Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie z PUP – pytania i odpowiedzi

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie z PUP - pytania i odpowiedzi

Mieliśmy z Karolem przyjemność przeprowadzenia webinarium zorganizowanym wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu dotyczącą rozwiązań tarczy antykryzysowej skierowanych do pracodawców. Uczestnicy webinaru mieli natomiast możliwość (z czego zresztą bardzo licznie skorzystali) zadawania pytań do omawianych przez nas świadczeń. Są to pytania ważne i praktyczne.

EDIT: Jest już projekt tarczy 4.0, a wraz z nią szereg zmian w omawianych tutaj kwestiach. Zobacz opis aktualnej sytuacji prawnej lub zadaj pytanie pod TYM WPISEM

Prezentację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj:

Tarcza antykryzysowa a pracodawca

Na pierwszy ogień przedstawiłam Ci pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opublikowałam też już pytania dotyczące świadczenia postojowego. Najwięcej pytań (i odpowiedzi) odnosiło się do zwolnienia z ZUS.

Spójrzmy teraz na kwestię dofinansowania kosztów zatrudnienia przez starostów, realizowanego przez Powiatowe Urzędu Pracy.

1. Czy na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności z dofinansowaniem PFRON też można wystąpić o dopłatę do wynagrodzenia?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

2. Czy przy wniosku do PUP obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”, czy termin złożenia nie ma znaczenia, jeśli zmieścimy się w 14 dniach od ogłoszenia naboru wniosku? I czy są ustalone limity kwotowe na województwa? Czy dofinansowanie PUP dotyczy wszystkich PUP-ów w kraju? Czy wszystkie PUP-y mają tę samą wartość środków?

Dofinansowania będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach kwot ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020. Na finansowanie tych zadań przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Dodatkowo na te zadania przeznacza się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeżeli skończą się te środki możliwe będzie przekazanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy. Jeżeli jednak środki się wyczerpią – możemy otrzymać decyzję odmowną.

3. A czy w tym przypadku również trzeba utrzymywać miejsca pracy do 3 miesięcy po przyznaniu dofinansowania?

Tak, przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową z PUP przez okres dofinansowania oraz przez okres równy temu okresowi.

4. Co w przypadku, gdy pracownik sam będzie chciał rozwiązać umowę? Czy będzie możliwe wtedy porozumienie stron? Co w przypadku jeżeli pracownik zwolni się sam? Chodzi o utrzymanie stanowiska? Czy danego pracownika?

Zgodnie z art. 15zzb ust. 8 przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Przepis ten brzmi inaczej niż ten dotyczący WUP – tam mieliśmy wyłącznie zakaz wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku zaś PUP jesteśmy zobowiązani do utrzymania zatrudnienia.

Jeżeli w umowie z PUP będą zawarte wyłącznie stanowiska – to utrzymanie stanowiska, a nie konkretnego pracownika będzie realizowało ten obowiązek. Jeżeli jednak w umowie znajdzie się wskazanie konkretnego pracownika – to rozwiązanie z nim umowy (bez względu na podstawę) będzie wiązało się z koniecznością zwrotu dofinansowania. Wydaje się jednak, że zastosowanie znajdzie to pierwsze rozwiązanie.

5. Ile odpowiednio WUP czy PUP mają czasu na podjęcie decyzji?

Nie zostało to określone w przepisach. W przypadku WUP po złożeniu kompletnego wniosku WUP występuje do FGŚP o przyznanie limitu. Jeżeli będzie decyzja z Funduszu o przyznaniu limitu – umowa z przedsiębiorcą powinna być zawarta w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania limitu.

6. Czy niezależnie od tego ile pracownik zarabia to dostajemy dofinansowanie zawsze liczone od najniższego wynagrodzenia? Czyli pracownik X ma wynagrodzenie brutto 4.000 zł, ale pracodawca otrzyma dofinansowanie liczone od najniższej krajowej, a nie kwoty 4.000?

W przypadku dofinansowań z PUP zawsze będzie to kwota stała, zależna od poziomu spadku obrotów, czyli odpowiednio 50%, 70% lub 90% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Wysokość wynagrodzenia zasadniczo nie będzie miała znaczenia, chyba że jest ono niższe niż minimalne. Jeżeli pracownik zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie (niepełny etat), to wtedy procentową kwotę dofinansowania liczymy od jego wynagrodzenia.

7. Czy dofinansowanie do pracownika, który jest na świadczeniu rehabilitacyjnym do sierpnia i np. we wrześniu zrezygnuje z pracy będziemy zmuszeni do zwrotu?

Taki pracownik w ogóle nie będzie objęty dofinansowaniem, gdyż nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, a zasiłek rehabilitacyjny z ZUS.

8. Czy uzyskanie umorzenia z ZUS wyklucza uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PUP?

Nie, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. W takim przypadku dofinansowaniem objęte zostaną wyłącznie wynagrodzenia (bez składek).

 


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników
Informacja o kwarantannie pracownika

 1. Iwona pisze:

  Witam,
  mam pytanie co do obniżenia wymiaru etatu o 20%. Co w takim wypadku z wymiarem urlopu czy też zostanie obniżony? czy pracodawca musi przekazać pracownikowi aneks do umowy o pracę z nowym wynagrodzeniem, czy pracodawca w ciągu 7 dni musi przekazać informację pracownikowi o rozkładzie czasu pracy, wymiarze urlopu? czy obniżenie etatu o 20% jest to czas pracy 6 godzin i 24 minuty dziennie jak obliczyć wymiar urlopu okres od 01.05.2020 do 31.07.2020
  np wymiar 26 dni pełny wymiar czasu pracy urlop 7 dni
  obniżony o 20% tj 6 dni?
  bardzo proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam w tych ciężkich czasach
  Iwona

  • Urlop obniża się proporcjonalnie. Pracodawca nie musi wręczać aneksów. Informacja powinna być raczej niezwłocznie wręczona na zasadach art. 29 k.p. 7 dni może okazać się zbyt długie przy obniżeniu wymiaru etatu – pracownik musi wiedzieć ile ma pracować. Pozostałe pytania techniczne należałoby raczej skierować do specjalisty ds. płac.

 2. Tomasz pisze:

  Dzień dobry
  Mam pytanie w zakresie dofinansowania dla samozatrudnionych na podstawie art. 15zzc.
  Czy otrzymane z ZUS świadczenie postojowe wyklucza mnie z uzyskania dofinansowania z PUP dla osoby samozatrudnionej?

 3. Magda pisze:

  Dofinansowanie z PUP art. 15zzb – Czy do wynagrodzenia brutto wliczamy dodatki funkcyjne i stanowiskowe, nadgodziny (jeśli tak to z jakiego okresu), część wynagrodzenia pielęgniarek finansowanego przez NFZ czy nagrody uznaniowe wypłacane miesięczne? Jakie wynagrodzenie nleży podać w przypadku osób przebywających na L4 czy dodatkowym zasiłku opiekuńczym? Czy za miesiąc za który chcemy uzyskać dofinansowanie możemy wypłacić pracownikom nagrody uznaniowe? jakie wynagrodzenie należy wykazać u osób wynagradzanych prowizyjne? Czy wniosek musi obejmować wszystkich zatrudnionych pracowników? Czy aby dostać to dofinansowanie musi nastąpić

  • Co do wynagrodzenia – w mojej ocenie jest to wynagrodzenie w rozumieniu szerokim (a więc co najmniej premie i dodatki wypłacane stale). W interpretacji niektórych UP – wynagrodzenie zasadnicze. Według UP przy zasiłkach trzeba podać wynagrodzenie jakby tego zasiłku nie było. Nagrody uznaniowe można wypłacać, ale mam wątpliwości czy będą objęte dofinansowaniem (dostajemy ryczałt, do rozliczenia). Wniosek nie musi obejmować wszystkich zatrudnionych pracowników. Znaczna część to pytania dotyczące praktyki stosowania przepisów – niestety to wie tylko konkretny urząd (bo różne urzędy też stosują te przepisy różnie).

