Czy pracownik może pracować na zwolnieniu lekarskim?

Nierzadko zdarza się sytuacja, w której pracownik źle się czuje i idzie do lekarza, który wystawia mu zwolnienie lekarskie (L4). Pracownik jednak uważa, że nie ma przeszkód, żeby wykonywał pracę lub ewentualnie czuje się lepiej jeszcze przed upływem okresu, na który takie zwolnienie było wystawione. Możesz się więc zastanawiać co zrobić, jeżeli do pracy stawi się pracownik, który ma zwolnienie lekarskie i jednocześnie chce pracować.

Do tej pory było tak, że pracownicy często nawet nie przedkładali pracodawcy zwolnienia, które otrzymali od lekarza i normalnie, jakby nigdy nic, przychodzili do pracy. Pracodawca mógł nawet nie wiedzieć, że pracownik jest niezdolny do pracy i że takie zwolnienie zostało mu udzielone. Ewentualnie pracownik – aby nie otrzymywać niższego wynagrodzenia – brał urlop w okresie, w którym był chory.

Skończyło się to jednak wraz z wprowadzeniem e-zwolnień, czyli zwolnień wystawianych i przesyłanych elektronicznie. Teraz pracodawca nie może twierdzić, że nie wiedział o niezdolności do pracy pracownika. Zwolnienie lekarskie jest mu bowiem doręczane przez PUE ZUS bez względu na to czy pracownik chce pracować czy zostać w domu.

Jednocześnie pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który jest niezdolny do pracy. Jeżeli więc stawi się do pracy pracownik, którego zwolnienie lekarskie dostałeś na PUE, to powinieneś odesłać go do domu. Nie można się już zasłaniać niewiedzą czy faktem, że pracownik zwolnienia nam nie przekazał. Pracownik nie może też sam decydować czy jest zdolny czy niezdolny do pracy. O tej okoliczności przesądza bowiem lekarz w wystawionym zwolnieniu lekarskim. Abstrahuje już tutaj zupełnie od jakości pracy, jaką wykonywałby taki chory pracownik.

Jeżeli natomiast w ocenie pracownika zwolnienie lekarskie zostało mu udzielone na zbyt długi okres, bo po kilku dniach przeleżanych w łóżku czuje się już lepiej i twierdzi, że może pracować, to również nie możesz go przyjąć wcześniej czy sam decydować o skróceniu okresu zwolnienia.

W takiej sytuacji można wyłącznie skorzystać z oficjalnej ścieżki. Chodzi tutaj o badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika ZUS, który może określić wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim. Dopiero w takiej sytuacji lekarz orzecznik ZUS wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, które pozwala Ci na wcześniejsze dopuszczenie do pracy pracownika. Taka możliwość została przewidziana w art. 59 ust. 7-9 tzw. ustawy chorobowej.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
premia uznaniowa

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Małgorzata pisze:

    Dzień dobry.

    Co w przypadku kiedy pracownik stawił się w pracy, przepracował cały dzień, a wieczorem udał się do lekarza i uzyskał zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień, który już przepracował? Jak wpływa to na wynagrodzenie pracownika?

  2. magda_ pisze:

    Czy zwolnieni skrócić może tylko lekarz orzecznik ZUS?
    Miałam sytuację, że pracownik poszedł do lekarza wystawiającego e-ZLA i lekarz anulował pierwsze e-ZLA i wystawił nowe z krótszą datą choroby.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *