Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku

Nowy rok to też nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. wynagrodzenie minimalne wynosić ma 1850 zł, zamiast dotychczasowego 1750 zł.

Po tej podwyżce pracownicy zarabiający właśnie wynagrodzenie minimalne otrzymają „na rękę” o 69,53 zł więcej niż w roku ubiegłym, a więc będą otrzymywać 1355,69 zł. Wyższe wynagrodzenie oznacza też bowiem wyższe składki na ubezpieczenia społeczne oraz wyższy podatek dochodowy.

Musisz pamiętać, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Nawet w przypadku, gdyby ustalono niższą wypłatę i tak przysługiwać będzie wynagrodzenie minimalne, a pracownik może dochodzić skutecznie wyrównania przed sądem pracy. Gdyby nie zastrzeżono w umowie o pracę (ani w inny sposób) wysokości wynagrodzenia – również należy się to minimalne.

Jedyny wyjątek dotyczy pracownika w pierwszym roku jego pracy. W stosunku do niego wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego. Jako pracę należy jednak uwzględniać wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyjątkiem okresu pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pamiętaj również, że wynagrodzenie minimalne jest przyjmowane za podstawę przy obliczaniu innych świadczeń. I tak od wynagrodzenia minimalnego uzależniona jest na przykład wysokość limitu odprawy wypłacanej na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Nie może ona przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, a więc obecnie kwoty 27.750 zł.

Poza tym w przypadku odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu lub zadośćuczynienia za mobbing świadczenia te nie mogą być niższe niż właśnie minimalne wynagrodzenie. Tak samo będzie w przypadku wynagrodzenia przestojowego. Wzrasta też stawka dodatku za pracę w porze nocnej – 20% od minimalnego wynagrodzenia.

Podwyżka nastąpi też w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne dla „młodych” przedsiębiorców, którzy opłacają składki na preferencyjnych zasadach – o 8,86 zł miesięcznie

20150819_192924

3 thoughts on “Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku

  1. Interesujący wpis. Dobrze, że zwrócił Pan uwagę na fakt, że zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia wpłynęła również na inne czynniki jak np. wysokość odprawy. To bardzo cenne wskazówki. Teraz czekamy co rząd zrobi w zapowiadanej sprawie uchwalenia minimalnej stawki godzinowej za pracę.

    1. To tylko coroczna, symboliczna “podwyżka”. Wielu czeka na podniesienie minimalnej stawki godzinowej, ale póki co mamy szum medialny i strasznie daleką drogę do wejścia w życie ustawy regulującej tą kwestię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.