Czy pracownik może pracować na zwolnieniu lekarskim?

Nierzadko zdarza się sytuacja, w której pracownik źle się czuje i idzie do lekarza, który wystawia mu zwolnienie lekarskie (L4). Pracownik jednak uważa, że nie ma przeszkód, żeby wykonywał pracę lub ewentualnie czuje się lepiej jeszcze przed upływem okresu, na który takie zwolnienie było wystawione. Możesz się więc zastanawiać co zrobić, jeżeli do pracy stawi się pracownik, który ma zwolnienie lekarskie i jednocześnie chce pracować.

Do tej pory było tak, że pracownicy często nawet nie przedkładali pracodawcy zwolnienia, które otrzymali od lekarza i normalnie, jakby nigdy nic, przychodzili do pracy. Pracodawca mógł nawet nie wiedzieć, że pracownik jest niezdolny do pracy i że takie zwolnienie zostało mu udzielone. Ewentualnie pracownik – aby nie otrzymywać niższego wynagrodzenia – brał urlop w okresie, w którym był chory.

Skończyło się to jednak wraz z wprowadzeniem e-zwolnień, czyli zwolnień wystawianych i przesyłanych elektronicznie. Teraz pracodawca nie może twierdzić, że nie wiedział o niezdolności do pracy pracownika. Zwolnienie lekarskie jest mu bowiem doręczane przez PUE ZUS bez względu na to czy pracownik chce pracować czy zostać w domu.

Jednocześnie pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który jest niezdolny do pracy. Jeżeli więc stawi się do pracy pracownik, którego zwolnienie lekarskie dostałeś na PUE, to powinieneś odesłać go do domu. Nie można się już zasłaniać niewiedzą czy faktem, że pracownik zwolnienia nam nie przekazał. Pracownik nie może też sam decydować czy jest zdolny czy niezdolny do pracy. O tej okoliczności przesądza bowiem lekarz w wystawionym zwolnieniu lekarskim. Abstrahuje już tutaj zupełnie od jakości pracy, jaką wykonywałby taki chory pracownik.

Jeżeli natomiast w ocenie pracownika zwolnienie lekarskie zostało mu udzielone na zbyt długi okres, bo po kilku dniach przeleżanych w łóżku czuje się już lepiej i twierdzi, że może pracować, to również nie możesz go przyjąć wcześniej czy sam decydować o skróceniu okresu zwolnienia.

W takiej sytuacji można wyłącznie skorzystać z oficjalnej ścieżki. Chodzi tutaj o badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika ZUS, który może określić wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim. Dopiero w takiej sytuacji lekarz orzecznik ZUS wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, które pozwala Ci na wcześniejsze dopuszczenie do pracy pracownika. Taka możliwość została przewidziana w art. 59 ust. 7-9 tzw. ustawy chorobowej.

2 thoughts on “Czy pracownik może pracować na zwolnieniu lekarskim?

  1. Dzień dobry.

    Co w przypadku kiedy pracownik stawił się w pracy, przepracował cały dzień, a wieczorem udał się do lekarza i uzyskał zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień, który już przepracował? Jak wpływa to na wynagrodzenie pracownika?

  2. Czy zwolnieni skrócić może tylko lekarz orzecznik ZUS?
    Miałam sytuację, że pracownik poszedł do lekarza wystawiającego e-ZLA i lekarz anulował pierwsze e-ZLA i wystawił nowe z krótszą datą choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.