Obniżenie wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna

Do dzisiejszego wpisu zainspirował mnie wykład na studiach podyplomowych HR Business Partner. Wspominałem już, że prowadzę tam zajęcia z prawa pracy. Ostatnio mówiłem właśnie m.in. o skutkach ochrony przed zwolnieniem z pracy osób w wieku przedemerytalnym. I zwróciłem uwagę, że najnowsza dobra zmiana prawa (czyli powrót do zasady 60/65) wiele w zakresie tej ochrony zmieni. Na szczęście masz jeszcze czas, by swoją firmę do tej zmiany przygotować. 

Dzisiaj Prezydent podpisał ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego, czyli ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych niektórych ustaw, na podstawie której dojdzie do obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn – do 65 lat oraz dla kobiet – do 60 lat. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 października 2017 r.

Zmiany te mają ogromne znaczenie dla ochrony przedemerytalnej i to zarówno dla pracowników objętych już ochroną, jak i dla pracowników, którzy dopiero wejdą w okres ochronny w związku z nowymi przepisami.

Przypomnę Ci tylko, że na podstawie art. 39 k.p. ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę objęci są pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile okres dalszego zatrudnienia pozwoli takiemu pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury. Do tej pory zasadą było, że pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego tracił szczególną ochronę przed zwolnieniem.

Teraz przepisy przejściowe ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego wprowadzą trochę chaosu w tym zakresie. Cały problem jest w dwóch przepisach.

Pierwszy z nich (art. 28 ustawy zmieniającej) stanowi, że pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są już objęci ochroną, od dnia jej wejścia w życie korzystają z ochrony przedemerytalnej do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, w rozumieniu dotychczasowych przepisów.

Oznacza to, że pracownicy, którzy teraz są objęci ochroną przedemerytalną nie tracą tej ochrony nawet, jeżeli osiągną już wiek emerytalny. Sytuacja ta jeszcze bardziej się skomplikuje, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dla pracowników w różnym wieku dotychczas obowiązują różne pułapy wieku emerytalnego, wynikające z ustawy podwyższającej wiek emerytalny, która weszła w życie w 2013 r. Niektórzy pracownicy będą objęci ochroną nawet przez ponad 6 lat.

Przykład: Pracownik-mężczyzna urodzony 1 października 1953 r., w dniu wejścia w życie przepisów będzie miał 64 lata. Ochroną przedemerytalną jest objęty od roku. Ochrona będzie trwała do osiągnięcia przez niego wieku 67 lat, czyli do 1 października 2019 r. Oznacza to, że jego ochrona przedemerytalna będzie trwała pomimo osiągnięcia przez niego nowego wieku emerytalnego – 65 lat, jeszcze przez 2 lata.

Drugi przepis (art. 29 ustawy zmieniającej) dotyczy pracowników, którzy nie są jeszcze objęci ochroną i osiągną wiek odpowiednio 65 i 60 lat w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Ta grupa będzie objęta szczególną ochroną przed zwolnieniem w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 1 października 2021 r., nawet gdyby osiągnięcie wieku emerytalnego przez nich nastąpiło wcześniej.

Przykład: Pracownik-kobieta urodzona 1 października 1960 r., w dniu wejścia w życie przepisów będzie miała 57 lat. Nie jest objęta ochroną przedemerytalną. Na skutek wejścia w życie nowych przepisów ochrona będzie jej przysługiwała od 1 października 2017 r. do dnia 1 października 2021 r., pomimo, że nowy wiek emerytalny osiągnie w dniu 1 października 2020 r.

Być może najbliższe miesiące warto wykorzystać na analizę, czy aby po 1 października 2017 r. nie będziesz musiał zwrócić szczególnej uwagi na kwestie ochrony przedemerytalnej. Może się bowiem okazać, że pracownik, któremu chcesz wypowiedzieć umowę o pracę jest taką ochroną objęty, pomimo tego, że wiek emerytalny już osiągnął.

25 thoughts on “Obniżenie wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna

 1. Witam.
  Zastanawiam się nad tymi zmianami w emeryturach i ochronie przed zwolnieniem w okresie 4 lat.
  Urodziłem się w maju 1954 r. Ochrona przed zwolnieniem obejmie mnie, w jeszcze obowiązującej ustawie emerytalnej, w maju 2017 r.
  W nowej ustawie od 1.10.2017 r.
  Obecnie mamy styczeń 2017 r, czyli na dzień dzisiejszy nie jestem chroniony, choć do 65 lat brakuje mi 2 lata i 4 miesiące.
  Ustawa rozwiązuję temat, rozciągając ochronę o dalsze dwa lata, gdyby ktoś chciał dłużej popracować, np. do 67, po 1.102017 r.
  Pracując do 65 lat, z wyliczeń wychodzi, że w moim przypadku opisywana ochrona ( 4 lat) wyniesie tylko 2 lata, a w zasadzie od 1.10.2017 r , to będzie 7,5 miesiąca.

  Ponadto, czy pociągnę do 67 lat w pracy , jak mój staż bez przerw istnieje od 1.09.1970 r.
  Pracuję w budownictwie, więc nie lekko jest w mojej pracy, niestety nie mam: warunków szkodliwych, czy w specjalnym charakterze.
  Jedno wiem, jest w naszym kraju wielka niesprawiedliwość dziejowa, w kwestii emerytur.

 2. Urodziłem się 7.01.1953. W dniu 2.02. 2016 podpisano umowę na czas określony z możliwością wcześniejszego rozwiązania do 31.o1.2018r. Następnie w styczniu 2017 r wręcza mi wymówienie /1-mc/ skracający okres mojęgo zatrudnienia. CO Z MOIM OKRESEM OCHRONNYM, CO MOGĘ W TEJ SYTUACJI ZROBIĆ…Pozdrawiam

  1. Zdzisław, może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy, obecnie w terminie 21 dni od dnia wypowiedzenia. Możesz żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub odszkodowania.

 3. urodzony jestem w lutym 1956 r. Ma emeryturę przejdę w lutym 2021r. Powinienem być pod ochroną od lutego 2017r . Ponieważ PODPISANA USTAWA wchodzi w życie od 01.10.2017 (nie od razu ) mój okres ochronny to 3 lata i 4 mieiące. We wrześniu mogę wyleieć z pracy mimo 3lat i 5 miesięcy do merytury. Przez reformy tam i nazad stracę część ochrony. Bez mieszania byłbym w ochronie od lutego. Co na to prawo i praworządność

 4. Urodziłam sie 29 stycznia 1960 r. Myślę, że nie będę pracować dłużej niż do stycznia 2020 r. Kiedy zaczyna się dla mnie 4 lata „ochrony”? Czy dopiero jak wejdzie w życie nowa ustawa, czyli od padziernika 2017 – a co do października? Jak by się to miało do 4 lat ochrony?

 5. Witam
  Urodziłam się w lipcu 1959 roku od kiedy wchodzę w okres ochronny ?Czy po przejściu na emeryturę mogę podjąć dalsza pracę

 6. Witam. Urodziłam się w styczniu 1958 roku od kiedy wchodzę w okres ochronny? Czy w obecnym czasie mogę otrzymać wypowiedzenie? Kiedy mogłabym przejść na emeryturę, zaznaczam, że na chwilę obecną mój staż pracy to 39 lat. Proszę o odpowiedź.

 7. Witam, mam pytanie -z czego wynika, że w tym drugim przypadku ochrona miałaby trwać do 1 października 2021 r.? Czy 4 lata od dnia 1 października to nie będzie okres do 30 września 2021 r.?

   1. Małgorzata, teraz nie masz ochrony, ponieważ wiek przejścia na emeryturę obecnie to 62 lat i 1 miesiąc. Natomiast od 1 października b.r. wchodzisz w ochronę przedemerytalną, ponieważ wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat.

 8. Dzień dobry,
  Urodzilam się w 1956 roku, okres ochronny wg starej ustawy jest do kwietnia 2018,
  Z zapisów nowej ustawy wnioskuję, że będę miała taki sam okres ochronny jak dotychczas.
  Czy potwierdza Pani mój wniosek ?

 9. Witam, mój tata urodził się w maju 1956 r. Ma rentę chorobową i częściową niezdolność do pracy, pracuje na czas nieokreślony na 3/4 etatu. Prawdopodobnie w maju dostanie trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy (redukcja etatów). Czy należy mu się ochrona przedemerytalna?

 10. Urodziłam się 11.04 1957r od 01.10.2013r -13.10.2014r pracowałam przez agencję potem przyjęto mnie na zakład najpierw na umowę na zastępstwo potem na umowę do 31.03.2017r Pomimo wcześniejszych obietnic nie przedłużono mi już umowy. I co dalej ? Kto mnie teraz zatrudni?

 11. Witam,
  urodziłam się 08.10.1962 roku, pracuję od 15.04.1985 roku, od 08.10.1978 pracowałam w rolnictwie, 05.10.1982 urodziłam dziecko, ZUS zaliczył mi ten okres do stażu pracy w kapitale początkowym, bo nie było urlopów macierzyńskich. Teraz pracuję od 08.02.2016, pierwsza umowa na okres próbny, kolejna na 33 miesiące, niestety relacje z pracodawcą nie układają się dobrze, jestem koleją kadrową w krótkim okresie czasu w tej firmie i obawiam się, że w najbliższym czasie mogę dostać wypowiedzenie. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego niestety od 08.10.2017 będzie mi brakowało 5 lat ale mam staż pracy, czy w tej sytuacji mogę liczyć na jakąś ochronę przedemerytalną?
  dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

 12. Witam,
  urodziłam się 08.10.1962 roku, pracuję od 15.04.1985 roku, od 08.10.1978 pracowałam w rolnictwie, 05.01.1982 urodziłam dziecko, ZUS zaliczył mi ten okres do stażu pracy w kapitale początkowym, bo nie było urlopów macierzyńskich. Teraz pracuję od 08.02.2016, pierwsza umowa na okres próbny, kolejna na 33 miesiące, niestety relacje z pracodawcą nie układają się dobrze, jestem koleją kadrową w krótkim okresie czasu w tej firmie i obawiam się, że w najbliższym czasie mogę dostać wypowiedzenie. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego niestety od 08.10.2017 będzie mi brakowało 5 lat ale mam staż pracy, czy w tej sytuacji mogę liczyć na jakąś ochronę przedemerytalną?
  dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

 13. Witam
  Moja umowa na czas określony kończy się 5.08.2017 r, zakład pracy nie przedłuża mi umowy o pracę. Mam 61 lat i 43 lata pracy i na emeryturę będę mogła przejść od 1 października 2017 r. nikt na te 2 miesiące mnie nie zatrudni czy ma tu zastosowanie wyrok sądu Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia 2014 r. (II PK 50/14).
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

  1. Wyrok ten nie znajdzie zastosowania. Mamy tam bowiem sytuację, w które pracodawca rozwiązał umowę o pracę przed upływem okresu na jaki została zawarta. W opisanym zaś przypadku dojdzie do rozwiązania umowy z upływem okresu na jaki została zawarta i nie można zmusić pracodawcy do jej przedłużenia.

 14. Jestem zatrudniona na etat na zastepstwo mam 59 lat i 3 taka umowe od 12 lipca 2017rumowa ta jest na czas nie okreslony.wiec jak pracownik wraca,ktorego zastepuje to odrazu dostaje nowa umowe na innego pracownika i tez na zastepstwo bez okreslenia terminu.
  Moje pytanie brzmi czy na tej umowie podlegam ochronie przed emerytalnej .
  i czy zrazie zwolnienia mam jakis czas wypowiedzenia ,czy raczej z dnia na dzien jestem zwolniona
  prosze o odpisanie mi pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *