Umowa o pracę na okres próbny. Nowelizacja

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje nie tylko – szeroko komentowane – zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zmienić mają się też przepisy dotyczące umów o pracę na okres próbny. Obecnie KP przewiduje, że umowa taka może poprzedzać każdą inną umowę o pracę – na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy czy umowę na zastępstwo innego pracownika.

Po nowelizacji 25 KP miałby brzmieć tak:

§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

 § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Ciekawym rozwiązaniem jest § 3, który w założeniu ma na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów na okres próbny w stosunkach ze swoimi pracownikami. Ale czy ten cel ostanie osiągnięty? Nie sądzę, tym bardziej, że w judykaturze ustalono już jednolity pogląd, że zawieranie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe z przyczyn, o których mowa właśnie w tym nowym paragrafie 3. Po co taka nowelizacja?

wrocław

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *