Posts in Category

Bez kategorii

Mam nadzieję, że pozwolicie mi na mały offtopic, nie związany za bardzo z prawem pracy 😊. Nasza Kancelaria jest już od wielu lat mocno związana z branżą energetyczną i ciepłowniczą. Stąd też między innymi współpraca z partnerem bloga – Związkiem Pracodawców Ciepłownictwa. Niewątpliwie też wszystkim osobom związanym z tą branżą jest świetnie znany blog partnera Kancelarii, pasjonata urządzeń przesyłowych – mec. Piotra Zamrocha – przesył energii, jak również portal dotyczący inwestycji przesyłowych współtworzony przez mec. Iwo Fisza oraz mec. Annę Buchwald. Mimo, że w codziennej pracy nie zajmuję się tą

Niecałe trzy lata temu wspominaliśmy o powołaniu nowego podmiotu – Rady Dialogu Społecznego. Miała ona zastąpić niezbyt sprawną Komisję Trójstronną. Działalności Rady ma realizować konstytucyjną zasadę dialogu społecznego. Radzie przyznano szereg kompetencji m.in. prawo zgłaszania projektów ustaw do Rady Ministrów, prawo występowania do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego czy prawo ustalania minimalnego wynagrodzenia. Miło jest mi więc poinformować, że członkiem Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego został partner naszej Kancelarii oraz były autor niniejszego bloga – mec. Karol Sienkiewicz. Karol został członkiem Rady z ramienia organizacji pracodawców Business Centre Club.

Podczas wykładów prowadzonych przez mec. Karola Sienkiewicza z zakresu prawa pracy na Wyższej Szkole Bankowej pojawiło się ciekawe zagadnienie. Pracodawcy często pomijają tę kwestię. Dotyczy ono równego traktowania pracowników tymczasowych w stosunku do „zwykłych” pracowników. Studenci zwrócili uwagę na problem związany z pakietami medycznymi czy ubezpieczeniami grupowymi. W praktyce takimi świadczeniami są obejmowani wyłącznie pracownicy. Pracownicy tymczasowi są natomiast całkowicie pomijani. Czy takie pomijanie pracowników tymczasowych w świadczeniach dodatkowych jest zgodne z prawem? Oczywiście, że nie. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych

Nie zawsze musisz prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników. Nie zawsze też musisz wypłacać im dokładne wynagrodzenie i dodatek za pracę w nadgodzinach. Jeżeli Twoi pracownicy wykonują pracę stale poza zakładem pracy, to możliwe jest wprowadzenie ryczałtu za godziny nadliczbowe. Klasycznym przykładem pracowników, wobec których możesz zastosować taki ryczałt są przedstawiciele handlowi. Jeżeli ich praca polega w znacznej części na jeżdżeniu do klientów, to trudno jest Ci kontrolować ich czas pracy. Pamiętaj jednak, aby przy ustaleniu ryczałtu przyjąć wysokość jak najbliższą rzeczywistości. Jeżeli nadwyżka nadgodzin nad ryczałtem będzie miała charakter istotny,

ORLEN  i LOTOS podpisały właśnie list intencyjny w sprawie połączenia. Jakie znaczenie w świetle prawa pracy ma planowana fuzja ORLENU i LOTOSU? Z punktu widzenia prawa pracy najistotniejsze skutki połączenia spółek regulują: art. 23(1) kodeksu pracy, który dotyczy przejścia zakładu pracy – np. spółki przejmowanej na spółkę przejmującą art. 241(8) kodeksu pracy, który dotyczy obowiązywania układów zbiorowych pracy (a takie przecież obowiązują w ORLEN i LOTOS) art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych, który mówi o obowiązku konsultacji zamiaru połączenia ze związkami zawodowymi (a tych jest w obu spółkach bardzo dużo).

1 2 3 4 5 9 Strona 3 z 9