Przed 22 lutego nie rezygnuj z art. 33 kodeksu pracy!

Wejście w życie zmian w prawie pracy coraz bliżej – został już trochę ponad miesiąc. W tym gorącym okresie na pewno też już starasz się przystosować do nowego stanu prawnego, zwłaszcza tego dotyczącego umów na czas określony. Zawierasz przecież takie umowy także obecnie i zastanawiasz się, czy stosować do nich art. 33 kp, skoro niedługo już go nie będzie.

Ale to może być duży błąd!

Moja rada jest taka: przed 22 lutego nie rezygnuj z klauzul o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za 2-tygodniowym (lub innym) okresem wypowiedzenia! 

Takie rozwiązanie oznacza bowiem stosowanie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 r., tj.:

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Co to oznacza?

Otóż umowa taka będzie niewypowiadalna, a więc rozwiąże się po upływie okresu na jaki została zawarta. Wcześniej – jedynie w trybie dyscyplinarnym. I zmiana kodeksu pracy nie będzie miała żadnego znaczenia!

Jeżeli zrezygnujesz z art. 33 to pozbawiasz się możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Znajdzie tu więc zastosowanie zasada „zamienił stryjek siekierkę na kijek”. Nie będzie dłuższych okresów wypowiedzenia, bo nie będzie żadnych.

20160117_152423

151 thoughts on “Przed 22 lutego nie rezygnuj z art. 33 kodeksu pracy!

 1. Co zrobić w takiej sytuacji: Pracownik w umowie o pracę zawarty ma zapis o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia, a po wejściu w życie nowych przepisów obowiązywał go będzie miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa zostałaby wypowiedziana np. 13 lutego. Zakończenie umowy nastąpiłoby zatem 27 lutego.
  Czy tego Pracownika obejmuje zatem 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, czy już miesięczny – skoro umowa ma się zakończyć po wejściu w życie nowych przepisów?

  1. Karolina, po wejściu w życie nowych przepisów, przez pierwsze pół roku (czyli do 22.08.2016 r.), okres wypowiedzenia nadal wynosić będzie 2 tygodnie. Staż pracy, od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia zeruje się i jest liczony od 22.02.2016 r.

   1. 6 m-cy od 22.02.2016 to 22.08.2016 czy 21.08.2016 ?
    jak liczyć dokładnie te daty aby dobrze wyliczyć okres wypowiedzenia 1 m-c i 3 m-ce?

    czy dobrze rozumiem że umowa na 33 m-ce od 22.02.2016 będzie trwała do 21.11.2018

    1. Magda, słusznie zwracasz uwagę na ten problem. Jeżeliby przyjąć analogiczne stosowanie terminów z KC, to do 22.08.2016 r. oraz do 22.11.2018 r. Tak należałoby zrobić biorąc pod uwagę, że KP tego nie reguluje.
     Jednakże, do tej pory orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa pracy sformułowało tezę, że terminy w prawie pracy trzeba liczyć z pewną modyfikacją, w potocznym ich rozumieniu. Oznaczałoby to, że do 21.08.2016 r. będzie okres wypowiedzenia dwutygodniowy, a od 22.08.2016 r. będzie 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Natomiast umowa przekształca się w bezterminową w dniu 22.11.2018 r.
     Niestety nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby te kwestie. Bezpieczniej będzie więc przyjąć tę drugą opcję.

     1. Dziękuję za odpowiedź,
      czy tak samo traktować okres wypowiedzenia 3 m-czny dla zatrudnionych co najmniej 3 lata
      zatrudniony od 01.12.2014 – 3 lata i 3 m-czny okres wypowiedzenia zaczyna się od 01.12.2017?

     2. Magda, to zależy o jakiej umowie mówimy. Jeżeli chodzi o umowę zawartą po 22.02.2016 r., gdzie liczymy cały staż pracy od 1.12.2014 r., to będzie tak jak mówisz.

    1. Niestety nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby te kwestie, jedynie orzecznictwo.

 2. Miałam na myśli umowę na czas nieokreślony.

  Bardzo się ciesze że odkryłam Twojego bloga.
  To tu wreszcie jest jasno opisane jak liczyć okresy wypowiedzeń dla umów na czas określony trwających w dniu 22.02.2016.
  Zupełnie inne informacje otrzymałam w PIP, Pani nie wspomniała o zerowaniu stażu pracy, tylko o aktualizowaniu informacji o warunkach zatrudnienia i że od 22.02 jest już inny okres wypowiedzenia liczony z całego stażu.

  1. Mgada, jeżeli mówimy o umowie trwającej teraz i 22.02.2016 r. staż pracy dla potrzeb obliczenia okresu wypowiedzenia “zeruje się” i liczy od dnia 22.02.2016 r.

 3. Jak traktować umowę o pracę kiedy umowa o pracę na czas określony została zawarta na początku lutego tego roku i zawarta jest do dnia 21.11.218 ? Czy potem trzeba ją zawrzeć na czas nieokreślony czy trzeba przygotwać informację o nowych warunkach zatrudnienia do umowy od 22.02.2016…?

  1. Iwona, nie do końca rozumiem. Przecież umowa rozwiązuje się w dniu 21.11.2018 r., a później strony ustalają czy chcą zawrzeć kolejną (na czas nieokreślony) czy nie.

 4. Chciałabym się dowiedzieć jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje. Mianowicie pracę rozpoczęłam w marcu 2015 roku, najpierw na okres próbny później na czas określony do czerwca 2017 roku. w umowie mam zawarte że: inne warunki pracy: okres wypowiedzenie art. 33 KP. Dostałam propozycje pracy w innym miejscu i chciałabym rozwiązać umowę. I moje pytanie jest takie jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje?

