WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA

Często zajmuję się również sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Moje ulubione sprawy dotyczą prawa do emerytury wcześniejszej lub pomostowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje bardzo dużo decyzji negatywnych. W dużej mierze decyzje te są wadliwe. Niemal w każdym negatywnym przypadku ZUS kwestionuje 15-letni staż pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Ustaliliśmy z Fundacją, z którą współpracujemy (Fundacja Pomocy Twoja Latarnia), że pomożemy w utworzeniu specjalistycznego serwisu prawnego. Na stronie tej opisujemy warunki przyznania takiej emerytury, ważne orzeczenia czy też sprawy sądowe prowadzone przez prawników Kancelarii (w tym przeze mnie).

Zobacz odmowaemerytury.pl:

 

Wadliwe świadectwo pracy

Najczęstsze przypadki są takie, że to zakład pracy źle wystawił świadectwo pracy w warunkach szczególnych – nie odniósł się do konkretnych pozycji z rozporządzenia Rady Ministrów z 1983 r. czy zarządzenia resortowego. Często takie zakłady już niestety nie istnieją i nie mają możliwości naprawienia swojego błędu. Również jednak w takich sytuacjach możliwe jest przyznanie prawa do emerytury po złożeniu odwołania do Sądu.

Inna nazwa stanowiska pracy

Podobnie sprawa ma się w sytuacji, w której nazwa stanowiska nie odpowiada stanowisku wymienionemu we wspomnianym rozporządzeniu czy zarządzeniu resortowym. Pamiętaj jednak, że decyduje nie nazwa stanowiska, a czynności na nim wykonywane. W takich sytuacjach również droga sądowa powinna pozwolić na ustalenie prawa do emerytury.

Dodatkowe warunki

Poza tym często zdarza się, że pomimo dobrego świadectwa pracy ZUS i tak wydaje decyzję odmowną. Uzasadnieniem dla tego ma być wskazanie na jakieś dodatkowe warunki, których ubezpieczony nie spełnił. Często jednak te warunki są wykreowane przez sam organ rentowy.

Przypadki, z którymi się spotkałam dotyczyły chociażby pracy na łączonych stanowiskach pracy czy na stanowiskach z innych działów zarządzenia resortowego. Raz nawet zdarzyło się, że zakład pracy wystawił dobre świadectwo pracy, ale wyjaśnił, że oparł je wyłącznie na wyjaśnieniach pracowników. A to już dla ZUS-u stanowiło podstawę do decyzji odmownej. Postępowanie sądowe pozwoliło jednak na ustalenie, że ZUS się mylił.

Brak dokumentów

Może się zdarzyć również tak, że w angażach nazwa stanowiska pracy była inna, niż praca faktycznie wykonywana. Nie ma żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić, że ubezpieczony zajmował stanowisko pracy w warunkach szczególnych. Są jednak świadkowie, którzy mogą potwierdzić rodzaj faktycznie wykonywanej pracy. I w takich sytuacjach Sąd może zmienić negatywną decyzję.

Zawsze warto spróbować. 5 lat dalszej pracy, to niewątpliwie szmat czasu. Od czasu do czasu będę więc zamieszczać również wpisy dotyczące właśnie prawa do wcześniejszej emerytury czy emerytury pomostowej. Będę opisywać swoje sprawy i ich wynik, a także istotne orzeczenia sądów w tym zakresie.

Wcześniejsza emerytura

Poniżej znajdziesz dotąd opisane przypadki:

Wojsko a praca w warunkach szczególnych

Wcześniejsza emerytura a łączone stanowiska pracy w warunkach szczególnych