Jak ułatwić pracownikom wsparcie osób przybywających z Ukrainy?

Slava Ukraini

W związku z obecną sytuacją geopolityczną i nieuzasadnioną agresją Rosji skierowaną wobec Ukrainy mamy do czynienia z zakrojoną na szeroką skalę pomocą naszych obywateli. Zjednoczyliśmy się w pomaganiu – czy to poprzez wsparcie finansowe, oferowanie miejsca we własnych mieszkaniach czy zbierania rzeczy, które będą niezbędne uchodźcom z Ukrainy.

Duża część osób, w tym pracowników, zaangażowana jest też osobiście w działania – w ramach pomocy uchodźcom bezpośrednio przy granicy polsko-ukraińskiej czy też wolontariatu w ramach punktów informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy, przewozu i pomocy w zakwaterowaniu osób, przewozu rzeczy ze zbiórek, pomocy w punktach recepcyjnych. Te wszystkie czynności wymagają jednak czasu i to nierzadko tego, który w normalnych okolicznościach byłby poświęcony na pracę.

Niestety nie mamy regulacji, które w sposób szczegółowy wprowadzałyby jakieś rozwiązania w tym zakresie (np. w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu). Z pierwszej ręki wiem jednak, że pracownicy zgłaszają się jednak do swoich pracodawców o udzielenie w jakikolwiek sposób wolnego, aby mogli pomagać ukraińskim uchodźcom. To co możesz zrobić jako pracodawca:

1) udzielić urlopu bezpłatnego – ale wtedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia,

2) udzielić urlopu wypoczynkowego – ale zmniejszy to wymiar urlopu pracownika służącego mu do faktycznego wypoczynku,

3) zwolnić z obowiązku świadczenia pracy osoby powołanych do pełnienia służby w obronie cywilnej – to jednak jest możliwe w sytuacji, w której organ obrony cywilnej wyda decyzję w tym zakresie o powołaniu pracownika do odbycia służby w obronie cywilnej.

Wolontariat pracowniczy

Możliwe jest zastosowanie jeszcze jednej opcji, nieuregulowanej w przepisach. Chodzi o wolontariat pracowniczy. Wolontariat pracowniczy jest już nierzadko stosowany w praktyce u pracodawców prywatnych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Jako pracodawca możesz np. wydać zarządzenie zachęcające do dobrowolnego angażowania się pracowników w działalność społeczną, w szczególności w pomoc humanitarną w związku z wojną w Ukrainie poprzez np. przyznanie pracownikom dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego, który nie będzie pomniejszał rocznego wymiaru urlopu (oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia urlopowego). Samodzielnie możesz określić ilość tych dodatkowych dni „na wolontariat”. Do przyznania dodatkowych dni urlopu na wolontariat może dojść np. w drodze Twojego zarządzenia obowiązującego na czas określony.

Z uwagi na szczególną sytuację na granicy polsko-ukraińskiej procedury powinny być maksymalnie uproszczone. W związku z tym powinieneś rozważyć umożliwienie składania wniosków o udzielenie urlopu na wolontariat w formie e-mailowej. Jednocześnie w celu uniknięcia nieuprawnionego nadużywania tego prawa, pracownik przed lub po zakończeniu urlopu na wolontariat powinien udokumentować (nawet w sposób niesformalizowany) realizowanie czynności w ramach wolontariatu we wskazanym okresie.

Możesz także udostępnić pomieszczenia dla potrzeb realizacji zbiórki niezbędnych rzeczy dla uchodźców, np. w ramach już istniejących zbiórek, które będą realizowane przez Twoich pracowników w czasie pracy. Jeżeli posiadasz pojazdy służbowe, a do tego zatrudniasz kierowców – możesz umożliwić im wykorzystanie tych pojazdów do przewozu w czasie pracy rodzin z Ukrainy do miejsc ich tymczasowego zamieszkania.

Jeżeli potrzebujesz nieodpłatnej pomocy z wprowadzeniem tych lub podobnych rozwiązań – daj proszę znać wysyłając wiadomość TUTAJ.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
premia uznaniowa

 1. Jakub pisze:

  Jestem za pomaganiem ludziom z Ukrainy w sprawie pracy, dobrze by było ulokować tych ludzi w różnych miejscach pracy!

 2. Tomek pisze:

  Oto, to Panie Jakubie – nie tylko pomoc doraźna jest ważna, ale również pomoc w zapewnieniu samodzielności, nauka języka, pomoc w znalezieniu pracy na start czy tez potrzebnych kwalifikacji.

 3. Prawo pisze:

  Pomoc uchodźcom to działania na lata, wszystkie z tym związane procedury powinno się zdecydowanie uprościć!

 4. Michał pisze:

  Posiadam własną firmę i aby pomóc uchodźcom to zdecydowałem się zatrudnić kilka osób z Ukrainy. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Swoją drogą działam w branży budowlanej i w związku z tym szukam miejsca, gdzie mogę kupić filtry do koparek. Doradzicie coś?

 5. LauraF pisze:

  Pomoc zorganizowana przez pracodawców to świetna inicjatywa. Dodatkowo super jeśli pracodawca nie utrudnia swoim pracownikom jeśli chcą zaangażować się w pomoc Ukraińcom. Pamiętajmy, że nas też może kiedyś spotkać coś złego i też możemy szukać pomocy u naszych sąsiadów.

 6. dawpol pisze:

  Moim zdaniem rozpoczynając pracę warto też zadbać o odpowiednią odzież roboczą. Ogólnie my niedawno dokupiliśmy do naszej firmy porządne obuwie i inne dodatki

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.