Posts in Category

Nowości w prawie

Pracodawcy otrzymali nowe narzędzie, które pozwala im na skierowanie pracownika do wykonywania pracy poza zakładem pracy. Pozwala na to art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie ze wskazanym przepisem w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przede wszystkim zauważyć należy, że prawo do wydania polecenia zastosowania pracy zdalnej leży w gestii

Nowy rok to też nowa stawka minimalnego wynagrodzenia. W tym roku mamy do czynienia ze sporą podwyżką, gdyż wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne od 2020 r. wynosi bowiem 2.600 zł brutto. Zasadniczo wynagrodzenie minimalne na tym poziomie oznacza kwotę 1.920,62 zł netto („do ręki”) i koszt pracodawcy w wysokości 3.132,58 zł. Dla pracodawcy podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza konieczność zapłacenia o 421,77 zł więcej. W portfelach pracowników znajdzie się zaś więcej o 246,84 zł. Nie bez znaczenia pozostaje również to, że wynagrodzenie minimalne jest przyjmowane za

Niemal rok minął już od wejścia w życie zmian przepisów dotyczących akt osobowych. Pomimo tego nadal pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do ich stosowania. Ostatnio podczas dyskusji ze słuchaczami na kierunku HR Business Partner na WSB pojawiło się zagadnienie dotyczące kontynowania prowadzenia akt osobowych pracownika po jego ponownym zatrudnieniu. I rzeczywiście kwestia ta może powodować ból głowy. Rozłóżmy więc ją na poszczególne okresy. Okres przed zmianami (a więc przed 1 stycznia 2019 r.) Przed wejściem w życie nowych przepisów nie było regulacji, które dotyczyłyby kwestii kontynuowania akt osobowych po ponownym

Kilka dni temu na zlecenie jednej z dużych firm z Bydgoszczy wraz z Karolem Sienkiewiczem przeprowadziliśmy szkolenie o PPK. Pracownicy pytali o różne sprawy, ale kilka razy powracała kwestia zabezpieczeń. Czy środki wpłacone na PPK są jakoś gwarantowane? Bezpieczeństwo środków w PPK jest kwestią, która coraz częściej budzi zainteresowanie potencjalnych uczestników programu. Po niezbyt dobrych doświadczeniach z OFE trudno dziwić się takim wątpliwościom. Nadzór KNF Przede wszystkim nadzór nad PPK sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje finansowe muszą spełniać odpowiednie, ukształtowane ustawowo wymogi. Jak jednak pokazuje dotychczasowe doświadczenie KNF również

Już niedługo dojdzie do wejścia w obowiązek PPK największych graczy na rynku. Dużo już powiedziano o tym ile z portfela pracownika i pracodawcy zostanie zabrane (zobacz tutaj). To może teraz spójrzmy na drugą stronę medalu, czyli w jaki sposób będziemy mogli odzyskać nasze pieniądze z Pracowniczego Planu Kapitałowego.   Wypłata pieniędzy z PPK wydawałaby się prosta. Osiągamy odpowiedni wiek i zlecamy wypłatę. To jest jednak podstawowe rozwiązanie, które również ma kilka haczyków. Zobaczmy więc jakie mamy opcje. Wypłata podstawowa To jest rozwiązanie standardowe. Jeżeli uczestnik osiągnie 60 rok życia, to

1 2 3 4 5 20 Strona 3 z 20