Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa 2020 r.

Nowy rok to też nowa stawka minimalnego wynagrodzenia. W tym roku mamy do czynienia ze sporą podwyżką, gdyż wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne od 2020 r. wynosi bowiem 2.600 zł brutto.

Zasadniczo wynagrodzenie minimalne na tym poziomie oznacza kwotę 1.920,62 zł netto („do ręki”) i koszt pracodawcy w wysokości 3.132,58 zł. Dla pracodawcy podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza konieczność zapłacenia o 421,77 zł więcej. W portfelach pracowników znajdzie się zaś więcej o 246,84 zł.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, że wynagrodzenie minimalne jest przyjmowane za postawę przy obliczaniu innych świadczeń. Przykładowo limit odprawy wypłacanej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, a więc w tym roku kwoty 39.000 zł.

Odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu czy też zadośćuczynienie za mobbing nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Ta sama zasada dotyczyć będzie również wynagrodzenia przestojowego. Wzrośnie również dodatek za pracę w porze nocnej, który jest liczony w oparciu o 20% minimalnego wynagrodzenia.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje również wzrost tzw. preferencyjnego ZUS dla nowych przedsiębiorców, a więc może zwiększać koszty m.in. samozatrudnienia. W 2019 r. było to 213,57 zł oraz 197,03 zł (z chorobowym/bez chorobowego), a łącznie ze składką zdrowotną 555,89 zł oraz 539,35 zł. W 2020 r. będzie to 246,80 zł oraz 227,69 zł (z chorobowym/bez chorobowego), ale nie jest jeszcze znana wysokość składki zdrowotnej.

Od minimalnego wynagrodzenia zależna jest również opłata za aplikację radcowską, adwokacką, notarialną czy komorniczą. Dzięki staraniom aplikantów udało się wypracować nowe rozporządzenie, które przewiduje, że zamiast planowanych 6.760 zł, aplikanci radcowscy i adwokaccy zapłacą 5.850 zł.

Obok minimalnego wynagrodzenia wzrasta również minimalna stawka godzinowa. W 2019 r. wynosiła ona 14,70 zł, zaś w tym roku kwota ta wynosi 17 zł. Przy studencie, który ma mniej niż 26 lat ta stawka w całości trafi do jego kieszeni.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.