Wypłata pieniędzy z PPK

Wypłata pieniędzy z PPK

Już niedługo dojdzie do wejścia w obowiązek PPK największych graczy na rynku. Dużo już powiedziano o tym ile z portfela pracownika i pracodawcy zostanie zabrane (zobacz tutaj). To może teraz spójrzmy na drugą stronę medalu, czyli w jaki sposób będziemy mogli odzyskać nasze pieniądze z Pracowniczego Planu Kapitałowego.

 

Wypłata pieniędzy z PPK wydawałaby się prosta. Osiągamy odpowiedni wiek i zlecamy wypłatę. To jest jednak podstawowe rozwiązanie, które również ma kilka haczyków. Zobaczmy więc jakie mamy opcje.

Wypłata podstawowa

To jest rozwiązanie standardowe. Jeżeli uczestnik osiągnie 60 rok życia, to będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę zgromadzonych środków. Jednakże nie dostanie wszystkiego od razu.

Wypłata ma następować w dwóch częściach:

 • 25% zgromadzonych środków w formie wypłaty jednorazowej,
 • 75% zgromadzonych środków w formie wypłaty ratalnej – minimum 120 miesięcznych rat.

Możliwa jest zmiana ilości rat – zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie. Jeżeli rat będzie mniej niż 120, to konieczne będzie zapłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Wypłata na cele mieszkaniowe

Nazywana pieszczotliwie „pożyczką samemu sobie”, bo w końcu korzystamy z „naszych” środków.

Wypłata środków z PPK w wysokości 100% możliwa jest w celu pokrycia wkładu własnego w związku z budową lub przebudową domu lub kupna mieszkania. Środki te podlegają jednak zwrotowi.

Zwrot środków powinien rozpocząć się najpóźniej po 5 latach od dnia wypłaty środków i zakończyć w ciągu 15 lat od dnia wypłaty. Jeżeli uczestnik nie zwróci środków w umówionym terminie, to będzie dodatkowo zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Jednocześnie z wypłaty środków na cele mieszkaniowe może skorzystać wyłącznie uczestnik, który w dniu złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 45 roku życia.

Wypłata środków w przypadku poważnego zachorowania

W przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, uczestnik może złożyć wniosek o wypłatę 25% środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK. I to wydaje się dobrym rozwiązaniem. Niestety, ale przez poważne zachorowanie będziemy rozumieli wyłącznie choroby lub schorzenia wskazane wprost w ustawie.

Będzie to np.: powstanie całkowitej niezdolności do pracy, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, amputacja kończyny, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie rozsiane, nowotwór złośliwy, toczeń, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, zawał serca, padaczka. Wyróżnia się przy tym inne „poważne zachorowania” w stosunku do dziecka, a inne w stosunku do osoby dorosłej.

Wypłata może nastąpić jednorazowo lub ratalnie. Pieniądze powinny być przekazane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zwrot środków

Uwaga! W każdym czasie będzie też możliwy zwrot środków z PPK. Możemy wypłacić więc, to co wpłaciliśmy kiedy chcemy. Rozwiązanie to jest jednak mało opłacalne. W przypadku zwrotu:

 • zwraca się dopłaty roczne i składkę powitalną do Funduszu Pracy,
 • 30% środków przekazuje się do ZUS,
 • pozostałe środki stanowią podstawę opodatkowania ryczałtowym podatkiem dochodowym 19% (tzw. podatek Belki)

Świadczenie małżeńskie

Świadczenie małżeńskie może być wypłacane po osiągnięciu przez obu małżonków 60 roku życia, na ich wniosek, o ile umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową.

Świadczenie małżeńskie wypłacane jest w co najmniej 120 miesięcznych ratach małżonkom wspólnie. W przypadku śmierci jednego z małżonków raty wypłacane są w dalszym ciągu w tej samej wysokości.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa to przekazanie całości środków, które uczestnik zgromadził w PPK. Dyspozycję dokonania wypłaty transferowej składa uczestnik, a w określonych sytuacjach były współmałżonek uczestnika lub inna upoważniona osoba. Wypłata transferowa będzie mogła być dokonana do innego PPK, na rachunek IKE lub PPE osoby uprawnionej lub byłego małżonka.

Jak więc doskonale widać premiowana jest wypłata pieniędzy z PPK w modelu przyjętym przez ustawodawcę – po osiągnięciu 60 roku życia, w określonej ilości rat. Korzystając z innego rozwiązania (zwłaszcza ze zwrotu) narażamy się na konieczność zapłaty dodatkowego podatku.

 

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. zosia pisze:

  Przełożone na „ludzki język” :d

 2. Ewa pisze:

  zgodnie z informacjami z innych źródeł to wydaje mi się, że artykuł wprowadza nieco w błąd jeśli chodzi o zwrot środków w dowolnym momencie. Pisze Pani, że „W przypadku zwrotu: 30% środków przekazuje się do ZUS” – wszystkich środków? czy tylko wpłat od pracodawcy? przecież pieniądze pracownika odcinane są od kwoty netto czyli pracownik zapłacił już od nich podatek. Poproszę o wyjaśnienie tej kwestii.
  No i druga sprawa „pozostałe środki stanowią podstawę opodatkowania ryczałtowym podatkiem dochodowym 19% (tzw. podatek Belki)”, znów nie jest sprecyzowane co to znaczy pozostałe środki? Wpłaty pracownicze? wpłaty pracodawcy? a może tylko zyski z inwestycji?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.