Tekst jednolity Kodeksu pracy

Obowiązujący obecnie Kodeks pracy został uchwalony 26 czerwca 1974 r., a więc ponad 40 lat temu! Kodeks swoje życie rozpoczął w czasach gospodarki centralnie planowanej, a obecnie funkcjonuje w warunkach wolnego rynku. W związku z tym konieczne były jego zmiany….

Żeby ułatwić korzystanie z tekstu ustawy wielokrotnie nowelizowanej Marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity. Pierwszy tekst jednolity kodeksu pracy został ogłoszony w 1998 roku. Ale były dalsze zmiany…

I w końcu Kodeks doczekał się drugiego tekstu jednolitego. W dniu 17 września zostało bowiem wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego tej ustawy. Tekst ten został opublikowany 4 listopada b.r. (Dz. U. 2014 poz. 1502) i obejmuje 63 zmiany wprowadzone od czasu ogłoszenia pierwszego tekstu jednolitego. Obecnie zatem przywołanie miejsca publikacji KP to: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502.

I zaraz będą dalsze zmiany….

pole2

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *