Umowa o pracę na okres próbny – projekt zmian

W ramach planowanej zmiany Kodeksu pracy, o której pisałem w dwóch ostatnich wpisach, zmienić mają się również przepisy odnoszące się do umowy o pracę na okres próbny. W projekcie zmiany Kodeksu pracy przewidziano bowiem dwa zmienione paragrafy art. 25, które mają dotyczyć tego właśnie rodzaju umowy.

Chodzi mianowicie o paragraf 2 i 3:

2. Umowę o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pacy określonego rodzaju.

3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

– jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy;

– po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania i wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tych okolicznościach dopuszczalne jest nie więcej niż jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Doprecyzowano więc czym jest i w jakim celu (sama nazwa nie była wystarczająca) zawiera się taką umowę oraz wskazano na możliwość jej ponownego zawarcia. Będzie to zależało od tego, czy umowa o pracę na okres próbny obejmować ma rodzaj pracy dotychczas wykonywany czy inny.

Jeżeli przedmiotem umowy ma być inny rodzaj pracy – nie ma przeszkód co do zawarcia kolejnej umowy na czas próbny, przy uwzględnieniu uwag, które poczyniłem we wcześniejszym wpisie .

Jeżeli natomiast przedmiotem umowy ma być taki sam rodzaj pracy – zawarcie umowy o pracę na okres próbny możliwe będzie po upływie 3 lat od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, niezależnie od typu takiej umowy. Co więcej ponowne zawarcie umowy na okres próbny możliwe będzie pomiędzy tymi stronami jedynie raz.

 20150508_122424-01

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.