Wynagrodzenia kominowe zamrożone po raz trzeci?

Wynagrodzenia kominowe zamrożone po raz trzeci

Za oknem trudno szukać śniegu, ale za to mróz przyniósł nam projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2020 r. Wygląda na to, że również w 2020 roku podstawa wymiaru służąca do określenia wysokości wynagrodzeń kominowych zostanie zamrożona.

Zarówno w 2018 i 2019 roku podstawa wymiaru została utrzymana na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Według ogłoszenia Prezesa GUS wyniosło ono 4.403,78 zł.

Zasada „do trzech razy sztuka” nie przyjęła się jednak w rządzie. Również na ten rok planowane jest zamrożenie wynagrodzeń kominowych. Tym razem art. 30 projektu przewiduje utrzymanie podstawy wymiaru w oparciu o współczynnik z 2016 roku.

Gdyby do zamrożenia nie doszło, wynagrodzenia osób osób zarządzających spółkami z udziałem Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego mogłyby znacząco wzrosnąć. Co prawda GUS nie ogłosił jeszcze przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2019 r.  Pomocniczo możemy jednak spojrzeć na trzeci kwartał 2019 r., gdzie wyniosło ono 5148,07 zł. Różnica byłaby więc na pewno odczuwalna.

Wydaje się jednak, że nie ma na co liczyć. Projekt jest po I czytaniu w Sejmie, a wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu nie przeszedł.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły

 1. Aneta pisze:

  Dzień dobry, czy już coś wiadomo w sprawie zamrożenia wynagrodzeń kominowych na rok 2020?

  • Dzień dobry, przebieg procesu jest tutaj: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=113 Ostatni etap to przekazanie Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w projekcie założono, że ustawa działa z mocą wsteczną, czyli od 1 stycznia 2020 r.

   • Piotr pisze:

    W jaki więc sposób należy rozumieć uregulowanie zawarte w art . 54,zgodnie z którym wynagrodzenia ustalone w art. 31 obowiązują dopiero od miesiąca nastepujacego po miesiącu, w którym ustawa weszła w życie. Czy w związku z tym za styczeń 2020 należy prezesom spółek przyznać wynagrodzenie według stawki obowiązującej w IV kwartale 2019 roku.

    • Piotr, bardzo słuszne pytanie. To zależeć będzie od sposobu uregulowania m.in. w umowie o świadczenie usług zarządzania. Jeżeli jest tylko odwołanie do obowiązującej podstawy wymiaru, to według mnie tak (za styczeń według stawki z IV kwartału 2019). Jednakże w różnych umowach jest to uregulowane w różny sposób – trzeba to przeanalizować na konkretnym przypadku.

 2. Agnieszka pisze:

  Ustawa okołobudżetowa została podpisana Dz.U.2020 poz.278, art. 31 zamraża wynagrodzenia na poziomie czwartego kwartału 2016r. Art. 55 otwiera furtkę, bo stosuje przepis art. 31 od marca 2020, natomiast art. 57 zamyka ją ponieważ ustawa ma moc od 01 stycznia 2020r. Czyli wynagrodzenia m.in. Prezesów Spółek Skarbu Państwa są kolejny rok zamrożone, dobrze interpretuję?

  • Pani Agnieszko, według mnie art. 55 to lex specialis wobec art. 57 i stosuje się ten pierwszy. Wynagrodzenia, które były wypłacone w oparciu o wyższą podstawę wymiaru do marca nie powinny być pomniejszane. Wszystko też zależy od sposobu sformułowania zapisów o wynagrodzeniu w umowie o świadczenie usług zarządzania itp.

 3. Agnieszka pisze:

  Dziękuję Pani za odpowiedź.
  Zapis w umowie o świadczenie usług zarządzania: ” „x” krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.
  Decyzją zarządu wynagrodzenie dla członków zarządu i rady nadzorczej zostały zamrożone na potrzeby projektu ustawy budżetowej, więc nie było podwyżki wynagrodzenia.
  Czyli z takim zapisem w umowie dla członka zarządu ustawa okołobudżetowa (art.55) otworzyła jednak tą furtkę i należy się wyrównanie?

 4. Marek pisze:

  czy mogę włączyć się do dyskusji ?

 5. Marek pisze:

  super, na wstępie chciałbym się przedstawić i wspomnieć, że jestem radcą prawnym;
  odnosząc się do komentarza Pani Agnieszki chciałbym, zauważyć, że w mojej ocenie przywołany zapis w umowie o świadczenie usług zarządzania: ” “x” krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS” jest niezgodny z art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania ……., ponieważ część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego, powinna być określona kwotowo, czyli np. 7.500,00 zł, a nie opisowo j.w. ; art. 4 ust. 1. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej „uchwałami w sprawie wynagrodzeń”, przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

 6. Marek pisze:

  a skoro mieści się ono w przedziałach:
  1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru,
  2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru
  3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru
  4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru
  5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru
  to tak naprawdę zamrożenie podstawy wymiaru będzie dotyczyło tylko i wyłącznie przypadków, gdy zostało ono ustalone na poziomie „górnej” granicy, a można przypuszczać, że takich przypadków jest raczej niewiele i nawiązując do sposobu określenia wynagrodzenia w umowie nie ma to znaczenia ponieważ, powinno ono być określone kwotowo i mieścić się w w/w przedziałach

  • Panie Mecenasie, oczywiście w przepisach jest mowa o wyrażeniu kwotowym, aczkolwiek w praktyce często wynagrodzenie zostało określone opisowo i coś z tym trzeba teraz zrobić. Często też w spółkach, w których nie było konieczności wprowadzania zasad wynagradzania w oparciu o przepisy tej ustawy zdecydowano się na to – i tutaj również mamy określone wynagrodzenia opisowo. Proszę też zwrócić uwagę, że w Radach Nadzorczych (art. 10) już nie ma zastrzeżenia o wynagrodzeniu określonym kwotowo, a więc mogło być to określone opisowo (i wielokrotnie tak właśnie to określono). Problem jest więc realny.

 7. Anita pisze:

  Dzień dobry, jestem aplikantką radcowską i borykam się z pewnym problemem,
  Czytałam wcześniejsze Pani wpisy i rozumiem, iż jeśli w uchwale ZW przyjęto jako podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie z roku poprzedniego, a nie jak nakazuje ustawa okołobudżetowa z roku 2016, to należy się wynagrodzenie wyższe tj. umówione i takie działanie jest zgodne z prawem? Niestety nie mogę znaleźć podstawy prawnej, z której wynikałaby taka możliwość.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.