Tarcza finansowa MŚP PFR – podsumowanie

Tarcza finansowa MŚP PFR – podsumowanie

Z uwagi na to, że ostatnio na blogu zrobiło się trochę monotematycznie (ciągle tylko ta tarcza antykryzysowa), teraz opowiem Wam o czymś innym. Będzie to… tarcza finansowa😉Na pierwszy ogień niech pójdą podstawowe warunki tzw. Tarczy finansowej PFR dla Małych i Średnich przedsiębiorców.

Wniosek

 • poprzez system bankowości elektronicznej,
 • składa osoba upoważniona do reprezentacji lub pełnomocnik z dostępem do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy.

Termin

 • od 29 kwietnia 2020 r. do wyczerpania puli środków,
 • decyduje kolejność kompletnych wniosków.

Beneficjent

 • do 249 pracowników, roczny obrót do 50 mln euro, suma bilansowa do 43 mln euro, prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • dla ustalenia statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy pod uwagę bierzemy również przedsiębiorstwa powiązane i partnerskie zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia pomocowego,
 • o tym jak ustalić rozmiar przedsiębiorstwa na potrzeby Tarczy finansowej PFR przeczytasz TUTAJ.

Zatrudnienie (na potrzeby określenia statusu)

 • wyłącznie pracownicy (nie liczy się umów cywilnoprawnych),
 • na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • przelicza się na pełne etaty,
 • nie uwzględnia się pracowników na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Spadek obrotów

 • jest to warunek uzyskania subwencji,
 • spadek co najmniej 25% w miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego (a więc np. marzec-kwiecień 2020 r., kwiecień-maj 2020 r.) lub
 • spadek co najmniej 25% w porównaniu do takiego samego miesiąca w 2019 r. (np. marzec 2019 – marzec 2020, kwiecień 2019 – kwiecień 2020).

Beneficjent rzeczywisty

 • warunkiem jest, aby główny beneficjent rzeczywisty nie posiadał rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych.
 • o tym jak ustalić beneficjenta rzeczywistego przeczytasz TUTAJ.

Brak zaległości publicznoprawnych

 • warunkiem jest brak zaległości w podatkach lub składkach na dzień 31 grudnia 2019 r.

Weryfikacja danych

 • dane będą weryfikowane z US i z ZUS.
 • z US – stan zaległości,
 • z ZUS – wymiary czasu pracy pracowników, poziom zatrudnienia, stan zaległości.

Wykorzystanie subwencji

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • np. wynagrodzenia, czynsze, zapłata należności na rzecz kontrahentów, koszty materiałów i produktów, należności publicznoprawnych, zakup środków trwałych,
 • zakaz przeznaczenia subwencji na rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
 • maksymalnie 25% na przedterminową spłatę kredytów,
 • środki z subwencji są chronione przed egzekucją, ale sprawa nie jest do końca taka prosta. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Kwota subwencji:

 • Spadek 25-49% – maksymalna kwota globalna – 4% przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Spadek 50%-74% – maksymalna kwota globalna – 6% przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Spadek 75%-100% – maksymalna kwota globalna – 8% przychodów osiągniętych w 2019 r.

Maksymalna kwota subwencji na 1 beneficjenta

 • 3.500.000 zł

Zwrot subwencji

Zwrot nastąpi:

 • w wysokości 100% w przypadku nieutrzymania działalności przez 12 miesięcy lub
 • w przypadku utrzymania działalności:
 1. w wysokości 25% bezwarunkowo,
 2. w wysokości kolejnych 25% pomniejszone o skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy (warunkiem umorzenia 25% jest więc osiągnięcie straty w wysokości minimum 25% kwoty udzielonej subwencji),
 3. wysokości 0% – utrzymanie 100% średniego zatrudnienia, w wysokości 0-25% – utrzymanie 50-100% średniego zatrudnienia, w wysokości 50% – utrzymanie poniżej 50% średniego zatrudnienia. Dla określenia zatrudnienia bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników (również na urlopach związanych z rodzicielstwem) oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile są zgłoszone z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • możliwość umorzenia więc 75% subwencji powstanie w przypadku, w którym działalność będzie utrzymana przez 12 miesięcy, średnie zatrudnienie będzie utrzymane na poziomie 100% oraz strata gotówkowa będzie większa niż 25% subwencji w okresie 12 miesięcy.

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji

 • łączy się z powstaniem przychodu po stronie beneficjenta i koniecznością zapłaty podatku CIT lub PIT.

Spłata nieumorzonej części subwencji

 • spłata następuje w 24 miesięcznych ratach, pierwsza rata będzie płatna po 13 miesiącach od dnia udzielenia subwencji,
 • nie ma odsetek.

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników
Informacja o kwarantannie pracownika

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.