Kontrola zwolnienia lekarskiego

Coraz częściej pracodawcy pytają mnie o kontrolę zwolnienia lekarskiego. W przypadku choroby pracownik ma prawo zostać w domu na podstawie zwolnienia lekarskiego. Nie zawsze jednak zwolnienie lekarskie od pracy wystawiane jest na podstawie faktycznie złego stanu zdrowia pracownika. Życie zna przypadki, że takie dodatkowe „wolne” pracownik wykorzystuje też na wyjazd na wakacje czy remont mieszkania. Pracodawca ma jednak narzędzia, dzięki którym może ustrzec się przed podobnymi działaniami pracownika i sprawdzić, czy pracownik wykorzystuje czas przeznaczony na leczenie się zgodnie z jego przeznaczeniem – może on bowiem przeprowadzić kontrolę. Ponadto, kontroli może on poddać samo zwolnienie lekarskie od pracy.

Sam pracodawca – jako płatnik składek – może dokonać takiej kontroli na mocy § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich z dnia 27 lipca 1999 r., w przypadku, kiedy zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Przepis ten brzmi bowiem tak:

Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Pracodawca może również upoważnić jednego ze swoich pracowników, najczęściej odpowiedzialnego za sprawy kadrowe, bądź osobę czy firmę z zewnątrz, na podstawie imiennego upoważnienia, które stanowi załącznik nr 1 do wskazanego rozporządzenia. Jednak również pracownicy mniejszego przedsiębiorcy nie mogą liczyć na „bezkarność” – na wniosek pracodawcy przeprowadzić taką kontrolę może Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontroli może dokonać ZUS również z urzędu.

Co podlega kontroli?

Zwolnienie lekarskie i sposób jego wykorzystania podlega kontroli pod kilkoma aspektami. Po pierwsze, będzie to kontrola formalna, czyli sprawdzenie czy zwolnienie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z zasadami wydawania takich zaświadczeń. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, co do prawdziwości zwolnienia, występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. Natomiast w przypadku, gdy pojawią się wątpliwości, co do zgodności z zasadami i trybem wydawania zaświadczeń, pracodawca występuje do oddziału ZUS, który następnie poprzez lekarza orzecznika oceni, czy wystawienie zwolnienia było uzasadnione. Kolejnym aspektem kontroli jest sprawdzenie sposobu wykorzystania zwolnienia chorobowego. Kontrola taka ma na celu sprawdzenie dwóch rzeczy – czy pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej oraz czy nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Przez pracę zarobkową należy tutaj rozumieć świadczenie pracy u drugiego pracodawcy, pracę w ramach własnej działalności gospodarczej, a nawet wykonywanie czynności na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Natomiast wykorzystywanie niezgodnie z celem będzie polegało m. in. na tym niemal przysłowiowym remontowaniu mieszkania.

Kiedy kontrola?

Kontroli ze strony pracodawcy ale również ze strony ZUS w sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim w największym stopniu spodziewać się mogą pracownicy, którzy bardzo często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, a tym bardziej, gdy zwolnienia takie podpisywane są przez coraz to nowych lekarzy. Szczególnie narażone są też osoby, które korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych bądź były już pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień. Kontrola taka powinna być przeprowadzania w miarę potrzeby, bez ustalania z góry jej terminów, a zwłaszcza, gdy występuje nasilona absencja z powodu choroby lub opieki. Kontrola może być przeprowadzona w miejscy zamieszkania, innym miejscy pracy, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także innym celowym miejscu. Czasami jest też tak, że pracownicy zakładu pracy informują przełożonych o tym, że w rzeczywistości „chory” pracownik pracuje np. w sklepie u męża.

trasa 17 maja 2014

Czego robić nie wolno?

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na zalecenia lekarza. Często bowiem może on zaznaczyć, czy pacjent może czy nie może chodzić. Kontrola korzystania ze zwolnienia chorobowego przeprowadzana będzie zaś względem tego czy pracownik nie wykonuje w pracy zarobkowej oraz czy nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. W każdym zaś przypadku dozwolone jest wyjście w celu wykupienia recepty czy udanie się na rehabilitację. Wiele zależy też od indywidualnej sytuacji pracownika. Jeżeli mieszka on sam może bowiem wyjść z domu i zrobić zakupy w pobliskim sklepie. Nie można stwierdzić, że chory wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem, realizując samodzielnie receptę na leki, czy wychodząc do sklepu, kiedy nie ma osoby, której mógłby te obowiązki powierzyć. Czym innym będzie jednak np. wielogodzinne wyjście na zakupy w galerii handlowej.

Konsekwencje

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym była mowa. Gdy wynikiem kontroli będzie ustalenie nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego, wywrze to doniosłe skutki wobec pracownika – traci on prawo do zasiłku chorobowego za cały okres pozostawania na zwolnieniu lekarskim, a okres, za który pracownik pozbawiony jest świadczeń nadal podlega doliczeniu do okresu zasiłkowego. Innymi słowy okres, za który pracownik może otrzymywać wynagrodzenie lub zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, podlega skróceniu o czas, za który został pozbawiony świadczeń z tego tytułu. Analogicznie sytuacja przedstawia się względem wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanego przez pracodawcę przez 33 dni (lub w wypadku pracownika powyżej 50 roku życia – 14 dni) w roku kalendarzowym.

Jest jednak jeden przypadek, w którym pracownik znajduje się pod ochroną przed pozbawieniem go zasiłku za cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim – kiedy skontrolowane zwolnienie ZUS ZLA (potocznie zwane L4) obejmuje okres, kiedy przebywał on w szpitalu oraz poszpitalny okres niezdolności do pracy. W takiej sytuacji bowiem, zostanie on pozbawiony zasiłku tylko za okres następujący już po wypisaniu go ze szpitala.

Zdarzyć się może i tak, że takie zachowanie będzie powodem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.  Do takiej sytuacji dojdzie, gdy pracownik poprzez swoje zachowanie niweczy cele zwolnienia, czyli nie odzyskuje zdolności do pracy poprzez swoją winę lub rażące niedbalstwo. Sąd Najwyższy kilkukrotnie już wskazywał, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek wykonywać zalecenia lekarza oraz podejmować działania, które przywrócą mu zdrowie. Innymi słowy Sąd twierdzi, że pracownik ma obowiązek „kurowania się”, jeżeli jest na zwolnieniu lekarskim. Gdy tego jednak nie robi, a wręcz przeciwnie, podejmuje inne działania, takie jak np. praca zarobkowa, można uznać, że dochodzi do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych poprzez działalnie godzące w dobro pracodawcy i zakładu pracy oraz naruszenie obowiązku lojalności wobec pracodawcy. Zawsze jednak takie sytuacje trzeba oceniać w związku z indywidualnym przypadkiem.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

 1. Piotr pisze:

  Witam,

  Niebawem składam pozew przeciwko pracodawcy. Zwolniłem się z jego winy i chodziłem przed rozwiązaniem przeze mnie umowy o pracę do lekarza i przebywałem na dłuższym L4 od psychiatry. Przepisywała mi ona leki o których poczytałem w internecie że można nimi sobie narobić kłopotów więc uznałem że wystarczy jak odpocznę psychicznie od pracodawcy i będę jedynie chodził na rozmowy z pracodawcą + ewentualnie będę kupował leki dostępne bez recepty na uspokojenie i tak też robiłem. Nie wykupiłem ani jednej recepty, kurowałem się własnymi metodami i rozmową z Panią doktor brałem sporadycznie ziołowe na uspokojenie i powiem jedno, nie żałuję że nie brałem bo pomogło mi czyli okazało się że leki były zbędne.
  Teraz jednak będę składał pozew do sądu i niebawem sprawa w sądzie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Mam teraz pytanie, czy sąd ma możliwość sprawdzenia mnie pod kątem czy wykopowałem leki i czy w ogóle to robi ?

  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź bo teraz mam zmartwienie.

  Pozdrawiam

 2. Aleksandra pisze:

  witam serdecznie, mam takie pytanie odnosnie zwolnienia L4 poniewaz jestem juz 4 tydzien na tak owym zwolnieniu spowodu peknietej blony bebekowej lewego ucha i dzisiaj bylam na kolejnej wizycie u laryngologa ktory stwierdzil iz jeszcze nie moge powrocic do pracy dostalam kolejne L4 na 2 tyg i teraz obawiam sie iz utrace prace. Prosze o rade. Dziekuje.

 3. Bolner pisze:

  czy jak jestem na l4, mój pracodawca zatrudnia 15 osób i twierdził wczroaj wrozmowie telefonicznej, że może dokonać kontroli mojej osoby jako pracownika. wyczytałem, że tylko ZUS może to zrobić (tu: http://www.eporady24.pl/kontrola_pracownika,pytania,2,78,6762.html) ale wobec pewności siebie szefa mam wątpliwości. może coś się zminiło w przepisach w tej kwestii?

  • Małgosia pisze:

   Witam, uprzejmie proszę o pomoc w sprawie kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Czy pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników może zwrócić się bezpośrednio (bez wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez siebie) do ZUS o skontrolowanie zasadności wystawienia i sposobu wykorzystania zwolnienia lekarskiego pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim od 20 dni? Czy może również zwrócić się do ZUS o skontrolowanie pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim w związku z zagrożeniem ciąży, która już pobiera zasiłek chorobowy?Czy ZUS nie odrzuci takiego wniosku argumentując, że to pracodawca powinien przeprowadzić kontrolę we własnym zakresie?

 4. magda pisze:

  Witam Mam pytanie odnośnie kontroli w zusie nie wiem czym ta kontrola jest spowodowana.Napiszę o co mi chodzi od 05/02/2015 do 16/02/2015 byłam na zwolnieniu bo miałam zapalenie oskrzeli, a musiałam sie wyleczyc bo 18/02/2015 miałam ustalony termin zabiegu wyciecia tarczycy.Wiec moje l4 sie pzredluzyło i nastąpiła ciągłość. Po operacji dostałam l 4 do 23/04/2015, sam lekarz mi tyle wypisał.Pracuję fizycznie. I zapytam na co mam sie przygotowac w Zusie, Mam ogromnego stersa nie mam nic kombinowanego ale nie wiem jak sie mam na to przygotowac i czy cos mi grozi ze strony Zusuc ????.Proszę pomożcie
  Magda

  • magda. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie w dwóch aspektach. Po pierwsze formalnie – czy zwolnienie zostało wystawione prawidłowo, nie jest podrobione bądź przerobione. Po drugie – kontroluje sposób wykorzystywania zwolnienia, a więc na przykład czy podczas zwolnienia nie podejmuje Pani jakiegoś innego zajęcia zarobkowego. Przy tak długim zwolnieniu ZUS ma praktyczną możliwość sprawdzenia prawidłowości jego wykorzystania, w przeciwieństwie do np. zwolnień 7-dniowych, gdzie okres zwolnienia kończy się zanim jego formularz dotrze do ZUS. Jeżeli wszystko jest prawidłowo – nie ma powodów do zmartwień.

 5. Krzysztof pisze:

  Witam.
  Mam dość trudną sytuację z jednym pracownikiem. W okresie, kiedy było faktycznie mniej pracy złożył wniosek o zaległy urlop – niby ok, ale już od miesiąca kiedy jest potrzebny w pracy przedkłada zwolnienia lekarskie. Niby wszystko jasne. Rozchorował się i ma prawo do „wykurowania”. Jednak cały ten okres pokrywa się z czasem składania wniosków o dopłaty rolno-środowiskowe przez rolników, a ten pracownik wiem że na lewo pisze takie wnioski.Sam mu zapowiedziałem, że w pracy nie będzie tego robić bo jako urzędnik nie za to bierze pieniądze, a po pracy jego czas i jego sprawa o ile nie łamie prawa. I teraz jednostka płaci mu (póki co) 80% wynagrodzenia, pracą dociążeni pracownicy z innych zespołów, a cwaniak siedzi w domu i dorabia. Jak go sprawdzić?

  • Krzysztof, można dokonać kontroli, tak jak to zostało opisane we wpisie.
   Jeżeli zatrudnionych jest więcej niż 20 osób, może to zrobić pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik (wzór upoważnienia jest załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa we wpisie). Taka osoba może skontrolować sposób wykorzystywania zwolnienia np. w miejscu zamieszkania pracownika. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. wykonywania pracy zarobkowej, należy sporządzić protokół pokontrolny, w którym osoba upoważniona wpisuje swoje zastrzeżenia, co do sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Konieczne jest też umożliwienie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu przez kontrolowanego pracownika lub jego domowników. Protokół również jest załącznikiem do rozporządzenia.
   Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego, w tym możliwość jednostronnego rozwiązania stosunku pracy, zostały opisane już we wpisie.

