Nasz przedstawiciel w Radzie Dialogu Społecznego

Niecałe trzy lata temu wspominaliśmy o powołaniu nowego podmiotu – Rady Dialogu Społecznego. Miała ona zastąpić niezbyt sprawną Komisję Trójstronną. Działalności Rady ma realizować konstytucyjną zasadę dialogu społecznego.

Radzie przyznano szereg kompetencji m.in. prawo zgłaszania projektów ustaw do Rady Ministrów, prawo występowania do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego czy prawo ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Miło jest mi więc poinformować, że członkiem Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego został partner naszej Kancelarii oraz były autor niniejszego bloga – mec. Karol Sienkiewicz. Karol został członkiem Rady z ramienia organizacji pracodawców Business Centre Club.

Rada Dialogu Społecznego

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
premia uznaniowa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *