Interpretacja układu zbiorowego pracy

Prawo należy pisać w sposób jasny i nie budzący wątpliwości. Ale może zdarzyć się sytuacja, w której powstaną wątpliwości co do rozumienia treści przepisów. To samo może dotyczyć postanowień układu zbiorowego pracy. Na szczęście ustawodawca przewidział, jak wyjaśniać wątpliwości w tym zakresie.

Układ reguluje kwestie wynagrodzeń pracowników. Ale nie tylko. Jednym z elementów, które powinny znaleźć się w układzie zbiorowym, jest ustalenie trybu wyjaśniania treści postanowień układu. Oczywiście wyjaśnianiem tym zajmują się wspólnie strony.

Do takiego wyjaśniania dochodzi, gdy wystąpią wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień układu. W takich okolicznościach strony układu powinny podjąć – na zasadach określonych w układzie zbiorowym – próbę usunięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących postanowień układu, który same stworzyły. Mamy wtedy do czynienia z wykładnią autentyczną układu, a więc interpretacji treści postanowień przez jej autora.

Zatem to pracodawca i strona związkowa przy ustalaniu treści układu powinny wprowadzić postanowienia odnoszące się do wyjaśniania przyszłych, ewentualnych wątpliwości. Mogą to zrobić np. poprzez powołanie specjalnej komisji do tego przeznaczonej (stałej czy ad hoc) czy na drodze szczegółowo uregulowanych negocjacji.

Dlaczego jest to przydatne i istotne? Jest to ważny instrument, który ma pomóc stronom w uniknięciu możliwego sporu zbiorowego. Na tej drodze można bowiem rozwikłać powstałe pomiędzy stronami problemy co do stosowania układu.

Co więcej, wykładnia dokonana przez strony układu powinna być wzięta pod uwagę przez sąd przy rozpoznawaniu przez niego konkretnej sprawy. Warto jednak pamiętać, że sąd nie będzie związany taką wykładnią w przypadku, gdy miałoby to służyć obejściu przepisów prawa pracy regulujących określony problem w sposób korzystniejszy.

Warto też zwrócić uwagę na wskazówki SN co do interpretacji układów:

Wyjaśnienie postanowień układu zbiorowego pracy powinno uwzględniać przede wszystkim reguły wykładni językowej. Rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych nie powinno także pomijać woli i zamiaru stron układu a także praktyki dotychczasowego stosowania jego spornych postanowień. W drodze wyjątku i z dużą ostrożnością, możliwe jest posiłkowe stosowanie do wykładni postanowień aktów autonomicznego prawa pracy (art. 65 KC w zw. z art. 300 KP). Do interpretacji norm układowych mają zastosowanie ogólne zasady interpretacji norm prawnych, jednak szczególne znaczenie ma w tym przypadku wykładnia skierowana na ustalenie celu, woli i zamiaru stron układu. Wprawdzie wyjaśnienia stron układu nie są wiążące dla sądu, ale nie wynika z tego, że przy interpretowaniu jego przepisów intencje i wola stron układu są bez znaczenia, wręcz przeciwnie mają one szczególną wagę.

Jeżeli zatem rzeczywiście zajdzie konieczność interpretacji układu, warto to zrobić starannie.

20150605_154936-01

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

4 Komentarze do tego wpisu post

 1. A jak się ma załączone zdjęcie do treści wpisu? Sugeruje, że po dokonaniu zgodnej interpretacji czeka nas chwila wytchnienia ? 🙂

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wojciech, zdjęcia to pamiątki z moich biegowych ścieżek, staram się nimi wpisy ozdabiać, a ale niekoniecznie komentować. To akurat zrobiłem na wyspie Kastellholmen w Sztokholmie. A w Szwecji związki to potęga…

 2. Aga pisze:

  witam
  moje pytanie nie jest związane ściśle z tematem jednak proszę o radę.
  zmieniam regulamin organizacyjny urzędu pojawił sie problem, gdyż sekretarz urzędu jest na urlopie bezpłatnym w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Moje pytanie czy w regulaminie pracy mam pozostawić stanowisko sekretarza, jednocześnie jego zakres czynności przejął inny pracownik. Czy mam wykreślić stanowisko sekretarza, bo formalnie dalej jest pracownikiem tylko że nie świadczy pracy.
  proszę o pomoc

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.