Jeżeli zajmujesz się prawem pracy, to pewnie zainteresuje Cię informacja, że w dniach 18-19 września odbędzie się w Bydgoszczy, w hotelu Holiday Inn, XXIV Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, którego tematem przewodnim będzie optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. Ja pojawię się tam również. Czytaj dalej

Dnia 7 sierpnia 2014 r. wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Najważniejszą część tego aktu prawnego stanowi załącznik stanowiący klasyfikację zawodów i specjalności. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., uchylając dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. Po co zostało ono wydane? Czytaj dalej

Przepisy prawa pracy mają funkcję ochronną wobec pracowników, jako słabszej strony stosunku pracy. Wyrazem tego jest m.in. w art. 18 KP, który tworzy zasadę, iż postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy prawa pracy. Prawo pracy składa się zresztą głównie z takich przepisów, które pozwalają uregulować stronom dane zagadnienie jedynie na korzyść pracownika. Czytaj dalej

Tytułowa instytucja bardzo często towarzyszy wypowiedzeniu umowy o pracę. W takich sytuacjach pracodawcy zwalniają pracownika od obowiązku świadczenia pracy. Jest w tym jakiś sens, bo z pracownika na wypowiedzeniu dużej korzyści pewnie nie będzie. Jednak nie jest to uregulowane w kodeksie pracy (chociaż jest np. w art. 72 ustawy o służbie cywilnej). Czy można zatem stosować takie rozwiązanie? Czytaj dalej

Dzisiaj, czyli 14 sierpnia, branża energetyczna obchodzi swoje święto – Dzień Energetyka. Początki mojej drogi zawodowej związane są z energetyką cieplną, dlatego nie mogłem nie wspomnieć o tym dniu. Czytaj dalej

1 43 44 45 46 47 51 Strona 45 z 51

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.