Granica skargi kasacyjnej w sprawach pracowniczych

Jeżeli na co dzień stosujesz prawo pracy to na pewno nie raz sięgałeś do orzeczeń Sądu Najwyższego wydawanych w sprawach pracy. Oczywiście, Sąd Najwyższy prawa nie tworzy, ale siła jego autorytetu jest na tyle duża, że trudno przekonać sądy niższych instancji do innego zdania (chociaż jest to możliwe). Czy zastawiałeś się jednak, skąd bierze się tak dużo orzeczeń SN w sprawach z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń?

Powodem takiej sytuacji jest regulacja prawna skargi kasacyjnej. Skarga taka (niezbyt poprawnie nazywana po prostu kasacją) przysługuje w niektórych tylko sprawach. Otóż ustawodawca doszedł do wniosku, że angażowanie najwyższego organu sądownictwa w Polsce nie może dotyczyć spraw błahych.

I ustawodawca wprowadził granicę kwotową w art. 3982 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego:

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych.

Zatem mamy odpowiedź – żeby złożyć kasację do Sądu Najwyższego w majątkowej sprawie pracowniczej, wartość przedmiotu sporu może być stosunkowo niska, a przynajmniej niższa pięciokrotnie od sprawy „normalnej”.

Ale to nie wszystko. Dalej bowiem powołany przepis stanowi, że:

Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Prawodawca uznał słusznie, że kwestie rent czy emerytur są tak ważne, że Sąd Najwyższy może zajmować się każdą taką sprawą, która dotyczy przyznania czy odebrania świadczeń.

Zatem wyjaśniło się, dlaczego tak dużo wyroków wydaje Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Zarówno tych z sygnaturą zaczynającą się na P (sprawa pracownicza) oraz U (ubezpieczeń społecznych).

grzyby

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Lucjan Giedrewicz pisze:

    Prawo Pracy pozwala pracodawcy na różne kombinacje a cierpią na tym pracownicy.Gdzie są instytucje państwowe -pip.Syndycy ,sędziowie bronią swoich z rejonu,a pracownicy od ponad 2lat bez świadectw pracy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *