Nowelizacja drugiej ustawy antykryzysowej. Lekarstwo na embargo Rosji?

Niedawno, bo 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Nowelizacja ta ma być odpowiedzią na bolączki przedsiębiorców związane z istotnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej na krajowych oraz zagranicznych rynkach towarów, które wystąpiło w następstwie wprowadzenia ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów – jak twierdzą autorzy projektu ustawy. O co w tym chodzi?

Nowe środki pomocy mają być przeznaczone dla przedsiębiorców, których przeważający rodzaj działalności gospodarczej według PKD, wynikający z wpisu do rejestru REGON wskazuje na wykonywanie działalności w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach.

Dla uzyskania pomocy konieczne jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych – sprzedaży towarów lub usług – nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 miesięcy kalendarzowych przypadających po dniu 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu do 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Na pomoc przeznaczone zostało 500 mln zł – 250 mln zł w roku 2015 oraz 250 mln zł w roku 2016, które mają pochodzić z FGŚP. Polegać ona ma na instytucjach przewidzianych dotychczas w drugiej ustawie antykryzysowej, m.in. na dopłatach do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniem, dofinansowaniem szkoleń pracowniczych czy opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Więcej o świadczeniach możesz przeczytać w tym wpisie, natomiast tutaj wyjaśniam sposób postępowania w celu uzyskania pomocy.

Embargo Rosji może jeszcze potrwać. Może warto zastanowić się nad skorzystaniem z tej formy pomocy?

zima

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *