Posts in Category

Pracodawca w sądzie

W sądzie reprezentuję głównie pracodawców. Jednak teraz prowadzę trzy procesy przeciwko byłym pracodawcom. I przygotowując się do rozprawy przypomniałem sobie regulacje dotyczące pozycji pracownika i pracodawcy w procesie. I pozycje te wcale nie są równe. Pracownik jest stroną uprzywilejowaną w sądzie pracy.

Jeżeli na co dzień stosujesz prawo pracy to na pewno nie raz sięgałeś do orzeczeń Sądu Najwyższego wydawanych w sprawach pracy. Oczywiście, Sąd Najwyższy prawa nie tworzy, ale siła jego autorytetu jest na tyle duża, że trudno przekonać sądy niższych instancji do innego zdania (chociaż jest to możliwe). Czy zastawiałeś się jednak, skąd bierze się tak dużo orzeczeń SN w sprawach z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń?

Rzeczą powszechnie wiadomą jest, iż prawo pracy ma chronić w większym stopniu pracownika niż pracodawcę. Wynika to z faktu, iż pracownik – jako słabsza strona stosunku pracy – ma mniejszy zasób informacji i mniejsze środki pozwalające na uzyskanie takich informacji niż pracodawca.

Prasę obiegła właśnie „sensacyjna” wiadomość, że Marcin P., szef Amber Gold, został uniewinniony. Czy chodzi o jego działalność inwestycyjną? Oczywiście nie, chodzi o łamanie praw pracowniczych. Prawo do godziwego wynagrodzenia jest jedną z naczelnych wartości prawa pracy, stąd też w przypadku naruszenia prawa pracownika do otrzymania wynagrodzenia, pracodawca musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej. Niewypłacenie wynagrodzenia może wypełniać znamiona bądź wykroczenia z art. 282 § 1 KP, bądź przestępstwa z art. 218 § 1a KK.

Zdarzają się sytuacje, gdy niezdolność do pracy Twojego pracownika została spowodowana czynem niedozwolonym osoby trzeciej. Pracodawca jest oczywiście zobowiązany do wypłacenia pracownikowi przez pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia) zasiłku chorobowego. W niektórych jednak sytuacjach możliwe będzie odzyskanie tych pieniędzy od osoby, która spowodowała niezdolności do pracy Twojego pracownika.

1 2 3 4 5 Strona 4 z 5