 5. Jak określić okres wypowiedzenia w sytuacji kiedy umowa próbna była zawarta przed wejściem przepisów od 22.02.2016 a podpisana jest dalej umowa od 1.04.2016 na czas określony do końca 2017. Czy wliczamy czas zatrudnienia na okres próbny do obliczenia 6 m-cy dla 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia czy liczymy 6 mcy od 1.04.2016?

  1. Iwona, dla umowy zawartej po wejściu w życie nowelizacji liczy się cały staż pracownika, a więc również okres próbny.

 6. Witam, proszę powiedzieć czy trzeba podać w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika (nauczyciela) zapisu o obowiązującym w dniu wejścia w życie nowych przepisów Kp dot. okresów wypowiedzenia (umowa na zastępstwo z nauczycielem oraz umowa o prace na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym)
  Emilia

 7. Witam, proszę powiedzieć czy w drugiej umowie o pracę na czas określony tj. od 1-03-2016 do 28-02-2017 należy podawać obiektywną przyczynę rozwiązaniatej umowy , czy ten przepis dotyczy tylko umów ponad 33miesiące i 3 umowy ,i czy okres wypowiedzenia obowiązuje 1miesiąć zakładają ,ze pierwsza umowa była do 29-02-2016 na okres 3 lat.
  Dziękuję

  1. Dominika, tylko jeśli powyżej 33 miesiące i 3 umowy. Jeżeli pierwsza umowa trwała 3 lata, to umowa zawarta w dniu 1.03.2016 r. będzie mogła być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

   1. Dziękuję za odpowiedz na wcześniej zadane pytanie, jeszcze tylko spytam, czy w umowie na czas określony muszę obowiązkowo podać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy .
    Dziękuję

    1. Tylko, jeżeli umowa została zawarta w okolicznościach wyjątkowych, które wyłączają ograniczenia zawierania umów terminowych.

 8. Dziękuje jeszcze raz dorze,że nie muszę pisać tego uzasadnienia i jeszcze jedno dla wielu osób skończyły się umówy terminowe tj pierwsze były na 3 tata drugie od 01-03-2016 na 2 lata i teraz jaki mam okres na zmianę informacji o dodatkowych warunkach zatrud. dzięki tym odpowiedziom trochę się uspokoiłam, bo naprawdę byłam w załamce

  1. Dominika, według art. 29 par. 3 z ind 2 k.p. pracodawca informuje o zmianach warunków zatrudnienia nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. W związku z tym można było od razu podać w informacji o warunkach zatrudnienia, tj. że okres wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy albo po zmianie długości tego okresu, we wskazanym powyżej terminie, przekazać dodatkową informację.

 9. Aja mam takie pytanie, jeśli pracownik złozył wypowiedzenie w dniu 04.03.2016r. umowa na czas określony zawarta przed tą datą, to jaką podstawę wpisuję jeszcze art 33 k.p. ponieważ w dniu zawierania umowy wpisaliśmy klauzulę o dwutygodniowym wypowiedzeniu czy art . 30 par. 1 p. 2

  1. Ana, art. 30 par. 1 pkt 2 k.p. Jednocześnie przed wejściem w życie nowych przepisów podstawa byłaby taka sama.

   1. przzed 22.02.2016 wpisywaliśmy w świadectwie pracy rozwiązanie przez pracodawcę lub pracownika art 33 k.p.

    1. Ana, w takim razie podstawa była wadliwa. Art. 33 k.p. nie jest podstawą rozwiązania umowy o pracę, a podstawą wprowadzenia klauzuli, która na takie wypowiedzenie pozwala.

     1. TEŻ MIAŁAM TAKIE WRAŻENIE PRZEJMUJĄC KADRY, JEDNAK JAK DO TEJ PORY ŻADEN PRAWNIK ANI SĄD PRACY NIE ZWRÓCIŁ NA TO UWAGI

 10. Pracownik zatrudniony u jednego pracodawcy – szkoła wyższa: 01.01.2004-31.03.2004; 01.04.2004-31.12.2005; 01.01.2006-31.12.2009; 01.01.2010-31.12.2013; 01.03.2014-31.12.2017.
  Proszę o podpowiedź, czy właściwą jest interpretacja, że limit trzech umów liczy się począwszy od umowy zawartej po wejściu do UE (01.05.2004), czyli I umowa okresowa od 01.01.2006, II umowa okresowa od 01.01.2010, następnie przerwa w zatrudnieniu powyżej 30 dni, ponowne liczenie umów okresowych (w starych przepisach) – I umowa okresowa od 01.02.2014. Jeśli nadal przedłużyć zatrudnienie, to na czas określony ile jeszcze możliwych umów? Zakładam, że max do 33 m-cy po 22.02.br.

  1. Mirka, to prawda, że limit liczy się od wejścia do UE. W opisanej przez Ciebie sytuacji trzeba jednak wziąć pod uwagę przepisy pierwszej ustawy antykryzysowej, które będą dotyczyły umowy zawartej od 1.01.2010 r. Więcej tutaj: https://prawodlapracodawcy.pl/umowa-na-czas-nie-okreslony-a-pierwsza-ustawa-antykryzysowa/ Nawet jednak gdyby umowa nie przekształcała się w umowę na czas nieokreślony na podstawie ustawy antykryzysowej, to trzynastoletnie zatrudnienie terminowe może zostać uznane za obejście prawa.

 11. Witam
  Nie bardzo rozumiem dlaczego okres wypowiedzenia 3 miesiące a nie 1 miesiąc, przecież II umowa jest zawarta na 2 lata a pierwszwj która się skończyła 29-02-2016 i trwała 3 lata się nie liczy. Chyba coś żle zrozumniałam.Dziękuję

  1. Dominika, pierwsza umowa “liczy się”. Umowa jest zawarta już po dniu wejścia w życie nowelizacji, a więc liczymy cały staż pracy pracownika.

 12. Prosz3 o pomoc,pracownik pracował w firmie w,2006 roku na czas określony przez niecały rok.Teraz chcemy go powtòrnie zatrudnić na czas określony. okres wypowiedzenia b3dzie wynosił 1miesiąc,ale czy umowa z 2006 roku będzie siędzie się liczyła do 33 miesięcy i cz umowa od kwietnia b3dzie drugą umową terminową czy pierwszą

  1. Umowa z 2006 r. nie będzie się liczyła do limitu 33 miesięcy. Nowa umowa będzie pierwszą umową z łańcuszka umów.

 13. DZIĘKI
  JUŻ CHYBA POJEŁAM , JESZCZE JEDNO PYTANIE I UMOWA TERMINOWA 3 LETNIA SKOŃCZYŁA SIĘ 15-01-2016 Z KLAUŁZURĄ DWUTYGODNIOWEO WYPOWIEDZENA II UMOWA 16-01-2016 DO 15-01-2017 POWINNAM DAĆ NOWĄ INFORMACJĘ Z 3 MIESIĘCZNYM WYPOWIEDZENIEM

 14. Dzień dobry, mam umowę na czas określony zawartą od 2012r. do 2020, najpierw zawarta na 3 lata później aneksem do 2020r. z adnotacją że obowiązuje mnie 2tyg. okres wypowiedzenia, pracodawca nie poinformował mnie o zmianie okresu wypowiedzenia, proszę o informację czy jest możliwe wypowiedzenie umowy z zachowaniem 2tyg. okresu wypowiedzenia. Jeśli tak to bardzo proszę o krótkie uzasadnienie, wiem że pracodawca będzie robił problem. Bardzo dziękuję

  1. Katarzyna, dla umowy trwającej w dniu 22.02.2016 r. okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie w okresie od 22.02.2016 r. do 21.08.2016 r.

 15. Dzień Dobry Panie Karolu – mam umowę na zastępstwo zawartą 23,11.2015 bez podanej daty końcowej, z 3 dniowym wypowiedzeniem, Czy w okresie przejściowym jest możliwość powołania się na błąd formalny tej umowy i doprecyzowania tej umowy (na okres w sumie do 6 mies) i zachowanie 3 dniowego okresu wypowiedzenia? 2 tygodniowy okres nie jest dla mnie korzystny, Dziękuję i pozdrawiam.

  1. Magdalena, błąd formalny? Wydaje mi się, że nie do końca rozumiem. Okres wypowiedzenia jest dwutygodniowy niezależnie od tego, na jaki okres ta umowa została zawarta. Żeby go skrócić – można się np. dogadać z pracodawcą, wykorzystać urlop wypoczynkowy, skorzystać z dodatkowych dni na poszukiwanie pracy.

   1. Bardzo dziękuję, wydawało mi się, że brak wskazania terminu zakończenia umowy w nowym kodeksie jest błędem formalnym takiej umowy na zastępstwo. Cóż 3 dniowy termin wypowiedzenia był dla mnie plusem, nie minusem. Czy jest jakaś możliwość wcześniejszego zerwania ze względu np. na fikcyjność zastępstwa (zastępuję osobę, która w hierarchii jest 4 stanowiska wyżej w stosunku do stanowiska, na którym jestem zatrudniona), Tak naprawdę wykonuję zadania zlecone w dziale, a nieobecność tej osoby jest pretekstem by nie podpisać umowy terminowej na czas określony.

    1. Magdalena, nawet gdyby tak przyjąć, to umowa byłaby umową na czas określony, a więc jej okres wypowiedzenia wynosiłby właśnie 2 tygodnie. Rozwiązanie natychmiastowe jest możliwe tylko w przypadkach, o których stanowi art. 55 k.p.

  1. Adam, wypowiedzenie umowy na czas określony nie musi być uzasadnione. Uzasadnione musi być wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony/dyscyplinarki.

    1. Adam, art. 33 k.p. został uchylony, ale nie ma to żadnego wpływu na konieczność uzasadnienia wypowiedzenia.

 16. Witam, podpisalem umowe na czas okreslony od 2.11.15 do 30.04.2016 w ktorej jest klauzula o 2 tyg okresie wypowiedzenia. Jednak umowa de facto jest na okres krotszy niz 6 miesiecy. Czy i jak pracodaca moze ja wypowiedziec przed uplywem terminu?

   1. Dzień dobry,
    czy to oznacza, że umowy na czas określony zawarte po 22.02.2016 na okres krótszy niż 6 m-cy można wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia?
    Przyjęliśmy 31.10.2016 r. pracownika najpierw na 3 m-ce (normalna umowa, nie okres próbny), dostał kolejną na 3 m-ce, wygasa ona 30.04.2017 ale chcemy go zwolnić już teraz (nie spełnia swoich zadań jak należy mimo długiego okresu wdrażania i nie rokuje na lepsze) – a zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa naszej firmy twierdzi, że tej umowy nie można wypowiedzieć i musimy się dogadać z pracownikiem na porozumienie stron. Kto ma rację?

 17. Witam
  Proszę o odpowiedż na następujące pytanie
  Pracuję od 1.12.2012r-umowę mam na czas określony do końca 2018r.z zapisem dwutygodniowego wypowiedzenia-jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia od 1.04.2016r.

  1. Mariusz, dla umowy trwającej w dniu 22.02.2016 r. staż pracy dla potrzeb okresu wypowiedzenia liczymy właśnie od dnia 22.02.2016 r. Stąd też 1.04.2016 r. okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie.

 18. Witam
  mam umowę zawartą od 09.11.2015 na czas zastępstwa – pracownik na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zapis w umowie okres wypowiedzenia 3 dni, czy obowiązuje również pracodawcę ( zastępowany pracownik po odwołaniu do Medycyny Pracy dostarczył zaświadczenie dopuszczające do pracy)

 19. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie. Klauzula o okresie wypowiedzenie przy umowie na okres próbny.
  Kodeks pracy nie mówi wprost iż na umowie próbnej możemy zastosować zapis o wypowiedzeniu. Prawo daje nam taka możliwość, ale proszę o potwierdzenie czy należy dokonywać tego zapisu. Umowy terminowe w tym na zastępstwo, rozumiem bez zapisu tez obowiązuje zależność od stażu pracy, a jak z próbną?
  Bardzo proszę o potwierdzenie.
  Z góry dziękuje.

  1. Joanna, umowa na okres próbny jest wypowiadalna na podstawie przepisów k.p. i nie ma konieczności wpisywania do umowy dodatkowych klauzul.

 20. Witam, postaram się krótko, zwięźle i na temat 😉
  Pierwsza umowa zawarta od 7.01.2013- 29.06.2013r. na 2/3 etatu, dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla jednej i drugiej strony;
  16.06.2013- aneks do umowy zawartej 7.01.2013r., w którym zmienia się wymiar zatrudnienia z 2/3 etatu na pełny etat, umowa jest już na czas nieokreślony, zmieniają się warunki wynagrodzenia jednak jest w niej informacja “pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian” ( czyli nadal obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia)
  Drugi aneks podpisany 30.08.2014r., który dotyczy jedynie warunków wynagrodzenia i ponowie informacja, że “pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian”.

  Pracuję już u pracodawcy ponad 3 lata. Wiem, że przy umowie na czas nieokreślony w Kodeksie Pracy przewidziany jest w mojej sytuacji 3 miesięczny okres wypowiedzenia, jednak zapis w umowie był z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, a w każdym kolejnym aneksie była informacja, że pozostałe warunki pozostają bez zmian. Czy zatem mogę powołać się na zapis z umowy o pracę, gdzie przewidziany był dwutygodniowy okres wypowiedzenia? W mojej obecnej sytuacji jest on dla mnie korzystniejszy. Z góry dziękuję za informację.

 21. Witam.Czy jest wogule jakiś sens rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym,jeżeli pracodawca spóżnia się z wypłatą wynagrodzenia 2-3dni.Wynagrodzenie powinno być do 10-ego każdego miesiąca a jest wypłacane 12-eg0-13-ego.

  1. Adam, jeżeli rozwiążesz umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, to możesz dochodzić od niego odszkodowania. Zobacz art. 55 par. 1 z ind. 1 k.p.

 22. Dzień dobry,
  Właśnie przejęłam kadry i mam kilka problemów;
  1. Umowa na zastępstwo zawarta została 22 września 2014r. Zastępowany pracownik skończył urlop rodzicielski 2 marca 2016r. Do 27 maja 2016r. włącznie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Kiedy kończy się umowa na zastępstwo (2 marca, czy 27 maja) ? Czy mogę dać kolejną umowę – też na zastępstwo – za innego pracownika? Jak liczyć wtedy staż i jaki dać okres wypowiedzenia ?
  Czy po zakończeniu pierwszej umowy muszę wydać świadectwo pracy, czy tylko dać kolejną umowę na zastępstwo?
  2. Umowa na zastępstwo zawarta została 16 czerwca 2014r. Zastępowany pracownik wrócił już do pracy (w grudniu 2015r), ale osoba, która go zastępowała zaszła w ciążę i urodziła w lipcu 2015r. dziecko. Do lipca 2016r. przebywa na urlopie rodzicielskim. Co z jej umową? Czy z chwilą powrotu pracownika, którego zastępowała umowa wygasła? Czy powinnam jej dać kolejną umowę i od kiedy (zakładam, że zostanie nadal pracownikiem). Jak liczyć staż i jaki okres wypowiedzenia?
  Z góry ogromie dziękuję za pomoc 🙂

  1. Ilona, nie udzielam tak szczegółowych porad prawnych przez internet. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią 🙂

 23. Witam,
  Bardzo proszę o wskazówkę czy mogę wypowiedzieć umowę na czas określony (3 miesiące) przed rozpoczęciem pracy?
  Umowa została zawarta w marcu, natomiast pracę mam zacząć od 1 lipca..
  W warunkach umowy dot. okr. wypowiedzenia zawarta jest informacja, że umowa może zostać rozwiązana na warunkach zgodnie z kodeksem pracy.., za porozumieniem stron.
  Pozdrawiam,
  Marcin

  1. Marcin, możesz złożyć wypowiedzenie, ale nadal konieczne będzie zachowanie okresu wypowiedzenia. Możesz też porozumieć się z pracodawcą.

 24. Witam
  Czy mogę zrobić aneks do informacji do umowy o pracę na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy?
  Do każdej umowy o pracę załączam informację do umowy, w której m.in. jest zawarta informacja o długości wypowiedzenia umowy. Jednak w informacji do umowy o pracę zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy jest błąd, ponieważ jest napisane – Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (Art. 33 KP). Chcę zmienić ten punkt pisząc aneks do informacji do umowy ale nie wiem czy mogę tak zrobić i czy mogę wpisać konkretną datę od kiedy obowiązuje nowy zapis.

 25. Witam.Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem skończyło mi się 04.06.2016r.Należy mi się ekwiwalent za urlop.Czy pracodawca powinien mi go wypłacić do 10 czerwca,czy jak twierdzi do 10 lipca.

 26. Witam.Mam 2 umowę od 1.06.2015 do 30.09.2016 w której zaznaczony jest 2 tyg.okres wypowiedzenia.Mój pracodawca stosuje zasadę ,że 3 umowę daje już na czas nieokreślony.Moje pytanie.Czy pracodawca ,nie chcąc mi dawać 3 umowy[na stałe] ,ma obowiązek dać 1 miesięczne wypowiedzenie[informując mnie o tym],czy nie ma obowiązku wcześniejszego informowania,a umowa po prostu sama wygasa z dniem 30 września.

  1. Helena, umowa na czas określony wygasa z dniem zakończenia okresu na jaki była zawarta. Strony nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności w tym zakresie.

 27. Witam, napisałam podanie do pracodawcy ( bo tak wymaga) o zawarcie ze mną umowy na czas nieokreślony (1. umowa zlecenie, 2. na czas określony, 3. na czas określony do 30.06.2016 r. ) . Proszę o informację ile pracodawca – miejska spółka z o.o. ma wg przepisów prawa na odpowiedź? (pismo wpłynęło 03.06.2016)

 28. Witam.
  01.12.2015r. podpisałem umowę o pracę na 1/2 etatu na rok czyli do. 31.12.2016r. i tutaj moje pytanie: Czy składając teraz wypowiedzenie okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tyg. czy już 1 miesiąc?
  Nie dostałem po 22.02. żadnego aneksu.

  1. Adrian, w tym momencie uda się jeszcze “załapać” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia.Żeby okres wypowiedzenia wynosił 1 miesiąc, do rozwiązania umowy o pracę musiałoby dojść po 20 sierpnia.

   1. Witam, mam w takim razie pytanie dotyczące przypadku czy do dnia 21 sierpnia możemy wręczyć 2 tyg.wypowiedzenie w którym ta umowa rozwiąże się 03-09-2016 , czy wypowiedzenie wręczone 05-08-2016 z datą zakończenia 20-08-2016.

 29. witam,

  mam pytanie;
  zatrudniam pracownika, który pracował wcześnie w mojej firmie (10 lat temu) przez okres 3 lat,
  jakie to niesie konsekwencje prawne za sobą? jaki będzie miał okres wypowiedzenia?

  pzdr Zbyszek

  1. Zbyszek, jeżeli ponownie go zatrudniłeś będziesz musiał brać uwagę wcześniejszy staż przy liczeniu okresu wypowiedzenia, w związku z czym temu pracownikowi będzie przysługiwał 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

 30. witam,

  jeśli w umowie na czas określony zsumowałam okresy zatrudnienia i w informacji wpisałam 3 m-czny okres a powinien być 1 m-c. Czy to jest błąd jak spr. PIP

  1. Karolina, jeżeli w umowie o pracę okres wypowiedzenia jest 3 miesiące, to taki będzie obowiązywał. Jest to postanowienie korzystne dla pracownika, stąd też PIP nie powinien w to ingerować.

 31. Dzień dobry,
  W 2012 roku podpisałam umowę na czas określony od 01.11.2012 do 31.10.2017. Umowa przewiduje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia “zgodnie z art.33 Kodeksu pracy”. Jeśli chciałabym rozwiązać umowę w sierpniu 2016, to jaki będzie okres wypowiedzenia? Spodziewam się utrudnień ze strony pracodawcy.

  1. Maria, jeżeli wypowiedzenie złożysz do 6 sierpnia włącznie, to okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie. Od 7 sierpnia – 1 miesiąc.

   1. Bardzo dziękuje Panu za odpowiedz. Ale dlaczego tylko do 6 sierpnia? Wydawało mi się, że mam czas do 21 sierpnia.

    1. Maria, umowa o pracę musi rozwiązać się do 21 sierpnia. Żeby do tego doszło, przy 2-tygodniowym wypowiedzeniu, oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone wcześniej.

 32. w związku z wejściem w życie nowych przepisów mam dylemat. Chcemy zatrudnić u nas ponownie pracownika od 10.08.2016… Wcześniej zatrudniony był na dwie umowy: na okres próbny od 14.07.2014 – 14.10.2014 oraz na czas określony z klauzula art 33 od 15.10.2014 – 31.12.2016. Z dniem 8.04.2016 pracownik się zwolnił. Czy przy ponownym zatrudnieniu wliczamy do stażu okres, który pracował na poprzednią umowę? tj od 22.08.2016 – 8.04.2016? i o tyle pomniejszamy te 33 m-ce? Czy nie ma on nic wspólnego z nową umową. Będę wdzięczna za odpowiedź bo debiutuję dopiero w kadrowych sprawach…

 33. jak przedstawia się sytuacja z klauzulą dotyczącą 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia dla umów zaartych przed nowelizacją KP? czy powinnam teraz do tych umów robić jakiś anekst w związku ze zmianą okresu wypowiedzenia z dniem 22-08-2016? Czy może wystarczy tylko aktualizacja informacji? Jak liczyć okres wypowiedzenia jeżeli pracownik złożył wypowiedzenie przed 22-08 (obowiązxuje go 2 tygodnie) ale rozwiązanie nastąpi już we wrześniu gdzie obowiązuje go zgodnie z przepisami juz 1 miesieczny okres?
  Pozdfrawiam

 34. Witam, mam pytanie … pierwszy raz zmieniam pracę i nie za bardzo wszystko rozumnię , a mianowicie pracodawca zatrudnił mnie na czas określony 2 lata, zostałam zatrudniona z urzedu pracy bo byłam bezrobotna i dostał z tego tytułu dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy, w warunkach umowy zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia umowy zgodnie z art.33 ….. czy mogła bym prosić o wytłumaczenie … dziękuję z góry.

 35. Witam,
  od dnia 01/07/2011 roku pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Na umowie o pracę mam dopisane, że istnieje możliwość rozwiązania umowy z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia. Proszę o informację czy ten zapis nadal mnie obowiązuję i czy mogę rozwiązać umowę właśnie za dwu tygodniowym okresem.

 36. Witam,
  W związku z nowelizacją jaka miała miejsce zwracam się z prośbą o pomoc. Mam w placówce pracowników, którzy byli zatrudnieni np. od 01.09.2014 do 31.08.2015 (niepełny etat – nauczyciel) następnie kolejna umowa zawarta na okres 01.09.2015 do 31.08.2016 )niepełny etat – nauczyciel). W dniu dzisiejszym podpisujemy kolejną umowę w niepełnym wymiarze na rok. Bardzo proszę o pomoc na jaki artykuł kodeksu pracy mam się powołać jeśli w umowie zawieram informacje dot.rozwiązania umowy przez strony przed upływem terminu, na który została zawarta . Czy w każdej nowo zawartej umowie mam powoływać się nadal na art 33 i dwutygodniowy okres wypowiedzenia?

  1. Sylwia, teraz nie ma już konieczności wprowadzania dodatkowego postanowienia o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem do umowy na czas określony. Umowa na czas określony jest wypowiadalna z mocy prawa. Zobacz na art.36 par. 1 k.p.

 37. Mam dużą prośbę o wyjaśnienie i odpowiedź. Aktualnie dla pracodawcy muszę dorobić wstecz informacje o warunkach zatrudnienia. Dotychczas pracownicy nie otrzymywali takich informacji w ogóle (pracownicy są zatrudnieni od 2009, a także po lutym 2016). Jest to firma bez regulaminu pracy. Czy mogłabym dla wszystkich przygotować jeden wzór informacji? Jeśli tak, to jak ująć zapis o okresie wypowiedzenia oraz wymiarze urlopu, tak, aby nie trzeba było go aktualizować. Np. czy możliwe są zapisy:
  1) Przysługuje Panu urlop wypoczynkowy w wymiarze wynikającym z art. 154-158 Kodeksu pracy
  2) Długość okresu wypowiedzenia umowy określają przepisy art. 34-36 Kodeksu pracy.

  Pozdrawiam,
  Marta

 38. Witam. Jestem nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w przedszkolu. Chciałabym rozwiązać umowę z pracodawcą w jak najszybszym trybie. Na umowie widnieje zapis,iż można ją rozwiązać za 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Jednakże pracuje już 4 lata, więc dotyczy mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia czy jednak zapis o 2-tygodniowym wypowiedzeniu jest w tej sytuacji wiążący? Wiem,ze mogę rozwiązać umowę na porozumieniem stron. Jednakże wówczas prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z Urzędu pracy będę miała po upływie 3-miesięcy. A ta sytuacja jest dla mnie nie do przyjęcia. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

 39. WITAM I MAM PROŚBĘ CZY PRACUJĄC NA UMOWE [ZASTĘPSTWO] OD POŁOWY MAJA 2016 DO 23 SIERPNIA , I ZWOLNIŁAM SIĘ SAMA ZA POROZUMIENIEM STRON , CZY TEN PRZEPRACOWANY OKRES BĘDZIE MI SIĘ LICZYŁ DO LAT STAŻU PRACY TZN DO EMERYTURY , BYŁA TO UMOWA O PRACE , PROSZĘ O ODPOWIEDŻ

 40. Witam,
  zawarłam umowę o pracę 17.12.2015r. na czas określony do 31.12.2016, w umowie zapis o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. Do dnia dzisiejszego (t.j. 06.10.2016) nie otrzymałam od Pracodawcy aktualizacji informacji dodatkowej o nowych okresach wypowiedzenia, czy obowiązuje mnie 2-tygodniowe wypowiedzenie zgodne z umową o pracę , czy 1-miesieczne? chcę złożyć wypowiedzenie i nie wiem jaki wskazać okres wypowiedzenia.
  Pozdrawiam

 41. Witam, czy w związku ze zmianami od 22-ego lutego w umowach zawartych po tym terminie na czas określony nie powinno zawierać się klauzuli o dopuszczalności wypowiedzenia umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem? a co jeśli pracodawca zawarł taki zapis? mogę żądać od niego nowej umowy?

 42. Witam. Jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim. ,Chcę rozwiązać umowę o pracę zawartą od 1.12.2014- 30.11.2017. Czy mogę ja rozwiązać będąc na zwolnieniu i ile wynosi okres wypowiedzenia?

  1. Bożena, możesz złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu będąc na zwolnieniu chorobowym. Nie działałoby to w drugą stronę – pracodawca nie mógłby Ci złożyć takiego oświadczenia, w takich okolicznościach. Okres wypowiedzenia aktualnie wynosi 1 miesiąc.

 43. Witam. Czy jeśli informacja o dopuszczeniu przez strony o wcześniejszym rozwiązaniu nie została zawarta w umowie tylko w informacji do umowy, także jest niewypowiadana? Dodam, że umowa była zawarta od 2014 roku do 2020. Czyli dopiero , gdy stanie się umową na czas nieokreślony 22.11.2018 stanie się wypowiadana? Dobrze rozumiem?

 44. Witam. Mam problem, dostałem propozycje zmiany pracy i byłem przekonany, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Tak myślałem bo mam zapisane w umowie coś takiego:
  “Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia art. 33 Kodeksu pracy. Umowa od 01.01.2015 do 31.12.2017. Gdy złożyłem wypowiedzenie dowiaduję się że okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Czy pracodawca nie powinien powiadomić pracownika o zmianach w dniu kiedy zaczęły obowiązywać? Zwłaszcza, że w umowie mam dosłownie napisane 2 tygodnie.

 45. Proszę o informację czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę jeśli: Umowa próbna została zawarta 01.08.2016 roku na 3 m-ce. Następnie na czas określony na 6 m-cy od 01 listopada 2016 do 30 kwietnia 2017. czy w grudniu 2016 roku mogę wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
  Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Bożena

 46. Witam, mam pytanie zawarłem umowę o pracę 23.06.16 na okres próbny do 31.08.16 a następnie od 01.09.16 do 31.08.18 i w umowie mam napisane że okres wypowiedzenia umowy wynosi a/ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy b/ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy c/ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata i tu moje pytanie złożyłem wypowiedzenie o pracę 13.12.16 czyli jaki okres mnie obowiązuje 2tygdniowy czy miesięczny, bo równe 6 miesięcy w tym przypadku minie 23-go. pozdrawiam.

    1. Jaki okres wypowiedzenia będzie miała umowa zawarta na czas nieokreślony w styczniu 2017 ? U tego pracodawcy pracuje już 11 lat.

     1. Karola, przy zatrudnieniu na czas nieokreślony, jeżeli pracownik pracuje u pracodawcy 3 lata i więcej, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

  1. Dzień dobry
   Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w przypadku umowy zawartej w dniu 1 lipca 2014 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r. jest to druga umowa, poprzednia była od 2012 r.
   Pozdrawiam

 47. Dobry wieczór
  Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w przypadku umowy zawartej w dniu 1 lipca 2014 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r. jest to druga umowa, poprzednia była od 2012 r.
  Pozdrawiam

 48. Witam,
  przeczytałem cały wątek ale mam pewne niejasności:
  28.02 2014 podpisałem umowa na czas określony do 31.12.2020 Z KLAUZULĄ:
  “zgodnie z art. 33 Kodeksu Pracy przewiduje się prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę przez strony za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.
  Od nowelizacji z dnia 22.02.2016, czyli ponownego naliczania stażu w tej firmie, minął rok, więc okres wypowiedzenia 1 miesiąc. ALE czy aby nie 2-tyg co zawarte jest w Umowie??
  będę wdzięczny za pilną odpowiedź.
  pozdrawiam
  J.

  1. Jacek, odpowiedzią jest art. 18 k.p. Obowiązuje to co w danej sytuacji jest bardziej korzystne dla pracownika. Oznacza to, że pracownik może wypowiedzieć umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, wynikającym z umowy bądź za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, wynikającym z k.p. Jeżeli umowę wypowiada pracodawca, to obowiązuje go 1-miesięczny okres wypowiedzenia z k.p.

 49. Witam,
  w nawiązaniu do wpisu Pauliny z 16 listopada 2016 chciałbym się upewnić: umowa zawarta na okres 2014-2020 bez klauzuli o możliwości wcześniejszego rozwiązania przekształca się w niewypowiadalną umowę, która kończy się z dniem 22.11.2018, czy staje się w umową na czas nieokreślony z dniem 22.11.2018 (czyli praktycznie już nią jest)?
  Pozdrawiam

  1. Jacek, taka umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony, z mocy prawa 22.11.2018 r. Od przekształcenia można ją będzie wypowiedzieć na zasadach ogólnych.

 50. Witam, pracowałam w firmie x od 01.02.2008 r. do 10.02.2016 r. rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Firma x ponownie zawarła ze mną umowa o pracę z dniem 01.04.2016 r. na czas określony do 31.12.2018 r. bez klauzuli o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Czy mogę złożyć wypowiedzenie i jaki okres wypowiedzenia będzie mnie obejmował. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

   1. Pani Agato, czyli poprzedni okres zatrudnienia w tej firmie nie będzie mi się liczyć do okresu wypowiedzenia????. Dziękuje za udzielenie odpowiedzi.

    1. Rzeczywiście! Moje niedopatrzenie. Oczywiście, że cały staż liczy się do wypowiedzenia umowy zawartej po 22.02.2016 r. Okres wypowiedzenia wynosić więc będzie 3 miesiące.

 51. Witam,
  Podpisalam umowę na czas określony od 01.11.2016 do 30.11.2018 z 3miesiecznym okresem wypowiedzenia. Niestety nie wiedziałam, że jest to błędny zapis.
  Proszę mi powiedzieć czy obowiązuje mnie okres wypowiedzenia z umowy czy wg przepisow 2 tygodnie, ponieważ nie przepracowalam jeszcze 6 miesięcy. Bardzo prosze o pomoc, 3 miesiace nie sa dla mnie korzystne, a zapis ten powstał tylko żeby “przytrzymac” pracownika.

 52. dzien dobry mam pytanie zawarlem umowe na czas okreslony (1 umowa na 3 miesiace ,druga umowa na 2 lata ,i 3 umowa na 2 lata) pracuje dokladnie 1 czerwca 2017 roku minie mi 3 lata pracy w zakladzie, mam zapisane dlugosc wypowiedzenia z art.33 k.p w umowie. Ile mam wypowiedzenia Bardzo prosilbym o pomoc .Z góry dziekuje za odpowiedz

 53. Witam pani AGATO mam umowę która kończy mi się 31.07.2017.rok to jest 2 umowa o pracę, został mi tydzień do wygaszenia umowy, dzwoniłam do kierowniczki z zapytaniem czy będę miała przedłużoną umowę a jestem osobą nie pełnosprawną uzasadniła mi tym że odmówiłam pracy na zastępstwo na inne obiekty i zastanowi się, i teraz mam pytanie czy jak dostanę 3 umowę czy może mnie zmusić kierowniczka do pracy na zastępstwa na inne obiekty, a pracuję na 1/2 etatu . Bardzo proszę o odpowiedz .

 54. Witam, mam pytanie mianowicie
  Jeżeli umowa o pracę została zawarta w dniu 22.09.2015 r. z KLAUZULĄ 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, to czy wypowiadając pracownikowi z dniem dzisiejszym tj 11.08.2017r. stosuje się okres 2 tygodni czy 1 miesiąca ? Biorąc pod uwagę że z dniem 22.02.2016 r. został skreślony art. 33 ?

 55. Witam pani Agato,
  zwracam się z prośbą o odpowiedz w zakresie następującej kwestii:

  Pracuję jako nauczyciel. W tamtym roku, tj. 1.09.2016 r otrzymałam umowę na czas określony do 31.08.2017 r. Następie nastąpiła ciągłość pracy w tej samej szkole (ten sam pracodawca), tj. od 1.09.2017 otrzymałam nowa umowę na czas określony, znów do 31.08.2018. W dniu podpisania kolejnej umowy, tj. 1.09.2017 , zauważyłam że widnieje na niej informacja dot. art. 33 KP – strony dopuszczają wcześniejsze rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W dniu 22.09.2017 r. wypowiedziałam umowę zgodnie z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Pracodawca przyjął moje wypowiedzenie, informując mnie, że czas ten wynosi 2 tyg. Ustalił, że na umowie jest błąd i jest ona nieważna. W międzyczasie podpisałam inną umowę na pełen etat, kierując się świadomością, że za dwa tyg będę mogła ją rozpocząć. Jestem zdezorientowana, ponieważ miałam świadomość okresu wypowiedzenia 1 miesiąc przy umowie powyżej 6 miesięcy z tym samym pracodawcą, ale kierowałam się punktem w umowie dot. KP art 33, który w momencie podpisania umowy tak na prawdę był uchylony. Poinformowałam pracodawcę, że zgodnie z umową, wypowiadam ją z dwutygodniowych okresem wypowiedzenia. Jak mam rozwiązać ten problem, kiedy za 2 tyg zaczynam inna pracę? Bardzo dziękuję z pomoc.

 56. Witam pani Agato,
  zwracam się z prośbą o odpowiedz w zakresie następującej kwestii:

  Pracuję jako nauczyciel. W tamtym roku, tj. 1.09.2016 r otrzymałam umowę na czas określony do 31.08.2017 r. Następie nastąpiła ciągłość pracy w tej samej szkole (ten sam pracodawca), tj. od 1.09.2017 otrzymałam nowa umowę na czas określony, znów do 31.08.2018. W dniu podpisania kolejnej umowy, tj. 1.09.2017 , zauważyłam że widnieje na niej informacja dot. art. 33 KP – strony dopuszczają wcześniejsze rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W dniu 22.09.2017 r. wypowiedziałam umowę zgodnie z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Pracodawca przyjął moje wypowiedzenie, informując mnie, że czas ten wynosi 1 miesiąc( WKRADŁ SIĘ BŁĄD-POPRAWIAM). Ustalił, że na umowie jest błąd i jest ona nieważna. W międzyczasie podpisałam inną umowę na pełen etat, kierując się świadomością, że za dwa tyg będę mogła ją rozpocząć. Jestem zdezorientowana, ponieważ miałam świadomość okresu wypowiedzenia 1 miesiąc przy umowie powyżej 6 miesięcy z tym samym pracodawcą, ale kierowałam się punktem w umowie dot. KP art 33, który w momencie podpisania umowy tak na prawdę był uchylony. Poinformowałam pracodawcę, że zgodnie z umową, wypowiadam ją z dwutygodniowych okresem wypowiedzenia. Jak mam rozwiązać ten problem, kiedy za 2 tyg zaczynam inna pracę? Bardzo dziękuję z pomoc.

 57. Dzień dobry, mam umowę na czas określony zawartą od 2012r. do 2020, najpierw zawarta na 3 lata później aneksem do 2020r. z adnotacją że obowiązuje mnie 2tyg. okres wypowiedzenia, w styczniu 2017r. był aneks do umowy, jednak punkt odnośnie okresu wypowiedzenia nie został zmieniony – pracodawca nie poinformował mnie o zmianie okresu wypowiedzenia, proszę o informację czy jest możliwe wypowiedzenie umowy z zachowaniem 2tyg. okresu wypowiedzenia, chodzi o zapis z korzyścią dla pracownika. Jeśli tak to bardzo proszę o krótkie uzasadnienie, wiem że pracodawca będzie robił problem. Bardzo dziękuję

 58. Witam
  mam pytanie pracownik pracuje na umowie na czas określony 05,05,2006 do 31,12,2007, następnie dostaje umowę na czas nieokreślony i pracuje do dzisiaj. Jaki jest okres wypowiedzenia, proszę o odpowiedz.
  Pozdrawiam

 59. Pracownik miał zapisane w umowie ze ma miesięczny okres wypowiedzenia nie poinformowałem go o tym że okres jest trzy miesięczny a on złożył mi wypowiedzenie ja poinformowałem go o tym dwa tygodnie po złożonym wypowiedzeniu ustnie. On mi na to że jak zmienił się okres wypowiedzenia z dwóch tygodni na miesiąc to dostał ode minie pisemna informacje o tym a teraz takiej informacji nie było w myśl art 29 par 3 3.pracownik pracuje u mnie od 09.2014 teraz ma umowę na czas określony do 31.10.2018. Jaki okres go obowiązuje 1m czy 3m i czy jego wypowiedzenie jest ważne z wpisem 1 miesiąca. Nie ukrywam że jest mi potrzebny jeszcze by przesolił mi pracowników przed odejściem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.