Jak połączenie pracodawców wpływa na związki zawodowe

Procesy konsolidacji spółek są normalnym elementem życia gospodarczego. To oczywiste, wszak to właściciele decydują o kształcie swojego biznesu. Czasami jednak w takich łączących się podmiotach działają związki zawodowe. Warto się zatem zastanowić, co się z nimi stanie po połączeniu.

Kwestię tę należy rozważyć w zasadzie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jeżeli na nowego pracodawcę przechodzi tylko część zakładu pracy oraz gdy łączą się dwaj pracodawcy w całości. W tym wpisie chce przekazać parę uwag o tej drugiej sytuacji.

W przypadku, gdy na nowego pracodawcę przechodzi cały zakład pracy to – co do zasady – zakładowe organizacje związkowe nie tracą swojego statusu, przechodzą niejako „automatycznie” do nowego pracodawcy. Jedyne czynności poboczne, które powinny być przez nie dokonane to m.in. zmiana nazwy. Jeśli więc w nowym zakładzie pracy nie istnieją związki zawodowe, to przy przekształceniu dotychczasowych związków (zmianie nazwy) utrzymają one swój status. Ze względu na to, że w nowym zakładzie może być utworzony zakładowy związek zawodowy, tym bardziej dopuszczalne jest przekształcenie dotychczasowego związku działającego u „starego” pracodawcy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że z reguły do nowego pracodawcy przechodzi większość dotychczasowych członków związku.

Interesująco wygląda sytuacja, gdy u nowego pracodawcy działa już organizacja związkowa, będąca jednostką organizacyjną tego samego związku. Czy mogą istnieć dwa takie same związki zawodowe u jednego pracodawcy? Odpowiedzi na takie pytania należy szukać w statutach danego związku zawodowego. Wszak jedną z podstawowych cech związku jest jego „samorządność”.

Jak rozwiązał tę kwestię największy polski związek? Otóż taka sytuacja uregulowana została w § 19 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zgodnie z tym przepisem u danego pracodawcy może funkcjonować tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna związku, a w przypadku połączenia pracodawców powstaje jedna zakładowa organizacja koordynacyjna i to ona działa jako zakładowy związek zawodowy, w jej skład wchodzą dotychczasowe zakładowe związki zawodowe, które nadal zachowują osobowość prawną, jednakże zmieniają status na organizacje ponadzakładowe. To właśnie z zakładową organizacją koordynacyjną pracodawca musi konsultować się w sytuacjach określonych w przepisach prawa.

Natomiast w sytuacji, gdy organizacje związkowe należą do innych związków, będą działały jako zakładowe organizacje związkowe obok siebie. Warto jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach negocjacje trzeba będzie prowadzić tylko z jedną czy z wybranymi organizacjami, na przykład w przypadku zawierania układu zbiorowego pracy, a to z tego względu, że decydować będzie kryterium reprezentatywności danej zakładowej organizacji związkowej. Może bowiem okazać się, że najliczniejszy związek przed u jednego z pracodawców, po połączeniu wcale już taki duży nie będzie.

9 thoughts on “Jak połączenie pracodawców wpływa na związki zawodowe

 1. A co w przypadku jeśli u danego pracodawcy w pewnym momencie przestają istnieć/funkcjonować związki, a pojawiają się po raz kolejny po pewnym czasie. Co z zawartymi układami i porozumieniami ? Ulegają rozwiązaniu ?

  1. Magda, jeżeli pracodawca odpowiednio nie zareagował i nie “pozbył się” ZUZP czy porozumień w odpowiednim trybie, to one nadal obowiązują.

   1. Panie Karolu, dziękuję za odpowiedź. Ale pojawia się pytaniem, czy sytuacja o której Pan pisze, zachodzi również wtedy gdy związki, które pojawiły się po czasie, nie są tymi samymi, które te układy i porozumienia zawierały ?
    ogólnie sprawa jest jeszcze bardziej złożona, bo dotyczy konsolidacji spółek itd.Mam straszny mętlik 🙂

    1. Magda, czy taki problem faktycznie zaistniał? Zapraszam do współpracy, może wspólnie uda się znaleźć rozwiązanie.

 2. Jednostka budżetowa o zasięgu ogólnopolskim ma zamiar zmienić nazwę. Jako organizacja związkowa ogólnopolska pracowników branżowych posiadamy struktury wojewódzkie o statusie prawnym organizacji zakładowych i posiadamy zarząd krajowy nad tymi organizacjami o statusie organizacji ponad zakładowej.Nie wiemy jeszcze czy to tylko zmiana nazwy, czy nie będzie to na zasadzie zmiany pracodawcy.
  1. Jak ma zachować się organizacja w takim przypadkach

  1. Marian, jeżeli to “zmiana pracodawcy”, czyli przejście zakładu pracy w trybie art. 23 z ind. 1 k.p., to pracodawca będzie zmuszony poinformować o tym związek. Jeżeli to sama zmiana nazwy, to nic się w zasadzie (oprócz tej nazwy) nie zmienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.