Monitoring wizyjny – poradnik

Stosowanie monitoringu wizyjnego na nowych zasadach sprawia coraz więcej problemów. Nie pomaga fakt, że pomiędzy opublikowaniem przepisów w tym zakresie, a ich wejściem w życie minęło kilkanaście godzin. Niewątpliwie jednak, żeby nie narazić się na odpowiedzialność i sankcje, musisz wprowadzić kamery przemysłowe w sposób określony w nowych przepisach Kodeksu pracy.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości czy nie wiesz od czego zacząć – mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Przygotowaliśmy poradnik dotyczący właśnie monitoringu wizyjnego, w którym staramy się wyjaśnić krok po kroku co powinieneś zrobić.

monitoring wizyjny

Poradnik ten za jakiś czas pojawi się na blogu. Jeżeli chcesz go otrzymać wcześniej, to zapisz się do naszego Biuletynu. Subskrybenci Biuletynu dostaną bowiem poradnik jako pierwsi.

Biuletyn Kancelarii

Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o związkach zawodowych. Wcześniej mówiłam Ci już o projekcie tej ustawy m.in. w zakresie możliwości przystępowania osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy o zmianach w zakresie szczególnej ochrony przed rozwiązaniem umowy.

Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią ustawy, to zapraszam TUTAJ. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Duże zmiany w związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany:

– Prawo do tworzenia i wstępowania do związków będzie przysługiwało wszystkim osobom wykonującym pracę zawodową. To nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również na innej podstawie niż stosunek pracy. Chodzi więc przede wszystkim o osoby na umowach cywilnoprawnych, ale też o samozatrudnionych, jeżeli nie zatrudniają innych osób.

– Wolontariusze i stażyści oraz inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia również będą mogli wstąpić do związku zawodowego, jeżeli będzie to przewidywał statut tego związku.

– Zakaz nierównego traktowania z powodu przynależności do związku zawodowego wszystkich osób przynależnych do związku zawodowego. Do osób, które nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy stosować będziemy bezpośrednio przepisy k.p. dotyczące nierównego traktowania.

– Zakładowa organizacja związkowa będzie organizacją zrzeszającą co najmniej 10 osób będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zawodową, jeżeli świadczą pracę na rzecz pracodawcy od co najmniej 6 miesięcy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą więc miały znaczenie przy ocenie zakładowego charakteru organizacji związkowej. Takie osoby będą również wliczane do członków związku w każdym przypadku, w którym jego uprawnienia zależą od liczebności.

Organizacja związkowa o charakterze zakładowym będzie przedstawiać informację o liczbie swoich członków co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, do 10 lipca lub 10 stycznia. Do tej pory informacja taka musiała być przedstawiona co kwartał.

Jeżeli informacja nie zostanie przedstawiona, to związkowi nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Do tej pory był z tym duży problem i ostatecznie ryzyko leżało po stronie pracodawcy.

Możliwe będzie kwestionowanie liczby członków poprzez wniesienie zastrzeżeń przez pracodawcę lub inną organizację związkową, a następnie poprzez ustalenie liczby członków związku przez sąd. Postępowanie sądowe wszczynane będzie na wniosek związku. Jeżeli związek nie zwróci się do sądu w terminie 30 dni – nie będą mu przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

– Prawo do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej powinno być zrealizowane przez pracodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku i będzie mogło dotyczyć w szczególności warunków pracy i zasad wynagradzania, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia czy działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy.

– Szczególna ochrona przed zwolnieniem działacza związkowego – osoby zatrudnionej na innej podstawie niż umowa o pracę. Nie można wypowiedzieć, rozwiązać stosunku prawnego ani zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść takiej osoby bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

– Terminy na wyrażenie zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej będą wynosić 14 dni (w przypadku wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany warunków) oraz 7 dni (w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia). Bezskuteczny upływ tych terminów będzie poczytywany za zgodę.

W przypadku rozwiązania umowy bez zgody zarządu zakładowego związku, nie-pracownik otrzyma odszkodowanie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Przy braku miesięcznego wynagrodzenia – nie-pracownik otrzyma równowartość 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Może jednak dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia uzupełniającego.

Zmieniło się też dużo innych, ważnych zagadnień, na które nie sposób wskazać w jednym wpisie. Gdybyś miał jakieś wątpliwości co do zmian przeze mnie wskazanych lub innych przewidziany w ustawie, to zostaw komentarz. Postaram się przygotować dodatkowy wpis, który powinien rozwiać Twoje wątpliwości.

Zostałam radcą prawnym!

No i znowu daty 😊 Szóstego lipca był Dzień Radcy Prawnego. Dlaczego akurat ten dzień? Otóż właśnie 6 lipca 1982 r. weszła w życie ustawa radcach prawnych. W związku z tym świętujemy właśnie w tym dniu.

Natomiast ten dzień w tym roku był dla mnie szczególnie ważny. Oficjalnie dołączyłam bowiem do grona radców prawnych podczas uroczystego ślubowania toruńskiej Izby.

5 lat studiów, 3 lata aplikacji i 26 godzin egzaminu radcowskiego zostało uroczyście uwieńczone właśnie w tym dniu, gdzie po raz pierwszy mogłam założyć togę z niebieskim żabotem 😊

Offtop – RODO a umowy sprzedaży ciepła

Mam nadzieję, że pozwolicie mi na mały offtopic, nie związany za bardzo z prawem pracy 😊. Nasza Kancelaria jest już od wielu lat mocno związana z branżą energetyczną i ciepłowniczą. Stąd też między innymi współpraca z partnerem bloga – Związkiem Pracodawców Ciepłownictwa.

Niewątpliwie też wszystkim osobom związanym z tą branżą jest świetnie znany blog partnera Kancelarii, pasjonata urządzeń przesyłowych – mec. Piotra Zamrocha – przesył energii, jak również portal dotyczący inwestycji przesyłowych współtworzony przez mec. Iwo Fisza oraz mec. Annę Buchwald.

Mimo, że w codziennej pracy nie zajmuję się tą tematyką i bliższe są mi tematy kadrowe, to muszę się pochwalić, że i mi udało się zbliżyć do energii. Dokładniej chodzi o dwumiesięcznik Nowa Energia, w którym opublikowano mój artykuł Zawieranie umów przyłączeniowych i umów sprzedaży ciepła w kontekście RODO.  Niestety jak widać – RODO dotyka wszystkich.

Z całym artykułem można się zapoznać TUTAJ.

Offtop - RODO a umowy sprzedaży ciepła

(Artykuł Zawieranie umów przyłączeniowych i umów sprzedaży ciepła w kontekście RODO został opublikowany w dwumiesięczniku Nowa Energia nr 3(63)/2018, ISSN 1899-0886, wydawca: Nowa Energia – D. Kubek i M. Marchwiak s.c., http://nowa-energia.com.pl/)