Zaległy urlop wypoczynkowy po 30 września

Zbliża się koniec października, a Działy Kadr zastanawiają się, co zrobić z urlopami za 2013 r., które do 30 września nie zostały wybrane. Wyrazić zgodę na ich przesunięcie? Ryzykowne posunięcie.

Prawo do nieprzerwanego, corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracowników. Stąd też – co do zasady – urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu, o czym stanowi art. 161 k.p.

Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której – ze względu na różne okoliczności natury faktycznej – wykorzystanie urlopu w danym roku jest niemożliwe lub niecelowe. Może to nastąpić zarówno ze względu na interes pracodawcy, jak i interes pracownika. Dlatego też możliwe jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, w roku następnym po roku, w którym nabyto do niego prawa. Sytuacja taka ma jednak charakter wyjątkowy, a do tego również została ograniczona limitem czasowym – zaległy urlop wypoczynkowy trzeba bowiem wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Natomiast udzielenie urlopu po 30 września będzie niezgodne z przepisami prawa pracy.

W konsekwencji naruszenie prawa do wypoczynku może skutkować odpowiedzialnością pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Przede wszystkim będzie to wykroczenie, o którym mowa w art. 282 § 1 pkt 2 k.p., które jest zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Natomiast w skrajnych przypadkach może dojść do popełnienia występku, o którym mowa w art. 218 k.k., jeżeli nieudzielenie urlopu w określonym ustawowo terminie będzie ponadto uznane za złośliwe lub uporczywe naruszenie prawa do wypoczynku. Naruszenie takie może być ponadto podstawą skierowania wystąpień lub wydania poleceń przez PIP w sprawie usunięcia uchybień, a także wyciągnięcia w stosunku do osób winnych (art. 11 pkt 8 ustawy o PIP).

Co więc stanie się w przypadku, gdy to sam pracownik, ze względu na swoje uzasadnione potrzeby skieruje do pracodawcy wniosek o udzielenie mu zaległego urlopu wypoczynkowego po 30 września kolejnego roku? Czy taki wniosek może wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia prawa do wypoczynku?

Wg mnie odpowiedź niestety jest negatywna. Pracodawca godząc się na wykorzystanie urlopu po okresie wskazanym w k.p. dokonuje tego na własne ryzyko. Kwestia ta nie była do tej pory przedmiotem dostępnych powszechnie rozstrzygnięć PIP, jednakże z pewnego poradnika udostępnionego przez nią wynika, iż nieudzielenie urlopu do 30 września stanowić będzie w większości przypadków wykroczenie, o którym mowa powyżej. Wskazuje się jednak, iż w wypadku wystąpienia przypadków losowych, takich jak na przykład choroba pracownika, odpowiedzialność ta zostanie wyłączona.

Natomiast udzielenie zaległego urlopu będzie zgodne z prawem, jeżeli chociaż pierwszy z dni wyznaczonego urlopu przypadać będzie na 30 września, bez znaczenia pozostanie wtedy, że pozostałe dni w ciągu następują już po tej dacie.

Jeżeli więc urlop przed upływem 30 września nie został udzielony stan niezgodności z prawem istnieje od 1 października i „pogłębia się” z każdym dniem. Udzielenie więc pracownikowi urlopu – nawet bez jego zgody – po tym terminie skróci więc okres niezgodności z prawem, jednak już go nie usunie. Również nadzwyczajne okoliczności, od których mogłoby zależeć wyłączenie odpowiedzialności będą objęte konkretną kontrolą PIP.

Warto zatem uważać, by zaległe urlopy nie zalegały zbyt długo.

20141018_143434_1

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

 1. Dominik pisze:

  Witam,

  jestem na okresie wypowiedzenia – z szefem uzgodniłem, że w ostatnich dniach wykorzystam zaległy urlop – mam już złożony i podpisany wniosek co do tego urlopu. Czy w takim przypadku pracodawca może jednostronnie zmienić zdanie i zmusić mnie do wzięcia ekwiwalentu, mimo tego, że ustaliliśmy, że pójdę na urlop? Wolałbym jednak ten urlop wykorzystać.

  Dziękuję za odpowiedź.

 2. Nika pisze:

  Witam,
  Skończyłam licencjat w 2013 r. Od 01.09.2014-30.11.2014 miałam umowę na czas próbny następnie od 01.12-2014 do 31.12.2015 oraz 01.01.2016- 31.12.2016 miałam umowę na czas określony i odnośnie tych umów mam pytanie ile urlopu przysługuje mi za 2016 rok?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.