Rozwiązanie wszystkich związków pracodawców a ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Zdarzyło się ostatnio, że rozwiązaniu ulegli wszyscy sygnatariusze PUZP ze strony pracodawców. Przepis art. 24119 § 2 KP reguluje dalsze losy układu w takiej sytuacji. Zasada jest prosta – podobnie jak w sytuacji wystąpienia ze związku pracodawców, który zawarł układ, o czym pisałem tutaj – możliwe jest odstąpienie od stosowania PUZP.

Od takiego układu można odstąpić w całości lub w części, jeżeli oświadczenie takie zostało złożone pozostałej stronie układu – czyli wszystkim związkom zawodowym – przy zachowaniu okresu równego co najmniej okresowi wypowiedzenia. Dodatkowo dla zmiany indywidualnych stosunków pracy, konieczna jest zmiana treści umowy o pracę – czy to w formie wypowiedzenia zmieniającego czy aneksu.

Oznacza to, że odstąpienie od PUZP otwiera dopiero drogę do eliminacji postanowień PUZP ze stosunków pracy.

Przy okazji odstąpienia od PUZP warto rozważyć, czy przypadkiem zmiany nie wymaga ZUZP. Często bowiem układy zakładowe odwoływały się do PUZP.

Jeżeli wydaje Ci się, że rozwiązanie wszystkich organizacji, które zawarły PUZP nie zdarza się zbyt często – nic bardziej mylnego! Ostatnio doszło do rozwiązania wszystkich organizacji pracodawców będących stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego, tj. Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych, Związku Pracodawców Elektrociepłowni i Związku Pracodawców Elektrowni.

Działy Kadr w firmach energetycznych mają teraz ręce pełne roboty.

20141019_150038_1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.