Okres wypowiedzenia umów na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy

Nowelizacja kp obowiązuje już kilka miesięcy, ale nie wszystko jest jeszcze jasne. I pewnie długo nie będzie…

Ostatnio często pytacie o okres wypowiedzenia dla umów na czas określony – „Dlaczego pracodawca mówi, że mam miesiąc okresu wypowiedzenia, jak w umowie mam dwa tygodnie?”, „Jaki okres wypowiedzenia mam podać w teraz składanym wypowiedzeniu?”, „Dwa tygodnie czy miesiąc, i dlaczego?”, „Nie wręczyłem informacji o zmianie okresu wypowiedzenia i nie wiem jaki okres teraz obowiązuje.”

Zamiast więc odpowiadać na każdy komentarz z osobna, postanowiłem przypomnieć Ci o nowych zasadach dotyczących okresu wypowiedzenia i aktualnej sytuacji w tym zakresie właśnie w tym wpisie. Już tłumaczę.

Pamiętasz na pewno, że 22 lutego tego roku weszła w życie duża zmiana Kodeksu pracy. Zmiany te dotyczyły także okresu wypowiedzenia, ale można powiedzieć, że pierwsze skutki widać dopiero teraz.

Przepisy przejściowe ustawy stanowiły, że do umów na czas określony, które trwały w dniu wejścia w życie nowych przepisów stosować będziemy nowe regulacje dotyczące okresów wypowiedzenia. Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że staż pracy, od którego zależeć będzie długość okresu wypowiedzenia liczyć będziemy na nowo, od dnia wejścia w życie zmian, czyli od 22 lutego 2016 r.

I tutaj przechodzimy do sedna całego zamieszania. Z dniem 21 sierpnia doszło bowiem do automatycznego, z mocy prawa, przedłużenia okresu wypowiedzenia umów na czas określony z dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Żeby taki skutek nastąpił nie trzeba było podpisywać żadnych aneksów ani porozumień do umów o pracę, brak informacji o zmianie warunków zatrudnienia też tutaj niczego nie zmieniał. Po prostu nadszedł ten dzień i umowy na czas określony, które były zawarte przed 22 lutego 2016 r. mogą być wypowiedziane za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia – o ile zawierały klauzulę o możliwości ich wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.

Jest jednak pewien haczyk. Żeby można było „załapać się” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia, wypowiedzenie takie musiało być złożone najpóźniej 6 sierpnia 2016 r. Liczy się bowiem data rozwiązania umowy (czyli trzeba też doliczyć okres wypowiedzenia), a nie data wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Oznacza to, że jeżeli Twój pracownik wręczył Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na czas określony w dniu 7 sierpnia 2016 r. (i dalszych), to okres wypowiedzenia jego umowy wynosić będzie 1 miesiąc.

Jeżeli w umowie o pracę bądź w informacji o warunkach zatrudnienia wskazany był 2-tygodniowy okres wypowiedzenia – nie ma to znaczenia. Decyduje bowiem to, co jest korzystniejsze dla pracownika, a zakłada się, że im dłuższy okres wypowiedzenia tym dla pracownika korzystniej (chociaż nierzadko jest zupełnie odwrotnie). Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony określiły dłuższy, np. dwumiesięczny okres wypowiedzenia – to ten będzie obowiązywał, jako korzystniejszy dla pracownika.

imag2331

272 thoughts on “Okres wypowiedzenia umów na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy

 1. Witam. Prosze mi coś wyjaśnić, bo już gubię się w tym wszystkim. Umowę na okres próbny 3 miesięczny zaczęłam 6 września 2013. W grudniu 2013 roku otrzymałam pierwszą umowę na czas określony na rok, a w grudniu 2014 drugą umowę na czas określony na 4 lata ( w tej samej firmie). Gdybym w tym momencie chciała zmienić pracę, to jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia? Czy bedzie to jeden miesiąc (liczony od czasu zawarcia pierwszej umowy w grudniu 2013, czy też dolicza się do tego umowę na okres próbny i wtedy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące? Z góry dziękuję za info.

   1. Witaj a co z podobną sytuacją ale kolejna umowa została zawarta po wprowadzeniu zmian?
    np. umowa 08.2014 – 08.2017 a kolejna 08.2017 – 11.2018 z tego wynika że mój okres wypowiedzenia to jest 1 miesiąc?

     1. Dzień dobry! Dla wyjaśnienia chciałem się upewnić czy jeśli jedna umowa na czas określony obowiązywała w dniu 22 lutego 2016r. i była po niej kolejna umowa na czas określony a łączny czas pracy z tych umów przekroczył 3 lata to obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedznia?
      Rozpocząłem pracę w firmie we wrześniu 2013r. Miałem umowę na 3 miesiące na okres próbny. Kolejna umowa na czas określony trwała od 16 grudnia 2013r. do 30 września 2016r. czyli obowiązywała w dniu 22 lutego 2016r. Następna umowa na czas określony to od 1 października 2016r. do 21 listopada 2018r. czyli po wejściu w życie ustawy. Łączny czas pracy z tych umów wynosi ponad 3 lata czyli według mnie powinien być 3 miesięczny okres wypowiedzenia. W dniu 24 stycznia 2018r. dostałem rozwiązanie umowy o pracę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Więc kto ma rację? Ja czy pracodawca?

     2. Krzysztof, w przypadku umowy zawartej po wejściu w życie zmian (a taka właśnie teraz obowiązuje) liczy się cały staż pracy. Twój okres wypowiedzenia powinien więc wynosić 3 miesiące.

 2. Hmm…Czy ja dobrze rozumiem? Skoro umowa na trzymiesieczny okres próbny ma własny okres wypowiedzenia 2 tygodnie, to ta umowa nie wlicza się do tej pierwszej umowy na czas określony z grudnia 2013? Skoro pierwszą umowę na czas określony otrzymałam w grudniu 2013, to znaczy, że obejmuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia, bo nie minęły jeszcze 3 lata mojego zatrudnienia? Jestem w trakcie pisania wypowiedzenia i gubię się totalnie w tym gąszczu przepisów.

  1. Pani Danuto, wg mnie, skoro otrzymała Pani pierwszą umowę na czas określony w grudniu 2013, a w grudniu 2014 drugą umowę na czas określony (mającą trwać 4 lata), to w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 22.02.2016 aktualną (i trwającą do dzisiaj) umową jest ta z grudnia 2014. Dla wszystkich umów na czas określony (zawierających klauzulę o możliwości 2-tyg. wypowiedzenia) trwających w dniu 22.02.2016, okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy liczonego właśnie od 22.02.2016. Czyli z dniem 21.08.2016 wszystkie takie umowy mają już 1-miesieczny okres wypowiedzenia, ponieważ trwają już co najmniej pół roku od 22.02.2016. Jednocześnie co najmniej 3 lata trwania taka umowa osiągnie w dniu 21.02.2019, więc dopiero od tego dnia jej okres wypowiedzenia będzie 3-miesięczny.
   Innymi słowy, dla umów trwających w dniu 22.02.2016, od tego właśnie dnia liczymy staż pracy do okresów wypowiedzenia.

 3. Dzień dobry, czy mogę liczyć na wyjaśnienie poniższej kwestii?
  Pan Ixiński zatrudniony był w naszej firmie w okresie od dnia 14.10.2011 do dnia 22.07.2016. Początkowo umowa zawarta była na czas określony, ale z dniem 01.10.2014 przekształcona została w umowę na czas nieokreślony. Dnia 31.08.2016, czyli po ponad miesięcznej przerwie (choć teraz przerwy w zatrudnienia chyba nie mają znaczenia), zatrudniliśmy ponownie tego pracownika, tym razem na czas określony do dnia 31.12.2016 (stanowisko pracy takie samo).
  Wiadomo, że od dnia 22.02.2016 pracodawca ma “do dyspozycji” 3 umowy na czas określony na łączny okres 33 miesięcy. I teraz mam dylemat, czy aktualna umowa (zawarta 31.08.2016) jest pierwszą umową na czas określony, ponieważ tamta była na czas nieokreślony (licząc od dnia 22.02.2016)? czy może już drugą? i w związku z tym ile miesięcy “czasu określonego” mamy jeszcze do wykorzystania?

   1. Witam dostałem umowę na czas określony od 21 12,2015 do 21,11,2017 i minął rok więc jak teraz chce się zwolnić to u mnie okres wypowiedzenia jest 1 miesiąc tak.? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 4. Dzień dobry,
  związku, że okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, to okres wypowiedzenia liczony jest od dnia złożenia wypowiedzenia czy musi być zachowany pełny miesiąc? Chodzi mi o to, że składając dziś wypowiedzenie umowa zostanie rozwiązana po upływie miesiąca cy dopiero z końcem listopada?

 5. Dzień dobry,
  jestem nauczycielem w przedszkolu państwowym. Podpisuje co roku nowa umowę o prace na czas określony od września do sierpnia. Jeśli podpisałam umowę we wrześniu br. to jaki powinien być mój okres wypowiedzenia?
  Pozdrawiam

 6. witam,
  mam pytanie zmieniam prace i napisalem wlasnie wypowiedzenie umowy. Moj staż w pracy w tej starej firmie wynosi juz 6 miesiecy czyli powinienem mieć miesieczny okres wypowiedzenia, lecz w umowie mam zapisane ze są to 3 dni ( gdyż jest to umowa w zastępstwie). nie otrzymalem zadnego aneksu do umowy o wydłuzonym okresie wypowiedzenia i teraz moje pytanie brzmi. Czy mam sie powoływać na umowe o prace czy kodeks pracy? zaznaczam, ze zalezy mi na jak najszybszym rozwiazaniu umowy. prosze o odpowiedz

 7. witam zawarlem umowa pierwsza zawarta od 16.12.2013 do 31.12.2o15 na czas okreslony druga umowa o prace nr 2 od 31.12.2015 , umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony od 01.01.2016 jaki bedzie okres wypowiedzenia???

 8. Witam,
  mam zawartą pierwsza umowę na okres próbny 02,05,2008 , kolejna umowa zawarta na 5lat u tego samego pracodawcy od 01,08,2008 do 31,07,2013 , która została przedłużona o kolejne 5lat do 01,08,2018 , stąd moje dwa pytania:

  1. jaki liczy mi się obecnie okres wypowiedzenia?
  2. Jaka powinna być moja kolejna umowa?

  pozdrawiam

     1. i nawet po zakończeniu obecnej umowy pracodawca nie moze mi dac kolejnej umowy terminowej na 33 miesiace?

 9. Artykuł niespójny wewnętrznie w części dotyczącej wypowiedzenia złożonego przez pracownika. Polecam zapoznanie się z uzasadnieniem nadal aktualnego orzeczenia SN II PK175/13 oraz celem wprowadzenia tych zmian( wykładnia funkcjonalna). Chciałabym dowiedzieć się także skąd wzięła się data 6 sierpnia 2016 r?

   1. chyba źle zadałam pytanie. Zgodnie z art 14 ust. 3 z dnia 25 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy kodeks pracy oraz innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1220) : Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Ustawa ta weszła w życie zgodnie z art. 18 w/w ustawy po 6 miesiącach od jej ogłoszenia tj. zgodnie z dziennikiem ustaw RP ( http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1220 ) została ogłoszona w dniu 21 sierpnia 2015 r. – a zatem weszła w życie w dniu 23 lutego 2016 r. Interesuje mnie więc na jakiej podstawie został przez Państwa wydłużony termin o kolejne 6 miesięcy tj. do 23 sierpnia 2016 roku (włączając w to już okres wypowiedzenia)? Nadmienię ponadto, że w mojej ocenie art. 14 w ust. 2 i 3 w/w ustawy rozróżnia dwie sytuacje – umów na czas określony do których miał zastosowanie uchylony art. 33 kp oraz umów do których art. 33 kp zastosowania nie miał – w związku z tym wskazuje różną dyspozycję. Jedynie mogę się domyślać, że wspomniany w artykule haczyk wywodzicie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy, który stanowi: Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe. Z tego przepisu wniosek jest taki, że jeśli ktoś wypowiedział umowę przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. przed dniem 23 lutego 2016 r. !!!) stosuje się przepisy kp przed zmianami. A więc ponawiając pytanie skąd data 23 sierpnia 2016 roku(wliczając w to już okres wypowiedzenia)?

     1. Podany link nie odnosi sie do zadanego pytania. Interesuje mnie na jakiej podstawie prawnej dedukuje pani, ze do umów które wypowie sie do dnia 6 sierpnia 2016 stosuje sie stare przepisy. Proszę podać konkretny art.

     2. Nie stosuje się przepisów dotychczasowych. Proszę spojrzeć na art. 14 ust. 3 w zw. z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 25.06.2015 r.
      W najprostszy sposób wytłumaczyć to można tak: Umowa o pracę na czas określony, która została zawarta przed 22.02.2016 r., a która przekracza okres zatrudnienia 6 miesięcy. Do umowy tej stosujemy okres wypowiedzenia z art. 36 par. 1 w brzmieniu nadanym nowelizacją (art. 14 ust. 3 ustawy zmieniającej). Staż pracy liczymy od 22.02.2016 r. (art. 16 ustawy zmieniającej). Art. 36 par. 1 pkt 1 i 2 k.p. stanowią, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy oraz 1 miesiąc, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy). Skoro staż pracy niezbędny do ustalenia okresu wypowiedzenia liczymy od dnia 22.02.2016 r. (włącznie), to 6 miesięcy zatrudnienia mija w dniu 21.08.2016 r. Dalej – przy ustalaniu okresu wypowiedzenia bierzemy pod uwagę datę rozwiązania umowy, a nie datę złożenia wypowiedzenia. Jeżeli więc wypowiedzenie zostanie złożone w dniu 7 sierpnia 2016 r., to ewentualny dwutygodniowy okres wypowiedzenia zakończyłby się 27 sierpnia 2016 r.(kończy się bowiem w sobotę, art. 30 par. 2 z ind. 1 k.p.). Oznacza to, że wchodzimy w miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ umowa rozwiązałaby się po 21.08.2016 r. Co jest w tym niezrozumiałego?

     3. I dla jasności nie pytam tu o 30 kp. Chce wiedzieć na podstawie którego przepisu ustawy wprowadzającej w/w zmiany dedukuje pani ze można wypowiedzieć umowę na starych zasadach w sierpniu 2016 r. skoro ustawa weszła w życie w lutym 2016r.Proszę o podanie konkretnego artykułu bądź ich związku.( Co do daty wejścia w życie nie będę sie spierac – w kp mam podane 23 luty 2016 ale z tego co pamiętam na lexie jest podana data 22 luty 2016. Osobiście tego liczyć nie bede. Bezspornym jest jednak ze zmiany weszly w życie w lutym 2016 skąd wiec pojawił sie ten wasz sierpień 2016)

     4. Przez pierwsze sześć miesięcy obowiązywania ustawy obowiązuje też 2-tygodniowy okres wypowiedzenia tych umów, ponieważ staż pracy, od którego zależy wypowiedzenie liczymy na nowo, od dnia wejścia w życie nowelizacji. Od lutego do ponad połowy sierpnia 2016 r. okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Wynika to wprost z art. 16 ustawy zmieniającej. Jest to wyjaśnione dokładnie we wpisie, na który już się powoływałam.

     5. Pani Agato, a w sytuacji aneksowania umów po 22.02.2016, gdzie zmieniana jest tylko wysokosc wynagrodzenia i zdegradowanie bądź podzyzszanie etatu , tez staż pracy liczy się od dnia nowelizacji umowy czy od początku zatrudnienia w firmie?

 10. Witam,

  chciałabym się upewnić w kwestii okresu wypowiedzenia. Pracownik miał umowę na czas określony od 2014.11.01 do 2016.10.31, teraz zostaje mu przedłużona umowa na czas określony do 2018.11.21. Czy okres wypowiedzenia liczymy od dnia wejścia nowelizacji, czyli jeden miesiąc wypowiedzenia, czy przy przedłużeniu umowy trwającej w dniu 22.02.2016 roku powinno się brać pod uwagę cały okres zatrudnienia przy ewentualnym wypowiedzeniu? Z góry dziękuję za pomoc.

 11. jestem nauczycielem-dyrektorem szkoły z 35 letnim stazem pracy. od 01.09.2016r pragne przejsc na emeryture. kiedy powienienem zlozyc wypowiedzenie umowy o pracę. czy moge rozwiazac umowe np 25.08

 12. Dzień dobry
  W piątek tj. 14.10.2016 dostałam wypowiedzenie. Mimo, iż umowa była podpisywana z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia to po wejściu w życie 22.02.2016 zmian kodeksu pracy mam miesięczny okres wypowiedzenia. Zostałam też automatycznie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Czyli dzisiaj już nie musiałam stawić się w pracy. Mam pytanie od kiedy liczy się ten miesiąc? Czy od dzisiaj 30/31 dni? Czy liczy się od 01.11.2016 do 30.11.2016r? I pracodawca musi mi zapłacić do końca października i za cały listopad???
  pozdrawiam

 13. Witam mam umowe o prace na czas okreslony od 1.03.2014 na rok ,jest to druga umowa ,pierwsza była na okres próbny.Jak moge szybko rozwiazac umowe z pracodawca ,zalezy mi abym mogła szybko przejsc do nowego ale nie podpiszą mi za porozumieniem stron .Pozdrawiam

 14. Dostałem drugą umowę na czas określony w dniu 01.01.2012,która kończy mi się 31.12.2017 jeśli teraz złożę wypowiedzenie to ile muszę odrabiać(1 mieś czy 3 mieś).

 15. Witam,
  Mam pytanie. Miałem pierwsza umowę z moim pracodawcą zawartą 19/10/2015 na 1 rok do 18/10/2016 z zaznaczeniem ze obowiązuje mnie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
  Teraz jestem w takcie negocjacji przedłużenia tej umowy i pracodawca zaproponował mi zatrudnienie od 19/10/2016 czyli kontynuacje; odbiegam od tematy podpisu umowy z data wsteczna bo to teraz nie ma znaczenia; W pierwsze umowie miałem wpisane NA CZAS OKREŚLONY JEDEN ROK ale miałem też dodane ze każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. I to było ok dla mnie i dla pracodawcy.
  Teraz chcemy obie strony przedłużyć ta umowę i chcę się upewnić, gdyż pracodawca przedstawił mi kolejną umowę od 19/10/2016 do 18/07/2018 bez podania czy okres określony czy nie ale zakładam i tak to interpretuje ustawodawca, ze skoro jest podana data zakończenia kolejne umowy to jest to umowa na okres określony. W tej umowie jest jedna zmiana nie ma podanego żadnego okresu wypowiedzenia. I teraz moje pytanie czy po zmianach w KP po 22 lutego 2016 jeżeli w takiej drugiej umowie na czas określony nie przekraczającej łącznie 33 miesięcy nie ma podanego okresu wypowiedzenia to czy ja jako pracowni w trakcie trwania tej umowy mogę ja wypowiedzieć? Zakładam że jeżeli mogę to obowiązuje mnie 1 miesięczy okres wypowiedzenia wg.KP, ale czy w ogóle mogę wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy w której nie było podanego czy strony mogą wypowiedzieć taką umowę o pracę?
  To jest dla mnie ważne pytanie z tego względu że nie otrzymałem przy przedłużeniu umowie podwyżki której oczekiwałem, a akurat na prace którą wykonuje jest w tym momencie duże zapotrzebowanie i zastanawiam się nad zmianą pracodawcy w trakcie trwania tej umowy, ze względu że mam duże szanse i możliwości podwyższenia moich dochodów… Ale czy będzie w trakcie trwania tej drugiej umowy możliwość jej wypowiedzenia jeżeli nie było to wpisane w umowę na czas określony? Tym razem pracownik chce mieć wpisane w umowę ze mogą mu umowę wypowiedzieć 🙂

 16. Dzień dobry,
  Czy można wypowiedzieć umowę o pracę w dzień wolny od pracy? typu sobota, niedziela, święto? mam na myśli zarówno pracodawcę jak i pracownika.

 17. Witam,
  Zostalam zatrudniona 17.11.2015 roku na umowe na czas okreslony do dnia 16.11.2016 roku z klauzula o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia zawarta w umowie. Czy jeseli zloze wypowiedzenie z dniem 15.11.2016 (dzien przed wygasnieciem umowy) przysluguje mi miesieczny okres wypowiedzenia? Czyli bede zatrudniona do 21.12.2016? Czy umowa i tak skonczy sie z dniem jej automatycznego rozwiazania dnia 16.11.2016? Czy nie skladajac zadnego pisma rowniez moge liczyc na miesieczny okres wypowiedzenia?

 18. Witam,
  mój pracownik ma kilka umów o pracę zawartych przed wejściem w życie ustawy z 2016 r. Obecna umowa zawarta została 01.01.2012 r. i trwa do 31.12.2016 r. Co dalej? Mogę zawrzeć kolejną umowę o pracę, tak by limit nie przekraczał 33 m-cy licząc od lutego br.?
  Proszę o odpowiedź.

 19. Witam,

  Mam takie pytanie do części poniżej:
  “Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony określiły dłuższy, np. dwumiesięczny okres wypowiedzenia – to ten będzie obowiązywał, jako korzystniejszy dla pracownika.”

  Co jeśli na umowie mam 2 miesięczny okres wypowiedzenia (umowa na czas nieokreślony, staż pracy poniżej 1 roku). Dla mnie korzystniejszy w tym przypadku jest miesięczny okres wypowiedzenia. Czy w związku z tym mogę odejść z pracy po 1 miesiącu od wypowiedzenia umowy (nie biorę tutaj pod uwagę porozumienia stron)?

  Pozdrawiam i dziękuję,
  Michał

 20. Witam. Proszę dobre dusze o poradę.
  W czerwcu ubiegłego roku podjęlam pracę. Początkowo dostałam 3 miesiące po czy przedłużyli umowę która kończy się 31 grudnia tego roku. Dodam że jest to umowa o pracę z klauzurą” strony umawiają się, że można wypowiedziec umowę z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia”. Obecnie znalazłam inną pracę, złożyłam wypowiedzenie zgodnie z umową- dwutygodniowe. Dostałam informację od szefa że obowiązuje mnie miesięczny czas wypowiedzenia który liczony zostanie od dnia 1 grudnia (czyli skończe pracę 31 grudnia). I tu powstaje moje pytanie. Z racji tej że z pracodawcą nie podpisywaliśmy żadnego aneksu związanego ze zmiana wymiaru czasu wypowiedzenia ( a takowy aneks podpisywaliśmy w przypadku zmiany najniższej krajowej pod koniec grudnia ubiegłego roku), a na umowie było jasno napisane że czas wypowiedzenia nie reguluje kodeks pracy tylko są to dwa tygodnie, to czy słowa szefa są słuszne?

 21. Witam
  Proszę o informację czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę jeśli: Umowa próbna została zawarta 01.08.2016 roku na 3 m-ce. Następnie na czas określony na 6 m-cy od 01 listopada 2016 do 30 kwietnia 2017. czy w grudniu 2016 roku mogę wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
  Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Bożena

 22. Wita!
  Mam pytanie dotyczące umowy na czas określony. Pierwszą umowę na tzw. okres próbny podpisałam z obecnym pracodawcą w dniu 10.05.2016r, kolejną 10.08.2016r. Ta umowa jest zawarta do 31.12.2016r. Wiem, że nie przedłużą mi umowy bo zostałam o tym poinformowana przez kierownika 6 grudnia. Mam w umowie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Wiem, że przepisy się zmieniły od 22 lutego br. na temat okresu wypowiedzenia.
  Kiedy (w jakim dniu m-ca) mam złożyć wypowiedzenie żeby jak najkrócej świadczyć pracę na rzecz obecnego pracodawcy(nie dostałam jeszcze wypowiedzenia tylko informacje, że mi nie przedłużą umowy).
  Wiem, że czekają na odpowiedni moment, żeby wręczyć mi wypowiedzenie żeby mnie jak najdłużej przytrzymać, żebym świadczyły na rzecz pracodawcy pracę.
  Jest mi to nie na rękę, gdyż atmosfera staje się nieznośna, jestem wykorzystywana do wszelkich prac nie związanych bezpośrednio z moim stanowiskiem bądź też robię za kogoś kto siedzi i popijając kawkę a mi każe coś zrobić bo jest moim bezpośrednim przełożonym. Nie uśmiecha mi się pracować w takiej atmosferze idzie mam ochoty żeby mnie wykorzystywano zważając na mnie pracę innych ludzi.
  Przykład? Każda osoba ma swój “rejon” do zrobienia, moja brygadzistka też ale każe mi iść i zrobić coś tam na jej rejonie i ma rejonie koleżanki a one w tym czasie siedzą i piją kawę.
  Pozdrawiam i proszę o pilną odp.

  1. Małgorzata, nawet jak dziś złożysz wypowiedzenie, to umowa i tak rozwiąże się w dniu 31 grudnia 2016 r., czyli nic się nie zmieni. Pracodawca nie złoży Ci wypowiedzenia tylko umowa sama wygaśnie z tym dniem. Może warto pomyśleć nad wykorzystaniem urlopu (ewentualnie chociaż urlopu na żądanie)?

 23. Mam pytanie – kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie, żeby stosunek pracy zakończył się 31 stycznia?
  Okres wypowiedzenia w moim przypadku to miesiąc.
  Czy jeśli złożę wypowiedzenie np 22 grudnia, to nadal okres wypowiedzenia zakończy się 31 stycznia czy 22 stycznia?
  Zależy mi żeby jak najszybciej mieć już rozmowę z pracodawcą za sobą a jednocześnie nie doprowadzić przez przeoczenie do jakiejś luki pomiędzy okresami zatrudnienia.

  1. Tamara, okres wypowiedzenia miesięczny kończy się zawsze z ostatnim dniem pełnego miesiąca. Jeżeli złożysz 22 grudnia, to umowa rozwiąże się 31 stycznia. Nawet gdybyś złożyła wypowiedzenie 1 grudnia, to upływ okresu wypowiedzenia nastąpiłby 31 stycznia.

   1. bardzo dziękuję za odpowiedź.
    mam jeszcze jedno pytanie – czy są jakieś przeszkody prawne w podjęciu zatrudnienia w nowej firmie podczas okresu wypowiedzenia (przebywając na urlopie)? na co w takim przypadku zwrócić uwagę?

 24. Witam. Dnia 7.07.1016 podpisalam umowe na okrea probny 3 miesiace po jej uplywie umowe dostalam na rok. dzisiaj zlozylam wypowiedzenie u kierowniczki z 2 tyg okresem wypowiedzenia konczacym sie 14.01.2017. Lecz kolezanka niby znawczyni sugeruje mi ze okrea wypowiedzenia jest juz 1 miesieczny. Moge liczyc na odp? Pozdrawiam i Szczesliwego Nowego Roku

   1. Dzwonilam do kadr i dowiedzialam ze wypowiedzenie jest dwa tygodnie bo pol roku mija 06.01.2017… Nie wiem co mam z tym teraz robic

    1. Ania, zwróć uwagę kadrom, że decyduje nie data złożenia wypowiedzenia, a data rozwiązania umowy. W tym wypadku umowa rozwiąże się po 6.01.2017 r., a więc okres wypowiedzenia wynosić będzie 1 miesiąc. Powiedz im też, że będziesz mieć roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia za te dwa dodatkowe tygodnie.

     1. Mam jeszcze ostatnie pytanie… Kadry jednak przystaly na 1 miesiac wypowiedzenia, niestety nie mam tyle urlopu zeby calosc pokryc a na pytanie kiedy mam sie wstawic do pracy nie moge uzyskac zadnej odpowiedzi,przestali odbierac telefon. Co w takim razie bedzie jak nie bedzie mnie w pracy do konca wypowiedzenia?

 25. Witam. Od grudnia 2015 mam umowe na czas okreslony (8lat) na umowie okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Znalazlem nowa prace i zalezy mi na jaknajszybszym zakonczeniu pracy. Pracodawca nie chce rozwiazania za porozumieniem stron i grozi miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie wiem czy obowiazuje mnie miesiac przy ktorym upiera sie pracodawca czy dwutygodniowy okres na umowie. Prosze o rade.

  1. Okres wypowiedzenia na podstawie przepisów k.p. wynosi 1 miesiąc. Jeżeli jednak 2-tygodniowy okres wypowiedzenia określony w umowie jest dla Ciebie korzystniejszy, możesz – jako pracownik – z niego skorzystać. Zobacz wyrok SN z 26.03.2014 r., sygn. akt II PK 175/13 tutaj

 26. Jeśli pracownik był zatrudniony przez okres dłuższy niż trzy lata przed 22 lutym 2016 roku, a teraz pracodawca chce go zatrudnić na na czas określony na 2 miesiące (praca sezonowa) to jaki będzie obowiązywał okres wypowiedzenia przy tak krótkiej umowie?

   1. Czyli w rzeczywistości ta umowa jest niewypowiadalna, dobrze zrozumiałam? Czy złożenie wypowiedzenia przedłuży tą umowę o okres wypowiedzenia, cz inaczej umowa mimo wypowiedzenia rozwiąże się z dniem na jaki została zawarta?

 27. Witam, mam pytanie odnośnie okresu wypowiedzenia i bardzo proszę o odpowiedź. Pracowałem w jednej firmie od lipca 2012 do maja 2016, później zacząłem pracę w innej firmie i pracowałem do września. I teraz kwestia jest taka, że znowu wróciłem w listopadzie do pierwszej firmy i jaki byłby okres wypowiedzenia gdyby chciał się teraz zwolnić? Czy liczą mi się tylko te 2 miesiące czy będą doliczone do tamtych 4 lat które przepracowalem na początku.

 28. Dzień dobry,
  mam pytanie, bo sama się w końcu pogubiłam, otóż od dnia 01.11.2012 do dnia 01.07.2015 podpisywałam kilka umów na zastępstwo bez przerw, natomiast od dnia 01.07.2015 do dnia 31.12.2016 obowiązywała mnie umowa na czas określony. Kolejna umowa została zawarta od 01.01.2017 do 31.08.2017. Jaki obecnie obowiązuje mnie czas wypowiedzenia? Czy kolejna umowa może być na czas określony? Wszystkie te umowy oczywiście były u jednego pracodawcy, pozdrawiam

  1. Joko, okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące, bo bierzemy pod uwagę cały staż u pracodawcy. Możliwe jest zawarcie jeszcze jednej umowy na czas określony. Umowy na zastępstwo nie wliczają się do limitu.

   1. Wg mnie do 30.06.2015 umowy były na zastępstwo, okres liczony od 01.07.2015 do 31.08.2017 nie daje stażu pracy 3 lat więc wypowiedzenie moim zdaniem powinno być 1 miesięczne

 29. Witam,
  Bardzo proszę o informację jak by to było w moim przypadku. Umowa na okres próbny od 5-06-2013 do 5-09-2013 później na rok do 5-09-2014 i od tego czasu na czas nieokreślony. Jaki w moim przypadku przysługuje okres wypowiedzenia, czy jest to miesiąc licząc czas od ostatniej daty umowy 5-09-2014, bo nie przepracowałem równych trzech lat, czy muszę przyjąć trzy miesiące zbierając sumarycznie cały okres wypowiedzenia.

   1. Dzień Dobry,
    Dziękuję za odpowiedź. Proszę o informację czy złożone wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z zasugerowanym dniem rozwiązania umowy i podpisane przez mojego dyrektora oddziału jako potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia jest prawomocne i czy może podlegać zmianom decyzji o zasugerowanym przez mnie terminem rozwiązania umowy.

 30. Witam!
  Jestem kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół. Uczennica mojej szkoły, pracownik młodociany, złożyła wypowiedzenie umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy w dniu 2 stycznia 2017 r. Staż pracy tej uczennicy u danego pracodawcy wynosi ponad 1 rok.
  Kiedy rozpoczyna i kiedy kończy się okres wypowiedzenia.
  Z góry dziękuję za poradę.

  1. Arletta, przepisy o zatrudnianiu młodocianych nie regulują w sposób odrębny kwestii okresu wypowiedzenia, stąd też okres ten – na zasadach ogólnych k.p. – wynosić będzie 1 miesiąc i zakończy się w dniu 28 lutego 2017 r. (o ile nic innego nie wynika z umowy).

 31. Dzień dobry,
  Dnia 30.05.2016 zawarłam umowę o pracę na czas określony na okres 2 lat.
  W umowie mam napisane, że obowiązuje mnie okres wypowiedzenia 2 tygodnie.
  Skoro od lutego weszła w życie nowa ustawa z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia to dlaczego w umowie mam i tak napisane, że 2 tyg?
  Dostałam propozycję lepszej pracy i chcą mnie jak najszybciej i ja nie ukrywam też chciałabym jak najszybciej odejść z mojej obecnej pracy. Jaki okres wypowiedzenia w takim wypadku mnie obowiązuje? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź

   1. Ale czy w wypowiedzeniu w takim razie muszę się powołać na jakiś punkt? Bo szczerze mówiąc jestem ciemna jeśli o to chodzi.

     1. Dziękuję bardzo za odpowiedź. A czy pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody na to, bym była na wypowiedzeniu 2 tygodnie a nie miesiąc?

     2. Dziękuję, jednak widzę tutaj daty sprzed kilku lat, czyli jeszcze przed wejściem w życie nowego kodeksu, a muszę być pewna, że podając się na to nie zrobię sobie jeszcze bardziej pod górkę. Czyli dla jasności, w dniu dzisiejszym po wejściu w życie nowych przepisów wciąż mam prawo do wypowiedzenia 2 tygodniowego jeżeli dla mnie jako pracownika jest to korzystne, tak?

     3. Mój pracodawca nie należy do osób zbyt miłych i obawiam się, że może mi robić problemy, dlatego chciałabym mieć pewność co do moich praw.

 32. Bardzo proszę o pomoc. Zawarlismy z pracownikiem juz dwie umowy na czas okreslony od 01.12.2013 do 31.12.2014, druga umowę od 01.01.2015 do 30.06.2016 i teraz chcielibysmy zawrzec trzecia umowę na czas określony od 01.02.2017 do 31.12.2018. Chcę napisać w informacji jaki będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia, czy będzie się sumował czy mam liczyć staż od 22 lutego 2016?

  1. Anna, rozumiem, że liczycie się z tym, że ta trzecia umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony 22.11.2018 r.? Przy zawarciu umowy po 22.02.2016 r. liczy się cały staż pracy u pracodawcy.

 33. Witam,
  mam zawartą umowę o pracę od 23.08.2016 do 31.12.2017,
  Chce zlożyć wypowiedzenie tak żeby mieć 2-tygodniowy okres wypowiedzenie (nie więcej). Kiedy ostatecznie powinnam złozyć wypowiedzenie żeby obowiązywał mnie ten okres?

 34. Witam. Pracownik ma umowę na czas nieokreślony z 3 m-cznym okresem wypowiedzenia, który kończyłby się z dniem 31 maja . Ponieważ znalazł pracę, która rozpoczynałaby się z dniem 04 maja , jakie ma możliwości wcześniejszego odejścia, jeżeli właściciel nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
  Pozdrawiam

 35. Mam pytanie: pracuję pierwszy rok w pewnej instytucji. Proponowano mi zatrudnienie na roczną umowę o pracę. Nie zgodziłam się i zażądałam umowy na czas nieokreślony. Ponieważ firmie zależało, abym do nich przeszła (pracowałam w innej), zgodziła się na moje warunki i zawarła ze mną umowę na czas nieokreślony. Jednak nie podoba mi się to praca i chciałabym się zwolnić. Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje 3-miesięczny czy miesięczny? Wolałabym opuścić firmę jak najszybciej. Co robić? Jeśli pracodawca nie zgodzi się na 1 miesięczne wypowiedzenie ani na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, to czy mogę po prostu porzucić tę pracę? Jakie skutki niesie za sobą porzucenie pracy?

  1. Saskia, jeżeli Twój staż pracy u tego pracodawcy wynosi tylko rok, to okres wypowiedzenia będzie wynosić 1 miesiąc. Porzucenie pracy może wiązać się z dyscyplinarką.

 36. Witam
  podpisałam umowę na czas określony (na 2 lata)w dniu 01.03.2016 r., w której widnieje 2-tyg okres wypowiedzenie? I teraz moje pytanie: jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje miesięczny czy 2-tygodniowy?

 37. Dzień Dobry,

  Mam pytanie do tej części:
  „Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony określiły dłuższy, np. dwumiesięczny okres wypowiedzenia – to ten będzie obowiązywał, jako korzystniejszy dla pracownika.”

  Mam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia na umowie (umowa na czas określony – podpisana 03.2013 do 03.2018 ). Korzystniejszy w tym przypadku jest 2 tygodniowy okres wypowiedzenia (chcę zmienić pracę). Czy w związku z tym mogę odejść z pracy po 2 tygodniach od wypowiedzenia umowy (nie biorę tutaj pod uwagę porozumienia stron)?

  Pozdrawiam i dziękuję,
  Wojtek

  1. Wojtek, podobną sprawę (chociaż na tle starego stanu prawnego) rozpoznawał już SN i stwierdził, że jeżeli korzystniejszy jest nawet krótszy okres wypowiedzenia zastrzeżony w umowie, to pracownik może z niego skorzystać.

 38. Witam. Podpisałam w październiku 2016r. umowę na czas określony (od 01.12.2016 do 30.11.2017), w której nie zawarto informacji na temat okresu wypowiedzenia. Czy oznacza to, że nie mogę takiej umowy wypowiedzieć? Czy odpowiednio stosowane są przepisy kodeksu pracy? Jeśli tak, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje? Jestem zatrudniona przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 39. Dzień dobry,

  będę bardzo wdzięczny za potwierdzenie:

  Pracę w firmie rozpocząłem w czerwcu 2014 r. na umowę na czas określony 2 lata. W czerwcu 2016 r. otrzymałem umowę na czas nieokreślony.

  Rozumiem, że mój staż pracy wyzerował się w lutym i w czerwcu 2017 będzie to 1 mc, a nie 3 – jak wynikałoby ze stażu pracy?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam!

   1. Pani Agato,

    uprzejmie dziękuję za wiadomość.

    Czyli fakt, że w dniu wejścia nowych przepisów miałem umowę na czas określony i mój staż pracy był tutaj wyzerowany, nie ma tutaj znaczenia? Od momentu posiadania umowy na czas nieokreślony staż pracy zalicza mi się od pierwszej umowy, czyli od 2014 roku?

 40. Witam,
  podpisałam umowę na czas określony (na 2 lata)w dniu 04.03.2016 r., w której widnieje: okres wypowiedzenia-2 tygodnie. I teraz moje pytanie: jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje miesięczny czy 2-tygodniowy? Rozpoczynam nową pracę ok kwietnia i zależy mi, by jak najszybciej zakończyć pracę u obecnego pracodawcy.

   1. Dziękuję, mam jeszcze jedno pytanie. Przysługiwało mi 20 dni urlopu , z poprzedniego roku pozostaly mi 3 dni urlopu , do dnia dzisiejszego nie wykorzystałam ani zaległych dni ani żadnego dnia z bieżącego roku. Zatem, jeśli pracodawca zgodzi się na wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopu , ile dni wpisze mi do świadectwa pracy urlopu wykorzystanego ? Zero bo mi zapłaci za nie ?

     1. Dziękuję, to już wiem, tylko moje pytanie jest takie, czy jeśli obecny pracodawca zapłaci mi za niewykorzystany urlop tj 8 dni to czy w świadectwie pracy wpisze ,że wykorzystałam te 8 dni czy nie, bo mi zapłacił ( a fizycznie byłam w pracy)? 🙂

 41. Witam pierwsza umowe na okres probny 3 miesiecy podpisalem 31.03.2015 r.Druga umowe dostalem 01.07.2015 r. na czas okreslony(na 5 lat)..w umowie brak klauzli o mozliwosci jej wypowiedzenia..w najblizszym czasie chcialem wypowiedziec umowe pracodawcy..czy mam taka mozliwosc?jesli tak jaki jest okres wypowiedzenia?prosze o pomoc

 42. Jeżeli umowa była zawarta w 2012 r do 2018 r. Na czas określony. Bez klauzuli o wypowiedzeniu. Czy pracownik może ją dziś wypowiedzieć. Jaki jest okres wypowiedzenia?

 43. Witam,
  Mam pytanie w sumie może być banalne jednak mam wątpliwości a chcę sprawę zamknąć pilnie.
  1 umowę którą otrzymałem była na 3 Miesiace od 07.09.2015 do 30.11.2015 umowa 2 została zawarta na rok od 01.12.2015 do 30.11.2016 umowa nr 3 zostala zawarta na czas nieokreslony od 01.12.2016 r
  chciałbym się dowiedzieć czy na dzień dzisiejszy tj 13.03.2017r. mam 1 miesiac wypowiedzenia który po złożeniu np dzisiaj wypowiedzenia liczy się od 01.04.2017 do 30.04.2017?
  Czyli okres zatrudnienia jest dłuższy niż 6 miesięcy a krótszy niż 3 lata stąd wypowiedzenie jest 1 miesiąc? Czyli sumuję 3 miesiące + 1 rok + 3 miesiące umowy na czas nieokreślony co daje łączne zatrudnienie u pracodawcy 1 rok i 6 miesięcy? Wszytko zgadza sie? z góy dziękuję za pomoc.

 44. Okres wypowiedzenia jest jedynie ciężarem dla pracownika i ma chronić pracodawcę. Pracodawca w praktyce i tak zawsze może zwolnić pracownika z obowiązku przychodzenia do pracy.

 45. Witam, dnia 30.04.2017 r. kończy mi się trzecia umowa na czas określony ,pierwszą miałam od 1,05,2014 do 30,04,2015 r.,drugą od 1,05,2015 r. do 30,04.2016 r.,teraz kończy ni się trzecia zawarta od 1,05 2016 do 30,04,2017 r., nie chciałabym zawierać już następnej umowy ,czy trzecia wygaśnie automatycznie czy muszę w określonym terminie zgłosić ,że nie podpisuję dalszej umowy,z poważaniem Gabriela

 46. Witam. Kolega pracował w firmie przez 3lata i miał umowę na czas nieokreślony. Wypowiedział umowę po czym wyjechał za granicę. Po 2 latach wrócił do starej pracy. Obecnie pracuje 2 lata. Czy wlicza mu sie wcześniejszy staż pracy przy wypowiedzeniu? Bo chce odejść. Pracodawca twierdzi, że ma 3 miesięczne wypowiedzenie. Kto ma rację ?

 47. Witam bardzo proszę o odpowiedź. Bylem zatrudniony i danego pracodawcy na umowę zlecenie od lutego 2014 do połowy czerwca 2014 . Od połowy czerwca 2014 dostałem pierwsza umowę o pracę do czerwca 2015 r. i następnie drugą na okres czerwiec 2015 do czerwiec 2018r. Pracodawca w kwietniu 2017 ma zamiar wypowiedzieć mi umowę. Jaki okres wypowiedzenia będzie mnie obowiązywał?

 48. Witam,
  Zawarłam umowę o pracę na czas określony od 17.10.2016 r. W umowie brak jest zapisu odnośnie okresu wypowiedzenia. Jest to moja pierwsza umowa z tym prawodawcą i jest finansowana częściowo z programu 12/12. Dojeżdżam do pracy ponad 50 km, na umowie mam minimalną krajową a dodatkowo pracodawca wymaga ode mnie zostawania po godzinach (bezpłatnie), żebym mogła poprawić błędy w oddawanych przeze mnie projektach. Pracuje na stanowisku asystenta projektanta – nie posiadam jeszcze uprawnień – i uważam, że mam prawo do błędów.

 49. Witam,
  Zawarłam umowę o pracę na czas określony – 2 lata – od 17.10.2016 r. W umowie brak jest zapisu odnośnie okresu wypowiedzenia. Jest to moja pierwsza umowa z tym prawodawcą i jest finansowana częściowo z programu 12/12. Dojeżdżam do pracy ponad 50 km, na umowie mam minimalną krajową a dodatkowo pracodawca wymaga ode mnie zostawania po godzinach (bezpłatnie), żebym mogła poprawić błędy w oddawanych przeze mnie projektach. Pracuje na stanowisku asystenta projektanta – nie posiadam jeszcze uprawnień – i uważam, że mam prawo do błędów. Dostałam propozycje pracy w miejscu zamieszkania i chciałąbym zapytać się w jaki sposób mogę rozwiązać umowę? czy obowiązuje mnie określony przez ustawę okres wypowiedzenia? czy mam zmierzać do porozumienia stron (chociaż z powodów oczywistych tj. dofinansowanie, mogę mieć z tym problem)? czy jednak zawarłam umowę, która nie może być rozwiązana przed czasem? Proszę o odpowiedź

 50. Witam
  Czy umowa na okres próbny wlicza się do okresu zatrudnienia, który liczony jest przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony? Umowa zawarta po zmianie przepisów z 22.02.2016.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. a czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy ?
    Pracownik był zatrudniony na umowę zlecenie od 3.11. do 30.11.2016, następnie od 02.01.17 do 01.04.17 na umowę o pracę na okres próbny a od 02.04.17 otrzymał umowę o pracę na czas określony. Czy staż pracy mam policzyć wraz z umową zlecenie ? czy umowy zlecenie i o dzieło nie bierze się po uwagę?

 51. Witam serdecznie,
  Chciałabym się upewnić co do okresu wypowiedzenia.
  Pierwsza umowa,jaką zawarłam z pracodawcą: od 04.01.2016 – na 3 miesiące, druga umowa na 12 miesięcy, trzecia (obecna) umowa na 18 miesięcy.

  Wszystkie umowy zawarłam u tego samego pracodawcy.

  W obecnej umowie nie mam zapisanej żadnej informacji nt. okresu wypowiedzenia.
  W pierwszej i drugiej umowie był zapis, który okreslał okres wypowiedzenia.

  Czy w przypadku, gdybym chciała wypowiedzieć umowę o pracę mój okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc?

 52. Witam,
  Czy jeśli podpisuję kolejną umowę z obecnym pracodawcą i zgodnie z nowymi przepisami teraz przysługuje mi miesięczny okres wypowiedzenia, w kolejnej umowie (zawartej w maju 2017) może zostać wpisany krótszy, np. 2-tygodniowy okres wypowiedzenia?
  Dziękuję z góry za odpowiedź

  1. Paulina, taki termin można wpisać w umowie, ale będzie on zastrzeżony na rzecz pracownika. Oznacza to, że pracownik będzie mógł z niego skorzystać, jeżeli będzie dla niego korzystniejszy, ale pracodawca będzie musiał zachować okres wypowiedzenia przewidziany przepisami k.p.

 53. Dzień dobry,
  proszę o wyjaśnienie lub utwierdzenie mnie w moim przekonaniu jaki przysługuje mi okres wypowiedzenia.
  W firmie jestem zatrudniony na czas określony od marca 2012r. do grudnia 2021r. Jeżeli 22 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy i biorąc pod uwagę fakt, że prawo nie działa wstecz to mi przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia?

  Z góry dziękuję
  Pozdrawiam
  Szymon

 54. Witam, od dnia 04.12.2013 do 17.02.2016r. byłam zatrudniona w Firmie na umowę na zastępstwo. Od dnia 18.02.2017r. zatrudniono mnie na czas określony do dnia 21.11.2018r. Na umowie tej widnieje zapis o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pamiętam jednak że dostałam jakiś czas temu aneks o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenie. Czy to jest zgodne z prawem? Czy nie obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia jeśli teraz złożyłabym wypowiedzenie?

  1. Magdalena, obowiązuje Cię 3-miesięczny okres wypowiedzenia, bo liczy się cały staż pracy z uwagi na to, że obecna umowa została zawarta już po wejściu w życie nowych przepisów.

 55. Nie rozumiem Pani Agato dlaczego pracownik może skorzystać z dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony ( jeżeli posiada ona taki zapis), skoro tyle się pisze że te umowy, które trwały po 22.02.2016 w okresie od 22 sierpnia mają miesięczny okres wypowiedzenia. Nigdzie nie pisze, że pracownik jeżeli jest to dla niego korzystniejsze to może skorzystać z tego krótszego okresu wypowiedzenia.

   1. Rozumiem, że wynika to z orzecznictwa ale czy nie prościej byłoby gdyby ustawodawca (bądź Ci którzy go interpretują) powiedział, że pracownicy którzy mają wpisany dwutygodniowy okres wypowiedzenia to mogą z niego skorzystać? Wszyscy rozpisują się o tym, że w sierpniu 2016 trwające umowy mają już miesięczny okres wypowiedzenia, a tak naprawdę to guzik prawda bo większość tych umów ma wpisany dwutygodniowy okres wypowiedzenia z którego każdy pracownik będzie chciał skorzystać.

 56. Witam. Oto moja sytuacja:
  1. Dnia 19.09.2016 zawarłem umowę trzymiesięczną.
  2. Dnia 19.12.2016 zawarłem umowę na czas 33 miesięcy.
  3. Wypowiedzenie złożyć chcę w taki sposób, aby koniec okresu wypowiedzenia przypadał na 1.07.2017.

  Jeśli dobrze rozumiem, 6 miesięcy, po których okres wypowiedzenia zmienia się z 2 tygodni na miesiąc, mija 19.06.2017. Czyli teoretycznie powinienem złożyć wypowiedzenie 16.06.2017. Zastanawia mnie jednak, czy sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy dzień „przekroczenia” 6 miesięcy wypada w trakcie okresu wypowiedzenia?

  Czy może obie umowy są liczone jako całość i muszę złożyć wypowiedzenie do końca maja?

  Pozdrawiam.

  1. Wojtek, okres sześciomiesięczny jest liczony od pierwszej umowy, czyli od 19.09.2016 r., a więc już minął. Okres wypowiedzenia już teraz wynosi 1 miesiąc. Żeby umowa rozwiązała się do 1.07.2016 r. powinieneś wypowiedzieć umowę do końca maja.

 57. Witam. Oto moja sytuacja:
  1. Dnia 19.09.2016 zawarłem umowę trzymiesięczną.
  2. Dnia 19.12.2016 zawarłem umowę na czas 33 miesięcy (nowa umowa, nie aneks do pierwszej).
  3. Wypowiedzenie złożyć chcę w taki sposób, aby koniec okresu wypowiedzenia przypadał na 1.07.2017.

  Jeśli dobrze rozumiem, 6 miesięcy, po których okres wypowiedzenia zmienia się z 2 tygodni na miesiąc, mija 19.06.2017. Czyli teoretycznie powinienem złożyć wypowiedzenie 16.06.2017. Zastanawia mnie jednak, czy sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy dzień „przekroczenia” 6 miesięcy wypada w trakcie okresu wypowiedzenia?

  Czy może obie umowy są liczone jako całość i muszę złożyć wypowiedzenie do końca maja?

  Pozdrawiam.

 58. Witam,
  Proszę o odpowiedź czy jeżeli dostałam umowę na rok od 01.01.2016 do 31.12.3016, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, a kolejna również na rok od 01.01.2017 do 31.12.2017, już z dwumiesięcznym okresem, to czy wg prawa nie mam możliwości do skorzystania z miesięcznego okresu wypowiedzenia, który byłby dla mnie zdecydowanie korzystniejszy?

 59. Witam. Mam pewne pytanie. Jeśli pracownik X został zatrudniony od 1.06.2017r. do 30.11.2017r. To obowiązuje mnie okres wypowiedzenia 2 tygodni czy 1 miesiąca? I czy okres wypowiedzenia jest liczony od dnia zatrudnienia?

 60. Dzień dobry
  W 2010 roku zawarłem umowę o pracę na czas nieokreślony, z podpunktem ” Zgodnie z art 33 kp. Strony umowy o pracę zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy o pracę za uprzednim dwutygodniowym okresem wypowiedzenia”. Czy mogę sie powołać na ten punkt. Zależy mi na szybkim zwolnieniu się. Z góry dziękuje.

 61. Witam,
  Mam pytanie jaki obecnie obowiązuje mnie okres wypowiedzenia, poniżej wykaz umów zawartych z tym samym pracodawcą. Będę wdzięczna za odpowiedź.
  02.2013 Umowa o pracę na okres 3 miesięcy
  01.05.2013 Umowa o pracę na czas określony do 30.06.2015
  30.06.2015 Otrzymałam świadectwo pracy (po zakończeniu trwania umowy)
  01.07.2015 Nowa Umowa o pracę na czas nieokreślony (aktualna)

  1. Milena, przy umowie na czas nieokreślony bierze się pod uwagę cały staż pracy u pracodawcy. Skoro Twój staż łącznie przekracza 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

 62. Witam,

  Mam dylemat dotyczący daty rozwiązania umowy o pracę, pracownik przyniósł porozumienie z dniem 3 lipca, nie przepracował ani 1 godziny w danym dniu, czy rozwiązanie umowy o prace ma nastąpić z dniem 3 lipca czy 30-06?

 63. Ja mam umowę zawartą od 1,8,2015do 31,07,2018 to wtedy będzie wypowiedzenie dwu tygidniowe czy miesięczne.

 64. Witam, mam pytanie.
  Umowę zlecenie miałam od dnia 01.06.2017 do 30.06.2017 , dodatkowo podpisałam papier , że okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące . I teraz pytanie, na dany moment (lipiec) nie mam podpisanej żadnej umowy, czy obowiazuje mnie dalej okres dwumiesiecznego wypowiedzenia ?

 65. Witam,
  miałam zawarte następujące umowy o pracę
  13.06.2012 – 31.08.2014 na czas określony
  01.09.2014-31.08.2017 na czas określony
  pracodawca poinformował mnie, że od 21.08.2016 mam miesięczny okres wypowiedzenia
  W dniu 01.05.2017 podpisałam porozumienie zmieniające umowę na czas określony na czas nieokreślony Czy od 01.05.2017 zmienił się okres wypowiedzenia na 3 m-ce?

 66. Dzień dobry.
  24 kwietnia 2016 r., podpisałam z pracodawcą umowę na czas określony (2 lata).
  Pracodawca w umowie zawarł klauzulę o możliwości rozwiązania umowy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.
  Dzisiaj przedłożyłam pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę właśnie z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Mój pracodawca przyjął to wypowiedzenie. Myślę, że nie orientuje się, że przepisy się zmieniły (to bardzo mała firma). Teraz dopiero przeczytałam, że okres wypowiedzenia w moim przypadku powinien wynosić 1 miesiąc. Oczywiście 2 tygodniowy okres wypowiedzenia jest dla mnie korzystniejszy. Co w takiej sytuacji? Czy grożą mi jakieś konsekwencje z powodu podania niewłaściwego okresu wypowiedzenia, nawet jeśli pracodawca podpisał to wypowiedzenie?

 67. Mam umowę o pracę (na czas określony) od 2 stycznia 2017 r., na której mój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jest to moja pierwsza umowa o pracę w tej firmie. Wiem, że z końcem czerwca minęło pół roku, zatem prawnie mój okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, ale jest liczony dopiero od początku sierpnia 2017 r., czyli nową pracę mogłabym zacząć dopiero od 1 września 2017 r. (czy tak?).
  Jednak moje kluczowe pytanie to, czy jeżeli patrzy się na korzyść pracownika, a mi zależy żeby okres wypowiedzenia był jak najkrótszy, to czy w takim razie może obowiązywać mnie ten 2 tyg. z umowy (czy bezwzględnie miesiąc i to pełen, a nie 30 dni) ?

  Bardzo proszę o odpowiedź.

  1. Dorota, w mojej ocenie możesz skorzystać z korzystniejszego okresu wypowiedzenia, zwłaszcza, że został zawarty w umowie, którą strony podpisały już po zmianie przepisów. We wcześniejszym stanie prawnym były wydawane właśnie takie wyroki. Są jednak też głosy przeciwne, wedle których obowiązywać będzie wyłącznie ten dłuższy okres wypowiedzenia, z Kodeksu pracy. Kwestia nie jest na ten moment rozstrzygnięta.

 68. witam

  moje pytanie dotyczy okresu wypowiedzenia
  jesli w dniu 22-02-2016 trwała umowa które podpisalismy np w 02-01-2014 i ta umowa jest do 31-12-2016 to okres wypowiedzenia tj. staz liczymy od 22-02-2016

  a jak potem została zawarta następna umowa tj od 01-01-2017 do 31-12-2017
  to juz liczymy cały staz do okresu wypowiedzenia tj. od 02-01-2014

 69. dziekuje
  czy jesli pracownik posiada zajecie komornicze to moze być przyczyna rozwiazania umowy o prace przez pracodawce
  uwazam ze nie , ale poprosze o odpowiedż

 70. pracownik nie przyszedł do pracy , jest to okres 2 tygodni i nie daje oznak zycia
  porzucenie pracy
  umowa jest na czas okreslony
  co zrobic zeby ja prawidłowo zakonczyc

 71. czyli wysyłam wypowiedzenie z art. ART 52 PARAGRAF 1 PKT 1
  jak pracownik odbierze to swiadectwo pracy z data odbioru listu ?
  a jak nie odbierze to co wtedy robic
  po jakim czasie nieobecnosci wysłac takie wypowiedzenie ?

  1. Zasadniczo tak, ale nie wypowiedzenie a rozwiązanie. Jeżeli odbierze – z datą odbioru. Jeżeli nie odbierze, a będzie dwukrotnie awizowane – 7 dni po upływie dnia powtórnego awizowania. Wysłać można już teraz. Niewątpliwie 2-tygodniowy okres nieprzychodzenia do pracy bez usprawiedliwienia jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.

 72. rozumiem
  a na swiadectwie wpisuje art. 30paragraf 1 pkt 3 bez wypowiedzenia przez pracodawce w zw. z art. 52 paragraf 1 pkt 1
  czy tak ?

 73. Pani Agato, mam umowę o pracę od 1.05.2012 do 30.04.2022 roku (umowa na 10lat). W umowie mam wpisana możliwość rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Jeśli chciałbym zmienić pracę to jaki mam okres wypowiedzenia ? Miesiąc ?

  1. Adam, w mojej ocenie jako pracownik możesz skorzystać z okresu wypowiedzenia, który jest dla Ciebie korzystniejszy – 1-miesięcznego wynikającego z k.p. lub 2-tygodniowego wynikającego z umowy. Są jednak głosy odmienne, wedle których można skorzystać tylko z tego z k.p.

   1. A od czego to zależy? Od podejścia pracodawcy? Jeśli moje wypowiedzenie z okresem dwutygodniowym zostanie odrzucone to mogę protestować?

 74. Witam prosił bym o pomoc w rozwiązaniu nie jasności,
  jeżeli byłem zatrudniony w okresie od 01.09.2012 do 01.09.2015 jako praktykant – pełen etat
  i od 01.09.2015 dostałem umowę na trzy lata czyli do 01.09.2018 to jaki jest mój okres wypowiedzenia, miesiąc dobrze doczytałem?. Pozdrawiam Serdecznie 🙂

 75. Witam,
  Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości odnośnie okresu wypowiedzenia.
  Umowę o pracę na 3 mies. okres próbny podpisałam 10.04.2017, po czym podpisałam umowę o prace na okres 2 lat, więc dnia 10.10.2017 mój okres pracy będzie wynosił 6 miesięcy. Jak rozumiem w świetle przepisów do dnia 10.10.2017 przysługuje mi 2 tyg. okres wywiedzenia a pa po tej dacie miesięczny. W związku z tym pytanie: czy składając wypowiedzenie 6.10.2017 – będzie mnie obowiązywał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia? Wątpliwość bierze się z tego, iż moment składania wypowiedzenia przypadałby tuż przed momentem upływu 6 mies. pracy.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 76. Witam,
  jestem zatrudniona na czas określony (1rok) pracuje piąty miesiąc. Gdybym teraz złożyła wypowiedzenie to jaki okres mi przysługuje, dwa tygoodnie czy miesiąc ?

