Rozwiązanie wszystkich związków pracodawców a ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Zdarzyło się ostatnio, że rozwiązaniu ulegli wszyscy sygnatariusze PUZP ze strony pracodawców. Przepis art. 24119 § 2 KP reguluje dalsze losy układu w takiej sytuacji. Zasada jest prosta – podobnie jak w sytuacji wystąpienia ze związku pracodawców, który zawarł układ, o czym pisałem tutaj – możliwe jest odstąpienie od stosowania PUZP.

Od takiego układu można odstąpić w całości lub w części, jeżeli oświadczenie takie zostało złożone pozostałej stronie układu – czyli wszystkim związkom zawodowym – przy zachowaniu okresu równego co najmniej okresowi wypowiedzenia. Dodatkowo dla zmiany indywidualnych stosunków pracy, konieczna jest zmiana treści umowy o pracę – czy to w formie wypowiedzenia zmieniającego czy aneksu.

Oznacza to, że odstąpienie od PUZP otwiera dopiero drogę do eliminacji postanowień PUZP ze stosunków pracy.

Przy okazji odstąpienia od PUZP warto rozważyć, czy przypadkiem zmiany nie wymaga ZUZP. Często bowiem układy zakładowe odwoływały się do PUZP.

Jeżeli wydaje Ci się, że rozwiązanie wszystkich organizacji, które zawarły PUZP nie zdarza się zbyt często – nic bardziej mylnego! Ostatnio doszło do rozwiązania wszystkich organizacji pracodawców będących stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego, tj. Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych, Związku Pracodawców Elektrociepłowni i Związku Pracodawców Elektrowni.

Działy Kadr w firmach energetycznych mają teraz ręce pełne roboty.

20141019_150038_1

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Rada Dialogu Społecznego

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.