Umowa o pracę na okres próbny – projekt zmian

W ramach planowanej zmiany Kodeksu pracy, o której pisałem w dwóch ostatnich wpisach, zmienić mają się również przepisy odnoszące się do umowy o pracę na okres próbny. W projekcie zmiany Kodeksu pracy przewidziano bowiem dwa zmienione paragrafy art. 25, które mają dotyczyć tego właśnie rodzaju umowy.

Chodzi mianowicie o paragraf 2 i 3:

2. Umowę o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pacy określonego rodzaju.

3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

– jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy;

– po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania i wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tych okolicznościach dopuszczalne jest nie więcej niż jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Doprecyzowano więc czym jest i w jakim celu (sama nazwa nie była wystarczająca) zawiera się taką umowę oraz wskazano na możliwość jej ponownego zawarcia. Będzie to zależało od tego, czy umowa o pracę na okres próbny obejmować ma rodzaj pracy dotychczas wykonywany czy inny.

Jeżeli przedmiotem umowy ma być inny rodzaj pracy – nie ma przeszkód co do zawarcia kolejnej umowy na czas próbny, przy uwzględnieniu uwag, które poczyniłem we wcześniejszym wpisie .

Jeżeli natomiast przedmiotem umowy ma być taki sam rodzaj pracy – zawarcie umowy o pracę na okres próbny możliwe będzie po upływie 3 lat od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, niezależnie od typu takiej umowy. Co więcej ponowne zawarcie umowy na okres próbny możliwe będzie pomiędzy tymi stronami jedynie raz.

 20150508_122424-01

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *