Zmiana prawa pracy a umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r.

Karol Sienkiewicz        22 lutego 2016        Komentarze (281)

O przygotowanie dzisiejszego wpisu poprosiłem Agatę Kicińską, aplikantkę w naszej kancelarii. Agata na co dzień zajmuje się prawem pracy, jest współautorką licznych analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Razem ze mną prowadzi też szkolenia w zakresie prawa pracy.

A okazja do wpisu jest wyjątkowa: dzisiaj o północy weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, wprowadzająca rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów terminowych. Warto zatem przeczytać, co Agata pisze o takich umowach, obowiązujących dzisiaj:

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie umów okresowych, zwłaszcza w odniesieniu do umów o pracę na czas określony. Zmiany będą dotyczyły zarówno ograniczenia zatrudnienia terminowego – do 3 umów oraz do 33 miesięcy, jak również okresu wypowiedzenia tych umów. Co bardzo istotne – zmiany te dotkną również umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed tym dniem i trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Warto zatem przeanalizować, w jaki sposób umowy te będą zmieniały warunki pracy kształtowane przez umowy, które obowiązują obecnie.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów a ograniczenie zatrudnienia terminowego.

Obecnie możliwe jest zawarcie dwóch umów na czas określony, a zawarcie trzeciej z nich skutkować będzie przekształceniem się tej umowy w umowę na czas nieokreślony. Po zmianach czwarta, a nie – jak dotychczas trzecia umowa – będzie umową bezterminową.

Stosować się to będzie również do umów „starych”. Umowa, która przed dniem 22 lutego 2016 r. była pierwszą lub drugą umową z „łańcuszka umów”, będzie taką umową również po wejściu w życie nowych przepisów. Oznacza to, że możliwe będzie zawarcie jeszcze jednej umowy terminowej bez konsekwencji przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony.

W odniesieniu zaś do ograniczenia czasowego – dotychczas przepisy prawa pracy takiego ograniczenia nie przewidywały. Były jedynie wątpliwości w orzecznictwie co do długoletniego zatrudniania na czas określony. Teraz wprowadzono zasadę, na podstawie której, tych samych stron stosunku pracy nie może łączyć zatrudnienie terminowe przekraczające 33 miesiące.

W związku z tym, dla umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., okres 33 miesięcy będzie liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli właśnie od 22 lutego 2016 r. W uproszczeniu oznaczać to będzie jednocześnie, że umowa taka przekształci się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli nadal będzie trwała w dniu 22 listopada 2018 r. Co ważne, do przekształcenia dochodzi z dniem naruszenia limitu, a nie z dniem zawarcia zbyt długiej umowy.

Wyjątki przewidziane w przepisach przejściowych

Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w sytuacji gdy stosunek pracy określonego pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. W takim przypadku umowa taka rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, pozostając umową terminową. Co ważne, szczególna ochrona musi trwać przez cały okres 33 miesięcy – od 22.02.2016 r. do 21.11.2018 r.

Przepis ten jest przejawem ochrony interesu pracodawcy, a nie pracownika. Pracodawca byłby bowiem pozbawiony możliwości wcześniejszego zakończenia zatrudnienia (a więc uniemożliwienia przekształcenia się umowy) ze względu na przysługującą pracownikowi ochronę.

Dodatkowo, jeżeli zawrzemy umowę o pracę na czas określony w dniu 22 lutego 2016 r. lub później, w sytuacji, w której drugą umowę na czas określony rozwiązaliśmy w okresie miesiąca od zawarcia nowej, o ile okres ten rozpoczął bieg przed dniem w wejścia w życie nowej ustawy lub w dniu jej wejścia, będzie uważane za zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Rozwiązanie takie ma na celu zapobieżenie obchodzeniu przepisów nowej ustawy i celowemu rozwiązywaniu stosunków pracy zaraz przed wejściem w życie nowych przepisów. Nie będzie jednak chronić w przypadku, gdy przerwa jest dłuższa niż 1 miesiąc.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów a okres wypowiedzenia

Oprócz ograniczeń dotyczących zawierania umów terminowych zmieni się również ich okres wypowiedzenia, który zostanie zrównany z okresem wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i wynosić będzie:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nowy okres wypowiedzenia znajdzie zastosowanie również do umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., ale z pewną istotną modyfikacją. Dla umowy trwającej w dniu wejścia nowych przepisów, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy od dnia 22 lutego 2016 r. Bez znaczenia pozostaje więc jakim stażem pracownik legitymuje się przed tym dniem. Chociażby był zatrudniony przed tą datą przez 3 lata – jego staż liczy się od nowa.

W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.

Warto pamiętać, że zupełnie odmiennie sytuacja taka przedstawia się dla umów zawartych już po dniu 22 lutego 2016 r.

Agata Kicińska

formal Agata Kicińska s

{ 281 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Joanna Luty 24, 2016 o 09:22

Pracownik zawarł 2 umowy o pracę na czas określony z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu w okresach: 01.05.2012 – 30.04.2014 i 01.05.2014 – 30.04.2016, więc w dniu 30.04.2016 następuje koniec drugiej umowy na czas określony. Moje pytanie brzmi: na jaki maksymalny czas określony pracodawca może z nim zawrzeć kolejną, trzecią już umowę i jaki ta umowa będzie miała okres wypowiedzenia? 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 24, 2016 o 15:17

Joanna, można zawrzeć trzecią umowę na okres do 21.11.2018 r. Okres wypowiedzenia takiej umowy będzie wynikał z całkowitego stażu pracy pracownika u tego pracodawcy.

Odpowiedz

Joanna Luty 25, 2016 o 07:42

Dziękuję za odpowiedź:)
Przy okazji jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, w świetle nowych przepisów można zawrzeć z tym samym pracownikiem na tym samym stanowisku max. 2 umowy na okres próbny, jeśli minęły co najmniej 3 lata od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Czy wlicza się do tego limitu okres próbny sprzed wejścia w życie nowych przepisów? Np. z roku 2009? Czy obecnie można z takim pracownikiem zawrzeć jeszcze 2 takie umowy, czy tylko jedną?

Odpowiedz

Anna Luty 24, 2016 o 11:27

Zatrudniamy nauczyciela na zastępstwo od 1 marca 2016 do 30.04.2016 (pierwsza umowa na czas określony). Czy dotyczy nas obowiązek wpisania – w nowym wzorze umowy – przyczyny uzasadniającej zawarcia takiej umowy w nowododanym punkcie trzecim? Jaki okres wypowiedzenia przysługuje temu pracownikowi? – dodam, że kilka lat temu ta osoba już u nas pracowała do 2010 r. Z góry dziękuję za odp.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 24, 2016 o 15:25

Anna, jeżeli umowa nie będzie przekraczać limitów – a tak jest w opisanym przypadku – to nie ma obowiązku wskazywania przyczyny w treści umowy. Warto jednak napisać, że jest to umowa na zastępstwo, po to aby było jasne, jaki charakter ma umowa i aby wywoływała wszelki skutki z takim charakterem związane. Co do okresu wypowiedzenia – dla jego ustalenia konieczne będzie zsumowanie również wcześniejszego okresu zatrudnienia.

Odpowiedz

Anna Luty 25, 2016 o 08:54

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wypadekprzypracy.pl Luty 24, 2016 o 14:26

Poruszyli Państwo bardzo gorący temat. To kolejna zmiana prawa, która wprowadziła sporo zamieszania. Po analizie bardzo merytorycznego tekstu uważam, że pracodawcy znajdą w nim sporo istotnych wskazówek.

Odpowiedz

Księgowa MDI Luty 24, 2016 o 21:14

Trafiłam tutaj przypadkiem, ale po przejrzeniu kilku wpisów bardzo mi się podoba i chyba się tu zadomowię 🙂
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od 01.04.2014 do 30.03.2016 wypowiedział umowę 15.02.2016 z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Czy po zmianie przepisów coś się dzieje z tym wypowiedzeniem, czy idzie „po staremu”?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 25, 2016 o 12:27

Bardzo dziękuję za ciepłe słowa 🙂 Zaś co do pytania – do umów, które zostały wypowiedziane przed wejściem w życie zmian stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc „po staremu”.

Odpowiedz

Marcin Luty 25, 2016 o 08:23

Jak zwykle pozostaje pytanie, na ile tego rodzaju zmiany służą pracownikom, a na ile działają na ich niekorzyść. Mam wątpliwości, tym bardziej, że doświadczenie pokazuje, że każde prawo można obejść.

Odpowiedz

Ewa Luty 26, 2016 o 10:26

Proszę o pomoc. czytam różne komentarze i mam już mętlik w głowie:)
a więc:
1/ od 1 marca 2016 r. zatrudniam pracownika na czas określony w celu zastępstwa pracownika i wiem że będzie to umowa powyżej 33 m-cy. Moje pytanie brzmi, czy mimo tego, że do umów na zastępstwo nie stosuje się tego limitu, to trzeba wpisać w umowie obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy(art. 25 par.4 pkt. 4)? i tym samym zgłosić do OIP?
2/ a co w przypadku gdy inny pracownik w dniu 22.02.2016 r. jest zatrudniony na zastępstwo i umowa będzie trwała również po 21.11.2018 r. to trzeba zmieniać umowe i zgłaszać do OIP? czy wystarczy informacja z art.29 kp?
3/ i ostatnie…a jeśli osoba zatrudniona jest na czas kadencji i będzie wykraczać ponad 33m-ce to czy trzeba zmieniać umowe?
Proszę o podpowiedź. Z góry dziekuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2016 o 09:29

Ewa, przy długiej umowie na zastępstwo trzeba wpisać przyczynę wskazaną w art. 25 z ind. 1 par. 4 pkt 1 k.p., nie trzeba jej zgłaszać do OIP. W drugim przypadku konieczne jest uzupełnienie umowy o wskazaną wyżej informację, również nie trzeba zgłaszać. Tak samo w trzecim pytaniu – trzeba wpisać do umowy przyczyny jej zawarcia powołując się na art. 25 z ind. 1 par. 4 pkt 3 k.p.

Odpowiedz

agata Luty 26, 2016 o 23:41

Rozumiem, że przepisy przejściowe dotyczą tylko tych trwających już umów na czas określony, które przekraczają okres 33 miesięcy licząc od 22 lutego 2016 roku? Umowa, która była zawarta na okres np. 6 lat i wygasa 15 kwietnia 2016 roku nie podlega w żadnym stopniu nowym przepisom? Tak?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2016 o 09:26

Nowe przepisy są stosowane do umów trwających w dniu 22.02.2016 r., np. w zakresie okresu wypowiedzenia.

Odpowiedz

Piotr Luty 27, 2016 o 14:45

Szanowna Pani,
bardzo interesujący/dobry komentarz. Jednej rzeczy tylko nie do końca rozumiem.
Czy fragment „…Co ważne, do przekształcenia dochodzi z dniem naruszenia limitu, a nie z dniem zawarcia zbyt długiej umowy. (…) Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”
Oznacza, że jeśli ktos jest obecne zatrudniony na czas określony długoletnią umową (np. do 2019, czy 2021, co zdaża się często na np. uczelniach) to ta umowa nie zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreśloony? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Piotr Luty 27, 2016 o 14:47

I czy byłaby Pani tak uprzejma nr przepisu ustawy, który o tym mówi – bo czytam i nie mogę znaleźć. Jeszcze raz z góry dzięlkuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2016 o 09:33

Piotr, jeżeli przeczytasz zdanie do końca wszystko stanie się jasne – „Nie będzie to jednak miało zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy przypada po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w sytuacji gdy stosunek pracy określonego pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. ” Jest to wyjątek dotyczący pracowników objętych szczególną ochroną. Pozostałe umowy – co do zasady – przekształcają się w umowy bezterminowe. Co do wyjątku – art. 14 ust. 6 ustawy nowelizującej.

Odpowiedz

Piotr Marzec 2, 2016 o 00:35

Dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedz

Grazyna Luty 29, 2016 o 13:16

Witam. Mam pracownika który ma umowę od 01-01-2013r. do 31-12-20123r. Jego umowa przekształca się w umowę bezterminową. Czy powinnam przygotować aneks do umowy z dnia 01-01-2013 którym zmienię czas trwania umowy oraz okres wypowiedzenia ? Czy w związku z tym że umowa była umową terminową to czy nie powinnam wystawić świadectwa pracy za okres od 01-01-2013 do 21-02-2016, a od 22-01-2016 umowa bezterminowa. Im więcej się nad zastanawiam tym mniej wiem. Jak formalnie powinno wyglądać takie przekształcenie umowy?

Odpowiedz

Joanna Marzec 3, 2016 o 11:30

Witam. Wg mojej wiedzy, umowa zawarta na okres 01.01.2013 – 31.12.2023 z mocy ustawy przekształci się w umowę na czas nieokreślony w dniu 22.11.2018 i prawdopodobnie z tym dniem należałoby wystawić informację o takim przekształceniu (dokładnie co do formy takiej informacji jeszcze chyba nikt się nie wypowiedział). Natomiast jeśli chodzi o okres wypowiedzenia, to zmieni się on z dniem 22.08.2016 na 1-miesięczny, a następnie z dniem 22.02.2019 na 3-miesięczny. O ile jestem dobrze zorientowana, to wypowiedzenie takiej umowy po 22.11.2018 (czyli po przekształceniu w umowę na czas nieokreślony) będzie wymagało pisemnego uzasadnienia. Wydaje mi się, że w przypadku takiej umowy nie powinno się wystawiać świadectwa pracy w okresie jej trwania, bo przecież ona trwa od 01.01.2013 i jeśli nie zostanie rozwiązana, przekształci się w umowę na czas nieokreślony (od 22.11.2018) i będzie trwać dalej 🙂

Odpowiedz

Joanna Luty 29, 2016 o 13:32

Bardzo proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:
W dniu 18.02.2016 zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony, tj. od dnia 01.03.2016 do dnia 21.11.2018, czyli zawarta jeszcze w okresie obowiązywania starych przepisów (z klauzulą o 2-tyg. wypowiedzeniu). Dzień rozpoczęcia pracy przypada na 01.03.2016, czyli już w okresie obowiązywania nowych przepisów. Pracownik na dzień 01.03.2016 ma u nas w firmie staż pracy 2 lata 11 miesięcy 26 dni, zwolniony w sierpniu 2015.
Moje pytanie dotyczy okresów wypowiedzeń jego aktualnej umowy, tzn. na umowie widnieje okres 2-tygodniowy, ale czy w związku ze zmianą przepisów nie zmieni się on wcześniej niż 22.08.2016?, tzn. czy nie należałoby wypisać informacji o warunkach zatrudnienia z datą 01.03.2016 z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia? a następnie w dniu 07.03.2016 z 3-miesięcznym okresem? czy możemy np. wypisać tylko warunki w dniu 07.03.2016 z uwagi na 7-dniowy termin na ich wypisanie (czyli z pominięciem wypisywania 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia?) czy może w ogóle mój tok myślenia w tym względzie nie jest prawidłowy?
Bardzo proszę o odpowiedź i od razu dziękuję:)

Odpowiedz

Joanna Luty 29, 2016 o 13:39

Przepraszam, umowa została zawarta na dokładnie 33 miesiące, czyli do 30.11.2018, a nie do 21.11.2018, jak napisałam wyżej..

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2016 o 15:02

Joanna, w takim razie umowa przekształci się z dniem 22.11.2018 r. w umowę na czas nieokreślony, chyba że zachodzą okoliczności wyjątkowe.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2016 o 15:01

Joanna, umowa jest umową trwającą w rozumieniu nowelizacji, ponieważ była zawarta przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Oznacza to, że staż pracy do okresu wypowiedzenia liczy się od 22.02.2016 r. W konsekwencji, okres wypowiedzenia będzie wyglądał tak jak dla pozostałych umów trwających – od. 22.08.2016 r. – 1 miesiąc, od 22.02.2019 r. – 3 lata. Nie do końca rozumiem czemu by miało być inaczej.

Odpowiedz

Joanna Marzec 1, 2016 o 09:54

Zależność między dniem zawarcia umowy a dniem rozpoczęcia pracy i dodatkowo nowymi przepisami, które w różny sposób traktują staż pracy u danego pracodawcy trochę utrudnia sprawę w mojej ocenie, dlatego tym bardziej jestem wdzięczna, że znalazłam Pana blog w internecie:) dziękuję za wyjaśnienia:)

Odpowiedz

Paulina Lipiec 6, 2016 o 12:05

Nie zgadzam się. Zawarcie umowy o pracę nastąpiło z dniem 01.03.2016 r. Czyli okres wypowiedzenia uzależniony jest od wcześniejszego stażu pracy u tego pracodawcy.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 7, 2016 o 13:37

Paulina, datą zawarcia umowy jest data jej podpisania, a nie data faktycznego rozpoczęcia pracy. Umowa została zawarta w tym przypadku 18.02.2016 r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji, co sprawia, że jest ona tzw. umową trwającą. Czemu według Ciebie do zawarcia umowy miałoby dojść 1.03.2016 r.?

Odpowiedz

agata Marzec 5, 2016 o 11:17

Bardzo proszę o odpowiedź, na jaki czas może być zawarta następna umowa u tego samego pracodawcy, w sytuacji gdy poprzednia umowa była zawarta na 8 lat i kończy się 20 kwietnia. Czy w tym przypadku czas umowy liczy się od 22lutego 2016 i wtedy pracodawca może zawrzeć umowę następną na czas określony czy w związku z tym, że okres umowy na czas określony u tego pracodawcy przekroczył 33 miesiące, musi on zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony? A tak poza tematem, bardzo fajny blog. Będę tu wracać ?.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 7, 2016 o 09:24

Agata, 33 miesiące liczy się od 22.02.2016 r. Można się jednak zastanawiać czy umowa zawarta na 8 lat nie stanowiła obejścia prawa.

Odpowiedz

agata Marzec 7, 2016 o 21:17

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Marzena Marzec 7, 2016 o 18:44

Bardzo proszę o podpowiedź w następującej kwestii. W związku z brakiem przepisów przejściowych dotyczącym umów o pracę zawartych w zastępstwie, proszę o podpowiedź, jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę w zastępstwie zawartej przed 22.02.2016r. i trwającej nadal po tym okresie (umowa o pracę zawarta od 1.12.2014 do 30.11.2016)? Czy w przypadku tej umowy, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy również przed dniem 22 lutego 2016 r.?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 9, 2016 o 12:01

Marzena, okres wypowiedzenia od 22.02.2016 r. wynosić będzie 2 tygodnie. Staż pracy dla umowy trwającej liczy się również dopiero od tego dnia.

Odpowiedz

Anna Czerwiec 3, 2016 o 08:38

Witam,
a czy będzie tak również w przypadku wyraźnego zapisu w umowie o 3-dniowym okresie wypowiedzenia, jeżeli nie zrobiono żadnego aneksu do tej umowy po wprowadzeniu nowych przepisów?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 3, 2016 o 10:29

Anna, aneks nie był potrzebny. Zmiany weszły w życie z mocy prawa.

Odpowiedz

Justyna Marzec 11, 2016 o 08:45

Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości w kwestii stażu pracownika, związanego z nim okresu wypowiedzenia i liczenia umów „po nowemu”. W trakcie wejścia nowych przepisów pracownik jest w trakcie drugiej umowy na czas określony (bez przerw w zatrudnieniu). W kwietniu br. chcemy z nim zawrzeć kolejną umowę na czas określony. Rozumiem, że będzie to już ostatnia na czas określony i maksymalnie może trwać do 21 listopada 2018 r. Czy dobrze myślę, że okres jej wypowiedzenia liczymy dopiero od 22 lutego br., pomimo, że łączny staż tego pracownika w naszej firmie to ponad 3 lata i mógłby od razu wynieść 3 miesiące? Natomiast jeślibyśmy przyjmowali kogoś kto wcześniej już był u nas zatrudniony i teraz wraca, to wtedy musimy mu policzyć łączny okres zatrudnienia u nas, czyli również ten przed 22 lutego br. i od tego uzależnić okres wypowiedzenia? Dziękuję bardzo.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 11, 2016 o 09:30

Justyna, w zasadzie masz racje oprócz okresu wypowiedzenia. Skoro będzie to umowa zawarta już po wejściu w życie nowych przepisów, a więc po 22.02.2016 r., to liczymy cały staż pracy pracownika. Ergo – okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

Odpowiedz

Justyna Marzec 11, 2016 o 09:43

Dziękuję bardzo, wszystko jasne.

Odpowiedz

Janusz Marzec 16, 2016 o 09:34

Dzień dobry
W artykule i komentarzach jest podawana informacja, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy zeruje się 22.02.2016. Proszę o podanie podstawy prawnej, konkretny artykuł KP.
Ja pracuję w obecnej firmie od 10.2011 okres próbny, następna umowa od 01.2012 do do 01.2017 z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie.
W tym tygodniu złożyłem wypowiedzenie i nie chcą mnie wypuścić po 2 tygodniach tylko twierdzą, że mam 3 miesiące wypowiedzenia… Proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 16, 2016 o 14:09

Janusz, okres wypowiedzenia będzie 2 tygodniowy, o ile nic innego nie wynika z umowy o pracę lub innych źródeł prawa pracy (np. ZUZP). Jeżeli chodzi o przepis o zerowaniu, to jest to art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).

Odpowiedz

Janusz Marzec 16, 2016 o 15:30

Dziękuję

Odpowiedz

Larysa Marzec 16, 2016 o 11:05

Witam,
czy umowa zawarta na czas określony po 22.02.2016 nadal nie będzie mogła byc wypowiedziana, jeśli nie wpiszemy okresów wypowiedzenia w nowej odsłonie (art 36kp)?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 16, 2016 o 14:06

Larysa, nie trzeba wypisywać klauzul o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia w treść umowy. Umowa jest wypowiadalna z mocy prawa.

Odpowiedz

Agata Marzec 17, 2016 o 09:49

Dzień dobry,

w związku ze zmianą przepisów w zakresie umów terminowych, mam kilka następujących pytań:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), do umów zawartych na podstawie art. 251 § 4 pkt 1-3 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, pracodawca ma obowiązek uzupełnić te umowy o informacje zgodnie z art. 29 § 11 ustawy zmienianej.

Mam dwie umowy na zastępstwo, w których jest zawarta informacja, że „umowę zawiera się na czas zastępowania pracownika X na czas trwania jego usprawiedliwionej nieobecności” – czyli został wyraźnie określony cel tej umowy. Czy dobrze rozumiem, że w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku przygotowania porozumienia w celu dokonania uzupełnienia takiej umowy?
Czy wystarczy wtedy przekazanie pracownikowi informacji o zmianie warunków zatrudnienia ze wskazaniem nowego okresu wypowiedzenia (bo nie są to już 3 dni).

Podobnie – przy umowach z doradcami, o których mowa w art. 251 § 4 pkt 3 Kodeksu pracy. Sama umowa ma nazwę „umowa o pracę na czas pełnienia funkcji przez burmistrza”. W dalszych punktach znajduje się informacja, że pracodawca zatrudnia pracownika na czas pełnienia funkcji przez burmistrza, począwszy od dnia…
Czy do tak skonstruowanej umowy będzie potrzebne porozumienie w celu dokonania uzupełnienia tej umowy?

2. Zgodnie z wcześniejszym stanem prawnym umowa o organizację prac interwencyjnych nie wliczała się do limitu umów. Czy teraz, po zmianie przepisów do takich umów znajdzie zastosowanie wyjątek określony w art. 251 § 4 pkt. 4 tj. obiektywne okoliczności?

– co w sytuacji, gdy trudno znaleźć obiektywne uzasadnienie dla takich potrzeb?

– czy błędem jest zawarcie z pracownikiem interwencyjnym klasycznej umowy o pracę na czas określony, która będzie się wliczała do limitu umów? Unikniemy wtedy obowiązku informacyjnego do PIP o zawarciu takiej umowy.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 17, 2016 o 10:01

Agata, zarówno w przypadku, gdy zawierana jest umowa na zastępstwo, jak również na czas pełnienia funkcji burmistrza i informacje i tych okolicznościach znajdują się już w umowach – nie ma potrzeby ich uzupełniania. W obu przypadkach koniczna będzie informacja o zmianie warunków zatrudnienia z powołaniem na art. 36 par. 1 k.p.
Co do organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych – pojawiają się głosy, że będzie tak jak dotychczas, czyli umowy te nie wliczają się w limitu, zgodnie z tym co orzekł SN. Jutro będzie opublikowany wpis na ten temat na blogu.

Odpowiedz

Agata Marzec 17, 2016 o 10:09

Bardzo dziękuję za ekspresową odpowiedź 🙂 czekam z niecierpliwością na piątkowy wpis.

Odpowiedz

Łukasz Mazur Marzec 20, 2016 o 09:18

Witam,
mam pewne wątpliwości co do okresu wypowiedzenia umowy zawartej przed 22 luty 2016. Mianowicie umowę na czas określony podpisałem z pracodawcą w grudniu 2015, czyli przed zmianami. Umowa nie zawiera klauzuli o 2 tygodniowym wypowiedzeniu. Czy w tym przypadku zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia będą mnie dotyczyć, czy zostaje po staremu – muszę pracować do wyznaczonego terminu na umowie, bez możliwości wypowiedzenia? Spotkałem się z informacjami, że w tym przypadku zmiany w okresie wypowiedzenia mnie nie dotyczą. W Pani artykule, kwestia ta nie została poruszona. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 21, 2016 o 09:32

Łukasz, jeżeli nie było klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, to umowa jest teraz niewypowiadalna.

Odpowiedz

Andrzej Kwiecień 7, 2016 o 22:42

Jestem w takiej samej sytuacji z umową co Łukasz i nie rozumiem dlaczego ta umowa jest teraz niewypowiadalna po tych zmianach w kodeksie pracy. Podpisując nową umowę w grudniu 2015 r zgodziłem się na brak zapisu o okresie wypowiedzenia ponieważ we wszystkich interpretacjach pisało że nie ma potrzeby takiego zapisu ponieważ po zmianach 22 lutego 2016 r i tak będą nieważne bo będą obowiązywały nowe przepisy. Na podstawie jakiego przepisu twierdzisz że ta umowa jest teraz niewypowiadalna ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 8, 2016 o 09:15

Andrzej, kluczowe jest to „po zmianach”. Umowa zawarta po 22 lutego 2016 r. nie musi mieć klauzuli, ale te zawarte wcześniej już tak. Zobacz art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 25 czerwca 2015 r. :
Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Odpowiedz

Monia Marzec 21, 2016 o 17:07

Jeśli mam umowę do 31.03.2017 (umowa była na 2 lata) a od 1.04.2016 dostane umowę na zastępstwo na wyższe stanowisko, to czy 1.04.2017 dostanę umowę na czas nieokreślony?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 09:40

Monia, umowa na zastępstwo nie wlicza się do limitów.

Odpowiedz

Aga Marzec 21, 2016 o 22:42

witam
mam pracownika administracji publicznej który jest zatrudniony na czas określony od dnia 01-09-2015 do 31-12-2015 oraz kolejna umowa od dnia 01-01-2016 do dnia 31-03-2016. moje pytanie czy mogę zawrzeć z nim trzecią umowę na czas określony? oraz czy mogę po tej trzeciej umowie zawrzeć z nim umowę na zastępstwo? czy to będzie umowa na czas nieokreślony?.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 09:39

Aga, możliwe jest zawarcie trzeciej umowy terminowej. Późniejsza umowa na zastępstwo nie będzie się wliczała do limitu, o ile to zastępstwo nie będzie pozorne.

Odpowiedz

Magda Marzec 22, 2016 o 08:57

Witam,
Zastanawia mnie dlaczego liczycie Państwo termin obowiązywania wypowiedzenia 1 – miesięcznego od 22 sierpnia 2016 r. Skoro reset miał miejsce 22 lutego 2016 r., 2 tygodnie obowiązuje dla stażu PONIŻEJ 6 miesięcy. Staż 6 -miesięczny będzie trwał do 21 sierpnia włącznie, więc staż poniżej 6 miesięcy do 20 sierpnia 2016 r. włącznie. A więc staż 1 – miesięczny OD 21 SIERPNIA 2016 R., A NIE OD 21 SIERPNIA.
W prawie pracy nie stosujemy obliczania terminów jak w kodeksie cywilnym, tylko w znaczeniu „potocznym” – miesiąc mija dzień wcześniej, niż nazwa dnia początku terminu. Wprawdzie w praktyce niewiele to zmienia, bo w tym konkretnym przypadku mówimy o dniach sobota – niedziela, ale przy pisemnych informacjach dla pracowników powinno się napisać poprawnie.
Chyba, że moje myślenie jest nieprawidłowe, to bardzo proszę mnie poprawić.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 09:37

Magda, miesiąc mija dzień wcześniej, a więc 21 sierpnia 2016 r. 1-miesięczny okres wypowiedzenia będzie się zaczynał 22 sierpnia 2016 r. Przy Twoich obliczeniach nieprawdiłowo pomijasz dwa dni, a nie jeden.

Odpowiedz

Magda Marzec 22, 2016 o 10:03

6 miesięcy od 22 lutego minie 21 sierpnia.Przepis mówi nie o 6 miesiącach, ale o PONIŻEJ 6 m-cy. A okres „mniej, niż 6 miesięcy stażu” trwa do 20 sierpnia włącznie. Czyli drugi wariant (1 miesięczny okres wypowiedzenia) zaczyna się następnego dnia, czyli 21 sierpnia. Czyż nie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 10:06

Magda, poniżej 6 miesięcy dotyczy okresu wypowiedzenia dwutygodniowego. Przy okresie miesięcznym przepis brzmi „jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy” – stąd 22 a nie 21 sierpnia.

Odpowiedz

Magda Marzec 22, 2016 o 10:49

Ja nadal się nie zgadzam:). Bardzo proszę o precyzyjne wyjaśnienie gdzie popełniam błąd.
„Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy’. Czy chodzi o to, że niesłusznie uznaję dzień resetu (22.02.16) za pierwszy dzień biegu stażu? Powinnam od następnego dnia zaczynać liczyć?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 10:56

Pierwszy dzień to słusznie 22.02.2016 r. Gdybyśmy obliczali ostatni dzień terminu w prawie cywilnym, to 6 miesięcy kończyło by się 22.08.2016 r. Biorąc pod uwagę odmienne liczenie terminów w prawie pracy, a więc w rozumieniu potocznym, 6-miesięczny termin kończyć się będzie w dniu 21.08.2016 r. Oznacza to, że od dnia następującego po tym dniu, a więc od dnia 22.08.2016 r. zaczyna się nowy termin – 1-miesięcznego wypowiedzenia. Nie wiem skąd miałby tu się pojawiać 20.08.2016 r.

Odpowiedz

Magda Marzec 22, 2016 o 10:56

Na potwierdzenie mojego sposobu obliczania:
http://inforfk.pl/aktualnosci/333155,Zmiana-informacji-o-warunkach-zatrudnienia-do-22-marca.html
ostatni akapit:
Obowiązek zmiany tej informacji nastąpi dopiero w dniu, w którym pracownik osiągnie staż co najmniej 6 miesięcy, tj. 21 sierpnia 2016 r. (dopiero w tym dniu okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie wynosił 1 miesiąc).

Odpowiedz

Magda Marzec 22, 2016 o 11:00

Stąd, że 1 – miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje dla stażu RÓWNEGO I WIĘKSZEGO od 6 m-cy. A równy to jest od 21.08. 22.08 to już staż „większy”.
Więc od 21 sierpnia obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 11:03

Musimy się zgodzić, że się nie zgadzamy 🙂

Odpowiedz

Iza Marzec 22, 2016 o 13:46

Jeśli można prosić, to również chętnie skorzystam z podpowiedzi:-). Mamy pracownika, który był zatrudniony na zastępstwo (21.10.2013-01.04.2015). Następnie został zatrudniony na „normalnej” umowie okresowej na czas 01.09.2015-31.08.2016. Po rozwiązaniu się tej umowy będziemy chcieli podpisać z nim kolejną umowę okresową. Czy słusznie sądzimy, że możemy z nim podpisać jeszcze dwie umowy okresowe na łączny czas obejmujący 21 miesięcy? Z góry dziękuję za pomoc. P.S. Bardzo pomocny artykuł!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 14:32

Iza, po tej trwającej umowie można będzie podpisać jeszcze 2 umowy – słusznie. Okres łącznie nie może przekraczać 33 miesięcy, ale liczonych od 22.02.2016 r. Po zakończeniu obecnej umowy kolejne będą mogły być zawarte do 21.11.2018 r.

Odpowiedz

Iza Marzec 22, 2016 o 14:05

I jeszcze jedno pytanie – rozumiem, że cały okres zatrudnienia tego pracownika (w tym umowa na zastępstwo) byłaby liczona do ustalenia okresu wypowiedzenia?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 14:32

Przy zwarciu kolejnej umowy będziemy liczyć cały okres zatrudnienia.

Odpowiedz

Iza Marzec 24, 2016 o 08:52

Bardzo dziękuję za pomoc!

Odpowiedz

Barka Marzec 22, 2016 o 14:55

Witam serdecznie, jak liczyć wypowiedzenie po 22 sierpnia 2016r. ( 1 miesiąc) np. wręczamy wypowiedzenie pracownikowi 25 sierpnia i moje pytanie dotyczy czy liczymy mu od 25.08.2016 do 24.09.2016r czy też od 1 września do końca miesiąca. Z góry dziękuję za odpowiedż

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 22, 2016 o 15:30

Barka, tutaj nic się nie zmieniło. Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc kończy się w ostatnim dniu miesiąca. W opisanym przez Ciebie przypadku – 30 września.

Odpowiedz

Barka Marzec 23, 2016 o 07:24

Dziękuję bardzo

Odpowiedz

Joanna Marzec 23, 2016 o 08:03

Dzień dobry:) Panie Karolu, kwestia dotycząca dnia, od którego zaczynamy liczyć nową długość okresu wypowiedzenia (1- i 3-miesięcznego) jest naprawdę bardzo niejasna.. Argumentacja Pani Magdy mnie przekonuje (biorąc na logikę), ale Pan ma inne stanowisko… Zresztą akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło w świetle nowych przepisów (poza tym, że teraz dotyczy to też umów na czas określony), ale jak to się tak naprawdę powinno liczyć, żeby było prawidłowo?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 23, 2016 o 15:39

Joanna, wersja Magdy jest na pewno bezpieczniejsza, bo zakłada wcześniejsze wejście dłuższego okresu wypowiedzenia – jest więc bardziej korzystna dla pracownika.

Odpowiedz

Karolina Marzec 23, 2016 o 14:46

Witam

Mam problem, z którym nie bardzo wiem jak sobie poradzić. Zatrudniałam pracownika od 25.08.2014 do 05.09.2015 teraz chcę ponownie go zatrudnić na tym samym stanowisku od 01.04.2016. Czy tą poprzednią umowę wliczam do limitu 3 umów czy liczę od nowa i umowę od 01.04.2016 liczę jako pierwszą?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 23, 2016 o 15:37

Karolina, umowa od 1.04.2016 r. może być liczona jako pierwsza umowa.

Odpowiedz

Karolina Marzec 24, 2016 o 13:52

A jeśli chodzi o okres wypowiedzenia dla takiego pracownika to wliczam poprzednie zatrudnienie? Czy te liczę staż od 01.04.2016?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 24, 2016 o 14:06

Przy okresie wypowiedzenia będziesz liczyć cały staż pracy.

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 29, 2016 o 11:11

Witam Panie Karolu,
Jestem początkująca, czy mogłabym prosić o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Otóż w firmie gdzie pracuje zatrudniamy osobę od 01.01.2015 r. Teraz trwa jego druga umowa na czas określony do 31.03.2016. Pracodawca chce zawrzeć z nim kolejna umowę jednak chciałabym wiedzieć jak wpłyną na to nowe przepisy ? Tzn czy po zawarciu umowy bedzie to jego trzecia umowa na czas określony i jak długo moze max trwać, czy bedzue mógł zawrzeć jeszcze jedna czwarta?
Oraz od jakiego momentu mam obliczyć okres wypowiedzenia czy od 22.02.16, czy jednak od całego stażu tego pracownika u tego pracodawcy ? Dziękuje serdecznie

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 29, 2016 o 11:54

Katarzyno, będzie to trzecia umowa na czas określony i będzie mogła trwać nie dłużej niż do 21.11.2018 r. Czwarta umowa byłaby już umową na czas nieokreślony. Do okresu wypowiedzenia dla tej nowej umowy (od 1.04.2016 r.) będziemy liczyć cały staż pracy pracownika.

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 29, 2016 o 12:03

Pięknie dziekuje?
Jeżeli mogę to chciałam jeszcze spytać , czy dobrze myśle ze powinnam była do 21.03.16 max uzupełnić informacje dodatkowa dla tego samego pracownika i określić okres wypowiedzenia wg nowych przepisów . W tych poprzednich umowach na czas określony okres wypowiedzenia nie był wogole uwzględniany. Skoro jego umowa terminowa kończy sie 31.03.2016 to powinnam była wpisać 2 tyg okres wypowiedzenia ? Poprostu chciałabym to zrobic teraz z opóźnieniem ale jednak zrobic .

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 29, 2016 o 12:17

Katarzyna, są dwie szkoły – pierwsza mówi o udzieleniu informacji w terminie miesiąca od dnia zmiany przepisów, czyli do 21.03.2016 r., natomiast druga – miesiąca od zmiany warunków, a więc do 21.09.2016 r. Wydaje się, że obie są prawidłowe i nie można tu postawić pracodawcy jakiegoś zarzutu.

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 29, 2016 o 12:28

Przepraszam , nie rozumiem skąd termin 21.09.2016

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 29, 2016 o 12:31

Według art. 29 par. 3 (2) k.p. informacji o nowych warunkach zatrudnienia udziela się do miesiące od ich zmiany. Do zmiany okresu wypowiedzenia dojdzie 21.08.2016 r. stąd termin do 21.09.2016 r.

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 29, 2016 o 12:36

Ok, rozumiem, dziekuje jeszcze raz. Fachowa pomoc , bede polecać ten blog ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 29, 2016 o 12:37

Cieszę się i dziękuję 🙂

Odpowiedz

Łucja Marzec 30, 2016 o 14:04

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej kwestii. Zatrudniamy w firmie osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów (22.02.2016) miały zawarte umowy na czas próbny. Niektóre z tych umów kończą się na dniach. Czy umowę na czas określony po okresie próbnym mogę zawrzeć na 33 m-ce od następnego dnia po okresie próbnym czy 33 m-ce liczę od dnia 22.02.2016?
Przykład: Umowa na czas próbny od 15.02.2016 do 31.03.2016. Chcę zawrzeć umowę na czas określony od 1.04.2016 do 31.12.2018 (łącznie 33 m-ce).
Czy moje obliczenie jest prawidłowe? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 30, 2016 o 15:21

Łucja, ani wtedy ani teraz nie wlicza się umów na okres próbnych do limitów dotyczących umów na czas określony. Możesz więc taką umowę zawrzeć na 33 miesiące liczone od następnego dnia po dniu rozwiązania umowy na okres próbny. Obliczenie jest prawidłowe.

Odpowiedz

Marzenna Marzec 31, 2016 o 11:12

Dzień dobry,
mam pracownicę której druga umowa o pracę kończy się 30.04.2016.
Według obowiązujących przepisów mogę zawrzeć trzecią umowę.
1. czy limit drugiej mowy obowiązuje od 22 lutego 2016 i wynosi 2 miesiące i 9 dni.
2. a trzeci umowa byłaby zawarta na 30 miesiecy?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 31, 2016 o 13:07

Marzenna, limit będziemy liczyć od 22.02.2016 r., a więc trzecia umowa będzie mogła być zawarta do 21.11.2018 r. Wszystkie informacje są we wpisie.

Odpowiedz

Dominik Kwiecień 1, 2016 o 08:28

Witam,

mam pytanie w sprawie umowy o pracę na czas określony, ale na starych zasadach.
W grudniu 2010 podpisałem umowę o pracę na czas określony na 2 . Następnie w grudniu 2013 kolejną umowę na czas określony z tym samym pracodawcą. W roku 2014 jeden z wspólników szefa odszedł i mój pracodawca przejął po nim nazwę firmy. Sporządzony został wtedy aneks do umowy o pracę, związany z nazwą firmy. W grudniu 2015 roku podpisałem kolejną umowę z tym samym pracodawcą do grudnia 2017, trzecią z kolei. Podpisywanie kolejnych umów o pracę na czas określony związane było z podpisaniem aneksu do umowy o pracę przedłużających termin zatrudnienia.

Żadna z tych umów/aneksów nie zawiera klauzuli i dwutygodniowym okresie wypowiedzenia.

Chciałem zapytać się, czy w takim przypadku jaki opisałem, trzecia umowa (aneks przedłużający umowę ) dalej jest traktowana jako umową o pracę na czas określony, czy też automatycznie przechodzi na umowę o czas nieokreślony z wszystkimi konsekwencjami umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy w przypadku 3 umowy mógłbym bez konsekwencji złożyć wniosek mojemu pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę z okresem 3 miesięcznym?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 1, 2016 o 09:30

Dominik, słusznie uważasz, że aneks do umowy, przedłużający okres jej trwania jest uważany za kolejną umowę o pracę na czas określony. Ocena czy doszło czy nie do przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony wymagałaby jednak dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego.

Odpowiedz

Marzenna Kwiecień 1, 2016 o 09:44

Witam,
Dziękuje za odpowiedź.

Mam kolejne pytanie:
Zatrudniamy pracownika, którego umowa na czas określony przekracza limit od 22.02.2016
Jest ro druga umowa na cas określony zawarta 01.05.20144 do 30.04.2019 .
od 22.02.2016 – do 30.04.2019 jest 38 miesięcy i 9 dni .
1. czy ta umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas niekreślony?
2. czy pracownikowi muszę wręczyć informację o zmianie statusu takiej umowy?
3. Czy powinnam taką umowę zgłosić do PIP

Dziękuję

Marzenna Matysiak

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 1, 2016 o 13:29

Marzenna, na blogu nie mogę udzielać porad prawnych aż tak szczegółowych, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią, chętnie dokonamy analizy tego przypadku i udzielimy precyzyjnej odpowiedzi.

Odpowiedz

Marzenna Kwiecień 1, 2016 o 09:46

Kolejne pytanie 🙂

Jakie umowy na czas określony mam obowiązek zgłoszenia do PIP?
Dziękuję
Marzenna Matysiak

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 1, 2016 o 13:26

Marzenna, wszystko jest już opisane na blogu, zapraszam do lektury.

Odpowiedz

Kamila Kwiecień 2, 2016 o 22:30

Witam serdecznie,
Od dnia 1 kwietnia 2016r. zatrudniamy osobę do pracy w ramach programu do 30 roku życia (art.150 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), która jest w części refundowana z Urzędu Pracy. Czy o zawarciu umowy z taką osobą powinniśmy poinformować w ciągu 5 dni Okręgowego Inspektora Pracy ? Ponadto czy ta osoba nie wlicza się do limitu umów 3/33?
Pozdrawiam,
Kamila

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 4, 2016 o 09:15

Kamila, a propo robót publicznych i prac interwencyjnych zobacz tutaj: http://prawodlapracodawcy.pl/umowa-na-czas-okreslony-a-roboty-publiczne-sprostowanie/

Odpowiedz

Aga Kwiecień 4, 2016 o 20:42

Witam serdecznie.
Pierwsza umowa zawarta byla 08,01,2015 na okres 3 miesiecy. Nastepnie zostala podpisana kolejna na okres 1 roku i wygasa 08.04.2016. Czy podpisujac kolejna umowe na okres 3 miesiecy bedzie przyslugiwalo jakies wypowiedzenie? Oczywiscie wszystkie umowy u jednego pracodawcy.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 5, 2016 o 09:56

Aga, przy następnej umowie okres wypowiedzenia będzie zależny od stażu pracy. Liczy się cały staż pracy u tego pracodawcy.

Odpowiedz

grażyna Kwiecień 4, 2016 o 22:38

WITAM . MOJA OSTATNIA UMOWA NA CZAS OKREŚLONY WYGASŁA 2016-01-31 I OD 2016-02-01 DOSTAŁAM KOLEJNĄ UMOWE NA CZAS OKREŚLONY DO 216-06-30 ‚PRZEPRACOWAŁAM W TEJ FIRMIE PRZESZŁO 3 LATA JAKI OKRES WYPOWIEDZENIA MNIE OBOWIĄZUPE . POZDRAWIAM

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 5, 2016 o 09:57

Grażyna, odpowiedź znajdziesz we wpisie.

Odpowiedz

Marzenna Kwiecień 5, 2016 o 07:42

Witam,

Czy umowa trwająca po 22.02.2016 przekroczy limit 33 miesiące, należy zgłosić do PIP.

pozdrawiam

Marzenna Matysiak

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 5, 2016 o 09:58
Marzenna Kwiecień 18, 2016 o 15:31

Dziękuje

Odpowiedz

Anna Kwiecień 5, 2016 o 11:54

Panie Karolu mam jeszcze pytanie odnośnie umów, które mam podpisane z pracownikami od grudnia 2015 do końca grudnia 2020r. Są to drugie umowy, pierwsze były na okres próbny. Podpisałam takie umowy, ponieważ prowadzę działalność na zasadzie franczyzy. Sama mam podpisaną umowę z firmą dla której pracuję właśnie do 31.12.2020. Czy ten przypadek kwalifikuje się do powiadomienia okręgowego inspektora pracy jako obiektywna przyczyna podpisania tak długiej umowy, leżąca po stronie pracodawcy? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 5, 2016 o 12:18

Anna, jeżeli chodzi o wyjątek w postaci obiektywnych przyczyn, to sprawa nie jest niestety taka prosta i trudno jest przesądzić jednoznacznie bez znajomości całego stanu faktycznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią, chętnie przeprowadzimy analizę.

Odpowiedz

Marzenna Kwiecień 5, 2016 o 19:09

DZIEKUJĘ 😉

Odpowiedz

Dorota Kwiecień 11, 2016 o 14:51

Witam.
W dniu 17.03.2015r. zatrudniliśmy pracownicę na zastępstwo na okres od 17.03.2015r. do 06.04.2016r. W dniu 07.04.2016r. zawarliśmy z tą samą pracownicą umowę na czas określony od 07.04.2016r. do 31.12.2018r. Czy w informacji dla pracownika prawidłowe będzie podanie informacji o okresie wypowiedzenia w nastepujący sposób:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
– 1 miesiąc, jeżeli wypowiedzenie zostanie dokonane do dnia 16.03.2018r.
– 3 miesiące, jeżeli wypowiedzenie zostanie dokonane po dniu 17.03.2018r.

Odpowiedz

Marzenna Kwiecień 18, 2016 o 15:30

Witam serdecznie,
mam pytanie , czy do trzeciej umowy na czas określony po zmianach należy wpisać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy?

pozdrawiam

Marzenna

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 19, 2016 o 10:09

Marzenna, przyczyny takie trzeba wpisać, jeżeli umowa ta będzie przekraczać limit czasowy. W innym przypadku uzasadnić trzeba będzie czwartą umowę na czas określony.

Odpowiedz

Marzenna Kwiecień 19, 2016 o 15:39

Dziękuję

Odpowiedz

Malwina Kwiecień 20, 2016 o 12:26

Witam,
Pracodawca zawarł umowę z PUP o zorganizowanie prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z obowiązkiem zatrudnienia pracownika na kolejne 6 miesięcy. Z pracownikiem zawarł od razu umowę na okres 1 roku, umowa na czas określony z dopiskiem, że jest to umowa związana z umową o zorganizowanie prac interw.
Pytanie, wiem, że okres 6 miesięcy prac interwencyjnych nie zalicza się do limitu 33 miesięcy, ale kolejne 6 miesięcy umowy już tak? Czy w tym konkretnym przypadku można uznać, że z pracownikiem zawarto 1 umowę (z limitu 3) i okres 6 miesięcy ( z limitu 33 miesięcy)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 20, 2016 o 15:04

Malwina, wyjątki od limitu wymagają szczególnej ostrożności przy ich analizie. W związku z tym zapraszam do współpracy z Kancelarią.

Odpowiedz

Aleksandra Kwiecień 20, 2016 o 16:29

Witam. Pracuję w firmie od połowy sierpnia 2015 roku. Pierwsza umowa była na okres próbny (3 miesiące), a w listopadzie 2015 została przedłużona na 2 lata. Czy dobrze rozumiem, że do 21 sierpnia 2016 obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a dopiero od 22-go sierpnia miesięczny okres wypowiedzenia?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 21, 2016 o 10:29

Aleksandra, tak właśnie jest, z tym, że 2-tygodniowy okres wypowiedzenia kończy się raczej 20.08.2016 r. i 21.08.2016 r. wchodzimy w miesięczny.

Odpowiedz

Adrianna Kwiecień 20, 2016 o 22:24

Witam
Moje pytanie jak podpisałam umowę na czas określony od 01.01.16 do 30.06.16 to mogę w jakiś sposób wypowiedzieć tą umowę ?

Odpowiedz

Adrianna Kwiecień 20, 2016 o 22:32

dopowiem ze od 01.10.15 – 31-12.15 miałąm okres próbny 3 miesiace

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 21, 2016 o 10:29

Adrianna, możesz, o ile w umowie jest wpisana klauzula o możliwości jej wypowiedzenia.

Odpowiedz

Emilia Kwiecień 29, 2016 o 08:46

Witam
Jak powinien wyglądać aneks do umowy na czas określony uzupełniony o celowość jej zawarcia?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 29, 2016 o 09:11

Emilia, zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Chętnie przygotujemy projekt.

Odpowiedz

anna Maj 1, 2016 o 01:07

witam serdecznie.mam pytanie w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o prace.bylam zatrudniona w zakladzie na okres probny od 01 10 2013 do 31 12 2013 roku.umowe mi przedłuzono dalej od 01 01 2014 do 31 12 2016 roku.w warunkach umowy mam prawo do dwu tygodniowego okresu wypowiedzenia.nie otrzymalam zadnego aneksu do umowy.jaki jest moj okres wypowiedzenia umowy o prace?pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 5, 2016 o 09:34

Anna, do 20.08.2016 r. okres ten wynosi 2 tygodnie, później – 1 miesiąc. Aneks nie jest potrzebny. Ta zmiana wchodzi w życie z mocy prawa.

Odpowiedz

Tomasz Maj 10, 2016 o 12:14

Dzień dobry, bardzo bym prosił o odpowiedź na pytanie dotyczące umów na czas określony. Pracodawca zawarł ze mną umowę na 6 lat i doszły mnie słuchy, że nie chce aby się ona przekształciła w umowę o pracę na czas nieokreślony i chce wypowiedzieć trwającą umowę i już następnego dnia zawrzeć nową umowę na okres który pozostał. Czy może tak zrobić, czy jest to zgodne z prawem pracy? Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 10, 2016 o 12:17

Tomasz, jeżeli umowa jest wypowiadalna, to pracodawca może ją oczywiście wypowiedzieć. Może też zaproponować zawarcie kolejnej umowy na krótszy czas.

Odpowiedz

Tomasz Maj 10, 2016 o 13:23

Dziękuję za odpowiedź, czyli ta zmiana przepisów dotyczących umowy na czas określony to była tylko pozorna zmiana na lepsze, jeżeli umowa i tak się nie przekształci na umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca może sobie umowę rozwiązać i następnego dnia nawiązać stosunek pracy. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam

Odpowiedz

Hanna Maj 10, 2016 o 16:46

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rodzaju umowy. Mój nowy pracodawca proponuje mi umowę na czas określony 1 roku. Mnie zależy na umowie na czas nieokreślony, ponieważ będę się ubiegała o kredyt na mieszkanie jeszcze w tym roku i rodzaj umowy ma duże znaczenie dla banku. Czy podpisanie umowy na czas nieokreślony jest w jakiś sposób niekorzystny dla pracodawcy ? Przecież bez względu na rodzaj umowy możemy ją rozwiązać w okresie od 2 tyg do 3 miesięcy zgodnie z:
Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za
wypowiedzeniem.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu
wypowiedzenia.
Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest
uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6
miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6
miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Prosze o informacje czy mogę prosic pracodawcę o umowę na czas nieokreśony od momentu rozpoczęcia pracy i jak to uargumentować.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 11, 2016 o 09:18

Hanna, oczywiście możesz się dogadać z pracodawcą co do rodzaju umowy. Przy umowie na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca chce ją rozwiązać musi to uzasadnić. Musi więc podać przyczyny wypowiedzenia rzetelne, konkretne i aktualne, a to już nie jest takie proste. Przy umowie na czas określony może ją rozwiązać „bo tak” i nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji. Druga sprawa – to obowiązek konsultacji związkowej przy umowie na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Julita Maj 11, 2016 o 07:08

Witam,
Pierwszą umowę z pracodawcą, która dotyczyła prac interwencyjnych miałam od 1 czerwca 2015 do 1 marca 2016. Po tym okresie pracodawca postanowił dalej mnie zatrudnić i otrzymałam umowę od 2 marca do 31 sierpnia z klauzulą, że każda ze stron może ją wypowiedzieć z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 29 kwietnia postanowiłam się jednak zwolnić. W wypowiedzeniu zgodnie z umową podkreśliłam fakt, że z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia chciałam wykorzystać urlop i w tej chwili przebywam na nim. Jednak w dniu wczorajszym zadzwonił do mnie mój pracodawca z informacją, że zmieniły się przepisy i mój okres wypowiedzenia wynosi miesiąc i proponuje mi po moim urlopie podpisanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Czy mój pracodawca ma racją co do okresu wypowiedzenia?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 11, 2016 o 11:14

Julita, pracodawca ma rację.

Odpowiedz

Julita Maj 11, 2016 o 11:18

Czyli dobrze rozumiem, że klauzula w umowie zawartej 2 marca 2016r. o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia jest niezgodna z nowymi przepisami?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 11, 2016 o 11:19

Julita, zastępują ją przepisy k.p.

Odpowiedz

Katarzyna Maj 11, 2016 o 09:27

Witam Panie Karolu
Mam pytanie odnośnie konieczności uzasadnienia zawarcia umowy na czas określony. Czy każda umowę na czas określony trzeba teraz tzn po zmianie przepisów uzasadniać ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 11, 2016 o 11:15

Katarzyno, odpowiedź jest we wpisie. Uzasadnienie tylko przy przekroczeniu limitu.

Odpowiedz

Maja Maj 13, 2016 o 14:39

Witam, Panie Karolu bardzo proszę o pomoc
1. Mam pracownika który już kiedyś u mnie pracował około 9 lat, potem rozstaliśmy się na jakieś 3 lata i ponownie go zatrudniłam 01.02.2015 r. do 31.01.2016 na rok, przedłużyłam mu umowę na kolejny rok czyli od 01.02.2016 do 31.01.2017 r.

Proszę mi poradzić jak mam mu napisać w warunkach zatrudnienia, ponieważ po 22 lutym 2016 r. muszę mu zrobić informację o zmianie warunków zatrudnienia. Czy muszę mu policzyć poprzednie zatrudnienie? Jeśli tak to okres wypowiedzenia będzie 3 miesiące i w tym punkcie wpisać: okres wypowiedzenia 3 miesiące?

2. zatrudniłam pracownika 01.05.2015 r. do 30.04.2016 na rok, przedłużyłam mu umowę na kolejny rok czyli od 01.05.2016 do 30.04.2017 r.
Czy w tym przypadku okres wypowiedzenie wygląda tak:
– do 29.10.2016 – 2 tygodnie okres wypowiedzenia
– z dniem 30.10.2016 – 1 miesiąc okres wypowiedzenia
Aha i czy w tej nowej drugiej umowie mogę mu a raczej powinnam wpisać „z możliwością wcześniejszego rozwiązania za 2 tygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron”???

Bardzo była bym wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 16, 2016 o 12:11

Maja, niestety nie udzielam tak szczegółowych porad prawnych na blogu. Jednocześnie w znacznej części odpowiedzi na te pytania są we wpisie.

Odpowiedz

Eliza Maj 16, 2016 o 08:50

Witam,
ma następującą sytuację,
1 umowa na czas określony w okresie 22.03.2010 do 30.06.2011,,
2 umowa na czas określony od 01.07.2011 do 31.12.2012 r
następna umowa nie została zawarta z powodu nie dogadania warunków płacowych ,
dopuszczona jednak zostałam do pracy , pracuję do chwili obecnej.
pozdrawiam
Eliza

Odpowiedz

Natalia Maj 16, 2016 o 12:03

Dnia 2 maja 2016 zastałam dopuszczona pracy- zgodnie z informacjami jakie otrzymałam ma być to umowa na zastępstwo. Jednak pomimo tego, że dopełniłam wszelkich formalności (badania lekarskie, szkolenia BHP itp.) nie dostałam jeszcze umowy do podpisu (minął tydzień). Czy ze względu na to, że zostałam dopuszczona do pracy a nie dostałam jeszcze umowy- mogę rościć od pracodawcy zawarcia umowy na czas nieokreślony (a nie na zastępstwo)?

Odpowiedz

hmm Maj 18, 2016 o 12:57

Witam, mam pytanie odnośnie umów, odnośnie bloga polecam go wszystkim:]
Wracając do pytania:
Pracownik jest zatrudniony od 01.12.2014 r. – 31.08.2015 r. , 01.09.2015 – 31.08.2016. (21 miesięcy)
Jak mam zawrzeć kolejną umowę po wejściu w życie nowych przepisów (22.luty 2016 r.) i do kiedy mogę maksymalinie wydłużyć w/w umowę?
Czy po 22 02 2016 r. mogę ponownie zawrzeć umowę na 33 miesiące ?
Czy to byłaby już 3 umowa i zostanie mi tylko jedna długa?
Jaki okres wypowiedzenia zachować?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 13:30

Odpowiedzi na te pytania są we wpisie.

Odpowiedz

hmm Maj 18, 2016 o 13:52

Panie Karolu tylko w kwestii upewnienia – przeczytałem cały blog. Umowa która trwa nadal po 22.02.2016, i tu pytanie: liczbę miesięcy liczy się od nowa? czy można takiego pracownika zatrudnić na kolejne 33 miesiące tylko trzeba uważać na liczbę umów zawartych przed 22.02.2016?
Proszę o odpowiedz i bardzo dziękuje za wyrozumiałość.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 14:08

Tak, można zawrzeć umowę na 33 miesiące od 22.02.2016 r., czyli do 21.11.2018 r.

Odpowiedz

hmm Maj 19, 2016 o 07:17

Dziekuje Panie Karolu za odpowiedz.
Pozdrawiam

Marzena Maj 18, 2016 o 13:19

Witam
proszę o odpowiedz czy w stosunku do umowy na czas określony zawartej przed 22.02 i trwającej nadal w której była klauzula o 2-tyg wypowiedzeniu, po zmianie przepisów nalezy zawrrzeć z pracownikiem porozumienie o zmianie okresu wypowiedzenie zgodnie nowymi przepisami czy wystarczy przekazać pracownikowi tylko informację o zmianie okresów wypowiedzenia

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 13:31

Marzena, trzeba było przekazać informację. Nowe reguły dotyczące okresu wypowiedzenia wchodzą w życie z mocy prawa.

Odpowiedz

Marzena Maj 18, 2016 o 13:39

Dziekuję za odpowiedż. Nasunęło mi się tylko jeszcze jedno, czy po wejście w życie nowych przepisów do umowy na zastępstwo trwającej przed i w trakcie wejścia nowych przepisów, która „po nowemu” będzie umową na czas określony też wystarczy informacja czy porozumienie zmieniające.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 18, 2016 o 13:46

Marzena, nie ma potrzeby aneksowania. Wcześniej i teraz była to umowa na czas określony zawarta na czas zastępstwa innego pracownika.

Odpowiedz

Przemek Maj 19, 2016 o 10:14

Witam, proszę o potwierdzenie bądź wyprowadzenie mnie z błędu co do mojego przekonania o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia.
1 umowa 14.09.2015 – 14.12.2015
2 umowa 14.12.2015 – 30.12.2016 (obie umowy zawierały/ją klauzule 2tygodniowym okresie wypowiedzenia, co jednak juz nie ma znaczenia na mocy nowych przepisów)
W mojej interpretacji nowa ustawa weszła w życie w czasie trwania umowy, toteż staż pracy liczony powinien być od 22 luty 2016, a więc okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, czy dobrze rozumiem? P0zdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź:)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 19, 2016 o 11:47

Przemek, tak – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do 20.08.2016 r., później miesiąc.

Odpowiedz

Anastazja Maj 19, 2016 o 12:03

Witam.
Chcę zapytać o taką sprawę: chcemy zatrudnić od 23.05.2016 r. na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Czy mogę tak zapisać w umowie o pracę na czas określony w punkcie dotyczącym okresu zatrudnienia: „na czas określony od 23.05.2016 r. do powrotu Pani XY sprzątaczki – nie dłużej niż do 30.06.2016 r. ” Drugie moje pytanie brzmi: czy zatrudniając na zastępstwo za nieobecnego pracownika, muszę dokładnie sprecyzować datę końcową umowy, tj. podać dzień, miesiąc i rok czy mogę napisać: „do powrotu osoby zastępowanej” lub: „do powrotu Pani XY, ale nie dłużej niż do 30.06.2016 r.” Dziękuję.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 19, 2016 o 12:56

Anastazja, nie ma potrzeby wskazywania daty końcowej umowy. Wystarczy wskazanie jaki pracownik ma być zastępowany.

Odpowiedz

Iwona Maj 19, 2016 o 14:20

Czy limity umów terminowych dotyczą tak naprawdę nauczycieli? Z niektórymi nauczycielami mamy zawartą już z kolei czwartą umowę na czas określony obejmujący dany rok szkolny. Czy to oznacza, że łamiemy prawo? Karta Nauczyciela nie wskazuje przecież żadnych limitów umów terminowych. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Maj 20, 2016 o 12:56

Witam,
od 03.03.14 miałam umowę na okres próbny 3-miesięczny, następnie umowę na czas określony, która kończy się 31.05.16, pracodawca przedłuży mi umowę na kolejne 2 lata. Proszę o informację jak wygląda sprawa 33/3 i jaki okres wypowiedzenia powinien mnie obowiązywać. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 20, 2016 o 14:49

Karolina, umowa na czas określony może być zawarta do 21.11.2018 r., a Twoja następna umowa będzie się mieścić w tym limicie. Jednocześnie będzie to dopiero druga umowa na czas określony. Co do okresu wypowiedzenia – odpowiedź jest we wpisie: „W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.”

Odpowiedz

Karol Maj 22, 2016 o 12:12

Dzień dobry! Proszę o pomoc… Jeżeli pracownik jest zatrudniony w firmie od grudnia (pierwsza umowa do konca lutego 2016, druga od 01 marca 2016) to staz pracy liczy sie od 22 lutego, czy sumuje sie z wczesniejsza umowa, tj. w czerwcu okres wypowiedzenia bedzie wynosil juz miesiac?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 23, 2016 o 09:06

Karol, druga umowa była zawarta po wejściu w życie nowych przepisów, więc liczy się cały staż pracy.

Odpowiedz

Katarzyna Maj 25, 2016 o 13:07

Pracownik zatrudniony jest od 01.02.2015r. do 31.01.2017r. i jest to pierwsza umowa na czas określony. Ile umów może zostać jeszcze zawartych i na jaki okres czasu, aby pracownik dostał umowę na czas nieokreślony?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 30, 2016 o 07:03

Katarzyna, odpowiedzi na te pytania znajdziesz we wpisie.

Odpowiedz

Olga Czerwiec 1, 2016 o 10:16

Witam, może czegoś nie rozumiem, albo nie doczytałam: zawieram z pracownikiem umowę od 22.02.16 – okres próbny, od 22.05.16 umowa na 33 m-ce, tyle, ile mogę to rozumiem, że 22.11.2018 umowa przekształci się w bezterminową????????????, czyli, żeby umowa nie przekształciła się w bezterminową to mogę jedynie zawrzeć na 30 miesięcy????????. Wszędzie czytam o 3 + 33

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 1, 2016 o 11:19

Olga, termin do 21.11.2018 r. ma zastosowania tylko do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Dla nowych umów liczy się ten okres od dnia ich zawarcia.

Odpowiedz

Monika Czerwiec 2, 2016 o 17:04

Witam.
Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od dnia 02.06.2014 roku. Z dniem 01.07.2016 mamy zamiar zawrzeć a nim umowę na czas nieokreślony. Czy mogę zrobić to aneksem?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 3, 2016 o 10:28

Monika, oczywiście można.

Odpowiedz

Alicja Czerwiec 5, 2016 o 21:59

Dobry wieczór, a czy okres wypowiedzenia co do umów na czas nieokreślony stosuje się tak jak w przypadku umów na czas określony? Mianowicie: jestem zatrudniona od 20.04.2014r. Po dwóch latach pracy tj. od dnia 20.04.2016r. dostałam umowę na czas nieokreślony. W związku z tym czy okres wypowiedzenia liczy się od 22.02.2016r. i w chwili obecnej wynosi 2tygodnie czy 1 miesiąc z racji tego że jestem zatrudniona u pracodawcy dłużej niż 6 m-cy, a krócej niż 3 lata? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 6, 2016 o 09:30

Alicja, przy umowach na czas nieokreślony liczy się cały staż pracy u pracodawcy. Okres wypowiedzenia obecnie to 1 miesiąc.

Odpowiedz

Wojtek Czerwiec 9, 2016 o 20:45

Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Jeżeli umowa o pracę z pracownikiem została zawarta przed nowelizacją, na okres przekraczający dozwolone 33 miesiące, licząc od 22 lutego 2016 r., to czy za pozostawienie tej umowy samej sobie do listopada 2018 r. i poinformowanie pracownika o przekształceniu umowy o pracę na czas nieokreślony, będzie zgodne z literą prawa?
W mojej ocenie nikt nie powinien się do tego przyczepić, gdyż jest to korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik ma zapewnioną jako taką stabilizację (bo pracodawca mógł przecież wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć kolejną, na okres, który pozostał do wypełnienia 33 – miesięcznego) i po czasie umowa przekształci mu się w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca z kolei nie musi kombinować, a jedynie w odpowiednim czasie poinformować o przekształceniu umowy.

Spotkałem się z opiniami, że pracodawca w terminie 60 dni od wejścia w życie noweli, obowiązany był zgłosić do PIP informacje o takich wieloletnich umowach. Nie znajduję jednak podstawy prawnej do takie postępowania. Czy istnieje przepis, który by do tego zobowiązywał?
pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 13, 2016 o 14:02

Wojtek, mi również wydaje się podobnie. Myślę, że z przepisów wynika właśnie taka fikcja prawna, że skoro umowa jest zawarta na dłuższy okres, to strony akceptują, że w pewnym momencie przekształci się w umowę bezterminową. Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby ją zgłaszać do PIP-u.

Odpowiedz

Kamila Czerwiec 11, 2016 o 23:08

Dzień dobry,
Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
Posiadam umowę podpisaną przed wejściem w życie nowych przepisów. Niestety – umowa ta nie ma zawartego okresu wypowiedzenia (celowe działanie pracodawcy). Umowę mam do 2019r. ale z pewnych przyczyn chciałabym z niej zrezygnować – a pracodawca mi to uniemożliwia od 3 miesięcy – po prostu nie zgadza się bym odeszła.
W związku z powyższym czy mój staż pracy – po wejściu nowych przepisów liczy się od nowa i przysługuje mi okres 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, czy też nie dotyczy to mojej osoby, jako, że w mojej umowie brakuje w ogóle okresu wypowiedzenia?
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry ogromnie dziękuję.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 13, 2016 o 14:05

Kamila, obawiam się, że umowa ta jest niewypowiadalna. 22.11.2018 r. przekształci się w umowę na czas nieokreślony i będzie ją można dopiero wtedy wypowiedzieć. Więcej na ten temat przeczytasz tu:
http://prawodlapracodawcy.pl/klauzula-o-mozliwosci-wypowiedzenia-umowy-na-czas-okreslony-a-nowelizacja-kodeksu-pracy/

Odpowiedz

Kamila Czerwiec 13, 2016 o 17:40

Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

Odpowiedz

AniaM Czerwiec 13, 2016 o 16:57

Witam,
przyznam że nie bardzo mogę sie ogarnąć w tych nowych przepisach. przedstawie sytuacje i mam nadzieje ze ktos udzieli mi odpowiedzi na moje pytania.
dnia 21.05.2015 zawarto umowe na okres próbny 3 miesięczny. następnie zawarto umowe na czas określony jednego roku. jest polowa czerwca i rozwaza sie wypowiedzenie tej umowy ze strony pracodawcy (w umowie zawarto klauzule o mozliwosci wypowiedzenia za 2-tygodniowym wypowiedzeniem). Moje watpliwosci:
– ile wynosi okres wypowiedzenia takiej umowy po wejsciu nowych przepisow
-jak ustalic okres wypowiedzenia (od ktorego dnia liczymy)
– jak miałoby wyglądać rozwiazanie tej umowy np za porozumieniem stron
– przy ktorym z tych zerwan umowy pracownikowi przysluguje zasilek bezrobotny…?
bardzo prosze o wskazówki. pozdrawiam

Odpowiedz

Ela Czerwiec 14, 2016 o 08:13

Czy jeśli praconik do tej pory miał umowy na czas określony przez 3 lata teraz powinien mieć umowe na czas nieokreślony w związky ze zmianami w Kodeksie Pracy, czy dopiero po 33 miesiącach od wejścia przepisu?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 14, 2016 o 11:13

Ela, odpowiedź znajdziesz we wpisie.

Odpowiedz

Dorota Czerwiec 14, 2016 o 09:21

Bardzo proszę o radę w dwóch przypadkach:
1) pracownik zatrudniony od 01.09.2013 do 31.08.2015r. oraz od 01.09.2015 do 31.08.2017 w przypadku wypowiedzenia umowy w czerwcu jaki jest okres wypowiedzenia 2 tygodnie czy 1 m-c
2) pracownik zatrudniony na umowę na okres próbny od 04.01.2016 do 31.03.2016 oraz na czas określony od 01.04.2016 do 31.12.2017. W przypadku wypowiedzenie umowy w czerwcu czy obowiązuje okres wypowiedzenia 2 tygodnie czy 1 m-c
Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 14, 2016 o 11:17

Dorota, dla umów trwających okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do dnia 20.08.2016 r. Dla umowy zawartej po dniu wejście nowych przepisów liczymy cały staż pracy czyli od 4.01.2016 r. Jeżeli do rozwiązania umowy dojdzie po 3.07.2016 r., to wtedy okres wypowiedzenia wynosić będzie miesiąc, wcześniej – 2 tygodnie.

Odpowiedz

M Czerwiec 14, 2016 o 19:23

Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc osoby lepiej zorientowane.
Pracuję na umowę o pracę na czas określony (2 lata), ale w umowie brak zapisuj o okresie wypowiedzenia. Natomiast mam taką informację w piśmie Informacje o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych – długość okresu wypowiedzenia: 2 tygodnie. Czy to znaczy, że takie umowy nie da się wypowiedzieć?
Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

M Czerwiec 14, 2016 o 19:42

Umowa została podpisana po wejściu nowych przepisów, zapomniałam napisać.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 15, 2016 o 09:08

Jeżeli umowa została podpisana po wejściu w życie nowych przepisów, to jest wypowiadalna na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy.

Odpowiedz

M Czerwiec 15, 2016 o 17:58

Dziękuję za odpowiedź. Czyli tutaj obowiązuje Art. 30. § 1 KP?
Umowa została podpisana 1 kwietnia br.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 16, 2016 o 14:46

Każda umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. Chyba, że chodziło o art. 36 par 1 k.p.?

M Czerwiec 16, 2016 o 17:30

Nie, źle się wyraziłam. Chodziło mi o to, czy taką umowę może wypowiedzieć np. pracownik ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 17, 2016 o 09:16

Tak, może wypowiedzieć każda strona.

Odpowiedz

Marcin Czerwiec 16, 2016 o 19:57

A ja mam inne zapytanie. Jeśli mam obecnie umowę do końca roku 2016 napisaną od początku 2016r. to czy mogę prosić pracodawcę żeby mi napisał nową umowę na czas nieokreślony ? Już nie chodzi mi o te przepisy. Potrzebuję takiej umowe pod kredyt hipoteczny i pytanie czy pracodawca ma możliwość dopisania jakiegoś aneksu do tej umowy która jest do końca roku, albo wpisania takiej poprawki że umowa ta jest przekształcona na czas nieokreślony. Pytam bo pracodawca mówi mi że nie może już zmienić obecnej umowy bo już została podpisana i narazie nic sie nie da zrobić.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 17, 2016 o 09:17

Marcin, umowę można zmienić aneksem w umowę na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Marcin Czerwiec 17, 2016 o 18:27

Dziękuję bardzo 🙂 pozdrawiam

Odpowiedz

Dominika Czerwiec 18, 2016 o 16:29

Witam,
Mam problem moja pierwsze umowa na czas próbny byla zawarta od 26 listopada 2015 roku do 25 lutego 2016 roku kolejna zostala podpisana tak naprawde 22 lutego 2016 roku mimo ze weszla w zycie od 26 lutego 2016 roku z czego w samych dokumentach mam informacje ze na dzien 22 luty obowiazuje mnie okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Jak to prawnie wyglada poniewaz zalezy mi na szybkim rozwiazaniu umowy.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 20, 2016 o 11:04

Dominika, do wypowiedzenie liczyć się będzie cały staż pracy, czyli w praktyce obecnie masz 1 miesiąc okresu wypowiedzenia. Poza tym zobacz na uwagi Marcina poniżej.

Odpowiedz

Marcin Czerwiec 19, 2016 o 10:46

A za porozumieniem stron nie da się podpisać wcześniejszego wypowiedzenia ? Może dałoby radę dogadać się z pracodawcą ? Może masz zaległy urlop i wystarczy Ci tego urlopu żeby go odebrać właśnie przez te 2 tygodnie. A w tym czasie normalnie idziesz do nowej pracy. Nikt Ci nie zabroni być w dwóch pracach. A tym bardziej że okres urlopu który będziesz odbierać to będzie to okres wypowiedzenia umowy.

Odpowiedz

Dominia Czerwiec 23, 2016 o 19:38

Właśnie też tak zrobiłam wykorzystałam porozumienie stron a z moich obliczeń wynika ze zostają mi 3 dni urlopu do wykorzystania z czego rozumiem ze pracodawca musi mi go udzielić lub wypłacić ekwiwalent?

Odpowiedz

Pola Czerwiec 21, 2016 o 10:33

Dzień dobry,
Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
Pracownik miał zawarte umowy:
1-sza na czas określony: 11.05.2015 – 31.12.2015
2-ga na czas określony: 01.01.2016 – 31.03.2016
3-cia na czas określony: 01.04.2016 – 31.08.2016
jakie mamy możliwości od września? czy już czas nieokreślony czy jeszcze jest możliwość umowy na czas określony?
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 21, 2016 o 11:01

Pola, kolejna umowa byłaby czwartą, a więc automatycznie umową na czas nieokreślony. Możliwość jest jedynie, jeżeli umowa zostanie zawarta w okolicznościach wyjątkowych, o których mowa w przepisie art. 25 z ind 1 par. 4 k.p.

Odpowiedz

Krystyna Czerwiec 22, 2016 o 14:26

Witam.
Byłam przyjęta do pracy od 11.05.2016r na okres próbny. Nowa umowa ma być 11.07 do (33 miesiące) czyli 10.04.2019? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 23, 2016 o 09:45

Krystyna, z moich obliczeń równiez wynika, że to ta data.

Odpowiedz

Anna Czerwiec 22, 2016 o 23:18

Proszę o pomoc w interpretacji wypowiedzi adwokata na łamach: Dziennik Gazeta Prawna 17.09.2015 nr 18 w odniesieniu do obliczania limitu 33 mcy. ” W razie podpisywania terminowej umowy po 22.02.16 do limitu czasowego będzie wliczany okres sprzed wejścia w życie nowelizacji. (…) pracodawca powinien sprawdzić czy w przeszłości (pracownik) nie był już zatrudniany na czas określony(…)”. W moim rozumieniu ta sytuację ilustruje przykład: umowa nieokreslona 01.01.2012-31.12.2012 rozwiazana porozumieniem, potem um.określ 01.09.2015-30.06.2016 kolejna umowa zawierana bedzie na czas określony od 01.07.2016. odpowiedz: nieokreslona zostawiam bo zmiany przepisów jej nie dotyczą; i, no właśnie, zgodnie z mec Piotrem Wojciechowski do limitu33 powinnam wliczyć cały okres od 01.09.2015, bo umowa jest zawierana po 22.02.2016 i przepisy przejściowe nie mają już chronić pracodawcy, a nie od 22.02.2016.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 23, 2016 o 09:49

Anna, trudno mi się odnosić nie znając całości wypowiedzi. Jednakże, jeżeli chodzi o limity to są one liczone od 22 lutego tego roku, a to co było wcześniej nie powinno być uwzględniane. Tak wynika z przepisów przejściowych i myślę, że jest to dosyć klarowne. Natomiast staż uwzględniany do okresu wypowiedzenia liczyć już będziemy cały, czyli również to co było przed nowelizacją. Może doszło tu do pomylenia tych dwóch zagadnień.

Odpowiedz

Edyta Czerwiec 23, 2016 o 05:36

Witam mam umowy na czas określony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia : od 13.09.2013 do 13.09.2014 oraz od 14.09.2014 do 14.09.2017 , chce złożyć z poczatkiem lipca wypowiedzenie. Czy bede obowiazywać dalej 2 tygodnie wypowiedzenia ? Czy więcej ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 23, 2016 o 09:51

Edyta, tak, o ile stosunek pracy rozwiąże się do 20 sierpnia 2016 r., to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie.

Odpowiedz

Liliana Czerwiec 23, 2016 o 11:04

Witam
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu długości okresu wypowiedzenia w następującym przypadku :
pierwsza umowa 01,06,2011 – 30,06,2016 (przyjmijmy 5 lat) obecnie szef i pracownik chcą podpisać drugą umowę ale tylko na 1 lub 2 miesiące ( z przyczyn osobistych pracownika ) więc 01,07,2016 – 31,08,2016 lub do 30,09,2016. Jaki okres wypowiedzenia będzie więc obowiązywał?

Odpowiedz

liliana Czerwiec 25, 2016 o 23:55

Witam jeszcze raz i ponawiam pytanko – niestety muszę wpisać ten okres wypowiedzenia na informacji i powinno tam znależć się 3 miesiące. Jednak okres ten będzie dłuzszy niż sama umowa. co w takim przypadku ? Jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy i to nie za porozumieniem stron z danym dniem ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 27, 2016 o 09:26

Liliana, bardzo ciekawe pytanie. Ustawodawca w ogóle nie uregulował takiej sytuacji, w której okres wypowiedzenia jest dłuższy niż sama umowa, więc wydaje się, że rzeczywiście musi pozostać okres wypowiedzenia 3 miesięcy.

Odpowiedz

liliana Czerwiec 27, 2016 o 10:35

Dziękuję – jednak nurtuje mnie to w dalszym ciągu. Termin umowy krótki a wypowiedzenie 3 mce. Jak postąpić w przypadku wypowiedzenia przez pracownika – czekać aż umowa się rozwiąże z okresem na jaki została zawarta ? Przeciez obie strony są wtedy zwiazane i niekoniecznie moze to im odpowiadac.

Odpowiedz

Krystyna Czerwiec 23, 2016 o 12:15

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Barbara Czerwiec 24, 2016 o 11:45

Witam, zatrudniam pracownika na czas określony od 18.05.2015 do 17.11.2016 na podstawie umowy z urzędem pracy, umowa z pracownikiem zawarta na 18 m-cy, czy w związku ze zmianami po 22.02.2016 powinnam coś zmienić w umowie o pracę z pracownikiem?
będę wdzięczna za informację

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 24, 2016 o 13:19

Pracownik miał umowę pierwszą od 23-06-2015 do 22-06-2016 . Kolejna umowa od 23-06-2016 do 22.06.2018 . Czy okres wypowiedzenia będzie 3 miesiące

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 24, 2016 o 14:00

Marzena, okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy. Inny będzie w czerwcu 2016 r., a inny w czerwcu 2018 r.

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 27, 2016 o 12:43

dziękuję za odpowidź – czyli w czerwcu 2016 przysługuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia ponieważ biorę pod uwagę cały okres zatrudnienia u pracodawcy od 23-06-2015 .

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 27, 2016 o 13:54

po 22-06-2018 gdyby nadal trwała umowa to wtedy 3 miesięczny okres wypowiedzenia

Odpowiedz

Michał Czerwiec 24, 2016 o 18:00

Witam,
proszę o pomoc w wyjaśnieniu, dnia 15 września zostałem zatrudniony w pracy na 3-miesięczną umowę próbną, po jej wygaśnięciu w dniu 15 grudnia podpisałem umowę z tym samym pracodawcą na czas określony na 2 lata do grudnia 2017 r., czy przysługuje mi 2-tygodniowe wypowiedzenie?

Odpowiedz

Michał Czerwiec 24, 2016 o 18:01

przepraszam, zapomniałem dodać, umowę próbną zawarłem oczywiście dnia 15 września 2015 roku

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 27, 2016 o 09:21

Michał, okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy. Do 20.08.2016 r. wynosi 2 tygodnie, później – miesiąc.

Odpowiedz

Karolina Czerwiec 25, 2016 o 13:44

Pracownik zatrudniony na umowach czasowych w tej samej firmie od 2007 roku. Najpierw na jednym stanowisku od 2007 – 2010 i tu caly czas umowy czasowe na 6 miesiecy. Potem od 04. 2011 r na innym stanowisku najpierw umowa na 6 mies przedluzana co 6 mies poprzez targanie starej i podkladanie nowej na ktorej widnial caly czas poczatek pracy 04.2011. Ostatecznie w 10. 2013 r przedluzona umowa czasowa juz do 10.2016 r z widniejacym dalej poczatkiem pracy od 04.2011. Czy wedlug nowych przepisow taki pracownik moze liczyc w tej firmie na nastepna juz umowe ale na czas nieokreslony? Lacznie umow czasowych w tej firmie mial 5, ale z tego 4 na poprzednim stanowisku i 1 na obecnym.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 27, 2016 o 09:24

Karolina, to ile było tych umów, które nie były niszczone? Według litery prawa, to pracownik już jest zatrudniony na czas nieokreślony, czego ustalenia może dochodzić przed sądem.

Odpowiedz

Karolina Czerwiec 27, 2016 o 12:11

4 umowy te pierwsze na poprzednim stanowisku pracownik mial czasowe , nie byly niszczone. Np. 04.2007 – 10.2007 pol roku pracowal , potem pol roku przerwy bez zadnej umowy i znow 04.2008-10.2008 tak samo i tak do 10.2010 roku.
Potem juz od 04.2011 na innym stanowisku gdzie umowa byla czasowa i przedluzana poprzez targanie starej i podpisywanie nowej z data poczatkowa od 04.2011. I ta umowa konczy sie w 10.2016.
Czy teraz czyli 01.11.2016 jesli podpiszemy nowa umowe wedlug nowego prawa to juz musi byc na czas
nieokreslony? Czy pracodawca moze nadal wystawic na czas okreslony? Chodzi mi o to czy zmiana stanowiska w jednej firmie liczy sie do ilosci umow, wedlug tej nowej ustawy mowi sie ze po 2 czasowych umowach pracodawca musi podpisac juz kolejna na czas nieokreslony. A tu na tym nowym stanowisku byla de facto jedna. Bo ciagle widnieje jedna data poczatkowa.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 27, 2016 o 12:41

Karolina, właśnie de facto to tych umów było już wiele, a takie „targanie” umów stanowi obejście prawa. W mojej ocenie już teraz jest to umowa na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Karolina Czerwiec 27, 2016 o 15:19

Dziekuje za odpowiedz. Szkoda tylko, ze pracodawca nie uwaza tych umow za umowy na czas nieokreslony. Umowa konczy sie 31.10.2016 i pracodawca powiedzial mi w listopadzie 2015 (czyli jeszcze przed wejsciem nowego prawa) ze jak sie skonczy ta umowa to miesiac bede bez umowy… i znowu podpiszemy nowa umowe na czas okreslony zobaczymy czy na 3, 5 czy np 7 lat. …
Wiec ja juz nie wiem jak to wszystko mam rozumiec.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 27, 2016 o 15:24

Karolina, wydaje się, że jest to celowe działanie pracodawcy, żeby nie musiał zawierać umowy na czas nieokreślony. Tak jak już pisałem – można już teraz dochodzić ustalenia, że stosunek pracy jest stosunkiem bezterminowym lub ewentualnie w przypadku wypowiedzenia złożyć od niego odwołanie, ponieważ takie działanie jest niedopuszczalne. Można się nawet zastaniawiać czy umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony już chociażby ze względu na okres jej trwania – ponad 5 lat. Poza tym teraz już przerwa jednego miesiąca nie ma znaczenia.

Odpowiedz

Karolina Czerwiec 27, 2016 o 16:12

Bardzo dziekuje za odpowiedz. Jakbym miala jeszcze jakies pytania to bede pisac.

Odpowiedz

Artur Czerwiec 27, 2016 o 22:47

Witam mam pytanie bo nie rozumiem a wiec dostałem 1 umowę o prace od 17.06.2013 do 30.06.2016 a więc mam ponad 3 lata pracy i jaką umowę powinienem dostać i jaki mam okres wypowiedzenia Dziękuję za info

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 28, 2016 o 09:36

Artur, staż pracy dla limitu czasowego liczy się od 22.02.2016 r. Odpowiedź masz we wpisie.

Odpowiedz

Małgosia Czerwiec 28, 2016 o 12:39

Zgubiłam się w tych terminach, proszę o pomoc :
1.Umowa zawarta 01.07.2013 do 31.07.2016.r na 37 m-cy(Pierwsza umowa )-czy może zostać obecnie rozwiązana z dniem do którego została zawarta?
2. Jeżeli będą miały być te umowy przedłużone to do jakiej daty aby nie stały sięumowami na czas nieokreślony a do jakiej daty aby już z mocy ustawy stały się umowami na czas nieokreślony

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 29, 2016 o 13:18

Małgosia, umowa rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Przedłużyć można najpóźniej do 20.11.2018 r.

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 29, 2016 o 13:14

Witam proszę o rozwianie wątpliwości Pracownik miał umowę od 01-02-2012 do 15-03-2015 czyli 3 lata i 15 dni teraz po przerwie jest ponownie zatrudniony od 01-06-2016 do 15-08-2016 . Moje pytanie dotyczy okresu wypowiedzenia . Jeżeli pracownik chce się zwolnić wcześniej tzn np 30-06-2016 to jaki będzie okres wypowiedzenia umowy skoro liczy się całkowity staż pracy u danego pracodawcy a w tym przypadku jest już ponad 3 lata a umowa teraz zawarta na krótki okres tzn do 15-08-2016 . Proszę o odpowiedź pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 29, 2016 o 13:19

Marzena, umowa rozwiąże się z upływem okresu na jaki została zawarta.

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 29, 2016 o 14:23

Tak oczywiście też tak stwierdzam ,ale nasuwa się pytanie jak powinna być wpisana informacja o okresie wypowiedzenia w warunkach pracy skoro tak naprawdę przepisy dotyczące wypowiedzenia w tym przypadku nie mają zastosowania i pracownik nie ma możliwości zwolnienia się wcześniej poprzez wypowiedzenie umowy bo jest krótki okres trwania umowy a długi staż ogólny (oczywiście zostaje kwestia porozumienia stron) Bardzo proszę o odpowiedź POZDRAWIAM dziękuję

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 30, 2016 o 11:29

Proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Elżbieta Czerwiec 29, 2016 o 18:27

Witam 31 lipca 2016 kończy mi się umowa o pracę na czas określony która była ze mną zawarta na 10lat.jeśli pracodawca nie przedłuży mi umowy to czy obowiązuje Go okres wypowiedzenia wobec mnie jeśli tak to jaki? a jeśli przedłuży to jaki to będzie rodzaj umowy /która z kolei? druga? i na jaki okres może być?/Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 30, 2016 o 10:53

Elżbieta, umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta. Okres wypowiedzenia obowiązuje jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy. W mojej ocenie 10-letnia umowa na czas określony jest obejściem prawa, a tym samym jest to umowa na czas nieokreślony już w tym momencie.

Odpowiedz

Kasia Czerwiec 29, 2016 o 19:39

Witam.
Proszę powiedzieć czy teraz do wypowiedzenia umowy na czas określony potrzeba będzie podać przyczynę wypowiedzenia czy jak było kiedyś, że był zapis w umowie powyzej 6 miesiecy ze każda ze stron może rozwiązać umowę bez podawania przyczyny. I czy trzeba wpisywać w umowie okres wypowiedzenia czy można podac to w informacji dodatkowej.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 30, 2016 o 10:53

Kasia, wypowiedzenie umowy na czas określony nie wymaga uzasadnienia.

Odpowiedz

EMILIA Czerwiec 29, 2016 o 20:02

Witam.
Mam pytanie odnośnie dwóch przypadków:
a)pracownik zatrudniony od 20 stycznia 2016 do końca sierpnia 2016 roku. Jaki jest okres wypowiedzenia ,w przypadku składania go w czerwcu 2016 roku, a jaki w lipcu 2016 roku??
b)pracownik zatrudniony od 1 marca na okres próbny 3miesięcy. Na jaki okres można maksymalnie zawrzeć umowę i jaki będzie jej okres obowiązywania?? Czy zgodnie z ustawą maksymalnie 33 miesiące lub 3 umowy.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 30, 2016 o 10:56

Emilia, jeżeli umowa rozwiąże się do 20 sierpnia 2016 r., to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie. Umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu.

Odpowiedz

Emilia Czerwiec 30, 2016 o 17:48

A jaki należy wpisać okres wypowiedzenia w umowie?

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 30, 2016 o 13:39

Witam.
Mam dylemat z wyliczeniem okresu wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie następujących umów:
01.08.2008-31.12.2014-um na czas nieokreslony
01.03.2015-30.06.2016 um na zastepstwo
od 01.07.2016 um na czas nieokreslony.
Jaki okres wypoiwedzenia powinnam podac w tej ostatniej umowie? 1miessieczny czy 3 miesieczny??

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 30, 2016 o 14:09

Katarzyna, przy umowie na czas nieokreślony – cały staż pracy. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące, bo staż ten wynosi niemal 8 lat.

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 1, 2016 o 06:22

Dziekuje pieknie za odpowiedz.
Czyli przy zawieraniu kolejnych umow po 22.02.2016 do ustalenia dlugosci okresu wypowiedzenia bierzemy CALY okres pracy pracownika w danym zakladzie nawet jak byla pomiedzy nimi przerwa przed 22.02

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 4, 2016 o 09:07

Katarzyna, liczymy od 22.02.2016 r. Wcześniejsze przerwy (przed wejściem w życie nowelizacji) mają znaczenie.

Odpowiedz

Ewa Lipiec 6, 2016 o 15:40

Bardzo proszę o potwierdzenie okresu wypowiedzenia.Pierwsza umowa od 01.04.2016 do 31.03.2016, druga od 01.04.2016 do 22.11.2018. Wypowiedzenie złożone 01.07.2016.Obowiazuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia?

Odpowiedz

Ewa Lipiec 6, 2016 o 16:35

Wkradł sie bład, umowa od 04.01.2016

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 7, 2016 o 13:39

Ewa, nie ma półrocznego stażu liczonego od 22.02.2016 r., a więc okres wypowiedzenia rzeczywiście będzie wynosił 2 tygodnie.

Odpowiedz

Ewa Lipiec 11, 2016 o 14:13

Dziękuję za odpowiedź.
Zagłębiam się nadal w Kodeks Pracy ponieważ mamy odmienne stanowiska z pracodawcą.
Jeżeli pierwsza umowa, ta od 04.01.2016 do 31.03.2016r. była umową na okres próbny to w myśl przepisów wlicza się ona w staż u pracodawcy, nie jest to umowa terminowa więc nie stosuje się zasady, iż od 22 lutego będzie naliczał się staż pracy?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 13, 2016 o 16:07

Ewa, umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu zatrudnienia na umowę na czas określony, ale wlicza się do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia.

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 7, 2016 o 06:11

Witam. Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy.Jestem zatrudniona w firmie 1)umowa 2013-07-01 do 2013-09-30 2) umowa 2013-10-01 do 2014-03-31 3) umowa 2014-04-01 do 2019-03-31. W ostatniej umowie mam wpisany 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Chciałami złożyć wypowiedzenie lecz pracodawca każe mi opracować 3 miesiące czy ma rację?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 7, 2016 o 13:46

Agnieszka, pracodawca nie ma racji. Do 20 sierpnia 2016 r. okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie, później miesiąc, a dopiero od 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące. Dodatkowo najprawdopodobniej z dniem 22.11.2018 r. Twoja umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Kacha Lipiec 7, 2016 o 12:58

Witam, proszę o odpowiedź…
Wielokrotne umowy zawierane od kilku lat (od 2005 roku z zachowaniem ich ciągłości) u tego samego pracodawcy na czas określony. Ostatnia z umów od 2012 roku na czas wykonywania danej usługi dla konkretnego zakładu pracy (chodzi o firmę ochroniarską), zawarta najprawdopodobniej do listopada 2018 (dlatego najprawdopodobniej, bo w umowie jest tylko zapis, że na czas wykonywanej usługi)…
– czy jest to „obchodzenie” prawa ?
– czy taka umowa wyczerpuje znamiona umowy na czas nieoznaczony ?
– czy można się pokusić o liczenie całego stażu pracy u tego pracodawcy, nie nie od 22.02.16, w przypadku chęci wcześniejszego wypowiedzenia ze strony pracownika (niż zakończenie trwającej umowy ?…………….. dodam, że w tej umowie (bieżącej) jest zapis o 2 tygodniowym wypowiedzeniu….
Bardzo proszę o odpowiedź i dodam, że prześledziłam wszystkie wpisy, które i tak już wiele mi pomogły

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 7, 2016 o 13:56

Kacha, w mojej ocenie 11 lat zatrudnienia na umowach terminowych to najpewniej obejście prawa o umowach na czas nieokreślony i można się pokusić o dochodzenie tego przed sądem. Każda sprawa jest jednak wyjątkowa i trudno mi jest odpowiedzieć bez analizy sytuacji i samych umów. Jeżeli chodzi o liczenie stażu do wypowiedzenia, to niestety nawet taka sytuacja nie uprawnia do liczenia całości stażu dla umowy trwającej (oczywiście przy założeniu, że nie jest to tak naprawdę umowa na czas nieokreślony). W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Odpowiedz

Kacha Lipiec 7, 2016 o 18:43

Dzięki za poświęcenie czasu i za odpowiedź. Nadmienię jeszcze, że poza całą sytuacją opisaną wcześniej (umowy terminowe od 11 lat), obecnie trwająca umowa pokrywa się w czasie z osiągnięciem przez moją mamę (bo to o nią chodzi) wieku emerytalnego, więc pracodawca chce/zmusza, by to moja mama złożyła wypowiedzenie. Rozumiem, że nie ma takiego prawa i wobec powyższego, to on powinien złożyć jej wypowiedzenie, w okresie 2 tygodni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyż tak ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 8, 2016 o 09:06

Kacha, pracodawca nie może zmuszać pracownika do złożenia wypowiedzenia. Może go jedynie namawiać do zawarcia porozumienia stron co do rozwiązania stosunku pracy lub sam wypowiedzieć umowę. Oczywiście osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest równoznaczne z tym, że pracownik powinien przestać pracować. Pamiętaj też, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych pracownikowi przysługuje dodatkowa odprawa.

Odpowiedz

Kacha Lipiec 8, 2016 o 22:39

Wielkie wielkie dzięki. Pozdrawiam

Agnieszka Lipiec 7, 2016 o 14:41

Bardzo dziękuję za odpowiedź, już teraz wiem, że mam rację a nasza pani kadrowa musi się odkształcenia 😊

Odpowiedz

duśka Lipiec 8, 2016 o 08:09

Mam pytanie co w przypadku gdy pracownik był zatrudniony w firmie od lipca 2013 do stycznia 2014 umowa na czas określony, teraz wrócił do firmy otrzymał umowę o pracę na czas określony od kwietnia do lipca 2016 czy w tym przypadku również będzie to jego trzecia umowa czy dopiero druga?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 8, 2016 o 09:09

Duśka, będzie to pierwsza umowa w rozumieniu nowych przepisów. Wcześniej była przerwa pomiędzy zatrudnieniem powyżej miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o staż liczony przy ustalaniu okresu wypowiedzenia, to liczyć się mu będzie cały staż u tego pracodawcy.

Odpowiedz

duśka Lipiec 8, 2016 o 15:05

Dziękuję bardzo, za szybką odpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwona Lipiec 8, 2016 o 13:22

Witam .

Mam wątpliwosc co do zapisu w artykule z dnia 22 luty 2016…. „….. okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie od 22 lutego 2016 r. do 20 sierpnia 2016 r. Od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r. będzie wynosić 1 miesiąc. Zaś od dnia 21 lutego 2019 r. – 3 miesiące.” Chodzi o podane terminy obowiązywania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i termin początku 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. |Wydaje mi się że adekwatnie od 22.02.2016 okres wypowiedzenia powinien trwać do 21.08.2016….

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 11, 2016 o 09:30

Iwona, mi też się tak wydawało, ale po głębszej dyskusji z jedną z moich czytelniczek (w komentarzach) przekonałem się, że jednak będzie to do 20.08 itd.

Odpowiedz

Magda Lipiec 8, 2016 o 20:40

Witam serdecznie,

Panie Karolu, przeczytałam z zainteresowaniem powyższy wpis, ale mimo wszystko mam wątpliwości, odnośnie interpretacji w zastosowaniu do mojej osoby.
Będę wdzięczna za ich rozwianie.

Pierwsza umowa o pracę zawarta 08.04 – 07.07.2013 (3 miesiące, próbna)
Druga umowa o pracę zawarta 08.07.2013 – 07.07.2016 (3 lata, czas określony)
Obecnie pracodawca dał mi 3 umowę na okres 08.07.2016 – 20.11.2018 (2 lata, 4 miesiące,
13 dni)
Skąd data zakończenia umowy 20.11.2018? Dziwi mnie końcowa data i taki nierówny okres jej trwania. Czy ta data ma jakieś szczególne znaczenie.
Czy następna umowa – po 20.11.2018 -powinna być już na czas nieokreślony?
Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje mnie w czasie trwania tej obecnie zawartej umowy 08.07.2016 – 20.11.2018? Jeżeli dobrze myślę, w/g stażu pracy powinno być 3 miesiące.
Pracodawca napisał tylko w umowie, że okres wypowiedzenia zgodny z obowiązującymi przepisami KP.

Będę wdzięczna za odpowiedź

Pozdrawiam
Magda

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 11, 2016 o 09:32

Magda, umowa jest do 20.11.2018 r., ponieważ jeżeli by trwała dzień dłużej doszło by do przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony (przekroczenie 33 miesięcy liczonych od 22.02.2016 r.). Co do okresu wypowiedzenia – dokładne daty są we wpisie.

Odpowiedz

Krzysztof Lipiec 10, 2016 o 08:01

Dzień dobry.
Mam pytanie w imieniu mojej żony.
Została zatrudniona na czas nieokreślony, z tym że na ostatnim aneksie do umowy, który określał zatrudnienie na pełny etat, zostało napisane (cytuję) : „na czas nieokreślony od 1.06.2013r. z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem w okresie 1-go miesiąca”
Czy chcąc rozwiązać umowę z tym pracodawcą, żona musi odpracować trzy miesiące, czy tylko miesiąc zgodnie z zawartą umową?
Dodam, że żona pracuje w tym zakładzie 8 lat (wliczając poprzednie umowy na czas określony), więc ustawowo okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 11, 2016 o 09:33

Krzysztof, obawiam się, że w takiej sytuacji prymat mają przepisy Kodeksu pracy, a nie taki zapis umowny, ponieważ – w założeniu – są bardziej korzystne dla pracownika. W związku z tym okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

Odpowiedz

Krzysztof Lipiec 11, 2016 o 19:50

Dziękuję za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Lipiec 13, 2016 o 17:36

Witam Wszystkich ,mam pytanie: mam już trzy umowy o pracę u tego samego pravodawcy
1 umowa na okres próbny 16.08.2013-15.11.2013
2 umowa na czas określony 16.11.2013-15.11.2015
3 umowa 16.11.2015-15.11.2017
Od jakiego czasu liczone jest 33 miesiące? Kiedy moja umowa powinna się zmienić na czas nieokreślony?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 14, 2016 o 10:01

Anna, wszystko jest we wpisie.

Odpowiedz

Barbara Lipiec 13, 2016 o 19:36

Witam serdecznie, mam pytanie związane z długością okresu wypowiedzenia umowy na czas okreslony:
Umowa zawarta jest na czas okreslony do 30 listopada 2016 r. Została zawarta w dniu 01.12.2013 r. U tego samego pracodawcy jestem zatrudniona od 01.09.2013 r. W Umowie jest klauzula o mozliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Mam zamiar ją rozwiązać wczesniej i chce złożyć teraz wypowiedzenie . Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia i kiedy się zakończy.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 14, 2016 o 10:02

Barbara, jeżeli umowa rozwiąże się do 20 sierpnia, to okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie.

Odpowiedz

Dagmara Lipiec 14, 2016 o 14:04

Witam
Mam pytanie. z 1 czerwca 2016 dostałam umowę na czas określony do 31 maja 2017 r. Dostałam ofertę pracy w innym zakładzie od 01 września na czas nieokreślony. Jaki termin wypowiedzenia obowiązuje mnie u starego pracodawcy? i kiedy mam złożyć wypowiedzenia ? no i jak się liczy termin wypowiedzenia

Odpowiedz

Anna Lipiec 15, 2016 o 08:07

Witam,
A ja mam pytanie czy można w umowie o prace dzień rozpoczęcia pracy okreslic nieostro tzn np taki zapis „umowa zawarta dnia… na okres 22 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy o finansowanie projektu ”
Czy jest to dopuszczalne? Zatrudniamy osobę na czas otrzymywania przez nią finansowania unijnego na określony cel – z instytucją finansującą też podpisywana jest umowa i od momentu podpisania umowy z instytucja będzie obowiązywała umowa z pracodawcą?

Odpowiedz

Mariusz Lipiec 18, 2016 o 18:27

Zawarłem umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnośći dnia 01/03/2016. W umówie nie widnieje zapis odnośnie czasu na ile umowa jest zawarta, jest tylko zapis, że ulegnie rozwiązaniu w ostatnim dniem tej nieobecności w pkt2. W pkt3 jest zapisz, ze umowa moze byc rozwiazana przez kazda ze stron przed uplywem okresu, na ktory została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ktory wynosi trzy dni robocze. Pytanie brzmi, jak złoże wypowiedzenie to bedzie ono na 3dni robocze jak wynika z umowy czy dwa tygodnie wg nowego przepisu z lutego br?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 19, 2016 o 14:29

Mariusz, obecnie to będą 2 tygodnie.

Odpowiedz

Agata Lipiec 20, 2016 o 13:53

Witam!
Staż pracy:
1. staż z urzędu pracy od 01.09.2014-01.02.2015
2. prace interwencyjne od 09.02.2015-08.08.2015
3. umowa o pracę od 08.08.2015-09.08.2016
na jaki okres powinna zostać zawarta umowa? na czas określony czy nie określony?

Odpowiedz

Dorota Lipiec 20, 2016 o 20:37

Witam mam pytanie pracowałam na stanowisku nauczyciela w przedszkolu dwa lata pierwsza umowa trwała od 01.09.2014 do 31.09.2015 druga podpisana została 01.10.2015 do 30.09.2016 w której jasno pisze ,,Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas określony wynosi 2 tygodnie” dnia 18.07. 2016 podpisałam wypowiedzenie za porozumieniem stron w którym pracodawca określił że umowa rozwiązuje się w dniu 20 sierpnia czy to aby na pewno legalne? Mówiłam że na umowie widnieje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia ale Dyrektorka twierdzi że pracuje już długo i po okresie ponad 6 miesięcy wynosi już miesiąc.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 21, 2016 o 10:26

Dorota, okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 2 tygodnie. Gdyby druga umowa na czas określony została zawarta po 22.02.2016 r., wtedy okres wypowiedzenia byłby dłuższy.

Odpowiedz

Szymon Lipiec 21, 2016 o 00:13

Witam, mam pytanie dotyczące długości okresu wypowiedzenia. Byłem zatrudniony na podstawie umowy na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia od października 2013. W marcu 2015 firma przeszła przekształcenie (ze spółki, po odejściu wspólnika – w jednoosobową działalność gospodarczą). Nastąpiło rozwiązanie umowy i kontynuacja zatrudnienia z nowym podmiotem na podstawie nowej umowy o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Ta umowa obowiązywała w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy (tj. 22 lutego br.) Natomiast w marcu br. pracodawca, poprzez aneks, zmienił umowę (w trakcie jej obowiązywania) – z czasu określonego na nieokreślony. Moje pytanie brzmi: czy w tym przypadku jest mi naliczany okres wypowiedzenia od dn. 22.02.2016, czy może aneks jest w tym przypadku traktowany jako nowa umowa i do okresu wypowiedzenia mam naliczany cały staż pracy u tego pracodawcy? Mówiąc wprost – chciałbym ustalić, czy na chwilę obecną mój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, czy 3 miesiące… Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 21, 2016 o 10:28

Szymon, po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia liczymy jak dla umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że będzie liczony cały staż pracy.

Odpowiedz

Patrycja Lipiec 21, 2016 o 10:39

Witam. prosze rozwiac moje watpliwosci

Mam umowe o prace na czas okreslony od 1.01.2016 do 31.06.2017 roku. Jednoczesnie mam podpisany aneks do tej umowy ( ale chyba to duzo nie zmienia) mam aneks odnosnie zmianie wynagrodzenia do konca sierpnia.

W umowie na 1 stronie mam wpisane : ” dopuszcza sie wczesniejsze rozwiazanie niniejszej umowy przez kazda ze stron z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia” i oczywiscie dopisane ze wszelkie zmiany musza byc w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jednak na ktorejs tam z kolei stronie w umowie mam tez wpisane informacje dot. uprawnien pracowniczych i m.in jest tutaj wypisana dlugosc okresu wypowiedzenia:
” Długosc okresu wypowiedzenia umowy o prace
1. Dla umow zawartych na okres probny – zgodnie z art.34 KP
2. dla umow zawartych na czas okreslony dluzszy niz 6 miesiecy – zgodnie z art.33
[…] ”

Teraz moje pytanie ktorym okresem wypowiedzenia mam sie kierowac.
Dowiedzialam sie ze do 20.08 przysluguje mi jeszcze 2 tygodniowe wypowiedzenie jak jest w umowie,
a juz od 21.08 miesieczne ?

czy pracodawca powinien poinformowac mnie o zmianie tego terminu wypowiedzenia ?
bo chyba pracodawca moze zawrzec w umowie inny termin wypowiedzenia niz jest to w KP ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 26, 2016 o 13:39

Patrycja, pracodawca poinformował Cię o zmianie w informacji. Pracodawca może wprowadzić inny okres wypowiedzenia, ale dłuższy nie krótszy. Jeżeli umowa rozwiąże się do 20.08, to okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie, od 21.08 – 1 miesiąc.

Odpowiedz

Kamil Lipiec 22, 2016 o 09:17

Witam chce się zwolnić, żeby we wrześniu zmienić pracę. Moje pytanie brzmi czy okres wypowiedzenia się w licza w ten okres od 22 lutego, czyli jak złożę wypowiedzenie 19 sierpnia to będzie ono dwutygodniowe bo zostało złożone przed 20 sierpnia, czy będzie już miesięczne bo razem z okresem wypowiedzenia przekroczy pół roku, czyli do końca września? Czyli musze złożyć wypowiedzenie 5 sierpnia, żeby 20 się skończyło? Zależy mi żeby mieć przepracowany cały sierpień. Dodam że oczywiście jestem zatrudniony w firmie przed 22 lutym.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 26, 2016 o 13:41

Kamil, okres wypowiedzenia przy wypowiedzeniu złożonym 19 sierpnia będzie 1-miesięczny, ponieważ umowa rozwiąże się już po 20 sierpnia. Liczy się to kiedy umowa się rozwiąże, a nie kiedy zostanie złożone wypowiedzenie.

Odpowiedz

Łukasz Lipiec 25, 2016 o 13:46

Witam, chciałem zapytać jak wyglada zagadnienie złożenia wypowiedzenia przed 21 sierpnia 2016. Posiadam obecnie podpisaną umowę na czas określony zawartą w roku 2015 (nadal trwającą w czasie zmiany przepisów) i w kadrach uzyskałem informację że aby mieć 2 tygodniowy okres wypowiedzenia to ostatni dzień kiedy mogę złożyć wypowiedzenie to 5 sierpnia a od 8 sierpnia ze juz bedzie miesieczny. Czy to aby napewno prawda? W jaki sposób mogę złożyć wypowiedzenie aby zakończyć współpracę z końcem sierpnia? Jesli zloze 2 tygodniowe wypowiedzenie 5 sierpnia to bede 1,5 tygodnia bezrobotny. Co z oczywistych względów nie jest korzystne 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 26, 2016 o 13:43

Łukasz, obawiam się, że Twoje kadry mają rację. Liczy się data rozwiązania umowy, a nie data jej wypowiedzenia. Stąd też, aby mieć 2-tygodniowy okres wypowiedzenia musi być ono złożone najpóźniej 5 sierpnia (później będzie już 1-miesiąc okresu wypowiedzenia). Ewentualnie możesz podpisać porozumienie ze swoim pracodawcą i dowolnie ustalić datę zakończenia stosunku pracy.

Odpowiedz

Łukasz Lipiec 26, 2016 o 15:31

Dziękuje bardzo za odpowiedz i rozwianie moich wątpliwości 🙂

Odpowiedz

Tatiana Lipiec 25, 2016 o 15:23

Witam,
chciałabym zapytać o okres zatrudnienia pracownika. Mamy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. obrony cywilnej na 0,5 etatu
na okres – 09.12.2013 r – 28.02.2014r – okres próbny i
-01.03.2014 r-28.02.2019 r czas określony ( 22.11.2018 r umowa ta będzie przekształcona w umowę na czas nieokreślony)
W dniu 02.05.2016r zawarliśmy z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny do 31.07.2016 r.na kolejne 0,5 etatu na inne stanowisko ( czyli ma dwie umowy na 0,5 etatu na dwa różne stanowiska), jak potraktować tą umowę od 01.08.2016 r , czy ma ona swój bieg 33 miesięcy ? .

Odpowiedz

JUSTYNA Lipiec 26, 2016 o 13:51

Witam

Mam pytanie jeżeli pracownik jest zatrudniony od 06.2015 teraz ma już 2 umowę na czas określony zawartą dnia 01.04.2016 do 31.12.2016 jaki będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia , liczony już po nowych przepisach?
a także prosze o informacje pracownik zatrudniony od 15.10.2014 teraz trwa 2 umowa na czas określony zawarta 15.01.2016 do 31.12.2016 jaki będzie okres wypowiedzenia?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 27, 2016 o 10:06

Justyna, odpowiedzi znajdziesz we wpisie.

Odpowiedz

Justyna Lipiec 26, 2016 o 17:07

Witam,mam pytanie . Dnia 23.12.2015r pracodawca podpisał ze mną umowę o pracę na czas nieokreślony,która weszła w życie dnia 01.01.2016 r. W innych warunkach zatrudnienia mam napisane:”możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy podstawa prawna :KP art.33 , KP art.36 paragraf 6.
Mam możliwość podjęcia innej pracy i czy mogę skorzystać z dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy?(tak poinformował mnie przy podpisywaniu umowy pracodawca)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 27, 2016 o 10:10

Justyna, co to są inne warunki zatrudnienia? Przepis art. 33 k.p. miał zastosowanie do umowy na czas określony, a nie do umowy na czas nieokreślony. Jeżeli to była umowa na czas określony nadal masz możliwość skorzystania z 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, o ile wypowiedzenie to zostanie złożone najpóźniej 5 sierpnia. Zawsze jest też możliwość zawarcia porozumienie rozwiązującego z pracodawcą, w którym wspólnie ustalicie termin rozwiązania umowy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: