Posts in Category

Związki pracodawców

Już kilka razy mówiłem Ci o organizacjach pracodawców i ich roli. Sam zresztą współpracuję z taką organizacją, a dokładniej ze Związkiem Pracodawców Ciepłownictwa, ponieważ branża energetyczna jest mi bardzo bliska. Dlatego warto odnotować, że niedawno weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Sądzę, że warto poświęcić jej ten wpis. Na pewno pamiętasz o instytucji zwanej Komisją Trójstronną, która faktycznie nie działa już od 2 lat, a to ze względu na zarzucenie jej przez organizacje związkowe, że ma ona charakter pozorny i nie daje im realnego

Zdarzyło się ostatnio, że rozwiązaniu ulegli wszyscy sygnatariusze PUZP ze strony pracodawców. Przepis art. 24119 § 2 KP reguluje dalsze losy układu w takiej sytuacji. Zasada jest prosta – podobnie jak w sytuacji wystąpienia ze związku pracodawców, który zawarł układ, o czym pisałem tutaj – możliwe jest odstąpienie od stosowania PUZP.

Ostatnio pisałem organizacjach pracodawców. Wspominałem również, że w przypadku organizacji reprezentatywnej będzie ona miała prawo udziału w zawarciu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Co jednak dzieje się z PUZP w przypadku wystąpienia pracodawcy z takiego związku?

Każdy niemal wie, że związki zawodowe tworzą pracownicy. Jednak nie każdy wie, że również pracodawcy mają prawo do zrzeszania się w związkach. Reguluje to ustawa o organizacjach pracodawców. Co ciekawe, obie ustawy „związkowe” zostały uchwalone tego samego dnia, czyli 23 maja 1991 r.