Ustawa okołobudżetowa a ustawa kominowa – co z wynagrodzeniami?

Dawno nie pisałam już nic o ustawie kominowej. Czas to zmienić, zwłaszcza, że z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa okołobudżetowa (czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018). Zawarto w niej regulacje, które mogą dotknąć bezpośrednio członków zarządów np. spółek Skarbu Państwa.

Przepis art. 28 tej ustawy wskazuje bowiem, że w 2018 roku, podstawę wymiaru służącą do wyliczania wynagrodzeń m.in. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Według ogłoszenia Prezesa GUS wyniosło ono 4.403,78 zł.

Natomiast w ustawie kominowej wskazano, że podstawę wymiaru stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale w czwartym kwartale roku poprzedniego. Za 2017 rok wartość ta wyniosła kwotę 4.739,51 zł. Przy wielokrotności tej podstawy będziemy już mieli więc solidną różnicę.

Warto pamiętać, że wszystkie obowiązki, które zastrzeżono w ustawie kominowej są obowiązkami nałożonymi na podmioty uprawnione. Nie są to obowiązki nałożone na same spółki czy członków zarządu. To te podmioty powinny wdrożyć wytyczne ustawy okołobudżetowej. Ich też dotyczy sankcja, o której stanowi art. 12a ust. 1 ustawy kominowej.

Jeżeli podmioty uprawnione nie podejmą żadnych kroków prawnych, to wynagrodzenia członków zarządu należne są w wysokości określonej w umowach o świadczenie usług zarządzania. Wpływ ustawy okołobudżetowej na wynagrodzenia członków zarządu zależeć będzie więc od sposobu ukształtowania postanowienia dotyczącego wynagrodzenia w umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej z takim członkiem zarządu.

Jeżeli w umowie o świadczenie usług zarządzania wskazano, że wynagrodzenie członka zarządu wynosi iloczyn określonej liczby oraz podstawy wymiaru, to zastosowanie znajdzie podstawa wymiaru zawarta w ustawie okołobudżetowej (przeciętne wynagrodzenie za 2016 rok). Jeżeli wypłacono więcej (np. przy przyjęciu podstawy wymiaru za 2017 rok) – możliwe jest dochodzenie nadwyżki na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeżeli natomiast w umowie o świadczenie usług zarządzania wskazano, że wynagrodzenie członka zarządu stanowi iloczyn określonej liczby oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, to – zgodnie z umową – wynagrodzenie jest ukształtowane w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2017 rok. W przypadku, w którym w umowie wskazano określoną kwotę jako wysokość wynagrodzenia – przysługiwać będzie ta kwota.

W tych przypadkach nie można żądać zwrotu „nadwyżki”, bo przecież wypłacono wynagrodzenie w umówionej wysokości.

Jednocześnie podmioty uprawnione powinny podjąć działania dostosowujące wysokość wynagrodzeń do ustawy okołobudżetowej. Przede wszystkim powinny więc doprowadzić do głosowania przez walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników) nad uchwałą dotyczącą zmiany umowy o świadczenie usług zarządzania. Zmiana powinna dotyczyć wysokości wynagrodzenia członka zarządu w 2018 roku (np. poprzez wprowadzenie postanowienia okresowego).

Później możliwe jest zaproponowanie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania, a nawet jej wypowiedzenia, w przypadku odmowy zawarcia aneksu. Działania odpowiednie może podejmować również członek rady nadzorczej wskazany przez podmiot uprawniony.

Bez podjęcia odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej, a następnie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania, wynagrodzenie członka zarządu pozostaje jednak ukształtowane w sposób dotychczasowy.

Zobacz też: Wynagrodzenia kominowe znowu zamrożone – aktualizacja 2019 

Zobacz też: Wynagrodzenia kominowe zamrożone po raz trzeci? – aktualizacja 2020

Ustawa okołobudżetowa a ustawa kominowa – co z wynagrodzeniami?

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły

 1. patryss34 pisze:

  Bardzo dobry artykuł który porusza ważne kwestie. Po przeczytaniu dużo się dowiedziałem przydatnych informacji. Pozdrawiam,

 2. Hania pisze:

  Ciekawa analiza. Zobaczymy co pokaże czas

 3. antii591 pisze:

  Świetny tekst! Dzięki wielkie 🙂

 4. Marcin F. pisze:

  Dzień dobry,
  ciekawy wpis, ale chyba mimo wszystko wkradł się błąd. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,51 zł.
  4516,69 zł. to była wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a to nie jest to samo 😉
  Pozdrowienia
  M.F.

 5. Piotr Mazur pisze:

  Ale dotyczy to tylko podmiotów w których udziały ma Państwo lub Samorządy. Nieprawdaż?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.