Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Rady Nadzorcze kontrolują działanie podmiotów, najczęściej spółek kapitałowych i spółdzielni. Np. w spółkach akcyjnych Rada jest obowiązkowa. Członkowie organu niemal zawsze otrzymują wynagrodzenie z tytułu zasiadania w organach nadzoru (chociaż w grupach kapitałowych obserwuję ostatnio odwrotną tendencję). Tymczasem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje tzw. ozusowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Dotychczas od takiego wynagrodzenia konieczne było opłacenie jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz doszedł również obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Członkowie rad nadzorczych nie będą ich odprowadzać sami, a ma za nich to zrobić płatnik – podmiot, w którego organie nadzoru zasiadają.

Co ważne – obowiązek odprowadzania składek obowiązywać będzie od każdego przychodu, który wynika z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej. Bez znaczenia będzie więc fakt, iż ktoś – piastując taką funkcję – jest jednocześnie emerytem lub rencistą. Nie będzie miało też znaczenia podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innego tytułu, np. ze stosunku pracy czy zlecenia – i tak konieczne będzie odprowadzenie składki od pełnej wysokości wynagrodzenia.

Wg ustawodawcy zmiana ta wynika z rozwoju rynku kapitałowego – a co za tym idzie – wzrostu liczby osób, które czerpią zyski z nadzorowania podmiotów. W 2012 r. liczba osób, która objęta była ubezpieczeniem zdrowotnym jedynie z tytułu zasiadania w razie nadzorczej przekroczyła 20000. Obok tego istniała grupa, która podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu również z innego tytułu (ok. 29.000 osób).

W związku z powyższym ustawodawca dostrzegł szansę na zwiększenie wpływów do FUS właśnie w członkach rad nadzorczych. Przewiduje się, że dodatkowe wpływy w pierwszym roku obowiązywania tego obowiązku mają wynosić 300-350 mln zł. W uzasadnieniu autorzy projektu wskazują, że

Objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi członków rad nadzorczych, bez względu na posiadanie czy też nieposiadanie przez nich innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, zapewni lepszą ochronę ubezpieczeniową, a w przyszłości przełoży się na wyższą emeryturę.

Ale czy na pewno tak będzie?

20141228_140756_1

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. Beata pisze:

  Witam,
  bardzo przydatne i ważne informacje. Mam pytanie a trudno mi uzyskać pewną odpowiedź, a mianowicie taki przypadek: członek zarządu (powołanie) ma równocześnie umowę o pracę, czy podstawą do zus będą łącznie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i członka zarządu? wg mnie nie – tylko z umowy o pracę, ale niedawno koleżanka była na szkoleniu (zmiany w prawie pracy) i tam powiedzieli, że powinno się ozusować łącznie dochody z umowy o pracę i wynagrodzenia członka zarządu.
  i już ie wiem jak jest poprawnie.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Beata, sprawa nie jest prosta, a samo racjonalne zatrudnianie członków Zarządów to bardzo ważne i łatwe do „zepsucia” zagadnienie. Odpowiedź na Twoje pytanie zależy od tego, czy według umowy o pracę pracownik ma obowiązek wykonywać również czynności związane z piastowaniem funkcji członka zarządu. Jeżeli umowa o pracę obejmuje inny zakres obowiązków, a akt powołania przewiduje wynagrodzenie wyłącznie za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu – w takim przypadku nie będzie konieczne odprowadzanie składek. W innym wypadku – gdy częścią stosunku pracy jest obowiązek po stronie pracownika do wykonywania czynności członka zarządu – wynagrodzenie takie trzeba będzie uznać za przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie – będzie podlegało oskładkowaniu.

 2. Waldemar Walczak pisze:

  Bardzo zwięzły i merytoryczny tekst dotyczący najnowszych zmian. Równie istotnym zagadnieniem jest problem, aby rada nadzorcza działała w należytym składzie osobowym

 3. Beata pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie.
  Członek RN zamieszkuje i pracuje na terenie Ukrainy. Nie ma żadnych rozliczeń w Polsce, tylko teraz doszła RN. Na terytorium Polski nie przebywa, nie ma tu interesów służbowych ani rodzinnych. U nas jest członkiem RN. Czy u nas podlega wszystkim zasadom (zgłosz. do zdrowotnego, społ., podatki itd.).
  Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.