Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku

Od dnia 1 stycznia 2015 r. dojdzie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosić będzie ono 1750 zł, obecnie jest to 1680 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaliło więc wysokość minimalnego wynagrodzenia na kwotę o 19 zł większą niż było to wymagane na podstawie ustawowej waloryzacji.

Najważniejszym tego skutkiem będzie to, iż pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż wynagrodzenie minimalne. Jeżeli ustalono wynagrodzenie niższe niż minimalne, to pracownikowi mimo to przysługuje wynagrodzenie minimalne.

Jednocześnie warto przypomnieć, że wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80% minimalne, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W wyniku nowelizacji pracownik będzie otrzymywał „na rękę” jedynie 50 zł więcej. Trzeba również pamiętać, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wiąże się z wyższymi składkami na ubezpieczenie. I tak od wynagrodzenia równego minimalnemu składki finansowane przez pracodawcę wzrosną: o 6,83 zł emerytalne (od 2015 r. – 170,80 zł), 4,55 zł rentalne (113,75 zł), 1,36 zł wypadkowe (33,78 zł), 1,72 zł Fundusz Pracy (42,88 zł), 0,07 zł FGŚP (1,75 zł). Podwyżka wynosić więc będzie 14,53 zł (362,96 zł).

Jednocześnie od kwoty minimalnego wynagrodzenia zależy również szereg innych świadczeń. Wzrośnie więc kwota dodatku za pracę w porze nocnej (20 % stawki godzinowej liczonej od minimalnego wynagrodzenia) czy kwota wolna od potrąceń w postępowaniu egzekucyjnym. Wzrosną też składki dla osób prowadzących (pozarolniczą) działalność gospodarczą płatne przez pierwsze 24-miesiące jej prowadzenia – tzw. mały ZUS, jako iż wynoszą one 30% minimalnego wynagrodzenia. Zmianie ulegną również odprawy dla pracowników z powodu likwidacji stanowiska lub upadłości (maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia) czy wynagrodzenie przestojowe (co najmniej minimalne wynagrodzenie).

Również dla prawników zmiana ta ma znaczenie. Opłata od wpisu na listę radców prawnych czy na listę aplikantów radcowskich jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo może (choć nie musi) nastąpić podwyżka opłaty za egzamin radcowski lub egzamin wstępny na aplikację radcowską, która nie może być wyższa niż równowartość takiego wynagrodzenia.

pole

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. julka pisze:

  Witam prosze o odpowiedz , pracuje w wojsku jako pracownik cywilny od 16 lat moj staz praxy wynosi 24 lat pracy w 2011r otrzymalam ze moje wynagrodzenie brutto bedzie wynosilo 1400 zl i tak jest do dzis czy to jest zgodne z tym co pisza ze minimalna to 1750 owszem z moja wysluga lat pracy plus z premia to mam te 1750 brutto ale dlaczego dolicza sie do tego moje lata pracy ?

  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi w art. 6 ust. 1, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne.

   Przy obliczaniu takiego wynagrodzenia wlicza się jednak wszystkie jego składniki, w tym np. dodatek za wysługę lat czy przysługujące premie. Nie podlega wliczeniu natomiast np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy czy nagrody jubileuszowe.

   Jeżeli dostaje Pani co najmniej wynagrodzenie minimalne przy uwzględnieniu dodatku za wysługę lat, to tak ustalone wynagrodzenie jest prawidłowe.

   Warto też dodać, że w odniesieniu do pracowników służby cywilnej wysokość ich wynagrodzenia jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa, w odniesieniu do kwoty bazowej, która wynosi – niezmiennie od 2009 r. – 1.873,84 zł.

   Mnożniki do wynagrodzenia znajdzie Pani w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej z dnia 9 grudnia 2009 r. ( http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20092111630&type=2 ).

   Poza tym przysługuje Pani dodatek za wysługę lat na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej. Jeżeli Pani staż pracy wynosi 24 lata – dodatek wynosić będzie 20% wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.