Coraz częściej pracodawcy pytają mnie o kontrolę zwolnienia lekarskiego. W przypadku choroby pracownik ma prawo zostać w domu na podstawie zwolnienia lekarskiego. Nie zawsze jednak zwolnienie lekarskie od pracy wystawiane jest na podstawie faktycznie złego stanu zdrowia pracownika. Życie zna przypadki, że takie dodatkowe „wolne” pracownik wykorzystuje też na wyjazd na wakacje czy remont mieszkania. Pracodawca ma jednak narzędzia, dzięki którym może ustrzec się przed podobnymi działaniami pracownika i sprawdzić, czy pracownik wykorzystuje czas przeznaczony na leczenie się zgodnie z jego przeznaczeniem – może on bowiem przeprowadzić kontrolę. Ponadto, kontroli może on poddać samo zwolnienie lekarskie od pracy. Czytaj dalej

Mimo, iż poruszałem już kwestie problemów związanych z umowami o pracę na czas określony, o których możesz przeczytać m.in. w tym wpisie, jest jeszcze jeden aspekt, z którego pracodawca powinien zdawać sobie sprawę – długość takiej umowy. Wpis ten będzie bowiem dotyczył (nie) dopuszczalności zawierania umów na czas określony trwających kilka lub nawet kilkanaście lat. Czytaj dalej

Jak zapewne wiesz, art. 33 ustawy o związkach zawodowych ustanawia po stronie pracodawcy obowiązek zapewnienia związkowi zawodowemu o charakterze zakładowym wyposażenia. Przepis ten stanowi bowiem, że pracodawca, na warunkach określonych w umowie obowiązany jest udostępnić pomieszczenia i urządzenia techniczne, które są niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Okazuje się jednak, że mimo zawieranych umów sprawy takie trafiają do sądów pracy. Czytaj dalej

Pojęcie nielegalnego strajku wcale nie jest takie oczywiste. Strajk jest co prawda ostatecznym środkiem nacisku na pracodawcę, ale jego prawidłowe stosowanie wcale nie jest proste. Dla zorganizowania strajku konieczne jest spełnienie szeregu wymagań i dopełnienia wielu procedur. Jeżeli strajk został wszczęty prawidłowo pracownicy w nim uczestniczący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Jednakże, gdy okazuje się, że ścieżka prowadząca do możliwości zorganizowania strajku nie została w pełni wykorzystana, a mimo to pracownicy postanowili strajkować, w takim przypadku mogą ponieść odpowiedzialność, z której zarówno Ty, jak i Twoi pracownicy powinni sobie zdawać sprawę. Czytaj dalej

Od sierpnia 2013 r. obowiązują przepisy kodeksu pracy dające możliwość przedłużania okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy (poprzednio były to maksymalnie 4 miesiące). O zaletach i wadach tego rozwiązania zostało już wiele powiedziane. Uważam, że dla pracodawcy i pracowników przedłużenie okresu rozliczeniowego może przede wszystkim  wzmocnić stabilność zatrudnienia i jednocześnie obniżyć część kosztów pracy. Czytaj dalej

1 50 51 52 53 54 Strona 52 z 54