Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Tytułowa instytucja bardzo często towarzyszy wypowiedzeniu umowy o pracę. W takich sytuacjach pracodawcy zwalniają pracownika od obowiązku świadczenia pracy. Jest w tym jakiś sens, bo z pracownika na wypowiedzeniu dużej korzyści pewnie nie będzie. Jednak nie jest to uregulowane w kodeksie pracy (chociaż jest np. w art. 72 ustawy o służbie cywilnej). Czy można zatem stosować takie rozwiązanie?

Problemem, jaki się z takim zwolnieniem wiąże jest to, czy powinno ono mieć charakter czynności jednostronnej, tj. oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu pracownika od obowiązku świadczenia pracy, czy dwustronnej – na mocy umowy bądź porozumienia stron. Wcześniej wskazywano na możliwość dokonania tego za pomocą jednostronnej czynności prawnej, jednak przy zastrzeżeniu, że musi to być poparte koniecznością ochrony interesów pracodawcy oraz z poszanowaniem słusznych interesów pracownika. Z nowszego orzecznictwa wynika, że preferowana jest raczej dodatkowa umowa między stronami stosunku pracy (tak orzekł SN w wyroku z dnia 26.04.2011 r., w sprawie o sygn. akt II PK 302/10).

Stosując zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracodawca najczęściej umieszcza w tym samym piśmie, w którym zawarte jest oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pismo takie podpisuje pracownik. Trudno jednak przyjąć, że podpis pracownika pod takim oświadczeniem może być traktowany jako zgoda na zawarcie porozumienia o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli zatem chcesz w ten sposób bezpiecznie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy zawrzyj z nim wyraźne porozumienie.

Innym rozwiązaniem może być umieszczenie stosownych zapisów od razu w umowie o pracę (rozwiązanie wg mnie najlepsze), lub w  Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy albo regulaminie pracy.

Niedługo jednak problemy te mogą zostać rozwiązane, ponieważ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykuje projekt nowelizacji KP, który ma uregulować omawianą instytucję. Z dotychczasowych informacji wynika, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy miałoby następować na podstawie jednostronnego oświadczenia pracodawcy. Nie wiadomo jednak jeszcze jak miałaby być uregulowana kwestia udzielenia w tym samym czasie urlopu wypoczynkowego oraz problem wysokości wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Do projektu tego jeszcze będę wracał.

20140812_074142_1

4 thoughts on “Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

 1. Z mojej dotychczasowej praktyki – gdańskiej wynika, iż mimo jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, pracownik musi się zgodzić na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Ma on, bowiem prawo do pracy i w okresie wypowiedzenia może przychodzić do pracy. W jednej z dwóch spraw Sąd Rejonowy nakazał dopuszczenie do pracy pracownika, który zgłosił gotowość do pracy w okresie wypowiedzenia (mimo zwolnienia z obowiązku), w drugiej natomiast uznał, że nie sprzyjałoby to interesom pracodawcy (pracownica zdefraudowała pieniądze, ale było za późno na dyscyplinarkę) i uznał, że pracodawca miał prawo zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. Dobrze więc byłoby wypracować spójne, jednolite stanowisko.

  1. Karolina, co sprawa to wyrok. Uważam, że zwolnienie takie jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych, co praca jest istotą zawartej umowy. Poczekajmy na nowelizację, może wówczas coś się wyjaśni.

 2. Witam,
  W związku z reorganizacją struktury zatrudnienia w korporacji, po 7 latach pracy (umowa na czas nieokreślony) zostałam objęta zwolnieniem grupowym. Pracodawca zgodnie z przepisami Ustawy zaproponował mi odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenie nazwane “dodatkową odprawą” za lata pracy.
  Okres wypowiedzenia w moim przypadku wynosi 3 miesiące. Zostałam zwolniona ze świadczenia pracy przez okres 1 miesiąca, natomiast na okres pozostałych 2 miesięcy nakazano mi złożyć wniosek o 40 dni zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego.
  Czy tak powinno być ? Czy nie należy mi się dodatkowe świadczenie (ekwiwalent) za urlop ?
  Proszę o możliwie najszybszą odpowiedz.
  Z poważaniem
  Irena Lewandowska

  1. Ireno, pracodawca postępuje prawidłowo, ponieważ w takim przypadku ma prawo do jednostronnego udzielenia Ci urlopu. Na podstawie art. 167 z ind. 1 k.p. pracownik jest zobowiązany do wykorzystania zarówno zaległego, jak i bieżącego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, jeżeli pracodawca udzieli mu takiego urlopu.

   Natomiast ekwiwalent za urlop przysługiwać będzie jedynie w przypadku, gdy nie dojdzie do wykorzystania wszystkich dni przysługującego urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia. Pamiętaj również, iż w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za ten rok przysługuje Ci urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego w tym roku – zobacz art. 155 z ind. 1 § 1 k.p.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.