 77. Witam zatrudniam pracownika od dnia 01-07-2017 umowa została zawarta na rok czasu czyli do 30-06-2018 . Pracownica poinformowała mnie, że chcę złożyć wypowiedzenie jaki okresy wypowiedzenia obowiązuje w tym przypadku gdy przepracowała ona 2 miesiące i jaki urlop jej się należy.

 78. Dzień dobry
  Pracuję w firmie od października 2010 na umowie na czas określony. Po 7 latach pracy dostaje umowę na czas nieokreślony. W 2016 roku weszła nowa ustawa z której wynika:
  Umowy na czas nieokreślony i określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi odpowiednio:

  2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy
  1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy
  3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat
  Czy lata pracy liczne od wejścia w życie nowej ustawy czy po podpisaniu umowy mam 3 miesięczne wypowiedzenie?

 79. Witam.
  Co oznacza zapis w umowie “każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, kończącego się ostatniego dnia miesiąca”
  Czy może mi Pani powiedzieć o co chodzi z tym kończącego się dnia miesiąca? Chce jak najszybciej złożyć wypowiedzenie , czy to oznacza że mogę dopiero ostatniego września?

 80. Witam,
  Zatrudniona zostałam 07.10.2014 r. na okres 1 roku. Po tym czasie umowa została przedłużona do 30.06.2018r. Prośba o informację czy w dniu dzisiejszym obowiązuje mnie 1-miesięczny okres wypowiedzenia? Kiedy zmienia się on w 3-miesięczny.
  Dziękuję za informację.

 81. Witam
  Mam pytanie w jednej firmie pracuję od 2006 na czas określony. W tym czasie miałam 3 umowy. W grudniu 2017 dostałam 4 umowę do 21.11.2018. Jaki mam okres wypowiedzenia?
  Pozdrawiam

 82. Witam
  Chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 29 września. Obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Kiedy zaś ten okres się skończy?

 83. Witam ponownie
  Jeżeli złożę wypowiedzenie 29 września 2017 r. a pierwszą umowę z tym pracodawcą podpisałem 03.11.2015 r. to jaki okres wypowiedzenia będzie mnie obowiązywał? 1 miesięczny czy już 3 miesiące?

 84. Witam.
  Proszę o objaśnienie mojej obecnej sytuacji.
  Przez 4 lata pracowałem dla firmy A.
  Umowa skończyła się 30.09.2016. Od dnia 01.10.2016 przedłużono moją umowę jednak przeniesiono mnie do bliźniaczej spółki firmy A.
  Zatem chcąc złożyć wypowiedzenie sumuje mi się staż pracy z obu spółek czy do złożenia wypowiedzenia liczy się tylko ostatni rok na nowej umowie w drugiej spółce? Od tego zależy czy okres mojego wypowiedzenia będzie miał miesiąc czy może trzy.
  Proszę o wyjaśnienie.
  Krzysztof

 85. Witam.
  Mam pytanie zostałem zatrudniony w dniu 1.03.2017. Na okres próbny 3 miesiące. W czerwcu dostałem umowę o pracę na czas określony 2 lata z dodatkiem do umowy ze okres wypowiedzenia obecnie wynosi 2 tygodnie. Na chwilę obecną minęło już pół roku od mojego zatrudnienia jaki jest okres wypowiedzenia. 2 tygodnie jak w aneksie czy 1 miesiąc jak w ustawie

 86. Witam,
  Proszę o informacje na temat kłopotliwej sytuacji z wypowiedzeniem umowy o pracę. Ostatnia moja umowa o pracę została zawarta 19.09.2015 r i ma trwać do 17.12.2017r. Wiem, że według nowych przepisów k p obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia pracy. W umowie zaś mam klauzulę o możliwości 2-tygodniowego rozwiązania umowy o pracę z powołaniem na art 33 kp. W jaki sposób na który zapis kodeksu pracy mogłabym się powołać gdybym chciała wypowiedzieć umowę właśnie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu, który jest dla mnie korzystniejszy? Ponadto, czy w sytuacji gdy firma znajduje się w trakcie sanacji, a w sądzie jest obecnie rozpatrywana jej upadłość mogę powołać się też na tę kwestię, gdy dostanę propozycję innej pracy, a mój stosunek pracy i tak zostanie niedługo przerwany przez firmę z racji jej upadłości lub tego że i tak 17.12 kończy się moja umowa. Mam też 4 dni urlopu na żądanie i 10 dni urlopu wypoczynkowego, mogę zażądać od pracodawcy aby wykorzystać urlop ponieważ nie chcę za niego ekwiwalentu pieniężnego? Proszę o informacje.

 87. Szanowna Pani,
  zwracam się z pytaniem o okres wypowiedzenia w przypadku gdy:
  pierwszą umowę o pracę podpisałam, na okres próbny trwający 3 miesiące
  (2014/10/10 – 2015/01/09),
  drugą na czas określony (2015/01/10 – 2017/01/09),
  trzecią na czas określony (2017/01/10 – 2018/11/21).

  Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź.

 88. Pani Agato zwracam się z pytaniem dotyczący okresu wypowiedzenia,

  Jestem zatrudniony od lutego 2014 do dzisiaj czyli staż pracy u pracodawcy wynosi 3 lata i 9 miesięcy,
  najpierw umowy na okresy próbne, 3,6, 12 miesięczne ( z wypowiedzeniem 2 tygodniowym ),
  W lutym 2016 roku, umowa została zawarta na czas nieokreślony ( ale również z klauzulaą zawierającą 2 tygodniowy okres wypowiedzenia) czy w tej sytuacji obowiązuje mnie 2 tygodniowy, 1 miesięczny czy 3 miesięczny okres wypowiedzenia? i czy jeżeli złożę wypowiedzenie 3 miesięczne pracodawca może zwolnić mnie po 2 tygodniach tak jak jest w umowie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Panie Michale, z ustawy przysługuje Panu 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jako pracownik może Pan skorzystać z tego okresu wypowiedzenia lub z krótszego 2-tygodniowego, który wynika z umowy. Pracodawca musi przestrzegać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a więc nie będzie mógł Pana zwolnić po 2 tygodniach.

 89. Moje pytanie dotyczy wypowiedzenia; umowy na czas określony: od 06.05.2015 do 31.08.2015 01.09.2015 do 31.08.2016 01.09.2016 do 31.08.2018 ale tutaj aneksem od 1.10. 2017 umowa na czas nieokreślony to jaki okres wypowiedzenia dla umowy na czas nieokreślony???….. nie ma jeszcze 3 lat w firmie.???

 90. Mam umowę zawartą na czas określony od 15.05.2017 do 15.12.2017 z ustawowym okresem wypowiedzenia.
  Pytanie:
  kiedy najpóźniej powinnam złożyć wypowiedzenie aby zakończyć obecną pracę 30.11.2017 ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 91. Witam.
  Chciałabym złożyć wypowiedzenie. Obecnie mam umowę na czas określony 5 lat (2013-2018)
  w umowie istnieje zapis o okresie wypowiedzenia równym 2 tygodniom. Kolejne aneksy z podwyzkami powielały ten zapis(ostatni z maja 2017). Jaki w takim razie mam okres wypowiedzenia? I kiedy będę mogła być dyspozycyjna dla nowego pracodawcy składając wypowiedzenie 27.10
  2017. Serdecznie pozdrawiam Danuta

  1. Pani Doroto, kwestia ta była już poruszana wielokrotnie w komentarzach. Wydaje się, że pracownik może skorzystać z krótszego okresu wypowiedzenia wynikającego z umowy, jeżeli jest on dla niego korzystniejszy.

 92. witam
  dnia 1 września podpisałam umowę o prace na czas określony 1 rok.
  W chwili obecnej jestem w trakcie pisania wypowiedzenia i chciałam się dowiedzieć jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuję ??

 93. Witam. Zatrudniłam pracownika na umowe o pracę na czas okreslony. Umowa jest od 1.10.2017 do 31.08.2018 r. 11 pazdziernika 2017 r. pracownik wreczył mi chorobowe które trwa do 22.12.1017 r. Po powrocie do pracy chcę zwolnić go od razu. Czy musze dać wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia?

 94. Witam.
  Mój okres zatrudnienia u pracodawcy wygladał w następujący sposób:
  Comiesięczne umowy zlecenie od 02.09.2013- 13.12.2013r
  natepnie od 02.01.2014 do 30.06.2014 umowa na czas okreslony
  01.09.2014 do 30.06.2015 umowa na czas okreslony
  01.09.2015-30.06.2016 umowa na czas okreslony
  następnie umowa o pracę na zastęptwo na innym stanowisku w tej samej placówce od 01.09.2016 do 30.05.2017
  nastepnie przedluzona zostala umowa o prace na zastepstwo od 31.05.2017 do 19.07.2017
  nastepnie umowa na czas okreslony od 20.07.2017 do 31.08.2017
  i kolejna umowa zawarta na czas okreslony od 01.09.2017 do 31.08.2018
  Jaki w tym wypadku obowiązuję mnie okres wypowiedzenia?
  bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ z różnych źródeł słyszałam różne odpowiedzi..

 95. mam pytanie być może sie powieli ale chcę dobrze to zrozumieć, zamierzam złożyć wypowiedzenie 17.11 umowę mam na czas określony, a data podpisania to 25.09 okres wypowiedzenia to dwa tygodnie do kiedy bede musiala byc w pracy

 96. W jaki sposób liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę osobie, która była zatrudniana na podstawie umów o pracę w ramach robót publicznych? Były to umowy w roku 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017? Każdą traktować osobno czyli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie czy liczyć łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy począwszy od umów od 2016 roku?

 97. Witam .
  Pracuje w firmie od 1 stycznia 2015 roku, mam obecnie umowę na czas nieokreślony. Jeżeli złoże wypowiedzenie 29 grudnia 2017 . Jaki okres wypowiedzenia będzie?

