Nowe rozwiązania dla pracodawców w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Nowe rozwiązania dla pracodawców w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Dopiero co zdążyłam opisać Wam obowiązujące już rozwiązania z tarczy 3.0, a pojawił się już projekt tarczy 4.0. Tym razem spojrzymy na nowe rozwiązania dla pracodawców (chociaż czwarta odsłona tzw. tarczy antykryzysysowej wprowadza modyfikacje również w dofinansowaniach czy świadczeniach, ale o tym później). Spójrzmy więc co takiego przewidziano w projekcie.

Ograniczenie odpraw

Wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie będzie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten ma odnosić się do pracodawców, którzy odnotowali określony przepisami spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu ustawy.

Ograniczenie będzie stosowane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Podobne zasady będą stosowane również do odpraw wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło) oraz w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji (może dotyczyć więc odpraw członków zarządów czy członków rad nadzorczych, wobec których w akcie powołania zastrzeżono odprawę).

Możliwość zawieszenia ZFŚS

Pracodawca będzie mógł zawiesić obowiązek utworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Ponownie dotyczy to pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, zaś samo zawieszenie może nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku, w którym u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, do zawieszenia ma dochodzić w porozumieniu z tymi związkami. Tymczasem termin wpłaty coraz bliżej, bo 75% odpisu podstawowego powinniśmy wpłacić do 31 maja. Raczej wątpliwe, żeby ustawa weszła w życie przed tym terminem.

Możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku prawnego

Pracodawca będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Dotyczyć to będzie nie tylko umów o pracę. Takie same rozwiązanie przewidziano w stosunku do umów o zakazie konkurencji po ustaniu umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło.

Możliwość jednostronnego polecenia wykorzystania urlopu zaległego

Pracodawca ma mieć możliwość udzielenia pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu zaległego w wymiarze do 30 dni urlopu. Możliwość ta dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Do tej pory jednostronne polecenie wykorzystania urlopu zaległego było dopuszczalne w ocenie judykatury i doktryny prawa pracy. Trzeba więc uznać, że projektowane przepisy potwierdzają taką możliwość.

Doregulowanie pracy zdalnej

W projekcie założono dookreślenie warunków pracy zdalnej. Pracodawca będzie mógł ją polecić w sytuacji, w której  pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. To pracodawca ma zapewniać środki, materiały oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej. Pracownik będzie mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych.

Pracownik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności na polecenie pracodawcy. Polecenie pracy zdalnej będzie mogło być w każdej chwili cofnięte. Jednocześnie to pracodawca będzie odpowiadać za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy.


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. Emilia pisze:

  Chciałabym się dowiedzieć, jak się ma świadczenie postojowe, o które stara się zleceniobiorca poprzez wniosek pracodawcy do podania pracodawcy o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika? Czy jedna pomoc wyklucza drugą, skoro prawo mówi, że przedsiębiorca może otrzymać dopłaty wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników „w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy”. Świadczenie postojowe nie jest jednak wypłacane firmie, tylko zleceniobiorcy. Nie ma w tym przypadku zbiegu praw do świadczeń, bo chodzi o dwa różne podmioty, które mają odrębne uprawnienia. Czy można obiegać się o oba świadczenia, a więc o postojowe i o dofinansowanie, a jeśli nie, to które jest korzystniejsze dla pracownika-zleceniobiorcy?

 2. Kasia pisze:

  Dzień Dobry. Jestem zatrudniona na umowę o pracę do października na pełen etat. Od stycznia br byłam na zwolnieniu (ciąża) w kwietniu dostałam pismo od pracodawcy, że zmniejsza mi etat do 0.8 i przedłuża umowę do końca grudnia. Dziecko urodziłam w maju. Dostałam mniejszy zasiłek. Czy pracodawca mógł mi zmniejszyć etat i czy mój etat będzie przywrócony do pełnego? Jeśli tak to które przepisy o tym mówią? Czy mój zasiłek ulegnie zwiększeniu?

 3. Beata pisze:

  Chcę wypełnić wniosek do WOP za czerwiec mam pracowników którzy w ciągu miesiąca wrócili z chorobowego np. do 07.06.2020r. jakie wynagrodzenie mam wpisać do kalkulatora na podstawie którego wyliczam kwotę dofinansowania .Niestety kalkulator nie pozwala mi na wpisanie mniejszej kwoty niż 2600,00. np chciałam wpisać kwotę proporcjonalna do dni przepracowanych.

 4. Paweł pisze:

  Witam serdecznie. Czy w związku z tarczą pracownik zachowuje prawo do ciągłości wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego ? Chodzi mi o sytuacje gdzie pracownik ma L4 od załóżmy poniedziałku (1lipca) do piątku (12lipca). Łącznie 12 dni nieprzerwanego zwolnienia. Biorąc pod uwagę oczywiście obniżony etat na 4/5 i czas pracy 4 dni w tygodniu. Czy wypłata za zwolnienie lekarskie w tym przypadku za 8 dni a nie 12 jest zgodna z prawem ? Pozdrawiam.

 5. Dominika pisze:

  Witam, jestem studentką, byłam zatrudniona na umowę zlecenie w lokalu gastronomicznym, straciłam pracę ze względu na COVID-19. Wypłatę za miesiąc październik otrzymałam w gotowce, nie było żadnego wpływu na konto. Jeśli złożę wniosek o tarczę antykryzysową, to w jaki sposób zostanie zweryfikowany mój dochód? Czy pracodawca będzie zobligowany do wykazania ile zarobiłam, tzn będzie mógł podać dowolną kwotę czy odbywać się to będzie inaczej? Pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.