i mam kilka problemów;
1. Umowa na zastępstwo zawarta została 22 września 2014r. Zastępowany pracownik skończył urlop rodzicielski 2 marca 2016r. Do 27 maja 2016r. włącznie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Kiedy kończy się umowa na zastępstwo (2 marca, czy 27 maja) ? Czy mogę dać kolejną umowę – też na zastępstwo – za innego pracownika? Jak liczyć wtedy staż i jaki dać okres wypowiedzenia ?
Czy po zakończeniu pierwszej umowy muszę wydać świadectwo pracy, czy tylko dać kolejną umowę na zastępstwo?
2. Umowa na zastępstwo zawarta została 16 czerwca 2014r. Zastępowany pracownik wrócił już do pracy (w grudniu 2015r), ale osoba, która go zastępowała zaszła w ciążę i urodziła w lipcu 2015r. dziecko. Do lipca 2016r. przebywa na urlopie rodzicielskim. Co z jej umową? Czy z chwilą powrotu pracownika, którego zastępowała umowa wygasła? Czy powinnam jej dać kolejną umowę i od kiedy (zakładam, że zostanie nadal pracownikiem). Jak liczyć staż i jaki okres wypowiedzenia?
Z góry ogromie dziękuję za pomoc 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 13:29

Ilona, nie udzielam tak szczegółowych porad prawnych przez internet. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 9, 2016 o 09:35

Magda, to zależy o jakiej umowie mówimy. Jeżeli chodzi o umowę zawartą po 22.02.2016 r., gdzie liczymy cały staż pracy od 1.12.2014 r., to będzie tak jak mówisz.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: