Tarcza antykryzysowa: zwolnienie z ZUS – pytania i odpowiedzi

Tarcza antykryzysowa: zwolnienie z ZUS - pytania i odpowiedzi

Mieliśmy z Karolem przyjemność przeprowadzenia webinarium zorganizowanym wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu dotyczącą rozwiązań tarczy antykryzysowej skierowanych do pracodawców. Uczestnicy webinaru mieli natomiast możliwość (z czego zresztą bardzo licznie skorzystali) zadawania pytań do omawianych przez nas świadczeń. Są to pytania ważne i praktyczne.

EDIT: Jest już projekt tarczy 4.0, a wraz z nią szereg zmian w omawianych tutaj kwestiach. Zobacz opis aktualnej sytuacji prawnej lub zadaj pytanie pod TYM WPISEM

Prezentację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj:

Tarcza antykryzysowa a pracodawca

Na pierwszy ogień przedstawiłam Ci pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opublikowałam też już pytania dotyczące świadczenia postojowego.

Nadszedł czas na najbardziej popularny temat – zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia. Założenia tego rozwiązania znajdziesz też tym wpisie – KLIK.

1. Ze zwolnienia z ZUS może skorzystać płatnik zgłaszający do ubezpieczenia nie więcej niż 10? To znaczyłoby że może być 10 osób zgłoszonych? Skąd więc liczba 9?

Ze zwolnienia może skorzystać płatnik składek, który zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych. Oznacza to więc, że maksymalnie możemy mieć 9 zgłoszonych ubezpieczonych, żeby skorzystać z tego rozwiązania.

2. Czy dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników również istnieje kryterium przychodowe?

Nie, kryterium przychodowe odnosi się do osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających własne składki. Limit przychodu nie odnosi się do płatników zgłaszających nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

3. Czy osoby, które płacą samą składkę zdrowotną ze względu na inny tytuł do ubezpieczenia, też mogą korzystać ze zwolnienia ZUS?

Zgodnie z art. 31zo ust. 2 zwalnia się z obowiązku opłacania składek osobę prowadzącą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Użycie słowa „lub” w tym przepisie wskazywałoby na to, że można skorzystać ze zwolnienia również w sytuacji, gdy z działalności podlegamy wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne.

4. Czy dla samozatrudnionych chodzi o przychód netto czy brutto (netto + VAT)? We wniosku ZUS RDZ wykazujemy kwoty przychodu netto czy brutto (netto + VAT)?

Chodzi o przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc przychód netto. Nie uwzględniamy VAT.

5. Wnioski możemy składać dopiero za okres od 1.04, czy można już składać za okres od wprowadzenia stanu epidemiologicznego od 14.03, kiedy to zamknięto np. restauracje?

Wniosek może dotyczyć już składek na ubezpieczenia za marzec (czyli tych płatnych w kwietniu).

6. Zwolnienie za składki zdrowotnej, jak to jest w przypadku liczenie podatku dochodowego, możną ją odliczyć, jeśli jest umorzona?

Dobre pytanie. Zgodnie z ustawą o PIT (art. 27b ust. 1 pkt 1) podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika. Wydaje się więc, że jeżeli podatnik sam bezpośrednio jej nie opłaci, to nie będzie miał prawa do odliczenia. Realna korzyść związana ze zwolnieniem z ZUS będzie więc niższa z uwagi na częściowe wyrównanie tej kwoty w podatku dochodowym.

7. Czy można złożyć wniosek tylko za kwiecień i maj – zwolnienie ZUS, ponieważ marzec jest już opłacony?

Marzec będziemy opłacać do 10 lub 15 kwietnia. Jeżeli jednak doszło już do opłacenia tych składek, to oczywiście można złożyć wniosek tylko za kwiecień i maj.

8. Czy otrzymam decyzję z ZUS-u w odpowiedzi na wniosek ZUS RDZ?

Tak, ZUS informuje o zwolnieniu w formie decyzji. Jeżeli mamy profil informacyjny w PUE ZUS, to wyłącznie tam znajdziemy tę decyzję. Jeżeli wnioskujemy o zwolnienie za pełen okres, czyli marzec-maj, to decyzji możemy spodziewać się prawdopodobnie dopiero w lipcu.

9. Czy jeżeli jest złożony wniosek do ZUS to należy czekać na decyzję i płacić czy z założenia nie płacę?

Istotą tego świadczenia jest zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek. Składek nie powinniśmy więc opłacać (pomimo, że decyzja w tym zakresie będzie wydana później).

10. Jeżeli otrzymam decyzję z ZUS pozytywną to ok, a jeżeli negatywną?

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej mamy prawo wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli sprawa zostanie rozpatrzona negatywnie – będziemy zobowiązani do zapłaty zaległych składek.

11. Czy zwolnienie z ZUS dotyczy zarówno stowarzyszeń?

Jeżeli stowarzyszenie jest płatnikiem składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 ubezpieczonych, to tak.

12. Czy zwolnienie z ZUS dotyczy również pracowników zatrudnionych na część etatu?

Zwolnienie dotyczy wszystkich składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych (ZUS DRA). Jeżeli taką osobę zgłosiliśmy do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r., to będzie się wliczała do limitu – bez względu na wymiar etatu.

13. Zwolnienie z ZUS dla mikroprzedsiębiorstw nie jest limitowane kwotowo?

W ostatecznej wersji ustawy zrezygnowano ze szczegółowego wskazania podmiotowego, nie pojawia się więc tam pojęcie mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego. W przypadku płatników składek zgłaszających na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych nie ma limitu przychodów.

14. Co w sytuacji wzrostu wynagrodzeń w okresie zwolnienia ze składek?

W przypadku samozatrudnionych deklarujemy wysokość przychodów uzyskanych w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie (czyli jeżeli składamy za cały okres, to deklarujemy przychód za marzec). Wzrost tego przychodu czy wzrost wynagrodzeń w przypadku płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych w późniejszym okresie pozostaje bez znaczenia.

15. Czy zwolnienie z ZUS można dostać dla pracowników, pomimo tego, że pracodawca płaci tylko składkę zdrowotną za siebie?

Tak, o ile zgłosił na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Co więcej, pracodawca będzie zwolniony ze swojej składki zdrowotnej.

16. Czy wspólnik spółki jawnej jest traktowany jak samozatrudniony?

W przypadku zwolnienia z ZUS – tak. Chodzi tutaj o definicję z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa również wspólnika spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej.

17. Czy w sytuacji kiedy firma korzysta z postojowego dla pracownika, może skorzystać również ze zwolnienia z ZUS i odwrotnie?

Tak, zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe nie wyłączają się wzajemnie.

18. Czy zwolnienie z ZUS dotyczy również NGO ze statusem OPP?

Jeżeli organizacja jest płatnikiem składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 ubezpieczonych, to tak.

19. Czy uczniowie praktycznej nauki zawodu – młodociani wliczani są do limitu 9 osób?

Jeżeli byli zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. (stosunek pracy), to tak. Jeżeli nie byli – to nie.

20. Czy osoba niepełnosprawna zatrudniona na część etatu również wliczana jest do limitu zatrudnionych?

Jeżeli była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r., to tak.

21. Czy może z tego skorzystać emeryt prowadzący działalność?

Nie ma wyłączenia w stosunku do emerytów, zwolnienie dotyczy również składki zdrowotnej. Jeżeli emeryt opłaca dobrowolnie składkę emerytalną i rentową, to będzie ona traktowana tak, jakby została opłacona za okres zwolnienia.

22. Czy jeśli uczennica praktycznej nauki zawodu otrzymała odmowę świadczeń ZUS – zasiłku chorobowego w czasie ciąży i złożyła pracodawcy informację o przebywaniu na urlopie wychowawczym (bez świadczeń ZUS) wlicza się do limitu osób zgłoszonych do ubezpieczenia?

Jeżeli była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. i nie została wyrejestrowana, to tak.

23. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca jednocześnie umowę o pracę, ale zatrudniająca pracowników w swojej działalności, może wystąpić o zwolnienie składek ZUS?

Tak, skorzysta wtedy ze zwolnienia dla płatników składek, o ile zgłoszonych osób ubezpieczonych było mniej niż 10 na 29 lutego 2020 r. Taka osoba we wniosku RDZ w punkcie 2 wypełnia tylko pole pierwsze (to dla płatników składek).

24. Czy po złożeniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS mogę już w tym danym miesiącu kiedy złożyłam wniosek, odstąpić od zapłaty należnych kwot?

Nawet trzeba od tego odstąpić. Taka jest istotna zwolnienia – nieopłacenie składek, a następnie zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek w trybie ich umorzenia.

25. Czy osoba samodzielnie prowadząca działalność korzystająca ze zwolnienia z ZUS traci prawo do wynagrodzenia postojowego?

Nie, jeżeli samozatrudniony spełnia warunki do przyznania obu świadczeń, to może z obu skorzystać.

26. Osoba prowadząca działalność gospodarczą (nie zatrudnia pracowników), będącą równocześnie komandytariuszem spółki z o.o. komandytowej (nie zatrudnia pracowników) i prowadzi prywatny najem długoterminowy rozliczany ryczałtem, ma prawo do zwolnienia z ZUS przez 3 m-ce. Czy osoby współpracujące mogą też wystąpić o zwolnienie z ZUS?

W przypadku osób współpracujących ich zwolnienie jest zależne od zwolnienia przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnika spółki komandytowej). To płatnik składek wnioskuje o zwolnienie, które obejmie wszystkie składki wykazywane w deklaracjach rozliczeniowych.

27. Dlaczego do wniosku RDZ należy dołączyć załącznik o przychodach, skoro mikroprzedsiębiorstwa są zwolnione z ZUS bez żadnego kryterium?

Do wniosku RDZ załączamy dokument z informacjami wymaganymi przez KE (PKD, spełnianie warunków o upadłość). W samym wniosku, jeżeli jesteśmy samozatrudnieni musimy wskazać wysokość przychodu uzyskanego w marcu (o ile ma to być pierwszy miesiąc zwolnienia). Jeżeli jesteśmy płatnikiem składek zgłaszającym mniej niż 10 ubezpieczonych, to nie musimy wskazywać przychodu – w punkcie 2 wypełniamy tylko część pierwszą, części drugiej (tej która odnosi się do samozatrudnionych) nie wypełniamy. Przy zwolnieniu z ZUS bez znaczenia jest pojęcie „mikroprzedsiębiorcy”, w przyjętej wersji ustawy, to pojęcie w kontekście zwolnienia ze składek nie występuje.

28. Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS składamy do ZUS, a wnioski o wypłatę postojowego i dofinansowania do wynagrodzeń do PUP?

Wniosek o zwolnienie ze składek oraz o świadczenie postojowe składamy do ZUS, zaś wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń (w zależności od wybranego rozwiązania) składamy do WUP lub PUP.

29. Czy przysługuje z zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzącego działalność jako osoba fizyczna i opłacającego składki wyłącznie za siebie, gdy jednocześnie pobiera emeryturę lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (przy założeniu, że przychód wynosi do 15.681 zł)?

Zgodnie z art. 31zo ust. 2 zwalnia się z obowiązku opłacania składek osobę prowadzącą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Użycie „lub” w tym przepisie wskazywałoby na to, że można skorzystać ze zwolnienia również w sytuacji, gdy z działalności podlegamy wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma wyłączenia w stosunku do emerytów.

30. Czy bierzemy pod uwagę kryterium przychodowe przy ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek ZUS dla prowadzącego działalność jako osoba fizyczna i posiadającego pracownicę na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Czy takiemu przedsiębiorcy przysługuje świadczenie postojowe przy spadku przychodów o 15% i przychodzie do 15.681 zł?

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym są zgłaszane do ubezpieczenia przez płatników składek i są za nie składane imienne raporty miesięczne. Jeżeli takie zgłoszenie było aktualne na dzień 29 lutego 2020 r., to wydaje się, że taki przedsiębiorca będzie uznany za „płatnika składek zgłaszającego nie więcej niż 10 ubezpieczonych”, a nie samozatrudnionego. Świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, doszło do spadku przychodów o 15% (gdy działalność nie została zawieszona) i gdy przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 15.595,74 zł.

31. Czy przysługuje z zwolnienie z opłacania składek ZUS dla prowadzącego działalność jako osoba fizyczna, zatrudniającego 1 pracownika i opłacającego składkę zdrowotną dla osoby współpracującej (żony pobierającej emeryturę, za którą opłacana jest tylko składka zdrowotna)? Czy przysługuje mu świadczenie postojowe (przy spadku przychodów o 15% i przychodzie do 15.681 zł)?

Tak, przysługuje zwolnienie – dla płatnika składek zgłaszającego nie więcej niż 10 ubezpieczonych. Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli przychód nie przekroczył 15.595,74 zł.

 


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników
Informacja o kwarantannie pracownika

202 Komentarze do tego wpisu post

 1. Maciej pisze:

  A jak z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą [samozatrudnienie] i dodatkowo pracuje na pół etatu?

 2. Alina Małek pisze:

  Czy zwolnienie z ZUS dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych , którzy zatrudniają na umowę zlecenia

 3. Mateusz pisze:

  Czy pracodawca posiadający status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie części wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przyznanie świadczenia postojowego na rzecz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (zakładając, że zarówno pracodawca, jak i pracownik spełniają kryteria ich przyznania)? Innymi słowy, czy możliwe jest łączenie tych form pomocy?

 4. Henryk III pisze:

  Dziękuję za wiedzę przekazaną podczas webinaru.

 5. Maza pisze:

  Dotychczas płaciłem tylko zdrowotne. Zakładając, że otrzymam zwolnienie, to jak mam wypełnić deklarację ZUS DRA za marzec, kwiecień i maj (mam wpisać 0 zł czy 362,34 zł)?

  • Tak jak dotychczas, czyli 362,34 zł.

   • Maza pisze:

    Bardzo dziękuję Pani Agato. I mam jeszcze jedno związane z tym samym (ZUS DRA) pytanie:
    Płatnik – zakładka VI (Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne) – dotychczas kwotę 362,34 zł miałem wpisaną w punkcie 02 (Kwota należnych składek finansowana przez ubezpieczonych), a czy teraz nie powinien to być punkt 04 (Kwota należnych składek finansowana z budżetu państwa)?

 6. Andrzej pisze:

  Zatrudniam 8 osób na pełny etat i od 1.1.2020 1 osobę na umowę zlecenie. Do 30.03 osoba na umowie zleceniu nie podjęła pracy. Osoba ta nigdzie nie pracowała tylko cały czas odwlekała podjęcie pracy. Czy jest szansa abym otrzymał zwolnienie z składek ? Teoretycznie stan na 29.02.20 to 9 pracowników i ja jako pracodawca.

 7. Agnieszka pisze:

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza i jestem w ciąży. Od 10.01.2020 przebywam na zwolnieniu z racji ciazy z prawem do zasilku. Moja Ksiegowa poradziła mi żeby mimo to sprobowac złożyć wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj. Wiosek zlozylam 03 kwietnia i teoretycznie nie powinnam placic teraz składki czekajac na rozpatrzenie wniosku. Tylko czy jesli moj wniosek rozstanie rozpatrzony negatywnie to nie strace prawa do zasilku? Z gory dziekuje za pomoc.

  • Pani Agnieszko, to dobre pytanie, niestety nie znam odpowiedzi. Praktyka ZUS-u może być różna.

  • Marzena pisze:

   Witam, na takie pytanie nikt w ZUS nie zna odpowiedzi, mam podobny problem, bedac na l 4 z powodu choroby i nikt nie umie odpowiedzic, a odp z ZUS nadal brak a kolejny 10 dzień miesiąca i kolejna wpłata.
   Pozdrawiam

 8. czarek pisze:

  w odpowiedzi na pytanie 4 pisze Pani o przychodzie jako kwocie bez VAT. Czy nie stoi to w sprzeczności z wyjaśnieniem, które znajduje się w pliku z pytaniami i odpowiedziami na stronie ZUS.pl. W punkcie 28 pada pytanie o netto i brutto. Odpowiedź jest, że to „BRUTTO, ponieważ jest to przychód”

  • Paweł pisze:

   No właśnie ja podałem pierwotnie przychód netto, a z wyjaśnień o których Pan pisze wynika jasno, że chodzi jednak o przychód brutto i taki należy podać we wniosku RDZ

   • Drodzy Panowie, w art. 31zo ust. 2 mamy wskazane wprost, że chodzi o przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek VAT nie jest przychodem w tym podatku. Art. 14 ustawy o PIT zd. 2 – U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

    Mogę prosić link do tego opracowania ZUS?

    • Paweł pisze:

     https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371 na dole strony: Materiały uzupełniające – plik drugi od góry: Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 128kb) punkt 28 wyjaśnień.
     Pytanie: Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?”
     Odpowiedź: Brutto, ponieważ jest to przychód. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

     • Ok, odpowiedź ZUS-u nie jest nieprawidłowa, ale pomija całkowicie kwestie VAT-u. Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15.681 zł brutto (czyli przychodu netto, jeżeli są VAT-owcami). Jeżeli napisaliby, że netto, to można by to uznać za przychód minus koszty, a nie o to chodziło. Nadal uważam, że odpowiedź ZUS nie jest sprzeczna z twierdzeniem, że przy VAT-owcach chodzi o tzw. przychód netto.

    • anna pisze:

     28. Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?”
     Brutto, ponieważ jest to przychód. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
     w materiałach uzupełniających https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

     A czy podanie kwoty netto w kwadraciku i brutto pod spodem będzie błedem?

     • Paweł pisze:

      Przy formie papierowej pewnie jest to możliwe. Ja wysyłałem wniosek przez epue i tam tylko można wpisać jedną kwotę. Wysyłając nie miałem wątpliwości, że chodzi o przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podałem przychód netto, ale teraz mam wątpliwości, może ZUS rzeczywiście przyjmuje, że chodzi o przychód brutto i powinienem go podać. Ja i tak spełnię kryteria, ale co z tymi co z przychodem netto spełnią a brutto nie i złożyli wnioski ? Powinno to być jasno i precyzyjnie wyjaśnione netto czy brutto.

    • anna pisze:

     A czy podanie kwoty netto w kwadraciku i brutto pod spodem będzie błedem?

 9. emCe pisze:

  Czy wymogiem jest tu utrzymanie zatrudnienia? Jesli tak to do kiedy trezba utrzymać tęliczbę – do konca maja? I w stosunku do jakiego dnia te liczbę porównywać?
  Np. 29 lutego miałem 2 pracowników.
  1 marca – 3 pracowników.
  Jeden z tej trójki chce zmienic pracę i będzie pracowac tylko do konca kwietnia.
  Od 1 maja bedzie więc dwóch pracowników.
  Czyli liczba pracowników:
  1 marca – 3
  1 kwietnia- 3
  1 maja – 2
  Czy otrzymam zwolnienie ze składek jesli na koniec maja będzie mniejsza liczba zatrudnionych?
  Lub w najgorszym wypadku – czy czy otrzymam zwolnienie jakies częsciowe – jesli od 1 maja zwolnie wszystkich, bo nie będzie pracy?

 10. Joanna pisze:

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie mam pracowników a obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i opłacam tylko składkę zdrowotną, czy też mogę skorzystać ze zwolnienia z opłacania ZUS za marzec -maj ?

 11. Kasia pisze:

  W jednym z artykułów napisała Pani, iż zwolnienie z ZUS można łączyć ze świadczeniem postojowym.
  A czy można łączyć zwolnienie z ZUS wraz z dofinansowaniem do obniżenia etatu do 0,8 z FGŚP?

  • Mateusz pisze:

   Wówczas można ubiegać się tylko o dofinansowanie w zakresie wynagrodzenia, bez należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Ustawa zastrzega bowiem, że przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów na rzecz ochrony miejsc pracy.

  • Według mnie tak. We wniosku o dofinansowanie z FGŚP wskazujemy nawet czy składaliśmy wniosek o zwolnienie ze składek. Prawdopodobnie dofinansowanie zostanie przyznane do samych wynagrodzeń (bez składek).

 12. Andrzej pisze:

  Dzien dobry
  Mam pytanie.
  Prowadzę firmę transportową (spółka jawna, dwóch wspólników) zatrudniamy dziewięciu pracowników na umowę o pracę i jednego na umowę zlecenie.
  Czy w tej sytuacji jestem zwolniony z płacenia składek w 100%?Andrzej

  • Jeżeli wspólnicy płacą składki za siebie (a więc np. nie łączy ich umowa ze spółką będąca wybranym tytułem do ubezpieczenia), to wniosek o zwolnienie składają wspólnicy – każdy za siebie + spółka – na zgłaszanych pracowników. Proszę zweryfikować ile było osób zgłoszonych do ZUS ze spółki na dzień 29 lutego 2020 r.

 13. anna pisze:

  Czy samozatrudnieni w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie z zus za okres marzec-maj będą ubezpieczeni, jeżeli decyzja będzie wydana dopiero później, czy będzie w tym czasie można skorzystać z lekarza nie opłacając składek czy będzie to problemem. Jest to uregulowane?

 14. Mariusz pisze:

  Dzień dobry. Chciałbym zapytać o świadczenie postojowe. Przy składaniu wniosku jest oświadczenie o braku innych tytułów ubezpieczeń. Mam umowę z pracodawcą i jestem na urlopie wychowawczym, ale jednocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i opłacam wszystkie składki zus (mały zus plus) samodzielnie. Czy w tym przypadku istnieje zbieg tytułów ubezpieczeń i świadczenie postojowe się nie należy?

 15. Joanna pisze:

  Płatnikami, którzy będą mogli skorzystać z wprowadzonego zwolnienia są przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych. Czy do tego limitu wliczają się pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego?

 16. Placek pisze:

  Dzień dobry,
  jednoosobowa działalność wraz z umową zlecenie. Właściciel opłaca pełne składki ZUS (społeczne+zdrowotne), zleceniobiorca tylko zdrowotną (umowa o pracę w innym miejscu) czy taka działalność podlega pod limit przychodów? Innymi słowy czy zleceniobiorca powinien opłacać składki społeczne, aby wnioskodawca-firma złożyła RDZ zaznaczając „za osoby ubezpieczone” i nie obowiązywał limit przychodu?

  • Brak limitów przychodów jest dla płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych. Jak zgłaszamy tylko do zdrowotnego, to według mnie będzie limit – dla samozatrudnionych opłacających wyłącznie własne składki na ubezpieczenie społeczne.

 17. Zbigniew pisze:

  prowadzę działalność gospodarczą zatrudniam 4 osoby i jestem na emeryturze .Czy jestem zwolniony ze składek ZUS
  za siebie i pracowników?

 18. Wiesia pisze:

  czy wspólnikow s.c. lub sp. j. opłacajacych skladki za siebie – obowiazuje limit przychodów ? To by znaczylo , że wszyscy są odrzuceni na wstępie

 19. Monika pisze:

  Czy osoba samozatrudniona aby nie wypaść z ubezpieczenia chorobowego musi złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS za marzec najpóźniej 10/04/2020 czy może to zrobić do końca czerwca ?

 20. Aleksander pisze:

  Dzień dobry,
  Czy osoba samozatrudniona, która złożyła wniosek o zwolnienie z ZUS na 3 miesiące, a dodatkowo jest komandytariuszem w spółce komandytowej i z tego tytułu opłaca dodatkowo drugą składkę zdrowotną zostanie z niej zwolniona na podstawie wniosku czy też nie i czy jest możliwość o wnioskowanie o to ponownie nie od strony komandytariusza a od strony spółki?

 21. Monika pisze:

  Szanowna Pani,
  Dziękuję za możlwość zadania pytania.
  Prowadzę działność gospodarczą od 2006 roku. Na 29/02/2020 miałam zatrudnionych 2 pracowników a od 01/03/2020 zatrudniłam jeszcze jednego. Czy zwolnienie z opłacenia składek ZUS przysługuje mi za 3 pracowników w okresie 03-05/2020?

  • Tak, za wszystkie składki pracowników wykazane w ZUS DRA za marzec-maj 2020 r.

   • Jarosław pisze:

    Prowadzę działalność gospodarczą od 2014r. Zatrudniam jednego pracownika. Zlóżyłem do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj. Od 1 maja chciałbym zatrudnić w mojej firmie syna który właśnie skończył szkołę i uczył się w tym kierunku aby pracować w firmie. Czy też będę zwolniony z opłacania składek za niego za miesiąc maj czy tylko za siebie i pracownika a za syna będę musiał zapłacić ?Czy muszę złożyć w Zus w tym przypadku jakieś dodatkowe dokumenty.

 22. Łukasz pisze:

  Witam . opłacam za siebie tylko ubezpieczenie zdrowotne oraz zatrudniam 3 pracowników na cały etat oraz 6 pracowników młodocianych. Czy załapie się na zwolnienie z ZUS?? We wniosku pisze pod * „* dotyczy płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

  To czy się załapie na zwolnienie z zus?? bo ja za siebie nie płace ubezpieczenia społecznego, tylko zdrowotne. Za pozostałych 9 osób opłacam ubezpieczenie społeczne.

 23. s pisze:

  Witam. Prowadzę działalność gospodarczą, salon fryzjerski i zatrudniam do 10 pracowników? Złożyłam wniosek na dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko od 12.03.2020 do 08.04.2020. Czy mogę złożyć wniosek o świadczenie postojowe? Czy mogę otrzymać świadczenie postojowe i dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS? Czy mi przysługuje jeśli spełniam kryterium przychodowe? Za jaki okres?

  • Świadczenie postojowe i zasiłek opiekuńczy nie wykluczają się. Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Jeżeli zatrudnia Pani pracowników, to nie ma limitu przychodów.

   • Anna pisze:

    A teraz kiedy postojowe nie jest jednorazowe. Jeżeli składałam wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko , a w maju złożyłam pierwszy raz wniosek o postojowe za kwiecień. To czy to się nie wyklucza ?

 24. s pisze:

  Dzień dobry. Jeśli chodzi o świadczenie postojowe czy przychód, który należy wziąć pod uwagę to obrót firmy, przychód ze sprzedaży towarów lub usług? Czy należy też w tym limicie uwzględnić inne przychody np. otrzymaną refundację wynagrodzeń pracowników i środki otrzymane od OHP – dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników?

  • W przepisie mowa o „przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Co do tych innych środków – trzeba to skonsultować z doradcą podatkowym lub księgowym – czy te środki są przychodem w rozumieniu ustawy o PIT.

 25. Syl pisze:

  Dzień dobry,
  prowadzimy spółkę z o.o. i mamy:
  7 pracowników na umowę o pracę, oraz
  7 na umowę zlecenia (6 zleceniobiorców zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i jeden uczeń czyli ubezpieczony przez rodzica, więc u nas nie nie jest zgłoszony do zus).
  Razem to 14 osób. Czy nasza firma ma prawo złożyć wniosek RDZ i będzie zwolniona z ZUS przez 3 miesiące ?

 26. Emilia pisze:

  Dzień dobry,
  prowadzę jednoosobową DG, nie zatrudniam pracowników, obecnie przebywam na macierzyńskim (do 12.2020) w związku z tym opłacam tylko zdrowotne. Od marca miałam wrócić do pracy, ale z uwagi na sytuacje nie było to możliwe. Czy przysługuje mi zwolnienie ze składki zdrowotnej jeśli przychód był 0zl i dodatkowo jestem na macierzyńskim?

 27. Emilia pisze:

  Dzień dobry,
  prowadzę jednoosobową DG, nie zatrudniam pracowników, obecnie przebywam na macierzyńskim. Czy przysługuje mi zwolnienie ze składki zdrowotnej?

 28. Wiesia pisze:

  Dzień dobry,
  Czy zwolnienie ze składek ZUS (firma do 10 ubezpieczonych) dotyczy wszystkich składek – składek pobranych przez pracodawcę od pracownika i składek opłacanych po stronie pracodawcy? Na forum księgowych są różne interpretacje. Dziękuję.

 29. Andrzej Ł. pisze:

  Dzień dobry,
  proszę o informację czy osoba prowadząca DG i opłacająca składki ZUS za siebie i za osobę współpracującą (żonę) jest traktowana jak przedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 osób, czy jak samozatrudniony, a drugie pytanie czy wszystkie PKD kwalifikują się do zwolnienia z opłacania składek ZUS oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

 30. Barbara pisze:

  Dzień dobry,

  Mam następujące pytanie: jeżeli mój przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15.681 zł, złożyłam wniosek RDZ a w kwietniu lub maju zdarzy się sytuacja, że przychód przekroczy tę kwotę, to powinnam wycofać lub skorygować wniosek RDZ?

 31. Łukasz pisze:

  Czy jak złożyłem wniosek o zwolnienie z Zus, to muszę wysyłać deklaracje???

 32. Katarzyna pisze:

  Dzień dobry
  Czy dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe?

 33. Jakub pisze:

  Dzień dobry

  Prowadzę działalność gospodarczą (spółka jawna) wraz z dwoma wspólnikami. Opłacamy składki ZUS za siebie i sześciu pracowników.
  Na jakie zwolnienie z płatności składek mogę liczyć w ramach „tarczy antykryzysowej”. Chodzi mi o składki wspólników i pracowników. Jakie wnioski powinienem złożyć?

 34. Wiesława pisze:

  Dzień dobry,
  Mam pytanie 26.02.2020 roku podpisałam umowę z PUP o dofinansowanie dla zatrudnionej osoby bezrobotnej umowa na dofinansowanie jest od 01.03 do 31.08.2020.Na dzień 29.02. w ZUs byłam zgłoszona tylko ja jako osoba prowadzaca działalnośc gospodarczą w związku z tym mam pytanie czy należy mi sie pomoc z tarczy – zwolnienie z opłacania składek ZUS za siebie i pracownika. Zwracam uwagę że pracownik rozpoczął pracę 02.03.2020 umowa o pracę był a podpisana 28.02. 2020 r. Rozumię że nie będę zwolniona w części ZUS któa finansuje PUP a co z resztą i moimi składkami.

 35. Marcin pisze:

  Prowadzę działalność i jednocześnie mam 1/4 etatu (900zł brutto). Czy w tym wypadku mam dwa tytuły do świadczeń (mimo, że na umowie o pracę nie przekraczam minimalnego wynagrodzenia), i nie przysługuje mi postojowe?

 36. Iza pisze:

  Witam, mam pytanie obecnie jestem na macierzyńskim, już ponad 6 miesięcy, zaczęłam dalej pracować ale nadal pobieram zasiłek. Czy ja też mogę zostać zwolniona z opłacania składek przez 3 miesiące

 37. Krzysztof pisze:

  Witam, prowadzę JDG , w okresie 01.01.2020-31.03.2020 byłem na zwolnieniu lekarskim (szpitalnym, pooperacyjnym). Jedynym dochodem w okresie objętym L4 był zasiłek chorobowy-ok.900 zł. Czy w tej sytuacji przysługuje mi jednorazowe świadczenie z ZUS (tzw. postojowe) wynikające z tarczy antywirusowej 1.0

 38. Krzysztof pisze:

  Witam, prowadzę JDG , w okresie 01.01.2020-31.03.2020 byłem na L4 (szpitalnym, pooperacyjnym). Jedynym dochodem w okresie objętym L4 był zasiłek chorobowy-ok.900 zł. Czy w tej sytuacji przysługuje mi jednorazowe świadczenie z ZUS (tzw. postojowe) wynikające z tarczy antywirusowej 1.0

 39. Natalia pisze:

  Witam, na dzień 29.02.2020 nie zatrudniałam pracowników, natomiast w połowie marca zatrudniłam dwóch . Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z ZUS . Czy w tym wypadku biorę pod uwagę limit przychodu. Według mnie składam wniosek o postojowe i zwolnienie z zus o ile nie przekroczę przychodu.

  • To jest dobre pytanie, niestety brak jest regulacji takiej sytuacji w przepisach. Ja bym raczej złożyła wniosek jako płatnik składek (a nie samozatrudniony), ale trzeba to zweryfikować w ZUS.

 40. Darika pisze:

  dzien dobry
  co m-c z działalnosci mam przychód mniejszy niz 15681,00
  to moge ubiegac sie o mozliwosc niepłacenia składek zus
  za marzec , kwiecien, maj zgodnie z tarcza

 41. Ireneusz pisze:

  Witam prowadzę jednoosobową działalnosc opłacam skłądke zdrowotna i jestem zatrudniony na pełny etat umowa o prace,czy jestem zwolniony z tej składki ?czy mam prawo na postojowe?Rozumiem ze składanie wniosku do ZUS jest niezbędne aby korzystac ze zwolnienia.

 42. Tomasz pisze:

  Witam, zatrudniam 9 pracowników, a od siebie płacę tylko składkę zdrowotną (razem 10 ubezpieczonych). Wg. wcześniejszych komentarzy mogę skorzystać ze zwolnienia. Czy moja składka zdrowotna także jest objęta zwolnieniem?

 43. Piotr pisze:

  Skąd interpretacja, że zgłoszenie do 29 lutego do 10 ubezpieczonych oznacza tym samym jakikolwiek limit który obowiązuje w dalszych miesiącach? Ten przepis mówi jedynie że kto zgłasza do 10 osób na koniec lutego, nie mówi natomiast ile osób będzie zgłaszać w marcu, kwietniu czy maju. Jeśli nie trzeba utrzymać zatrudnienia- to w drugą stronę również, można zatrudnić więcej. Tym bardziej nikt nie mówi że to muszą być te same osoby zgłoszone 29 lutego, nic takiego w ustawie nie ma.

  • Właśnie Panie Piotrze, skąd taka interpretacja?

   • Piotr pisze:

    Z tej samej strony. W punkcie nr. 12 w wyjaśnieniu jest „Jeżeli taką osobę zgłosiliśmy do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r., to będzie się wliczała do limitu”.
    Sugeruje to interpretację że 29 lutego powstaje limit i że jeśli nie zgłosimy kogoś 29 lutego to się do niego nie wlicza –> w późniejszych miesiącach nie można jej do niego „dodać”.

    • Hmm… nie pomyślałam, że ktoś może się w ten sposób sugerować. Pytanie brzmi czy osoba zatrudniona na część etatu będzie się wliczała do limitu, a odpowiedź, że tak, jeżeli była zgłoszona na dzień 29 lutego 2020 r. Tylko tyle i aż tyle.

     • Piotr pisze:

      Proszę wybaczyć, ale ponownie napisała to Pani to samo: „jeżeli osoba była zgłoszona na dzień 29 lutego” 🙂 Sugeruje to jasno że osoba musi być zgłoszona do 29 lutego jako data graniczna a przecież nie musi. Może być zgłoszona później, nawet w maju i jej składki będą podlegać umorzeniu. Odpowiedź powinna brzmieć- „jeśli do końca maja została zgłoszona”. Sam jestem radcą prawnym. Pozdrawiam !

     • Piotr pisze:

      Dokładnie odpowiedź w punkcie 12 powinna brzmieć „Jeśli osoba zostanie zgłoszona do końca maja i oczywiście jeśli do 29 lutego zgłoszono mniej niż 10 ubezpieczonych”. Osoba ta może być zgłoszona w „puli” do 29 lutego, ale może również zacząć pracę marzec- maj żeby objęło ją umorzenie 🙂

     • Musimy się więc zgodzić, że się nie zgadzamy 🙂 Umorzeniu będą podlegać składki wykazane w ZUS DRA, ale to pytanie nie dotyczy kwestii umorzenia, tylko kwestii „łapania” się płatnika składek na zwolnienie.

 44. Adam pisze:

  Co w przypadku jeśli ktoś po 29 lutego zatrudni nowych pracowników, nadal utrzymując liczbę 9 ciu ? Np. do 29 lutego miał 3 pracowników, a 1 marca zatrudnił nowych 3, teraz ma 6.
  Czy na tych „nowych” nie będzie już miał zwolnienia, jeśli tak to na jakiej podstawie ?

 45. Monika pisze:

  Czy jako osoba opłacająca składkę tylko na ubezpieczenie zdrowotne korzystająca z tzw ulgi na start mogę skorzystać ze zwolnienia z opłacania tej składki?

  • Niestety, ale przy uldze na start nie można skorzystać ze zwolnienia.

   • Kasia pisze:

    Dzień dobry, a co w przypadku gdy korzysta się z ulgi na start ale zatrudnia się jednego pracownika na umowę zlecenie, czy w takim przypadku można skorzystać ze zwolnienia? Czy może dotyczyć zwolnienie tylko pracownika? czy trzeba opłacić składki i za przedsiębiorcę i za zleceniobiorcę.
    Dziękuję za odpowiedź.

 46. Ewelina pisze:

  Witam,
  Jestem zatrudniona na umowę zlecenie od tamtego roku, przychód na umowie wynosi 200zł- od wykonanego zlecenia, dlatego realnie zarabiam ok 2000zł złotych. Czy w takim przypadku zostanie mi wypłacone postojowe w wysokości 2080 zł?

  • Decydować będzie suma wynagrodzeń uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeżeli wniosek złożony będzie w kwietniu, a suma wynagrodzeń z marca będzie wyższa niż 1.300 zł, to otrzyma Pani świadczenie postojowe w pełnej wysokości (2.080 zł).

 47. Ewelina pisze:

  Jeżeli pracodawca złożył wniosek na siebie o zwolnienie składek ZUS jako przedsiebiorca i został odrzucony z powodu nie terminowych opłat za siebie samego, a ja pracuje dopiero od 1 marca to czy sama mogę również złożyć wniosek za siebie i czy przysługuje mi jakiekolwiek zwolnienie za jakiś miesiąc

 48. bartosz pisze:

  Dwuosobowa Spółka cywilna prowadząca działalność związaną ze sportem zawarła w styczniu umowy zlecenia z instruktorami i zgłosiła ich do ubezpieczenia, jednak do tej chwili nie świadczyli pracy i nie były za nich płacone składki. Proszę o informację, czy spółka cywilna może wystąpić o zwolnienie z płacenia składek za wspólnika i tego zleceniobiorcę oraz o postojowe dla wspólników i zleceniobiorcy. Wspólnicy nie mają umów o pracę ze spółką. Jeśli wspólnicy samodzielnie powinni wystąpić o zwolnienia ze składek, to jaki przychód powinni podać we wniosku – każdy połowę, czy każdy całość. Z góry dziękuję

  • Jeżeli instruktorzy z tych umów osiągnęli przychód 0 zł, to świadczenie postojowe też wyniosłoby 0 zł. O zwolnienie ze składek każdy ze wspólników występuje we własnym imieniu i podaje tam swoje własne przychody.

 49. Krzysztof pisze:

  Dzień dobry. Pracuje i studiuję jednocześnie. W miejscu pracy zatrudniony jestem od ponad 5 lat na tym samym stanowisku, niestety posiadam umowy odnawiane co miesiąc. Czy jest jakakolwiek szansa na to, by otrzymać świadczenie postojowe?

  • To trudna sytuacja, bo przepisy przyznają świadczenie przestojowe, jeżeli umowa została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. Ja bym spróbowała – w zależności od tego na jakie dokładnie okresy te umowy były zawierane.

 50. JADZIA pisze:

  WITAM,
  JEŻELI PRACODAWCA OTRZYMA UMORZENIE SKŁADEK ZUS TO CO ZE SKŁADKAMI, KTÓRE ZOSTAŁY POTRĄCONE PRACOWNIKOWI A NIE PRZEKAZANE DO ZUS? CZY NIE POWINNY ONE ZOSTAĆ ODDANE PRACOWNIKOWI GDYŻ PRACODAWCA JEST PRZECIEŻ JEDYNIE POŚREDNIKIEM POMIĘDZY NIM A ZUS?

   • Marcin pisze:

    Nie byłbym taki pewny. Art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi o warunkach umorzeń składek a komentarz jaki gdzieś czytałem mówi „Warto pamiętać, że zasady odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą być stosowane do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami.”
    De facto pozostawienie części składek finansowanych przez ubezpieczonego do dyspozycji płatnika byłoby dodatkowym bonusem dla pracodawcy – nie tylko może nie płacić składek obciążających jego ale dostałby dodatkowo część finansowaną przez pracownika do kieszeni. A ponieważ ta część składek jest pokrywana z wynagrodzenia brutto pracownika to widzę podstawę do tego, żeby faktycznie wyliczyć wynagrodzenie tak jakby zusu nie było, z jedyną różnicą w wysokości zaliczki na podatek dochodowy, od której nie odliczy się składki zdrowotnej. Skutkiem tego byłaby wyższa wypłata dla pracownika.

    • Ciekawa interpretacja, niewątpliwie warto się temu bliżej przyjrzeć. W praktyce – listy płac są obecnie sporządzane tak jak zazwyczaj, czyli z potrąceniem składek pracownika.

 51. Diana pisze:

  Czy jeżeli składki ZUS nie zostaną zapłacone to nie będą też kosztem uzyskania przychodów?

 52. Sławek pisze:

  Jeśli emeryt prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników, czy może uzyskać zwolnienie ze składki emerytalnej rentowej jaki i zdrowotnej czy tylko z obowiązkowej zdrowotnej?

 53. Tomasz pisze:

  Prowadzę jednoosobową działalność złożyłem wniosek o umorzenie składek ZUS. Dodatkowo od 01 kwietnia 2020 założyłem spółkę cywilną, w której powinienem płacić dodatkową składkę zdrowotną. Czy wg. Pani powinienem zapłacić tą składkę za kwiecień czy jednak nie, ponieważ jestem zwolniony z płacenia przez 3 miesiące i składka ze spółki cywilnej także jest zwolniona pomimo założenia spółki w kwietniu?

 54. Klaudia pisze:

  Dzień dobry,
  Zapłaciłam składkę ZUS za marzec, mimo, iż chciałam wypełnić wniosek RDZ na marzec, kwiecień i maj. Czy można starać się o zwrot pieniędzy za marzec? Jeśli tak to jakie są procedury i kiedy najlepiej złożyć taki wniosek?

 55. Paweł pisze:

  Dzień dobry,
  1. czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie sama zatrudniona na umowę o pracę u innego pracodawcy (płacąca za siebie tylko zdrowotną) oraz zatrudniająca w swojej działalności pracownika na 1/2 etatu podlega pod limit 15681 zł, czy wypełnia pkt.1 treści wniosku RDZ?
  2. Czy nieterminowe opłacanie dotychczasowych składek na ubezpieczenie (zdrowotna + za pracownika, opóźnienia kilkudniowe, składki płacone po 15 dniu m-ca) wyklucza z przedmiotowego zwolnienia?
  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • 1. Jeżeli jesteśmy płatnikiem składek (a jak jest pracownik, to właśnie tak będzie), to wypełniamy tylko punkt 1 i nie mamy limitu.
   2. Stanowisko ZUS jest takie: „Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r. Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r. „

   • Paweł pisze:

    Dzień dobry,
    bardzo dziękuję za odpowiedź :). W związku z pkt. 1: proszę tylko jeszcze podpowiedzieć, czy zasadne jest składanie do ZUS-u drugiego, poprawionego wniosku (złożyliśmy RDZ z wypełnionym pkt. 2 i z podanym limitem, który nie przekraczał 15681 zł, pomimo, że powinniśmy wypełnić pkt. 1).

    Pytanie może wydawać się niemądre, ale mam wątpliwość, czy w zależności od deklaracji na wniosku (wypełniając pkt. 1 lub pkt. 2) ZUS zakwalifikuje zwolnienie ze składek płatnika wraz z pracownikiem (wypełniając pkt. 1) lub zwolnienie ze składek samego płatnika – nie uwzględniające części składki za pracownika (wypełniając pkt. 2). Upraszczając: czy będąc płatnikiem składek (z pracownikiem), ale wypełniając wniosek w pkt. 2 nie traci się przypadkiem zwolnienia ze składek za pracownika. Nie wiem, jak to zinterpretuje ZUS (?).

    Ponieważ wiele osób mogło niewłaściwie wypełnić wniosek (zarówno ci z pracownikami, jak i bez pracowników) Pani sugestia w tej kwestii niewątpliwie mogłaby nam pomóc.

    Dziękuję za poświęconą uwagę i pozdrawiam.

 56. Tejasz pisze:

  Dzień dobry, czy przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki ZUS , chodzi o tzw małe zusy z kodem 05.70 i 05.90, mogą skorzystać ze zwolnienia z wpłat składek za 03-05/2020

 57. Teresa pisze:

  Bardzo proszę o odpowiedź na poprzednie pytanie (Tejasz)

 58. Marek pisze:

  Dzień dobry! Na dzień 29 lutego zatrudnialiśmy 5 zleceniobiorców. Od 1 marca mamy 3 nowych, czyli teraz 8 zgłoszonych. Jak rozumiem wszystkich obejmuje zwolnienie z ZUS za marzec-maj przy odpowiednio dopełnionych formalnościach i nie ma znaczenia, że nie byli zgłoszeni w lutym ? Rozbieżne informacje są na różnych stronach „pytania-odpowiedzi”, a infolinia ZUS to godzinne czekanie. Dziękuję za pomoc !

 59. Grzegorz pisze:

  Witam serdecznie!Prowadzę jednoosobową działalność.Czy jeśli składałem wniosek o świadczenie postojowe w ZUS,mogę ubiegać się o pożyczkę 5000 zł w PUP (tarcza antykryzysowa 2.0 nowelizacja ustawy 17.04 2020 podpisana przez Prezydenta wczoraj).Słyszałem opinie że te formy pomocy z ZUS i PUP nie wykluczają się,ale chciałem się upewnić.Z góry dziękuję za odpowiedź.

 60. Osoba pisze:

  Czy osoba samozatrudniona moze jednoczesnie :
  – dostac postojowe z zus
  – dostac dofinansowanie na prowadzenie dzialalnosci
  – pozyczke 5 tys

  Czy wzajemnie te pomoce sie wykluczaja np: tylko np postojowe i pozyczke albo postojowe i dofinansowanie ? czy wszystkie x3?

  Czy osoba bedaca na l4 kwiecien, ma prawo do postojowego? Czy dopiero gdy minie od 1 maja moze skladac o postojowe?

 61. Wojtek pisze:

  Witam! Chciałbym skorzystać z postojowego dla moich zleceniobiorców, jednak zostali oni pechowo jak się okazuje zgłoszeni 1 kwietnia, a umowy zawarte PRZED 1 kwietnia obejmuje nowelizacja tarczy. Czy jeśli przepiszemy te umowy od nowa i będzie tam data zawarcia 31 marca a rozpoczęcie wykonywania zlecenia 1 kwietnia to jak rozumiem już problem znika ? We wniosku zus widzę dwie że to różne daty, zawarcia i trwania umowy. Dziękuję.

 62. Bardzo proszę o zadawanie pytań pod tym wpisem: https://prawodlapracodawcy.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-co-zmienia/ (nowy stan prawny).

 63. Natalia pisze:

  Prowadzę działalność od 2.10.2019. Obecnie mam ulgę na start, czy mogę skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Mój księgowy mówi, że tak. Spotkałam się jednak z opinią, że ulga na start wyklucza ze zwolnienia. Złożyłam już wniosek za marzec, kwiecień i maj i obawiam się, że będę miała zaległości, jeśli ta ulga mnie nie dotyczy.

 64. Marzena pisze:

  Witam,
  czy jeżeli Wspólnota Mieszkaniowa na dzien 29 lutego 2020 zatrudnia osobę na umowę zlecenie z wszystkimi składkami to może skorzystać ze zwolnienia ZUS wypełniając druk RDZ?
  Co w sytuacji, gdy marcowe składki zostały już zapłacone do ZUS na koniec marca? Możemy starać się o zwrot kwoty na podstawie zaznaczenia na druku: marzec, kwiecien, maj?
  Pozdrawiam

 65. MP pisze:

  Witam.Prowadzę zakład fryzjerski i zatrudniam uczni w celu wykonywania nauki zawodu na podstawie umowy o prace.Opłacam wszystkie składki za siebie i społeczne za uczniów.Czy obowiazuje mnie zwolnienie z opłacania składek zus za mnie i uczniów w ramach tarczy antykryzysowej ?

 66. Monika pisze:

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodaraczą. Wystąpiłam z wnioskiem o zwolnienie z ZUS za marzec-maj, jednak opłaciłam składkę zdrowotna za marzec. Czy mogę tą składkę odliczyć od zaliczki na podatek za kwiecień, a jeśli nie to czy ta składka w przypadku przyznania zwolnienia pojawi się jako nadpłata na konice w ZUS?

 67. Ka. Sia 7 pisze:

  Jestem osobą prowadząca jednoosobowa działalność. W lutym i marcu mój przychód wyniósł 0 zł. Prowadzę catering wszystkie umowy z kwietnia do czerwca jyz zostały przesunięte. Czy mogę skorzystać ze świadczenia postojowego.

 68. Teresa pisze:

  Dzień dobry, chciałabym się upewnić, czy mikroprzedsiębiorca zatrudniający 8 pracowników plus 1 osoba współpracująca, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek zus? , bo nie jestem pewna czy do tego liczy się też przedsiębiorca.

  • Liczymy wszystkie osoby zgłaszane do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli przedsiębiorca też jest zgłaszany do ubezpieczenia społecznego, to jego też liczymy. Wychodzi nam 10 ubezpieczonych = zwolnienie 50%.

 69. Anna pisze:

  Napisała Pani: Stanowisko ZUS jest takie: “Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r. Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r. “ Pytanie, jaką podstawę prawną podać w razie odwołania się od odmownej decyzji ZUS?

 70. kamila pisze:

  Dzień dobry,
  prowadzę działalność gospodarczą, a jednocześnie osiągam przychód z tytułu najmu prywatnego. W marcu, moi lokatorzy spóźnili się z płatnością i pieniądze wpłynęły na moje prywatne konto dopiero w kwietniu. Obroty firmy spadły w kwietniu o ponad 50%, ale mój przychód z obu źródeł przerósł przychód z marca! Czy w związku z tym jestem uprawniona do ubiegania się o postojowe? czy we wniosku powinnam ująć także przychód z najmu prywatnego?

 71. Anna pisze:

  Witam Panią serdecznie,
  jestem osobą która prowadzi działalność gospodarczą i ma 2 pracowników. Złożyłam 03.04 wnioski o postojowe i do dnia dzisiejszego ani ja ani moje pracownice nie otrzymałyśmy wypłaty świadczenia. Gdy tydzień temu zadzwoniłam w tej sprawie do ZUS poinformowano mnie iż mają dylemat, ponieważ w marcu byłam 5 dni na zwolnieniu lekarskim i nie wiedzą czy należy mi się postojowe czy zasiłek chorobowy. Gdzieś na forum znalazłam wypowiedź iż „uzyskanie świadczenia postojowego nie jest uzależnione od ewentualnego pobytu na L4, jeżeli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki, może starać się o swiadczenie postojowe”. Czy podziela Pani to zdanie? Najgosze jest to że nie ma wpłaty ani świadczenia chorobowego (pomimo iz mineło 1,5 miesiąca-a ZUS ma podobno na wypłatę 30 dni) ani postojowego, w tym dla moich pracowników. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

 72. Andrzej pisze:

  Czy wspólnik spółki cywilnej zatrudniającej do 9 pracowników będący emerytem opłacającym tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo do świadczenia postojowego z ZUS. Czy otrzymywana emerytura jest tytułem wykluczającym go z tego typu dotacji?

 73. Iza pisze:

  Co jeśli złożyłam wniosek o wypłatę postojowego za wcześnie ?
  Czy powinnam zgłosić wniosek jeszcze raz ?
  Powinnam złożyć wniosek teraz w maju a złożyłam już na końcu kwietnia.
  Z góry dziękuje za podpowiedź.

 74. GM pisze:

  Witam
  mam jedno pytanie
  czy składając wniosek o pożyczkę 5000zł z PUP powinnam uwzględnić w punkcie o innej pomocy publicznej związanej z covid19 zwolnienie z zus (póki co mam pozytywną decyzję za marzec)

 75. pytanie 9 czy 10 osób? pisze:

  Witam, właściciel opłaca za siebie składkę zdrowotną (dodatkowo zatrudniony) + zgłasza do ubez. społecznych 9 pracowników ( w tym jedna osoba na wychowawczym). Czy załapie się na zwolnienienie 100%?

 76. Joanna Filipczak pisze:

  Witam. Spełniam kryteria 50% ulgi w opłacaniu składek za pracowników. Czy mam płacić w terminie pozostałe 50% czy nie płacic wcale? Skoro za marzec zapłaciłam połowę,to czy ulga będzie dotyczyłą tylko 50% „nieopłaconej” składki, czyli tak naprawdę 25% należnej?

 77. Maria pisze:

  dzień dobry, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i obecnie przebywam na zasiłku macierzyńskim , czy w związku z tym mogę skorzystać z postojowego ?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

 78. Agnieszka pisze:

  Firma korzystająca ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, w maju chce zatrudnić nowego pracownika. Zwolenienie nie będzie dotyczyło nowego pracownika, ale czy nie ma konfliktu między zwolnieniem ze składek ZUS a zatrudnieniem nowego pracownika? Czy to zwolnienie nie zostanie firmie zakwestionowane?

 79. Barbara pisze:

  Czy należy wypłatę zasiłku chorobowego z Zus , która widnieje na deklaracji DRA, odliczyć czy uwaględnić wyliczając 50% należności?

 80. ROMANA pisze:

  dzień dobry
  Przedsiębiorca opłacający składki na swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , zatrudnia na umowę zlecenie 1 pracownika , za którego opłaca składkę zdrowotną. Czy otrzyma na złożony wniosek zwolnienie ze wszystkich składek , również zdrowotną za zleceniobiorcę? ( oczywiście warunki przychodowe spełnia)

 81. Ella pisze:

  Dzień dobry, a ja z takim pytaniem
  Zadzwoniła dziś osoba z ZUS, mam anulować wniosek RDZ ale nie potrafiła wyjaśnić jak złożyć czy też gdzie szukać dokumentu. Nic. Czy w ogóle takowy istnieje?

 82. Jac pisze:

  Do jakiego rodzaju i formy otrzymanej pomocy(dotacja, pożyczka,……) na leży zaliczyć zwolnienie z obowiazku opłacenia składek za marzec,

 83. tom pisze:

  prowadzę firmę, zatrudniam żonę, a ponieważ żona zatrudniona jest w innej firmie i tam odprowadzają za nią cały zus ja płacę tylko składkę zdrowotną. Czy przysługuje mi ulga w płaceniu ZUSu przez 3 miesiące ?

 84. Grzegorz pisze:

  Dzień dobry. Prowadzę działalność nieprzerwanie od 1996 roku. Na dzień 29.02.2020 nie miałem zgłoszonych pracowników ubezpieczonych do ZUS – tylko siebie. od 03.03.2020 miałem złożone 2 osoby. Pani z ZUS twierdzi, że wniosek muszę złożyć jako osoba prowadząca działalność samodzielnie, czy interpretacja Pani z ZUS jest prawidłowa? Kłopot w tym, iż wchodzę w przychód powyżej 15 681 zł, a dochód w wysokości niższej niż 7000 zł, co oznacza, że nie mogę się ubiegać o zwolnienie za marzec. Serdecznie proszę o odpowiedź czy interpretacja Pani z ZUS jest prawidłowa?

 85. Kamil pisze:

  Witam, do lutego prowadziłem samodzielnie firme transportową. W Lutym zatrudnilem kierowce zaciągnąłem leasing na ciągnik siodłowy. Moje dochody za marzec, kwiecień i maj są wyższe niż przed pandemią i moje pytanie czy zwolnienie ze składek ZUS i pożyczka 5000 mi się należała? Czy ewentualna kontrola nie może mi zarzucić że na pandemii nie tylko się wzbogaciłem ale naciągnąłem nasze miłosciwie kochające nas Państwo ?

 86. Sz pisze:

  ZUS upiera się, że osoby współpracujące, będące na składce zdrowotnej nie są zwolnione. Początkowo kazali wypełnić wniosek RDZ jako osoba zgłaszająca do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (takie info uzyskałam na infolinii podczas składania wniosku). Teraz każą wniosek zmienić i zaznaczyć, że zgłaszam do ubezpieczeń tylko siebie.

  I teraz tak – do ubezpieczeń społecznych zgłaszam 0 osób (a 0 jak wiadomo to też mniej niż 10). Ale zgłaszam męża jako osobę współpracującą – do ubezpieczeń zdrowotnych. A więc nie mogę zaznaczyć we wniosku, że zgłaszam do ubezpieczeń (gdzie nie ma już w tym punkcie dopisku „społecznych”) – tylko siebie, bo to nie jest zgodne z prawdą.

  Wniosek każą mi poprawiać, bo mnie nie zwolnią. Jak poprawię wg tego co chcą wymusić (to pomijając fakt, że poświadczę nieprawdę) to podobno mnie jako przedsiębiorcę zwolnią, a za męża zdrowotne mam zapłacić.

  I kolejna sprawa – mówię im, że wypadnę z chorobowego, bo zapłacę za męża z opóźnieniem. Twierdzą, że nie ma szans na wypadnięcie, bo przecież składka zdrowotna nie jest odpowiedzialna za ubezpieczenie chorobowe. I fakt, niby nie jest, ale mamy jedno konto… Nic już z tego nie wiem. Co robić?

 87. Kasia pisze:

  Witam. Na koncie Zus miałam nadpłatę. Teraz saldo wynosi 0. Czy Zus zabrał moją nadpłatę na poczet składek z których miałam zwolnienie? Czy da się odzyskać te pieniądze

 88. Danka pisze:

  Czy jeżeli pracodawca skorzystał z niepłacenia zusu za pracownika to jest to okres składkowy czy nieskładkowy? Czy zwolnienie z zusu to kwota leżąca po stronie pracodawcy czy to są też składki potrącane z pensji brutto pracownika!

 89. Monika pisze:

  Jestem na l4 z tytułu ciąży od lutego. Pracodawca na początku płacił mi średnie roczne wynagrodzenie, natomiast gdy weszla pierwsza tarcza obniżył mi wynagrodzenie do najniższej krajowej czy jest to zgodne z prawem? Pracuje w dużej Polskiej firmie.

  • Janek pisze:

   Monika, z pomocą przyjdzie ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
   Odpowiadając na Twoje pytanie – zasadniczo Twój pracodawca nie może tego zrobić, gdyż kodeks pracy chroni kobiety w ciąży przed zwolnieniem. Pamiętaj, że pracodawca może zmienić warunki pracy oraz płacy, ale tylko za Twoją zgodą. Tzn. jeżeli zawierałaś ze swoim pracodawcą porozumienie dot. wynagrodzenia to może ono ulec zmianie i jest to zgodne z prawem.
   Jednak od tej zasady jest wyjątek m.in. w sytuacji, w której pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, może wypowiedzieć kobiecie w ciąży warunki płacy, jeżeli są spełnione określone warynki – najczęściej jest to trudna sytuacja ekonomiczna u pracodawcy.
   Odpowiedź na Twoje pytanie nie jest jednoznaczna.

 90. Katarzyna pisze:

  witam.. złożyłem do PUP wniosek – 15 zzb – bez ZUS ( CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEN). Ostatnia transza wypłacana 09/09/2020. Czy mogę teraz starać się o wypłatę samego ZUS bo księgowa składając kalkulator nie zaznaczyła ZUS i dostawałem tylko refundację części wynagrodzenia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.