Wcześniejsza emerytura a inny angaż

Sprawy związane z przyznaniem prawa do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej są mi szczególnie bliskie. Dziś chciałabym Ci opowiedzieć o sprawie, która już została zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu.

Wcześniejsza emerytura a inny angaż

Nasz Klient pojawił się w Kancelarii z prośbą o pomoc właśnie przy sporządzeniu odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania prawa do wcześniejszej emerytury oraz dalszego poprowadzenia sprawy sądowej. Wskazał, że ma jednak duży problem.

Na przełomie lat 70 i 80 pracował w tartaku. Początkowo zajmował stanowisko elektryka. Natomiast w pewnym momencie została mu powierzona inna praca, ale jego angaż się nie zmienił. Zamiast prac elektrycznych zaczął wykonywać stale i w pełnym wymiarze czasu prace przy ostrzeniu pił, właśnie we wskazanym tartaku.

Skąd taki krok? Jeden z ostrzarzy odszedł z zakładu pracy. Nasz Klient był wtedy najmłodszy w zakładzie, a praca ostrzarza była najcięższa. Dodatkowo nie była tak dobrze opłacana jak praca elektryka – niższa kategoria zaszeregowania. Nasz Klient stanowczo nie zgadzał się na obniżenie wynagrodzenia. Angaż musiał pozostać więc taki sam.

Jak pewnie się domyślasz praca elektryka w tym właśnie zakładzie pracy nie była uznana za pracę w warunkach szczególnych. Taką pracą była jednak praca ostrzarza, a inni koledzy, którzy razem z nim ostrzyli piły przeszli już na wcześniejszą emeryturę. Na jego nieszczęście brak było jakiegokolwiek namacalnego (w postaci dokumentu) dowodu na to, że właśnie taką pracę wykonywał. Co więcej, dokumenty nawet temu przeczyły, ponieważ wprost było wskazane, że zajmował inne stanowisko.

Oczywiście zakładu pracy – tartaku – też już nie było. Został zlikwidowany. Udało się jednak wydostać dokumenty z archiwum, które przechowywało dokumentację pracowniczą. Akta te były jednak niekompletne, nazwa stanowiska pracy często była różna, a akta nawet zawierały informacje oczywiście fałszywe (wskazanie jeszcze innego stanowiska pracy).  Innymi słowy – trudno było je uznać za wiarygodne.

Postanowiliśmy jednak spróbować i w postępowaniu przed Sądem ubezpieczeń społecznych wykazywaliśmy zajmowanie stanowiska ostrzarza na podstawie zeznań świadków – innych ostrzarzy, którzy pracowali razem z naszym Klientem. Dodatkowo sam ubezpieczony wyjaśnił także jaką pracę wykonywał, w jaki sposób i czemu jego angaż nie został oficjalnie zmieniony. Nie ukrywam, że miałam wątpliwości co do rozstrzygnięcia Sądu, pomimo, że niewątpliwie Klient przepracował ponad 15 lat w szczególnych warunkach.

I udało się. Sąd ocenił, że zebrany materiał dowodowy pozwolił ustalić, że nasz Klient wykonywał pracę ostrzarza, która jest uznawana za pracę w warunkach szczególnych. Staż pracy ostrzarza w połączeniu ze stażem u innego pracodawcy pozwolił na ustalenie, że nasz ubezpieczony przez ponad 15 lat pracował w warunkach szczególnych.

Jak więc widzisz, nie zawsze błędy zakładu pracy czy też niewłaściwy angaż uniemożliwiają otrzymanie należnej, wcześniejszej emerytury. Nawet brak świadectwa pracy w warunkach szczególnych nie jest tożsamy z brakiem szans na uznanie wykonywanej pracy za pracę w szczególnych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.