 4. SPE Projekt Sp. z o.o. pisze:

  Witam,
  W lutym zatrudnialiśmy 3 pracowników (1/1 etatu, 1/2 etatu, 1/8 etatu). Z powodu przeprowadzki jednego pracownika (1/2 etatu) do innego miasta umowa została rozwiązana z końcem lutego za porozumieniem stron. Od 02 marca ( 01.03 to niedziela) została zatrudniona pracownica na umowę zlecenie bez składek ZUS (jest ubezpieczona w KRUS) z wynagrodzeniem 2500zł brutto/m-c.
  Z jakich form wsparcia finansowanych poprzez Urzędy Pracy możemy (działamy jako spółka z o.o.) skorzystać i czy jakiś terminy wniosków są istotne ? Na razie nie podjęliśmy decyzji co do obniżenia wymiaru czasu pracy, ale rozważamy to (pracownicy siedzą w domach). Sklep (odzieżowy), który jest podstawą przychodów spółki mamy zamknięty od 15.03.2020.
  Dotychczas złożyliśmy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS oraz wniosek o pożyczkę 5000 zł (na razie brak odpowiedzi, ale to chyba u wszystkich:)
  Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia 🙂

  • Opcji jest kilka. Główne, czyli dofinansowania zależeć będą od spadku obrotów. Jeżeli chodzi o dofinansowanie z WUP, to konieczne byłoby obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego. Jeżeli chodzi o dofinansowanie z PUP – tutaj nie trzeba obniżać ani wprowadzać przestoju, ale trzeba wykazać wyższy spadek obrotów. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w prezentacji, która jest powyżej.

   • Przestój a dofinansowanie z PUP pisze:

    A jeśli mamy znaczny spadek obrotów i wprowadziliśmy już przestój od 15.04. To możemy wnioskować do PUP o dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu spadku obrotów czy raczej do WUP z racji przestoju? Wiadomo że można tylko do jednej instytucji… Ale czy musimy do WUP bo mamy przestój czy możemy wybrać PUP bo większe dofinansowanie nam wychodzi? Czy jedno z drugim nie koliduje?

 5. Agata pisze:

  Mam pytanie o dofinansowanie części kosztów prowadzenia dzialanosci z PUP. Czy może się ubiegać o to dofinansowanie osoba samozatrudniona ktora złozyła wniosek o zasilek opiekuńczy ?

 6. Może jeszcze ktoś o tym nie wie. Jednym z nielicznych plusów pandemii jest wzrost dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 7. Justi pisze:

  Zgodnie z tym co zostało napisane w artykule uzyskanie umorzenia składek ZUS nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie do części wynagrodzeń pracowników z PUP. Jednak we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń jak i w umowie ze starostą znajdują się oświadczenia pracodawcy o tym że nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS o których mowa w ustawie Covid-19 ( w wersji elektronicznej wniosku na portalu praca.gov.pl nie można tego oświadczenia zmienić bo odgórnie jest zaznaczone pole „nie zamierzam” bez możliwości edycji) czy to nie jest sprzeczne? Skoro złożyłam wniosek o umorzenie składek ZUS a równocześnie chcę złożyć wniosek o dofinansowanie samych kosztów wynagrodzeń bez składek ZUS to jestem zmuszona złożyć fałszywe oświadczenie?

 8. Bardzo proszę o zadawanie pytań pod tym wpisem: https://prawodlapracodawcy.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-co-zmienia/ (nowy stan prawny).

  • Gosia pisze:

   Pracowałam w dwóch firmach. w jednej na umowę o pracę. w drugiej na umowę zlecenie. ( bez składek )
   W firmie na (umowe o pracę) Pracodawca poprosił abyśmy skorzystali z urlopu bezpłatnego .Natomiast w firmie , w której miałam umowę zlecenie nie przedlużono nam umowy zlecenia. Czy w takiej sytuacji mam możliwośc otrzymania zasiłku postojowego czy jakiegolwiek wynagodzenia . Jestem sama i wychowuję jedno dziecko -zostałam pozbawiona środków do życia i na dodatk nie mogę znalexć żadnej pracy

 9. Grażyna pisze:

  Dzień dobry. Czy prowadzący działalność od 2002 roku ale sezonową, zawieszenie od października do połowy kwietnia /mała gastronomia/ może ubiegać się o pożyczkę 5 tys.zł. z PUP?

 10. Beata pisze:

  Mam pytanie co z firma która istnieje od lipca 2019. CZy może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ? Jak wykazać spadek dochodów do analogicznych miesięcy roku poprzedniego, skoro firma nie istniała?

 11. Luiza pisze:

  Witam!Najlepsze wyjaśnienia ,jakie znalazłam w internecie!Mam dwa pytania:1.czy o wypłatę postojowego mozna wnioskować później ,ale z wykazaniem miesięcy wcześniejszych/np. w czerwcu wystapić za kwiecień ,w lipcu za maj itd/?2.Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników:w okresie dofinansowania nie mogę wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę czyli nie mogę również wystapić o dofinanowanie jak pracownik miał wręczone wypowiedzenie 31 marca/jak skorzystam z dofinansowania to mogę wręczyc pracownikowi wypowiedzenie 30 czerwca czy dopiero 31 lipca/?

 12. KatWie pisze:

  Dzień Dobry 🙂 Proszę o informację czy jeśli pracodawca składa wniosek o zwolnienie z ZUS – 50% za marzec, to czy we wniosku do starostwa, dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń za kwiecień może również dostać składki ZUS??

 13. Paweł pisze:

  Dzien Dobry 🙂

  1. Czy podatnik mający obecnie ( od 15 marca br.) zawieszoną jednoosobową dział. gosp. może otrzymać poż. 5000 z PUP ? A jeśli tak- czy musi ją w tym celu odwieszać?

  2. Czy podatnik mający obecnie zawieszoną dział. gosp. jest przedsiębiorcą w rozumieniu definicji art 7 ust 1 p 1 tzn. może korzystać z tarczy antykryzysowej czy też fakt zawieszenia wyklucza go pomimo nie zlikwidowanej (wyrejestrowanej) w CEIDG) dział gosp.?

  3. Czy podatnik mający obecnie zawieszoną dział. gosp. może wnioskować o umorzenie skladek zus za połowę miesiąca ( marca) w którym to okresie była jeszcze prowadzona dział i złożono deklarację DRA (bez opłacenia) za ten okres ?

 14. leonka pisze:

  Witam,
  z końcem marca dostałam wypowiedzenie z pracy (z powodu koronawirusa). Zarejestrowałam się w urzędzie, z prawem do zasiłku (ciągły 5 letni staż pracy). Aktualnie, dostałam propozycję, aby mój były pracodawca skorzystał z powyżej opisanego dofinansowania na nowe stanowisko pracy. Czy dobrze zrozumiałam – po 3 msc ten pracodawca musi jeszcze przez 3 kolejne miesiące utrzymać utworzone stanowisko czy tak? Jeśli powiedzmy, wolałby na moje miejsce innego pracownika bądź zawiesił działalność to czy mi nadal będzie przysługiwać prawo do zasiłku dla bezrobotnych po powtórnym zarejestrowaniu się?
  Pozdrawiam

 15. krystal pisze:

  w zeszłym roku miałem zawieszoną firmę od 1.02 .2019 do 1.04.2019 ale w styczniu wystawiłem fakturę
  a w tym roku miałem zawieszoną firmę w styczniu do 23 lutego w lutym wystawiłem fakturę za zrobioną usługę i od 25 lutego do 23 marca była zawieszona i od 23 marca mam firmę otwartą w stosunku do zeszłego roku mam spadek obrotów starałem się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności z pup i dostałem odmowną odpowiedz czy zawieszenie mnie dyskryminuje przecież firma nie była zamknięta a na zimę zawsze się zawieszało szczególnie budowlane firmy czy mogę się odwołać od decyzji

 16. Tomasz pisze:

  Witam
  Dostałem dzisiaj odmowną odpowiedź z PUP odnoście dofinansowania dla samo zatrudnionych. Mimo spadku obrotów argumentem przeciw było to iż w 2019 roku przez jeden miesiąc działalność była zawieszona (lipiec) czy mają rację?

 17. Ana pisze:

  witam
  W moim PUP został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek społecznych. Jak to jest?napisałam wniosek ze zwonienia z ZUS za marzec,kwiecień ,maj. Jesli teraz złoze wniosek o dofiannsowanie do wynagrodzen i skladek społecznych to jakich to miesiecy bedzie dotyczyło? przeciez nie moge wniskowac o umorzenie skladek Zus jednoczenie biorac dofinansowanie na społeczne. Jest w tym formularzu mozliwosc odznaczenia skladek spolecznych,ale co wtedy? Jesli wniosek zostanie przyznany w maju to za czerwiec ,lipiec i sierpień nie ma przeciez umorzenia ZUSU, a jesli dadza mi od maja to tylko jednen miesiac mam zwolnienia ze skaldek,a co z reszta?

  • Joana pisze:

   mam ten sam problem. niby co miesiąc składa się ten wykaz pracowników i oświadczenie i może wtedy zaznaczyć 0 zamiast 1 w rubyce składek, ale to też zmienia kwote główną, którą sie wpisuje we wniosku.

 18. księgowa pisze:

  księgowa 23 maja 2020 o 10:11
  Dzień dobry,
  mam taki problem, moja klientka sama wypełniała wniosku do PUP o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników za kwiecień i za maj. Miała złożyć wniosek o dopłatę tylko do wynagrodzenia brutto bez składek ZUS, niestety wypełniając załącznik z listą pracowników błędnie zaznaczyła, że nie korzystają ze zwolnienia z ZUS i wniosek został wysłany o dofinansowanie brutto +ZUS wraz z oświadczeniem, że nie zamierza korzystać z umorzenia składek (nie dało się edytować tego oświadczenia na stronie gov.pl), chcąc zmienić coś we wniosku okazało się że został już wysłany. Co zrobić w takiej sytuacji? Czekac na decyzję Urzędu i zwrócić kwotę (o ile zostanie przyznana) dotyczącą składek ZUS, czy składać ponowny wniosek, czy wysłać maila do Urzędu z tą informacją? Czy klientka może mieć z tego tytułu jakiś problem?

  Pozdrawiam

 19. Jakub pisze:

  Czy jest jakiś sposób na zmianę jeśli chodzi o wniosek o dofinansowanie części kosztów działalności z PUP? We wniosku zostało zaznaczone wsparcie na 3 miesiące, przy spadku obrotów powyżej 50% teraz przysługuje więcej bo spadek jest powyżej 80%. Jedna rata została wypłacona. Składając nie wiedziałem, że będzie gorzej i na dodatek sugerowałem się tym, że skończy się nabór (nie wiedziałem, że będą kolejne) i stwierdziłem, że lepiej zaznaczyć od razu na 3 miesiące.

  • Anna pisze:

   jeżeli umowa już podpisana to nie ma możliwości jej zmiany. wniosek można wycofać ale przed jego rozpatrzeniem.

   • Jakub pisze:

    Zupełnie nie sprawiedliwe zasady. Mi przysługuje więcej i nie mogę zmienić a pewnie część osób ma już lepszą sytuację przysługuję im mniej albo wcale i przy zaznaczeniu 3 miesięcy będą pobierać. Ręce opadają.

 20. Doris pisze:

  Witam, Czy jako osoba samozatrudniona w roku 2020 mój wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych ma prawo zostać odrzucony z powodu tego, że w 2019 roku w miesiącach kwiecień i maj, które zostały wybrane do obliczenia spadku obrotu , był pracownik na urlopie wychowawczym? UP twierdzi, że samozatudnienie powinno być zarówno w 2020 jak i miesiącach analogicznych w 2019. Nigdzie nie ma wytycznych ani żadnej ustawy odnośnie tej sytuacji. Z góry dziękuj e za odpowiedz.

 21. ksiegowy pisze:

  Witam czy ktoś ma taką sytuację, że podpisał z PUP umowę o dofinansowanie wynagrodzeń na 3mc od kwietnia do czerwca. Ponieważ ja złożyłam wniosek od razu na trzy miesiące, w wniosku zaznaczyłam że zamierzam korzystać z zwolnienia z zus.Miesiąc kwiecień i maj podlegał zwolnieniu z zus więc za te miesiące zostały złożone załączniki (kalkulatory) każdy miesiąc osobno bez składek zus ponieważ mieliśmy zwolnienie. Ale miesiąc czerwiec już nie jest zwolniony z zus a mimo to w tabelce nie mogę ująć składek na zus , ponieważ wniosek był złożony od razu na 3mc z zwolnieniem z składek. Co w takiej sytuacji ? Przecież co miesiac wypełniajac tabelki jest możliwość zaznaczenia czy pracownik podlega zwolnieniu czy też nie Czy ktoś ma też taką sytuację ?

 22. Asia pisze:

  Chcialabym sie ubiegac o dotację dla osób samozatrudnionych. W roku ubiegłym od czerwca przebywalam na urlopie macierzynskim, w jaki sposób wykazać straty za 2 miesiące? Porównując do roku 2018? Nigdzie nikt nie pisze co zrobic w takiej sytuacji. Skorzystalam juz z bezzwrotnej pozyczki z PUP, ale koszty jakie ponosze z tytulu braku kontraktu niestety są na tyle duże że te 5tys juz nie pokrywa strat. Czy mogę zatem ubiegac sie o dotację dla samozatrudnionych? Proszę o odpowiedź.

  • Anna pisze:

   można porównać miesiące od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku.

   • Asia pisze:

    Tylko co zrobić jak od pazdziernika 2018 do czerwca 2019 przebywalam na L4 z powodu ciazy, a od czerwca 2019 na zasilku macierzynskim. Macierzynski sie skonczyl i zero dochodów od czerwca 2020. Porównać dochody z 2 mscy do zasilku macierzynskiego? Chyba tak nie mozna?!

 23. Anna pisze:

  moim zdaniem nie można, ale można popytać w PUP czy WUP zależy od pomocy

 24. Monika Prus pisze:

  W zeszłym roku miałam pracownika na którego dostałam dofinansowanie na 3 m-ce. Z dniem 31.12.2020 zakończyła się umowa o pracę, teraz jestem osobą samozatrudnioną czy mogę się starać z up o dofinansowanie miałam ponad 80% spadku . Czy jestem wykluczona z tego wsparcia .

 25. Lucka pisze:

  PUP skierował do mnie wezwanie do zapłaty, w którym żąda zwrotu dofinansowania przyznanego przez 3 miesiące (V VI,VII 2020) do umowy o dzieło. Pytałam o to, czy taka umowa kwalifikuje się do dofinansowania i uzyskałam odpowiedź, że TAK. A teraz po kilku miesiącach dyrektor PUP pisze do mnie, że zgodnie z wyjasnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanymi na Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia w dniu 21.09.2020 z dofinansowania wynagrodzeń nie można skorzystać na osoby, z którymi zawarto umowy o dzieło. Czy prawo może działać wstecz!!! Pisza mi , ze jest to umowa nienazwana. Czy mają rację?

 26. piotrekwilno pisze:

  Pamiętajmy również o tym gdy nasza firma powiększy się wtedy przewidziane są różne dotacje z unii europejskiej dla firm małych oraz średnich.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.