 6. Kamil pisze:

  Witam !
  Mam takie pytanie odnośnie chorobowego. Otóż jestem na L4 ponad miesiąc, miałem wypadek w pracy. Byłem ostatnio u lekarza,i twierdził że jeszcze nie da mi zaświadczenia o zdolności do pracy, ponieważ jeszcze nie widzi takiej potrzeby , że już jestem na 100 % gotowy żeby podjąć pracę. Dla mojego dobra wypisał ostatnie już chorobowe , które kończy się za 4 dni.Wiadomo, ja już czuję się dobrze i chce wrócić do pracy tylko trzyma mnie jeszcze to chorobowe przez 4 dni. W dniu wczorajszym miałem kontrol z firmy swojej, w wyniku którego zastali mnie w domu jak odkurzałem (pewnie oni tak pomyśleli, ale w tym czasie był odkurzacz rozłożony, ale nie chodził był wyłączony). i teraz mam pytanie, czy mogę mieć z tego powodu jakiś problem ? niby nic mi nie zarzucili, tylko oni się mogli domyślać że odkurzałem, ale podpisałem kwity o obecności i powiedziała mi Pani taka jedna że kontrola pozytywna, ale następnym razem może nie być ? i jak ja mam się ustosunkować do jej słów ? to nie wolno mi prasować, gotować , wyjść do sklepu po chleb i jakąś wędlinę żebym miał co jeść ? bo przecież głodować nie mogę, a o wodzie samej nie przeżyje, Nadmieniam, że mam L4 ( z dwójką, czyli mogę chodzić)

 7. krystel pisze:

  Wita Chciałabym wyjechać nad morze po operacji tarczycy w ramach lepszego samopoczucia tylko przepisy na to nie pozwalają.Czy są inne sposoby by wyjechać na l4 żeby nie było konsekwencji ze strony pracodawcy i ZUS ?

 8. Misiek_ii5 pisze:

  Witam,
  nasuwa mi się pytanie czy pracodawca kontrolując pracownika, posiadając poprawne upoważnienie od pracodawcy ma prawo „wejścia” do domu.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Misiek, na siłę wejść nie może, ale do domu może przyjść. Takie uprawnienie daje § 8 rozporządzenia „Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy płatnik składek wystawia imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.”

 9. Paulina pisze:

  Witam.Od 28 maja jestem na zwol od psychiatry ktore mam do 24 czerwca,dostalam na komisje na 17 czerwca. Co mam zabrac ze soba? I dlaczego przy pierwszym zwol dostalam juz po tak krotkim czasie na komisje? Czego moge sie spodziewac?

 10. Ela pisze:

  Witam, a co się dzieje jeżeli podczas kontroli nie ma pracownika w domu a w wyjaśnieniu napisze, że nie mieszka pod adresem jaki był wpisany w zwolnieniu ponieważ lekarz wpisał miejsce zameldowania a on zamieszkuje i kurował się u dziewczyny (i nie powiadomił o tym pracodawcy wcześniej – bo nie wiedział)?

 11. markuus pisze:

  Część. Proszę o pomoc byłem u lekarza rodzinnego dostałem l4 na 3 dni brakiem wpisu pobyt w szpitalu 0 a okazało się ze byłem w szpitalu i powiedziałem ze juz mam l4 a oni mnie puścili co teraz i wspomnę o koledze kryty był w szpitalu nie zadbał o l4 i poszedł do lekarza rodzimego a on chyba przez nie dopatrzenie wydal mu l4 z brakiem pobytu

 12. Rafał pisze:

  Witam. Miałem wypadek w pracy który zakończył się wizytą w szpitalu. Otrzymałem zwolnienie na 2 tyg i skierowanie do ortopedy. Niestety najbliższy termin to za 2 miesiące. Czy lekarz rodzinny może wystawiać zwolnienia do tego czasu ?

 13. Tomasz pisze:

  Po 33 dniach choroby obowiazek płacenia przejmuje ZUS, wiec jezeli ZUZ wypłaca mi za zwolnienie czy pracodawca ma prawo kontrolowac mnie?.

 14. Jagoda pisze:

  Witam
  Od kilku lat prowadzę małą działalność gospodarczą kiedyś zatrudniłam pracownika na 3 m-ce po czym następnego dnia dostawałam zwolnienie lekarskie jak dla mnie utrzymywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim jest sporym kosztem.Teraz zaczyna się podobna sytuacja najpierw dzwoniłam do pracownika który jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony by w danym dniu przyszedł na daną godzinę do pracy lecz powiedział że go nie ma wiec ok przełożyłam na dzień kolejny i tak mnie zbywał przez 4 dni nie pojawiając się w pracy aż przyszedł i wręczył mi L4 na kolejne 3 dni poprzednich nie usprawiedliwiająć niczym po okresie tym dostałam kolejne na kolejne 8 dni jak długo może mnie tak zwodzić i jak mogę się bronić na jego stanowisko muszę zatrudnić kolejnego pracownika
  zawsze byłam
  pomocy

 15. Jagoda pisze:

  ale nie mogę go zwolnić skoro jest na zwolnieniu lekarskim nie wiem jak mogę się ustosunkować do tych dni kiedy go nie było na jego żadanie bez usprawiedliwienia i inni pracownicy za niego musieli wykonywać pracę czy dyscyplinarkę mogę zrobić wstecz?

 16. Jagoda pisze:

  na zwolnieniu nie mam też numery ststystycznego choroby w wskazanie lekarskie ma 2 czyli że może chodzić czy to oznacza że może robić co chce czy mysi być w domu? chcę być w porządku w obec prawa ale nie chcę sponsorować wypoczynków bezpodstawnych no i pytanie czy pediatra może dorosłemu człowiekowi wystawić zwolnienie takie dostałam ostatnio
  Pozdrawiam
  Jagoda

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jagoda, nie rozwiązuję tutaj problemów prawnych. Pamiętaj tylko, że dyscyplinarnie możesz zwolnić pracownika nawet jak jest nieobecny.

 17. Weronika pisze:

  Witam, ja natomiast mam takie pytanie. Mam kolejne L4 (w sumie jest to 3tydzień) na uraz kolana – noszę ortezę, poruszam się o kulach. Na L4 mam 1 czyli jest to „leżące” L4. Moje pytanie jest takie: Czy w czasie tego zwolnienia mogę pojechać do odległego o 350km miasta do specjalisty w sprawie tego urazu ? Czy jeśli jest to 1 nie powinnam opuszczać domu ?

 18. sab pisze:

  Jeżeli podczas kontroli nie ma pracownika w domu a w wyjaśnieniu napisze, że nie mieszka pod adresem jaki był wpisany w zwolnieniu, ponieważ mieszka u osoby, która się nim opiekuje czy jest to wystarczające wyjaśnienie, które pozwoli mu uniknąć konsekwencji? W zwolnieniu wpis „2”.

 19. Jagna pisze:

  Witam! A jeżeli sytuacja jest odwrotna. Pracownik dostaje L4 ale pracodawca straszy go, że jeżeli w tym czasie nie wykona swojej pracy (np. będąc na zwolnieniu w domu) to zostanie zwolniony, bo nie opłaca mu się trzymać pracownika, który „śmiał zachorować” to co wtedy? Jakie prawa ma tutaj pracownik? Co może zrobić jeśli jest zastraszany?

 20. Magda pisze:

  Czy zgodne z prawem jest dzwonienie do pracownika będącego na l4 i pytanie się kiedy wróci do pracy i po zakończeniu l4 czy nie zostało przedłużone. To l4 trwało tylko 4 dni.

 21. Angela pisze:

  Witam,
  Jestem na l4 10dzień. Miałam kontrolę z pracy w miejscu zameldowania, tzn. u mojej mamy, niestety nie mieszkam u Niej od ponad roku, na początku wynajmowałam a teraz mieszkam u chłopaka. Podczas kontroli znajdowałam się pod aktualnym adresem zamieszkania. Co w tej sytuacji? Czego powinnam się spodziewać? Jak może wyglądać w takiej sytuacji opis protokołu?
  Podkreślam, że tylko kontrolowali pod adresem zameldowania.
  Pozdrawiam

 22. Andrzej pisze:

  Witam,
  jestem pracodawcą. Zatrudniłem pracownika na czas nieokreślony.
  Niestety, poszedł na L4. Na L4 jest, że ma leżeć. Ale w swoim domu przebywa w godzinach dopołudniowych, a wieczorem zmienia miejsce pobytu. Wieczorem to tak delikatnie 22-24 godzina.
  Każdy z moich pracowników ma w telefonie służbowym funkcję GDZIE i stąd otrzymuje informacje, że nie jest w miejscu zamieszkania.
  Druga sprawa jak go skontrolować ponieważ moja firma zatrudnia dwóch pracowników. Czy mogę coś z tym zrobić?

 23. Grazyna pisze:

  Witam mam pytanko jestem na urlopie ale nie w miejscu zamieszkania i rozchorowałam się i mama L-4. Czy muszę wracać do miejsca zamieszkania i czy urlop będzie cofnięty.

 24. Kamil pisze:

  Witam. Mam problem. Wczoraj dowiedziałem się że jestem chory. Moja lekarz stanowczo wystawiła mi L4. Moja narzeczona z którą mam dziecko, mieszkamy razem i pracujemy razem dziś rano dostała nagłych bóli kręgosłupa. Poinformowała kierownika i szybko udała się do lekarze internisty, który wystawił jej zwolnienie. Nasz pracodawca twierdzi że „kłamiemy i nie zostawi tego tak” . Boję się, bo rzeczywiście wygląda to podejrzanie. Mieszkamy razem, pracujemy razem i w tym samym momencie idziemy na zwolnienie lekarskie. Narzeczona dopiero na listopad ma rehabilitację ( Wcześniej, bo przed zwolnieniem otrzymała skierowanie ) a ja dowiedziałem się dziś o wadzie serca (otrzymałem oczywiście receptę na leki ) . Czy grozi mi jakakolwiek odpowiedzialność za te zwolnienia? Mam czyste sumienie, ale ludzie mogą wiele namącić, szczególnie tacy jak mój pracodawca.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kamil, jeżeli zwolnienia wystawione są prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, to nawet w przypadku kontroli nie ma się o co martwić.

 25. Zuz pisze:

  Witam, mam taki kłopot prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dokładnie małą gastronomie, w kwietni tego roku miała zator płucny bardzo poważny, 3 dni leżałam na intensywnym nadzorze, potem 10 dni na oddziale, dostałam zwolnienie do końca maja, potem byłam na kontroli i mi lekarz przedłużył, ponieważ ze względu na leki, które biorę moja praca może być niebezpieczna, gdyż nie krzepnie mi krew i nawet małe urazy mogą być niebezpieczne, a w gastronomi to wiadomo ostre narzędzia, gorące piece itp. wskazania lekarskie mam 2. Miałam kontrole w poniedziałek około godziny 11 i spała, niezdązyłam otworzyć, bo zanim wstałam się ogarnęłam to sobie poszli. czy mogę napisać prawdę w wyjaśnieniu do zus?

 26. Sylwia pisze:

  Dzień dobry
  Mam pytanie odnśnie pracownika na L4, o którym wiem, że nie jest chory, nie leczy się , nie rehabilituje nic z takich rzeczy, natomiast …jest w tak zwanym ciągu alkoholowym. Widuję go cały czas, codzienne, w miejscach publicznych, relaksującego się z kolegami np na ławeczkach osiedlowych, nad stawem, z piwem itd. Trwa to kilkanaście dni, w międzyczasie dostarczył drugie L4 od lekarza rodzinnego. Jestem właścicielkaą małej firmy budowlanej, zatrudniającej 1, 2 pracowników. Nieobecność jednego z nich dezorganizuje pracę, utrudniajęc firmie realizację zadań. Poza tym czuję się wykorzystywana przez owego pracownika. Dodam, że jest to nałogowy alkoholik, które w takie ciągi wpada raz na rok, półtora, znikając z dnia na dzień z pracy. Nigdy nie dostawał dyscyplinarki, nie chciałam robić mu problemów. Tym razem przyniósł L4, wiedzac, że czeka go zwlnienie. Co mogę zrobić? Czy mogę udać się na skargę na lekarza, który wystawia takie fikcyjne/nieadekwatne zwolnienia?

 27. kasia pisze:

  Witam
  Dziś dowiaduje sie, że moja szefowa nadesłała na mnie kontrol ktora byla umie 4 razy tak twierdzi szefowa ale mnie nie zastali.UDałam sie do zusu gdzie pani poinformowala mnie ,ze u nich mam kartę czysta tak jak w głównych oddziałach.Dodam ,że żadnego zawiadomienia aby wyjasnic nie obecnosc nie dostalam.I co teraz szefowa nie chce mi wyplacic wyplaty

 28. Danuta pisze:

  Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje wątpliwości…jestem na zwolnieniu lekarskim od 11.08, które trwało do 25.08. Na początku września otrzymałam wezwanie na komisję do ZUSu, a od 26.08 – 16.09 dalej byłam na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez tego samego lekarza.
  Oczywiście zjawiłam się na komisji, lekarz orzecznik uznał mi zwolnienie, tyle tylko czy uznał tylko i wyłącznie to za okres 11.08-25.08 czy całą ciągłość zwolnienia aż do 16.09?
  Proszę o odpowiedź.

 29. Kasper44 pisze:

  Witam.
  Moja małżonka już dłuższy czas przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy pracodawca tuz przed naliczaniem wypłaty może nieformalnie bądź formalnie poprosić ją o dostarczenie od lekarza zaświadczenia, które potwierdzi iż kolejne zwolnienia były wystawiane z tą samą jednostką chorobową czy z rożnymi? Czy jest to zgodne z prawem a jeśli tak to poproszę o podanie podstawy prawnej.

 30. hania pisze:

  witam niedawno byłam na zwolnieniu lekarz wystawił mi l4 na 8 dni i w piąty dzień miałam kontrolę z zakładu pracy czy zakład pracy będzie dalej kontrolował moje L4(przez ZUS) czy na tym zakończy

 31. Majka pisze:

  Witam.
  Aktualnie przebywam na L4. Mam pytanie, czy jest to moje pierwsze zwolnienie, czy pracodawca może mnie skierować na badania do swojego lekarza zakładowego? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 32. MONIKA pisze:

  DZIEŃ DOBRY CHORUJE NA CUKRZYCĘ TYPU 1 OD 18 LAT PRZEBYWAŁAM NA URLOPIE ALE W TYM CZASIE MIAŁAM SILNE ZATRUCIE ZWIĄZANE Z CUKRZYCĄ DOSTAŁAM L 4 NA TYDZIEŃ I PO KONTROLI U LEKARZA JESZCZE JEDEN TYDZIEŃ ODDAJĄC TO DRUGIE ZWOLNIENIE DOSTAŁAM INFORMACJE SMS ŻE W ZWIĄZKU Z TYM ŻE MAM L 4 BĘDĄ WOBEC MNIE WYCIĄGNIĘTE KOSEKWENCJE CZEGO MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ

 33. Pela pisze:

  Ja polecam pomoc detektywa – mi pomagałą np. detektyw Skrzypek. Poszło jej błyskawicznie, na drugi dzień już miałą delikwenta. Ale plus tego, największy, jest taki, że jak się w firmie wieść rozniosła,a że detektyw itd. to nagle ogólnie liczba l4 spadłą chyba o 30% 😉

 34. Piotr pisze:

  Witam
  Jestem na L4 od dwóch tygodni ( zapalenie oskrzeli )
  w tym czasie miałem cztery kontrole przez firmę wynajętą przez zakład pracy.
  Dwa razy byłem sam w domu i spałem , nie słyszałem pukania do drzw a dwa razy taką kontrolę wpuściłem.
  Czy mogę mieć jakieś konsekwencje z tego powodu?
  I jeszcze jedno , ile razy taki ,, kontroler” może mnie kontrolować?

 35. Alicja pisze:

  Rozumiem, że jako pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nie mam praktycznie możliwości złapania pracownika „na gorącym uczynku”, jeśli w dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, przez cały czas jest na zwolnieniu, jednocześnie pracując u nowego pracodawcy? Był na tyle sprytny, że podzielił sobie całe 16 dni na dwa zwolnienia, tak aby w razie kontroli podczas pierwszego, móc jeszcze wrócić do pracy, nie ryzykując zwolnienia dyscyplinarnego, z przepadkiem prawa do wynagrodzenia chorobowego. Kiedy przyszło drugie zwolnienie, na realną kontrolę nie było już czasu, ponieważ do końca okresu wypowiedzenia pozostało 6 dni, a ZUS twierdzi, że mają dwa tygodnie na jej przeprowadzenie. Taka kontrola to fikcja.

  Po kilkunastu latach bycia pracodawcą, śmiem twierdzić, iż kodeks pracy jest w tym kraju napisany tylko i wyłącznie, by chronić interesy pracowników…

 36. Wojtek pisze:

  Jestem ciekaw, czy w praktyce pracodawcy często decydują się korzystać z prawa do skontrolowania pracowników będących na zwolnieniu lekarskim – jest to dodatkowy rzecz, która odciąga przedsiębiorcę od jego core biznesu, więc gdybym był pracodawcą, to zatrudniałbym tylko szczerych i uczciwych specjalistów, którzy nie oszukiwaliby mnie.

 37. JĘDRZEJ pisze:

  Jaka jest możiwa licza kontrol przez pracodawce, jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu na 5dni, jedna kontrola juz była

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.