 98. Witam serdecznie
  Proszę o informację dotyczącą umowy o pracę na czas określony .Umowa została zawarta przeze mnie na czas określony od marca 2017 r. do grudnia 2017 r., W połowie ostatniego miesiąca mojej umowy , dowiedziałam się ustnie od pracodawcy ,że nie zostanie ona przedłużona ,ale nie otrzymałam do tej pory wypowiedzenia na piśmie ,Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim ,które kończy się 31grudnia 2017 ,Proszę o odpowiedź , czy obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia i kiedy powinien być mi wręczony ?..Jakie kroki mogę podjąć , jeżeli umowa wygaśnie ,a nie otrzymam wypowiedzenia ?…Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Witam
   moja sytuacja była podobna. Zatrudnienie na czas określony – dłuższy niż 6 m-cy; w umowie wskazano 1 m-czny okres wypowiedzenia.
   Nie widząc żadnej inicjatywy ze strony pracodawcy niej niż miesiąc przed końcem umowy sama zapytałam się pracodawcy jakie ma wobec mnie plany i zapewniłam go o chęci kontynuowania pracy. Dwukrotnie dopytywałam się o swoją sytuację. Twierdził że nie ma jeszcze decyzji.
   Cztery dni przed wygaśnięciem umowy zostałam poinformowana że jest do przedostatni dzień mojej pracy. Na pozostałe dni zaproponowano mi wybranie niewykorzystanego urlopu.
   Żadne wypowiedzenie nie zostało mi wręczone.
   Czy pracodawca miał do tego prawo?

 99. nauczyciel zatrudniony 14 grudnia na czas określony o 22 czerwca, po 6 dniach pracy postanowil zrezygnowac jaki okres wypowiedzenia moze mi Ktos podpowie bo zglupialam

 100. Witam serdecznie, jeśli pracownik X był zatrudniony u tego samego pracodawcy od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, a od kwietnia 2017 na umowę o pracę na czas określony i od września 2017 na czas nieokreślony to kiedy wejdzie on w 3 miesięczny okres wypowiedzenia

 101. Witam,
  Pracownik ma umowę o pracę na czas określony od marca 2013 r. z klauzulą o możliwości 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W grudniu b.r. dostał wypowiedzenie, że Pracodawca rozwiązuje z nim umowę bez podania przyczyny zgodnie z at 33. Daje 7 dniowy okres odwołania się do SP. Czy po wejściu przepisów umowa została rozwiązana zgodnie z przepisami?

 102. Witam 2 .10 .2017 zawarlam umowe na czad okreslony na 3 miesiace do 2.01.2018 druga umowe na czas okreslony tez na 3 miesiace podpidalam 2.01.2018 Prosze o podpowiedz jaki mam okres wypowiedzenia bo mam inna prace Dziekuje

 103. Witam , jaki okres wypowiedzenia umowy o prace mnie obowiązuje?
  Do tej pory pracowałam u jednego pracodawcy z przerwami w zatrudnieniu .
  Pierwsza umowa 8,8,214 do 7,52015,
  Druga umowa 8,5,2015 do 31,05,2016
  Trzecia umowa 12,7,2016 do tej pory do 11,7,2018.
  Czy jeśli drugą a trzecią umową o prace jest ponad miesiąc przerwy , to przysługuje mi 1 miesięczny okres wypowiedzenia ??
  Czy ma znaczenie, że pracowałam u jednego pracodawcy ale w różnych siedzibach ?

  1. Witam,

   Proszę o informację w kwesty wypowiedzenia: pracuje w firmie od 09.2009r. umowa na czas określony, od 01.01.2017r. otrzymałam umowę na czas nieokreślony, mój okres wypowiedzenia to 3 m-ce?

 104. Mam pytanie, w umówię o prace na czas określony od września 2017 mam zapisany czas wypowiedzenia 2 miesiące. Jeśli chciałabym złożyć wypowiedze je to czy mam prawo złożyć wypowiedzenie z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia?

 105. Witam. Jaki okres wypowiedzenia należy podać zatrudnianemu właśnie pracownikowi w dodatkowych warunkach zatrudnienia jesli jego umowa jest zawierana na czas określony 5 miesięcy? Czy liczymy, że jego dotychczasowy okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi 0 czy bierzemy pod uwagę jaki okres zatrudnienia bedzie po zakończeniu tej umowy czyli po 6 miesiącach?

 106. witam mam pytanie jaki przysługuje mi okres wypowiedzenia miesieczny czy 3 miesiące (sama chce się zwolnić) mam 4 umowy od jednego pracodawcy 1.02.03.15-31.05.15 okres próbny 2.01.06.15-31.05.2016 czas określony 3.01.06.16-31.05.17 czas okreslony i 4.01.06.2017 czas nieokreslony

 107. Mam pytanie odnośnie okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony.
  Jetem zatrudniony u jednego pracodawcy od 11.2011 roku do dnia dzisiejszego w tym czasie zmieniało się zatrudnienie u tego samego pracodawcy tj. zatrudnienie w innej spółce następnie z powrotem do poprzedniej ale wszystko z ciągłością. Po nowelizacji w 2016 roku dostaliśmy pismo o zmianach warunków pracy w którym jest informacja o 2 tygodniowym wypowiedzeniu. Czy pracując u tego samego pracodawcy od 2011 roku czyli 7 lat nie przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia ? Czy pracodawca może tak sobie napisać i będzie to akceptowane wg przepisów prawa ?

  1. Piotr, jeżeli zatrudnienie było w innych spółkach, to raczej nie można mówić o jednym pracodawcy. Co prawda pojawiają się już orzeczenia, w których pojawia się tzw. przebicie kurtyny korporacyjnej, ale jeszcze nie jest to powszechne stwierdzenie.

 108. Witam,
  Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy przysługuje mi 3 miesieczne wypowiedzenie.
  Umowy u jednego pracodawcy:
  07.09.2010 – 06.09.2012
  07.09.2012 – 30.09.2017
  01.10.2017-31.10.2018
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 109. Pytanie moje czy umowy zlecenie tez wliczają się w staż pracy u jednego pracodawcy? I jeżeli Ok 2 lata pracuje na zlecenie, potem Ok pół roku 1/4 etatu umowa o prace a potem 1.5h na umowę o prace na pełen etat to jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje?

 110. Witam.
  Pracuje w firmie od sierpnia 2012roku. Pierwsza umowa na czas okreslony od sierpnia 2012 do konca sierpnia 2013r. Druga umowa na czas okreslony od wrzesnia 2013 do sierpnia 2015. Trzecia umowa na czas okreslony od wrzesnia 2015 do sierpnia 2018r. Chce zlozyc wypowiedzenia, z powodu znalezienia lepszej pracy. Jaki obowiazuje mnie okres wypowiedzenia? W umowie mam 2 tygodnie. Nie ukrywam ze chcialabym jak najszybciej rozstac sie z pracodawca.

   1. Witam, mam pytanie co w przypadku wręczenia wypowiedzenia umowy okresowej pracownikowi (umowa okresowa trwajaca w dniu 22.02.2016), w okresie od 1.10.2018 do 21.11.2018. Czy w związku z tym umowa w okresie wypowiedzenia przeksztalci sie w umowę na czas nieokreślony? Czy zakończy się z 1 miesiecznym wypowiedzeniem?

    1. Zośka, dobre pytanie. Należy pamiętać, żeby uwzględnić również okres wypowiedzenia. Jeżeli w okresie wypowiedzenia przekroczymy datę 21.11.2018 r., to umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony, co prawdopodobnie będzie skutkowało tym, że wypowiedzenie będzie skuteczne, ale wadliwe.

 111. Witam
  Historia moich umów z pracodawcą wygląda następująco:
  02.03.2015-01.06.2015 (okres próbny)
  02.06.2015-01.06.2016
  02.06.2016-01.06.2017
  02.06.2017-01.06.2018 (wpisane jest 2-tygodniowe wypowiedzenie)
  I moje pytania:
  1) Jaki jest mój rzeczywisty okres wypowiedzenia na dzień dzisiejszy? Miesiąc czy 3 miesiące?
  2) Czy moja umowa po 33 miesiącach (czyli jeśli dobrze liczę, od 02.12.2017 roku) powinna już przejść na czas nieokreślony? Czy w takiej sytuacji potrzebny jest jakiś aneks?
  3) Jeśli moje powyższe założenia są błędne, czy jest możliwość po prostu nie przedłużenia umowy po 01.06.2018 roku ze strony mojej lub pracodawcy?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 112. Pani Agato,

  Wg. kodeksu mam okres wypowiedzenia 1 miesieczny, a w aneksie do pracy 3 miesieczny. zlozylam na koniec kwietnia 2018roku wypowiedzenie umowy o prace ze wskazanym okresem wypowiedzenia wg aneksu 3 miesiace, jednak dostalam propozycje pracy i chcialabym skrocic okres wypowiedzenia do 2 miesiecy. co powinnam zrobic w tym wypadku, skoro wg kodeksu moge odejsc od pracodawcy po miesiacu jednak w wypowiedzeniu wpisalam 3 miesiace. czy mam wystosowac do pracodawcy pismo z prosba o skrocenie okresu wskazanego w wypowiedzeniu z 3 na 2 miesiace? czy pracodawca ma prawo mi odmowic?

 113. Dzień dobry.
  Chciałam się dowiedzieć jaki jest rzeczywisty okres mojego wypowiedzenia, ponieważ umowa została zawarta 01.10.2017 , a w dniu 01.06.2018 przyniosłam moje wypowiedzenie do pracy, zatem obowiązuje mnie 30 dniowy okres wypowiedzenia. Uzyskałam jednak wiadomość od szefa, że wypowiedzenie liczy się od końca miesiąca, więc powinnam chodzić do pracy jeszcze do końca lipca. Czy to prawda? Chciałabym się także dowiedzieć co z zaległym urlopem. Czy mogę go wykorzystać w trakcie wypowiedzenia?

 114. Dzień dobry chciałabym się dowiedzieć ile faktycznie wynosi mój okres wypowiedzenia umowy. Pierwsza umowa była na okres próbny i trwała od 23.06.2015-31.08.2015. Druga umowa była na czas określony i trwała od 01.09.2015-31.08.2016. Natomiast trzecia umowa też na czas określony i trwa od 01.09.2016- 31.10.2018. Od końca lipca chce złożyć wypowiedzenie i mam dylemat ile wynosi okres wypowiedzenia. A takze mam pytanie gdyz zostały mi 12 dni zaległego urlopu i jeszcze z tego roku czy powinni mnie wysłać w tym czasie na urlop?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.