Posts in Category

Nowości w prawie

Obowiązujący obecnie Kodeks pracy został uchwalony 26 czerwca 1974 r., a więc ponad 40 lat temu! Kodeks swoje życie rozpoczął w czasach gospodarki centralnie planowanej, a obecnie funkcjonuje w warunkach wolnego rynku. W związku z tym konieczne były jego zmiany…. Żeby ułatwić korzystanie z tekstu ustawy wielokrotnie nowelizowanej Marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity. Pierwszy tekst jednolity kodeksu pracy został ogłoszony w 1998 roku. Ale były dalsze zmiany… I w końcu Kodeks doczekał się drugiego tekstu jednolitego. W dniu 17 września zostało bowiem wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje nie tylko – szeroko komentowane – zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zmienić mają się też przepisy dotyczące umów o pracę na okres próbny. Obecnie KP przewiduje, że umowa taka może poprzedzać każdą inną umowę o pracę – na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy czy umowę na zastępstwo innego pracownika. Po nowelizacji 25 KP miałby brzmieć tak: § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony

Od dnia 1 stycznia 2015 r. dojdzie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosić będzie ono 1750 zł, obecnie jest to 1680 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaliło więc wysokość minimalnego wynagrodzenia na kwotę o 19 zł większą niż było to wymagane na podstawie ustawowej waloryzacji.

Jeden z wpisów poświęciłem kontroli zwolnień lekarskich. Obecnie trwają zaś prace nad zmianą ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa To będzie rewolucja w zakresie wystawiania L4. Projekt ustawy nowelizującej został przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a następnie przyjęty przez rząd. Czas więc na prace w Sejmie. O co w tym projekcie chodzi?

Dnia 7 sierpnia 2014 r. wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Najważniejszą część tego aktu prawnego stanowi załącznik stanowiący klasyfikację zawodów i specjalności. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., uchylając dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. Po co zostało ono wydane?

1 15 16 17 Strona 17 z 17

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.