Minimalna stawka godzinowa a trwające umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług

Karol Sienkiewicz        24 października 2016        3 komentarze

Minimalna stawka godzinowa nadal rodzi wiele wątpliwości. Starałem się je Ci wyjaśnić w tym wpisie. Teraz postaram się przybliżyć rozwiązania przejściowe ustawy i jej wpływ na już trwające umowy.

Prezes Rady Ministrów obwieścił już, że minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 złotych. Natomiast do końca obecnego roku nie ma obowiązku wypłacania z góry określonej stawki za godzinę wykonywania zlecenia. Stawka ta może być więc obecnie dowolnie ustalona przez strony.

Od 1 stycznia 2017 r. stawka nie będzie mogła być niższa niż te 13 złotych. Jeżeli nawet w umowie będzie postanowienie, w którym zostanie określona mniejsza kwota, to i tak zleceniobiorcy będzie się należała kwota minimalna. Inne postanowienie umowy będzie więc zastępowane minimalną stawką godzinową ustaloną w obwieszczeniu (podobnie jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jeżeli więc masz zawarte umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług dobrze byłoby je zmienić i dostosować od nowej stawki. Jak to zrobić? Otóż ustawodawca sam przewidział taki mechanizm zmiany, który ma zastosowanie do wszystkich umów zlecenia i świadczenia usług, które zostały zawarte przed 1 września 2016 r.

Powinieneś więc skierować do swojego zleceniobiorcy wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, a więc w sprawie dostosowania obecnej stawki do minimalnej stawki godzinowej. Następnie Ty i Twój zleceniodawca powinniście prowadzić rozmowy, które powinny doprowadzić do zmiany odpowiedniego postanowienia umowy.

Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, to każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest w tej umowie wskazany. Jeżeli umowa nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, to – z mocy ustawy – możliwe jest wypowiedzenie umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ale uwaga! Jeżeli będziesz prowadzić negocjacje, które nie przyniosą oczekiwanego rezultatu i wypowiesz umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia np. w grudniu, to już w styczniu i w lutym będziesz zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia przy uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej, pomimo, że umowa przewiduje niższe wynagrodzenie. Taki sam efekt będzie, jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, a nie dojdzie do wypowiedzenia umowy – konieczne będzie płacenie stawki minimalnej.

Uprawnienie do złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji ma każda ze stron stosunku zlecenia. Nie zdziw się więc, jeżeli otrzymasz taki wniosek od swojego zleceniobiorcy.

Natomiast w odniesieniu do umów zawartych po 1 września 2016 r. trzeba je będzie zmienić w sposób „tradycyjny”, czyli poprzez porozumienie pomiędzy stronami. W tym wypadku nie ma jednak możliwości wypowiedzenia umowy, jeżeli sama umowa takiego wypowiedzenia nie przewiduje.

imag2295

HR Business Partner z controllingiem personalnym

Karol Sienkiewicz        10 października 2016        Komentarze (0)

Początek października to również początek roku akademickiego. I tym razem w pewnym sensie także dla mnie. Studia skończyłem co prawda w 1998 r., ale teraz stanę po drugiej stronie barykady, czyli będę nauczycielem.

Kilka miesięcy temu współpracująca z nami agencja FlexHR, zajmująca się doradztwem personalnym, zaproponowała mi poprowadzenie zajęć z prawa pracy na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – na kierunku HR Business Partner z controllingiem personalnym. Zaproszenie przyjąłem z radością, albowiem uważam, że najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką.

To kierunek dla osób, które rozumieją biznes, potrafią analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz przewidywać działania HR odpowiadające potrzebom rozwoju przedsiębiorstw. 

Zdaje się, że na semestr zimowy nie ma już miejsc,  jednak ewentualnych zainteresowanych odsyłam do strony Szkoły.

Na zdjęciu poniżej Pałac „Oranżeria” Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim

20160925_115524

Okres wypowiedzenia umów na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy

Karol Sienkiewicz        26 września 2016        33 komentarze

Nowelizacja kp obowiązuje już kilka miesięcy, ale nie wszystko jest jeszcze jasne. I pewnie długo nie będzie…

Ostatnio często pytacie o okres wypowiedzenia dla umów na czas określony – „Dlaczego pracodawca mówi, że mam miesiąc okresu wypowiedzenia, jak w umowie mam dwa tygodnie?”, „Jaki okres wypowiedzenia mam podać w teraz składanym wypowiedzeniu?”, „Dwa tygodnie czy miesiąc, i dlaczego?”, „Nie wręczyłem informacji o zmianie okresu wypowiedzenia i nie wiem jaki okres teraz obowiązuje.”

Zamiast więc odpowiadać na każdy komentarz z osobna, postanowiłem przypomnieć Ci o nowych zasadach dotyczących okresu wypowiedzenia i aktualnej sytuacji w tym zakresie właśnie w tym wpisie. Już tłumaczę.

Pamiętasz na pewno, że 22 lutego tego roku weszła w życie duża zmiana Kodeksu pracy. Zmiany te dotyczyły także okresu wypowiedzenia, ale można powiedzieć, że pierwsze skutki widać dopiero teraz.

Przepisy przejściowe ustawy stanowiły, że do umów na czas określony, które trwały w dniu wejścia w życie nowych przepisów stosować będziemy nowe regulacje dotyczące okresów wypowiedzenia. Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że staż pracy, od którego zależeć będzie długość okresu wypowiedzenia liczyć będziemy na nowo, od dnia wejścia w życie zmian, czyli od 22 lutego 2016 r.

I tutaj przechodzimy do sedna całego zamieszania. Z dniem 21 sierpnia doszło bowiem do automatycznego, z mocy prawa, przedłużenia okresu wypowiedzenia umów na czas określony z dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Żeby taki skutek nastąpił nie trzeba było podpisywać żadnych aneksów ani porozumień do umów o pracę, brak informacji o zmianie warunków zatrudnienia też tutaj niczego nie zmieniał. Po prostu nadszedł ten dzień i umowy na czas określony, które były zawarte przed 22 lutego 2016 r. mogą być wypowiedziane za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia – o ile zawierały klauzulę o możliwości ich wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.

Jest jednak pewien haczyk. Żeby można było „załapać się” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia, wypowiedzenie takie musiało być złożone najpóźniej 6 sierpnia 2016 r. Liczy się bowiem data rozwiązania umowy (czyli trzeba też doliczyć okres wypowiedzenia), a nie data wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Oznacza to, że jeżeli Twój pracownik wręczył Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na czas określony w dniu 7 sierpnia 2016 r. (i dalszych), to okres wypowiedzenia jego umowy wynosić będzie 1 miesiąc.

Jeżeli w umowie o pracę bądź w informacji o warunkach zatrudnienia wskazany był 2-tygodniowy okres wypowiedzenia – nie ma to znaczenia. Decyduje bowiem to, co jest korzystniejsze dla pracownika, a zakłada się, że im dłuższy okres wypowiedzenia tym dla pracownika korzystniej (chociaż nierzadko jest zupełnie odwrotnie). Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony określiły dłuższy, np. dwumiesięczny okres wypowiedzenia – to ten będzie obowiązywał, jako korzystniejszy dla pracownika.

imag2331

Wpływ nowej ustawy kominowej na istniejące umowy

Karol Sienkiewicz        09 września 2016        2 komentarze

To już dzisiaj. O północy weszła w życie tzw. nowa ustawa kominowa, o której trochę Ci opowiadałem, zarówno pod względem ogólnym, jak i w części dotyczącej zasad wynagradzania członków zarządu.

Biorąc jednak pod uwagę, że dzisiaj ustawa zaczęła obowiązywać, domyślam się, że będą Cię teraz najbardziej interesować przepisy przejściowe do ustawy, a przede wszystkim to, jak ta ustawa wpłynie na już trwające umowy o pracę, umowy o świadczenie usług czy kontrakty mendażerskie zawarte z członkami zarządów.

Agata Kicińska, aplikant radcowski naszej Kancelarii, którą możesz znać już z innych wpisów i komentarzy na blogu, napisała kompleksowy artykuł, który został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej, w dodatku Kadry i Płace, właśnie na ten temat. Zapoznać z nim możesz się TUTAJ.

imag2230

„Syndrom pierwszej dniówki”. Zmiany w kodeksie pracy wchodzą w życie

Karol Sienkiewicz        01 września 2016        7 komentarzy

Właśnie dzisiaj, 1 września 2016 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Jej istota sprowadza się do tego, że warunki umowy o pracę muszą być potwierdzone na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy a nie – jak było do wczoraj – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Celem nowelizacji jest walka z syndromem „pierwszej dniówki”. Chodzi o to, że pracodawcy nie dawali umów na piśmie i potem (np. w razie kontroli) twierdzili, że pracownik jest w pracy pierwszy dzień i umowa będzie przygotowana na koniec dnia. Nie było to w porządku. Przyznam też, że u naszych klientów nie spotkałem się z taką praktyką. Ale oczywiście mam świadomość podobnych sytuacji.

Teraz się to skończy (powinno się skończyć) a za brak umowy czy potwierdzenia warunków będzie groziła grzywna.

Nie jest to duża ustawa, zmienia raptem cztery artykuły w kodeksie pracy. Dla porządku wspomnę jeszcze, jakie przepisy uległy zmianie:

art. 29 § 2  – dotyczy właśnie obowiązku potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy;

art. 1043 § 2  – pracownik musi poznać regulamin pracy przed dopuszczeniem do pracy;

art. 2001 § 5  – młodocianego pracownika należy zapoznać z wykazem prac lekkich przed dopuszczeniem go do pracy (szkoda, że to jest już po wakacjach);

art. 281 pkt 2  – grzywna będzie grozić za brak potwierdzenia warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.

20160707_131127