Wyjątki od ograniczenia zawierania umów o pracę na czas określony

Tydzień temu pisałem Wam o projekcie zmiany Kodeksu pracy, który przewiduje ograniczenie do 33 miesięcy czasu, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Projekt ten po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma przedstawić sprawozdanie do dnia 25 maja.

Wracając jednak do samego projektu – zakaz przekraczania wskazanego okresu i ilości umów na czas określony nie jest jednak bezwzględny. Po wprowadzeniu zmiany będziesz mógł zatrudniać swoich pracowników na umowy na czas określony, których łączny okres trwania przekraczać będzie 33 miesięcy lub na większą ilość takich umów niż 3, o ile umowy takie będą zawierane w określonym celu lub we wskazanych okolicznościach. Art. 251 § 4 k.p. ma bowiem otrzymać następujące brzmienie:

Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

Możliwe będzie więc zatrudnienie członka zarządu, powołanego na np. 5-letnią kadencję na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej na taki właśnie okres, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dojdzie do usunięcia z katalogu umów umowy o pracę zawieranej na czas wykonywania określonej pracy, która do tej pory była uważana za typową w przypadku stosunku pracy zawieranego właśnie z członkiem organu. Również w przypadku, gdy dojdzie do udzielenia pracownikowi np. urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego, będzie możliwe zatrudnienie innego pracownika na zastępstwo, którego umowa przekraczać będzie 33-miesięczny okres zatrudnienia. W przypadku pracowników wykonujących pracę o charakterze dorywczym czy sezonowym nie będzie obowiązywał limit 3 umów zawartych na czas określony.

Najbardziej kontrowersyjny z wyjątków to sytuacja, w której pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Jest to wyjątek czyli należy go interpretować wąsko. Dla oceny prawidłowości takiego zatrudnienia przydatne może się okazać dotychczasowe orzecznictwo dotyczące długoletnich umów o pracę na czas określony, o czym przeczytasz tutaj. Jako uzasadnioną obiektywnie przyczynę można będzie uznać np. zatrudnienia aplikanta na czas odbywania aplikacji czy umowę z kadrą menadżerską, ale trzeba będzie do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Nad dobrym uzasadnieniem na pewno trzeba będzie trochę popracować.

Z tym wskazywaniem „obiektywnych przyczyn” wiąże się jeszcze jeden obowiązek. Chodzi o zgłoszenie faktu zawarcia takiej umowy – w formie pisemnej bądź elektronicznej – do okręgowego inspektora pracy właściwego dla Ciebie, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wskazując na przyczynę jej zawarcia. Niedochowanie obowiązku zgłoszenia będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które jest zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Zwiększone mają zostać również kompetencje inspekcji pracy, która ma uzyskać prawo do wytaczania powództw oraz do wstępowania za zgodą powoda do postępowania o ustalenie, że została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony, ze względu na to, że nie występują „obiektywne przyczyny”, które uzasadniają zawarcie umowy na czas określony, która będzie czwartą taką umową bądź przekraczać będzie 33-miesięczny okres zatrudnienia.

Natomiast we wszystkich sytuacjach wyjątkowych konieczne będzie dodatkowo podanie celu lub okoliczności zawarcia takiej umowy wprost w jej treści.

Obowiązki dotyczące zgłaszania faktu zawarcia umowy w okolicznościach obiektywnych przyczyn oraz uzupełnienie umów o podanie celu lub okoliczności ich zawarcia odnosić się będą również do umów już trwających w dniu wejścia w życie zmiany ustawy, a nie tylko do umów nowych, zawieranych po tym dniu.

20150418_191124

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. ZSP pisze:

  Dzień dobry,
  czy uważa Pan, że „Zwiększone mają zostać również kompetencje inspekcji pracy, która ma uzyskać prawo do wytaczania powództw oraz do wstępowania za zgodą powoda do postępowania o ustalenie, że została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony” – to krok w dobrą stronę? Czy PiP Pana zdaniem powinien mieć rozszerzone kompetencje?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   ZSP, nie mam nic przeciwko. Problem nie w tym, jakie PIP ma uprawnienia, tylko jak z nich korzysta.

 2. Maria pisze:

  Witam
  Mam 57 lat i w 2020 roku przechodzę na emeryturę. Mój pracodawca zawarł ze mną umowę na okres próbny 3 miesiące w 2007 roku, następnie umowę na czas określony do grudnia 2013 i od tego czasu aż do 2020 roku ( czyli do emerytury) umowę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Jak teraz będą wyglądały nowe umowy wiem, ale co z takimi umowami jak moja? Aż tyle lat mam pracować na umowie na czas określony? Czy to się zmieni? Proszę o odpowiedź i z góry bardzo dziękuję.

 3. Tomasz pisze:

  Czy powodem nawiązania umowy na czas określony może być czas trwania robót pracownika melioracyjnego czyli okres: wiosna-lato-jesień, zima jest okresem w którym pracownik niema zajęcia? ? ? ? ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tomasz, dla analizy tego czy zachodzą wyjątki od ograniczeń, czy nie niezbędne jest poznanie w pełni stanu faktycznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

 4. Weronika pisze:

  Mój problem dotyczy zatrudniania na stanowisku pomoc administracyjna w samorządzie. Z pracownicą była już 2 razy zawierana umowa na czas określony na stanowisku – pomoc administracyjna. Teraz wójt chce ją zatrudnić dalej na stanowisku pomocy administracyjnej – na czas nieokreślony.
  1) Czy na stanowisku pomoc administracyjna można zatrudniać na umowę na czas nieokreślony?
  2) Jakie czynności może wykonywać osoba na stanowisku pomocy administracyjnej?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Weronika, na blogu nie mogę udzielać porad prawnych aż tak szczegółowych, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią, chętnie dokonamy analizy tego przypadku i udzielimy precyzyjnej odpowiedzi.

 5. Bernard pisze:

  w grudniu 2015 roku otrzymałem umowę zlecenie do końca grudnia na ochroniarza w ośrodku wypoczynkowym. Drugą z kolei umowę zlecenie na wykonywanie tej samej czynności otrzymałem w tym samym ośrodku na czas od 01.01.2016r do 31.03.2016r. Trzecią z kolei umowę zlecenie dostałem na okres od 01.04.2016 do 30.09.2016r. Czy ta ostatnie nie jest już umową na czas nieokreślony? A może jest tak, że praca w ośrodku wypoczynkowym w okresie tej ostatniej jest pracą sezonową i może to być umowa zlecenie?
  Proszę o odpowiedź , bo nie chcę w ślepo podejmować jakichkolwiek prób rozmów na ten temat z pracodawcą.
  Bernard

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.