Zdarza się, że zmieniasz strukturę organizacyjną w swoim zakładzie pracy. Okazuje się, że nie chcesz utrzymywać dalej niektórych stanowisk pracy. Dochodzi więc do likwidacji stanowisk czy całych działów. Pamiętaj jednak, że nie możesz dowolnie wybierać pracowników do zwolnienia.

Jeżeli chodzi o likwidację stanowiska pracy, to warunki poprawnego wypowiedzenia i konieczności określenia kryteriów wyboru do zwolnienia opisywałam szeroko tutaj:

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

Pytanie brzmi czy w erze „potarczowej” nie dojdzie do pewnego zamieszania w tym zakresie. Co prawda tarcza antykryzysowa nie odnosiła się w ogóle do kwestii wypowiadania umów w zakresie pracodawców prywatnych. Mogłeś jednak nie zauważyć, że tarcza uregulowała – i to bardzo szczegółowo – proces zmniejszania zatrudnienia w podmiotach publicznych (w urzędach podległych ministrom).

Zacznijmy jednak od początku. W ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych nie ma żadnych kryteriów doboru pracowników do zwolnienia. Nie ma ich również w Kodeksie pracy. Mamy jedynie przepisy antydyskryminacyjne, orzecznictwo i nasz zdrowy rozsądek, które są nam w stanie wskazać, które kryteria mogą decydować o rozwiązaniu umowy z jednym pracownikiem, a pozostawieniem innego pracownika w ramach tego samego stanowiska pracy.

Tymczasem art. 15zzzzzo i następne specustawy koronawirusowej uregulowały kwestie redukcji zatrudnienia w urzędach administracji rządowej. W ramach tych procedur po raz pierwszy wskazano na kryteria, które mają zastosowanie do zmniejszania zatrudnienia (art. 15zzzzzr). Kryteria te podzielone są na dwie grupy – podstawowe i pomocnicze.

Kryteria podstawowe – o charakterze obiektywnym, sprawiedliwym i niedyskryminującym, związane ze stosunkiem pracy, w szczególności:

 1. kwalifikacje zawodowe lub
 2. umiejętności i doświadczenie zawodowe, lub
 3. dotychczasowy przebieg pracy i stosunek do obowiązków pracowniczych, lub
 4. przydatność pracownika do pracy, lub
 5. dyspozycyjność pracownika, w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotu.

Kryteria pomocnicze  – służące ocenie zgodności z zasadami współżycia społecznego, w tym uwzględniające sytuację osobistą i rodzinną pracownika, w szczególności:

 1. samotne wychowywanie dzieci lub
 2. samotne utrzymywanie rodziny, lub
 3. niepełnosprawność.

Pytanie więc brzmi czy możemy te kryteria stosować pomocniczo lub analogicznie przy zwolnieniach, które my przeprowadzamy. Wydaje się, że wątpliwości nie ma, jeżeli chodzi o kryteria podstawowe – już do tej pory braliśmy je pod uwagę przy wyborze pracowników do zwolnienia. Dziwić może brak stażu pracy.

Z duża dozą ostrożności podchodziłabym jednak do kryteriów pomocniczych. Do tej pory stanowisko było dosyć jasne – interesuje nas to jak pracujesz, a nie to jaka jest twoja sytuacja osobista. Uwarunkowania rodzinne i osobiste nie były zasadniczo brane pod uwagę przy doborze do zwolnienia.

Jeżeli masz więc problem z wyborem pracowników do zwolnienia, to przydatne mogą okazać się kryteria zawarte w powyżej wskazanej regulacji. Powinieneś je traktować jednak bardziej jako wskazówkę czy sugestię, a nie sztywne reguły. Dodatkowo każda sytuacja jest inna, a prawidłowość doboru do zwolnienia trzeba jednak oceniać na tle konkretnego przypadku. Nic więc dziwnego więc, że przepisy odnoszące się do wszystkich pracodawców nie przewidują sztywnych kryteriów.

Sytuacja związana z epidemią pozwoliła nam doświadczyć tego, że praca zdalna jest możliwa. Ba! Nierzadko okazywało się, że jest bardziej efektywna niż praca w biurze. Podobnież 30% pracowników, którzy przez koronawirusa rozpoczęli pracować zdalnie mają już do biur nie wrócić.

Na początku robiliśmy to nieco chaotycznie. Pierwsza odsłona tarczy pozwoliła nam wysłać pracowników do pracy zdalnej, nie wskazując na żadne reguły. My również nie wskazywaliśmy więc żadnych reguł. Przy pierwszych problemach doprecyzowaliśmy zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminach czy instrukcjach.

W końcu problem zaczął zauważać i ustawodawca. Stąd też w tarczy 4.0 przewidział jednak dodatkowe przepisy regulujące pracę zdalną. W kolejnej odsłonie projektu ustawy mamy więc przewidziane następujące kwestie:

Kiedy i w jakich przypadkach możemy skierować do pracy zdalnej?

Praca zdalna ma być możliwa, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy. Jakie to miałyby być umiejętności? Trudno powiedzieć, skoro mówimy o standardowej pracy wykonywanej przez pracownika.

Możliwości techniczne wydają się prostsze do ustalenia. Pracownik nie będzie mógł pracować na odległość, jeżeli nie ma Internetu, prawda? Co do możliwości lokalowych, to w przypadku pracownika biurowego chyba nie będą związane ze zbyt dużymi wymaganiami.

Pytanie jednak brzmi w jaki sposób mamy weryfikować i potwierdzać posiadanie umiejętności i możliwości. Chyba nie chodzi tutaj o wizytowanie np. miejsca zamieszkania pracownika w celu oceny czy warunki lokalowe są wystarczające. Może to pracownik powinien potwierdzić, że takie warunki ma?

Jakie prace mają być wykonywane zdalnie?

Katalog zasadniczo ma być otwarty. Zwraca się uwagę, że zdalnie mogą w szczególności pracować te osoby, które do pracy wykorzystują internet czy telefon (biura obsługi klienta, doradztwo, edukacja), wykonują „części wytwórcze” czy świadczą usługi materialne (przygotowywanie dokumentów czy grafik).

Zasadniczo jednak, gdy wykonywanie pracy jest możliwe na odległość i nie wymaga obecności w zakładzie pracy (lub innym miejscu pracy), to praca zdalna jest dopuszczalna.

Co pracodawca musi zapewnić?

Planuje się, żeby to pracodawca miał zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Pracodawca może więc pracownikowi przekazać komputer czy zapewnić VPN w celu sprawnej i bezpiecznej pracy.

Pracownik będzie mógł też używać własnego sprzętu (a więc własnego laptopa czy internetu), jeżeli ich wykorzystanie nie będzie się wiązało z możliwością naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa czy ochrony danych osobowych. Nadal jednak nie ma odpowiedzi na pytanie „kto płaci za prąd?”.

Zasadniczo musimy się jednak liczyć z tym, że jeżeli nie zapewnimy pracownikowi odpowiedniego sprzętu, to nie będzie on mógł pracować i to z przyczyn go niedotyczących. Mamy wprost wskazane, że to my zapewniamy stronę techniczno-organizacyjną. Tutaj dobrze sprawdzi się uzupełnienie naszych regulaminów i instrukcji o te kwestie. Możliwe jest też wprowadzenie ekwiwalentów, które część pracodawców już do tej pory stosowała np. za użycie własnego sprzętu czy większe zużycie prądu.

Jak weryfikować pracę zdalną?

Pracownik będzie musiał prowadzić ewidencję wykonywanych czynności. W ramach tej ewidencji będzie wskazywał co i kiedy robił, a także ile mu to zajęło.

Nie będzie to jednak działać z automatu, a na nasze polecenie. Warto o tym pamiętać i to zwłaszcza dlatego, że w tym poleceniu powinniśmy również zawrzeć informację o tym jak często chcemy dostawać ewidencję i w jakiej formie.

Do kiedy będzie wykonywana praca zdalna?

To zależy od Ciebie. Jako pracodawca będziesz mógł w każdym (ale jednak rozsądnym) czasie odwołać pracę zdalną.

Wiadomo, że jak zadzwonisz do pracownika i odwołasz pracę zdalną ze skutkiem za 10 minut, to nie będzie w stanie nagle zmaterializować się w biurze. Warto tutaj ustalić jakieś reguły.

Czy potrzebuję regulaminu pracy zdalnej?

Tak. Niby regulację pracy zdalnej będziemy mieć poszerzoną, ale nadal wiele kwestii wymaga wyjaśnienia. Zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich pracowników o wiele łatwiej będzie się pracować na przejrzystych warunkach.

Wydanie regulaminu czy instrukcji nie jest wymogiem prawnym. Pomoże jednak poukładać praktykę pracy i uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

 


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.

Z uwagi na to, że ostatnio na blogu zrobiło się trochę monotematycznie (ciągle tylko ta tarcza antykryzysowa), teraz opowiem Wam o czymś innym. Będzie to… tarcza finansowa😉Na pierwszy ogień niech pójdą podstawowe warunki tzw. Tarczy finansowej PFR dla Małych i Średnich przedsiębiorców.

Wniosek

 • poprzez system bankowości elektronicznej,
 • składa osoba upoważniona do reprezentacji lub pełnomocnik z dostępem do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy.

Termin

 • od 29 kwietnia 2020 r. do wyczerpania puli środków,
 • decyduje kolejność kompletnych wniosków.

Beneficjent

 • do 249 pracowników, roczny obrót do 50 mln euro, suma bilansowa do 43 mln euro, prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • dla ustalenia statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy pod uwagę bierzemy również przedsiębiorstwa powiązane i partnerskie zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia pomocowego,
 • o tym jak ustalić rozmiar przedsiębiorstwa na potrzeby Tarczy finansowej PFR przeczytasz TUTAJ.

Zatrudnienie (na potrzeby określenia statusu)

 • wyłącznie pracownicy (nie liczy się umów cywilnoprawnych),
 • na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • przelicza się na pełne etaty,
 • nie uwzględnia się pracowników na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Spadek obrotów

 • jest to warunek uzyskania subwencji,
 • spadek co najmniej 25% w miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego (a więc np. marzec-kwiecień 2020 r., kwiecień-maj 2020 r.) lub
 • spadek co najmniej 25% w porównaniu do takiego samego miesiąca w 2019 r. (np. marzec 2019 – marzec 2020, kwiecień 2019 – kwiecień 2020).

Beneficjent rzeczywisty

 • warunkiem jest, aby główny beneficjent rzeczywisty nie posiadał rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych.
 • o tym jak ustalić beneficjenta rzeczywistego przeczytasz TUTAJ.

Brak zaległości publicznoprawnych

 • warunkiem jest brak zaległości w podatkach lub składkach na dzień 31 grudnia 2019 r.

Weryfikacja danych

 • dane będą weryfikowane z US i z ZUS.
 • z US – stan zaległości,
 • z ZUS – wymiary czasu pracy pracowników, poziom zatrudnienia, stan zaległości.

Wykorzystanie subwencji

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • np. wynagrodzenia, czynsze, zapłata należności na rzecz kontrahentów, koszty materiałów i produktów, należności publicznoprawnych, zakup środków trwałych,
 • zakaz przeznaczenia subwencji na rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
 • maksymalnie 25% na przedterminową spłatę kredytów,
 • środki z subwencji są chronione przed egzekucją, ale sprawa nie jest do końca taka prosta. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Kwota subwencji:

 • Spadek 25-49% – maksymalna kwota globalna – 4% przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Spadek 50%-74% – maksymalna kwota globalna – 6% przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Spadek 75%-100% – maksymalna kwota globalna – 8% przychodów osiągniętych w 2019 r.

Maksymalna kwota subwencji na 1 beneficjenta

 • 3.500.000 zł

Zwrot subwencji

Zwrot nastąpi:

 • w wysokości 100% w przypadku nieutrzymania działalności przez 12 miesięcy lub
 • w przypadku utrzymania działalności:
 1. w wysokości 25% bezwarunkowo,
 2. w wysokości kolejnych 25% pomniejszone o skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy (warunkiem umorzenia 25% jest więc osiągnięcie straty w wysokości minimum 25% kwoty udzielonej subwencji),
 3. wysokości 0% – utrzymanie 100% średniego zatrudnienia, w wysokości 0-25% – utrzymanie 50-100% średniego zatrudnienia, w wysokości 50% – utrzymanie poniżej 50% średniego zatrudnienia. Dla określenia zatrudnienia bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników (również na urlopach związanych z rodzicielstwem) oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile są zgłoszone z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • możliwość umorzenia więc 75% subwencji powstanie w przypadku, w którym działalność będzie utrzymana przez 12 miesięcy, średnie zatrudnienie będzie utrzymane na poziomie 100% oraz strata gotówkowa będzie większa niż 25% subwencji w okresie 12 miesięcy.

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji

 • łączy się z powstaniem przychodu po stronie beneficjenta i koniecznością zapłaty podatku CIT lub PIT.

Spłata nieumorzonej części subwencji

 • spłata następuje w 24 miesięcznych ratach, pierwsza rata będzie płatna po 13 miesiącach od dnia udzielenia subwencji,
 • nie ma odsetek.

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.

Dopiero co zdążyłam opisać Wam obowiązujące już rozwiązania z tarczy 3.0, a pojawił się już projekt tarczy 4.0. Tym razem spojrzymy na nowe rozwiązania dla pracodawców (chociaż czwarta odsłona tzw. tarczy antykryzysysowej wprowadza modyfikacje również w dofinansowaniach czy świadczeniach, ale o tym później). Spójrzmy więc co takiego przewidziano w projekcie.

Ograniczenie odpraw

Wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie będzie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten ma odnosić się do pracodawców, którzy odnotowali określony przepisami spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu ustawy.

Ograniczenie będzie stosowane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Podobne zasady będą stosowane również do odpraw wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło) oraz w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji (może dotyczyć więc odpraw członków zarządów czy członków rad nadzorczych, wobec których w akcie powołania zastrzeżono odprawę).

Możliwość zawieszenia ZFŚS

Pracodawca będzie mógł zawiesić obowiązek utworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Ponownie dotyczy to pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, zaś samo zawieszenie może nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku, w którym u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, do zawieszenia ma dochodzić w porozumieniu z tymi związkami. Tymczasem termin wpłaty coraz bliżej, bo 75% odpisu podstawowego powinniśmy wpłacić do 31 maja. Raczej wątpliwe, żeby ustawa weszła w życie przed tym terminem.

Możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku prawnego

Pracodawca będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Dotyczyć to będzie nie tylko umów o pracę. Takie same rozwiązanie przewidziano w stosunku do umów o zakazie konkurencji po ustaniu umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło.

Możliwość jednostronnego polecenia wykorzystania urlopu zaległego

Pracodawca ma mieć możliwość udzielenia pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu zaległego w wymiarze do 30 dni urlopu. Możliwość ta dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Do tej pory jednostronne polecenie wykorzystania urlopu zaległego było dopuszczalne w ocenie judykatury i doktryny prawa pracy. Trzeba więc uznać, że projektowane przepisy potwierdzają taką możliwość.

Doregulowanie pracy zdalnej

W projekcie założono dookreślenie warunków pracy zdalnej. Pracodawca będzie mógł ją polecić w sytuacji, w której  pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. To pracodawca ma zapewniać środki, materiały oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej. Pracownik będzie mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych.

Pracownik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności na polecenie pracodawcy. Polecenie pracy zdalnej będzie mogło być w każdej chwili cofnięte. Jednocześnie to pracodawca będzie odpowiadać za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy.


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.

Mamy już tarczę antykryzysową numer 3. Rewolucji nie ma. Zasadniczo nowych świadczeń też nie ma. Mamy drobne modyfikacje w świadczeniach, które znaliśmy z poprzednich odsłon tarczy. Czasem mamy rozszerzenie zakresu danego świadczenia. Zobaczcie sami.

Dofinansowanie z WUP 

 • wyłączenie spod zakresu podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania państwowych osób prawnych,
 • dodanie możliwości uzyskania dofinansowania w stosunku do podmiotów, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii – dot. pracowników którzy wykonują czynności zawodowe dot. zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

Świadczenie postojowe

 • rozszerzenie – świadczenie postojowe mogą uzyskać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (było: przed 1 lutego 2020 r.).

Pożyczka do 5.000 zł z PUP

 • rozszerzenie – pożyczkę mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (było: przed 1 marca 2020 r.).

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych z PUP

 • możliwość łączenia dofinansowań – dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz dofinansowania z PUP.

Zwolnienie z ZUS

 • rozszerzenie:

1) osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, jeżeli jej przychody w pierwszym miesiącu zwolnienia (np. kwiecień) były wyższe niż 15.680 zł, ale jej dochód z działalności w pierwszym miesiącu zwolnienia (np. kwiecień) był niższy niż 7.000 zł,

2) osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystająca z tzw. ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną przez pierwsze 6 miesięcy) może być zwolniona z opłacania składki zdrowotnej za kwiecień i maj, jeżeli przychód jest niższy niż 15.680 zł lub jeżeli jest wyższy, ale dochód jest niższy niż 7.000 zł (analogicznie do pkt 1).

 • jeżeli płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia społecznego wyłącznie pracowników młodocianych, to traktuje się go jak płatnika zgłaszającego nie więcej niż 10 ubezpieczonych (całkowite zwolnienie).

Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń

 • w przypadku obniżenia pracownikowi wynagrodzenia z powodu działań związanych z SARS-COV-2 lub utraty przez członka rodziny źródła dochodu kwoty wolne od potrąceń określone przepisami Kodeksu pracy zwiększa się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
1 3 4 5 6 7 54 Strona 5 z 54