Nowelizacja drugiej ustawy antykryzysowej. Lekarstwo na embargo Rosji?

Niedawno, bo 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Nowelizacja ta ma być odpowiedzią na bolączki przedsiębiorców związane z istotnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej na krajowych oraz zagranicznych rynkach towarów, które wystąpiło w następstwie wprowadzenia ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów – jak twierdzą autorzy projektu ustawy. O co w tym chodzi?

Nowe środki pomocy mają być przeznaczone dla przedsiębiorców, których przeważający rodzaj działalności gospodarczej według PKD, wynikający z wpisu do rejestru REGON wskazuje na wykonywanie działalności w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach.

Dla uzyskania pomocy konieczne jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych – sprzedaży towarów lub usług – nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 miesięcy kalendarzowych przypadających po dniu 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu do 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Na pomoc przeznaczone zostało 500 mln zł – 250 mln zł w roku 2015 oraz 250 mln zł w roku 2016, które mają pochodzić z FGŚP. Polegać ona ma na instytucjach przewidzianych dotychczas w drugiej ustawie antykryzysowej, m.in. na dopłatach do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniem, dofinansowaniem szkoleń pracowniczych czy opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Więcej o świadczeniach możesz przeczytać w tym wpisie, natomiast tutaj wyjaśniam sposób postępowania w celu uzyskania pomocy.

Embargo Rosji może jeszcze potrwać. Może warto zastanowić się nad skorzystaniem z tej formy pomocy?

zima

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.