Umowa o pracę na czas określony w ramach robót publicznych

Jedna z moich czytelniczek zadała mi bardzo ciekawe pytanie odnośnie ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony, ale w w ramach umów zawieranych dla wykonania robót publicznych.

Zanim na to odpowiem chciałbym Ci jednak przybliżyć o co w ogóle chodzi z tymi robotami publicznymi. Otóż w ramach tej instytucji dochodzi do zatrudnienia osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy, przy wykonywaniu takich robót, które są finansowane lub współfinansowane ze środków organów samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych czy spółek wodnych i ich związków.

Organizatorem takich robót może być gmina, powiat, organizacje pozarządowe zajmujące się odpowiednią działalnością lub spółki wodne i ich związki. Organizator może skierować bezrobotnego do wykonywania robót publicznych u wskazanego pracodawcy. Pracodawca u którego będą wykonywane roboty publiczne zatrudnia bezrobotnego na podstawie umowy o pracę.

Nie ma żadnych dodatkowych regulacji dotyczącej umowy o pracę zawieranej pomiędzy wyznaczonym pracodawcą a bezrobotnym. Oznacza to, że umową tą będą rządzić takie same reguły, jak w przypadku „normalnej” umowy o pracę, a więc i jej dotyczyć będą opisywane przeze mnie w innych wpisach ograniczenia – w tym ilościowe i czasowe.

Jednakże umowa o pracę zawarta dla wykonania robót publicznych również może być umową zawartą w okolicznościach wyjątkowych. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której umowa taka będzie zawarta np. dla wykonywania prac sezonowych.

Jako pracodawca wyznaczony musisz pamiętać, że umowa zawarta w celu wykonywania robót publicznych będzie pierwszą umową o pracę na czas określony w łańcuszku umów, a kolejna (zawarta nawet bez udziału Urzędu Pracy), będzie drugą umową.

Jakie są korzyści ze zorganizowania robót publicznych? Jedna – refundacja. Pracodawca zatrudniający bezrobotnych w ramach robót publicznych otrzymuje zwrot części kosztów związanych z ich zatrudnieniem –  wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

20151031_151702-01

11 thoughts on “Umowa o pracę na czas określony w ramach robót publicznych

 1. Cieszę się, że są w tym kraju ludzie którzy potrafią odpowiedzieć na takie pytania oraz robią to nieodpłatnie. Jeżeli mamy coś zmienić, musisz edukować społeczeństwo. Ciemną masą najprościej jest sterować.

 2. Witam serdecznie. Zawarłem 3 umowy o pracę z tym samym pracodawca bez jakichkolwiek przerw w zatrudnieniu. 1 umowa była zawarta na okres próbny (2 miesiące) przy realizacji projektu unijnego. 2 umowa była zawarta na czas określony (3 miesiące), kolejna umowa 3 została zawarta na okres od01.10.2015 na czas realizacji projektu. Mam pytanie czy ta 3 umowa ma znamiona umowy o pracę na czas nieokreslony i czy w przypadku wypowiedzenia przysługuje mi 3 miesięczna odprawa? Z góry dziękuje za odpowidź. Pozdrawiam

  1. Piotr, umowa o pracę na okres próbny nie jest wliczana do łańcuszka umów. Natomiast trzecia umowa, jest umową na czas wykonywania określonej pracy, więc też się nie wlicza.
   Jeżeli zaś chodzi o odprawę, to przysługuje ona w przypadku rozwiązania nie tylko umowy na czas nieokreślony, ale przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, tj. jeżeli umowa jest rozwiązana z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, a pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników.

 3. Nie do końca zgodzę się z autorem, że umowa o roboty publiczne jest zwykłą umową na czas określony. SN rozważał charakter tej umowy i w jednym z orzeczeń wskazał, że do tego rodzaju umowy nie stosuje się ograniczeń z K.p. Pomimo, że orzeczenie zapadło na gruncie obowiązywania starej ustawy dot. publicznych służb zatrudnienia, to jednak ważkie jest uzasadnienie specyfiki tej umowy. Moim zdaniem, teza SN pozostaje aktualna na gruncie nowej ustawy o instytucjach rynku pracy. Skoro nie stosuje się do niej art. 25 ze zn. 1 K.p., zostawmy również “okoliczności wyjątkowe”, bo te z kolei dotyczą umów, co do których stosowalibyśmy ograniczenia, gdyby nie numerus clausus wyłączeń. Polecam autorowi temat do przemyślenia, a czytelnikom daleko posuniętą ostrożność w kwalifikowaniu tej umowy w ramach ograniczeń.

  Pozdrawiam,
  P.Z>

 4. Artykuł wprowadza w błąd!
  Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, przepis art. 25(1) kodeksu pracy nie ma zastosowania do umów o pracę zawieranych z bezrobotnymi w ramach ich zatrudnienia przy robotach publicznych lub pracach interwencyjnych. Zainteresowanych odsyłam do lektury wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2002 r. (I PKN 546/01, OSNP 2004/10/169).
  Wyrok ten został co prawda wydany pod rządami starego stanu prawnego, jednak nadal zachowuje swą aktualność, gdyż istota zatrudnienia w ramach robót publicznych nie uległa zmianie.

  1. Peter, zweryfikowałem to już po komentarzu Piotra Zawadzkiego powyżej i sprostowanie tego artykułu czeka na publikację.

 5. A czy pracodawca może zawierać taką umowę w nieskończoność, wysyłając pracownika na koniec terminu umowy do urzędu pracy w celu rejestracji jako bezrobotny, i od następnego dnia zatrudniać go na tym samym stanowisku w ramach nowej umowy na czas określony ?? I tak bez końca, bo znam osoby, które są tak do pracy “wykorzystywane”.

 6. Witam serdecznie czy można po raz trzeci iść na roboty publiczne?Pytając o to doradcę w urzędzie odpowiedz kierowniczki, że ma dać szansę innym osobom i od przyszłego roku. Jestem zarejestrowana w urzędzie i ponad 3miesiące bez pracy. Wysłali mnie ciągle na różne oferty i zawsze coś.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.