Prasę obiegła właśnie „sensacyjna” wiadomość, że Marcin P., szef Amber Gold, został uniewinniony. Czy chodzi o jego działalność inwestycyjną? Oczywiście nie, chodzi o łamanie praw pracowniczych.

Prawo do godziwego wynagrodzenia jest jedną z naczelnych wartości prawa pracy, stąd też w przypadku naruszenia prawa pracownika do otrzymania wynagrodzenia, pracodawca musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej. Niewypłacenie wynagrodzenia może wypełniać znamiona bądź wykroczenia z art. 282 § 1 KP, bądź przestępstwa z art. 218 § 1a KK. Czytaj dalej

Kilka dni temu dział kadr jednego z klientów zapytał o możliwość zwolnienia z pracy pracownika na urlopie wychowawczym, ale z ramach „zwolnień grupowych”. Czy zwolnienie takie jest możliwe? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? Czytaj dalej

Właśnie zaczęły się wakacje i czas urlopów. Czy pracownik może spokojnie odpoczywać i całkowicie zapomnieć o firmie? Każdy pracodawca może bardzo mocno zaingerować w prawo do odpoczynku pracownika. Uciążliwe jest przesunięcie terminu urlopu, jednak najbardziej dotkliwe jest odwołanie z urlopu.
Czytaj dalej

Organizacji związkowej przysługuje szereg uprawnień, zarówno w sprawach indywidualnych, jak i zbiorowych. Jednakże, żeby uprawnienia te można było wykonywać konieczne jest, aby dana organizacja zrzeszała co najmniej 10 członków, którzy są pracownikami lub osobami wykonującymi pracę nakładczą bądź funkcjonariuszami. Tylko organizacja zrzeszająca taką minimalną liczbę członków będzie mogła zostać uznana za organizację związkową i korzystać z przywilejów przyznanych prawem pracy. Czytaj dalej

Ostatnio pisałem organizacjach pracodawców. Wspominałem również, że w przypadku organizacji reprezentatywnej będzie ona miała prawo udziału w zawarciu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Co jednak dzieje się z PUZP w przypadku wystąpienia pracodawcy z takiego związku? Czytaj dalej

1 45 46 47 48 49 51 Strona 47 z 51

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.